Galvenie » 2013 » Marts » 31 » ALEKSANDRS ABDULOVS. Projekts "Augšupcelšana Austrumos un Rietumos"
12:49
ALEKSANDRS ABDULOVS. Projekts "Augšupcelšana Austrumos un Rietumos"
ALEKSANDRS ABDULOVS. Projekts "Augšupcelšana Austrumos un Rietumos"
Etaps 1. "Lemūriešu Kristālu aktivizēšana". Etaps 2. "Nākotnes cilvēces pasaule"

LEMŪRIEŠU KRISTĀLI - JŪSU ĶERMEŅOS

Caur Sergeju Kanaševski
2013.24.03.


Labdien, kolēģi! Sveicinu visus, kuri lasa šīs rindas! Pieņemiet sveicienus no mums visiem - tiem, kuri tagad darbojās šeit, tajā Telpas-laika vietā, kuru jūs sauciet piektās dimensijas Rehabilitācijas Centrs. Tagad vēršos ne tikai pie Projekta "Augšupcelšanās Austrumos un Rietumos", ne tikai pie tiem, kuri piedalās Lemūriešu Kristālu aktivizēšanas procesā. Gribu, lai mūs Rehabilitācijas Centra darbiniekus, izdzirdētu arī visi tie, kuri aktīvi nodarbojas ar Garīgo attīstību. Mēs zinām: daudzi no jums pietiekami nenovērtē Projektu vai, vēl vairāk - dod tam negatīvu vērtējumu. Ļoti vēlos aizklauvēties līdz lielam skaitam garīgu cilvēku sirdīm un lūgt: uzmanīgāk ieklausieties savā sirdi! Daudziem no jums spēcīgs saprāts. Tas, pats par sevi, protams, labi. Taču bieži skaļā saprāta balss neļauj jums sadzirdēt Gara čukstus. Saprotiet, kolēģi, mēs jūs nekritizējam, mēs jums pat piezīmi neizsakām. Mēs tikai LŪDZAM JŪS, pieklusināt prāta balsi un paklausīties Gara čukstus.

Kāpēc Augšāmcelšanas procesa aktīvā fāze sākās tieši ar Kristālu, dažādu Kristālisko struktūru aktivizēšanu? Atbilde vienkārša: PATI ZEME - KRISTĀLISKA PLANĒTA un visi cilvēki KRISTĀLISKI PĒC SAVAS BŪTĪBAS. Tādēļ jūsu četrdimensiju un mūsu piecdimensiju dzīves pamatā atrodas dažādu dimensiju, dažādu formu, dažādu kvalitātes-daudzumu raksturojumu kristāliskās struktūras.

Protams, ja pie manis - kā četrdimensiju cilvēka, kurš jums pazīstams kā aktieris Aleksandrs Abdulovs - atnāktu cilvēki un piedāvātu strādāt kaut kādu Kristālu aktivizēšanā uz Zemes, tad mana atbilde būtu negatīva - ironiska ... Jā, ironiska ... Tiesa, ironija - tas ceļš, kas nenoved pie patiesības. Ironija - viena no aizsardzības formām no ārējās pasaules un paņēmiens pašvērtējuma saglabāšanai. Kad sāc izzināt parādību patieso dabu, ironiju sākumā nomaina apbēdinājums par to, ka tu daudz ko nezināji agrāk. Bet pēc tam - sajūsma par jaunām, brīnumainām zināšanām un prieku, ka uzzini lietu patieso dabu. Es nebiju ateists manā pēdājā iemiesojumā, dvēselē biju ticīgs. Tālu ne vienmēr un ne ar visiem apspriedu to, kas slēpās manas dvēseles dziļumos. Taču, ja tagad, manā tagadējā apziņā, no šī garīgās attīstības līmeņa, es atgrieztos atpakaļ četrdimensiju pasaulē, tad garīgās tēmas kļūtu galvenās saskarsmē ar katru. Tagad cilvēku absolūtais vairākums nesaprot, cik ļoti svarīgs patiess Garīgums. Svarīgs - priekš cilvēces kopumā, priekš planētas un priekš katra atsevišķi. Cilvēciskā Garīguma attīstība - tas patiesu bagātību uzkrāšana. Tikai šīm vērtībām šeit ir nozīme, pēc Pārejas no četrdimensiju dzīves uz piecdimensiju. No tā, no personīgā Garīguma atkarīgs gan rehabilitacijas proces jaunajā pasaulē un tavs jaunais ķermenis un tava dzīvesvieta un tava jaunā specialitāte ... Šurp un augstākās pasaulēs nevar pārnest ne stāvokli sabiedrībā, ne zemes dzīvē uzkrāto meistarību, ne, vēl jo vairāk - materiālo bagātību. Šurp paņemsi tikai to, ko var nosaukt - Garīgums, Garīgo Meistarību. Un šī Meistarība, apvienojumā ar agrāk apgūto Meistarību, ļauj dzīvot tālāk, dzīvot augstākās pasaulēs. Dzīvot un radīt ...

Tādēļ, jums tagad vajag pilnveidot visu Garīgo Meistarību. Bet šis process vislabāk attīstās tad, kad jūs nodarbojaties ar Garīgo Meistarību - to, ko jūs tagad sākāt saukt par Gaismas Darbu.

Un tātad, jūs nodarbojaties ar Gaismas Darbu un vienlaicīgi pilnveidojiet savu Garīgo Meistarību. Pie tam, jūsu darbam jākļūst arvien apzinātākam. Jums nepieciešams labāk saprast, ko jūs darat. Svarīgi mācēt koncentrēties uz galvenajiem virzieniem. Daudziem iemiesotiem Gaismas Meistariem, Gaismas Darbiniekiem ir sava specializācija Gaismas Jaunradē. Tomēr, ir arī galvenais - tas, kas vieno. Svarīgu apvienojošu momentu skaitā - darbs ar Kristāliem, jaunu Kristālisku struktūru radīšana. Es jau teicu, ka mūsu dzīve pēc savas būtības, kristāliska. Jaunie Kristāli rada jaunus energomagnētiskos laukus. Jaunie Energomagnētiskie lauki - tā jaunā dzīve, jauna evolūcijas programma. Bet jaunā evolūcijas programma - tā jaunā Ģenētika! Neiespējami ar veco ģenētiku radīt jaunu dzīvi. Es pieļauju, ka to jūs jau saprotiet. Taču sākumam, kaut vai novecošanas gēnu vajag novākt no jūsu ķermeņiem. Novākt gēnus, kuri atbild par slimībām, par ķermeņu sagraušanu. Radīt reģenerācijas gēnu. Radīt nemirstības gēnus. Radīt jaunus ķermeņus radīšanai, radošus jaunas formas. Tas tikai sākumam. Es runāju tikai par sākuma programmu. Tādēļ, ka īstenībā, ģenētiskās jaunrades priekšā stāv daudz augstāki uzdevumi. Četrdimensiju pasaules ģenētiskā zinātne vēl pagaidām ļoti tālu no patiesās ģenētikas. Tās mērķi un uzdevumi arī pagaidām primitīvi. Un galvenais - šī zinātne pēta ģenētiku atrautībā no Garīguma. Un tikai daži zinātnieki sāka saprast, ka tāds ceļš - strupceļš.

Kādēļ tik daudz runāju par ģenētiku? Lemūriešu Kristāli - tā svarīga mūsu DAUDZDIMENSIONĀLĀS ģenētikas programmas daļa. Mūsu - tas nozīmē visas DAUDZDIMENSIONĀLĀS CILVĒCES un pat citu planetārās dzīvības formu. Lemūriešu Kristālu aktivizēšana - tā planetārās ģenētiskās programmas aktivizēšanas daļa. Taču tanī pat laikā - tā katras atsevišķas būtnes, katra cilvēka, ģenētiskās programmas aktivizēšana! Aktivizējot Lemūriešu Kristālus, mēs aktivizējam savu patieso Dievišķo ģenētiku. Tanī skaitā - savu PERSONĪGO DIEVIŠĶO ĢENĒTIKU!

Zinu, ka daudzim cilvēkiem pats vārds "ģenētika", "ģenētiskās izmaiņas" izsauc bailes. Cilvēki baidās pārmaiņu, cilvēki pieraduši pie eksistējošo lietu kārtības, cilvēki pierada pie fiziskiem ķermeņiem, asociējot savu "Es" ar fiziskiem ķermeņiem. Taču biedri-draugi, dārgie, jūs nekad nebijāt tikai fiziskie ķermeņi. Nebijāt un nevarējāt būt!

Kad Garīgie Skolotāji mūs, Rehabilitācijas Centra darbiniekus, izved uz daudz augstāku līmeni SITUĀCIJAS REDZĒJUMAM, mēs redzam, ko un kā vajag mainīt jūsu-mūsu pasaulē. FIZISKO ĶERMEŅU EKSISTĒŠANA TĀDĀ IZSKATĀ, KĀDI VIŅI TAGAD IR, NONĀKUSI PIE KRITISKĀS LĪNIJAS. Absolūts vairākums cilvēku slimi ar vienu vai citu saslimstību. Cilvēce, turoties pie vecās ģenētikas, turas tikai pie vecajiem paradumiem, kas, galvenokārt, izpaužas paradumos labi paēst, padzert, saņemt ķermenisko labpatiku komplektu. Fiziskais ķermenis būtiski pārstāja attīstīties. Pat sportiskie sasniegumi pakārtoti ne tikdaudz fiziskā ķermeņa iespēju attīstībai, cik iespējām pielietot vienus vai otrus ķimiskos preparātus. Pieradums ievadīt organismā ķīmiju, lietot tabletes, visuveidu zāles, arī kļuva par vienu no vismuļķīgākajiem cilvēces paradumiem. Paradumiem, kuriem ir objektīvs iemesls. Paradums parādījās tādēļ, ka fiziskais resurs mūsdienīgajam cilvēkam praktiski izsmelts. Bet izsmelšanas iemesls tāds, ka fiziskais ķermenis pietiekami atrauts no sava Garīgā avota. Fizisko ķermeņu atkalapvienošana ar Garīgiem avotiem ļaus CILVĒKA FIZISKAJAM PLĀNAM izmainīties, pārvedīs viņu uz jaunu līmeni. Bet tas - viens no kopējā Augšupcelšanas procesa etapiem, AUGŠUPVIRZĪBAI PA DIEVIŠĶĀS EVOLŪCIJAS SPIRĀLI.

Jūs varat pieļaut, ka pats Augšupcelšanas process atceļ fizisko ķermeņu eksistēšanu. Nu ko, augšupcelsimies piektajā dimensijā - priekš kam tad mums fiziskie ķermeņi? Ar šo frāzi var samierināties tikai tādā redakcijā: "Augšupcelšanas process pakāpeniski atceļ/nomaina fizisko ķermeņu eksistēšanu pašreizējā tipā/veidolā". Fiziskā matērija (fiziskais plāns) ir viens no visuma matērijas (plānu) dažādiem veidiem - astrālā, mentālā un citiem. Tas eksistē arī augstākās dimensijās. Tādēļ vienkārši stādaties priekšā: radot jaunu fiziskās matērijas ģenētiku, jūs radat arī ceturtās dimensijas fizisko ķermeņu jaunu ģenētiku un jaunu ģenētiku piektās dimensijas fiziskajam plānam. Tas ir tas, ko jūs tagad sauciet ēters ... Pie tam ... Lūk, ko tagad svarīgi zināt! Cilvēki nevar ņemt sev līdzi piecdimensijā savu bankas kartiņu, iemīļoto ārpuspilsētas māju, iecienītos dzērienus un cigaretes. Taču ... SAVA FIZISKĀ ĶERMEŅA ĢENĒTIKU VIŅI PAŅEMT VAR! Tikai iesākumā viņu, to ģenētiku, nepieciešams īpašā veidā pārveidot, transformēt. Pie tam, piecdimensijā, četrdimensionālā fiziskā ķermeņa transformētā ģenētika, tieši arī ir BAGĀTĪBA, kas dārgi maksā! Un es jums par to saku bez alegorijām, ne drusciņas nepārspīlējot.

Tad, lūk, draugi, kolēģi un vienkārši interesenti! Lemūriešu Kristālu tīkla aktivizētā sistēma tieši arī ļauj cilvēkiem FIZISKO ĶERMEŅU ĢENĒTIKU TRANSFORMĒT TĀ, LAI PĒC TAM ŠO ĢENĒTIKU PĀRNESTU KOPĀ AR SEVI PIECDIMENSIJĀ. Tas notiek tad, kad fiziskais plāns apvienojas ar Garīgumu. Bet Garīgo bagātību tieši arī var pārnest augstākās Pasaulēs, vairāk Garīgās! Fiziskā plāna transformētās ģenētikas apgūšana dod augstāko pasauļu Gaismas Būtnēm svarīgas jaunas īpašības. Bet šīs Gaismas Būtnes - jūs, kad aizejat no četrdimensiju pasaules citā. Situāciju var salīdzināt ar neparastu spēju saņemšanu jūsu pasaulē. Un tā - nav izredzētība! Tas - jaunu Radošu spēju saņemšana augstākās dimensijās, kuras jūs izmantojat kopējam labumam!

Jūsu fiziskajos ķermeņos tagad arī eksistē kristāliskā struktūra, kas līdzīga Lemūriešu Kristālu planetārā tīkla struktūrai. Var teikt tā, ka mikrolīmenī, jūsu ķermeņos, tagad ir Lemūriešu Kristāli! Un Lemūriešu Kristālu aktivizācijas mērā, jūs aktivizējat savu jauno DAUDZLĪMEŅU fizisko ģenētiku!

Bet tagad parunāsim par Lemūriešu Kristālu īpatnībām, apzīmētiem ar Nr 20 - Svetozars un Miroslava. Jūs jau lasījāt, ka viņiem - īpaši Nulles Punkti un īpašs magnētisms. Bet arī Nulles Punktus un magnētismu var savienot vienā svarīgā raksturojumā - SAKARU NODIBINĀŠANĀ. Nulles Punkti - tie sakari starp dimensijām, starp pasaulēm. Magnētisms - tas smalkmateriālo enerģiju sakari un pat dažādu Gaismas formu Sakari. Protams, jūs arī sapratāt, Miroslava un Svetozars pagaidām apvieno atsevišķas Rietumu un Austrumu Lemūriešu Kristālu struktūras. Taču vēl viņi sāk - CILVĒKU GALVAS SMADZEŅU KREISĀS UN LABĀS PUSLOŽU savienošanas procesu! Nekad, jums zināmās Lemūrijas laikā, galvas smadzeņu dalījums kreisajā un labajā puslodē neeksistēja. Tas sākās vairāk kā 16 tūkstošus gadu atpakaļ. Jūs ziniet: bija nepieciešams saņemt Dualitātes attīstības pieredzi, attīstīt ATSEVIŠĶU PRĀTU, prasmi analizēt, spriest, dzīvot ATDALĪTU APZIŅU BLĪVAJOS MATĒRIJAS SLĀŅOS. Tādēļ, ka četrdimensiju pasaule, tā - priekš Gara, tomēr, pietiekami blīvi matērijas slāņi. Jā, jā, tas tā. Taču, lūk, pieredze iegūta un tagad cilvēces apziņas forma mainās. Sāk mainīties arī galvas smadzeņu struktūra. Gaismas Darbinieku labās un kreisās galvas smazeņu puslodes jau funkcionē citādi kā cilvēku vairākumam. Bet nākotnē, viņi sāks saplūst vienā vienībā. Tā jau - ne tāda apziņas vienība, kā lemūriešiem. Šī apziņa JAUNA LĪMEŅA. Mēs varam vienlaicīgi būt apveltīti ar Lemūriešu Apziņas Vienību un prasmēm lietot sadalītu saprātu, kas spējīgs uz analīzi un pārliecinošiem slēdzieniem blīvo slāņu matērijas attīstības apstākļos.

Un, tātad, Lemūriešu Kristāli - tā struktūra, kas izmainīs cilvēku galvas smadzeņu uzbūvi! Un izmainīs cilvēces kolektīvo apziņu! Bet tas saņems atspoguļojumu arī planētas Zeme apziņas Vienotā Struktūrā!

Vēl vairāk, Lemūriešu Kristālu struktūra attīsta jūsu Garīguma sakarus ar fiziskiem ķermeņiem! Šis sakars attīstās mikrolīmenī - šūnu, atomu līmenī nanopasaulē un pat vairāk smalkmateriālās struktūrās. Ziniet kur iemesls daudzām, tā saucamajām, neārstājamām saslimšanām? Nepieciešamās energoapmaiņas trūkums starp fizisko ķermeni un Garu! Bet starp fizisko ķermeni un Garu tieši stāv cilvēka prāts, atdalītā apziņa. Un, ja šis prāts atraida Garīgumu, tad nepieciešamā enerģija nepieplūst fiziskajam ķermenim. Kā rezultāts - slimību attīstība. Mainās apziņa - Garīguma enerģija pastiprinās, mainās fiziskais ķermenis. Lemūriešu Kristālu aktivizēšana palīdzēs atdzimt (zaroģitsa ?) PAŠA FIZISKĀ PLĀNA JAUNAJAI APZIŅAI, tas ir jaunu šūnu, atomu, mikrostruktūras apziņas dzimšana. Citiem vārdiem, fiziskajam ķermenim dzimst jauna apziņa, kura pati sāks pārveidot ķermeni un sakārtot viņu atbilstoši pašreizējā - nopietnu pārmaiņu laika prasībām.

Bet tagad - mana tieša uzruna Miroslavas un Svetozara Kristālu aktivizācijas dalībniekiem. Jūsu atbildība milzīga! Jūs nesiet jaunu Vienotību un Jaunu Apziņu. Jums jānovada ne tikai magnētiskās aktivizēšanas ar simbolu palīdzību un ne tikai Kristālu Dvēseļu apvienošana visās dimensijās. Jūs apvienojiet Garu un Fizisko matēriju, pēdējo pārvedot uz jaunu apziņas līmeni. Saprotiet? MATĒRIJA PĀRIET uz JAUNU APZIŅAS LĪMENI. Daudzums pāriet kvalitātē! Tādēļ, jums stāv priekšā, izpildīt speciālu darbu cilvēcisko smadzeņu, labās un kreisās puslodes apvienošanā, jaunas apziņas radīšanā priekš četrdimensiju matērijas. Jūsu Skolotāji priekš tā jums dos nepieciešamās garīgās prakses.

Draugi! Kolēģi! Tas - liels prieks piedalīties tādā darbā. Mēs izbaudām lielu prieku no tā, ka mums ir saskarsmes iespējas ar jums un strādāt kopā varam. Tādu prieku mēs neizbaudījām pēdējā iemiesojuma laikā. Daudzi no mums, Rehabilitācijas centra darbiniekiem - ir tie, kuri jums labi pazīstami. Mūsu iemiesojums daudzējādi bija saistīts tieši ar to, lai ... saņemtu atpazīstamību, tas ir - nodibinātu garīgi-enerģētisku sakaru ar daudziem cilvēkiem. Tagad šī mūsu atpazīstamība, garīgo sakaru pavedieni, ļauj mums savstarpēji sadaroties ar pietiekami lielu skaitu cilvēkiem. Jūsu četrdimesiju pasaule un piecdimensiju pasaules iet viena otrai pretim, lai radītu neparastu vienotību, kas nosaukta Polipasaule. Un tā patiesība, dārgie mūsu biedri! Tā patiesība! Dažādu pasauļu kopīgs darbs sācies, tas attīstās! Turiet mūs stingrāk pie rokas! Biežāk domājiet par mums - par visiem tiem, kuri aizgāja no četrdimensiju pasaules. Domājiet par saviem aizgājušajiem tuviniekiem, draugiem. Mēs, protams, tagad vairs ne īsti tādi, kādus jūs pieradāt mūs uztvert. Taču tādēļ ne mazāk radniecīgi un tuvi! Jūs jau tieši tagad priekš mums kļuvāt daudz radniecīgāki, tuvāki! Tādēļ, ka radniecības vienotības sajūtas ar jums šeit ne vienkārši pastiprinās, tās dažreiz kļūst līdz sāpēm smeldzīgas. Tā taisnība. Kad es aizgāju, daži no maniem draugiem domās vaicāja: "Saša, nu kā tu tur?", es atbildēju: "Ta labi! Labi! Tikai skumji ..." Taču, tālu ne visi, mani sadzirdēja. Tad klausaties tagad! Klausaties! Laiks atnācis! Klausaties un sniedziet mums rokas! Apskaujiet mūs! Mēs jūs visus apskaujam! Mēs - kopā. Mēs - kopā ...

Jūsu ALEKSANDRS ABDULOVS,
piektās dimensijas Rehabilitācijas Centra darbinieks,
neiemiesotais Lemūriešu Kristāla Svetozars Glabātājs
24.03.2013.g.

Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/5923 , pievienots: 28.03.2013., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 29.03.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 31.03.2013.
Skatījumu skaits: 425 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: