Galvenie » Ierakstu arhīvs
Radītāja Atklāsme 21.09.11. Cēloņi visiem sarežģījumiem un problēmām - pašos cilvēkos

1. Nekas tā neietekmē vēsturiskos notikumus, kā paša cilvēka attieksme pret tiem!
Vēlēšanās vai nevēlēšanās cilvēkam piedalīties viņos, precīzāk - domu sūtījums un vēlēšanās redzēt šo notikumu, izejot no personīgiem (bieži nepatiesiem) priekštatiem ir priekštecis Radītāja neplānotām vēsturisko notikumu gaitas neatgriezeniskām izmaiņām, kā sekas ir cilvēka neapdomāta iejaukšanās.
2. Citiem vārdiem, ja cilvēks vienreiz atcerēsies, cik reizes ar savām neprātīgām domām viņš pats (atkārtoju: viņš pats) izsauca sev bēdu un mainīja savu dzīvi, tad noteikti sapratīs, ka viņa dzīve sastāv no personīgiem sūtījumiem, vai personīgiem vēlējumiem ne tikai pašam sev, bet arī viņu apņemošai Telpai.
3. Sakaņā ar atgriezenisko saikņu Kanoniem (atceraties spoguļa principu) cilvēka jebkuru likstu ķēde saistīta ne tik daudz ar viņa melīgiem domsūtījumiem, cik atgriezeniskiem vai Telpas atspoguļotiem im ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 406 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 21.11.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Skaidrojums 01.08.08. Klasteri - enerģijas kristalizācijas centri

1. Manas Zināšanas tiek jums dotas un tiks dotas līdz laikam, kamēr par Viņām ir interese no cilvēku puses, jo viss, ko ES daru, virzīts uz vienu - jūsu glābšanu Kvantiskās pārejas periodā.
2. Jums jāatceras (ES jau ne reizi runāju), ka Zināšanas jums ļaus saprast un pieņemt Dievišķo Telpu kā objektīvu realitāti, kas arī būs jūsu caurlaide Jaunajā Telpā, Sestajā rasē!
3. Nekas tik grūti nedodas kā savas personīgās LīdzZiņas izmainīšana, tā taču paredz domu, domformu attīrīšanu. Jo cilvēks ar tīrām domām ir cilvēks-Dievs, bet tas arī ir tas augstais tīrības stāvoklis, kas atbilst enerģijai vai Smalko plānu PRĀNAI!
4. Jūsu uzdevums uz šodienu paredz to, lai pārkāptu Blīvā plāna problēmas un paceltos līdz Radītāja nodomu tīrībai, jo tāds stāvoklis arī ir cilvēka un Radītāja Harmonijas stāvoklis, bet tas nozīmē, iekšējā stāvokļa sasniegšana Līdzjaunradei ar Veselumu ceļā uz Garīgā Apsolūta augstu ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 419 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 21.11.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Vēstījums 18.11.12. Laika atskaite rit jau pa stundām

1. Tiešām, jau var saskaitīt cik stundas atlika līdz MOMENTAM , kad Slāvi-Ārieši veiks savu noslēdzošo soli un ar to pašu paziņos visai pasaulei, ka cilvēce pārgāja neatgriezenības (bifurkācijas) punktu un tagad cilvēces civilizācija šī Etnosa rokās, kuram PATS PIRMRADĪTĀJS uzticēja formēt Sesto rasi - LīdzRadītāju, bet precīzāk, cilvēku-Dievu rasi!
2. Ticiet Man, vēl nekad cilvēces nākotnes jautājums neizvirzījās tik aktuāli un tik viennozīmīgi, tādēļ visi notiekošie Planetāra mēroga notikumi, vai kā rakstīts visos senos avotos, APOKALIPSE, atkarīga no šī Etnosa lēmuma vai Rīcības!
3. Kad ES runāju iepriekšējā diktātā par to, ka pēc Visuma saeimas sanāksmes Dievišķā vara, bet precīzāk, VADĪBA uz Planētas Zeme tiek nodota, pie Manas kontroles, Slāvu-Āriešu rokās, tad Manos vārdos izskanēja Patiesība, jo tagad cilvēki VIENOTI Garā, kļūst spējīgi uzcelt to regularitāti (pasvītroju: ne varu, bet tieši vadošu re ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 375 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 20.11.2012 | Komentāri (0)

*(41) Senvēstule 2009. 31.03.18:00

Mīļie Tuvinieki! Draugi! Draugudraugi!

Sirsnīgi sveicinu Jūs šodien, Lieldienu Svētkos!
Sveicu ar šo 41. vēstuli, kuru pierakstīju 31.03.2009.18:00!

"Tas spēks, ko neredz pilienā, top liels un stiprs kopumā!" Jānis Rainis.

Kā mēs cenšamies likt kopā sava nesavtīgā darba pilieniņus? Atcerēsimies 1.- 10. vēstulēs (24.07.2006.- 02.03.2007) ideja aicināja: "Mīļo Draudziņ! Piedalīsimies Jēzus Kristus Vārdu: "Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu." (Jāņa ev.15:17) piepildīšanā." Un vēstules informācijas tekstu pielikumā zīmīgs teksts: "Iesākumā bija vārds ..." (S.Šverna. "Zintnieks" 13/1999). Šodien jau varam vērtēt katrs pats savu attieksmi, veikumu idejas īstenošanā.

Tālāk, nākošajās 13.- 20. vēstulēs (21.01.2007.- 05.03.2008.) - kā centāmies pasargāt savus Latvijas vecļaudis pensiju referendumā?
"Kas savas ausis aizbāž pret nabago, tas kādreiz pats sauks, bet neviens uz viņu neklausīsies." (Salam. pa ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 466 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 19.11.2012 | Komentāri (0)

*NAD Vēstule "Pasta Balodīti!"

Steidzies jaunu Ziņu sniegt! - Mostas mani mīļie Draugi! Nevar sveci noturēt dziļā pūra dibenā!
Dzirdu stāsta: arī man kaut kas tāds ir noticis, tik es nemācu ne vienu, neuzbāžu gudrību ... Jā! Jā! Draudziņ, mīļais, darbiņš darīts pareizi! Jāuzbāžas, jāpiespiež - it nevienam nevajag!

Tomēr - domāsim ar galviņu: kā gan Draudziņš uzzinās, ja mēs viņam neteiksim Ziņas ļoti svarīgas? ...
Manas domas tādas ir: stāstīsim, runāsim katrs tā kā pieprotam, tikai otrā raudzīsim uzmanīgi klausīties, KO viņš mums grasās teikt! Cik tas svarīgs, lietderīgs, visiem kopā lietojams, pieņemams un tālāk dodams. Katram sava Sirsniņa vērtētāja lieliska. Paldies VISI sakām viņai mēs!

Mēraukla tam visam viena: Ticība, Mīlestība, Gudrība, Paļāvība. Nosaka to Radītājs - mūsu DIEVS-TĒVS-MĀTE SVĒTAIS GARS, Es Esmu TAS, KAS ES ESMU, Dēli, Meitas, Mājas ļaudis.
Mājas ļaudis klausīgi - mācoties un uzzinot, ko mums Dēli, Meitas teiks. Viņi visu uzzinā ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 481 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 19.11.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Diktāts 25.11.04 (2/12.)

1. ...Cilvēka personības veidošana Materiālajā Pasaulē ir spoguļa atspulgs viņa Dvēseles pilnveidošanas procesiem Garīgajā Pasaulē.
2. Saskaņā ar Manu Piramīdu Manas Valstības celtniecībā, Pasaules Piramīdas zemākais līmenis ir Materiālā Pasaule.
3. Viņš - Pamats Piramīdas celtniecībā, kā Viņas Sākums, liels pēc apmēriem, par cik viņa lielumu nosaka cilvēku skaits, kas atrodas uz Zemes.
4. Viegli stādīties priekšā Manas reliģiskās Piramīdas pamatu, zinot Zemes tautiedzīvotāju kopējo skaitu.
5. Lūk, Materiālās Pasaules apmērs, lūk, apmērs Manas Valstības Piramīdas pamatam.
6. Atceraties, ka Manas Piramīdas pamats stāv uz četriem Manas Reliģijas stūrakmeņiem: Ticība, Mīlestība, Cerība un Gudrība!
7. Cilvēkiem, saglabājot šos Manas Reliģijas pamatus, Piramīdas pamats būs uzticams, izturīgs un izejot no visa tā, Pasauļu Piramīda izkārtosies ģeometriski precīzi, kuras proporcijas un slaidumu un harmoniskumu varēs redzēt, skat ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 423 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 19.11.2012 | Komentāri (0)

*(40) Senvēstule 2009.02.04.

Iešūpo Lieldieniņa, Pavasari Saulītē!
Lai var dižie dievudēli, Saulesmeitas sašūpot!

SIRSNĪGS SVEICIENS LIELDIENĀS!

Tuviniekiem! Draugiem! Draugudraugiem!

Mīļie Tuvinieki, Draugi, Draugudraugi, ar šo vētuļu starpniecību, mums tiek dāvināta brīnišķīga iespēja - pašiem, KATRAM, kurš vēlas, rakstīt Jaunā Laikmeta evanģēliju. Izvēle brīva radošam Domas lidojumam! Centīsimies saprast, ka mūsu katra Mīlestības devums veido Jaunā Laikmeta ELPU un TELPU!

Pamācošs teiciens: "Kādu pirti kursi, tādā pērsies." Atcerēsimies informācijas tekstus:

"Nākotne - redzīgajiem un dzirdīgajiem". - Skaidrīte Aleksejeva. - *(18) -Senv.
"Zeme - dvēseles pagaidu mājas". - Uranstijas fonds. - *(27) -Senv.
"Nākotnes scenāriji". - Skaidrīte Aleksejeva. - *(34) -Senv.
"Ar ko raksturojas 2009.gads?" - Skaidrīte Aleksejeva. - *(38) -Senv.

Un vēl daudzi citi informācijas teksti ir ceļazīmes, pieturas punkti, ceļa rādītā ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 485 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 18.11.2012 | Komentāri (0)

*(PG) "Dieva atbilde"

Mīļais Preses Gudriniek!
Steidzos nosūtīt Jums šo vēstuli, ko uztvēru kā brīnumu, kā turpinājumu iepriekšējām vēstulēm un tādēļ arī steidzos uzticēto uzdevumu izpildīt. Vēl jau arī nezinu par turpmāko, jo mani tūlīt vedīs palīdzēt mazākajiem, tad jau laika rakstīšanai tik drīz nebūs.
Taču šis uzdevums man nav atliekams. - Saņēmu satraucošas ziņas un intuīcija mudina nekavēties, tādēļ šo nojautu pierakstu uzticu arī Jums. Satraukto ziņu autoriem jau atbildi aizsūtīju.
Paldies, ka uzklausat un pieņemat.
Ar cieņu, Lauma.

Mīļie Līdzcilvēki!
Presē, televīzijā, vēstulēs, sarunās sabiedrībā, daudzās ģimenēs izteikto vārdu gaisone pārsātināta ar vaimanām un "raudāšanu" par domām, idejām, kas nesušas zaudējumus, neslavu, finansiālu atkarību, neaprēķināmus grautiņus pašā Rīgas centrā ...
Dzirdu kliedzam pieaugušu cilvēku bērnam: "Ko blenz! Izdari, ko liku! Ja ne, tad ka bliezīšu ..." Saņemu vēstulītes "... māja liela, vajadzīga malka. ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 460 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 18.11.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Atklāsme 11.09.11. Glābšana - cilvēka domu izgaismošanā.

1. Arvien tuvāk un tuvāk nāk DATUMS, kas priekš Krievijas Tautas noteiks robežu, aiz kuras šīs Tautas Pārveidošana varēs tikt uzskatīta par notikušu faktu, un šis DATUMS noteiks Krievijas kā valsts nākotni, bet precīzāk - kā Tautas, kura tomēr paņēmusi sev cilvēces Pavadoņa Krustu!
2. Iepriekšējā Vēstījumā ES teicu, ka Paradīzes vārti priekš Krievijas Tautas jau aizvērās, bet ES nožēloju, ka Lielā Pārveidošanas IESPĒJA uzreiz visai Tautai jums tagad jau pilnībā nokavēta un nāksies no jauna atgriezties pie tiem diviem procentiem Tautas, ko esmu paredzējis kā minimumu, garantijai Visuma Telpas Pārveidošanas Programmas izpildīšanai.
3. Bēdīgi, taču lielākā valsts iedzīvotāju daļa nekādi nevar vai negrib noticēt tam, ka Radītāja ESMU Uzruna viņiem ir pati īstākā realitāte!
4. Nevar visu savu dzīvi raudzīties atpakaļ uz pagātnes priekšstatiem! Ticiet Man, Dievišķajā Telpā nav un nevar būt pieturu/apstāšanā ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 439 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 18.11.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Diktāts 30.09.04. (17.)

1. Šodien paši galvenie svētki - Pamatiem Reliģijai Manai:
2. Ticība, Cerība, Mīlestība un Gudrība viņu!
3. Vārdus jūs atceraties tanī dienā, kas dārga Man. Neviens no jums nesaprata Diženo Vārdu dziļumu, bet tur Mana Raliģija.
4. Jūs svētkus pieņēmāt, kā svētkus, nepaskaidrojot neko un pat, ka trīs vārdi kopā un, kas aiz tā stāv, neviens no jums nejautās nekad.
5. Kādi lieli Svētki, lūk, Brīnums no brīnumiem! Lūk, svinības Reliģijai Manai! Pasaules izzināšanas vainags un galvenie Pasaultelpas Balsti ievīti šo vārdu vītnē! Tici Man, Mīli, ko darīji, ceri uz panākumiem un Sofja (Gudrība) būs, Svētlaimi izbaudīsi tikai tā!
6. Nevajag runāt par meitām vārdu skaitīšanā, tad sabojāsiet Manus Svētkus lielos. Priekš kam jums meitas šeit? Šeit pazīstamu tikumību saraksts un Likumu Bauslis ieskaitīts!
7. Likumus jāatceras pēc kārtas, kā Manas varas Piramīdas bāzi visur, ieskaitot arī pie jums. Piramīdas pamats - Ticība Dievam, vis ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 494 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 17.11.2012 | Komentāri (0)

« 1 2 ... 477 478 479 480 481 ... 498 499 »