Galvenie » 2013 » Maijs » 28 » 1. jūnijs - STARPTAUTISKA BĒRNU AIZSARDZĪBAS DIENA
01:38
1. jūnijs - STARPTAUTISKA BĒRNU AIZSARDZĪBAS DIENA
1. jūnijs - STARPTAUTISKA BĒRNU
AIZSARDZĪBAS DIENA

KRAIONS un SANATS KUMARA
Caur KSENIJU BOGATOVU, Kazahstana

SENĀS DVĒSELES
VELTĪTS VISIEM BĒRNIEM
UN JAUNIEŠIEM PASAULĒ

Pasaules Mahatmas sirdskodola Liesmā uz jūsu Planetārās Rozes Zelta Altāra mēs sveicam visus šīs Pasaules Bērnus! Un tas priekš mums ir Liels Gods. Šis Gaismas Ģimenes paziņojums paredzēts vispirms visiem jūsu planētas bērniem, kuri aug bez mātēm un tēviem, bērnu namos un internātos, visiem slimajiem bērniem. Mēs jums sūtam enerģiju, spējīgu izdziedināt šo Svēto Kristālu, Bērnības Kristālu. Bērnu sāpes, kuriem liegta mātes mīlestība un sāpes mātām, tā tagad vislielākā Zemes sāpe. Tā ir tā pati sāpe, kuru jūs dažreiz sajūtiet kā savu. Bieži jūs neziniet tās dabu, jūs raudiet vai vispār nevariet paraudāt, mēģiniet atrast šīs sāpes iemeslu. Taču šajā sāpē nav jūsu personīgā iemesla, tikai tas, ka jūs dzīvojiet uz šīs planētas un šajā Visumā un katrs no jums atrodas šeit kā daļiņa kopējā procesa globālās Mīlestības un jūsu kopējās sāpes. Šodien mēs runājam: "TU NO CILVECES ĢIMENES UN JEBKURA CIETĒJA BĒRNA SĀPE ŠAJĀ LIELAJĀ PLANETĀRAJĀ CILTĪ TAVA SĀPE UN TAVAS SIRDS UZDEVUMS!" Tas, kas notiek uz jūsu planētas ar bērniem, neļauj jums Augšupcelties tāda mēroga vienotībā, kādā jūs varētu īstenot savu Garīgo Pāreju. Mūsu īstā darba mērķis, šīs konkrētās uzrunas mērķis ir tas, lai saknē izmainītu vecās sabiedrības skatu punktu attiecībā uz jūsu bērniem, pusaudžiem un jaunatni pasaulē. Izmainīt jūsu attieksmes paradigmu pret šo atsevišķo Būtību Rasi, kuri NEAIZMIRSA PATIESĀS GARĪGĀS BRĪVĪBAS LIKUMUS, TAČU ATCERAS TOS INTUITĪVI.
Sāksim ar to, ka mūsdienu bērni un jaunatne pelna jūsu PATEICĪBU un CIEŅU. Jo viņi - Vissenākie no šīs planētas Meistariem. Jūsu senie Priekšteči, Aizbildņi, Skolotāji, izgājuši tik ilgu gaidīšanas ciklu, lai no jauna savienotos ar jums. Viņi atnāca pa pēdām aiz jums tagad, viņi iemiesojās jūsu bērnos, lai nodotu jums senās Mācības pēdējās ATSLĒGAS un pārvestu jūs pār aizmirstības slieksni atpakaļ pie pilnas Apziņas, Brīvības un Mūžīgiem Svētkiem. Senās Dvēseles, MĒS PATEICAMIES JUMS PAR TO, KA JŪS ATNĀCĀT UZ ŠO PLANĒTU ŠAJĀ GRŪTAJĀ UN BRĪNIŠĶĪGAJĀ LAIKĀ! ATGRIEZĀTIES, LAI ATNESTU SAVU SENO GAISMU UN ZINĀŠANAS PASAULEI.
Gaismas Darbinieki! Sāciet ar PATIESU PATEICĪBU BĒRNIEM kopā ar viņiem. Šī pateicība ātri izmainīs jūsu pasauli. BĒRNI PELNĪJUŠI. Viņi ir tie, pie kuriem jūs apguvāt Meistarību. Daudzus pieaugušos baida šīs nesaprotamās Jaunās būtības. Mēs zinām ka daži cilvēki neieredz indigo bērnus un apsaukā viņus par "velnēniem". Nu ko, uz to mēs varam teikt: viņi jūsu Garīgās evolūcijas atspulgs. Bērni, visas cilvēces, un katra no jums, Dvēseles un Gara vistīrākie spoguļi. Tādēļ, ja jūs viņos redzat iebrucējus un "velnēnus", izdariet secinājumus, pie kā nonācāt, jo jums jābauda jūsu vārdu, protestu un tādas "evolūcijas" augļi. Taču, lūk, attiecībā uz iebrucējiem ... Jā, tur ir Patiesība. Viņi "iebrucēji". Viņi atnāca, lai paņemtu savu personīgo enerģiju un atgrieztu cilvēcei burvīgo enerģiju, kura bija bloķēta. Daudzus gadsimtus un tūkstošgades jums bija liegts savs brīnumu Spēks. Senās Dvēseles ir visīstākie Brīnumdari, viņi atgriezīs šo Spēku Zemes pasaulē.
Starp citu, daudzi bērni arī pagaidām nezin, ar kādu gaišu spēku, ar kādu brīnumainu spēku apveltīti. Tādēļ , mēs Kosmiskās Gaismas Karalistes Vārdā, aicinām katru no jums pie atbildības, pie augstākās Garīgās atbildības Vienotā Troņa priekšā. Šīs atbildības būtība tā, ka jūsu pienākums nodot Gaismas Zināšanas un Brīnumspējas jūsu Bērniem. Jūsu pienākums atklāt Atslēgas un enerģiju darbību Likumus, uztveri, vizualizāciju un verbalizāciju priekš jūsu bērniem. Tas vissvarīgākais no tā, ko jūs viņiem varētu dot. Tādēļ, ka jūsu pienākums palīdzēt Senajām Dvēselēm atcerēties savu patieso "Es" un sākt savu Planetāro Varavīkšņoto Deju. Jo Senās Dvēseles pasaules bērnos un jauniešos iemiesojās kā Patiesie Visuma Valdītāji, Karaļi un Karalienes, Aizstāvji un Glabātāji. Viņu mērķis - Zemes un cilvēces Augšupcelšana. Un visi viņi tik dziļi cieš, neapzinoties savus instrumentus, iespējas, taču sajūtot iekšējās brīvības spaidus. Šis spiediens kolosāls. Daudzi no jums arī izgāja vai iziet šo pārbaudījumu. Taču jaunībā ar šiem iekšējiem spaidiem samierināties neiespējami, bet saskare ar tukšumu grūž viņus galējībās. Nevainojiet jūsu bērnus, viņiem vajadzīga ne audzināšana, bet vadība no jums. Labsirdība, Gudrība un JŪSU IEKŠĒJĀ BRĪVĪBA. Jo viss šajā vecumā skurbums, meklēt tikai Mīlestību un Brīvību uz Zemes. Un tādēļ šis ir visgodīgākais vecums, kad cilvēks vēl neiemācījās viltības un Mīlestības un Laimes surogātu pieņemšanu. Ja Brīvības Gars dzīvo jūsu iekšienē, tad jūs spējat būt Draugs šīm Senajām Dvēselēm, kuras tagad attiecībā pret jums ieņem vājinātu pozīciju. Šajā dzīvē jūs viņu Aizbildņi un Skolotāji. Taču nesteidzieties panākt atklātu aizbildniecību un atzīšanu. Jūs pieredzējušāki un gudrāki, tādēļ, ka jau izgājāt tukšumu, iekšējo robežu un stereotipu postījumu svēto noslēpumu. Jūs jau saskārāties ar šīs pasaules Sienām un ieaudzējāt sevī vajadzīgo Samierināšanos. Viņa nepieciešama tam, lai uzkrātu enerģiju un vajadzīgajā brīdī ... IZIETU CAUR ŠĪM SIENĀM, saprotot, ka īstenībā viņas nemaz neeksistē. Senās Dvēseles atnāca jums palīdzāt īstenot nebijušu lēcienu attīstībā. Viņas, caur savu dzimšanu uz Zemi atnesa jaunu Varenu Enerģiju. Bērni jūsu potenciāls un jūsu vadoņi laimīgās Gaismas pilnīgai nākotnei aiz četrdimensiju robežas. Senajam vajadzīga jūsu palīdzība. Viņi vēl ļoti nenoturīgi un neadaptēti šajā pasaulē. Mēs šo Uzrunu veltām mūsu tālākam kopīgam planētas bērnu un jauniešu darbam. Priekš tā, lai uz Zemi atnestu caur šo svēto darbību Brīnišķīgās Izdziedināšanas enerģiju un Spēku. Pirmkārt jau priekš neārstējami slimiem bērniem un bērniem bāreņiem, bērniem, kuri vardarbībai pakļauti. Šī dziedināšana ne tikai fiziskā ķermeņa, bet arī likteņu. Cilvēces bērni, tas spogulis, atspoguļojošs jūsu iekšējo Avotu. Avots jāglabā tīrībā, par viņu jārūpējas. Viņš dzīvs un viņš viens jūsos un ne jūsos. VISS VIENS.
Mēs lūdzam jūs jūsu lūgšanās un meditācijās PATEIKTIES SENAJIEM, kurus jūs tā godiniet, kurus atceras un tiecas atcerēties jūsu brīnišķīgās Sirdis. Tagad Senie, ar kuriem jūs kādreiz šķīrāties, atkal šeit, blakus jums. Un viņi gatavi nodot jums Atslēgas un Spēku. Bet sākumā palīdziet viņiem apzināties Dievišķā Gara Instrumentus, kurus viņi pārvalda un kas ir mērķis viņu atnākšanai uz Zemi. Jūsu bērni, tie Senie Vadoņi, Šamaņi un Meistari, kuri atnāca ne kā kopīgās ilūzijas vergi, bet kā Dievišķie Dumpinieki, aicināti saraut šo apmāna apli un izvēdināt ilūziju un baiļu miglu. Viņi atnāca, lai Dejotu.
Mūsdienu bērniem VISIEM!!! - viena kopēja īpatnība. Viņi visi PROT KVANTISKI DZIEDĀT SAVU "Es". Taču ne visi no viņiem zina, kā to darīt. Jūsu uzdevums viņiem atgādināt par to, kā vadīt enerģiju. Māciet bērniem dziedniecisku vizualizaciju, meditāciju un pareizu verbalizāciju. Bērni var ātri apvienoties un pilnībā atjaunot Planetāro Telepātiju. Palīdziet viņiem to izdarīt. Viņi atradīs izeju no jebkuras situācijas un atnesīs Brīnišķīgu Labumu visai Zemei.
Protams, mums zināma pagaidām vēl neattīstītu daudzu valstu sabiedrības attieksme pret tādām lietām kā lūgšanas un meditācijas. Taču jūsu uzdevums sniegt zināšanas, neizsaucot vetrainu pretošanos no skolotāju un vecāku puses. Gaismasnesēju uzdevums, atvērt bērnu apziņai dziednieciskās vizualizācijas iepējas, burvju vārdiņu, priekšstatu un domāšanas tīrību. Bērni atradīs ceļu un atslēgas. Viņiem tikai jāatgādina tas, Kas Viņi īstenībā ir. Bērnu Brīnumainā Dziedināšana, no vissmagākām un bezcerīgām saslimšanām, sāks notikt pa visu Zemi. Šis process notiks daudz aktīvāk tad, kad jūs vienkārši vērsīsiet savu uzmanību uz šo informāciju, sāksiet savu lūgšanu laikā pateikties Senajām Dvēselēm par to, ka viņas atnāca un nes nesamērīgi smagu šīs pasaules krustu. Pienācis laiks viņām atvieglot šo uzdevumu. Pienācis laiks visas planētas globālai izdziedināšanai. Daudzi bērni iemiesojās tikai priekš tā, lai izgaisinātu pasaules karmu caur savu slimību vai smagām dzīves situācijām. Tādi Avatari šobrīd iemiesojas vispār, viņi atnāk no augstākajām dimensijām un viņiem nav savas personīgās karmas. Taču upuru laiks izsmelts. Pienācis laiks apgūt Īsto Spēku, dārgie draugi!. Protams, daudzi cilvēki baidās šī procesa, Bērnu pilnīgas Atmodas. Apgaismotu Bērnu leģioni uz Planētas. Priekš daudziem cilvēkiem tas vēstures gals. Gals vecajai, pierastajai pasaulei. Vai tad jums līdz šim laikam neteica, ka jūsu pasaule pašā saknē izmainīsies? Vai jūs negribējāt tam ticēt. Bet tādēļ jūs tagad varat redzēt tos, kuri maina jūsu pasauli, tos, kuri griež Pasaules Likteni kā krāsainu rotaļlietu savās siltajās plaukstās. Nebaidaties! Šīs mazās būtības, šie Dievišķie Dumpinieki ir Mīlestības un Brīvības iemiesotie Gari. Vienkārši ejiet blakus un atbalstiet viņus meklējumos, ejiet kopsolī, kļūstiet draugi.
Bērni var būt cietsirdīgi un neprātīgi. Taču viņi nekad nebūs nodevēji. Viņi kā dzīvnieki. Dzīvnieki neprot nodot. Bērni nenodos Mīlestību. Un viņu galvenais Spēks tas, ka viņi visi tic burvju pasakām un brīnumiem. Viņiem pieejama Jaunā Pasaule. Viņi to redz ar atvērtām acīm. Un visi viņi gaida, kad beidzot jūs, pieaugušie, atzīsiet kopā ar viņiem, ka Sapnis REĀLS un pasaule ne aizvainojums un garlaicība, kas viņus izved no prāta, bet brīnumpasaule un lidojums virs visiem ierobežojumiem. Miljonu acis tagad skatās uz jums un miljonu sirdis, lielu un mazu, gaida tagad, kad jūs pasmaidīsiet un teiksiet:"JĀ, MĪĻIE, PASAILE IR BURVĪGA UN VIŅĀ EKSISTĒ VISS, KAS MUMS NEPIECIEŠAMS, JĀATROD TIKAI ATSLĒGA UZ ŠO BRĪNUMU SAVĀ SIRDĪ".
Lai ietu kopsolī ar jūsu bērnu, jums no jauna jāiemācās spēlēties. Taču spēlēties pa īstam. Veidot savu dzīves veidu, uztveri un domāšanu brīnišķīgu. Kristus taču jums teica: "ESIET KĀ BĒRNI". Esiet negaidīti, burvīgi un naivi. Nebaidieties būt Dieva Bērni. Viņš jūs mīl.
Gaismas Darbiniekiem mēs piedāvājam apvienoties jūsu pilsētās brīvprātīgo grupās, bērnu bāreņu, bērnu invalīdu, slimo un atkarīgo bērnu, pusaudžu, jauniešu atbalstam. Starp jums ir ārsti un psihologi, kuri varētu organizēt speciālas grupas darbam ar bērniem. Nododiet bērniem un jauniem cilvēkiem vienkāršu informāciju, kurā smalki ieliktas pamatzināšanas. Māciet bērniem un jauniem cilvēkiem pašdziedināšanu meditācijās un caur vizualizāciju. Izmantojiet Burvīgumu un Mākslu.
Kā arī visiem Gaismas Darbiniekiem mēs piedāvājam 22. datumā, katru mēnesi, vadīt Globālu Planetāro Meditāciju, kura būs veltīta pasaules bērniem un jauniešiem priekš viņu pilnīgas izdziedināšanas un atbrīvošanas. Šīs apziņas lokanas un trauksmainas, dažreiz tās karstas un izmisušas. Tā krāčaina upe, kura, sajūtot savu virzību, ātri izmainīs visu Zemi un katru būtību uz tās, no iekšpuses. Jūs būsiet dziļi pārsteigti par to, cik ātri šis apziņas attīstības process noritēs bērnos un jaunatnē. Jūs pašlaik vēl nestādaties priekšā, ar kādu datu bāzi, izstrumentiem un kādiem Augstākās Meistarības potenciāliem Senie atnāca uz šo planētu, iemiesojušies jūsu bērnos. No Lielās Centrālās Saules uz jūsu planētu nepārtraukti plūst svētā Mātes Enerģija. Tā mierīga, maiga un tīra Mīlestības un Dzieniecības enerģija, Glābšanai un Piedošanai. 22.datumā, katru mēnesi, šīs enerģijas vilnis palielināsies trīskārt un caur jūsu apvienoto meditāciju, viņa nonāks Zemes centrā un pie katra planētas bērna Brīnišķīgas Izdziedināšanas veidā.
Katru piektdienu, jūsu parastajā zemes nedēļā, mēs piedāvājam jums iedegt uz jūsu altāra Septiņas Miera Sveces. Tas Pasaules svētais simbols priekš visiem planētas bērniem un dzīvām būtnēm. Tā arī zīme Brīnumainai Dziedināšanai, kas tagad atnāk no Lielās Dievmātes Sirds priekš visām Zemes būtībām.
Ja jūs izlasījāt šo paziņojumu, tātad tas skar jūs. Jūsu liktens nesaraujami saistīts ar visiem planētas bērniem un jauniešiem. Pieņemiet to kā Likumu un Augstāko Jēgu savai dzīvei. Jūs esat savā vietā un jūsu rīcībā Pasaules Brīnuma Varenā Atslēga, kas var atvērt Cilvēcei Durvis Jaunajā Pasaulē. No jums daudzkas atkarīgs. Jūs varat izdarīt vairāk, kā domājiet, priekš visiem bērniem un jauniešiem uz planētas, paliekot savā vietā. Gars izvēlējās jūs. Mēs ceram uz jums. Un tā JŪSU IZVĒLE.
Ja jūs izlasījāt šo uzrunu Brīnumainās Izdziedināšanas un Glābšanas Likuma pieņemšanas zīmē priekš katra Zemes bērna, pusaudža un jauna cilvēka, kā arī jūsu Varavīkšņotās Apziņas patiesas apvienošanas zīmē, lai katrs no jums stādās priekšā/iedomājas ... vienkāršu akmeni, kuru jūs pārvērtīsiet brīnuma talismanā. Un lai viņš kļūst priekš jums un visas Zemes svētās bērnības simbols un lai katrs no jums domās izkrāso šo akmeni varavīksnes krāsās. Tagad tas jūsu Magnēts, visu Planetāro Bērnu Vienotas Apziņas Magnēts. Iespēju un Brīnumainas Izdziedināšanas Magnēts priekš visām būtībām un planētas. Jūs varat domās katrreiz izkrāsot jaunu akmeni Vispasaules Meditācijas dienā, veltītā planētas bērniem un jauniešiem.
Ja jūs variet apvienoties Mīlestībā un Pateicībā pret planētas jauno paaudzi, ziniet, jūs variet viņus Izdziedināt, jo vadīsiet caur savām Sirdīm Mātes Enerģiju Brīnumainās Izdziedināšanas un Glābšanas Spēku. Ja jūs varēsiet izdziedināt bērnus un jauniešus, izdziedināsies VISS!!! VISA PLANĒTA momentāni. Tādēļ, ka jūsu bērni to izdarīs ar savu apziņu, darbojoties no iekšienes.
LŪGŠANA PASAULES ROZEI
ES ESMU SIRDSKODOLA RADĪŠANA,
SVĒTĀS ROZES PRIEKŠĀ STĀJOS
MĪLESTĪBU, PATEICĪBU UN PRIEKU
VISIEM PLANĒTAS BĒRNIEM SŪTU.
AK, ROZE, BRĪNIŠĶĀ, ROZE
PILNĪGO PASAUĻU MĀJOKLIS,
BRĪNIŠĶĀS DZIEDINĀŠANAS
LIKUMU UZ PLANĒTAS STIPRINI.
AK, IEMĪĻOTAIS UN VISU MĪLOŠAIS
VIENĪGAIS RADĪTĀJ,
ŠODIEN TAVĀ VĀRDĀ
LIKUMA SASKAŅĀ, ŽĒLSIRDĪBĀ, MĪLESTĪBĀ
ES VELTU VISAS MANAS APZINĀTĀS
UN PILNĪGĀS DARBĪBAS,
DOMAS, JŪTAS UN ENERĢIJU BĒRNIEM
PASAULĒ UN JAUNIEŠIEM UZ PLANĒTAS MANAS
ES LŪDZU: SŪTI ŠO VELTĪJUMU
TAGAD ZEMES CENTRĀ
UN KATRAM PLANĒTAS BĒRNAM
BRĪNIŠĶAS IZDZIEDINĀŠANAS ĪPAŠĪBĀ
GLĀBŠANAI, APGAISMĪBAI UN ATBRĪVOŠANAI
ĀMEN.

SENO DVĒSEĻU IZDZIEDINĀŠANA
GLABŠANAS VISPASAULES MEDITĀCIJAS VARIANTS
VELTĪTS PASAULES BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
Datums vadīšanai 22. datums, katru mēnesi.
Pesauciet visus Gaismas Valdniekus un Gaismas Skolotājus, kurus jūs vēlaties uzaicināt uz šo meditāciju
1. Sakoncentrējiet uzmanību uz jūsu sirds centrālo svēto Mājokli.
2. Enerģija viņā sak pulsēt un paplašināties. Apkārt jums parādās zeltaini rozā Gaismas balons.
3. No svētā sirdscentra sāk attīties Liela Kosmiska Telpa, piebirusi mirdzošām zvaigznēm. Katrā zvaigznē kvēlo balta DievMātes lilija.
4. Šī bezgalīgā telpa paplašinās un lielā ciklonā sazarojas jums apkārt
5. No sava sirdscentra jūs sākat paplašināties kā Vienota, Liela, Gaismunesoša, Patiesas Mīlestības un Pilnības Būtība.
6. Pa centrālo kanālu, zvaigžņotā kosmiskā ciklona asī, kas izgriezās no sirds iekšējā mājokļa, griežoties, nolaidieties Zemes centrā
7. Planētas centrālā Troņa Zālē, nolieciet rokas uz Planetārā Gaismas Akmeņa un savienojieties ar mēnessaulaino Zemes Dvēseli.
8. Jūs pilnībā saplūstiet ar Zemes Kinu (Kinom ?), jūs kļūstiet vienota Kosmiska un Planetāra izteiksme, visaptverošas bezgalīgas Mīlestības izteiksme.
9. Tālāk meditējiet no planētas centra. Lai tagad jūsu sirdī atveras brīnišķīga Varavīkšņota Roze, radīta no tīriem, pilnīgu Zināšanu, Gudrības un Skaistuma Kristāliem.
10. Šīs Rozes ziedlapiņas izlej Varavīkšņotu Gaismu, viņas starojošās stīgas piepilda planētu no iekšienes un, griežoties, traucas uz virspusi, savā ceļā aužot ugunīgas mežģīnes jaunās, tīrās realitātes audeklā.
11. Šī Gaisma izplūst brīnišķīgā strūklā uz Zemes virspuses, viegli un maigi skarot bērnu sirdis, apņemot katru bērnu, katru jaunu cilvēku pasaulē.
12. Viņu sirdis sāk mosties, viņi pieņēma Jaunās Realitātes Burvīgo Saucienu. Viņu sirdis iedegas Varavīkšņotās Rozēs. Pasaule ietinas patiesas Laimes un Brīvības sirdskodola enerģijā.
13. Visi pasaules bērni caur Varavīkšņotās Rozes sirdskodolu jūsu sirdī apvienojas viena ar otru telepātiski. Zemi apņem mirdzošu varavīkšņu gredzens.
14. Planetārajā Gaismas akmenī dzimst brīnišķīga skaņa, orķestris tūkstoš valdzinošu visizdziedināšu skanējumu. Tā Zemes Dziesma izraujas virspusē caur Varavīkšņotām Stīgām, ielīstot sirdīs bērniem un jauniem cilvēkiem. Zeme sāk dziedāt.
15. Bērni jūt iekšējo, seno impulsu, visi viņi iziet no savām mājām, slimie bērni atstāj slimnīcu palātas un gultas. Bērni, kuri nevarēja staigāt, stājas uz savām kājām, iet vai palecas virs zemes un virpuļo gaisā. Visi viņi sāk dejot Burvīgās Zemes Mūzikas taktī.
16. Bērnus apņem Varavīkšņu gredzeni. Viņiem katram apkārt uzliesmo 144 varavīkšņu gredzeni un aiz bērnu mugurām atveras zeltītvaravīkšņoti spārni.
17. Šai dejai sāk pievienoties visi cilvēki. Brīnumainās Izdziedināšanas Enerģija lejas mūžīgā valdzinošā Dziesmā no Zemes Gaismas akmeņa caur jūsu sirdīm.
18. Jūsu sirdī sāk dzimt sniegbalti gulbji un baloži. Viņi iziet, pametot savu sirdsmājokli, Zemes pasaulē, kļūstot milzīgi un katrs no viņiem aiztraucas pie katra planētas bērna, pie katras mīlošas mātes, pie katra mīloša tēva, pie katras mīlošas sirds.
19. Milzīgie baltie gulbji uztver bērnus un nes viņus uz saviem spārniem, griežoties virs zemes Brīnumainās Izdziedināšanas dejā.
20, Izdziedinās visi Zemes cilvēki. No debesīm krīt ziedi un ziedputekšņi. Visi ūdeņi uz Zemes attīrījās un iemantoja brīnumaino spēku Dziedināt. Visi cilvēki dejo. Zeme turpina dziedāt.
21. Planēta, griežoties pa spirāli, augšupceļas Varavīkšņotā Laika Starā Pasaules Dievmātes Sirds Mājoklī, Mūžīgās Mīlestības un Laimes Karalistē.
22. Sākas jauna ēra, vispasaules ēra Varavīkšņotās Tautas Laimes Laiks, patiesā Mīlestībā, Harmonijā, Uzplaukumā un Jaunradē. VISI ATBRĪVOTI. Augšupcelšana īstenojusies. Cilvēce atgriezās Mājās, nemirstības Mūžības Dārzā un neierobežotās iespējās. Pasaule pārveidojās. Pasaule izdziedināta. Senā pasaule atkal jauna.
23. Šeit un tagad, šinī pašā momentā, patiesi īstenā katra bērna apziņā uz planētas izdalās brīnumainas, saldas dziedinošas rasas lāsītes, viņas pieņem fizisku izpausmi un ieplūst fiziskajā templī un bērna garīgajā sirdī. Tā Brīnišķīgas Izdziedināšanas rasa. Izdziedināšana notiek.

Šīs meditācijas noslēgumā, nesteidzieties izklīst un nesāciet sarunas. Klusējot, stāvot aplī, apskaujiet viens otru un projicējiet caur savu "Es" Vispasaules Rozes Pasaules Glābšanas Liesmu uz Zemi. Pēc tam salieciet rokas jūsu apļa centrā, tā kā darīja bruņinieki senos laikos ar vārdiem "SVĒTĪTA PASAULES ROZE". Meditācija izpildīta. Tā svēta diena. Atļaujiet viskopīgai izdziedināšanai uz Zemes īstenoties priekš jūsu bērniem un visām dzīvām būtībām uz planētas un Visumā.
Pateicieties visām Dievišķām Apziņām, kuras jūs piesaucāt piedalīties šajā meditācijā.

Žurnāls "Mirovoi čenneling: duhovnije soobščeņija" Nr.2, 2012.

KRAIONS
ZEMES BĒRNIEM JAUNAJĀ ĒRĀ

Mazuli māte aijā dziedot
Sējot Dvēselē maigumu, mīļumu.
Mirdzot actiņām
Mazulis domas bez vārdiem atkārto.
Domas priekš viņa - svēta lieta.
Domās viņš jau Pasauli mums rada
Viņš priecīgs, smaidošs un skaists
Un nes viņš Debesu aicinājumus.
Bērnu straume pie mums atnākt tiecas -
Bērni īpaši, neredzēti līdz šim.
Nes viņi Zemes vibrācijas -
Tās, kas īstenosies Jaunajā, Gaišajā Pasaulē.
Pazīt viņus vienkārši - Gudrība tiem acīs mirdz
Tā ir viņu īpašība galvenā.
Saprast viņus vajag gaiši, cienīgi
Neņemot vērā starpību gados.
Un gudrāks kurš - dzīve pati vērtēs.
Pagaidām priecīgi nesiet Pasaulē
Tās Dzirkstis Jaunās Dzīves, kas visur
Sāks mirdzēt mīlestības vijolītēs.
Mēs zinām, ka nesanāks Pavasars
Bez tiem bērniem uz planētu nākušiem.
Lai piepilda priekā šo Zemi
Mazuļi visi ar vijolītēm acīs.
Dosimies visi, kopā durvis atvērt
Bērniem visiem, kuri atsteidzās šurp
Dzimtās planētas glābšanu veikt
Pavasara, Laimes un Mīlestības labā!

No Kraiona ar mīlestību jaunajai cilvēcei.

Pieņēma Marina Shults

Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/2933/ latviskoja, intuitīvi, Eslauma 02.06.2012., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 28.05.2013.
Skatījumu skaits: 471 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: