Galvenie » 2013 » Februāris » 21 » *(50.) Senvēstule 2010. gada 1. maijā
15:05
*(50.) Senvēstule 2010. gada 1. maijā
 *(50.) Senvēstule 2010. gada 1. maijā

     LAI GAVILĒ VASARIŅA AR ZIEDIEM ATNĀKDAMA!

     LAI PRIECĀJAS ZEMES BĒRNI JAUNUS LAIKUS VEIDODAMI!

     Tuviniekiem! Draugiem! Draugudraugiem! Sirdssveiciens VASARSVĒTKOS!

   Šogad Vasarsvētki - 23. maijs! Un nu mēs arī zinām: 23. katra mēneša datums - notiek Karmas Valdes sēde Smalkajā Pasaulē! Tā ir Mīlestības un Laimes programmēšanas diena!

   Mūsu Tēvs
   1. Jūs zināt to, ka katra mēneša 23. datumā jums tiek dota iespēja atstrādāt nākošā mēneša karmu ar lūgšanu, pavēļu, Rozāriju vai mantru lasīšanas palīdzību. Lietojiet tās lūgšanas un pavēles, pie kurām esat pieraduši. Pats galvenais ir jūsu apziņas noskaņojums. Jums ir jātiecas ar visu jūsu būtību uz jūsu personīgo  pūliņu apvienošanu ar tūkstošu gaismas nesēju pūliņiem uz visas zemeslodes. Iedomājieties cik daudz Gaismas tiks atbrīvots šajās dienās, un visa šī Gaisma tiks novirzīta atbilstoši jūsu izteiktajiem aicinājumiem, un tiks palielināta tik reižu, cik cilvēku piedalīsies 23. datuma rituālos katru mēnesi.


   Dievmāte
   7. Ļaujiet Augstākajam Likumam izlietot jūsu enerģiju, neuzstādiet Dievam nosacījumus, kā jūs vēlētos, lai situācija tiktu atrisināta. Dievs visiem dod iespējau izlabot jebkuras kļūdas. Tikai vēlieties vienmēr sekot Dieva Gribai. Pat ja slimība jūs piesaistījusi pie gultas vai invalīdu ratiņiem un jums nav iespējas ne lasīt lūgšanas, ne strādāt, tad vienkārši sūtiet savu Mīlestību tam Skolotājam, ar kuru jūs jūtat sevišķu saikni. Lai tā būtu Māte Marija, vai Jēzus, vai Sen Žermēns. Jūsu mīlestība ir vislabākā un vistīrākā enerģija, kas katrā ziņā tiks pavairota
. (1.,7. pants. "Zemei vajadzīga ģenerālā tīrīšana" Rozārijs "Darbs ar karmu", pierakstīja, sastādīja Tatjana Mikušina, no krievu valodas tulkoja Lauma Ērgle, sīkāk: http://www.sirius-riga.lv/rozariji/ , Rozāriju "Darbs ar karmu" un "Iekšējais Ceļš" kopijas pievienotas 50. vēstulei papildinformācijas komplektā). 

   Mīļie Tuvinieki, Draugi, Draugudraugi! Lai domājam un darbojamies tā, ka mūsu Kalpošana DZĪVĪBAI  sekmē Zemes cilvēces veiksmīgu pacelšanos uz nākošo attīstības pakāpienu!

            73. Rekomendācijas, kuras es gribētu jums dot
   Sanats kumara
   17. maijs 2005 gads
   ES ESMU Sanats Kumara, atnācis caur manu sūtni. ... Ja jūs spēsiet ilgu laiku savā apziņā noturēt skatuves tēlu, uz kuras jūs spēlējat savas lomas, tad drīz jūs spēsiet saprast, ka visai šai grandiozajai izrādei ir Režisors. Un šis Režisors nav nospraudis sev uzdevumu likt jums spēlēt pēc iepriekš uzrakstīta scenārija. Nē, Viņa vispārējās ieceres ietvaros jums ir iespēja izpaust savu jaunradi. Jūs variet ņemt jaunas lomas vai mainīt tās lomas, kuras spēlējāt agrāk. Un pienāks brīdis, kad jums apniks sava improvizācija un jūs vērsīsieties tieši pie Režisora un stāsieties ar Viņu radošās attiecībās. Jūs pacentīsieties saprast Viņa ieceri, un, jo dziļāk jūs izpratīsiet Radītāja ieceri, jo vairāk jūsu darbības būs Viņa iecerei atbilstošas.
 ...**

            77. Jums ir jādarbojas, jādarbojas, jādarbojas
   Iemīļotais El Morija 
   21. maijs 2005. gads
   ES ESMU El Morija, atnācis caur manu sūtni. ... Dievs sūta lielākos pārbaudījumus tiem, kurus Viņš sevišķi mīl. Tāpēc, ka, tikai pārvarot grūtības, jūs augat un vairojat savas spējas, un audzināt savu apziņu. Ir svarīgi dot jums to šķēršļu izpratni, ar kuriem jūs sastopaties, un vajadzīgajā brīdī atgādināt jums pārvarēšanas svārstīgumu, un nelokāmību, un tiekšanos, un drošsirdību. Manu skolnieku vidū nav čīkstuļu un sliņķu. Teikšu: "Steidzmība. Ceļā!" Un katrs mans skolnieks ir gatavs. Apjozties var ejot, un ejot var saprast, kā labāk darboties. Tāpēc saglabājiet vērīgumu. Sagaidu no jums žiglumu, tikko pasaukšu. ...**

            37. Es saucu jūs uz nākotni!
   Svētais Erceņģelis Mihaēls
   22. jūnijs. 2009. gads
   ES ESMU Erceņģelis Mihaēls. Es esmu atnācis zilās liesmas eņģeļu pavadībā. ... jūs esat sasnieguši to vecumu, kad par visu, kas notiek uz planētas, jums ir jābūt līdzatbildīgiem kopā ar Dievišķajām būtnē. Jūs nesteidzaties uzņemties šo atbildību, bet jums būs jāuzņemas atbildība par planētu. Tas ir nākamais apziņas līmenis, kurā jums ir jāpaceļas. ... Es domāju, ka nebūs lieki jums atgādināt: lai cik grūti nebūtu, lai cik smagas domas un stāvokļi jūs nepārņemtu, jums ir jaatrod sevī spēki pateikt: "Es zinu, ka šie stāvokļi nav reāli. Es zinu, ka ilūzija ir stipra, bet es esmu gatavs likt pretī iluzorajiem spēkiem visu manas Mīlestības spēku, kas plūst no manas sirds. Es mīlu šo pasauli. Es mīlu Dievu un Viņa radīto, un es nepieļaušu, ka šī pasaule tiktu iznīcināta. Mīļais Erceņģeli Mihaēl un aizsardzības eņģeļi, es lūdzu jūs izmantot manu dzīvesplūsmu palīdzībai Gaismas leģioniem. Es zinu, ka nekas nenotiks ar manu planētu tikmēr, kamēr kaut vai viens gaismas nesējs apzināti darbosies Gaismas spēku pusē." ...
   Šajā brīdī izšķiras daudz kas. Lielākā daļa cilvēcisko indivīdu nav gatavi apziņas mainīšanai ...**

  "Kādas ir attiecības starp Garu, Dvēseli un fizisko pasauli? - Dvēsele ir Gara (jeb Monādes teozofiskajā terminoloģijā) atspoguļojums. Tā ir Dievišķā dzirksts, mūsu īstā daba. Mēs dzīvojam trīs dažādos plānos: (1) Monādes jeb Gara plānā, augstākajā; Tas atspoguļojas - mazliet dziļāk - (2) Dvēseles jeb cilvēciskā Ego plānā, un tad  zemākajā, ķermeniskajā plānā, te dvēsele atspoguļojas kā (3) cilvēciska personība. Kad mēs skatāmies spogulī, mēs domājam, ka redzam paši sevi, bet redzam, tā sakot, tikai leduskalna virsotni. Pāri personībai stāv dvēsele ar visiem tās pieredzes un zināšanu novadiem. Pāri dvēselei, caur to starojot, ir Monādes, jeb Gars, jeb Dieva Dzirksts, kas ir cilvēka dievišķības garantija. Mēs esam dievišķi, jo esam radīti burtiski pēc Logosa tēla, Kas šo planētu apdvēseļo." (No grāmatas "Transmisija - Meditācija Jaunajam Laikmetam", autors Benjamins Krēme, IU "Mācību apgāds" sadarbībā ar Latvijas Viedas sadraudzības izdevniecību, Rīga, Latvija, 2000. 50. vēstulei, informācijas pielikumā pievienots plašāks citāta izraksts kā arī atbildes uz jautājumiem:1) Ko Jūs saprotat ar enerģiju? 2) Kas ir čakras?) 

   Lai sekmējas darbs un Dvēsele dzied! Dzied Laimei visvarenā Mīlestībā! Visskaistākā priekā Vasarsvētkos!

   "Lai slavēts Tēvs un Dēls un Svētais Gars un Dievišķā Māte, tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos! Āmen." (Rozāriji)

   Novēlu visiem, visiem MĪLĒT DZĪVĪBU un BŪT LAIMĪGIEM!

50. vēstule, 01.05.2010. --- pierakstīja sirdsmīlestībā Lauma, Jūsu māsa Kristū.

--------
Jaun-Papildinājums!
   "Liekas, ka viss jau iziets un viss sliktais jau palicis aiz muguras, taču tā liekas tikai tiem, kuriem "mazā" cilvēka ApZiņas evolūcija nedod mieru, jo pamodies BRĪVAIS vergs, jau ne tikai BRĪVS cilvēks, šis cilvēks jau saprot Garīgās attīrīšanās un pārveidošanās jēgu, vēl vairāk, viņš piemērīja vai sajuta Vienotības GARĀ prieku un svētlaimi! (3.)
   Taču galvenais tas, ka pamodies Garīgais vergs Saprata, ka viņš vispār nav vergs, bet jau gandrīz LīdzRadītājs, spējīgs LĪDZSASKAŅĀ  ar PirmRadītāju pārveidot Blīvā plāna Telpu, izveidot to Dievišķo regularitāti, par kuru vienmēr sapņoja ļaudis." (4.)
   (3., 4. pants, Radītāja Atklāsme "Krievijas pēdējā GOLGĀTA", pierakstīja Leonīds Maslovs. Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-13.02.12.html / latviskoja, intuitīvi, Eslauma 14.02.2012., ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/  21.02.2013.)

=====
*Senvēstule (50.) - Lauma pierakstīja 2010. gada 1. maijā, rokraksts kopā ar pievienotajiem papildusinformācijas materiāliem sūtīts parastās pasta aploksnēs ap 50 adresātiem uz dažādām vietām Latvijā. Ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/  21.02.2013.
**Avots citātiem: grāmata "Gudrības Vārds" Tatjana Mikušina. Sīkāka informācija: http://www.sirius-riga.lv/ 
=====
Sirdsmīlestībā 50. Senvēstuli atjaunoja, sagatavoja pieredzei Spēkavotā Eslauma.
Skatījumu skaits: 699 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: