Galvenie » 2015 » Maijs » 31 » (2) GALVENIE LAIKA GLABĀTĀJI
19:57
(2) GALVENIE LAIKA GLABĀTĀJI

(2) GALVENIE LAIKA GLABĀTĀJI

Lamūriešu Kristāls ELEANA
2015. gada 02. februārī
caur Sergeju Kanaševski
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 2(20) 2015, latviskoja, intuīcijas līmenī, Eslauma 19.05.2015.

Turpinājums. Iesākums: http://spekavots.ucoz.ru/news/1_galvenie_laika_glabataji/2015-05-30-1477

Jaunā Laika Cikla atnākšana nenozīmē, ka cilvēkiem pasīvi jāsagaida atnākošās pārmaiņas. Jaunais Laiks daudz efektīvāk realizē savu Kosmisko Programmu caur Apgarotu Saprātīgu Matēriju. Bet jūsu pasaules Apgarota Saprātīga Matērija - tie, vispirms, jūs, cilvēki. Un, protams, jums paredzēts SADARBOTIES AR JAUNO LAIKU, TĀ PROGRAMMAS IEVADĪT JŪSU PASAULĒ, JŪSU DZĪVĒ.
Tieši šim uzdevumam mēs šodien veltīsim savu tikšanos. Vispirms, mēs kopā ar jums tagad aktivizēsim daļu manas Kristāliskās Ra-struktūras - caur mana Ra-simbola radīšanu un aktivāciju. Un izdarīsim to uz gaismasviļņu shēmu pamata. Pie shēmu radīšanas mēs izmantosim divus viļņa raksturojumus - amplitūdu un viļņa garumu. TAČU JUMS PIENĀKAS SAPRAST, KA ĪSTENĪBĀ RUNA IR PAR CITĀM, DZIĻĀKĀM VIĻŅA ĪPAŠĪBĀM. Priekš mums viļņa amplitūda - tā gaismasviļņa iekšējo īpašību ārējā izpausme, saistīta ar viļņa spēku, varenību. Viļņa garums - tagad priekš mums raksturojums, kas saistīts ar gaismas viļņa informatīvo piesātinātību.
Tātad, laika ciklā "12:60" gaismas vilnim ir amplitūda - 1, garums 2. Attēlosim šo vilni zīmējumā, atkārtojot to sešas reizes (2. zīm.).

ZĪMĒJUMS Nr 2. VARAVĪKŠŅOTĀ VIĻŅA SEŠAS MUGURAS AR AMPLITŪDU - 1, VIĻŅA GARUMU - 2 (ATTIECĪBA 1:2). GAISMASVIĻŅA SHĒMA CIKLĀ "12:60".
Pie tam jāzina, ka mūsdienu dziļākais gaismasvilnis pēc savas dabas ASTOŅLĪMEŅU. Katrs slānis no laika saņem savu, īpašu, enerģiju un rada savu, īpašu, energoinformāciju. Tādēļ mēs attēlosim iesākumu gaismas viļņus, laika radāmus, kā varavīkšņotus viļņus. Viļņu muguru skaits - 6, tādēļ, ka dziļākā gaismasviļņa 6-ām mugurām saglabājas vienādi kvalitatīvi-skaitliskie raksturojumi.
Kad notiek pāreja no cikla "12:60" uz ciklu "13:20", pasaulē sāk atnākt gaismas viļņi ar attiecību 1:3. Tātad, mēs radām jauna viļņa shēmu, kur amplitūda, kā iepriekš, līdzīga vieniniekam, bet viļņa garums - trīs vieniniekiem (3.zīm.).

ZĪMĒJUMS Nr 3. VARAVĪKŠŅOTĀ VIĻŅA SEŠAS MUGURAS AR AMPLITŪDU -1, VIĻŅA GARUMU - 3 (ATTIECĪBA 1:3). GAISMASVIĻŅA SHĒMA, KAS ĪSTENO CIKLA "12:60" PĀREJU UZ CIKLU "13:20".
Gaismas vilnis, kas shematiski attēlots šajā zīmējumā pagaidām nav jaunā laika cikla gaismas vilnis. Tas nepieciešams tikai kā pārejas vilnis kurā pārādās rādītāji "1" un "3". Kad rodas gaismas vilnis jaunā, 13-tā laika cikla, tad viļņa amplitūda kļūst vienlīdzīga trīs vieniniekiem, bet viļņa garums samazinās līdz vienam vieniniekam. Tādā veidā, tēlaini runājot, palielinās laika spēks, tā varenība. Laiks saņem ļoti lielas iespējas priekš matērijas radīšanas.
Pirmajās divās shēmās mūsu vilnim bija 6 muguras. Skaitlis "6" dotajā gadījumā saistīts ar sešinieku, kas ir cikla "12:60" raksturojumā. Kad vilnis iegūst amplitūdu "3", bet tā garums vienlīdzīgs vieniniekam, iesākumu gaismasvilnis ar nemainīgiem kvalitatīvi-skaitliskiem raksturojumiem sāk iegūt divas muguras. Un tas būs vienlīdzīgs skaitlim "2" cikla "13:20" raksturojumā. Rodas pamatots jautājums: kādēļ, ja "1" un "3" mainās vietām jaunajā shēmā, taču mēs turpinām apzīmēt tos kā "13", bet ne kā "31". Visa lieta tā, ka 13-tā Laika Spirāle sāk atgriezt pasaulei patiesā LAIKA kvalitāti. Bet PATIESAIS LAIKS - TAS UNIVERSĀLS LAIKS, kuru var izmantot planētas visas pasaules. Universālā laikā, pirmajā plānā iziet ne tā kvalitāte, kuru mēs nosacīti saistām ar viļņa amplitūdu, vienojušies, ka viļņa amplitūdas augšana saistīta ar LAIKA SPĒKU, tā jaunrades varenību. Patiesā laikā pirmajā vietā stājas laika INFORMĒTĪBA, ko mēs saistām ar "viļņa garuma" raksturojumu. 13-tās Laika Spirāles rašanās momentā, rodas jauns gaismas vilnis - kas parādās iepriekšējā gaismasviļņa apgriezšanas/выворота rezultātā, šī viļņa iziešanas rezultātā caur Nulles Punktu. Pati 13-tā Laika Spirāle pie tā, ne tikai maina savus raksturojumus, bet arī sažņaudzas/сжимается, pie tā ievelkot visu 12-mit dotā cikla Spirāļu kvalitātes. Tādēļ mūsu jaunajā shēmā mēs attēlosim vilni ar divām mugurām. Taču šis vilnis ievelk savā "Es" visu 12-mit spirāļu viļņu kvalitātes, visu 12-mit laika ciklu, un tos transformē jaunos. Pie tam, jāatceras, ka jebkurš gaismasvilnis vienmēr sasaitās ar īpašiem Nulles Punktiem, vieni no tiem ir laika enerģijas avoti, bet citi - viļņu pārveidotāji, transformētāji.
Un tātad, radām viļņa shēmu, kuram divas muguras, amplitūda - 3, viļņa garums - 1 (4. zīm.).

ZĪMĒJUMS Nr 4. GAISMASVIĻŅA SHĒMA LAIKA CIKLAM "13:20". AMPLITŪDA - 3, VIĻŅA GARUMS - 1, DIVAS MUGURAS.
Un tā - mūsu nosacīta shēma, kas attēlo Laika cikla "13:20" gaismasvilni.
Nav grūti ievērot, ka mūsu shēmā attēloti trīs skaitļi: "1", "2", "3". Taču, pagaidām, nav nekādi attēlots skaitlis "0", kas, kā jau jūs zinat, ir ļoti svarīgs. "0" - tas, mūsu gadījumā, īpašs Nulles Punkts, ko mēs varam attēlot struktūras veidā, no Mēbiusa lentām. Mūsu shēmās, Nulles Punktus Mēbiusa lentas veidā, novietosim katra viļņa beigās. Šie Nulles Punkti pārveidos dziļuma gaismas viļņus citos viļņos, kuri jau var tieši radīt jūsu pasaules elementārās daļas. Pievērsiet vēlreiz uzmanību, ka diviem pirmajiem viļņiem ir 6 muguras. Trešajam vilnim - 2 muguras. Tas shematiski attēlo vecos un jaunos gaismasviļņu parametrus. Tagad jūs vēl atrodaties laika ciklā "12:60", un jūsu laika frekvence arī tāpat raksturojas ar skaitļiem "12:60". Tādā veidā, pirmajā vilnī (2. zīm.) mēs attēlojām skaitli "1" viļņa amplitūdas veidā, skaitli "2", viļņa garuma veidā, skaitlis "6" apzīmēja muguru skaitu. "0" attēlosim mūsu shēmā zemāk, Mēbiusa lentas struktūras veidā.
Otrs vilnis ir pārejas perioda gaismas vilnis, to var apzīmēt ar skaitļiem "13:60". Šeit viļņa garums palielināts līdz 3. Šajā gaismasvilnī klātesoši vecā laika raksturojumi - "60" un jaunā laika - "13" (3. zīm.)
Trešais vilnis ir jaunā laika gaismas vilnis. Pārejas vilnis īsteno apgriezienu/выворот, tā rezultātā viļņu amplitūdas un garuma parametri mainās vietām. Viļņa amplitūda kļūst vienlīdzīga 3, bet viļņa garums vienlīdzīgs 1-am (4. zīm.).
Apgriezšanās rezultātā, mainās ne tikai viļņa forma, kas mūsu shēmās apzīmētas ar viļņu amplitūdu un garumu. Izmainās viļņa kvalitāte. Viļņa energoinformatīvā vienība, kas izvietojās uz sešām viļņa mugurām, sāk savilkšanās procesu. Tagad visas sešas viļņa muguras savelkas/sapresējas divos viļņos, saturošos vecā viļņa energoinformāciju un iemanto jaunā gaismas viļņa energoinformāciju. Jaunajā gaismas vilnī energoinformācijas kļūst ne mazāk, bet vairāk! Tā šeit it kā vairāk sakopota, sapresēta! Nu un arī pats vilnis, pateicoties apgriezienam-sapresējumam, kļūst daudz energoietilpīgāks, vairākspējīgs dzīves jaunradei, tanī skaitā - izpauž daudz lielāku aktivitāti jaunās matērijas radīšanā priekš jaunās pasaules.
Jau tagad Smalkajā Plānā priekš jūsu pasaules sāk formēties pārejas perioda gaismas viļņi un pat jaunā laika gaismas viļņi. Daļa manas iekšējās struktūras arī tieši paredzēta priekš šī procesa aktivizēšanas. Viņa palīdzēs pārejas gaismas viļņu un jaunā laika gaismasviļņu radīšanā. Shēmā šo struktūru var attēlot burta "E"/"Э" formā (mana vārda pirmais burts), radīts no trīs viļņiem un Mēbiusa lentām. Burta "E"/"Э" augšējais vilnis - tas pirmais vilnis (12:60). Burta "E"/"Э" zemākais vilnis - tas otrs vilnis (13:60). Trešais vilnis (13:20) - burtā "E"/"Э" centrs. Starp viļņiem pirmo un otro - gaismasviļņu avots, īpašais Nulles Punkts, kas ir gaismas Struktūras "TRON" daļa (5.zīm.).

ZĪMĒJUMS Nr 5. TRĪS GAISMAS VIĻŅI, APVIENOTI VIENĀ STRUKTŪRĀ. RA-SIMBOLS "ELEANAS PAVEDIENS" {Kr.val. "НИТЬ ЭЛЕАНЫ"}
Tā jums pazīstama kā "DIEVA ROKA". "Dieva Rokā" pieci stari, izejoši no sfēras centra (shēmā - apvidus). Tas Garīgs Instruments, kuram ir pieci pamati:
1. Dieva Mīlestība.
2. Dieva Griba.
3. Dieva Apziņa.
4. Dieva Bezgalība.
5. Dieva Dzīvesjaunrade.
Tieši no šīs struktūras iziet laika enerģija, radoša dziļākos gaismas viļņus.
Pirmais un otrais gaismas viļņi no divām Mēbiusa lentām beidzas Nulles Punktā. Trešais vilnis, jaunais gaismas vilnis, beidzas Nulles Punktā no trīs Mēbiusa lentām, kas apveltīts ar ļoti lielu potenciālu priekš gaismasviļņu un matērijas radīšanas.
Mūsu radītā shēma ir mans RA-SIMBOLS, kuru nosauksim "ELEANAS PAVEDIENS"/"НИТЬ ЭЛЕАНЫ". Par cik jaunie gaismas viļņi - tas smalks gaismas pavediens, līdzīgs... jūsu mitoloģiskās Ariadnas pavedienam. Jauno gaismas viļņu pavediens var jums sākt ceļu no vecā laika labirinta un izvedīs jūs uz patiesu Gaismu.
Mani Draugi! Iemīļotie brāļi un māsas! Tagad, kad jūsu pasaulē aktivizējas struktūra "Eleanas Pavediens", ar Mīlestības vibrācijām atsaucas mana Kristāliskās Gaismas Būtnes Sirds. Un šīs Mīlestības vibrācijas tagad dzimst arī jūsu sirdīs - to, kurus pamodina Lemūriešu Kristāli, kuri piedalās Kosmisko Programmu aktivācijā priekš planētas Zeme. Lai mūsu Mīlestības vibrācijas saplūst vienotā Mīlestības plūsmā! Virzam šo Mīlestības plūsmu caur simbolu "Eleanas Pavediens" manā Ra-struktūrā! Un sajūtiet, novērojiet, kā tieši tagad jūsu pasaulē sāk rasties jauni gaismas viļņi... Vilnis "13:60" pārdzimst vilnī "13:20". Tas jau dzīvo Smalkajā plānā! Jaunā Gaisma ieiet Nulles Punktos... Jaunās Kosmiskās Ugunis, atnākošas uz Zemi dzīvībradošā straumē, palīdz jaunu gaismas viļņu dzimšanai, kuri jau sāk radīt jaunu matēriju...
Simbols "Eleanas Pavediens" Aktivizēts! Un tas tūliņ, tieši tagad, sāk radīt! To var izmantot ne tikai kā jaunu gaismasviļņu avotu, tas - unikāls telpas-laika portāls... Mēs to tagad aktivizējam! Taču vispirms uzaicināsim līdzsadarbībai Kristālu Eleanas un Peresveta Neiemiesotos Glabātājus! Un arī uzaicinām līdzsadarbībai Erceņģeli Mihailu. Apvienojamies visi kopā Vienā Sakrālā Sirdī. Un caur portālu "Eleanas Pavediens" dodamies uz zvaigzni-planētu "Trons"... Pateicoties mūsu radītajam Portālam, mūsu ceļojums ir neilgs... Mēs ienirstam struktūras "Dieva Roka" centrā, veicam apgriezienu... Un, lūk, mēs uz Trona! Palūkojieties apkārt... Telpa mums apkārt vibrē, laistās dažādās krāsās. Jūs jūtat neparastas enerģijas. Jūs apņem apbrīnojamas enerģijas... Vilnis aiz viļņa pārvirmo pār jūsu ķermeni. Jūs paši izstarojiet šos viļņus... To kļūst arvien vairāk. Jums šķiet, ka jūsu fiziskais ķermenis pārstāja eksistēt... It kā viļņi - tie arī esat jūs. Jūs ar saviem viļņiem piesātiniet apkārtējo telpu. Bet telpa, sastāvoša no viļņiem, atbildei, piesātina jūs. Jūs pieaiciniet Erceņģeli Mihailu un lūdziet telpu darīt stabilu, derīgu jūsu pierastai eksistēšanai. Enerģijas mainās... Viļņu plūsma palēninās... Jūs redzat: apkārt jums sāk formēties liela gaišzila sfēra. Jūs ietin maiga gaišzila migla. Varavīkšņotie viļņi pakāpeniski izzūd. Jūsu ķermeņi iegūst apveidus. Tagad jūs - baltas krāsas būtnes, kuru kontūras tiktikko atgādina cilvēcisko ķermeni. Jūs sajūtiet vieglumu, gandrīz bezsvaru. Un pie tā - sajūtiet, ka starp jums un apkārtējo telpu parādījās kaut kāda nepierasta priekš jums saikne/sakars. Jūs samanāt savu fizisko ķermeni, kas dzīvo jūsu pasaulē, taču jūs pilnībā sajūtiet arī baltu, vieglu ķermeni, kurā tagad ciemojaties uz zvaigznes-planētas Tron. Taču jūs jūtat arī, ka eksistējat vēl kaut kur - pie tam, DAUDZSKAITLĪ. Šī daudzskaitlītības sajūta - nav kolektīviskuma sajūta... Nē... Tā - DAUDZSKAITLĪTĪBAS sajūta LAIKĀ... Jūs tagad šeit un jūs tagad DAUDZĀS PASAULĒS UN LAIKOS. Tieši šī doma jums ienāk galvā un jūs izjūtiet pārsteidzošas VISLAIKA/ВСЕВРЕМЕНИ jūtas.

Erceņģelis Mihails paziņo:
- Mēs - sakrālajā galaktiskajā Laika Templī. Par to zināja senie lemūrieši. Un to nosauca PASHAELA TEMPLIS. Pashaels - mūsu galvenais Laika glabātājs... Tagad jūs iepazīsieties ar Tempļa kalpotājiem. Tie - Laika Glabātāji. Skataties!

No gaišzilas miglas, mūs aptverošas, parādās Laika Glabātāju lielas figūras. Jūs viņus redzat kā cilvēkus, tērpušos garos zeltītos ietērpos. Divpadsmit Laika Glabātāji, lēnām planē telpā. Un, lūk, viņi jūs apstāj. Jūs - apvidus centrā, kuru izveidoja Laika glabātāji. Visi aprimuši... jūtams, ka tuvojas svarīgs moments... Sākas kaut kāda svēta ceremonija. No Glabātāja uz Glabātāju virzas spirāļveida enerģija, mirdzoša zilā krāsā. Un jūs saprotiet, ka sāk veidoties kaut kāda spirāle! Jā, jā! Glabātāji izveidoja spirāles pirmo vijumu; pēc tam jūs novērojiet, kā sāk formēties otrs spirāles vijums, tā izmērs lielāks, tas paceļas virs pirmā... Tūlīt formējas vēl lielāki vijumi - ceturtais. Spirāles vijumu izmēri turpina arvien palielināties spirālei pieaugot. Lūk, rodas piektais vijums... Sestais... Septītais... Astotais... Devītais... Desmitais... Vienpadsmitais... Divpadsmitais... Spirāle izstiepjas, gluži kā atspere...
Kad Spirālei rodas divpadsmitais vijums, tās augšana apstājas. Viss apkārt atkal aprimst. Bet jūsu sirds jums dod svarīgus signālus... Jūs saprotiet, ar visu sirdi sajūtiet, ka tagad jānotiek svētam noslēpumam! Apkārt - sajūta it kā kāds jums roku uzliktu uz pleca... Jūs pagrieziet galvu un redziet sev blakus augstu figūru zeltītā ietērpā. Šī figūra augstāka par citiem Glabātājiem. "Tas - pats Pashaels!" - pazib minējums.
- Jā, Es - PASHAELS! - paziņo Galvenais Laika Glabātājs un apvelta jūs ar savu brīnumjauko enerģiju tā, ka prieka jūtas un pat gaviles apņem visu jūsu būtni! - Es - Laika Glabātājs. Bet arī tu, mans dārgais, tāpat esi Laika Glabātājs. Tu - ne pirmo reizi šajā Templī. Mēs kopā radījām šo 12 vijumu Laika Spirāli. Mēs kopā radījām Lielā Laika Cikla Divpadsmit laika Spirāles uz Zemes. Pienāca laiks radīt 13-to Laika Spirāli! Tu atceries kā to darīt?
Par izbrīnu sev, tu droši atbidi:
= Jā, atceros.
Un kopā ar Laika Glabātājiem sāc 13-ās Laika Spirāles radīšanu! Visi Spirāles vijumi sāk griezties atpakaļ, saspiesties, līdzīgi atsparei un slāņos saguļas apkārt pirmajam vijumam. Un, lūk, kad visi 12-mit Spirāles vijumi savācas vienā plaknē, centrā sāk rasties pati mazākā - 13-tā Spirāle. Visu Laika Spirāļu Enerģija plūst uz centru. Jūs to pieņemat savā Sakrālajā Sirdī. O, Visums! O, Dievs-Radītājs! Cik tas svinīgi - sajust, ka visi Cikla laiki, tūkstošgadu laiki var ietilpināties tavā Sakrālajā Sirdī. Sakrālā Sirds - tā Dieva-Radītāja Sirds... Un viņai nav sākuma un beigu. Viņā - viss Visums... Un tagad jūs, kā nekad, sajūtiet to.
Jūs vērojiet kā Spirāles centrā, blakus jums parādās struktūra "ELEANAS PAVEDIENS". Jūs redzat kā viņa rada divus savus fraktālus, viens fraktāls ieņem vietu pa labi, otrs - augšā. "ELEANAS PAVEDIENA" Trīsvienība veido 13-to Laika Spirāles centru.

ZĪMĒJUMS Nr 6. STRUKTŪRAS "ELEANAS PAVEDIENS" TRĪSVIENĪBA.
Apkārt trīsvienībai arī tiek radīts SPIRĀLES TRĪSPADSMITAIS VIJUMS! Pashaels paziņo:
-Tas - Laika Spirāles trīspadsmitais vijums. Taču ne pati - 13-tā Laika Spirāle. 13-tā spirāle - tie visi trīspadsmit vijumi harmoniski sapludināti vienā/воедино. Un tas - Lielā Laika Cikla galvenais laiks. Tas satur visu laiku kvalitāti/качество. Un tas spējīgs radīt jaunu matēriju un jaunu pasauli. Tagad es apvienoju visus cikla laikus vienotībā/единство! Visas 12 spirāles saplūst 13-jā Spirālē, veidojot jaunu laiku! Es ievietoju 13-to Laika Spirāli katra Lemūriešu Kristālu Glabātaja Sakrālajā Sirdī. Kad atgriezīsieties uz Zemes, jūs šo Velti nodosiet citu cilvēku Sakrālajās Sirdīs. Jūsu pasaulē cilvēki - Galvenie Laika Glabātāji. Viņi tikai par to aizmirsa. Pienāca laiks atcerēties. Sākas ēra, kad cilvēki sāks radīt kopā ar laiku. Un tas patiesi tā! Dodieties uz Zemi un izpildiet savu patiesu Glabātāju pienākumu! Jūs - pietiesie Laika Glabātāji!
Pashaels lēnītēm izkūst/растворяется apkārtējā telpā, tūliņ aiz viņa izzūd 12-mit Laika Glabātāju figūras. Bet jūs redzat, kā jūsu sirdīs jau dzīvo 13-tā laika Spirāle! Es jums dodu šo shēmu. Un tas hiperborejiešu simbols, ar kuru jūs strādājāt septiņi ar pus tūkstošus gadu atpakaļ. To tā arī sauc "13-tā Laika Spirāle" (6.zīm.).

ZĪMĒJUMS Nr 6. SIMBOLS "13-tā Laika Spirāle".
Jūs pateicieties Pashaelam un visiem Laika Glabātājiem par pasniegto dāvanu un, Vienotā Sakrālā Sirdī, dodaties mājup - jaunā ceļā. Jūs sākat virzīšanos, iesākumā pa ārējo 12-to Laika spirāli, pēc tam - pa 11-to, un tā virzaties, kamēr nonākat līdz iekšējai - 13-tai vītnei... Pēc tam domās dodaties 13-ās Spirāles pašā centrā... Un, lūk, jūs mājās...
Pateicieties visiem, kuri šodien radīja kopā ar jums. Jūs dzirdat pateicības vārdus atbildei:
- Paldies, Laika Glabātāj, par līdzsadarbību.
Jā, no šī brīža tu - Laika Glabātājs. Bet galvenais Laika Glabātāja godpilnais pienākums - ne vienkārši to Glabāt, bet RADĪT kopā ar to. Vari sākt no paša mazumiņa - domās dāvāt 13-to Laika Spirāli tiem, kuri gatavi to pieņemt. Atceraties Pashaela vārdus par to, ka cilvēki - galvenie Laika Glabātāi uz Zemes. Laiks Glabātāju atmodai pienācis.
Tas patiesi tā.

JŪSU ELEANA - GALAKTISKĀ LAIKA GLABĀTĀJA.
02.02.2015.g.
Visi Žurnāla lasītāji, Gaismas Darbinieki, meditāciju 13-ās Laika Spirāles radīšanai var izpildīt režīmā "šeit un tagad".

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 2(20) 2015, Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni: 29613296. Par iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var uzzināt: http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428
=====
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/31.05.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 31.05.2015.

Skatījumu skaits: 493 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: