Galvenie » 2014 » Aprīlis » 7 » 9. Vēstule Draudziņam - 14.02.2007.
07:49
9. Vēstule Draudziņam - 14.02.2007.

9. Vēstule Draudziņam - 14.02.2007.
Publicēta: http://spekavots.ucoz.ru/07.09.2012.00:26, papildinājumā *NAD Vēstulei "Gaismiņas!"

Mīļo DRAUDZIŅ!
Esiet sveicināti! Tuvinieki! Draugi! Draugudraugi! Devītajā vēstulē mūsu DOMU aktivizēšanas procesā Jēzus Kristus Vārdu: "Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu." (Jāņa ev 15:17) piepildīšanā ar PERSONĪGĀS MĪLESTĪBAS darbiņa liecību laikrakstam "Burtnieks".
Domās, acīm pārskatot līdzšinējās vēstules, jāsecina, ka visa informācijas bagātība akcentēta un virzīta uz to, lai iepazītu Dievu Tēvu, Dievu Dēlu un Svēto Garu. Trīsvienīgais Dievs, visur esošs, ir arī katrā no mums. Mēs ikviens esam Dieva radītā Visuma daļiņa. Mums katram pastāv iespēja lūgšanās kontaktēties ar Dievu, ar Visuma Gaismas Spēkiem. Tas ir vareni - apzināties to un rīkoties, lai Visumā vairotos prieks un laime! Mēs varam to izdarīt! Katrs ar savas PERSONĪGĀS Mīlestības darbiņa liecību dāvināt pilieniņu mīlestības kopējam Mīlestības okeānam! Lieliski!
Še laikam būs vietā padomāt: 1.-kārt.) Personīgās mīlestības darbiņa Liecība - cilvēks stāsta, būtībā atskaitās Dievam par Viņa pavēles - mīlēt citam citu, pildīšanu. Tā ir savas apziņas attīstības bagātināšana, Attīstībai Jaunā Kvalitātē. Un jau dalīšanās nesavtīgas mīlestības pieredzē ar līdzcilvēkiem, viņu uztveres, uzmanības bagātināšanai. Dievs mūs katru pazīst pat bez iniciāļiem, pazīst katru matu uz mūsu galvas. Varam būt droši, ka viņš mūsu personīgo godprātību spēs un zinās novērtēt.
Otr-kārt.) Kāda noteikta Vārda (populāra vai mazāk populāra) persona, personība, stāsta lasītājiem, sabiedrībai par noteikta Vārda (populāras vai mazāk populāras) līdzpersonas, mīlestības darbiem, ko viņš/viņa veicis vai veic. Tā ir personīgā Es stiprināšana lepnībā. Tās ir divas ļoti atšķirīgas lietas, kuras izprast nav nemaz tik viegli. Līdz šim, mūsu - padomju cilvēku saprašanā, sarunas par Dievu bija it kā "ārpus likuma". Mēs stāstījām, uzteicām viens otru, bet vai personīgais viedoklis ar sabiedrisko sakrīt, tas visbiežāk bija mazsvarīgi. Svarīgi, lai sabiedrība par noteiktu, noteikta Vārda, personību domātu pozitīvi, vislabāk - izcili. Tas arī nav peļami, bet ...
Patiesas PERSONĪGĀS mīlestības darbu atzinība pārsvarā ir spēcīgais teiciens "nepateicība - pasaules alga".
Vai tā ir jābūt? Vai tas bagātina Mīlestības telpu ap mums un Visumā? Vai mums jājūtas silti tikai personīgajā "kažokā", kuru darina sabiedrība? Varbūt svarīgi, lai mūsu Katra un Visu Kopīgas, Dāsnas Visupiedodošas Mīlestības Siltums un Gaisma piepilda pēc iespējas plašāku telpu, ka pietiek ne tikai vienam, bet arī tuviniekiem, draugiem, bērniem, mazbērnu bērniem un visai planētai, visiem Gaismas Spēkiem ! ? ...
Vai sabiedriskā doma mūs sildīs mūžīgi? ...
Bet Dievs un visi Gaismas Spēki? ...

"Vienu es izlūdzos no Tā Kunga, pēc kā es kāroju: ka es varu palikt Tā Kunga namā visu savu mūžu, skatīt Tā Kunga jaukumu un pielūgt Viņu Viņa svētajā vietā,
jo Viņš mani apslēpj Savā mājoklī ļaunā dienā, Viņš mani sargā Savas telts pavēnī un ceļ mani augstu uz klintskalna." (Psalmi 27:4-5)

Informācijas teksti izpratnes bagātināšanai, kopijās pievienoti vēstulei:
1) Cilvēku apziņas aspekti. (Sk.Aleksejeva "Zintnieks"15/2006)
2) Pretī Gaismai. (īss citātiņš no I.Birznieka sagatavotā materiāla laikr."Zeme" 1995.)
3) Domas cilvēkā darbojas." (Sagatav.O.Starovoitova no gr."Agnī Jogas šķautnes", laikr."Rīgas Balss"1995.21.02.)
4) Kosmiskā apziņa. (īss fragment. no gr. R.M.Bjoks "Kosmiskā apziņa", izd."OLNA", R., 1996.)
5) Cilvēka prāta attīstībai ir robežas - " (īss fragments no gr. A.Klizovskis "Jaunā Laikmeta Pasaules izpratne" izd., "Vieda", Rīga, 1997.)
6) Par apziņu. Par Dieva izpausmēm. Dievišķā Ticība. Ar Domu enerģiju. (Citātu fragmenti no gr. V.Megrē. "Skanošais ciedrs. Anastasija. Mīlestības telpa. Dzīves enerģija", izdevn. "Vieda", Rīga, 2003.
7) Izplatījuma brāļu eksistence un darbs" (Slovēņu žurnālista Janeša Ferjančika saruna ar Benjaminu Krēmi, NLO petnieku. Tulkoja Modris Slava pēc žurnāla "Shares International" materiāla. "Zintnieks" 20-22/2006)
8) Saula atgriezšana un aicināšana. (U.Fandejevs, Latvijas Luterānis" 2007.g.febr.)

LAI TOP MĪLESTĪBAS TELPA! VISUAPTVEROŠA!
9. vēst.14.02.2007.--- Lauma.
--------------
Papildinājumā šodien,
1) "Šodien jau var teikt, ka tikai cilvēki-Dievi, bet precīzāk, Dievi ar Dievu likteni, spējīgi iziet pēdējo pārbaudījumu uz Dievu iekšējo PILNĪBU un radīt Augstākās KĀRTĪBAS Jaunu Telpu -Dievišķo monarhiju Svētā Krievzeme, kaut vai tādēļ, ka šī domnodarbe ESMU Dievu DOMNODARBE, jo tikai Dievam iespējams RADĪT Mīlestību, pietam Dievam, kurš vienmēr palika Dievs, ar sevi, savu DOMRĪCĪBU pierādošs, ka Dievi vienmēr paliek Dievi, jo PILNĪBA nevar kļūt NEPILNĪBA!"
---(6. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 02.04.14. "Dievu likteņi", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 03.04.2014.)*

2) "Un, jau atrodoties piektajā dimensijā, nostiprinājušies tajā pilnīgi, pieraduši pie tās, jūs sāksiet izzināt nākošos savas attīstības līmeņus un pakāpes, prognozējot un paredzot savu jauno, pilnīgāko nākotni. Šī nākotne ir pilnībā savienota ne tikai ar jums kā individuālu dvēseli. Jums būs Vienotais Veselais Gaismas Ķermenis, kurš apvienos jūsu "Es" ar visām apkārtējām dzīvības formām un pašu planētu, ar Galaktikas Kodolu un Visuma Lielo Centrālo Sauli."
---(Citātiņš no: "Kā dzīvot Augstākajās Pasaulēs" Skolotājs El Morija, caur Tatjanu Miroņenko un Sergeju Kanaševski. Lekcija 2., no žurnāla "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija", 2014., 1. numurs. Tulkoja Jānis Oppe)**

3) "Un, lūk, uzzīmējas, deguns, mute, lūpas... jūs redzat šo seju? Jā, redzat... nesteidzaties runāt ar savu duālo Dubultnieku... Pagaidiet, kad "Aizsegs" pacelsies pilnībā, un jūs viņu ieraudzīsiet visā augumā. Paskataties uz visu viņa figūru... Lūk, tagad Dubultnieks pilnībā jūsu priekšā... Viņš vai Viņa... Tagad aizvāciet spoguli - tas tikai "Aizsegs". Tagad tā nav! Jūsu pretējais iesākums jūsu priekšā! Krūšu kreisajā pusē domās uzzīmējiet jūsu Dubultnieka sirdi. Lai viņa sirdī deg koši sārta uguns... Tādu pašu uguni iededziet savā sirdī. Jūtiet kā starp jūsu sirdīm veidojas saikne? No sirds uz sirdi novirzīta enerģijas plūsma, kas sajūtama kā ļoti reāla. Jūsu sirds sāk pat citādi strādāt. Viņa atsaucas uz katru jūsu partnera sirds kustību... Garīgās saziņas kanāls nodibināts! Jūs varat runāt..."
---(Citātiņš no: KUT HUMI. Meditācija Nr 2 pie tēmas "Atbrīvošanās no karmas", "MANA OTRA PUSĪTE", meditāciju pieņēma Sergejs Kanaševskis, Krievija. Žurnāls "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija" Nr 1(13) 2014., latviskoja, intuitīvi Eslauma 31.03.2014)***

=====
9.Vēstuli Draudziņam Lauma pierakstīja 2007. gada 14. februārī. Sūtīta parastās pasta aploksnēs, ar pievienotām paildinformācijas tekstu kopijām, 14 adresātiem dažādās Latvijas vietās. Ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/07.09.2012.00:26, *NAD Vēstules "Gaismiņas!" teksta turpinājumā. Patstāvīgā apjomā, precizēta, papildināta, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/07.04. 2014. , nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 07.04.2014.
*Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-02.04.14.html, latviskojuma ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/04.04.2014.08:01, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 04.04.2014.00:14
**Avots: журнал "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения" № 1(13) 2014, žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru, Jāņa Oppes tulkojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/01.04.2014.07:55
***Avots: журнал "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения" № 1(13) 2014, žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/07.04.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 07.04.2014.
=====
Sirdsmīlestībā 9. Vēstuli Draudziņam - 14.02.2007. precizēja, papildināja, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma.


 

Skatījumu skaits: 597 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: