Galvenie » 2017 » Janvāris » 22 » Burvīgais Ruslans no Austrālijas
18:22
Burvīgais Ruslans no Austrālijas

Burvīgais Ruslans no Austrālijas

KRAJONS
caur Sergeju Kanaševski
2015. gada 31. decembrī
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(26) 2016, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 11.07.2016.
Tēmas iepriekšējā informācija lasāma: ( metafizika...)

Sveicināti, mani dārgie! Ar jums - Krajons. Visuma Magnētisma Radītāja Sirds priecājas, ka jūsu pasaulē arvien vairāk ir to, kuri ne vienkārši ceļo pa planētu, bet ceļojumu laikā pieņem un izplata svarīgu energoinformāciju, izpilda nepieciešamo gaismas darbu. Tādu darbību Gaismas Ģimene ne tikai apsveic, tā viņas iedvesmota un organizēta.
Kad simtstūkstošus gadu atpakaļ, Lemūrijas svētītā Zeme sāka pieņemt savus jaunos iedzīvotājus, lemūriešus, kontinenta, ko jūs tagad sauciet Austrālija, nebija. Šī kontinenta zemes sāka pacelties no ūdens nedaudz vēlāk, pēc 20-tūkstoš gadiem. Kādu laiku, lielā sala, uz austrumiem no Lemūrijas, nebija derīga apdzīvošanai, bet lemūrieši pēc tam to apguva, izveidojot īpašu vietu priekš atpūtas. Jūsu lemūriešu senči piesātināja šīs svētās vietas ar brīnišķīkām enerģijām, radot speciālus energoinformatīvos portālus, kas saistīja no zemūdens pacēlušos jauno zemi ar piektās dimensijas pasaulēm. Jauno teritoriju lemūrieši nosauca par Paradīzes Māju, tādēļ, ka šeit valdīja ne tikai paradīzes vietas, bet arī pati daba bija patiesi brīnumaina. Senie lanti, vareni, labsirdīgi milži-burvji, kādreiz apgaroja šo zemi un ielika viņā brīnumdarošus energoinformatīvus avotus. Ilgu laiku lielā sala, saukta Paradīzes Māja, mita labklājībā. Taču pienāca laiks iegremdēties matērijā. Sākās Dualitātes Eksperimenta kārtējā etapa īstenošana. Lemūrieši aizgāja no jūsu pasaules, dodot vietu atlantiem, starp kuriem bija daudz gan augšupejošu, gan lejupejošu evolūcijas vītņu pārstāvju. Paradīzes Mājas sala no tūkstošgades uz tūkstošgadi vērsās plašumā, kļuva lielāka un lielāka. Kad Trešās Atlantīdas impērija iemantoja savu pasaules varenību, daļa progresīvo atlantu pameta Atlantīdas salu, kas izvietojās tuvu Ziemeļamerikas austrumu krastiem un uz bijušās Paradīzes Mājas salas izkārtoja koloniju. Šeit bija iekārtotas pilsētas-tempļi, kas kalpoja par pamatu, lai veidotu Atlantīdas Republiku. Pateicoties augstāko pasauļu atbalstam un savai virtuozai, diplomātiskai darbībai, harmoniskā Atlantīdas republika mācēja eksistēt paralēli ar agresīvo, kareivīgo Atlantīdas impēriju. Republika Atlantīda, kā patstāvīga valsts, izveidojās 13826 gadus atpakaļ. Kaut arī līdz tam kā kolonija attīstījās vairāk kā tūkstoš gadus.
Republika Atlantīda ar sevi rādīja piemēru ne tik daudz kā tautas demokrātiju, cik harmonisku Gaismas darbinieku sabiedrību, iesvētītu Gaismas Priesteru, viena mērķa apvienotu, Lielai Kalpošanai progresīvās Evolūcijas ideāliem, balstītiem uz Visuma Tēva-Radītāja Lielajiem Plāniem. Septiņas Gaismas Pilsētas, liels daudzums lielāku un mazāku Tempļu, Gaismas enerģiju dažādu iemītnieku - lūk, kas vispirms bija Republika Atlantīda. Gadrīz trīs tūkstošgadu savas eksistēšanas laikā, Republika Atlantīda izpildīja daudzskaitlīgas programmas, virzītas uz Lielā Eksperimenta īstenošanu uz planētas Zeme. Tanī skaitā - bija pieņemtas programmas Dualitātes Eksperimenta norisei un izejai no tā. Atlantīdas Republikas Gaismas Darbinieki pārveidoja daudz planetāro struktūru, nepieciešamu Zemes tālākai evolūcijai, viņi radīja jaunas gaismas struktūras, kādas tik ļoti bija nepieciešamas planētai tanī laikā. Daļēji bija radīts planetārais Kristāliskais Režģis "12:12", kas vēlāk kļuva pamats priekš Planetārā Kristāliskā Režģa-144 radīšanas. Gaismas Salas iemītnieki ņēma aktīvu dalību jauna magnētisma un jaunas gravitācijas radīšanā. Tanī skaitā bija ielikti energoinformatīvie pamati priekš cilvēku augšupcelšanas no trešās dimensijas pasaulēm ceturtajā dimensijā. Atlantīdas Republikas iedzīvotāji savu salu nosauca "Aijahare", ko mūsdienīgā valodā var iztulkot kā: "PASAUĻU TILTS". Savas dzīves pēdājās simtgades progressīvie atlanti, plaukstošās salas PasaulesTilts (nākošās Austrālijas) iedzīvotāji, daudz uzmanības veltīja portālu radīšanai, kas saistīja ceturtās dimensijas pasaules ar trešo un piekto dimensijām. Pie tam, svarīgi atzīmēt, ka portāli, kurus radīja priesteri-atlanti, saistīja ceturtās dimensijas pasaules jūsu telpas-laika kontinuuma (TLK) ar trešas dimensijas pasaules cita telpas-laika kontinuumu. Pēdējā laikā jums arvien biežāk paziņo par to, ka planētas Zeme dzīvības darbība īstenojas divos telpas-laika kontinuumos, kas savstarpēji aktīvi mijiedarbojas, dažām "vietām" savijoties un veidojot jaunas apvienotas esamības formas. Vairākums cilvēku, kuri pāriet dzīvot jūsu pasaulē no trešās dimensijas, ir EKSPERIMENTĀLĀ, DUĀLĀ TLK pārstāvji. Tomēr, tagad jūsu pasaulē dzīvo arī cilvēki, atnākoši no trešās dimensijas TLK, kas ir dabisks, harmonisks. Jāatzīmē, ka tādiem, augšupejoša evolūcijas atzara pārstāvjiem, ir savs dzīvošanas areals {ареал ?}. Vispirms tagad tās ir - Dienvidamerika un Austrālija. Pēdējā kļuva tā vieta, kur piecus tūkstošus gadu atpakaļ, sāka lielā skaitā atnākt cilvēki no harmoniskā, dabiskā TLK. Svarīgi atzīmēt, ka tās dabiskā TLK dvēseles, kuras dzimst uz citiem kontinentiem, magnētiski pievelkas Austrālijai, tādēļ ka tur viņām radīti speciāli dzīves apstākļi, sagatavotas smalkmateriālākas programmas priekš viņu evolucionārās attīstības. Nav grūti ievērot atšķirību starp cilvēkiem, atnākušiem no trešās dimensijas duālā TLK un cilvēkiem, atnākušiem no trešās dimensijas dabīgā TLK. Pirmie izpauž agresiju, ņem aktīvu dalību karos, demonstrē citu uzskatu, cita pasaules uzskata nepieņemšanu. Otrie, miermīlīgi, toleranti, viņu centieni virzīti uz labvēlīgu dzīves iekārtošnu. Taisnība gan, galvenokārt - personīgās dzīves, savas apkārtnes labiekārtošana. Tieši tādi cilvēki, harmoniskā TLK , trešās dimensijas bijušie iemītnieki, tagad, lielākoties, dzīvo uz Piektā Kontinenta - Austrālijas teritorijas. Šis kontinents tiešām pagaidām guļošs - tādēļ ka šeit nav aktivizētas Programmas, kas nosaka viņu aktīvu mjiedarbību ar piekto dimensiju, augstākām pasaulēm. Pienāca laiks aizvērt, deaktivizēt portālus, kuri saista Austrāliju ar trešās dimensijas pasaulēm. Tie, kuriem bija lemts atnākt no trešās dimensijas, atnāca. Tagad pienāca laiks šurp atnest programmas no piektās dimensijas, CETURTĀS-PIEKTĀS DIMENSIJAS POLIPASAULĪGUMA pamatu radīšanai. Kad šis polipasaulīgums būs noformēts (uz to aizies dažas desmitgades), varēs polipasaulīgumam "4-5" pieaudzēt trešās dimensijas dabiskā TLK energoinformāciju. Un tad veidosies Polipasaules "3-4-5" struktūra. Taču svarīgi saprast, ka atšķirībā no Eiropas, Āzijas, Āfrikas, austrāliskā Polipasaule "3-4-5" apvienos trešo un piekto dimensijas harmoniskā TLK ar jūsu ceturtās dimensijas duālo TLK, kas transformējas un attīstās harmoniskā TLK, taču - ar unikālām īpašībām un īpašiem parametriem. Mūdienīgo Gaismas Darbinieku uzdevums - aktivizēt tās programmas, kuras bija ieliktas vēl Atlantīdas republikas laikā un ienest mūsdienīgās, evolucionārās programmas no piektās dimensijas. Par materiālās piesaistes vietu gaismas darbam var kļūt ULURU [УЛУРУ] kalns. "RU" / "РУ" - tā trešās dimensijas Saule, ULU / УЛУ - tā "pilsēta, apdzīvota vieta". Tādā veidā, kalns ULURU - Tas "Trešās dimensijas saules pilsēta". Gaismas Darbinieki, kuri dosies ekspedīcijā uz Austrāliju, var vadīt darbu, atrodoties blakus URULU kalnam. Tas ļaus nodibināt ciešu sakaru ar trešo dimensiju. Taču tur ir arī materiālā piesaiste sevišķiem piektās dimensijas portāliem. Mūsdienīgie Gaismas Meistari, spējīgi aizvērt vecos portālus un aktivizēt jaunos portālus starp ceturto un piekto dimensijām un sakārtot starp tām harmonisku energoinformācijas apmaiņu. Kā arī - pieņemt speciālas evolucionārās programmas priekš POLIPASAULES "3-4-5". Pēc šo Programmu aktivācijas, Austrālijas attīstība ne tikai attīstīsies, bet arī kļūs pavisam cita. Šeit sāks nākt jaunas Dvēseles, jauni Bērni, kuri varēs virzīt Austrālijas attīstību pa patiesi Garīgu ceļu. Sakari ar dabisku TLK ļaus šo attīstību darīt harmonisku. Tā Austrālija ienesīs savu nozīmīgu ieguldījumu kopplanetārā evolucionārā attīstībā.
Vārds jums, Gaismas Meistari! Gaismas Ģimene gatava jums sniegt visu nepieciešamo palīdzību priekš izvirzīto uzdevumu realizācijas. Bet Krajons jums dod priekšā teikšanu: zem kalna ULURU dzīvo ne tikai vesela pilsēta trešās dimensijas. Četrdimensionalitātē, augstākos ceturtās dimensijas apakšlīmeņos, šeit mīt brīnišķīga Kristāliska Būtne - KRISTĀLS RUSLANS, kurš cieši saistīts ar Zemes kristālisko sirdi un vispirms - kristālu URALANS, kas zem Arkaimas. Ak, kaut tuvākajā laikā divas Gaismas Darbinieku ekspedīcijas vadītu darbu Polimira veidošanai vienlaicīgi gan uz Urāla Arkaimā, gan Austrālijā, URULU tuvumā!Tāds darbs var kļūt patiesi brīnumains, brīnišķīga Dāvana planētai, visām planētas dzīvības formām.
RUSLANAM zem URULU pamata forma ir DODEKAEDRA veidā un satur svarīgus gaismas kodus priekš daudzdimensionālā Genoma aktivācijas augšupejošo cilvēku atzaram. Atslēgu kodiem jums nodos Gaismas Ģimene tad, kad noformēsiet nodomu priekš svarīga gaismas darba vadīšanas.
Uz tikšanos!

JŪSU KRAJONS
31.12.2015.g.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения! № 1(26) 2016, El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
=====
Latviskojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.01.2017., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 22.01.2017.

Skatījumu skaits: 322 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: