Galvenie » 2014 » Jūlijs » 22 » AŠTARS ŠERANS. PAR RADNIECĪGAJĀM DVĒSELĒM, DVĪŅU LIESMĀM UN EVOLŪCIJAS PRINCIPIEM
07:40
AŠTARS ŠERANS. PAR RADNIECĪGAJĀM DVĒSELĒM, DVĪŅU LIESMĀM UN EVOLŪCIJAS PRINCIPIEM

AŠTARS ŠERANS

caur Natāliju Romanovu un Sergeju Kanaševski, Krievija

PAR RADNIECĪGAJĀM DVĒSELĒM, DVĪŅU LIESMĀM UN EVOLŪCIJAS PRINCIPIEM

Sveicu jūs, draugi.

Jūs ļoti bieži interesē jautājums par savas “pusītes” un tās vienīgās Dvēseles, ar kuru var saistīt savu dzīvi un likteni uz visiem laikiem, meklējumiem. Tikko kā cilvēki saduras ar šo uzdevumu, daudziem rodas masa grūtību un šķēršļu. Savas “otrās pusītes” meklējumi izstiepjas uz ļoti nenoteiktu laiku, bet reizēm – ved pie vilšanās un pat vientulības.

Piedāvāju tikt skaidrībā ar visu pēc kārtas. Sākšu izskaidrot mehānismus, pēc kuriem Dvēseles nāk šurp, uz Planētu, un mijiedarbojas savā starpā.

Katra Dvēsele, kā zināms, nāk uz Zemi to vai citu uzdevumu pildīšanai. Katrai ir savs plāns, savs liktenis. Taču, ja paceļas uz augstāku līmeni un paskatās no “augšas”, kļūst acīmredzams, ka atsevišķi likteņi neeksistē. Visu jūsu pasaules cilvēku dzīves bez izņēmuma tādā vai citādā mērā ir savā starpā saistītas.

Jūs visi atnācāt šurp no Gaismas, un jūsu kopējais uzdevums – atkal pacelties uz Gaismu, paceļot sev līdzi arī visu Planētu.

Jūsu pasaules svarīga īpatnība ir viņas ATSPOGUĻOŠANĀS īpašība, ar kuru daļa var ieraudzīt savu atspulgu veselajā, bet veselais – izpausties katrā daļā. Bez tam Tīrība tajā atspoguļos Tīrību, bet ne-tīrība, atbilstoši – izkropļojumus. Cits princips: “Kas augšā, tas arī apakšā” jeb Fraktālās Līdzības princips. Pēc šiem principiem tad arī notiek cilvēciskās būtnes evolūcija: uzlabojot savu dabu, viņa uzlabo arī visu pasauli. Caur savu krišanu cilvēks ap sevi visu redz tumšās krāsās. Galu galā kolapsējas savā noslēgtībā un nonāk “aizspogulijā”, kur viss atstarojas saskaņā ar viņa paša izkropļoto dabu – izkropļoti...

Monāde, kad viņa sākotnēji dalās, bet precīzāk – fraktālās vairošanās procesa sākuma momentā, veido noteiktu daudzumu daļu/fraktāļu. Savukārt daļas/fraktāļi turpina vairošanās procesu, rezultātā tiek sasniegts individuālas Dvēseles līmenis, kura realizē iemiesojumu ciklu. Sākotnējo Monāžu mūsu Visumā ir noteikts, ierobežots daudzums. Sākotnēji visas Monādes nes Radītāja potenciālu. Unikālais enerģiju un īpašību kopums tiek sastrādāts ar speciālām evolucionārām Programmām. Katru saimi, kura sastāv no Dvēselēm, iznākušām no vienas Monādes, var saukt par “Radniecīgajām Dvēselēm”, jo visas viņas pieder vienai Garīgajai Ģimenei. Visas ģimenes un Pirmmonādes ir iznākušas no Vienotā – Sākotnes, kura caurauž Visu Esošo. Sākotnes Transcendences īpašība ļauj viņai būt klātesošai katrā Telpas-Laika punktā visos līmeņos, no augstākajiem līdz zemākajiem, un caur pašizpausmi realizēt nepārtrauktu Dzīvi, pulsējošu, elpojošu, attīstošos.

Jūs visi, būdami cits citam radinieki kā Viena PirmRadītāja bērni, tai pat laikā esat ar noteiktām atšķirībām savā starpā. Vēl vairāk, neskatoties uz to, ka jums ir daudz kopīga savā starpā, ka jums piemīt Visuma Radītāja potenciāls, jūs katrs esat pilnīgi unikāls, un nekur Visumā nav nevienas jūsu absolūti precīzas kopijas, jo Dieva-Radītāja mērķis ir JAUNĀ radīšana, bet nekādi ne atkārtošana. Katrā no jums viņš ir ielicis kaut ko pilnīgi unikālu jūsu Dievišķā Potenciāla veidā, lai jūs atklātu šo unikalitāti kā Kop-Radītājs jūsu evolucionārās izaugsmes procesā.

Kādā veidā notiek evolucionārā Uzkāpšana pie Dieva-Radītāja?

Pēc līdzīgo pievilkšanās Principa Radītājs paceļ savus Bērnus līdz savam līmenim. Tīrais pievelkas pie tīrā, veidojot jaunu Pilnības pakāpi. Mazāk pilnīgs pievelkas savai līdzībai – ar transformācijas un arī tālākas uzkāpšanas mērķi.

Tikai iekšējas tīrības atspulgs ir tiešs, un viens cilvēks varēs ar savu Gaismu pievilkties pie cita – tāda paša Tīra, kā viņš pats – Gaismas. Augsts Apziņas līmenis un Gara izpausmes tīrība palīdz iziet uz Dvīņu Liesmu līmeni, kurā tiek sasniegts Pirmmonādes daļu sākotnējo daļu skanējums praktiski unisonā. Tad, harmoniski mijiedarbojoties vienam ar otru, balstoties uz Dievišķās Mīlestības pamata, cilvēki caur savu saplūšanu spēj paust Tēva-PirmRadītāja, Sākotnes, Gaismu.

Dvīņu Liesmas evolūcijas uz planētas gaitā var savā starpā stāties dažādās savienībās. Tajā skaitā – laulībās, kad realizējas kā vīrišķais un sievišķais sākums. Noteiktā etapā šīm laulībām piemīt KARMISKS transformējošs raksturs. Bet kad tiek sasniegts augsts attīstības līmenis, Dvīņu Liesmas var veidot laulības, kuras jūsu pasaulē ir ieguvušas nosaukumu “kosmiskie laulātie”. Pie tam ir jāsaprot, ka Dvīņu Liesmas jūsu pasaulē ne vienmēr iemiesojas kā pretējā dzimuma pārstāvji. Tieši Dvīņu Liesmas, sasniegušas augstu attīstības līmeni, kad viņas stājas laulībās, var saukt par “otrajām pusītēm”. Bet te jāsaprot, ka patiesībā Dvīņu Liesmas nav tikai pusītes. Dvīņu Liesmas – tās nav vienotā divas daļas. Viņas pārstāv kopu, kura sastāv no vairāk kā divām individuālām Dvēselēm. Tāpēc vārdu “pusīte” var pieņemt tikai kā nosacītu apzīmējumu.

Kāpēc daudzu dzīvju un reizēm pat – vienas dzīves – garumā jūs satiekat nevis vienu, bet vairākus partnerus, ar kuriem kopā izejat gan priekus, gan ciešanas? Kāpēc uzreiz nesatiekat savu patieso mīlestību? Patiesībā nav sākotnēji ieplānotu pāru, kuri kā pasakā, izejot visas bēdas un skumjas, satiekas aizraujoša stāsta beigās. Taču ir Dvēseles, kuras, sākot ar saviem pašiem pirmajiem iemiesojumiem un tālāk, no dzīves dzīvē piemeklējas viena otrai pēc līdzības – vai nu pēc dievišķajām īpašībām, vai arī pēc īpašībām, kuras viņiem abiem vajag transformēt. Tā veidojas karmiskās savienības. Bieži mēdz būt, ka vienas dzīves laikā Dvēselei vajag satikties ar vairākiem karmiskajiem partneriem, lai apgūtu to mācību kopumu, kuru viņa sev noteica pirms iemiesošanās – dabiski, piemeklējot partnerus pēc saskanīguma, tas ir, savukārt dodot arī partneriem iespēju apgūt viņu izvēlētās mācības. Ja divu Dvēseļu starpā mācības ir sekmīgi izietas, karmiskā saikne izbeidzas, viņiem vairs nav jēgas tikties uz Pilnveidošanās laukuma, un katrs turpina savu Uzkāpšanas Ceļu ar jauniem partneriem un jaunām mācībām. Bet ja mācības netiek apgūtas, vienas un tās pašas Dvēseles var tikties daudzu dzīvju garumā, atspoguļojot viena otrai savu izkropļoto gaismu līdz tam laikam, kamēr spoguļi “neiztaisnosies”, un viņa abas nepacelsies uz jaunu pilnības līmeni.

Aplūkosim vienkāršāko shēmu, kā Monādes dalās/vairojas pa apakšlīmeņiem – iznāks sava veida koks ar zariem un atzariem. Pašā zemākajā Monādes zarošanās līmenī katra apakšmonāde fraktalizējas daudzās daļās – individuālās Dvēselēs, kuras iet uz iemiesojumu. Šīs Dvēseles ir ļoti saskanīgas savā starpā, un viņu dzīves plūsmas ir ļoti tuvas pēc vibrācijām. Tādas dvēseles – no viena “ķekara”, nosacīti var saukt par PARALĒLAJIEM IEMIESOJUMIEM. Šīs dvēseles praktiski nekad cita ar citu nesatiekas, bieži dzimst dažādos Zemes stūrīšos, vai pat uz dažādām planētām, un viņām ir pilnīgi unikālas un savā starpā nelīdzīgas pieredzes. Taču var satikties ar partneriem, kuri attiecībā cits pret citu arī ir paralēlie iemiesojumi. Tādejādi izpaužas vienu un to pašu dzīves plūsmu daudzdimensionalitāte. Domāju, ka jēga tam ir acīmredzama: katrai dzīves plūsmai tiek dota iespēja izspēlēt maksimālo uzdevumu variantu daudzumu vienā dotā laika vienībā. Un tai pat laikā tiek dota iespēja atstrādāt savu karmu un paralēlo iemiesojumu karmu – to karmu, kuru ir sastrādājušas individuālas Dvēseles. Tas attiecas uz pašreizējo Pārejas no nokāpšanas uz Uzkāpšanu evolucionāro etapu, kad Gars, atnācis uz matērijas blīvajiem slāņiem pa dažādiem ceļiem, sāk savu atgriešanos Mājās.

Monāžu vairošanās Visumā nosacīta shēma

Jēdziens “Dvīņu Liesmas” jāsaprot nevis kā Dvēseles daļu/fraktāļu pāris, nevis kā individuālas Dvēseles, bet kā daudzas tādas, kuras ir apvienotas ar īpašu radniecību, ar īpašu dvīņu enerģētisko informāciju, un iemiesotas tajā vai citā pasaulē. Tādai kopai piemīt īpaša magnētiska, daudzdimensionāla ģenētiska dzimtas identitāte, kas tad arī ļauj tādas Dvēseles saukt par “Dvīņu Liesmām”. Liesma šajā gadījumā jāsaprot kā ugunīgo raksturojumu vienotība, kuri formē dvīņu individuālo Dvēseļu grupu pirmsiemiesošanās planētas blīvajās pasaulēs stadijā. Dvīņu Liesmas jūsu pasaulē var iemiesoties kā vīrieši vai sievietes. Pie tam jāsaprot, ka tā sauktās “otrās pusītes” lomā var uzstāties nevis viena individuāla Dvēsele, bet jebkurš jūsu Dvīņu Liesmu kopas pārstāvis. “Pusītes” lomu var spēlēt te viens no viņiem, te otrs. Dvīņu Liesmas no iemiesojuma uz iemiesojumu, kad sava starpā satiekas, arvien vairāk harmonizē savas attiecības, kamēr beidzot augstākā līmenī netiek sasniegta pilnīga saplūšana vienā veselā. Un tad iemiesošanās konkrētajā pasaulē vairs nav vajadzīga – izņemot gadījumus, ka tiek pildītas evolucionāras misijas. Individuālo Dvēseļu, kuras veido Dvīņu Liesmu, skaits atšķiras. Un ne tikai tāpēc, ka dažas šajā brīdī var būt iemiesotas jūsu pasaulē, bet dažas – nē. Katrai Monādes daļiņai/fraktālim šajā līmenī ir savs pārstāvniecības līmenis. Minimālais individuālu Dvēseļu skaits, kuras veido Dvīņu Liesmu kopu uz Zemes – 27. Maksimālais – 272. Tām Monādēm, bet precīzāk – apakšmonādēm, kuras izpaužas jūsu pasaulē, sākotnēji ir liekāks Dvīņu Liesmu skaits jūsu pasaulē. Pakāpeniski dažas Dvīņu Liesmas saplūst savā starpā un aiziet uz citām pasaulēm, iespējams pat – uz citām planētām. Atbilstoši, individuālo Dvēseļu-Dvīņu liesmu skaits samazinās.

Apakšmonādes zināmas daļiņas/fraktāļi, kuras dzemdina jūsu pasaules Dvīņu Liesmas (Dvīņu Liesmu Vecāki), mīt augstākajā pasaulē. Priekš jums tā kā likums ir viena no piektās dimensijas pasaulēm. Kaut arī ir gadījumi, kad jūsu pasaules Dvīņu Liesmu kopu dzemdina daļiņas/fraktāļi no septītās dimensijas. Tas atkal ir saistīts ar īpašu evolucionāru programmu esamību, ar planetārās attīstības īpašu evolucionāru misiju, svarīgu uzdevumu pildīšanu.

Pamatots ir jautājums: kā jēdziens Augstākais “Es” atbilst Dvīņu Liesmu Vecākiem – piektās vai augstākas dimensijas apakšmonādes daļiņām/fraktāļiem? Tas nav viens un tas pats. Augstākais “Es” ir citas kārtas jēdziens. Dvīņu Liesmas var piederēt dažādiem Augstākajiem “Es”. Augstākais “Es” ir sarežģīts daudzdimensionāls jēdziens, kurš vienotā Dievišķā kolektīvā apvieno dažādu radniecīgu ģimeņu pārstāvjus. Kā likums, viņš formējas tikai konkrētajai planētai. Pārejot uz citu planētu, Augstākais “Es” maina savu sastāvu, mainās kvalitatīvi. Pie tam pats Augstākais “Es” nepieder tikai vienai planētai, par cik individuālu Dvēseļu Augstākajā “Es” ietilpst gan starpplanētu, gan Galaktiskā, gan pat starpgalaktiskā līmeņa Būtnes. Augstākais “Es” – tās ir ne tik daudz radniecīgas, monādiskas attiecības (kaut arī tas tiek ņemts vērā, veidojot Augstāko “Es”), cik attiecības, saistītas ar daudzdimensionālās ģenētikas attīstību. Tā ir īpaša dzimtas GAISMAS SPECIALIZĀCIJA, kura nosaka dzīvi lielam skaitam individuālu Dvēseļu uz konkrētās planētas, visās viņas pasaulēs. Pie tam GAISMAS SPECIALIZĀCIJA jāuztver nevis kā kāda kosmiska profesija, specialitāte, bet KĀ KOSMISKU SPĒJU KOPUMS DZĪVES ATTĪSTĪBAI UZ PLANĒTAS UN VISUMĀ. Gaismas specializāciju ir milzīgs daudzums. Tās ir unikālas, savdabības. Katrs Augstākais “Es” ir neatkārtojams, kā neatkārtojama ir katra individuālā Dvēsele, katrs cilvēks.

Pēdējā laikā strauji ir palielinājies jūsu pasaules iedzīvotāju skaits. Viena un tā paša monādiskā dzimtas koka “ķekara” Dvēselēm vienā un tajā pašā iemiesojumā tagad ir “zemie” un “augstie” apziņas līmeņi. Tas notika tāpēc, ka uz jūsu pasauli pārcēlās daudzi radniecīgo Dvēseļu fraktāļi no zemākajām pasaulēm. Viņi dzīvo kaimiņos tiem, kas jau diezgan ilgi evolucionē šajā pasaulē, un bez tam ar tiem, kuri ir nokāpuši no augstākajām pasaulēm savu misiju pildīšanai. Pamodusies apziņa spēj pacelt savus pagaidām nepamodušos brāļus, kuri apzināti uzņēmās pienākumus pildīt grūtāk atrisināmas situācijas. Tajā skaitā – evolūcijas blīvākos matērijas slāņos, zemākajās dimensijās, uzdevumu.

Tagad jūsu pasaules cilvēki ir iegājuši unikālākajā “graudu” no “pelavām” attīrīšanas laikā. Pie kam “pelavas” – tās nav pašas Dvēseles, kā bija pieņemts uzskatīt, bet nasta ar smagām pagātnes sastrādnēm, kuras pienācis laiks pilnībā transformēt. Nekad un neviens nav plānojis vienu dvēseļu atdalīšanu no citām, to “sijāšanu” gluži kā caur sietu. Sākotnes Enerģija šajā etapā nedala, nesijā Dvēseles, sūtot vienas augšup, bet citas – lejup. Gluži otrādi, tagad sākas pašu dažādāko līmeņu Dvēseļu daļiņu/fraktāļu apvienošanās process. Taču pirms tam notiek attīrīšanās no karmiskās nastas, aktīvi ir sācies karmas neitralizācijas process – kā atsevišķiem cilvēkiem, tā arī radniecīgām cilvēku grupām. Un, protams, realizējas visas cilvēces karmas neitralizācija. Vēl vairāk, tiek realizēta negatīvās karmiskās enerģijas transformācija pozitīvā, radošā. Tāda transformācija jau tagad, katru mirkli atbrīvo kolosālu enerģijas rezervi, kas ir Degviela Augšupcelšanai un Kvantu lēcienam priekš visas planētas.

Kā notiek mijiedarbība starp monāžu izpausmes zemāko līmeņu dzīves plūsmām? Visu cilvēci kā vienu ģimeni nosacīti var sadalīt radniecības līmeņos 1-mais (jauktas dzīves plūsmas), 2-rais (“paralēlie” iemiesojumi), 3-šais (tuvas radniecības), 4-tais, 5-tais un tālāk augšupejoši – līdz Sākotnes līmenim.

Ir jāiegaumē: tieši zemākajā līmenī individuālai Dvēselei satikt Dvīņu Liesmas tīrā veidā ir praktiski neiespējami. Taču šis saiknes veids vienmēr ir klātesošs kā potenciāls un var izpausties, individuālajām Dvēselēm uzkāpjot augstākos apziņas līmeņos.

Laulības partneri visbiežāk satiekas no 3-šā līmeņa radniecīgajām grupām (tuvas radniecības). Bet var satikties arī mazāk radniecīgās grupās. Viss atkarīgs no attiecību un īpašību tipiem, kurus viņiem nepieciešams izstrādāt kopā. Jūsu garīgie radinieki iemiesojas līdz ar jums atkal un atkal, mainoties ar lomām. Viņi visbiežāk pieder jūsu tiešajai atbalsta grupai šeit, uz Zemes. Bet tie radinieki un tuvinieki, ar kuriem jums ir ļoti smagas attiecības, bieži ir Dvēseles, kurām ar jums ir speciāli kontrakti, patiecoties kuriem jūs izrādāties fiziskos radniecīgos sakaros ar viņām un noteiktos apstākļos.

Kas notiek, kad jūs, atbrīvojoties no karmas, līdzeni un pareizi ejat pa Gara Ceļu? Jūs sākat pacelties vibrācijās, pakāpeniski maināties visos līmeņos, un tātad pēc līdzības principa mainīsies arī jūsu apkārtne. Kādā veidā – mainīsies? Jūsu radinieki, bieži būdami jums tuvi pēc garīgās radniecības, gribot negribot un, iespējams, negaidīti priekš viņiem pašiem arī sevī pamanīs izmaiņas. Vai nu apstākļi sāks nostādīt viņus tādos apstākļos, ka viņiem nāksies ķerties pie savu dzīves uzskatu un sava dzīvesveida pārdomāšanas un pārvērtēšanas, vai arī viņi paši sāks interesēties par Gara jautājumiem – lai arī ne vienmēr atklātā veidā. Taču jūsu uzkāpšana sāks pacelt arī viņus. Ārkārtējos gadījumos, kad transformācija konkrētajā ķermenī dažādu iemeslu dēļ vairs nav iespējama, ir iespējama Pāreja un atgriešanās tajā pašā ģimenē, taču jaunā ķermenī un ar atjaunotu, atklātāku, apziņu. Kas attiecas uz jūsu darbiniekiem darbā un draugu loku – šeit viss ir vienkāršāk. Vai nu viņiem arī sāksies noteikti procesi, kuri ved pie atmošanās, vai arī jūsu attiecības izbeigsies, vai arī vecie draugi aizies un parādīsies jauni, atbilstoši jūsu pašreizējiem uzdevumiem.

Kas attiecas uz tuviem partneriem, tad notiek sekojošais: vai nu jūs ar viņiem atrisināt karmu un šķiraties, vai arī, pēc karmas izbeigšanās, abi pārejat uz jaunu augstāku savstarpējo attiecību līmeni. Tieši no augstāka garīga attīstības līmeņa jau var runāt par Dvīņu Liesmu un kosmisko laulāto jēdzieniem, par cik zemos līmeņos Dvīņu Liesmu enerģētika nedarbojas, neizpaužas. Samērā ar evolucionāro attīstību tikšanās ar Dvīņu Liesmām kļūst arvien iespējamāka. Kaut gan satuvināšanās ar Dvīņu Liesmu iespējama arī tad, kad cilvēks ir karmiskā laulībā. Taču pie tam zemais evolucionārais līmenis neļauj izpausties dziļajiem iekšējiem sakariem, par cik tiem piemīt nevis materiāls, bet Garīgs raksturs. Tieši Garīguma attīstība rada sakaru attīstīšanos uz Dvīņu Liesmu radniecīgās saiknes pamata. Tuvināšanās sākumā notiek kopīga garīga darba izpildei. Pie tam var runāt ne tikai par laulībām starp vīrieti un sievieti, bet arī par dažādu savienību (piemēram, radošu) izveidošanos, kuras aicinātas pildīt tos vai citus uzdevumus cilvēku sabiedrības un jūsu pasaules kopumā attīstībā.

Gribu šeit apgaismot vēl vienu svarīgu momentu: kas tiek saprasts ar vārdiem “pāriešana uz augstāku līmeni”. Un šeit atkal var vērsties pie mūsu shēmas. Faktiski šeit vienkāršotā veidā ir dota arī jūsu Uzkāpšanas, pakāpeniskas apvienošanās ar monādiskajiem radiniekiem samērā ar pašreizējā Evolūcijas Plāna realizēšanos, taču nebūt ne visas Pasaules-ēkas tās paplašinātā izpratnē – shēma. Tālāk, lejupejoši no šī punkta, notiek visas tā sauktās Garīgās Hierarhijas, jūsu gadījumā – jūsu lokālā Visuma, diferenciācija, un tieši šie diferenciācijas punkti ir jūsu Monādes noteikti punkti, uz kuriem jūs spējat pacelties, sasniedzot jūsu pavadoņu un sakaru kanāla ar Augstākajām Pasaulēm noteiktu tīrības pakāpi. Tādejādi, jūs varat iziet uz Augšupcelto Valdnieku līmeņiem, uz Ercenģeļu līmeņiem, uz Planētas Loģiskās Apziņas, Saules Sistēmas, Galaktikas Līmeņiem, līdz pat Pirmradītāja līmenim. Un visi šie līmeņi potenciāli esat Jūs, par cik piederat sākotnējai Dievišķajai Monādei. Tie esat visi Jūs – Tie, Kas Jūs Esat.

Var teikt, ka, paplašinoties jūsu apziņai un paceļoties jūsu vibrācijām, jūsos ieiet Gars, tā līmeņa Dievs, līdz kuram jūs esat izauguši. Un tad, ja viss norit harmoniski, bez ego kļūmēm, lepnības, bez krišanas no augstākajiem garīgajiem līmeņiem uz iluzoriem, pseidogarīgiem, pakāpeniskas harmoniskas kāpšanas uz augšu gadījumā notiek tas Darbs, kura dēļ jūs tad arī atnācāt uz Zemi. Jūs, stingri stāvot uz kājām, uz zemes, esat Pasauļu – Debesu un Zemes – savienotājs, un caur savu “Es”, caur sava apziņas punkta pacelšanu, jūs vienlaicīgi paceļat arī Planētas un visas monādiskās ķēdītes, ar jums tieši saistītās, apziņas punktu. Bet jūs paši, izejot no karmiskās atkarības un pienākumu zemajām enerģijām, iegūstat tiesības Kop-Radīt, jo jūsu apziņa jau atrodas Kop-Radīšanas līmeņos. Šiem līmeņiem raksturīgs tas, ka ego vairs nekontrolē cilvēku, gluži otrādi, cilvēks iziet no egoistisku interešu čaulas un kļūst Apzinīga Pasaules-ēkas Vienība, caur kuru Rada Dievs. Bet jūs paši caur šo saplūšanu ar Augstāko “Es” pārdzīvojat daudzas izmaiņas, jūsos tiek iedarbināti Pārveidošanās procesi – kā Apziņai, tā arī visiem jūsu pavadoņiem, smalkajām un blīvajām struktūrām.

Tagad cilvēce ir iegājusi tajā stadijā, kad apziņas modināšanas process jau ir iedarbināts un nav apgriežams, tas uzņem apgriezienus. Kritiskais punkts ir pāriets, un tagad vispārēja pamošanās ir tikai laika jautājums. Protams, jaunam laikam atbildīs jauni uzdevumi, jo ar Augšupcelšanos un Zemes Pāreju uz jaunu evolucionāru līmeni taču viss tikai sāksies...

Tagad mēs atkal varam atgriezties pie Dvīņu Liesmu un “kosmisko laulāto” jēdzieniem. Tātad, Dvīņu Liesmas – tā ir radniecīgo Dvēseļu, kuras saistītas ar vieniem Vecākiem no augstākās dimensijas un apvienotas ar Vieniem ugunīgajiem raksturojumiem, kuri nosaka viņu kā garīgo Dvīņu īpašības, kopa. Viņas sāk apvienoties un saplūst tad, kad uzkāpšanā ir sasniegušas garīgi evolucionārās attīstības vienu līmeni, kaut agrāk varēja atrasties dažādos līmeņos. Individuālas Dvēseles, saistītas savā starpā kā Dvīņu Liesmas, kopā kāpj augšup pa dzīvi, Garā, un vienreiz viņu apziņas, kuras agrāk atradās katra savā attīstības līmenī, paceļas uz Saplūšanas punktu. To var veicināt paplašināts Mīlestības kanāls starp viņiem, pat lai agrāk viņi nebija vienā garīgajā līmenī. Kad notiek saplūšana, Dvēseles kļūst Vienotība. Konkrēti, tādu vienotību veido Dvīņu Liesmas, kuras izveido vīrieša un sievietes mīloši radoša Savienība. Dievišķais sāk izpausties caur Vīrišķā un Sievišķā sākumu, veidojošu garīgu Centru, caur kuru Radītājs var radīt un darīt savu darbu, Vienotību. Tālāk individuālās Dvēseles var kopā pacelties arī līdz augstākiem saplūšanas līmeņiem, taču tas nenotiek vienmēr. Pāri arī augstākajos līmeņos var mainīties. Tāpēc ka ir citi Dvīņu Liesmu kopas dalībnieki, un starp viņiem arī ir nepieciešama mijiedarbība, lai tālāk apvienotos un attīstītos – kā planetārā līmenī, tā arī augstākos esamības līmeņos.

Kā jums jau ir zināms, uz jūsu planētas ierodas Gaismas Būtnes no dažādām Galaktikas planētām un pat no citām Galaktikām. Atklāts paliek jautājums, kādā tad veidā var saplūst ar Dvīņu Liesmu tās individuālās Dvēseles, kuras ieradušās šeit no citām pasaulēm evolucionāru uzdevumu pildīšanai? Vai viņām ir izredzes šajā pasaulē iemantot Dvīņu Liesmu? Atbilde var jūs pārsteigt. Lieta tā, ka arī viņas var uz Zemes atrast Dvīņu Liesmu – starp tām, kuras pacēlušās līdz viņu līmenim. Tāpēc ka Dvīņu Liesma plašā šī vārda nozīmē – tas ir jūsu Dievišķais Ugunīgais Atspulgs citā Gaismas Būtnē, atspoguļojošs jūs kā Monādi, tuvu Sākotnei. Tiesa, tam nepieciešams vienots Ugunīgais kosmiskais avots, kurš apvieno dažādu planētu pasaules. Jūs, piemēram, arī varat satikt savu Dvīņu Liesmu otrā Galaktikas galā vai pat citā Galaktikā. Taču tikai tajā gadījumā, ja pacelsieties uz augstāku savas kosmiskās Ugunīgās Radniecības līmeni. Tāpēc ka tajā līmenī apakšmonādēm ir radniecība ar kādu vienotu Monādi, apvienojošu Gaismas Būtnes, kurām ir viena Garīgā Liesma. Un jūs varat satikt savu augstākas pakāpes Dvīni jebkurā Visuma daļā. Vienkārši jāsaprot, ka Dievam-Radītājam nav tādu šķēršļu kā telpa un laiks.

Tomēr eksistē tie, kuri ieradušies šeit ar noteiktiem mērķiem, lai atrastos uz planētas uz laiku. Viņi fiziskajā ķermenī reti sakrustojas ar Planētas pamata iedzīvotājiem, cenšas dzīvot nošķirti un saglabāt savas rases tīrību. Pat ja notiek jauktas laulības, tad tikai īpašos gadījumos, kad saplūst augstākās pakāpes Dvīņu Liesmas. Tiek īstenotas arī laulības uz līguma pamata, kad tas veicina misijas izpildīšanu, vispārējās evolucionārās attīstības mērķiem.

Kas attiecas uz augšupejošās un lejupejošās evolūciju līniju savietošanas jautājumu uz Planētas, tad šeit viss tiek īstenots harmoniski. Lieta tā, ka augšupejošās līnijas dzīves plūsmas ir ļoti cieši saistītas ar lejupejošās dzīves plūsmām. Tās ir vienu vai radniecīgu garīgo ģimeņu dvēseles, taču diferencētas dažādā laikā.

Vēl viens fakts, kurš nevar jūs nesatraukt. Pašreiz uz Zemes ir iemiesojies paša dažādākā attīstības līmeņa Dvēseļu maksimālais skaits. Kā mainīsies iedzīvotāju skaits nākotnē? Radītājs pašreizējā laikā uz Zemes ir sasniedzis pēc Plāna maksimāli iespējamo savas diferenciācijas punktu, un kopš neseniem laikiem – no Galaktiskās Precesijas iziešanas momenta, ir sācies pretējais – INTEGRĀCIJAS un apvienošanas process. Arī šim procesam ir savi evolucionāri kosmiski termiņi. Caur cilvēku apziņas pacelšanos jūs drīzā laikā ieiesiet Dvīņu Liesmu Laikmetā, kad karmiskās laulības aizies pagātnē, un savienības tiks radītas pēc Garīgās saskanības. Kas sekos pēc tā? Cilvēku dzīvesveida un pašu viņu ķermenisko komponenšu pilnīga izmainīšanās izraisīs dzīves ilguma palielināšanos, mirstības samazināšanos, tāpat izmaiņas pārdzīvos ar dzimstības principi.

Neraizējieties par Planētas un savu bērnu Nākotni: caur augstu apziņu un dzīvi, organizētu pēc Harmonijas Principiem, viņi radīs jaunus apstākļus, kuros vietas dzīvošanai, barības, telpas Kop-radīšanai pietiks visiem, jo viņu uzdevums un, tajā skaitā, arī jūsējais, jaunajā etapā ir Pārpilnības Telpas Kop-radīšana. Kāpēc tas kļūs iespējams? Sakarā ar fizikas likumu pakāpenisku izmainīšanos un Zemes un visa dzīvā pāriešanu – uz JAUNU Dimensiju.

Bet šīs Gaišās Nākotnes iestāšanās termiņi ir JŪSU ROKĀS, dārgās Māsas un Brāļi. Mēs gaidām tikšanos ar jums un mūsu ar jums kopīgo Kop-radīšanu, Gaismas Ģimenes Vienotībā!

2014.04.05.


 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 3. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe


 

Skatījumu skaits: 1274 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: