Galvenie » Ierakstu arhīvs
 *(50.) Senvēstule 2010. gada 1. maijā

     LAI GAVILĒ VASARIŅA AR ZIEDIEM ATNĀKDAMA!

... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 753 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 21.02.2013 | Komentāri (0)

 Radītāja Atklāsme 13.02.12. Krievijas pēdējā GOLGĀTA

1. Arvien tuvāk un tuvāk brīdis Krievijai savas BRĪVĀS izvēles pieņemšanā un priekš tā viņai nāksies iziet vēl vienu un pēdējo GOLGĀTU Tumsas spēku iezīmētu šī gada martā!
... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 435 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 21.02.2013 | Komentāri (0)

Radītāja Vēstījums 19.02.13. Atkal neviens neatcerējās par Dievu

1. Šķiet taču, Telpa izmainās "septiņjūdžu soļiem" , viss pa vīlēm trīc, parādot cilvēkiem, ka Jaunais, neiedomājami neparastais LAIKS jau sācies, tomēr viņi turpina neievērot notiekošo, cerot uz saviem priekšstatiem par Ticību, tātad, apstiprinot, ka pasauli valda pilnīga neticība!
2. Un pat tad, kad Debesis paveras vistiešākā veidā, cilvēki atrod masu skaidrojumu debesu ķermeņu krišanai, taču presē neviens ne reizi pat nepacentās saistīt pēdējos notikumu Urālos ar Dievišķo nodarbi!
3. Telpa izmainās intensīvi. Pat tik intensīvi, ka ar neapbruņotām "mazā" cilvēka acīm jābūt saprotamam, ka Pats Dievs neizturēja cilvēcisko izrīcību un nolēma nodemonstrēt, ka "X" LAIKS tiešām sācies.
4. Tagad svarīgi saprast, kas un kādu informāciju nes pēdējie notikumi Urālos un kuriem no cilvēkiem jāsaprot Manas Nodarbes adresitāte un, ja vēlaties, Mana VĒSTS!
5. Šodien ES varu teikt Slāvu-Ari ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 542 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 20.02.2013 | Komentāri (0)

*(49.) Senvēstule 2010. gada 22. aprīlī

     Paldies saku tētiņam Par šūpuļa kārumiņu,
     Paldies saku māmiņai Par kājiņu āvumiņu! (LD)
                            *
     Tēvs asi garš, Māte pusasi,
     Sīkie bērniņi Sprīdi gari. ...?**
                             
     Lai Slavējam un Godājam ĢIMENI!!!

     Tuviniekiem! Draugiem! Draugudraugiem! SirdsSveiciens Starptautiskajā Ģimenes dienā - 15. maijā!

   Mīļie Tuvinieki! Draugi! Draugudraugi! Šodien, mūsdienu laika situācijā nekas nevar būt svarīgāks par Mīlestības Spēka stipr ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 607 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 20.02.2013 | Komentāri (0)

Radītāja Skaidrojums 25.08.08. Cilvēces attīstības Programma

1. Cilvēcei jāzina Patiesība par savu vēsturi! Jo tas, kas stāv jums priekšā izmēģināt, ir rezultāts to jūsu pilnveidošanas vai pašpilnveidošanas Programmu neievērošanai, kas paredzētas ne tikai atsevišķai personībai, bet arī priekš visām tautībām, tautām vai etnosiem.
2. Tur nav nekā pārsteidzoša, tādēļ, ka sākuma Zināšanas tika tās vēstures noteiktas, kādas bija katrai tautai uz savas Planētas (vēl pirms atnākšanas uz Zemes) un tādēļ, kā jau ES runāju, individualitātes un kolektīvās ApZiņas attīstības līmenis nevarēja būt vienāds priekš visām tautām, kuras apmetās uz Zemes.
3. Šeit, uz Zemes, katrai tautai bija noteikta sava pilnveidošanās Programma, no kaimiņu tautām atšķirīga ar to, ka, ņema  vērā Planetārās ApZiņas īpatnības un attīstības līmeni un vienlaicīgi sagatavoja apstākļus visas tautas dabiskai izlīdzināšanai, bet pēc tam arī viņu apvienoša ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 389 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 20.02.2013 | Komentāri (0)

*(48.) Senvēstule 2010. gada 11. aprīlī

     Mana mīļa māmuliņa, Mani mīļi audzināja;
     Pati māte dubļus brida, Mani nesa rociņās. (LD)
                                    *
     Padomam vien turēju Savu vecu māmuliņu, 
     Kad padoma nezināju, Pavaicāju māmiņai. (LD)

     Slava Mātēm! Audžumātēm! Vecmammām!
     Slava Dzīvības devējām, sargātājām kopā ar
                     
                    Dievišķo MĀTI MARIJU!

   Es, vi ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 618 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 19.02.2013 | Komentāri (0)1. ES brīdināju, jo tuvāk būs Kvantiskās pāriešanas datums, bet priekš Krievijas pēdējā Golgāta, jo asāk cilvēki izjutīs Tumsas spēku spiedienu un jo vairāk šaubu, bet dažreiz arī nepatiku, viņi izjutīs pret Maniem VĀRDIEM!
2. Pie tam, tas būs jūtams ne vienkārši Tautā, bet tieši starp tiem, kuri iesākumā pieņēma Manus VĀRDUS un, likās jau, noformulēja savu "cieto" pozīciju, pieskaitot sevi Gaismas dalībniekiem un Ticības cilvēkiem!
3. Cilvēka ApZiņa - vismainīgākā Telpas daļa, jo radot cilvēku, ES devu viņam tiesības PATSTĀVĪGI noteikt savu ceļu Mūžībā, cerot uz to, ka izejot visas personīgās un nepersonīgās golgātas, cilvēki iemantos to GUDRĪBU, kas priekš viņiem kļūs ne vienkārši glābšana Planētas pāriešanas momentā uz citām Kosmosa vibrācijām, bet pēc būtības, pārejai uz Jaunu Dievišķā plāna līmeni.
4. Cilvēks, vienreiz noteicis savu vietu pats to neapzinoties, dod PIEKRIŠANU, būt Smalkā plāna līmenī ne vienkārši LĪDZDALĪBNIEKAM Pla ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 418 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 19.02.2013 | Komentāri (0)

*(47.) Senvēstule 2010. gada 20. martā

      Ai, darbiņi, ai, darbiņi, Bez darbiņa nevarēju;
      Darbiņš man prieku deva, Pilnu klēti labībiņas! (LD)

     Lai DARBAM slavas dziesmas dziedam!
     Lai DARĪTĀJIEM līksmu paldies teicam!

     Sirsnīgs Sveiciens Tuviniekiem! Draugiem! Draugudraugiem!  
                       
              DARBA SVĒTKOS!!!

   Ne velti radies teiciens: "Darbs dara meistaru!" Lūk, arī tagad, mūsu Jaunās Dzīves Ceļā sastopamies ar situācijām, kurās jādomā kā risināt, lai saskanētu ar jaunajām sadzīves normām - Dievišķajiem nosacījumiem.
   Zināt it kā zinām, izlasīt, atkār ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 542 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 18.02.2013 | Komentāri (0)

Radītāja Skaidrojums 24.10.10. Kolektīvā ApZiņa

1. Jums ļoti svarīgi saprast, kas tā ir KOLEKTĪVĀ APZIŅA  un kāds maģisks spēks slēpjas šajos vārdos priekš jebkura cilvēka uz Planētas Zeme!
2. ES jums jau daļēji pateicu priekšā, ka priekš Manis ļoti svarīgs katrs cilvēks, kā Dievišķa Būtne, audzējoša sevī Veseluma daļiņu, pie kam, ne vienkārši daļiņu, bet RADOŠU SĀKUMU SĀKUMU  un tas Klasters tīrai Gaismas enerģijai, kas arī sastāda šo Vareno SĀKUMU!
3. Šie vārdi nosaka  cilvēka Mūžīgās DZĪVES JĒGU, kā RADOŠĀS ENERĢIJAS  nesēju, kura uzdevumos ietilpst, vispirms, tā SĀKUMU SĀKUMA PILNVEIDOŠANA, kas bija un paliek cilvēka pamats! Un no tā, kādu dzīvespieredzi, kādus enerģiju līmeņus viņš izlaiž caur sevi, caur savu ApZiņu, atkarīga arī tā MONĀDE, kura galu galā kļūst VIENOTAS DIEVIŠĶAS TELPAS MATRICAS daļa.
4. Tādēļ, cilvēka vissvarīgākais mērķis vai uzdevums ir pastāvīga pašam sevis IZPRAŠANA, jo tikai caur personīgā AUGSTĀKĀ "Es" (ne ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 573 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 18.02.2013 | Komentāri (0)

Radītāja Vēstījums 14.02.13. Grūtais ceļš pie Patiesības

1. ES daudzreiz cilvēkiem runāju par to, ka Blīvais plāns ir pārbaudījumu poligons ne tikai atsevišķai Būtnei, bet arī visai cilvēcei, jo tikai šajā poligonā un tikai pārbaudījumos uz Gudrību, formējas Dievišķa Būtne, spējīga nest Patiesības Gaismu!
2. Taču, lūk, iziet šo poligonu bez kļūdām, neizdodas, praktiski nevienam no cilvēkiem, tomēr, jo augstāka cilvēka Apziņa, jo sarežģītāki Eksāmeni, kuri viņam jānokārto, jo ceļš pie Patiesības ESMU, vissarežģītākais ceļš priekš jebkura cilvēka, bet jo sevišķi priekš cilvēka, kuru Dievs par Gaismas Pulka Dalībnieku nosauca!
3. No otras puses varu jums teikt, ka nav tādu pārbaudījumu, tādu Eksāmenu, kuru nevarētu iziet Gaismas cilvēks, jo ES dodu Eksāmenus pēc jūsu iespējām (ES taču precīzi zinu uz ko jūs spējīgi), lai jūs pakāpienu pēc pakāpiena varētu pacelties līdz KristusApziņai, neaizmirstot pie tam, ka KristusApziņa nosaka arī Kristusesību cilvēkam, pārkāpušam neat ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 424 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 17.02.2013 | Komentāri (0)

« 1 2 ... 477 478 479 480 481 ... 520 521 »