Galvenie » Ierakstu arhīvs
*(23) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...

Esiet sveicinātas māmiņas! Sveicinātas māmiņu māmiņas! Nākotnes māmiņas - meitiņas! Mazmeitiņas! Mazmazmeitiņas! Lai slava! Slava VISĀM MĀTĒM - DZĪVĪBAS DĀVINĀTĀJĀM! DZĪVĪBAS UZTURĒTĀJĀM!
Lai skan DZĪVĪBA jaunās vibrācijās Zemes un Debess vienotam skaistumam - MĪLESTĪBAI!
Paldies MŪŽĪBAS MATEI par Spēku! Par Prieku! Par laimi! Par iespējām piedalīties MĪLESTĪBAS SAULES Staru kuplināšanā Visuma Telpā!!!

"Un Sardu draudzes eņģelim raksti: tā saka Tas, kam septiņi Dieva gari un kam septiņas zvaigznes: Es zinu tavus darbus, tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris.
Uzmosties un stiprini tos, kas taisās mirt, jo Es neatradu tavus darbus pilnīgus Mana Dieva priekšā!
Atceries tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis. Turi to un atgriezies! Ja tu nebūsi nomodā, Es nākšu kā zaglis, un tu nezināsi, kurā stundā Es nākšu pār tevi.
Tev ir maz Sardos tādu, kas nav apraipījuši drēbes; viņi staigās ar Mani baltās drēbēs, j ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 559 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 14.10.2012 | Komentāri (0)

*NAD Vēstule "Mīļais Draudziņ!"

Nezinu kā ir ar tevi, bet man - Jauna Gudrība! Neveicas man darbiņi, ja sev talkā nelūdzu Radītāju Mīļo!
Kopš es darbu pabeidzu, Radītāja Atklāsmes latviskoju, kā nu pratu - Viņa Pirmo grāmatu "Atklāsmes jaunā laikmeta cilvēkiem" - uzzināju ATSLĒGU visiem darbiem darāmiem, dienas mirkļiem vadāmiem, nu tas arī jāpilda, ja es VIŅAM - RADĪTĀJAM - TICU, MĪLU, CERU, ka VIŅŠ GUDRĪBU DĀVĀS man, lai es Jaunā dzīvē tieku, protu dienas nodzīvot saticībā, brālībā ar sev līdzi domājošiem, visiem, visiem KOPĪGI jaunus darbus darīt spētu!

"ES noformulēju jaunu Lūgšanu, kura izlies Cerību Gaismu uz glābšanu un dos jums vienīgo Ceļu pie Viņas.
Mūsu Tēvs, Debesu Tēvs,
Es pieņemu Ticību Tavu
Viņa ir mans ceļš.
Es pieņemu Tavus Likumus Mūžīgos
Ar Mīlestību uz Tevi un Darbiem Taviem.
Kungs, lūdzu, dod man Cerību
Uz Dvēseles Manas glābšanu
Un Gudrības Tavas Dāvanu
Dzīvei manai
Uz Zemes un Mūžībā.
Āmen.
Lūk, ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 480 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 14.10.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Diktāts 17.12.04 (2/24.)

1. ... Tuvojas nobeigums Atklāsmēm, kuras ES gribu nodot Jaunās tūkstošgades cilvēkiem, dzīvojošiem intensīva progresa un Sabiedrības zinātniski tehniskās attīstības apstākļos.
2. Šajos progresa apstākļos notiek izmaiņas daudzos Sabiedrības morāli-ētiskos nolikumos,- pēc būtības notiek jauna cilvēka formēšana, viņa pamatu, viņa attieksmes pret sabiedrību un apstākļiem kopdzīvei uz Zemes.
3. Notiek intensīvas izmaiņas sabiedrības balstos, notiek izmaiņas attiecībās starp cilvēkiem kā ģimenē, dzimtu līmenī, tā arī valstiskā līmenī.
4. Šajā, priekš cilvēces, sarežģītajā periodā, kad sabiedrisko attiecību kritēriju maiņu pārņēmis haoss, morāles krišana un Sabiedrības šķelšanās, nepieciešama Manas iejaukšanās atskurbinoša duša visā notiekošajā.
5. ES nevaru neiejaukties šajā kritiskajā situācijā uz Zemes, ES redzu cilvēcīgo attiecību krišanas dziļumu un redzu pie kā viss tas var novest.
6. Un ja ES esmu spiests iejaukties, tātad ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 537 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 14.10.2012 | Komentāri (0)

*(22) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...

Vissirsnīgākais sveiciens vistuvākajos Darba svētkos! Lai slava latviešu darbarūķiem! Lai gods un slava Latvijas vecļaudīm un viņu atbalstītājiem pensionāru izdzīvošanas līdzekļu likumu nostiprināšanā valstiskai aizsardzībai pret alkatīgajiem valdības vīriem! Lai godinām darbīgumu un taisnīgumu!
Mums vairs šaubu nav - mūs uzrunā Dievs!

"Atzīstiet, ka Tas Kungs ir Dievs, Viņš mūs ir darījis - un ne mēs paši - par Savu tautu un par Savas ganības avīm. Ieeita pa Viņa vārtiem ar pateikšanu, Viņa pagalmos ar teikšanu! Pateicieties Viņam, slavējiet Viņa Vārdu!" (Psalms 100:3,4)

Pirmos apustuļus uzrunāja Dieva Dēls Jēzus Kristus fiziskās miesas veidolā, bet tagad mūs uzrunā Dieva Dēls Svētajā Garā ar pamatliecību Svētajiem Rakstiem - Bībeli.

"Bet pēc tam Viņš parādījās tiem vienpadsmit pie galda sēžot un norāja viņu neticību un cietsirdību, ka tie nebija ticējuši tiem, kas pēc Viņa augšāmcelšanās Viņu jau bija red ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 487 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 13.10.2012 | Komentāri (0)

*NAD Vēstule "Dīvaini!"

Cik tas dīvaini gan ir!? Staigājam pie draugiem, kaimiņiem, rakstām e-tīmeklī! Runājam mēs riņķī apkārt - AVOTAM!
- Cik tas ūdens vērtīgs ir!
- Cik viņš dzidrs!
- Cik viņš veselībai noderīgs!!!
Un kad kādam pajautājam: vai ar viņš par AVOTU kaut ko izdzirdējis ir?
- Jā! Protams, tas ir vērtīgs, pārvērtēt to grūti!
- Nu un kā ar lietošanu?
- Lietojam jau lietojam, kad tas laiciņš sanāk brīvs.
- Nu un garšo kā?
- Labi, labi, nav ne vainas!
- Nu tad provēsim mēs KOPĀ! Re, kur atnesu tev arī!
- Ak, ko tu, es tā īsti nezinu, var jau būt, ka noder, bet lai paliek reizei citai, man vēl bodē jāieskrien, šodien lētā pārdošana kādām tur precītēm! ...

"Ak, kaut jūs varētu kaut ar acs kaktiņu palūkoties aiz aizkara un sajust Debesu dzīves svētlaimi, es domāju, ka tad jūs uz visiem laikiem saglabātu savā ārējā apziņā šo tēlu, uz kuru jums jātiecas un kuru jums ir pienākums iedzīvināt savā apkārtējā dzīvē" (Iemīļotai ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 581 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 13.10.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Diktāts 15.12.04 (2/23.)

1. ... Arvienvairāk jāpārliecinās par Manis izvirzīto uzdevumu savlaicīgumu sabiedrisko attiecību pārveidošanā uz Zemes, sākot ar Krieviju.
2. Milzīgs skaits iespiedorgānu, politiķu, dažādu rangu sabiedrisko darbinieku uzstāšanās, ieskaitot pašu valsts Prezidentu paceļ un apspriež jautājumus par Reliģijas ietekmi uz sabiedriskajām attiecībām valstī.
3. Šī tēma tādā vai citādā pakāpē, skar arī juridiskos jautājumus, kuri nostiprināti Krievijas Federācijas likumu krājumos.
4. Svarīgi, ka jautājumi par reliģisko tradīciju ietekmi uz sabiedrības dzīvi, paceļas visos valsts reģionos neatkarīgi no reliģiskajām konfesijām un tautību prioritātēm reģionos.
5. Saskanīgas, taisnīgas sabiedrības struktūras trūkums, pretrunas starp viņas dažādu slāņu iedzīvotājiem, liek valsts vadībai dažādos varas līmeņos, sabiedriskos institūtos un dažādos fondos atrast vienprātību sabiedrībā uz reliģisko postulātu bāzes.
6. Jautājums par nepieciešamīb ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 489 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 13.10.2012 | Komentāri (0)

*(21) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...

Vissirsnīgākais sveiciens dabas un cilvēku dvēseles atmodas laikā! Saule lai silda! Zāle lai zaļo! Lai cilvēkā domas pieņemas radošā priekā un mīlestības spēkā!
Mums davāto domu autori turpina aktivizēti mūs iepazīstināt ar tām Dieva Pasaules dzīves gudrībām, kas ļauj cilvēkam sekmīgi virzīties pretim Jaunā Laikmeta mūžības vērtībām.
"Tikai mazu brīdi Es tevi atstāju, bet ar sirsnīgu apžēlošanos par tevi Es tevi atkal pieņemšu atpakaļ;" (Jes.54:7) Izlasīsim Jesajas 54.nodaļas 1.līdz 17.pantam! "Šis pareģojums ... ir nozīmīgs. Tas izsaka to lielo bagatību un pārmaiņas, ko Dieva ļaudīm nes Dieva Kalpa upuris un nāve. Un šī svētība izplešas un palielinās. 1.pantā runāts par cilvēkiem, 2. un 3. par ģeogrāfisku vietu, par platību. Šos pantus ir izmantojuši misionāri, lai draudzēs runātu par visu pasauli aptverošu misiju," raksta komentētājs "Piezīmes, Bībeli lasot" 25. februāra lasījumā.
Nebaidies, Draudziņ, ja uzrakstītajā tek ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 490 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 12.10.2012 | Komentāri (0)

*NAD Vēstule "Sirdslaukums ..."

Ak, mēs mīļie ļautiņi, raudzīsim kā dzīvojam! Cik mums katram sirdslaukums attīrīts no vecām jūtu drazām ir?!
Tas nemaz nav viegli, vienkārši vai ātri, jo - pirmo reizi tūkstošgadēs kaut kas tāds mums pretim nāk Zemes ceļā ērkšķainā! Tā ir jaunā Uztvere, veco lietu saprašana jaunā dzīves kvalitātē!

"Mums jādzīvo ar savu sirdsapziņu. Ikviens cilvēks ir ļoti skaista Radītāja daļa, daļa no Radītāja dvēseles, kas inkarnējas. Mums iekšā atrodas mūžīgā dzīve. Mēs varam attīrīt mūsu dvēseles. ..." (No "Japānas princese par 2012. gadu" www.urantija.lv/ Publikācijas un čenelingi - Tā raksta citi)

Nu negribam mēs niknumu nomainīt uz Mīlestību! Lūk, kā reiz man gadījās: zvanu mīļam cilvēkam, gribu pateikt jaunumu, mīlīgu un svarīgu. Taču "auklas" otrā galā, dzirdētājs-cilvēks pēkšņi atceras, ka, kaut ko, kaut kad, zvanītājs bij palūdzis... Nu, un tad tik sākas: dzirdētājs jau tūlīt zin - tagad jāaizstāvas prasmīgi, labāk pirmam pasteigti ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 447 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 12.10.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Diktāts 14.12.04 (2/22.)

1. ... Cilvēcisko likstu avoti - savas lomas uz Zemes nesaprašana un nevēlēšanās pat noskaidrot to, griežoties pie Manis.
2. Jo tikai ES varu dot pilnu paskaidrojumu, tikai ES priekšā pateikšu, ko un kā jādara cilvēcei Manu Uzdevumu izpildīšanai.
3. Vissvarīgākais cilvēkiem - saprast, ko no viņiem prasa un kādus Uzdevumus ES izvirzu uz īso periodu jūsu pabūšanai uz Zemes.
4. Manu uzdevumu neizpratne noved pie tā, ka cilvēki, nesaprotot dzīves mērķi, sāk rosīties, meklējot to, grimstot arvien dziļāk grēkos un netikumos Materiālajā Pasaulē.
5. Neviens, tanī skaitā arī Baznīca, nepaskaidroja cilvēkam to, ka dzīve uz Zemes ne vienkārši īsa, bet dzīve uz Zemes ir īsa Mūžīgās dzīves materializācija.
6. Neviens nepaskaidroja, ka dzīvei uz Zemes ir precīzi mērķi un Uzdevumi, Manis izvirzīti katram cilvekam individuāli.
7. Kad jūs sakāt "bezmērķīgi nodzīvota dzīve", tad tas tieši tas gadījums, kad cilvēks visu īso laiku uz Zemes ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 457 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 12.10.2012 | Komentāri (0)

*(20) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem! ...

Mīļie Tuvinieki! Draugi! DrauguDraugi! Sirsnīgi sveicu Starptautiskajā Sieviešu dienā!
Lai saulīte zaigo un smaržo ziedi! Lai dziesmās un dejās gavilē sirdis! Lai viss Laimē un Mīlestībā notiek!
Mīļo Draudziņ! Interesantas domas pie manis nāca aumaļām kopš iepriekšējās (19.) vēstules nosūtīšanas (09.02.2008.)**, bet pastāstīšu svarīgāko, kas šobrīd šķiet nozīmīgākais: Nav svarīgi, ka pensionāru akcijai veltītās vēstules un informācija adresātus sasniedza ar nokavēšanos, nav svarīgi. Galvenais ir - lai mēs visi MĀCĪTOS SAPRAST, CIK VISS IR nopietni, tālredzīgi. Ir JĀAPZINĀS, ka mēs dzīvojam Dieva iedibinātā pasaules sistēmā un kārtībā. Ne faraoni, ne ķeizari, ne prezidenti radīja pasaules un valstis, bet Dievs ir visu lietu RADĪTĀJS un Saimnieks. Viņa noteikumi, kas apkopoti Bībelē ir saistoši kā ganiņam, tā ģenerālim un valstu vadītājiem. Cik ātri, kurš pie šīs izpratnes nonāk, tik veiksmīgi veidojas viņa dzīve Jaunajā laikmet ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 613 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 11.10.2012 | Komentāri (0)

« 1 2 ... 527 528 529 530 531 ... 540 541 »