Galvenie » 2015 » Janvāris » 6 » Apziņas izmaiņa un Smadzeņu pārveide (1)
15:27
Apziņas izmaiņa un Smadzeņu pārveide (1)

Apziņas izmaiņa un Smadzeņu pārveide (1)

Olga Protasova, DariJA - līdzdarbībā ar Veru Maļinovu, Krievija

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(13) 2014, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 23.12.2014.
(Tēmas iesākums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/praktiski_jautajumi/2014-12-21-1308 )

Pamats mūsu garīgai attīstībai un savas misijas īstenošani, pēc mūsu ciešas pārliecības, ir savas apziņas kvalitatīva izmainīšana, paplašināšana un savstarpējās sadarbības, attiecību izveidošana ar savu Būtni (Augstāko "Es"), attieksmes izmainīšana pret Domu, smadzeņu transformācija un jaunu iespēju izpaušana un daudz kas cits. Tā - lieta ne vienas dienas, ne mēneša, gada. Tas - ceļš dzīves garumā, pa kuru mēs ar interesi ejam. Pie tā, uzdodam savām Būtnēm jautājumus, saņemam atbildes, kuras mums palīdz attīstīties. Jūsu uzmanībai piedāvājam daļu no šiem vēstījumiem, kuri, kā mēs uzskatām, šodien aktuāli.

Šī brīža stāvoklis un Uztvere.
Jūs sveicina Būtnes. Mēs iezīmēsim jūsu šī brīža stāvokļa īpatnības.
Jūsu stāvoklis pirmajā brīdī var izlikties satraukts, dīvains. Pie tam, nav nesaskaņas ar situāciju, nepieņemšanas, bet tieši notiekošā "nepareizības" sajūta. Persona, vēlreiz veicot analīzi, nonāca pie secinājuma, ka arī pagājušo dzīves etapu var uzskatīt par "nepareizību", tā kā tas kļuva neinteresants. Pienāca laiks "apgūt" jaunu. Šo izvēles, noteikšanas stāvokli, kuru jūs lemjat pārvest realitātē, pagaidām tikai atļaujas līmenī, arī var nosaukt "nepareizība".
Tiklīdz ieiesiet pieņemšanas stāvoklī: "Viss Dieva rokās", atzīstot, ka jūs esat Dieva Radījums, bet tas nozīmē - savas realitātes Dievi-Radītāji, sāksies jauna attīstības vītne. Visam ir vieta būt. Tādēļ jūs radat šajā brīdī nerealitāti, lai to pārvestu realitātes stāvoklī, kā dziesmā: "Mēs dzimuši, lai pasaku patiesu darītu"/"Мы рождены, чтоб сказку сделать былью". Priekš tā jūs noteicāt, uz ko jums fokusēties šinī laikā.
Pārkārtošanās, notiekošas fiziskajā un smalkajos plānos, adaptējas, orientējas uz materiālo izpausmi. Realizācijas matriskās struktūras iziet noskaņošanas, korekcijas stadiju atbilstoši Personas izvēlei un Būtnes rekomendācijām. Smadzenes sāk izpausties kā "sludinātājs"/"глашатай", Personas interešu atskaņotājs Pasaulsēkas interesēs, un "tulkotājs", izskaņojošs Būtnes un Partneru - priekš Personas, rekomendācijas. Tas priekš viņām jauns, daudzlīmenīgs stāvoklis, uztvere citā kvalitātē: "sludinātāja", "tulkotāja", analītiķa. Viss tas prasa Personas padziļinātu pārkārtošanos. Mēs vēlam jums visu Nereālo ievest jūsu telpā un padarīt par savu Realitāti. (Būtne- Augstākais "Es" caur Olgu Protasovu). (2012. g. Jūlijs)
Saruna ar Saules Logosu
Es, Saules Logoss, sveicinu jūs un ar prieku piedalīšos sarunā.
Personas pagaidām piesardzīgi, atpakaļ raugoties, "ielūkojas" viņu apziņā notiekošajās izmaiņās. Priekš jums tas viss izskatās kā jaunas, nezināmas teritorijas iepazīšana/apgūšana, kur liels daudzums taciņu un ceļu, vedošu uz mērķi. Jūs zinat, ka tie visi efektīvi, uzdevums - izlemt, kādi no tiem atbilst jūsu šodienas nodomiem. Ļaujieties drosmei, pieņemt jebkuru savu izvēli kā visoptimālāko dotajā momentā. Vienmēr atceraties - jūs neko nezaudējat, par cik pagājušais laika moments jums neinteresants. Smadzenes ieiet tā sapratnes, pieņemšanas stāvoklī, ka, ja kaut kas aizgāja, notika, īstenojās - to neiespējami zaudēt, tā kā pagātnes enerģijas pārgāja citā šī brīža stāvoklī. Skati pagātnē, nožēla, salīdzināšana, ļauj Personai aktīvi iesaistīties kaut kāda attīstības etapa noslēgšanas procesā caur tā analīzi.
Priekš tā, lai ieslēgtos jaunā savas attīstības etapā, nepieciešams ieiet Radošās Domas Trīskāršības stāvoklī. Vienkāršāk sakot, apzināties, atļauties un pieņemt, ka jums interesanta cita dzīve, jauna attīstības vītne. Tā jauna savas attīstības uztveres kvalitāte. Priekš Smadzenām pāreja jaunā kvalitātē nozīmē pagājušā "noslēgšanu" un ieiešanu savas dzīves jaunas kvalitātes radīšanas programmās.
Ļaujiet tam ieiet jūsu telpā un piepildīties ar enerģiju, "noformēties". Vienkārši ļaujiet šim momentam notikt, nedomājot, kas un kā.
Persona-Būtne pateicas par sarunu. (Saules Logoss caur Olgu Protasovu). (2012. g. Jūlijs)
Šaubas.
Mūsu saruna, Personai ar Būtni, būs par šaubām.
Personai periodiski izraisās šaubas par savām iespējām. Smadzenes gatavas uztvert jauno. Tanī pat laikā saprot, ka viņu secinājumi ne vienmēr sakrīt ar īstenību, kuru viņas novēro. Viss tas jūsos izraisa šaubas par savām iespējām. Jūs it kā pieņemat, ka viss norit kā tam jābūt pēc nodoma un tanī pat laikā, "neizprotami" kā ko tādu bija iespējams "pasūtīt". Mēs bieži sakām" visam ir vieta būt", "viss norit optimāli pec jūsu izvēles". Priekš smadzenēm (prāta) tas "tuvais tālu"/"близкое далёко", kam viņš tic, taču "pietiekami precīzi nezina". Tā - uzticēšanās neuzticībā, un otrādi.
Persona tikai sāk mentālā plānā atļaut sev Esību Jaunā Kvalitātē, bet priekš tā, tiešām, nepieciešams no sava dziļākā Dabīguma atlaist pagātnes momentu, sākt visu no tīras lapas. Mēs runājam ne par to, lai visu "aizmirstu", bet par analīzi, visu izdevīgumu izskaitļošanu un apzinātu pagātnes noslēgšanu, kā kaut kāda sava uzdevuma izpildīšanu, kaut kādā attīstības etapā, kas priekš jums īsteni kļuvis pagātnes moments, devošs jums grūdienu jaunam attīstības mirklim. Un, izraisījušās šaubas, palīdz jums to paveikt, vēršot jūsu uzmanību uz to, ko vajag izanalizēt un noslēgt pirmajā kārtā.
Būtne novēl Viengabalainībai (Personai-Būtnei) savas Jaunās Kvalitātes, drosmes un pārdrošības, pieņemšanu.
Persona pateicas savam Augstākajam "Es" par uzmanību un sarunu. (Būtne-Augstākais "Es" caur Olgu Protasovu). 2012. g. Septembris)
Uzmanība sīkām detaļām
Šodien tiešām svarīgi sajust, just, fokusēties uz sīkām detaļām, kas tik tkko pamanāmas un tanī pat laikā, ļauj Personai redzēt, saprast un pieņemt, ka izmaiņas ir. Jo ātrāk un biežāk jūs tās pamanīsiet/ievērosiet, jo spilgtāk viņas sāks izpausties jūsos, jūsu dzīvē.
Uzmanīgi aplūkojot savu iekšējo un ārējo telpu, ievērojot un analizējot mazākās izmaiņas, jūs kļūstat daudz uzmanīgāki, smalki jūtoši un sajūtoši. Jūs runājiet: "Lūk, tas man interesanti, bet tas nesaprotami, un tomēr es to atstāšu, ja jau tas man ir, tā kā tas priekš kaut kā radīts". Tādā veidā, atvēlot laiku analīzei, jūs sākat saprast un pieņemt to, ko ar savām domām un darbībām savā iekšējā un arējā pasaulē izmaināt.
Tiklīdz jūs pieņemat, ka viss apkārt jums un jūsos - ir tieši jūsu domu un darbību rezultāts, iemācīsieties to redzēt pat sīkumos, un saņemt no tā apmierinājumu - pakāpeniski šo izmaiņu apjoms pieaugs. Jo taču, kaut kas mazs - ir daļa lielā. Kā var radīt Lielo, neredzot Mazo?
Ļujiet savai Viengabalainībai (Personai-Būtnei) būt gan lielam, gan mazam, pieņemot to, kā kaut ko vienotu/единое. (Būtne-Augstākais "Es" caur Olgu Protasovu). (2012. g. Septembris)
Savas Viengabalainības apzināšanās.
Jūsu Persona nosaka un pieņem savu "Es" kā kaut ko vairāk viengabalainu, ietilpīgu, apjomīgu kā fiziskais cilvēks. Jūs sākat pieņemt pasauli apjomā, gaismā un krāsā, bet ne tikai plakanībā. Persona var atļaut Domu par savu brīvību un atbildību, par personīgo attīstību; pieņemt to, kas viss iet saskaņā ar viņas nodomiem, bet ne kaut kā ārēja ietekmē.
Atceraties par to, ka viss plūst, pārplūst, mainās, nav nekā sastinguša un pastāvīga, ir tikai tā ilūzija. Tiecoties uz nemainīgumu un stabilitāti, cilvēks nepamana vai nepieņem savas un apkārtējās pasaules izmaiņas. Cik ilgi viņš var saglabāt savu iluzoro pasauli, atkarīgs no dzīves scenārija, kas "radīts" līdz iemiesojumam.
Ar to arī unikāls attīstības moments šodien, ka to var kardināli koriģēt, ļaujot ņemt uz savu "Es" abildību un brīvību par savu dzīvi; pieņemot "Es" kā kaut ko Lielāku par vienkāršo, atsevišķo zemes cilvēku. Saprotot, atļaujot un pieņemot to, Jūs ieejat pasaules apjomīgā uztverē, sākat dziļu iekšēju izmainīšanos, kas skar arī ārējo dzīvi.
Mēs vēlam Viengabalainībai (Personai-Būtnei) prieku par notiekošajām pārmaiņām. (Būtne-Augstākais "Es" caur Olgu Protasovu). (2012.g. Septembris)
Stāvoklis, sajūtas, darbības pašreizējā momentā
Pienāca laiks atbildēt uz jautājumu "Ko darīt?" tieši šodien, atrodoties režīmā "šeit un tagad". Dažreiz mēs nevaram pilnībā pieņemt pašreizējo momentu, par cik vēl ar kaut kādām apziņas daļām atrodamies pagātnē, to arī vajag pieņemt, atļaut un atlaist.
Būt pašreizējā momentā nozīmē iet ritmā ar Zemi, elpot unisonā ar viņu, atļaut, pieņemt visu, kas notiek ar viņu un mums, ne rezultātu gaidīšanā, bet no pozīcijas "Interesanti; tā Jābūt; viss priekš manis ideāli". Šīs domas kļūst pirmās, prioritāras. Pierastas domas par to, ka var tikai "samierināties"; es neko nevaru izmainīt; beizejas, bezcerīguma sajūtas aiziet otrā plānā, rodas ievērojami retāk, vai kaut kādās situācijā pazūd vispār. Uzdevumi: iemācīties analizēt; pieņemt lēmumu un izteikt nodomu; ķert darbības momentu; ar interesi sekot tā attīstībai, bez rezultāta gaidīšanas un saviem redzējumiem. Pie tam zināt, ka tam tā Jābūt: uz šodienu - priekš manis tā labākā darbību, notikumu, rīcību, izvēle; viss notiek ideāli priekš manis un Visuma.
Sanāk, ka praktiski vienlaicīgi rit darbība un Radošā Doma. "Izšķirošana" (analīze) notiek ne pēc, bet "lidojuma" laikā.
Mēs bieži sakām, ka "gribam izmainīt savu dzīvi", "sākt jaunu dzīvi". Pie tā jāsaprot, ka neiespējami atnākt Jaunā dzīvē, ņemot līdzi vecos instrumentus, novecojušas, pierastas attiecības. Tās bija radītas priekš noteiktas pieredzes izdzīvošanas. Tajā gadījumā, kad līdzās esošiem cilvēkiem ar jums neinteresanti jūs un jūsu jaunā dzīve, viņi to izrādīs ar savām darbībām un rīcībām.
Nosakiet savu atrašanās vietu dotajā momentā, iegremdējaties iekšējā dziļumā, paskataties uz savām bailēm ar atvērtām acīm, pārskatiet pārliecības, parunājiet ar sevi, pacenšaties dzirdēt savu Dvēseli un izanalizējiet visu to. Nepārejiet nākotnes momenta dzīves stāvoklī - ja jau mani šeit nekas netur, darbības šeit nekādas nenotiks. Dzīvojiet šīsdienas brīdī, no tā visu veidojiet.
Atnāca situācija - risiniet to. No jums atkarīgs kā jūs to darīsiet: izejot no vecām pārliecībām un gaidīšanas, vai, balstoties uz iekšējām, dziļām sajūtām un intuīciju. Izskatiet visus variantus, kuri izraisa interesi, neieciklējieties uz kaut ko, ļaujiet vaļu fantāzijai, izmantojiet gudrību praktiskā dzīvē iemantotu. Izmantojiet droši fiziskās pasaules augļus, padomus, instrumentus, tā kā jūs uztverat tos pa jaunam, kā veltes , kuru cienīgi esat. Jūs - ne prasītāji, bet savas dzīves līdzRadītāji. Cilvēki saņem visu, vadoties no savas domāšanas apjoma, attīstības līmeņa, savu iespēju uztveres. (Būtne-Augstākais "Es" caur Olgu Protasovu). (2012. g. Oktobris)
Pirmie soļi .
Tagad svarīgi uzmanīgi, ar interesi sekot notikumu attīstībai; noķert momentu efektīvai darbībai; sajust, just, kur nepieciešams ieslēgt kontroli-analīzi, kur kapitulācija, situācijas atlaišana, kur moments mieram, noteikšanai/определения. Pie tam, jūs darbojaties tagadnes momentā; saprotiet, pieņemiet reālās pasaules priekšlikumus; izvēlaties, saskaņojiet ar savu Būtni (Augstāko "Es"), kas no tā interesants jums, un izvirzat savus tikšanās priekšlikumus.
Izejot no tā, ka visas situācijas un notikumi sekmē jūsu attīstību, jūs ļaujat tiem izkārtoties priekš jums labākajā veidā. Tā kā Persona vēl pusmiegā, svarīgas iekšējās sajūtas, stāvoklis, notiekošā sajušana, apkārtnes zīmju novērošana, analīzes veikšana, pāriešana no viena stāvokļa citā.
Sākuši darboties, kaut kas nesanāca - tieciet skaidrībā: varbūt nepienāca labvēlīgs moments priekš šīs darbības, vai arī jūs vēl kaut ko neatlaidāt, nesapratāt un neizmantojāt labumu un mācību no iepriekšējām situācijām, un tas neļauj strukturizēt nākošo. Ko tādā gadījumā darīt? Lūk, šeit svarīga kapitulācija. Dažreiz sākas miera moments, lai kaut ko saprastu un atlaistu, pieņemtu lēmumu, veiktu jaunu izvēli, kas sāks formēt nepieciešamās, labvēlīgās situācijas priekš jums labākajā laikā.
Tādēļ dažreiz Personai nāksies uzticēties savai Būtnei (Augstākajam "Es"). Pat ja pirmajā acu skatā situācija šķitīs dīvaina, nepierasta, nesaprotama, nepieņemama, un jūs tur nevarat tikt skaidrībā, priekš kam un kāpēc tā dota - jūs uzticaties, kapitulējat, ļaujat notikumiem plūst, stājoties ne-dalībnieka pozīcijā, bet skatītāja, novērotāja ar interesi sekojoša darbību attīstībai. Jūs negaidat jums nepieciešamo rezultātu, bet saprotiet, pieņemat jebkuru rezultātu kā visoptimālāko šajā momentā.
Kad persona pamodīsies pilnībā, tad izveidos situācijas, notikumus, izejot no nodomiem, mērķiem, zinās, piemēram, kā, kad un ar ko tikties, vai izteikt priekšlikumu, kā un kādā kārtībā rīkoties, un daudz ko citu. Tagad jūs pagaidām tiksiet skaidrībā situācijā, pēc tam, kad tā notikusi: ko tā deva, uz kādām darbībām vai bezdarbību tā virza, t.i., kādā stāvoklī jums nepieciešams ieiet: kontroles, kapitulācijas vai miera. Visam ir vieta būt.
Personai organizēt mieru pa jaunam, vēl sarežģīti attiecībās ar apkārtni, tādēļ saprātam nepieciešams vairāk uzticēties priekšnojautām, bet ne izveidot tūliņ loģiskas koncepcijas - ja situācijas izveidosies tā, tad tas novedīs pie tā. Nepieciešams dot notikumam attīstīties priekš jums labākajā variantā; nediktēt noteikumus, izejot no saviem stereotipiem, pieradumiem un pārliecībām, bet stāties līdzsadarbības stāvoklī, uzticoties savai Būtnei (Augstākajam "Es"). Atļaut notikt notikumiem, bet pašam kļūt novērotājam, nevērtējošam notikušo, piemēram, no pozīcijas "labi" vai "slikti", bet izvērtējošam, kas šeit vērtīgs un pieņemams priekš personīgās attīstības. Pat ja stājāties vērtējuma stavoklī, tieciet skaidrībā un pārejiet citā stāvoklī. Lai viss notiek tā, kā tam jābūt. (Būtne-Augstākais "Es" caur Olgu Protasovu). (2012. g. Oktobris)
Notikumi, situācijas
Tā kā ceturtajā dimensijā bija ierobežota izvēle, divējādība, Persona izgāja iegremdēšanās notikumā dalības pieredzi.
Tiklīdz jūs pārejat daudzdimensionalitātē, starp Personu un Būtni izkātojas vienam otra sapratne, cits līmenis viņu savstarpējām attiecībām un savstarpējām darbībām. Piemēram, cilvēks var būt notikuma dalībnieks, bet Būtne novērotājs, kurš veic momentīgu/mirklīgu analīzi, izskata notikumu attīstības optimālos variantus dotajā momentā un piedāvā vairāku darbību variantus, vedošus pie vajadzīgā rezultāta. Persona veic galīgo izvēli un darbojas.
Tādēļ nepieciešams ieiet vienmomentīguma stāvoklī: Doma - Darbība - notikums. Pat tagad, izskatot vairākus attīstības variantus, cilvēkam grūti aiziet no darbīguma savā izvēlē: vai nu darbojos, vai sēžu rezultātus gaidot. Darbojoties reālā dzīvē, vērtīgi sajust, saprast un noteikt, kad situāciju vērts kontrolēt, analizēt; kādā momentā vērtīgi to atlaist, kapitulēt, ļaut attīstīties; un kad stāties izvēles-miera punktā. Miera punktā, jauno notikumu piepildīt impulsiem, nodomiem, gribu un no jauna ņemt kontrolē realizācijas procesu., t.i., atrasties procesa realizācijas optimālā laika katrā etapā. Šiem stāvokļiem jākļūst lokaniem, plūstošiem. Jums jāiemācās būt trīskāršībā: Kontrole - Izvēle - Kapitulācija, un otrādi. Pat kļūstot kāda notikuma dalībniekam, izmantojot šo trīskāršību, jums būs viegli izkārtot savas darbības, veikt analīzi. Tas vēl viens no esamības, izzinšanas un attīstības momentiem reālajā dzīvē. (Būtne-Augstākais "Es" caur Olgu Protasovu). (2012. g. Novembris)
Saruna ar Blīvās Matērijas Radītājiem
Jūs sveicina un ar Personas-Būtnes atļauju sarunā iesaistās tie, kurus sauc Blīvo Matēriju Radītāji. Tiklīdz visa jūsu Persona-"blīvā daļa", apzināsies savu citu Kvalitāti - sava "Es" un apkārtējās pasaules Radītāju, ieies tā apzināšanās stāvoklī, jūs sāksiet "redzēt" un "dzirdēt" citādi, uztverot visu citādi. Pašreizējā momentā jūs tikai pieļāvāt šo domu jūsu telpā, par cik prāts pagaidām visbiežāk piedāvā pierastos lēmumus, balstītus uz iepriekšējo pieredzi. Jūs varat veikt kaut ko no piedāvātā ar Jaunrades domas pieslēgšanu/ieslēgšanu, savienojot pierasto ar neparastiem piedāvājumiem, ejošiem no iekšienes. Pēc tam varat, sākumā ieslēdzot Jaunrades Domu, realizēt neparastos priekšlikumus un pārliecināties, ka pierastās darbības nebija vajadzīgas/ nepieciešamas. Tā, "lēnām pasteidzoties" smadzenes sāks darboties savas attīstības jaunā kvalitātē, pieņemot to kā dotumu/данность.
Tādēļ tik svarīgi veikt notiekošā analīzi no dažādiem skatu punktiem, bet pēc tam atlaist situāciju brīvai attīstībai. Atstājot pagātni, cilvēks sāk apzināties, ka tā ne vienkārši nobeigums, bet jau Jaunā Sākums. Jūs varat izjust atbrīvotības sajūtu.Tas līdzīgs atvieglojumam pēc spēcīga sasprindzinājuma. Atļaujiet šim stāvoklim Būt jūsu telpā.
Cilvēks maina skatu punktu uz pierastiem stāvokļiem, mācās nedot viņiem vertējumu un nodot viņus caur vārdiem. Tā jau sava "Es" un apkārtējās pasaules cita uztvere. Tagad Persona vispirms "ieskatās" savās iekšējās iespējās: ātras noskaņojuma nomaiņas, jauna reakcija uz apkārtējo vidi, sāpīgu sajūtu samazināšanos, notikumu citu uztveri - skatās un analizē savas jaunās parādījušās īpašības.
Mēs jums vēlam vieglumu un patiku no šī procesa. Persona-Būtne pateicas par gudro vēstījumu. (Blīvo Matēriju Radītāji caur Olgu Protasovu). (2012. g. Decembris)

Turpinājums nākošreiz.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ:Духовные сообщения" № 1(13) 2014. Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru, Tel/faks: +7(3843) 74-61-45 begin_of_the_skype_highlighting +7(3843) 74-61-45 БЕСПЛАТНО  end_of_the_skype_highlighting, +7(3843) 74-00-12 begin_of_the_skype_highlighting +7(3843) 74-00-12 БЕСПЛАТНО  end_of_the_skype_highlighting. Žurnālu iegādāties Rīgā iespējams zvanot pa tālruni: 29613296 begin_of_the_skype_highlighting 29613296 БЕСПЛАТНО  end_of_the_skype_highlighting.
Eslaumas latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/06.01.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 06.01.2015.

 

Skatījumu skaits: 469 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: