Galvenie » 2017 » Maijs » 17 » (2) MŪSU AUGŠUPCELŠANA
11:16
(2) MŪSU AUGŠUPCELŠANA

(2) MŪSU AUGŠUPCELŠANA
Informācija priekš Projekta "Augšupcelšana" jaunā etapa dalībniekiem

MEISTARS*
caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults
2016. gada 10. februārī un 2016. gada 13.februārī
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr2(27) 2016, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 11.02.2017.
Informatīvās tēmas sākums: http://spekavots.ucoz.ru/news/devnpadsmit_gaismas_raditaji/2017-04-09-2300

Turpinājums (2). Iesākums: http://spekavots.ucoz.ru/news/1_musu_augsupcelsana/2017-05-16-2371 

Dārgie draugi, protams, jūs interesē mūsu darba sīkumi, Gaismas Kolektīvu darbības sīkumi. Vispirms, paziņošu: KATRA KRISTĀLA PROGRAMMAS AKTIVIZĒS VISI 19 GAISMAS KOLEKTĪVI. Un tur mūsu priekšā stāvošais darbs līdzīgs tam, kādu veica "AKORDA DESMIT" aktivācijas dalībnieki. VISI DEVIŅPADSMIT GAISMAS KOLEKTĪVI, TĀ VAI CITĀDI PIEDALĪSIES VISOS PROJEKTA VIRZIENOS. Taču, līdz ar to, ir arī atšķirības. Vieni vai otri Gaismas Kolektīvi, vienā vai citā aktivācijas etapā, saņems papildus speciālus uzdevumus. Daļa uzdevumu tiks dota caur iemiesotiem Projekta kuratoriem, citu daļu varēs saņemt Kolektīva energoinformatīvā Kodola (Garīgās Informācijas Kanāli) darbinieki. Gribu akcentēt uzmanību: daži uzdevumi līdzīgi... mīklu minēšanai. Tas notiek ne tādēļ, lai mēs varētu strādāt aizraujošā rotaļu formā. Mūsu darbam lielā mērā ir eksperimentāls raksturs. Dažreiz būs ļoti svarīgi zināt, kādu izvēli izdara Projekta Darbinieki ar saviem Augstākajiem "Es". Dažkārt no jūsu izvēles būs atkarīga nākotnes notikumainība.
Un tātad, iezīmēšu mūsu darba shēmu.
Informāciju no Lemūriešu Kristāliem saņem iemiesotie Projekta "AUGŠUPCELŠANA" kuratori. Tikšanās laikā ar 16-mit komandu 16-mit priesteriem īstenojas CENTRĀLĀ AKTIVĀCIJA (Kristālu ORFEJS, MARIJA, MEISTARS komandas strādā atsevišķi pirms un pēc centrālās aktivācijas - speciālās tikšanās ar Projekta iemiesotiem kuratoriem). Kuratori informāciju aizgādā līdz priesteriem notiek pirmreizājā Programmu aktivācija, kā Kristālu programmu aktivācijas centrālais notikums. Pēc kā 16 priesteri vada tikšanās ar saviem kolektīviem un aktivizē programmas, saņemtas pie tikšanās ar Projekta iemiesotiem kuratoriem. Viena no komandām - tas kolektīvs ar kura Kristālu notiek darbs - saņem SPECIĀLU JAUNRADES UZDEVUMU, kas tiek nodots caur iemiesotiem Projekta kuratoriem. Izpildot šo uzdevumu, kolektīvs vada PAPILDUS SPECIĀLU AKTIVĀCIJU (specilāli tiekoties). Informācija par šo aktivāciju pārējam kolektīvam nododas caur iemiesotiem Projekta kuratoriem.
Svarīgi pievērst uzmanību Gaismas Kolektīvu darba īpatnībām pēc tam, kad priesteri aktivizēs tās vai citas programmas savos kolektīvos. Pēc priesteru tikšanās ar savu kolektīvu dalībniekiem, kādu laiku, Energoinformācijas pieņemšanas Meistari, pieņem gaismas energopaketes un adaptē savās sakrālajās telpās. Pēc tam, kad energoinformācija saņemta, notiek vēl viena kolektīvā tikšanās, kurā Kosmiskās Uguns Meistari pieņem adaptēto energoinformāciju no energoinformācijas pieņemšanas Meistariem. Darbs notiek pie noteikuma VISU KOLEKTĪVA DALĪBNIEKU APVIENOŠANA VIENĀ SAKRĀLĀ SIRDĪ. Šinī, otrajā, tikšanās reizē notiek energoinformācijas nodošana tanī vai citā Templī vai Vispasaules Augšupcelšanas Uguņu Tempļa (VAUT) Tempļos. Tempļus, kuros būs nepieciešams nodot energoinformāciju, norādīs Lemūriešu Kristāli caur "Augšupcelšanas" Projekta iemiesotiem kuratoriem. Pēc energoinformācijas nodošanas VAUT, priesteri paziņo par Projekta iemiesoto kuratoru aktivācijas etapa noslēgumu. Pēc kā kuratori dod komandu trīs Kristālu komandai - Orfejs, Marija, Meistars - vadīt atbilstošu darbu Vispasaules Augšupcelšanas Uguņu Templī.
Jāatzīmē, ka "19 Gaismas Radītāju" etaps atšķirsies ar ievērojami lielām iespējām priekš komandu jaunrades. Pēc Gaismas Kolektīva Energoinformatīvā Kodola attīstības iespējām, pēc visu kolektīva dalībnieku spēju izaugsmes, vieniem vai citiem Lemūriešu Kristālu kolektīviem, Projekta neiemiesotiem kuratoriem un neiemiesotiem LK Glabātājiem (par viņiem jūs tiksiet informēti aktivācijas norises gaitā) VAR DOT PAPILDUS UZDEVUMUS. Tos uzdevumus kolektīvi varēs izpildīt patstāvīgi, tomēr, par papildus uzdevumiem nepieciešams obligāti informēt Projekta iemiesotos kuratorus, pie nepieciešamības - pārrunāt ar viņiem doto uzdevumu izpildīšanu.
Bet tagad pāreju pie jautājuma par pašu kolektīvu formēšanu un to specializācijām. Vispirms, nepieciešams galēji noformēt tos Gaismas Kolektīvus, kuri piedalījās LK "AKORDS DESMIT" aktivizēšanā. Piedāvāju komandām dot nosaukumus ņemot vērā to, ar kādiem Kristāliem viņi strādāja agrāk un vienlaicīgi ņemot vērā līdzjaunradi ar Jaunu Kriestālu. Tādā veidā desmit mūsu komandām būs divkārš nosaukums. Pie tam, ņemot vērā darbu jaunā etapā nosaukumos piedāvāju pirmajā vietā izvirzīt Kristālus, ar kuriem stāv priekšā sadarboties, otrajā - "Akorda Desmit" Kristāla nosaukums. Un tātad, vispirms mēs veidosim desmit Gaismas Kolektīvus, kurus nosauksim:
1."MEISTARS-NOELS".
2 "HERMES-SIRIUS".
3. "MARIJA-ORIONS".
4. "ARKAELS-KAMĒLIJA".
5. "PALLADA-PERESVETS".
6. "ELĀDIJA-LAERTĪDA".
7. "PLEJĀDA-AKĀDIJA".
8. "LIVĀDIJA-MONOTRONS".
9. "ANDROMEIDA-ELEANA".
10. "ORFEJS-ISIDA".
Pārējiem deviņiem no jauna noformētiem kolektīviem būs atbilstoši nosaukumi:
11. "EVRIDIKA".
12. "JARAMIRA".
13. "POLIMIRS".
14. "ELADORS".
15. "PALESTĪNA".
16. "VENĒCIJA".
17. "ARIANNA".
18. "DEMETRIJA".
19. "ELGĒNIJA".

Atgādinu, ka 16-mit Gaismas Kolektīvi strādās četros galvenajos virzienos, trīs kolektīvi - "Meistars-Noels", "Marija-Orions", "Orfejs-Isida" - specializēsies līdzjaunradē ar Vispasaules Augšupcelšanas Uguņu Templi, piedaloties virzienā "Ugunīgā Krizantēma". Bez tam, Kolektīvu specializācija, būs saistīta ar viņu Kristālu specializāciju.
Visi galvenie gaismas darbi, notiekoši jaunajā Projekta etapā, tiks publicēti Žurnālā "MIROVOI ČENNELING: Duhovnije soobščeņija", kā arī saitos/vēstvietnēs: "GAISMAS GRUPA"/"GRUPPA SVETA" un "GARA MAGNĒTI"/"MAGNITI DUHA". Projekta "AUGŠUPCELŠANA dalībnieki, neesoši 19-mit komandu sastāva dalībnieki, var iepazīties ar publicētajiem materiāliem un izpildīt gaismas darbu režīmā "šeit un tagad", pieaicinot Galkatisko Laertu Dienestu priekš sinhronizācijas.
Priekš lielākas skaidrības, sniegšu piemēru mūsu darbību secībai pie Kristāla Hermes aktivācijas. Viņa Programmas mēs aktivizēsim pirmām kārtām.
1. Iemiesotie kuratori saņem informāciju no Kristāla Hermes un viņa Neiemiesotiem Glabātājiem (Neiemiesotie Glabātāji sāks iziet sakaros viena vai cita Kristāla programmu aktivizēšanas laikā). Iespējama ir arī informācijas saņemšana no tiem vai citiem citu pasauļu un dimensiju gaismas jaunrades kolēģiem.
2. Iemiesotie kuratori nepieciešamo informāciju nodod komandām "Meistars-Noels", "Marija -Orions", "Orfejs-Isida". Ņemot vērā saņemto informāciju, šie trīs kolektīvi sāk sagatavošanās darbu Vispasaules Augšupcelšanas Uguņu Templī. Par sagatavošanās darba beigām, šo trīs komandu priesteri paziņo Projekta iemiesotiem kuratoriem.
3. Pēc sagatavošanas darba noslēguma Vispasauldes Augšupcelšanas Uguņu Templī, iemiesotie kuratori vada tikšanos ar 16-mit Svētās Vienošanas Uguns - priesteriem - Gaismas Kolektīvu vadītājiem. Notiek Kristāla programmu centrālā aktivācija. Bez tam, tikšanās laikā tiek nodots SPECIĀLS UZDEVUMS priekš "HERMES" kolektīva.
4. Atrunātā laikā 16-mit Gaismas Kolektīvu priesteri vada tikšanos ar savām komandām. Nodod iemiesoto kuratoru saņemto energoinformāciju.
5. Kāda laika periodā, energoinformācijas pieņemšanas Meistari saņem no Lemūriešu Kristāliem nepieciešamās energoinformātīvās paketes. Energoinformācijas saņemšanas periods var ilgt divas dienas līdz divām nedēļām. Tikai tad, kad visi energoinformatīvās saņemšanas Meistari paziņo, ka nepieciešamās energopaketes saņemtas, Svētās Vienošanās Uguns priesteris sāk kārtējo (otro) tikšanos ar komendu. Šajā Kosmiskās Uguns Gaismas Meistara Kolektīva visu dalībnieku tikšanās reizē Apvienotajā Sakrālajā Sirdī pieņem adaptēto energoinformāciju no energoinformācijas pieņemšanas Meistariem, bet tālāk notiek saņemtās energoinformācijas nodošana Vispasaules Augšupcelšnas Uguns Templī (parasti darbs notiks ar vieniem vai citiem VAUT Tempļiem, par to ziņos papildus).
6. Priesteri paziņo iemiesotiem Projekta kuratoriem par to, ka visa nepieciešamā energoinformācija nodota Vispasaules Augšupcelšanas Uguņu Templī!.
7. Komanda "HERMES" speciālā tikšanās momentā izpilda sevišķu uzdevumu un paziņo par tā izpildīšanu Projekta kuratoriem.
8. Iemiesotie kuratori paziņo Kolektīvu "Meistars-Noels", "Marija-Orions", "Orfejs-Isida" vadītājiem par to, ka visas Kristāla Aktivācijas programmas nodotas Vispasaules Augšupcelšanas Uguņu Templī. Trīs augstāk norādīto kolektīvu vadītāji, kopā ar savām komandām un neiemiesotiem Tempļu Kalpotājiem saņemtās Programmas adaptē VAUT struktūrās un nosūta tās planētas Spēka Vietās, Hermesa agrāk norādītajā inforācijā, iemiesoto kuratoru pieņemtā. Par darba noslēgumu, trīs kolektīvu priesteri paziņo Projekta "Augšupcelšana" iemiesotiem kuratoriem. Tikai pēc šāda darba tā vai cita Lemūriešu Kristāla programmu aktivācija uzkatāma kā noslēgta.
Gaismas Darbinieki! Es aicinu jūs tagad aktīvi un mērķtiecīgi vadīt Gaismas Kolektīvu formēšanas organizatorisko darbu. Mums nepieciešams noformēt visas komandas līdz 2016. gada 29. martam. Pēc tam būs paziņota "19 Gaismas Radītāju"plejādes pirmā Kristāla programmu aktivācija.
Draugi! Gribu teikt, ka mums priekšā stāvošā jaunrade - tas brīnumains piedzīvojums, kāda vēl jūsu dzīvē nebija. No vienas puses tas - rūpīgs, dažbrīd ļoti darbietilpīgs darbs. No otras puses - ceļojums pa Gara Tempļu plašumiem. Kad mēs kārtējo Projekta etapu noslēgsim, jūsu Dvēselē nostiprināsies pārliecība par to, ka visi mēs ejam vienīgo pareizo ceļu - tā ceļu, kurā mūs ved Vienīgais Dievs-Radītājs. Ceļa sākumā jūs ieejat nezināmajā, jums nepazīstamā telpā. Bet pēc tam sajūtiet, ka ceļojat pa pazīstamām/dzimtām malām, izpildat to, kas jums ļoti dārgs, kas jūsu Garam radniecisks. Garīgās Dzimtenes izpratne jums paplašināsies. Gara Templis pamazām kļūs priekš jums Visuma plašums, kas rada jaunu dzīvi kopā ar jums. Jūs īstenībā kļūsiet Jaunās Gaismas radītāji kas ir Jaunā Pasaule un Liels daudzums Jaunu pasauļu...
Bet vēl jūs sajutīsiet, ar visu sirdi jutīsiet, ka AUGŠUPCELŠANA - TAS NE LĒCIENS LABĀKĀ ESAMĪBAS APGABALĀ. AUGŠUPCELŠANA - TĀ JAUNĀS ESAMĪBAS, JAUNAS HARMONISKAS DZĪVES KOLEKTĪVA JAUNRADE. TĀ - LĪDZJAUNRADE AR VISU VISUMU. TĀ - MŪSU AUGŠUPCELŠANA...
Uz tikšanos ceļā uz Gara Templi!

Ar Ugunīgu Mīlestību - JŪSU MEISTARS.
10.02.2016.g
.

No Projekta "Augšupcelšana" Iemiesotiem Kuratoriem: 11. martā 19 Gaismas kolektīvu sastāvi bija Garīgo Skolotāju apstiprināti, saraksti nosūtīti Svētās Augšupcelšanas Uguns Priesteriem. Vairāk kā divsimt cilvēku gatavojas aktīvi piedalīties darbā Projekta jaunajā etapā.

NO PROJEKTA "AUGŠUPCELŠANA" IEMIESOTIEM KURATORIEM:
Turpinājumā mēs publicējam Gaismas Kolektīvu sarakstu un to vadītājus - Svētās Vienošanas Uguns priesterus. Kā arī - karti-shēmu, kur atzīmētas 19-mit Gaismas Radītāju plejādes Kristālu izvietojuma vietas.
"19 GAISMAS RADĪTĀJU" SARAKSTS
(ar Kristālu numura norādi, virziena un Svētās Vienošanas Uguns priesteru uzvārdu)
1. "MEISTARS-NOELS" (Kristāls Nr 23, virziens - "Ugunīgā Krizantēma", priesteris - NADEŽDA GRUZDEVA).
2. "HERMES-SIRIUS" (Kristāls Nr 6, virziens - "Jaunais Prometejs", priesteris - FIRDAUS ZAKIROVA).
3. "MARIJA-ORIONS" (Kristāls Nr 32, virziens - "Ugunīgā Krizantēma", priesteris - INGRĪDA ŅESTEROVA).
4. "ARKAELS-KAMĒLIJA" (Kristāls Nr 15, virziens - "Jaunais Prometejs", priesteris - TAMĀRA LETKOVSKAJA).
5. "PALĀDA-PERESVETS" (Kristāls Nr 9, virziens - "Zelta Luksors", priesteris - MARINA IVEROVA).
6. "ELĀDIJS-LAERTĪDA" (Kristāls Nr 27, virziens - "Zelta Luksors", priesteris - SVETLANA GETALOVA).
7. "PLEJĀDA-AKĀDIJA" (Kristāls Nr 19, virziens - "Zelta Luksors", priesteis - ŅINA PUŠKINA).
8. "LIVĀDIJA-MONOTRONS" (Kristāls Nr 29, virziens - "Debesu Tilts", priesteris - VLADIMIRS KOSTINS).
9. "ANDROMEIDA-ELEANA" (Kristāls Nr 4, virziens - "Jaunais Prometejs", priesteris - TATJANA PAHALKOVA).
10. "ORFEJS-ISIDA" (Kristāls Nr 2, virziens - "Ugunīgā Krizantēma", priesteris - ELVĪRA GRIŠČENKO).
11. "EVRIDIKA" (Kristāls Nr 3, virziens - "Debesu Tilts", priesteris - VERA GURKALO).
12. "JARAMIRA" (Kristāls Nr 7, virziens - "Ugunīgais Pegass", priesteris - GAĻINA ŠABAŠOVA).
13. "POLIMIRS" (Kristāls Nr 8, virziens - "Debesu Tilts", priesteris - TAMĀRA ŠTILLER).
14. "ELADORS" (Kristāls N 11, virziens - "Ugunīgais Pegass", priesteris - VALENTĪNA ŽURAVĻOVA).
15. "PALESTĪNA" (Kristāls Nr 17, virziens - "Ugunīgais Pegass", priesteris - VIKTORS TRUHINS).
16. "VENĒCIJA" (Kristāls Nr 21, virziens - "Jaunais Prometejs", priesteris - ANNA SOLDATENKOVA).
17. "ARIANNA" (Kristāls Nr 25, virziens - "Ugunīgais Pegass", priestris - SVETLANA MADAJEVA).
18. "DEMETRIJA (Kristāls Nr 28, virziens - "Zelta Luksors", priesteris - INNA GRAFKINA).
19. "ELGĒNIJA (Kristāls Nr 30, virziens - Debesu Tilts", priesteris - OLGA KOSJAČENKO).

KARTE-SHĒMA LEMŪRIEŠU KRISTĀLU IZVIETOJUMA VIETĀM ZEMES AUSTRUMU PUSLODĒAr violetiem rombiem apzīmēti 13 agrāk aktivizēti Lemūriešu Kristāli planētas Austrumu puslodē. Ar ziliem rombiem apzīmēti 19-mit Gaismas Radītāju plejādes 19 Kristāli - tie, ar kuriem stāv priekšā strādāt jaunajā etapā. Ar melniem rombiem apzīmētas vietas Fibonači spirālē, kurās LK nav.

UZMANĪBU! GALĪGIE SARAKSTI AR VISU 19-MIT GAISMAS KOLEKTĪVU DALĪBNIEKU UZVĀRDU NORĀDI TIKS PUBLICĒTI SAITOS/VĒSTVIETNĒS "GARA MAGNĒTI"/"МАГНИТЫ ДУХА" un "GAISMAS GRUPA"/"ГРУППА СВЕТА" PĒC TAM, KAD NOSLĒGSIES KOMANRU FORMĒŠANA. AICINĀM VISUS PROJEKTA DALĪBNIEKUS IZRĀDĪT ORGANIZĒTĪBU PIE JAUNO GAISMAS KOLEKTĪVU VEIDOŠANAS!

Svetlana Dračova, Sergejs Kanaševskis, Marina Shults,
Projekta "AUGŠUPCELŠANA" iemiesotie kuratori
13.02.2016.g.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 2(27) 2016, El.adrese: mirovou_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843)74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ . Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni: 29613296.
----------
Turpinājums (2) -
Latviskojums ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.05.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /17.05.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGasmasStars/?fref=ts /17.05.2017.
Vēl: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /17.05.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /17.05.2017.
=====
Turpinājums (2) - viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 17.05.2017.

Skatījumu skaits: 392 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: