Galvenie » Ierakstu arhīvs
*NAD Vēstule "Neguli, Saulīte ..."
Mīļo Draudziņ! Dievdvēselītes! Nu mums jautrā rotaļa "Neguli, Saulīte, ābeļu dārzā!" būs brīnišķīgākā dzīves īstenība! Mēs jau ļoti jūtami dzīvojam Smalkajā, plašajā pasaulē, kur dzīves fiziskais blīvums pat mazāk vērīgiem cilvēkiem SAJŪTAMS kļūst. Radītāja Atklāsmēs tik skrupulozi izskaidroti, izgaismoti enerģētiski informatīvās Zemes atmosfēras telpas un cilvēku sabiedrības dzīves eksistences apstākļi tajā, ka ar katru mirkli viss uzpildās ar jaunām enerģijām-domām-vārdiem ... jauniem jēdzieniem, jauniem simboliem, jauniem uzskatiem! Jauniem! Jauniem, jauniem ...

"Telpa ir sarežģīta Saprāta Sfēra, jo evolūcija, tātad, attīstība paredz/pieļauj pretimnākošu enerģētisku, dažāda blīvuma (enerģiju) straumju esamību, viņu caurvīšanos, taču ne cīņu, bet pretestību vienību, viņu savstarpējo caurplūsmu, viņu komplementaritāte arī rada Lielo Vienoto Veselumu! (32.pants Radītāja Skaidrojumā "Cilvēkam jāsper pirmais solis pie sevis!" pierakstīja L. ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 501 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 23.08.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Skaidrojums 21.06.08.Cilvēkam jāsper pirmais solis pie sevis

1. Laiks, tas pats pirmais Telpas faktors, kurš zaudēs savu jēgu netālā nākotnē, sāk sapresēties un tā praktiski vairs nav priekš jūsu pārdomām un lēmuma pieņemšanas par jūsu personīgo attieksmi pret Dieviško Telpu un Radītāju!
2. Jau laiks (vajadzīgs) būt savam viedoklim, jo nav iespējams iet tālāk, Jaunajos laikos, neizlemjot priekš sevis, vai gribu es virzīties tālāk, pie Radītāja, vai es izlēmu apstāties ortodoksālā materiālisma pozīcijās.
3. Jautājums tiešām strikts priekš katra no jums, jo tikai gatavība pieņemt Dieviško Telpu un Viņa Kanonu krājumu par realitāti, tātad, izmainīt savu ApZiņu, ir tas nepieciešamais un pietiekamais, kas jūs iedalīs nākotnes cilvēkos un pagātnes cilvēkos!
4. Skan draudīgi un dod dažiem no jums iemeslu tenkot attiecībā uz Radītāja Domām un Darbībām! Taču, tiesības, tikai domāšanas šaurība un vai vispār tās trūkums, var izprovocēt tādu attieksmi pret Tā Vārdiem, ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 465 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 23.08.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Skaidrojums 21.06.08.Cilvēkam jāsper pirmais solis pie sevis

1. Laiks, tas pats pirmais Telpas faktors, kurš zaudēs savu jēgu netālā nākotnē, sāk sapresēties un tā praktiski vairs nav priekš jūsu pārdomām un lēmuma pieņemšanas par jūsu personīgo attieksmi pret Dieviško Telpu un Radītāju!
2. Jau laiks (vajadzīgs) būt savam viedoklim, jo nav iespējams iet tālāk, Jaunajos laikos, neizlemjot priekš sevis, vai gribu es virzīties tālāk, pie Radītāja, vai es izlēmu apstāties ortodoksālā materiālisma pozīcijās.
3. Jautājums tiešām strikts priekš katra no jums, jo tikai gatavība pieņemt Dieviško Telpu un Viņa Kanonu krājumu par realitāti, tātad, izmainīt savu ApZiņu, ir tas nepieciešamais un pietiekamais, kas jūs iedalīs nākotnes cilvēkos un pagātnes cilvēkos!
4. Skan draudīgi un dod dažiem no jums iemeslu tenkot attiecībā uz Radītāja Domām un Darbībām! Taču, tiesības, tikai domāšanas šaurība un vai vispār tās trūkums, var izprovocēt tādu attieksmi pret Tā Vārdiem, ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 460 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 23.08.2012 | Komentāri (0)

ZIŅA ...
Mīļo Draudziņ! DievDvēselītes! Piedāvāju Ziņu no Dieva-Radītāja Kustības "Par Valstiskumu un Krievijas atdzimšana" Centra par izmaiņām Kustības darbībā.
"Manas Kustības uzdevums tuvākajā laikā - ne tikai nostiprināt LīdzRadītāju rindas, bet arī sākt Dievišķās regularitātes formēšanu, vispirms jau cilvēka LidzZiņā, jo jaunā valsts, ja vēlaties - Dievišķā regularitāte ir Jaunais cilvēks vai cilvēks ar jaunām LīdzZināšanām!" (21.pants Radītāja Atklāsmē "Jaunā laika atskaites sākums" www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-06.08.12.html , pierakstīja L.Maslovs, latviskojums sūtīts Eslaumas e-p.- 07.08.2012.21:43.)
Atcerēsimies: "Katra jauna darba procesā iegūta atklāsme, virza uz priekšu, radot jaunas idejas. Ja tā ir Dieva gribēta, tad jūties kā apsēsts ..." (no 5.vēstules* Draudziņam 2006.g.15.nov.)
Lai mums veicas Zinošiem un Gudriem būt!
Eslaumas sirdsprieka piedāvājums.

* * *

KUSTĪBAS GARĪGĀS PADOMES REZOLŪCIJA

Ņemot vērā Radītāja Kustības "Par ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 820 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 22.08.2012 | Komentāri (0)

Radītāja Atklāsme 06.08.12. Jaunā laika atskaites sākums
1. Cilveki jau ļoti labi ievēroja, ka šajā Pasaulē nekā nejauša nav, kaut vai tādēļ, ka ES Pats, jūsu Radītājs, kontrolēju, sekoju visam, kas notiek šajā Telpā!
2. Tādēļ visi diktāti vai Atklāsmes, cilvēkiem saņemamie, arī ir rekomendāciju izlase, bet biežāk brīdinājumi par tiem notikumiem, kuriem ne vienkārši jānotiek, bet jāatklāj ar sevi vēsturisku notikumu ķēdes sākums, ietekmējošu tagad jau visas cilvēces nākotni!
3. Iepriekšējais diktāts cilvēkiem norādīja (Krievijai un visai cilvēcei) Jauna laika atskaites sākumu, kas ne tikai paātrinās priekš cilvēka LīdzZiņas, bet vēl arī sapresējas notikumos, līdzīgu kuriem nebija un nav visā Piektās civilizācijas laikmetīgajā vēsturē.
4. Viss, ko ES līdz šim teicu, tieši noteica TICĪBAS cilvēku dalības kritērijus tuvojošos dienu vēsturiskajos notikumos, vai Kvantiskajā pārejā.
5. Tas, ka daļa cilvēku (pēc Mana iepriekšējā diktāta) izstājās un vēl izstāsies no Manas ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 436 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 22.08.2012 | Komentāri (0)


Radīja Atklāsme 21.08.12. Visuma Saeima

1. Visuma Saeima - tas ne vienkārši notikums, bet NOTIKUMS pasaules mēroga, jo pirmo reizi cilvēces vēsturē ZVĒRESTU Dievam dos vesela valsts, bet precīzāk, Tauta, kuru izvēlējās Dievs, priekš tā, lai glābtu civilizāciju!
2. Jautājiet sev: kad tas tā bija, kad Pats Radītājs, Viņa izvēlētai Tautai piedāvāja dot Mīlestības, Uzticības ZVĒRESTU Kalpot Viņam, kā Augstākajam un pastāvīgi Jaunas Telpas Radošajam SPĒKAM un, vienlaicīgi, dot MĪLESTĪBAS ZVĒRESTU visam Radītāja Izpaustajam plānam vai visiem Planētas cilvēkiem?
3. Šodien notiek tas, uz ko intuitīvi vai zemapziņā, vienmēr tiecās cilvēks!
4. Cilvēka iekšējais "Es" Smalkajā plānā vienmēr bija saistošais posms starp Dievu un cilvēku un šis nesaraujamais MŪŽĪGAIS sakars, kā arī cilvēka mūžīgā dzīve, tika izsekota vienmēr, taču vēl nekad šie vārdi, cilvēka iekšējās LĪDZSASKAŅAS ar Dievu, neizskanēja Izpaustajā plānā un tik atklāti!
5. Tikai tagad, uz Laikmetu robežas, k ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 533 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 21.08.2012 | Komentāri (0)

BEIGSIM DRĀMAS

Natālija Koteļņikova
15.08.2012.07:4O

Dzīves drāmas nekādi negrib mūsu apziņu atbrīvot. Lasot daudzu autoru uzsaukumus, lūgšanas, realitāti dramatizējošus, mēs apzināmies, ka šie uzsaukumi tika uzrakstīti ne no Augšas, tā kā jau nākošajā apziņas režģī nav notiekošā dramatisma. Nolaižoties trešajā-ceturtajā apziņas režģī, mēs nokļūstam dramatismā un bezizejā, bailēs par nākotni un Pārejas katastrofu.
Visi gaišie spēki arvien no jauna palīdz mums ieraudzīt pasauli bez katastrofām un kataklizmām. Pietiekami pat iziet uz savu personīgo Augstākās apziņas līmeni, lai ieraudzītu pasauli citā gaismā. Šodien es jūs pavadīšu pa Cilvēka apziņas režģiem, lai jūs varētu saprast, kāda apziņa, kuram līmenim atbilst.
Veicot ceļojumu pa apziņas režģiem, sāksim ar cilvēces veco apziņu, trešās dimensijas Apziņas režģis. Ja uz to paskatāmies no augšas, tad redzam, ka tas viena vienīga darva. Melni, biezi sveķi - tā izskatās pamatcivilizācijas apziņas Režģis. Ja j ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 478 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 21.08.2012 | Komentāri (0)

TIKŠANĀS AR ZEMŪDENES "KURSK" JŪRNIEKIEM

Tatjana Potapova, Krievija
2012.gada 14.janvāris.

Pirmajā Žurnāla numurā mēs ievietojām informāciju, kura pienāk no zemūdenes "Kursk" ekipāžas jūrniekiem - jūrniekiem, kuri tagad dzīvo citā, daudz "smalkākā" pasaulē. Viņi stājās sakaros ar krievu kontaktieri, daudzu Garīgo paziņojumu autori Tatjanu Petrovnu Potapovu. Kontaktēšanās turpinās. Šodien mēs lasītāju uzmanībai piedāvājam fragmentu no otrās, vēl nepublicētas grāmatas "KOSMOSS RUNĀ ZEMŪDENES "KURSK" EKIPĀŽA BALSĪM".

TATJANA - STABULE: "Iepriekšējā tikšanās reizē mēs gribējām uzdot jautājumu Genādijam Petrovičam Ļačinam par to, kā jums Krievijā izveidota izglītības sistēma un jaunās paaudzes audzināšana, sākot no jaunākā bērnības vecuma. Un vai ir pēctecība starp mācību iestādēm. Es pamanīju, ka šo jautājumu Genādijs Petrovičs pāradresēja Jums, Arnold. Vai jūs mums atbildēsiet?

ARNOLDS BORISOVS: "Teikšu cik zinu: visi posmi, sākot no bērnu pirmsskolas a ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 766 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 21.08.2012 | Komentāri (0)


Radītāja Skaidrojums 17.06.08. Atklāsmes lasošie - tie balsts un pamats Sestai rasei

1. Es domāju, jūs pieversāt uzmanību Manam tonim Atklāsmēs jums un kā tas mainās (arī pastāvīgi) sakarā ar Kvantiskās pārejas maksimumbrīža tuvošanos!
2. Lieta tā, ka vēl četrus gadus atpakaļ, ES brīdināju par nepieciešamo Zināšanu uzkrašanu un cilvēka LīdzZiņas paaugstināšanu, stājoties uz Patiesības izzināšanas ceļa!
3. Pa šiem gadiem katrs uzmanīgs cilvēks varēja redzēt un saprast visu LīdzZiņas pilnveidošanas ceļu kā pakāpienu Gara attīrīšanā līdz līdzdalības līmenim ar Mani, kas dod Man iespēju runāt ar tādu cilvēku atklāti, sagatvojot viņu cilvēces evolucionāram izrāvienam.
4. Atklāsmju teksti būs vēl atklātāki, jo pagātnes stagnācija pastiprinās un, ticiet Man, tālu ne visi cilvēki vēlas ieraudzīt cilvēka LīdzZiņas evolūcijas izmaiņas.
5. Varu turošie, ieskaitot augstākās aprindas un baznīcu, nepieņems priekš sevis Gadsimta izmaiņas, jo varu, kuru viņi nelikumīgi sev ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 754 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 20.08.2012 | Komentāri (0)

*NAD Vēstule "Brīvās Gribas ..."
Mīļo Draudziņ! Nu mums spēji jāiedarbina Brīvās Gribas motoriņš! Pārāk noslāpis tas mums! Tomēr, ilgāk gaidīt nevaram! Galaktiskās plūsmas pārāk spējus apgriezienus uzņem! To jau tie, kuriem Brīvās Gribas motoriņš mazāk noslāpis, steidzas citiem pastāstīt! Pārāk neparasti, satraucoši viss tas ir, jāsteidzas to uzzināt un saprast! ...

"Draugi! Piepildās tas kā dēļ daudzi no jums iemiesojās ne tikai šajā dzīvē, bet arī vispār ir klātesoši uz šīs planētas. Jā, tāda ir misija daudziem no jums. Un, lai kā neliktos jums jūsu dzīve ar citu ievirzi, taču pie savas dzīves galvenā uzdevuma jūs ķeraties klāt tieši tagad. ..." (No "Galaktikas "Piena Ceļš" brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskās Padomes vēršanās." Galaktiskais Kristus Melhisedeks, Aštars Šerans, El Morija, Māte Marija un visi Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskās Padomes pārstāvji. Informāciju pieņēma Marina Šulca, Svetlana Dračova, Sergejs Kanaševskis, tulkoja Jānis Oppe/ www.magnitiduha. ... Lasīt tālāk »
Skatījumu skaits: 528 | Pievienoja: Eslauma | Datums: 20.08.2012 | Komentāri (0)

« 1 2 ... 575 576 577 578 579 »