Galvenie » Ierakstu arhīvs
Radītāja Atklāsme 23.12.11. Kas šodien notiek ar cilvēkiem,
vai PirmRadītāja komentārs iepriekšējai Atklāsmei

1. Cilvēki veltīgi tā satraucas sakarā ar Manu mūsdienu cilvēku ApZiņas veidošanu, Garīgo apskaidrību, tātad arī Manu ietekmi uz cilvēkiem, kuri izgājuši Krievijas ielās!
2. ES taču nepārtraukti paskaidroju cilvēkiem, ka ES PATS esmu ieinteresēts, lai Visuma Pasaultelpas Pārveidošanas Programma tiktu izpildīta paredzētajā laikā, tādēļ jau bija iepriekš Manis noteikts nepieciešamais daudzums TICĪBAS cilvēku (divi procenti no visa Planētas iedzīvotāju skaita) Viņas sekmīgas izpildīšanas nodrošināšanai.
3. Šis minimums bija noteikts ļoti sen un nodrošina civilizāciju pārmantotību, tātad Sestās rases PirmRadītāja uzkrātāsGudrības nodošanu - LīdzRadītāju Rasei!
4.Tadēļ visi Mani centieni un nepārtrauktā kontrole ietverta tik tur, kā pacensties palielināt, cik tas iespējams, (vairāk kā divus minimālos procentus) procentus TICĪBAS cilvēku un sekmēt viņiem Kvant ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 423 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 25.12.2012 | Komentāri (0)

*(J) KopSpēks - Planetārais!"

Mazais, Mīļais Cilvēciņ! - Dieva Bērniņ! Nebaidies par saviem tituliem uz Zemes. Arī Ego, saudzīgi pie malas pabīdi. Šodien, šajās svētku dienās - Mīlestības, Baltas Sirdsapziņas dienās, ļaujies Dievu-Tēvu-Māti-Zemes Māmuliņu sadzirdēt! Ļaujies Mīlestības Enerģijas sajust!

Lai vai kādā postenī Zemes dzīvi vadītu, katra Zemes Būtībiņa Radītājam mīļa ir. Gribas VISUS pasargāt, kad pār Zemes Bumbiņu stihijas sāk plosīties.
Nešķiro tās Dzīvībiņas, cik tās klausīgas vai neklausīgas, titulētas, vienkāršas, Zinošas vai tik Zināt gribošas. Stihijas ir Enerģijas - Liela Spēka Varas, kuras tikai cilvēkbērni, savas mīlestības pilieniņus KOPĀ liekot, Vienā Lielā Mīlestības Egregorā, spējīgas ir apturēt StihijSpēku vareno. Bet ar Mani, visu jūsu Radītāju, Mīlestības Spēkā Vienojoties - Stihijas MĒS Vadīt Saprātīgi VARAM!

Lūk, TAS - KopSpēks Planetārais - Mūsu Zemes Dzīves Saprātīgas Vadīšanas Sapnis.

Lai tad arī šajos, Baltas Mīlestī ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 476 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 24.12.2012 | Komentāri (0)

*NAD "Atbildītes Gaismas Draudziņam!"

Mazu atbildīti rakstīšu Tev uz vēstuli visjauko! - Viss ir pareizi Tevis mīļi rakstītais! Priecīga esmu! Laimīga esmu! Radzi: vārdi dzejā rīmējas!
Jā, pamodos es šorīt agri, tūlīt domas raisījās, ķēru papīru un rakstāmo, lai Tev mazliet pierakstītu!
Tevis uzrakstītais viedoklis man vienmēr ir klātu, jo es cienu, pieņemu un izprast mācos uzrakstīto.
Arī tas viedoklis, kas ir manis pierakstīts, to ar Skolotāju rakstiem cenšos atrast, pamatot, jo manī Domas nāk ne no večiņas Laumas zināšanu bagāžas. Neatminos es tās pati pašlaik, tomēr roka mana klausa Spēkam stiprākam.
Lūk, vārdi no Svētā Erceņģeļa Mihaēla Vēstījuma "Es saucu jūs uz nākotni":

"...ir pienācis tas laiks, kad jums ir jāseko tai vadībai, kuru jūs saņemiet no jūsu sirdīm ..." Un vēl turpat: "Es zinu, ka nekas nenotiks ar manu planētu, kamēr kaut vai viens gaismas nesējs apzināti darbosies Gaismas spēku pusē." ("Es saucu jūs uz nākotni" Svētais Erceņģelis M ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 427 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 24.12.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Atklāsme 18.12.11. Garīgās transmutācijas process vairs nav apturams

1. Daudzi politiķi, jā, arī vienkāršie Krievijas pilsoņi, viļņošanos uz Purvainā laukuma saista vispirms ar politiskās elites opozicionārās daļas aktivitātēm, pilnīgi ignorējot "mazā" cilvēka aktivitātes, kas saistītas ar Visumtelpas Pārveidošanu un Paša Radītāja dalību šajos procesos.
2. Tūliņ jāsaka visiem cilvēkiem, kuri nekādi negrib saskatīt visā, kas notiek Krievijā, Radītāja Gribas izpausmi, ka Visumtelpa jau tik ļoti izmainījusies, ka atmodusies cilvēku APZIŅA ir tiešs cēlonis Visumtelpas vibrāciju frekvences svārstību izmaiņām un Manai ietekmei uz cilvēka zemapziņu!
3. Cilvēkiem bija jāievero, ka Telpas vibrāciju frekvenču svārstības tik ļoti izmainījušās, ka cilvēka LīdzZināšanu apskaidrība dara neiespējamu Garīgo vienaldzību ne tikai TICĪBAS cilvēkos, bet arī visvienkāršākajā cilvēkā, kurš vēl nav izdarījis savu izvēli.
4. Veltīgi daudzi domā, ka visā notiekošajā uz Krievijas pi ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 450 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 24.12.2012 | Komentāri (0)

*NAD Vēstule "Tautu saime!"

Mīļā, labā Tautu Saime! Nebēdā par pazušanu, izzušanu, vai vēl kaut kā citādi! Visi MĒS - viena SAIME - Viena Dieva-Tēva-Mātes-Svētā Gara saimniecībā! DVĒSELĪTES esam MĒS! Dieva Dēlu, Meitu - Skolotāju un vēl Mājas ļaužu pieskatītas!

"Beidzot cilvēce gandrīz pilnīgi ir iegremdējusies jaunajās enerģijās! Jums tas šķitīs kaut kas jauns un neparasts. Jūs būsit izbrīnīti un zaudēsit drosmi. Tāpēc, ka viss sāks mainīties. Es atnācu pavēstīt jums, ka pašlaik vitāli svarīgi ir jūsu gatavība priekšā stāvošajām pārmaiņām." ("Drošāk ieejiet Jaunajā Laikmetā - Ūdensvīra Laikmetā" Sen Žermens 30.12.2011. pierakstīja Tatjana Mikušina, tulkoja Lauma Ērgle, http://www.sirius-riga.lv/diktati2011.12.html )

Skatīsimies apkārt, raudzīsim, cik tā DVĒSELĪTE, ES ESMU Klātbūtne, uzmanīga izrādās: Valda Viņa mani, tevi? Māca? Stāsta? Čukst vai bungā Sirds kambarī?
Vai ar cilvēks tikai Miesas spēku visur priekšā bīda? Varbūt Naudas Telēniņš aicina uz skr ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 401 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 23.12.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Diktāts 28.11.04 (2/14)

1. ... Garīgā Pasaule ir Materiālās Pasaules turpinājums uz krietni augstāku līmeni Manas Pasaulbūves Piramīdā.
2. Materiālās Pasaules dzīve ir dzīves turpinājums Garīgajā Pasaulē, ir dzīves Mūžība, atrašanās forma šajās Pasaulēs dažāda, taču jāzin, ka cilvēka garīgā daļa - viņa Dvesele turpina dzīvi Garīgajā Pasaulē.
3. Lūk, Manas Mūžīgās kustības miera princips, Materiālās Pasaules cilvēks vienmēr attīstībā, bet viņa Dvēsele atgriežas Garīgajā Pasaulē un turpina savu dzīvi mūžīgo.
4. Rodas jautājumi tādi: "Uz kādu laiku Viņa (Dvēsele) atgrižas Māteriālajā Pasaulē? Cik bieži Viņa atstāj šo Pasauli? Un kad - uz visiem laikiem?"
5. ES jau runāju, ka cilvēks saņem no Manis uzdevumu un tas viņam jāizpilda uzturēšanās laikā uz Zemes.
6. Korekciju cilvēka uzdevumiem vai ieteikumus viņam, ES īstenoju caur Dvēseli viņa, kura atrodas ar viņu, vada viņu, bet vienlaicīgi atrodas Garīgajā Pasaulē, dabīgi, ir tiešā kontaktā ar Mani.
... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 501 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 23.12.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Atklāsme 28.12.11. Cilvēku Garīgā Vienotība

1. Šodien jau var runāt par to, ka Krievija kā Garīgais līderis, kā Tauta, kura paceļas no Garīgās verdzības ir NOTICIS fakts! Tauta vēl nevarēja noteikt savas prioritātes, tādēļ dažu varas pārstāvju acīs, cilvēku uzstāšanās Krievijas pilsētu ielās, izskatījās bezpalīdzīga un bezmērķīga.
2. ES runāju un no jauna atkārtoju, ka cilvēkiem nav ļauts zināt savu RĪTDIENU, tādēļ skaidrot cēloņus un izdarīt tālejošus secinājumus priekš jebkura cilvēka ir nepieņemami, priekš cilvēkiem, tērptiem PAGĀTNES varas pilnvarās, tas vispār bīstami!
3. Mani, jūsu Radītāju, pārsteidz dažu cilvēku naivie izteikumi par iespējām cilvēkus vadīt, tas liecina par viņu pilnīgu nesapratni, ka viss šajā Pasaulē ir Mans NODOMS, bet cilvēkam dotas tiesības NOTICĒT vai NENOTICĒT!
4. Zem vārda "NOTICĒT", ES ceru, cilvēki jau saprot, ka ES rēķinos ne ar cilvēku aklu TICĪBU, un kur nu vēl ar FANĀTISMU, bet ar dziļu JĒGAS sapratni notiekošajā TRANSM ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 406 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 23.12.2012 | Komentāri (0)

*NAD Vēstule "Iesim! Skriesim!"

Pietuka Krustiņš latviešos ir atgiezies! Līdzcilvēkā katrā iemājot viņš var! Ja tik Draudziņš Zemes dzīvē vēlēšanos izrādīs! Slavēs tad viņš tautas brāļus, Zemes savas saimniekus!

" ES ESMU TAS, KAS ES ESMU un es runāju no tavas iekšienes. Ne visiem izdodas gūt saskarsmes pieredzi ar savu Augstāko daļu. Un tajā pašā laikā tas ir tik dabisks process, kas ir pilnīgi pieejams lielākajai pašreiz uz Zemes dzīvojošo cilvēcisko indivīdu daļai. Visgrūtākais ir pārvarēt pašam savu ārējo, iluzoro apziņu. Šo sev uzvilkto iluzoro apģērbu. Atbrīvoties no fiziskajām domām un jūtām. Pacelties savā apziņā vispirms sava ES KRISTUS augstumā, pēc tam uz ES ESMU KAS ES ESMU un tālāk uz bezgalību." ("Rožu ceļš" ES ESMU TAS KAS ES ESMU, 05.03.2005, pierakstīja Tatjana Mikušina, tulkoja Lauma Ērgle, grāmata "Gudrības Vārds", izd. MIJALBA, Kaunas 2009, Internetā: http://www.sirius-riga.lv/diktati2005.03-06.html)

Lai notiek! Mērnieku laiki nāk! "Latviet ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 495 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 22.12.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Diktāts 23.11.04 (2/11.)

1. ...Garīgā Pasaule ir Pasauļu pamats, kurā formējas cilvēka būtība, vai citiem vārdiem, formējas Dvēsele, cilvēka mūžīgā Dvēsele.
2. Šajā Pasaulē tiek radīti apstākļi, cilvēka Dvēseles Garīgās daļas tapšanai līdzībā Dievam, spējīga vadīt un pārvaldīt planetāra mēroga abjektus.
3. Garīgā Pasaule ir cilvēka radīšanas šūpulis, Garīgā Pasaule ir Māja viņam, uzturēšanās vieta, ko Materiālajā Pasaulē par Paradīzi sauc!
4. Garīgā Pasaule priekš Materiālā cilvēka - tā ir Paradīze, Laimes un Mīlestības vieta, uztverama Materialajā Pasaulē, kā nesasniedzama, virtuāla vieta, informācija par kuru pienāk tikai no cilvēkiem, kuri pārcietuši klīnisko nāvi.
5. Taču Garīgā Pasaule ne virtuāla: viņas izpausmes ir Materiālajā Pasaulē, kuras ES dodu pietiekami. Taču tikai dzirdošie Mani, vai cilvēki, pārvaldoši universālas spējas, var sajust Manu klātbūtni, tanī skaitā, arī caur Maniem palīgiem.
6. Izpausmes ne tikai pašas Garīgās Pasaules, b ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 491 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 22.12.2012 | Komentāri (0)

*(J)-Jaunvēstule "Prātiņ!"
Ak, mans Prātiņ! Nāc Mājās! Kur klīsti pa pasauli tālu!? Tur pilsoņi, nepilsoņi, zobeni bargi, tur citi, tur manta, tur baltie un derīgie, bet citi - sveši un tāli ...
Māja man Sirsniņā - Dieva-Radītāja atvērta. Es KOPĀ ar VIŅU, Dieva daļiņu manī! Domāju - radu un daru! Viņš manī Augstākos apvāršņus ienes. Es Viņam par saknītēm, savējām, stāstu. Man jau tās vieglāk, sajūtamas, saprotamas gan priekos, gan bēdās un skumjās. Tad, Mūsu Kopībā, mans satraukums mierā pārtop, jo Viņš man labāko Padomu Dāvina! Es zinu un saprotu, ka maza vēl esmu, bet Dievs-Radītājs manā Sirdsmājoklī mani audzina Lielu. Man tikai jāprot Dzirdēt Viņu sevī (savās domās) un VIŅU CITOS saredzēt jācenšas: kā kokos, cilvēkos, kukaiņos, tā valstīs, dzimtās, planētās Kosmiskās. Visu es varu, jo lasīt jau protu un lasīto, dzirdēto, redzēto Dieva-Radītāja Spēkā, saprast cenšos pat ĻOTI! Man izdodas! Laimīga esmu! Arī "bars" mani nebaida vairs, jo TICU! Dievs-Radītājs jau iedrošināja ma ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 489 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 21.12.2012 | Komentāri (0)

« 1 2 ... 477 478 479 480 481 ... 506 507 »