Galvenie » 2016 » Novembris » 21 » (2) Pusdiena, laimes planēta...
22:33
(2) Pusdiena, laimes planēta...

(2) Pusdiena, laimes planēta...

Arkādijs un Boriss Strugacki
caur Marinu Shults
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čnenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 2(27) 2016, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 26.10.2016.

Turpinājums (2). Iesākums: http://spekavots.ucoz.ru /20.11.2016.

No agrāk saņemtās informācijas mums zināms, ka piektajā dimensijā nav iemeslu slimot. Un tomēr cilvēki sava domāšanas procesa nepilnīguma dēļ var izjust slimīguma stāvokli. Vai tas tā ir?
- Mēs priecājamies, ka izskanēja šis jautājums. Cilvēki, atrodoties četrdimensijās tajos apgabalos, kuri izpildīja Dualitātes Eksperimentu, pierada pie slimībām kā obligātu dzīves atribūtu. Tagad jūs zinat, ka daudzas, sevišķi mantotās, slimības spēlēja nopietnu karmiskās sviras lomu. Karmisko situāciju pārstrāde varēja ietekmēt slimību aiziešanu. Bet kas tad piecdimensijās? Ir taču daudz cilvēku, kuri pāriet piektās dimensijas sākumu pasaulēs, neaizverot to karmu, kura izsauca saslimšanu. Kā tur būt? Ko darīt ar pieradumu slimot? Jautājumu jautājums! Ak, Dievs! Diemžēl, vēl daudzi slimo arī piecdimensijās! Bet, protams, smagas slimības, neizārstējamas slimības neeksistē.
Pati galvenā atbrīvošanās no pieraduma slimot notiek reabilitācijas periodā, ilgi pirms cilvēka pāriešanas kādā no piektās dimensijas apgabaliem. Un pietiekami daudz ir cilvēku, kuri pilnībā slēdz pašu iespēju slimot un pat domāt par tādu stāvokli. Bet ir tādi, kuri tikai sāk saprast (vairāk ar prātu), ka slimot vai neslimot - atkarīgs no viņu apziņas un prasmes pareizi domāt. Viņi, pārejot uz patstāvīgu dzīvi piecdimensijās, tomēr atnes pieradumu buķeti, sajust savu "Es" slimu. Un no tā nākas pakāpeniski atbrīvoties, tādēļ ka viņu apzināto domformu materializācija par slimībām izdara ļaunumu ne tikai viņiem, bet arī apkārt esošajiem. Tādēļ ir speciāli diensti, kuri ne slimības ārstē, bet domāšanas procesu, novedošu pie sadomātiem savārgumiem.
Taisnība, var pašos zemākajos piektās dimensijas apakšlīmeņos runāt arī par dažām īpašām vīrusinfekcijām. Skumji par to stāstīt, taču piektajā dimensijā tās ienes četrdimensiju iedzīvotāji. Tas - rezultāts neprasmīgai attieksmei pret daudzskaitlīgiem vīrusiem, sevišķi mākslīgā ceļā radītiem. Tanī skaitā, cīņas rezultāts ar viņiem. Daži pārejoši cilvēki arī atnes sev līdzi šo energoinformatīvo infekciju. Tiesa, lielu tās daļu novāc Reabilitācijas Centrā. Taču daži cilvēki pēc reabilitācijas tomēr paliek šo mikroskopisko dzīvju nesēji. Mēs neiesaistāmies cīnā ar viņiem. Mēs piedāvājam tiem, kuri ir viņu nesēji, kļūt par sevišķu programmu izpildītājiem šo dzīvības formu adaptācijai jaunajos apstākļos, ar mērķi ienest neapšaubāmu labumu visai apkārtējai pasaulei. Tādi cilvēki-nesēji, kā likums, piekrīt misijas izpildīšanai. Un tas viņus ļoti attīsta. Mikroorgnismu adptācijas procesu vada speciāli Institūti un labi sagatavoti speciālisti. Tādiem darbiem ir liela nozīme arī priekš četrdimensiju pasaulēm, no kurienes šīs dzīvības formas atnāk. Starp citu, labprāt varam atbildēt uz tavu domu jautājumu - bet kas gan notiek ar šo šausmīgo priekš četrdimensijas vīrusu izstrādēm? Daudzi no šiem augsti kvalificētiem speciālistiem pēc savas pārejas strādā atbilstošos Institūtos. Saprotiet, ka daudzi no viņiem četrdimensijās bija vienkārši spiesti nodarboties ar iznīcinošā cilvēku un citu dzīvības formu bakterioloģiskā ieroča izstrādēm.
Viens no negatīviem nākotnes pasaules raksturojumiem jūsu darbos ir MIETPILSONISKUMS. Romānā "Gadsimta plēsonīgās lietas", piemēram, varonis Ivans Žiļins izrādās esam sabiedrībā, kurā nav nekādu tikumisku orientieru. Eksistē tikai parastu nepieciešamību apmierināšana. Kā rezultāts - aizraušanās ar jaunām apskurbinošām narkotikām. Piektā dimensijā iespēju līmenis apmierināt dažādus pieprasījumus ievērojami augstāks. Vai piektās dimensijas pasaulēs eksistē parādība, kuru var nosaukt MIETPILSONISKUMS?*. Vai visi dzīvo dižu mērķu dēļ, vai ir pasaules, kur cilvēki vienkārši eksistē... sava prieka pēc?
--------------------
* Mietpilsoniskums /sīkpilsoniskums/ - cilvēka rakstura un personības tipa raksturojums. Pēc viena raksturojuma mietpilsonis - tas cilvēks, kuram raksturīgas tādas rakstura īpašības, kā sīkumainība, skopums, stingru uzskatu trūkums, atbildības jūtas sabiedrības priekšā. Pēc cita raksturojuma tā raksturo cilvēku maksimāli nopietni attiecošos pret lietām kā tādām, stādot tās augstāk par citām vērtībām, tiecoties valdīt pār tām.
Vēl vienu mietpilsoniskuma apzīmējumu savos darbos deva Hesse: "Mietpilsoniskums paredzēja mierīgu sekošanu vairākumam, mierīgas viduvējības dzīves vadīšanai, tas cenšas iekārtoties vidū starp galējībām, mērenā un veselīgā zonā, bez trauksmainām vētrām un draudiem". Tāds vārda "mietpilsoniskums" apzīmējums parādījās XIX gadsimta otrajā pusē, agrākos laikos tas apzīmēja tikai sīkpilsonisku kārtu bez negatīvas konotācijas. (Vikipēdija).
-----------------------
- Mēs atbildam ar lielu prieku. Iesākumā jāsaprot, no piecdimensiju redzes viedokļa, kas tas ir MIETPILSONISKUMS. Tādēļ, ka analoģiska parādība četrdimensijai ir. Taču šeit to tā nesauc neviens, tā kā ir maigāks raksturs un ir pagaidu parādība līdz pārejai piektās dimensijas augstākos apgabalos. Jā, ir cilvēki (un mēs par viņiem jau minējām), kuri turpina dzīvot tikai priekš personīgo nepieciešamību apmierināšanas. Bet apmierināt šeit savas vajadzības, ar domu palīdzību, pat ļoti var un ļoti ilgi! Taču arī tam ir robeža. Tādēļ tādām tendencēm uzplaukumu nedod. Un priekš tā cilvēkiem nevajag piemērot kaut kādas ietekmēšanas, ierobežošanas darbības. Tad zustu jebkāda jēga visas sabiedrības garīgai pašattīstībai. Bet mēs, attiecībā uz tādiem cilvēkiem, darbojamies ar dažādiem viņu darbību rezultātu uzskatāmu priekšstatu paņēmieniem, apmierinošu tikai personīgās vēlmes un tieksmes. Mēs jau teicām, ka cilvēkus apmāca redzēt Pietiekamības Likuma darbības. Cilvēki pierod salīdzināt savus ieradumus, to apmieriāšanu un rezultātus personīgā plānā un priekš sabiedrības. Daudzi, ar tā saucamām sīkpilsoniskām nosliecēm savas piektās dimensijas sākuma dzīvē, piešķir maz uzmanības apkārtējās pasaules un cilvēku, citu dzīvības formu interesēm. Bet, nokļūstot saskaņas ar citām dzīvības formām pasaulēs, viņi sāk pārdomāt savas vajadzības, vēlēšanos tās apmierināt apkārtējo dzīves zaudējumos. Tā kā viņiem parāda, kur noved alkatība, uzkrāšana un bezatbildība. Turklāt, piektās dimensijas dažādi līmeņi pietiekami blīvi saskaras viens ar otru. Un nereti cilvēkiem parāda dzīvi daudz harmonisākā pasaulē. Tas visbiežāk iedarbojas netraucēti. Kad cilvēks saprot, ka vienkārši peldēt pa dzīves viļņiem diezgan bezperspektīvi, tad mostas iekšējā vēlēšanās garīgai izaugsmei un jaunradei.
Pie mums, piecdimensijās, nav tādu problēmu, kā narkomānija, alkoholisms un citi dualitātes lāsti, tādēļ ka nav tos atbalstošu enerģiju. Piecdimensiju sākumu līmeņu pasaulēs vēl daudzi atnes no četrdimensiju dzīves egoismu, egocentrismu. Cilvēki ar skaidri izteiktām egocentriskām novirzēm ātri iet uz jaunu iemiesojumu četrdimensijās, vai pieņem dziļu attīrīšanos Reabilitācijas Centrā. Bet kāda sīkpilsoniska forma ir arī piektās dimensijas sākuma pasaulēs. Vienkārši viss sabiedrības mantojums neatbalsta to uzplaukšanu un nostiprināšanos. To var uzskatīt kā cilvēku, nesen pārgājušu no ceturtās dimensijas piektajā, garīgās atmodas pārejošu formu.
Vai eksistē kādas sociālas atšķirības starp cilvēkiem, dzīvojošiem piektās dimensijas sākuma pasaulēs? Jo taču darbību radības dažādas... kāds uz jaunradi spējīgās, kāds - mazāk... Kāds sabiedrībai var atnest vairāk labuma, kāds - mazāk... Kā to uztver cilvēki? Kā uz to attiecas? Ja vēl daži cenšas izveidot materiālos uzkrājumus, kā jūs stāstījāt, tad tas arī var izraisīt sociālās atšķirības...
- Jā, piektās dimensijas sākuma pasaulēs vēl ir sociālās atšķirības starp cilvēkiem. Bet kā priekš piektās dimensijas saprast šo formulējumu - sociālās atšķirības. Jūsu četrdimensionālā sabiedrībā, izejošā no eksistēšanas dualitātē, sociālās atšķirības formējas vienas vai citas valsts pilsoņu dzīves līmeņa neatbilstībās. Materiālās dzīves līmenis, ieņemamie amati, varas pastāvēšana, padotības stāvoklis utt. Mēs jau atzīmējām, ka priekš piektās dimensijas sākuma pasaulēm tiek radīti apstākļi, līdzīgi valsts vadībai, pie kā cilvēki pierada četrdimensionalitātē. Taču pie tā, cilvēki saskaras ar citām, taisnīgām normām sabiedrības uzbūvē, kurā sāk jaunu dzīvi. Ir sociālās atšķirības tādas, kādas profesijas, darbības veidus cilvēki apgūst. Taču pie tā, visas radītās darbības vienādi cienāmas un iedzīvotāji pie tā pierod. Cilvēki pakāpeniski kļūst citādi. Saprot, ka priekš viņiem tiek radīti sevišķi esksitēšanas apstākļi, kas ar savu jaunumu un pievilcību aizēno atmiņas par četrdimensionālo dzīvi. Dzīve organizēta tā, ka katrs jūtas apmierināts ar savu darbu. Un talanti, ne visiem sākumā izpaudušies, sāk atklāties. Tādēļ, ka visiem cilvēkiem ir savi, sevišķi uzkrājumi. Kad viņi atklāj sabiedrībai savas radošās iespējas, bet sabiedrība dzīvi uz šo jaunradi atsaucas, tad cilvēks kļūst nozīmīga visas sabiedrības daļa. Sociālās atšķirības piektajā dimensijā nekur nevar kļūt tādas, kādas duālajā četrdimensionalitātē. Jūs varat uzdot jautājumu par tiem, kuriem ļauj uzkrāt kaut kādas materiālās vērtības. Vai tad tāds proces nenoved pie sociālām atšķirībām? Un kādā veidā tiek apzināts Pietiekamības Likums?
Iedomāsimies - bet tas notiek reāli - cilvēks uzcēla priekš sevis māju. Pēc tam, sekojot zemes pieredzei, grib vēl vairākas mājas. Viņam tādu iespēju dod. Lieta tā, ka nekustamo īpašumu nepērk. To rada pats cilvēks. Doma un noteiktas materiālizācijas darbības dod tādu iespēju. Cilvēkam netraucē. Viņš rada vairākas mājas, bet... dzīvo tikai vienā no tām. Bet ko viņš var darīt ar citām? Neko! Pārdot tās nevar. Izīrēt neiespējami, jo dzīves telpu priekš savas ģimenes var radīt katrs cilvēks vai viņa ģimene. Bez tam, celtni piektajā dimensijā jāuztur ar tanī dzīvojošo dzīvo enerģiju. Bet ja mājas stāv bež šīs enerģijas, tad tās sāk transformēties un pakāpeniski pāriet sākotnējā matērijas formā. Tā cilvēks acīmredzami pārliecinās savas "bagātības" veltīgumā. Taču ja viņa ģimenei vajadzīgas divas mājas, tad viņš tās rada. Un neviens viņam netraucē. Un tā daudzos dzīves iecirkņos. Cilvēkiem iemāca būt un ņemt tikai to, kas nepieiešams priekš ērtas dzīvošanas.
Paldies. Atļaujiet uzdot nākošo jautājumu. Mūsu pasaulē daudz, ļoti daudz nelaimīgu cilvēku. Nelaimes saistītas, galvenokārt, vai nu ar to, ka cilvēks nevar realizēties sabiedrībā, vai ar to, ka cilvēks nelaimīgs personīgajā dzīvē. Vai ir nelaimīgi cilvēki jūsu dimensijā?
- Pēc mūsu viedokļa, nelaimīgs cilvēks tas, kurš nenes prieku un laimi citiem cilvēkiem. Kad nav tādas tiekšanās, tad rodas neapmierinātība saziņā vai citos personīgās un sabiedriskās dzīves stāvokļos. Kad piektās dimensijas iesākuma pasaulēs sāk dzīvot cilvēki, atnākuši no smagiem četrdimensionalitātes apstākļiem un nepaspējuši saprast, ka tur izgāja savu dualitātes mācību, tad viņi atnes neapmierinātību ar dzīvi. Daži pat pēc nopietnām nodarbībām Reabilitācijas Centrā, meklē jaunajā dzīvē to, uz ko tiecās četrdimensionalitātē un uzskatīja par laimes augstāko ideālu. Saskaroties ar citām tikumības normām, gaišākiem dzīves organizācijas principiem, viņi apmulst, dažreiz noslēdzas, kamēr nepieradīs un nesapratīs visu jaunās dzīves brīnišķīgumu. Vai var tādi cilvēki, kaut uz brīdi, sajusties nelaimīgi? Jā, var. Vai cits piemērs. Daudzi pēc pāriešanas meklē savus tuviniekus, kuri pārgāja agrāk. Viņi uzskata, ka laulātiem pāriem atkal no jauna jāsavienojas un jākļust laimīgākiem kā bija četrdimensionalitātes dzīvē. Cilvēki varēja būt izšķirti ar dzīves partneriem jebkurā vecumā un visdažādāko apstākļu rezultātā. Škiršanās varēja būt arī ar bērniem un ar jebkuriem vecākiem. Viņi ļoti cerēja uz atkalapvienošanos pēc pārejas. Un viņus gaida vilšanās, tādēļ ka atkal pārgājušie konstatē, ka viņu sievas vai vīri jau ar citiem dzīves biedriem, arī ar bērniem esoši. Vai tuvinieku, radinieku meklējumi tanī telpā, kurā viņi nokļuva pēc pārejas, nesekmējas. Cilvēkiem paziņo, ka viņi dzīvo citās pasaulēs. Tas var izraisīt vilšanās triecienu un nelaimes sajūtu, kas arī šeit seko...
Taču mēs tādiem cilvēkiem palīdzam ar šiem pārdzīvojumiem ātri tikt galā. Pie tam, viņi taču satiek jaunus partnerus. Viņi sāk apzināties jaunus savstarpējo partnerattiecību principus. Un tas daudzus cilvēkus tik ļoti aizrauj, ka rūpes par laimi kaut kā pašas par sevi izkūp. Cilvēki saprot, ka laime - tas, ko tu vari dot apkārtējai pasaulei. Ar to mēs arī sākām atbildi uz šo jautājumu.
Kas attiecas uz augstāk organizētāku dzīvi piektajā dimensijā, tad pašatdeves princips, dāvāšana pasaulei vislabāko, ko vari dot, izpaužas daudz spilgtāk, spēcīgāk. Šeit var tikt novērota cilvēka savdabīga nelaime, ja viņš neapguva harmonisku energoinformatīvo apmaiņas procesu ar pasauli. Bet pašatdeves procesam brīvi jāizplūst no katra sirds. Pakāpeniski cilvēki vispār pārstāj nodoties šiem jautājumiem: Laimīgs es vai nē? Laime kļūst neatņemama esamības sastāvdaļa.
Nesāksim jūs pārliecināt, ka absolūt visi laimīgi jūsu izpratnē - sevišķi piektās dimensijas iesākuma pasaulēs. Bet mēs citādi raksturojam dažus vilšanās, nepacietības stāvokļus; uzbudinājumu, ja kaut kas neizdodas, kā ieplānots. Četrdimensijās tas dažus noved depresijā, slimībās un satraukumos. Bet šeit audzina tieksmi meklēt risinājumu un sasniegt noteiktus rezultātus. Bez tam, mēs viemēr attīstam vairākus talantus. Un, kā likums, cilvēki realizējas vairākos virzienos, orientējas ne tik daudz uz savām interesēm, cik uz visas sabiedrības labumu. Tas - arī pašatdeves, harmoniskas energoinformācijas apmaiņas process. Var būt arī hobijs. Bet kas mūsu dzīvē hobijs? Mēs cenšamies darīt to, kas ļoti patīk un, pie tam, kas vērtīgs priekš visiem. Tā var meklēt piektā dimensijā neapmierinātus cilvēkus, taču tas - ne tā nelaime, par kādu jūs jautājiet.
Mūsu pasaules mūsdienīgās cilvēces priekšā stāv globāli uzdevumi, kādus nāksies risināt nākotnē. Uzdevumu daudz. Miera sasniegšana, saskaņa starp valstīm, starp nācijām, starp tautām. Ekoloģijas harmonizācija. Ekonomiskās un sabiedriski politiskās dzīves pārkārtošana. Tādu uzdevumu, patiešām daudz. Kādi globāli uzdevumi stāv priekšā piektās dimensijas sākumu pasauļu apakšlīmeņiem?
- Brīnišķīgs jautājums! Taču jūs paši varat stādīties priekšā dažus globālos uzdevumus, izejot no dimensiju saaudzēšanas procesa. Jūs taču lieliski apzināties, ka piektās dimensijas iesākumu pasaules sevisķi tuvi ceturtās dimensijas pasaulēm. Cilvēki, kuri tur dzīvo, risina uzdevumus, stāvošus četrdimensiju pasauļu priekšā, izejošu no dualitātes stāvokļa. Sākot harmonizēt savu dzīvi, pakāpeniski sasniedzot vienošanos ar citiem cilvēkiem, ar dzīvnieku un augu pasaulēm, viņi, tēlaini runājot "nolaiž" savas dzīves rezultātus četrdimensionalitātes plānā. Risinot cita dzīves veida kārtību, enerģijas, ekonomikas, izglītības, personīgās dzīves, bērnu audzināšanas un saudzīgas attieksmes pret planētu, viņi priekš jums formē tos smalkmateriālos tēlus vai matricas, kas pakāpeniski materializējoties, izmaina četrdimensionalitāti. Garīgās attiecībās vairāk pavirzījušies uz priekšu piektās dimensijas iesākumu pasauļu iedzīvotāji sāk tieši kontaktēties ar ceturtās dimensijas iedzīvotājiem. Šie kontakti sevišķi svarīgi, jo tos vieglāk īstenot. Kopā ar citiem jūs varat plānot un tieši realizēt jaunus projektus dažādos jūsu dzīves apgabalos. Tādā kopīgā darbā vajag iet ciešā sava Augstākā "Es" sadarbības kontrolē.
Tad rodas jautājums - cilvēki no citām, harmoniskām pasaulēm četrdimensionalitātē nokļūst pēc pārejas šinīs pašās piektās dimensijas sākuma pasaulēs? Viņus taču neskar mūsu duālās pasaules problēmas. Kādas viņiem programmas?
- Ceturtās dimensijas harmonisko pasauļu iedzīvotāji, neņēmuši dalību Dualitātes Eksperimentā, var tikai pēc savas vēlēšanās aizkavēties šinīs pasaulēs priekš palīdzības sniegšanas tiem, kuri piedalījās Dualitātes Eksperimentā. Vairākos gadījumu viņi pāriet daudz augstākos piecdimensiju līmeņos.
Atgriezīsimies pie piektās dimensijas iesākuma pasauļu iedzīvotājiem. Viņi ne tikai risina jaunās pieredzes apgūšanas, jauno dzīves principu uzdevumus, jaunu sabiedrisko formu, ekonomikas un citu virzienu telpas organizāciju savai eksistēšanai. Viņu priekšā stāv arī savi globālie, ajomīgie uzdevumi.
Pirmkārt, ir programmas VIENOTĪBAS sasniegšanai, kas priekš visiem ir viņu priekšā stāvošās dzīves obligāta forma augstākos esamības līmeņos. Mēs jau ziņojām, ka pirmsākumā atšķirība pārejošo attīstības līmenī ir tik liela, ka dažkārt nākas viņus uz laiku pārvietot atsevišķos apgabalos, atdalītos īpašām enerģētiskām robežām. Taču šīs robežas pakāpeniski novācas, atkarībā no cilvēku virzības Vienotības apgūšanā. Cilvēki no paša sākuma izpilda visu pārejošo planetāro dzīvības formu adaptācijas programmas. Bet viņu daudz. Un visi iedzīvotāji mācās dzīvot vienotā ģimenē ar visām Zemes dzīvības formām, kas attīsta arī citu attieksmi pret cilvēkiem. Rūpēs par visu zemes dzīvības formu saglabāšanu un attīstību iesaistās absolūt visi. Tur aktīvi darbojas arī sevišķas saprātīgas dzīvības formas. Iesākumā priekš cilvēkiem tas izskatās kā kaut kas pasakains. Bet pēc tam viņi sāk pieņemt un apzināties ne vienkārši dzīves Vienotību, bet apgūt pašas planētas saprātīgumu, visas kosmiskās dzīves saprātīgumu. Piemēram, pie mums bieži nolaižas Delfīni. Īpaši gribam izcelt sadarbību ar Čūsku valstību. Svētiem Skarabejiem šajā dzīvē ir savas pozīcijas. Un jau pilnīgi apburoša ir sadarbība un liela mīlestība ar spalvoto valstību! Lūk, šī daudzveidīgā saziņa veido jaunu pasaules uzskatu piektās dimensijas sākumu pasauļu cilvēkiem. Vairāk attīstīti no viņiem iesaistās nopietnās planētas palīdzības programmās, tādēļ ka viņiem ir reālas iespējas īstenot viņas attīrīšanu. Strādāt līdzsadarbībā ar Stihijām. Izlabot planētas postduālās telpas ekoloģiju ceturtajā dimensijā.
Pietās dimensijas iesākumu pasauļu cilvēku priekšā stāv daudz evolucionāru programmau. Tās var iedalīt kopējās dzīves iekārtas programmās un katra personīgās programmās, no kā sakārtojas kopējais dzīves skats. Taču jums noteikti jāņem vērā/jārēķinās ar pastiprinošos piecdimensiju sākuma līmeņu saistību ar četrdimensionalitāti. Jo augstāk ejat jūs, jo labāk viņiem. Jo tīrāk viņi izkārto savu dzīvi, jo vieglāk jums pacelties un atbrīvoties no dualitātes sekām. Ļoti spēcīga mojiedarbība ar viņiem. Jums ir vērtīgi ņemt to vērā savos planetāras nozīmes darbos.
Jūs - fantasti... tādēļ jums nav grūti iedomāties, ka jūs dzīvojiet septītās dimensijas pasaulē. Jūs skataties uz piektās dimenisjas pasaulēm no augstākām pasaulēm un redzat šo pasauļu dzīves neharmoniskas puses. Ko jūs redzat neharmonisku? Vai tāds neharmoniskums neeksistē?
- Šeit mēs tad arī parunāsim kā brāļi Strugatcki. Ko tad jūs tā mūs pierunājat paskatīties "no augšas" uz piekto dimensiju? Mēs nevaram tur iedomāties peronīgas personas, tādēļ ka mēs tur reāli mēdzam būt, un ļoti bieži. Mūs laiž arī tālās, sevišķi augstas evolucionārās attīstības pasaulēs. Daudzās mūsu dzimtās Galaktikas pasaulēs mums ir savi draugi un līdzbiedri! Vai zinat, kādu signālu mēs dodam priekš mūsu kontakstu īstenošanas lielos attālumos? Nu tad, atminaties! Tad noskaņojiet savas sirdis un ieklausaties šinī saucinā... "Kosmisko Ceļinieku cilts, satinam telpu un laiku!"
Es ar smaidu, un nedaudz neuzticību, tūliņ sūtīju telpā šo saucienu. Ieklausījos savā Sakrālā Sirdī. Un - ak, Dievs! Es izdzirdēju šī sauciena atkārtojumu. Tas skanēja daudzkārtīgi - no tālienes, skaļi un tikko dzirdami, zemās vibrācijās un augstās. Skanēja kā atkātojošās atbalss.
- Lūk, arī rezultāts. Mēs devām Marinai iespēju uz mirkli atcerēties, ka cilvēki - tie Kosmisko Ceļinieku Civilizācija, par kuriem minēts mūsu daiļdarbos. Kas tie tādi Ceļinieki - saprotiet? Tā - Cilvēku Kosmiskā Civilizācija, kuri dzīvo ne tikai citās zvaigžņu sistēmās, citās galaktikās, bet... citos Visumos. Cilvēki dzīvo visur... Mēs cenšamies ne tikai sniegt uzskatu no septītās dimensijas uz dzīvi piektajā dimensijā. Mēs to redzam, vērojam, saistām šos apgabalus ar vienotu enerģētisko potenciālu. Piektās dimensijas nepilnība no septītās dimensijas skatījuma? Tas kaut kā nepareizi skan. Mēs neuztveram piekto dimensiju nepilnīgu salīdzinājumā ar septīto dimensiju. Tas tiešām tā! Kā labāk jums par to sniegt priekšstatu... Septītās dimensijas, ar viņas pilnīgo dzīvi, nebūtu, ja nebūtu piektās dimensijas ar visiem tās īstākajiem organizācijas sarežģījumiem. Tā - daļa vienota organisma, kur nav nekā lieka; nekā vairāk vai mazāk pilnīga. Tas, kas notiek piektajā dimensijā, nepieciešams priekš dzīves septītajā dimensijā. Un otrādi. Bez tam, katra dimensija ir mūsu planētas Globusu sistēmas dzīves daļa. Šī jaunā, unikālā un brīnišķīgā Globusu sistēma apvieno visas dimensijas harmoniskā veselumā. Un tās, šķietamās nepilnības, par kurām mēs augstāk runājām, arī ir planētas Globusu attīstības notiktas programmas. Un, tātad, planētas kopumā.
Var runāt par cilvēku un vispār visu dzīvības formu garīgās attīstības līmeni katrā dimnsijā. Taču viņus nevar rasturot ar cieņas vai necieņas, jo mazāk - nepilnīgumu. Visur ir pārejas periodi starp evolucionārām pakāpēm. Bet tieši no septītās dimensijas labi redzama visu šo etapu pilnīga mijiedarbība planetārā mērogā. Viss tiek uztverts kā vienots evolucionārs process, kas sakārtojas no atsevišķām puzlēm. Šīs uztveres trūkst zemāko dimensiju dzīves ķermeņos. Taču, tanī pat laikā, izejot no šiem ķermeņiem miega laikā, daudzi no jums ņem dalību augstākos līmeņos planētas kopējās evolūcijas formēšanā.
Tādēļ fantastika slēpjas tur, ka visas pilnības atrodas mūsu bezgalīgās iespējās, kas jāattīsta pēc iepējas plašāk. Visas pasaules pilnības guļ mūsu Sakrālās Sirdīs, kā pasakaini fantastiskās Dieva lādītēs. Ja akurāti atvērt šīs lādītes un neko no tām nezaudēt, tad pasaules kartes, mūsu pašu, mūsu planētas kopā ar mums VESELUMS, sniedz to pašu pilnīgumu, kuru mēs meklējam. To neradīs kāds jūsu vitā. Taču to mēs radām kopā un katrs atsevišķi.
Vēl gribam teikt, ka septītās dimensijas Radītāji (un tieši tā var teikt par visām šīs dimensijas dzīvības formām) uzskata visus piektās dimensijas iedzīvotājus par saviem tuviem radiniekiem un līdz-radītājiem. Pie tam, ir daudz dzīvības formu, kuras ir klātesošas tur un šeit ar savu unikālo organizāciju. To arī svarīgi saprast. Mēs kopīgi uzbūvējam planetāro dzīvi un vienotu planetāro organismu.
Lūdzam mūsu lasītājiem pastāstīt: ar ko jūs tagad nodarbojaties piektajā dimensijā. Turpinat radīt fantastiku? Vai tagad jums pavisam cita nodarbošanās? Vai ir plāni atkal iemiesoties mūsu četrdimensiju pasaulē?
- Tad sāksim arī ar pēdējo jautājumu. Jā, mums ir plāni apmeklēt četrdimensijas.Taču ne pilnīgi tā kā vairākums cilvēku iet uz iemiesojumu. Kaut kā neizturami garlaicīgi tērēt laiku nākošās mammas grūtniecības periodā. Riskēt nokļūt ne tajos apstākļos, kādi nepieciešami priekš ieplānotās programas izpildīšanas. Un tā tālāk... Tiklīdz padomājam, ka būs nepieciešams pārmācīt tos, kuri centīsies mūs iemācīt priekš kaut kā (ļoti jautri Brāļu Fantastu smiekli)... Nē. Ne velti mēs tagad savienojam visfantastiskākos veidus dažādu dimensiju un pasauļu apmeklēšanai, lai iemācītos apmeklēt tās telpas, kādas nepieciešamas priekš mūsu darba izpildīšanas. Tādēļ mēs ļoti drīz sāksim apmeklēt četrdiensionalitāti ar savu personu izpausmēm.
O! Tas mudina uz domu, ka jūs jau apmeklējat mūsu pasauli, tikai bez skaidras jūsu personu izpausmes. Vai tā?
- Jā, tas tā. Atzīstamies šajā mazajā delverībā. Un vienmēr izpaužamies divatā. Tas priekš mums svarīgi. Mēs atstrādājam pārvietošanās metodes vienā dvīņu būtībā. Tā - mūsu fantastika. Un mūsu mazs noslēpums, kuru atklājam priekš jums... Tālāk viss slēpts vēl lielā mīklainības plīvurā. Pie tā arī apstāsimies.
Mūsu dārgie draugi! Tagad mēs vēršamies ne tikai pie Žurnāla "MIROVOI ČENNELING" lasītājim, bet arī pie visiem, kuriem kļūs pieejama informācija par mūsu saziņu. No vienas puses, mēs atbildam uz izvirzītajiem jautājumiem. No otras puses, mūs neatturami velk aiziet no šī protokola veida saziņas, kaut visi jautājumi - pareizi un tie, neapšaubāmi, paplašina cilvēku, dzīvojošu četrdimensionalitātē, pasaulsizpratni.
Bet tagad sāksim fantazēt. Un darīsim to vismeistariskākajā paņēmienā. Tikai tā var iesēt prieku dzīvei. Tikai tā sasniedzas tas kuražs, ar kuru var atrisināt visneticamākos uzdevumus, būvēt visdrosmīgākos projektus, atdzīvināt labi aizmirsto un sēt jaunu dzīvi/dzīvību. Mēs ar jums tagad radīsim savu Laimes Planētu. Un Mēs dosim mūsu celtnei materiālizācijas impulsu. Mēs kļūsim aktīvi piktās dimensijas fantazētāji.
Bet, kas tā tāda FANTASTIKA mūsu pasaulē, jūs jau dzirdējāt no Marinas tēta. Nedaudz pievienosim pie viņa teiktā. Fantastika pie mums skaitās attīstīta domāšana ar noslieci uz visrealistiskāko un, tanī pat laikā, savu laiku apsteidzošo, ideju realizēšanu. Diezgan grūti to uzreiz aptvert ar jūsu duālo apziņu, taču pie mums daudzi cilvēki darbojas ne iluzori, bet priekšmetiski, nesot napšaubāmu labumu arī tekošam laikam un nākotnes laikam. Mūsu picdimensionalitātē ciena tos, kuri domā nestandartiski, plaši, evolucionāri, neignorējot nekādas iespējas "izgirzt pasauli uz otru pusi" un paskatīties - bet, kas tur ir? Tādi cilvēki atbrīvoti, priecīgi un visā redz iespējas ar savu jaunradi izpaust Dievišķo klātbūtni.
Mēs piedāvājam fantazēt kopā ar mums. Pie tā, radot visbrīnišķīgāko Zemes nākotni, cilvēces un visu radību. Radības, pie tam, neapvainojas. Viņas lieliski zina, ka viņas no vārda "radīt". Tādēļ pie mums Radības - tās ir tādas dzīvības formas, kuras mums pievienojas priekš līdzradīšanas, radīšanas, jaunrades. O! Viņu tik daudz. Burtiski - neiedomājams daudzums! Un visi brīnišķīgā noskaņojumā. Šeit, piektajā dimensijā, noskaņojums ļoti svarīgs. Tas - patika. Tā - Līdzradītāju solidaritātes skaņu stīga, kuri īsteno vienotu Dievišķo plānu. Pirms mums saskaņoties uz līdzradītāju stīgas, mēs izlīdzinām patiku, noskaņojumu, saskaņu, savienojumu vienotā tieksmē. Ko arī jums novēlam jebkurā jūsu darba izpildē. Bet ja jūs kaut ko radat vienatnē? Tad - ar ko, kā, kādēļ, priekš kam? Taču nekad neaizmirstat par savām Atbalsta Grupām un, protams, par saviem Dievišķiem Augstākiem "Es". Jūs nekad neesat vientuļi. Atradinaties vispār no šī jēdziena. Lūk, tā, mūsu dārgie Līdzradītāji!
Pārlaidīsim skatienu Mātei Zemei. Un šis skatiens saliks vienā uztverē arī visus cilvēkus un visus zemes radījumus. Tādu Zemi jūs vēl nekad neredzējāt, nesajutāt, nesaodāt, nedzirdējāt. Tagad kaut kur notiek traģiski notikumi, bet kaut kādās pasaulēs viss un visi priecājas par dzīvi. Jūs sākat pieņemt zemi daudzdimensionāli. Jā, un kas tur daudzdimensionāls! Pilnīgi kārtains, apjomīgs un... bezgalīgi aizejošs kosmiskā telpā. Stādaties priekšā, ka smalkā plānā ir ne viena Zemeslode, bet to - bezgalīgs daudzums. Un visas šīs lodes, lodītes aiztraucas arī četrdimensiju kosmosa tālēs, arī daudzdimensijas dziļumā... Un šajā, priekš jums jaunajā uztverē, jūs sākat ļoti spilgti apzināties, kur un kā Zemei vajag palīdzēt; net kur vajag kaut ko izlīdzināt; bet, lūk, šeit vajag dot vairāk mīlestības un prieka. Nu gibas taču visus padarīt laimīgus! Un tad, lūk, tur atnāk no sirds dziļumiem jautājums - bet vai mana laimes sapratne der visiem? Bet kā gan izpildīt vislabākos plānus visu radījumu un visu cilvēku aplaimošanai? Vai gūti būt, īstenībā, Dievam? Kā Viņam būt? Kādi mērķi Dievam? Bet kas priekš laimes vajadzīgs pašai Zemei? Un jūs sākat aizdomāties par sarežģītiem visas planetārās dzīves esamības likumiem un, dabīgi, pašas planētas - dzīvas būtnes.
Mums, piektajā dimensijā (bet pēc specizlūkošanas datiem - arī augstāk))), tieši fantazētāji un jokdari prot saprast un noformulēt atbildes uz šiem jautājumiem. Un mēs piederam viņu skaitam. Klīstam pa Kosmosu, labāku risinājumu meklējumos priekš Zemes un, konkrēti, priekš mūsu pasaules. Un, tātad, arī priekš visām planetārām pasaulēm.
Priekš kam tās pārvietošanās? Vai tad nevar citādiem paņēmieniem iegūt vajadzīgo informāciju: ieiet kontaktos ar interesējošām pasaulēm un speciālistiem? Jums taču zināms, ka mūsu planēta - Galaktiskā Biblioteka! Tatad, viss ir šeit!
- Tu pati sāc ieiet nākotnes fantazētājas-celtnieces lomā. Nē, nē, saproti pareizi! Tu visu pareizi savā jautājumā noformulēji. Arī mūsu planētai, patiešām, savā potenciālā ir visa informācia mūsu Galaktikas evolūcijai. Taču pagaidām ne viss priekš mums atvērts. Un kaut ko mēs varējām saņemt, bet kaut ko vajag izzināt uz vietas. Kā pie mums atlido pēc pieredze, tā arī mēs joņojam uz magnētiskā pievilkšanā niezošiem jautājumiem un atbildēm uz tiem. Bet, bez tam, tā cilvēks iekārtots, ka uz visu grib paskatīties pats, aptaustīt personīgām rokām un pat (ai, vai redakcija laidīs cauri?) pamēģināt uz zoba. Un šī sirds zinātkāre - ne prāta zinātkāre, bet tieši sirds liesma! - iepriekš nosaka nemainīgus panākumus mūsu dzimtās mājas nākotnes radīšanai, mūsu apbrīnojami organizētās planētas, visa mūsu planetārā kopuma. Tas ir, visa RADĪJUMA, visu planetāro radījumu vienotība. Radījumi - viņi arī radīti, viņi arī rada.
Un, lūk, tagad jau jūs nobriedāt savā nesaprašanā - tad ko mēs piedāvājam priekš Laimes Planētas radīšanas? Jums šķiet, ka mēs jūs barojam ar jautriem spriedumiem un nekāda konkrētuma. Bet nē, mūsu dārgie lasītāji! Ja tik jūs redzētu kā tagad iemirdzējās jūsu sirdis! Un cik spēcīgi sākās jūsu Sakrālās Sirds Telpas paplašināšanās. Bet tur VISS IR. Ievrojami vairāk kā Galaktiskajā Bibliotkā! Bet kā gan citādi! Jo taču daudzi no jums dzīvoja pietiekami attālinātās vietās no Galaktikas Piena Ceļš. Jūs Kosmisko Ceļinieku Civilizācijas pārstāvji, visu to rūpīgi saglabājāt. Un tā, ka brīžiem pat paši nevarat atrast. Bet pienāca laiks atvērt šķirstus un senās lādītes. Viņas neaizskaramas citiem. Bet priekš jums, šo milzīgo bagātību īpašniekiem, nekādu šķēršļu nav un nevar būt. Tanī skaitā, dodoties uz Zemi, jūs tur iemitinājāt tādus dārgumus, kuru aicinājums palīdzēt jums izpildīt šeit, uz šīs planētas, noteiktas misijas. Un katra jūsu misija unikāla! No vinas puses jūs visi apvienoti vienā planetārā evolūcijā. No otras puses, katram tur ir savs attīstības cikls, pieredzes saņemšana vai agrāk iegūtas meistarības realizācija. Un tagad, mēs ceram, jūs nobriedāt kļūt Laimes Planētas Radītāji. Lielā Centrālā Saule vienmēr parāda PUSDIENU, tas ir - Laimīgas Dzīves Radīšanas Dievišķais Centrs. Jūs sākat saprast, ka katram no jums izejas pozīcijas noteiktas; materiāli sagatavoti; pulki nostādīti ierindā; taures pūš. Tad, kas par lietu? Ģeneralisimus sauc uz gājienu! Bet Ģeneralisimus - tā jūsu personīgā evolucionārā programma kopā ar planetārās evolūcijas plānu. Lai tas jūs nesamulsina. Jūsu Sakrālajā Sirdī tas viss ir! Un ja jūs paši sāksiet atzīmogot šīs bagātības, tad tās, bezšaubām, atklāsies.
Pāriesim pie konkrētām darbībām. Mēs sāksim jums tikai teikt priekšā, bet izpildīt jūs sāksiet paši, pie tam, ar nebijušu eleganci, vieglumu, prieku un mīlestību bez mēra uz visu planetāro dzīvību.
Un tātad, mēs gribam radīt fantastiski brīnišķīgu dzīvi uz mūsu planētas. Tagad ieslēdziet savās Sirdīs iznformāciju par laimi priekš jums prsonīgi. Novērojiet atbildi tēlos, gaismā, Ugunī, skanēšanā, aromātos. Sāksim strādāt tieši tādā līmenī. Jums patika? Mums - JĀ! Sintezējiet atbildes uz šo jautājumu pa visu planētas cilvēci. Absolūt pa visu, neizdalot šos signālus pa dimensijām, pasaulēm, Globusiem civilizācijām pagātnes, tagadnes un nākotnes. Lai saskan saplūsmē, visas cilvēces daudzlīmenīgs signāls.
Bet tagad veiciet pieprasījumu savā Sakrālajā Sirdī par laimes informāciju priekš visas dzīvnieku pasaules. Izskaitļojiet visā tagad pienākošajā informācijā laimes informācijas viļņus. Dzīvnieki arī prot sapņot. Nomierinaties... Sintezējiet savu personīgo informāciju par laimi ar šo, jaunu priekš jums, informāciju. Apvienojiet vienu un otru vienotā blokā. Jūs taču jau saprotiet, ka ne jūs, ne dzīvnieki, nevarat būt laimīgi atšķirtībā/atsevišķi...
Tādu darbu atkārtojiet arī ar augu valstību un minerālu pasauli... Katru reizi, izpildot noskaņoošanu, savienojiet saņemto kopējā informācijā par laimi.
Beidzot, paprasiet informāciju par tām dzīvības formām, kuras jums vēl nezināmas. Bet tādu daudz! Droši apvienojiet vienā informatīvā paketē.
Zinām, ka daudziem rodas jautājums par to, kā gan jums pie jūsu uzkrātās informācijas pievienot energoinformāciju par tādu dzīvības formu laimi, kā robotizētās būtības, reptiloīdi, sestās dimensijas tehnokrātiskās civilizācijas pārstāvji (bet tie vēl ne visi par kuriem jums zināms)? Viņiem jau citi priekšstati par laimi! Un tas, dārgie, pareizi! Risinot šo uzdevumu, pieaiciniet palīgos Māti Zemi. Un palūdziet parādīt Viņas redzējumu šajā jautājumā - kā Viņa plāno padarīt viņus laimīgus no Dievišķā viedokļa? Un pieņemiet to, ko Viņa jums pateiks un parādīs. Apvienojiet visu vienā blokā.
Parunājiet atkal ar Māti Zemi. Viņa noteikti nodemonstrēs savus procesus, virzītus uz visas planetārās struktūras laimes sasniegumiem. Bet kā citādi mēs ar jums radīsim Laimes Planētu?! Tikai ar viņu pašu vienotā tieksmē!
Un tagad sajūtiet kā jūsu Sakrālajā Sirdī dzimst spēcīgs starojums. Droši iegremdējiet tur jūsu sintezēto laimes tēlu. Tādēļ ka sasniegt laimi priekš visas planētas iespējams tikai tad, kad VISI LAIMĪGI. Pēc tam sāks notikt fantastiskas pārvērtības. Pati planēta jums sāks ieteikt/pateikt priekšā mērķtiecīgas darbības priekš Projekta "PUSDIENA, LAIMES PLANĒTA" īstenošanas! Un jūs sāksiet pārkārtot arī savu, un planetāro dzīvi atbilstoši brīnišķīgajam tēlam, kurš iemirdzējās jūsu Sakrālajā Sirdī...
Jūs jautājiet, ar ko mēs nodarbojamies tagad piektajā dimensijā? Domāju, ka atbilde gandrīz skaidra - MĒS FANTAZĒJAM LAIMES PLANĒTU. Un izpildām darbu atsevišķu soļu radīšanā šim neparastajam stāvoklim. Dabīgi, pats laimes jēdziens pastāvīgi mainās. Taču korekcijas izpildīt diezgan viegli. Un ne tur tagad tā lieta. Lieta tā, ka nepieciešams daudzus radījumus, tas ir, potenciālos Radītājus apmācīt dzīvot pastāvīgas laimes radīšanas kategorijās. Un mēs arī ar to nodarbojamies. Mēs - fantasti, fantazētāji, nākotnes, tagadnes un pagātnes sacerētāji! Un radām laika sfēriskumā. Bet par citām mūsu izstrādēm mēs jau mūsu sarunas laikā pastāstījām..
Dārgie mūsu draugi! Mēs laimīgi (kā redzat, vai gan daudz vajag priekš laimes? - Brāļu Fantastu smaids), ka izgājāt kontaktos ar mums. Ziniet, ka mēs pieejami jebkurai sarunai. Atsūtiet visneprātīgākās idejas izskatīšanai. Adrese visvienkāršākā: Galaktika Piena Ceļš. Planēta Zeme. Piktā dimensija. Fantastisko ideju institūts. Brāļiem-Fantastiem.
Mūs visur zina! Jebkurš patnieks mūs atradīs!
Mēs sakām "uz redzēšanos" un nešķiramies. Priecājamies par drosmīgo neprātu, iedrošinājušos uz interviju ar Brāļiem Struganciem. Un tiem, kuri šo sarunu iedomājās. Un to, kurš šo sarunu īstenoja. Un tos, kuri sāks lasīt mūsu fantāzijas (Brāļu labsirdīgs smaids).
Mēs namainīgi ar jums visos visfantastiskākajos projektos. Un jūs zinat. Ka tas tā arī notiek. Mēs taču kursā par jūsu evolucionāriem soļiem un diženos planetāros sasniegumos, jūsu īstenotos...

Ar lielu cieņu - BRĀĻI STRUGACKI.
2. februāris.2016. gads.


Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщение" № 2(27) 2016. El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel.faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
=====
Latviskojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.11.2016., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /21.11.2016.

Skatījumu skaits: 297 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: