Galvenie » 2015 » Jūnijs » 7 » CEĻOJUMS
10:36
CEĻOJUMS

CEĻOJUMS
HERONTU UGUNĪGAJĀ PILSĒTĀ-TEMPLĪ

Praktisks darbs ar Ugunīgajām enerģijām
(No Gaismas Grupas tikšanās, 2015. gada 16. maijā, praktiskajiem materiāliem)

Vadošā - Svetlana Dračova
Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/10225 , pievienots 03.06.2015., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 04.06.2015.Paskataties uz mūsu Altāra centru, kur izplaukušas burvīgas tulpes. Tās vēl ļoti atgādina magones, pareizi? Ziedi spilgti, Ugunīgi ziedi. Tām burvīga smarža, burvīgs ārējais izskats, burvīgas vibrācijas. Noskaņojieties uz tulpju vibrācijām, kas līdzīgas magonēm. Sūtam katrs no savas personīgās Sirs Telpas sveicienu šiem burvīgajiem ziediem... Vilnis, vilnis-vibrācija. Rokas, kājas nesakrustotas. Sūtam vilni-vibrāciju un... gaidām atsaukšanos/atbalsi...
Ja atsaukšanās nav, sūtiet vēlreiz sveiciena vilni, pievienojot mazliet maiguma, pārsteiguma, gaidīšanas prieka. Sūtiet... un sajūtiet atsaukšanos. Tā var būt skaņas veidā, tā var būt smaržas veidā, it kā ziedi atrastos jums blakus, un jūs sajūtiet viņu brīnumaino smaržu. Iespējama čabēšana/šalkoņa, pieskāriens... Jebkura veida vibrācija... To jūs sajūtiet dažādi. Kādam tā - apzināšanās, oža, sajūtas, domas arī var būt. Tādēļ atveraties... Katrs atveras savā sirdī... Klusu, klusu, klusu... ieklausāmies savas sirds pukstos.
Maigi, ļoti maigi sūtiet ziediem, tulpēm vilni... Paplašiniet savu sirdi, atbīdiet tālāk robežas. Dodiet iespēju savai sirdij ierunāties vienā valodā ar ziediem. Ziedi prot runāt un jūsu sirds šo ziedu valodu zina.
Ziedi mums dod prieku. Prieku!
Kur dzīvo prieks?
Sirdī.
Ieraugot skaistu ziedu, sajūtot tā burvīgo smaržu, sirds priecājas, tā atveras un prieks raisās ne tikai no zināšanām par zieda skaistumu, bet no tā, ka šis skaistums ieiet jūsos, visos jūsu uztveres līmeņos.
Un, lūk, tagad mēs ar jums skaistumu uztveram ar sirdi un mācāmies to darīt apzināti. Ieelpa... izelpa... ieelpa... izelpa... elpošana palīdz saskaņoties ar Sirds Telpas kustībām... Ieelpa... izelpa... Ieelpa... izelpa...Ieelpa... izelpa...
Ieraugiet savas personīgās Sirds Telpas centrā burvīgo tulpju pušķi. Tas pārvietojas no istabas centra pie katra, viņa Sirds Telpā. Pie tam, tas var transformēties, pārvērsties vienā lielā ziedā, sastāvošā no daudziem sīkiem. Varbūt tā būs viena liela tulpe... Pavērojiet, kā tulpe ieiet jūsu Sirds Telpā...
Tagad jūsu Sirds Telpās ieiet tulpes vibrācijas, ne vienkārši - zināšanas par tulpēm, kā tās izskatās, bet - vibrācijas. Tieši tādēļ es arī runāju, ka, iespējams, vāze ar ziediem, kas no istabas centra pārvietojas jūsu Sirds Telpas centrā, transformējas, pārveidojas, pārvēršas pilnīgi citā stāvoklī. Iespējams, jūs ieraudzīsiet kaut kādu kristālu, iespējams jūs ieraudzīsiet skanošu telpu... Ļaujiet šādai pieredzei jūsos atvērties - vienošanās pieredzei ar ziediem, ar tulpēm, ciešas pieredzes nodibināšanai, noturīgam sakaram ar tulpes vibrācijām. Jūs izveidojiet savas savstarpējās attiecības ar tulpi tulpju valodā. Jā, jā. Jūs sarunājaties ar ziediem viņu valodā! Katrs zieds tā zina, kas viņam apkārt, kur viņam radniecīgie, kur viņš aug. Redz notiekošo ārpus - un apkārt viņam. Tulpes dzīvas. Viņas pasauli uztver citādi kā cilvēki, taču, no tā viņas nekļūst mazāk dzīvas. Vibrācijas - tas ir tas, kas apvieno visu esošo. Vibrācijas viļņu veidā, vibrācijas daļu veidā... dažādas vibrācijas. Bet mēs ar jums tagad pirmoreiz aizdomājāmies par to, kā tad mēs savstarpēji sadarbojamies/mijiedarbojamies ar pasauli? Kā cilvēks, dzīvojošs uz planētas Zeme, uztver ceturtās dimensijas apkārtējo pasauli?
Jā viņam ir 5 jūtu orgāni, plus sestais - intuīcija un tieši ar šiem jūtu orgāniem viņš operē, kad sadarbojas ar apkārtējo pasauli. Viņš saņem informāciju par pasauli caur saviem ožas, taustes orgāniem, utt. Bet galvenais, kas netiek skarts apzinātā veidā šajā procesā - tas daudzdimensionālais uztveres orgāns - sirds, kas arī nodarbojas ar informācijas analīzi, pienākošo no apkārtējās pasaules.
Kā mēs runājam? Dzīvot ar sirdi, domāt ar sirdi... Tad, lūk, pirmkārt, sirds mums dod savas zīmes par tiem vai citiem priekšmetiem, notikumiem, par cilvēkiem, mūs aptverošiem. Taču, pie tā, mēs nesajūtam šo ciešo, noturīgo sirds saikni ar mūsu dzīvē notiekošajiem notikumiem. Notikumainība notiek pati no sevis, apejot mūsu sirdi. Jā, mēs runājam par intuīciju. Taču intuīcija - tā arī ir sirds balss. Bieži priekš mums mēdz būt kaut kas - mīklains. To, ko mēs pieņemam kā vēja čukstus, vai gadījuma domu, vai vēl kaut kā, kas nesaprotams, parādījies jūsu parastajā dzīvē, neiespējami izanalīzēt.
Intuitīvā dzīves izdzīvošana no sirds - tas ir tas, uz ko mums nepieciešams fokusēties. Fokusēties uz dzīves, dzīves notikumu, mūs aptverošās dzīves, uztveri no sirds. Mūsu tālākajā attīstībā mums palīdzēs sirds. Mēs ar jums tagad nonācām pie tā sliekšņa, vai otrādi, stāvam pie pakāpiena, tur. kur mums jāieiet un jāatver durvis plašāk, jāiziet jaunā, brīnumainā, mirdzošā pasaulē, kas balstīta tieši uz intuīciju, uz labās smadzeņu puslodes domāšanu, uz saikni ar kosmosu.
Un mēs stāvam uz sliekšņa... Mēs stāvam uz atklājumu sliekšņa, uz apskaidrības sliekšņa, uz brīnišķīga jaunā radīšanas sliekšņa, mūsu gaismā un garā. Ziedi mums izpalīgos. Tas neviltīgs/nevainīgs vingrinājums ciešu, noturīgu saikņu izveidošanai ar apkārtējo pasauli, skaistuma pasauli.
Vēlreiz sūtam no Sirds Telpas centra, uz istabas centru prieku, prieka vilni, sveiciena prieku. Sūtam... Elpojam... Ieelpojam Zelta prānas enerģiju no Kosmosa. Izlaižam caur temočko/темечко (?), čiekurveida dziedzeri, viločkovuju/вилочковую (?) dziedzeri un izelpojam sirds telpā. Un tālāk šī ieelpa, vilnis, dodas istabas centrā, kur vāzē novietoti ziedi. Tas pie izelpas, bet ieelpā mēs saņemam atsaukšanos no ziediem un ieelpojam to caur savu Sirds Telpu un izelpojam caur viločkovuju/вилочковую (?) dziedzeri, čiekurveida dziedzeri, temečko/темечко (?) Kosmosā. Nodibinām saikni. Ieelpa-izelpa... Kosmoss - ziedi, ziedi - Kosmoss. Ieelpa - no Kosmosa, izelpa - ziediņā. Ieelpa - ziediņa vibrācijas, izelpa - Kosmosā. Ieelpa - izelpa... Ieelpa - izelpa...
Bet tagad redzat, kā ieelpa-izelpa veido toru. Starp jums, ziediem un Kosmosu, veidojas enerģētiska figūra - tors. Sāciet elpot pa apli, izlaižot enerģiju no temečkas/темочко (?) un sūtot ziediem. Ieelpa - no ziediem, izlaižot caur viločkovuju/вилочковую (?) dziederi, čiekurveida dziedzeri, temečku/темочко (?), ziedi... Sagredzenojiet...
Apgūstot kustību no ziediem uz jūsu sirds telpu, sāciet elpot domās uz otru pusi - no jūsu Sirds Telpas uz ziediem un tālāk temočkā/темочко (?) Elpojiet... Ieelpa - izelpa... Novērojiet, nepūlieties analizēt... Vienkārši elpojiet... un novērojiet skaisto, ugunīgo toru, kas veidojas jūsu sirsnīgās elpošanas rezultātā ziedu vibrācijās. Elpojam ... Un izkūstam šajā pieredzē. Saņemiet šajā elpošanas procesā apmierinājumu par notiekošo. Tas ir kaut kas jauns priekš jums, jauns vingrinājums, jauns paņēmiens savastarpējai sadarbībai ar ziediem - skaistuma nesējiem, ugunīgā skaistuma nesējiem, pie tam, zemes izcelsmes.
Kosmoss mijiedarbojas ar Zemi dažādos virzienos. Jā, augstu tas ir, aiz atmosfēras, troposfēras robežām, tur, kur bezgaisa telpa, taču tā arī šeit, līdzās. Tāpat kā fotonu enerģija, vietām nolaidusies jau uz Zemes. Kosmoss un planēta Zeme, nedalāmi. Tā arī šeit, mijiedarbība ar Kosmosu iespējama caur mijiedarbību ar zemes ziediem, kas arī nes savā būtībā, savās struktūrās ugunīgās kosmiskās enerģijas. Ieelpa... izelpa...

Augu pasaule ļoti cieši saistīta ar kosmosu. Un pārmaiņas, kas sākas uz Zemes, tās, pirmām kārtām, skar augu pasauli. Augiem vienkāršāk adaptēt kosmiskās enerģijas, kas atnāk uz Zemes. Un es domāju, jūs būsiet pārsteigti, kad uzzināsiet, ka ziedi, tulpes, vistiešākajā veidā jau mijiedarbojas ar kosmiskām ugunīm, kas priekš jums vēl jaunums, Zvaigžņotās Vienotības Kosmiskā Uguns. Šie ziedi par to zina. Vēl vairāk, šīs Uguns vibrācijas radniecīgas ziediem, tieši šiem ziediem/puķēm.
Ieelpojiet vēlreiz no Kosmosa un palaidiet Ugunīgo Apli mijiedarbībai ar ziediem, Ugunīgo Toru. Jūs variet elpot uz vienu pusi, otru pusi - tas ne tik svarīgi. Jums svarīgi nodibināt ciešu, noturīgu saikni ar tulpju vibrācijām, kas jums tagad dāvā Zvaigžņotās Vienotības Uguns vibrācijas. Jūs varat ar sirdi sajust, cik tas brīnišķīgi sākt saziņu ar šo Uguni. Tagad, sirds līmenī, jūtu, uztveres īmenī, mēs izzinām šo kontaktu, iedziļināmies šī kontakta būtībā.

Lai jums kļūtu skaidrāk un saprotamāk, uzlieciet roku uz augšējā sirds centra un sajūtiet, kas notiek jūsu sirdī, kādi procesi: siltums, drebuļi, vienkārši pārsteiguma, neizpratnes, neizskaidrojams stāvoklis. Tagad mēs ar jums pārvedīsim mijiedarbību no Zvaigžņotās Vienotības Uguns vibrācijām uz mums ar jums saprotamu valodu - Fiziskā ķermeņa valodu. Ķermenis - bagātīgs instruments. Tas daudzdimensionāls un daudztelpisks. Fiziskais ķermenis. Jā, jā, nebrīnaties, gan daudzlīmenīgs, gan daudztelpisks.Un tas palīdz uztvert visus jaunos kosmiskos procesus, izlaižot šos procesus caur daudzdimensionālu analīzi - caur Sirds Telpu. Tas ne nejauši. Mums nepieciešams nodibināt ciešu, noturīgu saikni katrā sirdī. Ieelpa... Izelpa... Ieelpa... Izelpa...

Sajūtiet, kā jūsu sirdī sāk kaut kas rasties... Iespējams, emocijas, jūtas vai zināšana... Kaut kas, pagaidām, vārdos neizsakāms. It kā no iekšienes, no dziļumiem, no jūras dzelmes, no jūsu sirds dziļiem ūdeņiem, sāk kaut kas izpausties, pacelties. It kā daudzdimensionāls orķestris ņemtu savu pirmo noti. Mēs ar jums esam klātesoši skaņas dzimšanai, ejošas no katras sirds dziļumiem. Skaņa tā - vibrācija. Tā var būt ausij dzirdama, var arī nebūt. Ne visas skaņas mēs uztveram ar parastām cilvēcisām ausīm. Tā, delfīnu treļļus, ne gluži katrs var sadzirdēt. Kā saka, ka delfīni dziedot ultraskaņās. Tad, lūk, kas tagad paceļas no jūsu sirds centra - tā arī ir ultraskaņa. Skaņa, kas pagaidām vēl slikti, vai tik tikko dzrdama jūsu zemes ausīm. Taču šinī pat momentā jūsu sirds liecina jums par to, ka jūs to sajūtiet. Jūs jūtiet šo skaņu. Ja jūs nezirdat, tad darbību sāk cits jūsu ķermeņa analizators, cits sajūtu orgāns - taktīlās sajūtas. Jūs sāciet sajust, iespējams, siltumu, iespējams, iedrebēšanos vai kādu paplašināšanos, izplūšanu. Bet varbūt otrādi, padziļināšanos. Tā arī var būt. Jo jebkurš process iet sfērā: no centra uz perifēriju un no perifērijas uz centru. Atceraties sirds telpas elpošanu? Ieelpošan. Izelpošana. Ieelpošana. Izelpošana. Pirmais cikls no centra uz perifēriju, otrs - no perifērijas uz centru, bet pēc tam, elpošana it kā apstājas, apraujas. Viļņi it kā pārtrauc savu skrējienu. Nē, šajā momentā tie kustas, taču tie kustas daudzpusīgi. Un izveidojas, šīs kustības vektors veido punktu vai līniju. Viss atkarīgs no tā, kāds redzes fokuss uz doto priekšmetu.

Un tā, mēs atkal ieelpojam zeltīto prāna enerģiju no Kosmosa, izlaižam caur pamata energocentru, csur čiekurveida dziedzeri, viločkovuju/вилочковую (?) dziedzeri un izpūšam ar spēku Sirds Telpā. Mūsu uzdevums vēl aktivizēt un paplašināt Sirds Telpu. Ieelpa... Izelpa... Ieelpa... Izelpa... Ieelpa... Izelpa... Bet tagad dodiet nodomu un norādījumu-vēlējumu jūsu Sirds Telpai: no Sirds Telpas centra, no nulles punkta, izpaust sarkano tulpju vibrāciju. Un novērojiet... vienkērši izkūstiet šajā procesā bez iedomām un gaidīšanas. Iespējams, būs vienkārši komforta sajūta, siltuma, bet varbūt būs arī kaut kas vairāk trauksmains,kaut kas topošs, līdzīgs lavīnai, augošs. Ieelpa... Izelpa... Vēlreiz: ieelpa no Kosmosa centra, izelpa Sirds Telpas centrā. Paelpojiet tik reizes, cik jums nepieciešams. Priekš jūsu sirds telpas atvēršanas efekta nostiprināšanas.

Jūsu Sirds Telpa tagad noskaņojās pilnībā uz ugunīgo ziedu vibrācijām, kas jau zina, kas tā ir Zvaigžņu Vienotības Kosmiskā Uguns. Tās noskaņotas uz šīs Uguns vibrācijām un tagad nodod šīs vibrācijas jums. Jūs no jauna varat redzēt jūsu Sirds Telpas centrā ziedu pušķi, vai vienu lielu ziedu, vai kristālu, taču tas IZMAINĪJĀS. Atzīmējiet, kas izmainījās. Kā izmainījās? Krāsa, skaņa, garša, bet varbūt vienkārši jūsu attieksme? Varbūt jūs ar izbrīnu raugāties uz šo ziedu, it kā līdz šim jūs ne reizi viņu neredzējāt? Tas arī liecina par jaunu, izmaiņu jūsos. Tas nozīmē, ka jūs noskaņojāties uz Zvaigžņu Vienotības Kosmiskās Uguns vilni.

Elpojiet... Elpojiet un esat mierā, tādēļ, ka pie mums ar jums uz tikšanos steidzas Ugunīgās Pilsētas-Tempļa iedzīvotāji - Heronti, kuri dzīvo 5,2 dimensijā. Šī Pilsēta-Templis ir sastīta ar Olimpisko sportkompleksu. Ieraugiet šo sportkompleksu, iedomājieties, stādaties priekšā, padomājiet par to. Ieraugiet virs sportkompleksa pārsteidzošu atvērušās tulpes zieda, vai atvērušās vāzes struktūru. Pie zieda vai vāzes malām var redzēt ugunīgas lodes. Virs visas šīs konstrukcijas redzams kupols, sastāvošs no divdaļīgām lēcām. Lēcas kā sektori formē šo kupolu.

Bet, lūk, tagad mēs ar jums apvienojamies, domās, sadodamies rokās un apvienojamies Vienotā Sirds Telpā. (Ja kāds vēlas viens ar otru sadoties rokās - dariet to.) Apvienojamies sirdīm, elpojam, atkal elpojam... Ieelpojam zeltīto prāna enerģiju, ielaižam no Kosmosa caur kroņa enerģētisko centru, čiekurveida dziedzeri, viločkovuju/вилочковую (?) dziedzeri un izelpojam Vienotajā Sirds Telpā. Un novērojam kā vienotās sirds telpas centrā izgriežas spirāle. Nulles punkts! Un mēs ienirstam šajā nulles punktā. Un mēs lidojam caur šo nulles punktu Uguns Pilsētas - Tempļa struktūrā.

Izrādās, mēs ar jums esam zem kupola. Paskataties augšup: šis kupols sastāv no sektoriem, no apaļām lēcām, divizliektām/divkonveksām {krievu val. двояковыпуклых ?} Atzīmējiet, kā viņas spēlē... Tās līdzīgas kristāliem. Varbūt tās kristāliskas struktūras? Tās lauž gaismu, spēlējas ar slīpumiem, ir varavīkšņotas nokrāsas. Pamaniet, ka jūs lidinaties/peldat telpā zem šī kupola. Jūs varat izpētīt šo kupolu. Pārvietoties viegli: vienkārši domās/padomājiet par to, kur jūs vēlētos pabūt/atrasties un jūs tūliņ turp pārvietojieties. Kāds lido kompānijā, kāds divatā, kāds vienatnē... Izpētiet, izsekojiet šīs lēcas. Šīs lēcas pieņemšanas-nodošanas ierīces.Tās palīdz fokusēties Zvaigžņu Vienotības Uguns enerģiju vilnim, kas jau atnāca uz Zemes. Bet tas, teiksim tā, palaists plānots izmēģinājums, tādēļ neuztraucieties, vienkārši ceļojiet un izpētiet. Jūsu ceļojuma momentā Uguns nepienāk. Tā vienkārši ierīce, kas tagad ar mums uzsāk mijiedarbību. Mēs tās izzinām.

Telpā sāk parādīties figūras, Herontu figūras. Redzam viņu Glabātāju Ortevu/Ортего. Redzam arī citus šīs pilsētas vecajos. Tiekamies ar viņiem, ar kuriem jau tikāmies. Sākas apskāvieni, izjautāšana. Mūs atkal šeit sveicina visi iedzīvotāji. Šī pilsēta mums pazīstama, Pilsēta-Templis. Mēs šurp ceļojām ne vienu reizi vien. Mēs noskaidrojām, ka mūsu daļas, mūsu aspekti arī dzīvo šajā pilsētā un tādēļ ceļojums šurp priekš mums visai komforts.

Šodien mēs šurp ieradāmies ar īpašu misiju - misiju nepieciešamo instrukciju saņamšanai, instruktāžai, kā mums savstarpēji sadarboties ar Zvagžņu Vienotības Kosmisko Uguni.: kādas ir šīs Uguns īpatnības: kas mums jāzina, lai mēs paši vislabākajā veidā to pieņemtu, kad šī Uguns plašā straumē plūdīs uz Zemi jūnija vidū.

Atrodiet to, ar kuru jums šobrīd gribas sazināties un to, kuram jānodod jums noteikta informācija. Svarīgi, tā būs kaut kāda artefakta nodošana, vai energoinformācijas pakete no sirds uz sirdi. Zināšanas, prasmes, meistarība. Palūdziet nodot jums visu to, kas jums būs nepieciešams priekš šīs Uguns - Zvaigžņu Vienotības Uguns pieņemšanas. Katrs saņem savu sevišķo dāvanu, savu sevišķo informācijas, energoinformācijas paketi. Tas var būt kāds materializēšanas priekšmets, kā, piemēram, šķirstiņš vai kristāls. Jūs zinat, kā rīkoties ar dāvanām, kur tās paslēpt. Protams, taču Sirds Telpā! Lūk, šeit interesants moments - par cik mēs ar jums strādājam kolektīvi, tad visas dāvanas, pirmkārt, pienāk Vienotā Sirds Telpā, bet jau pēc tam - katra no jums Sirds Telpā. Bet tas nozīmē, ka visas dāvanas priekš mums ir kolektīvi apvienotas, tas ir, atkarībā no mūsu gatavības pieņemt, tās atraisīsies un atdosies katram.

Kaut kas jau kļūst skaidrs, saprotams. Kāds priecājas par dāvanu, sākot to atraisīt, izpakot, izpētīt, izzināt. Sajūtiet šīs dāvanas vibrācijas, sajūtiet kā šī dāvana rezonē ar jūsu Sirds Telpu, ar personīgo Sirds Telpu. Rezonanse, līdzvibrācijas, atsaukšanās/atbalss... Šis tieši tāds pats vingrinājums kādu mēs izpidījām, nodibinot ciešu, noturīgu saikni ar tulpēm istabas centrā.. Tā arī šeit - nodibiniet ciešu, noturīgu saikni ar Herontu dāvanām.

Telpa mainās - tā piesātinās ar ziediem, skaņām, krāsām, enerģijām. Tā kļūst dzīvīgāka un jautrāka, priecīgāka. No vienkārši svinīgas, ar gaidīšanas notīm, tā kļūst triumfējoša. Tā kļūst cildinoša, tā kļūst priecīga. Bet saņēmuši dāvanas un balvas, dodaties ceļojumā - palidinaties šajā telpā zem kupola, sastāvoša no divizliektām/divkonveksām lēcām. Kāds met kūleņus kā delfīniņš. Pievērsiet uzmanību, ka gaiss, šķietami, gaiss vai telpa, kurā mēs atrodamies, tai piemīt plazmas kvalitāte/īpatnība. Tādēļ peldēt, kūleņot kā delfīniņam, šeit ļoti, ļoti ērti, un domās pārvietoties ļoti ērti. Tādēļ nav nepieciešams izdarīt kaut kādu piepūli.

Elpojam. Ieelpojam zeltīto prāna enerģiju no Kosmosa, izlaižam caur temečku/темочко (?), čiekurveida dziedzeri viločkovuju/вилочковую (?) dziedzeri un izelpojam Sirds Telpā - un Vienotajā Sirds Telpā, un savā personīgajā. Ieelpa-izelpa, ieelpa-izelpa, ieelpa-izelpa...

Bet tagad ieraugiet šajā telpā tulpes... Pēkšņi, ne no šā, ne no tā, parādās tulpes. Bet jūs, ieelpojot zeltīto prāna enerģiju, sūtiet tulpēm ugunīgajā Herontu Pilsētā-Templī savu sveiciena vilni un sajūtiet atsaukšanos.

Vibrācijas... Vibrācijas pastiprinās. Vibrācijas kļūst spēcīgākas, sajūtamākas. Tas patīkams stāvoklis, it kā jūs ieraudzījāt senu draugu, kuru sen, sen neredzējāt. Un uz jums plūst tāds silts pazīšanās vilnis, pieņemšanas/uzņemšanas, prieka, divu cilvēku siržu pastiprināts, kuri tikušies un nevar vien izrunāties - pastāstīt viens otram, kas noticis pa pēdējiem eonu daudzuma gadiem, kuros viņi nav tikušies. Tā arī tagad. Jūs sūtiet tulpēm Ugunīgās Pilsētas-Tempļa centrā savu sveicienu un sajūtiet priecīgu atbalsi, prieka atbildi. Šī atbilde, šī saikne ar tulpēm palīdzēs Herontu dāvanām sākt savu atklāšanos, atraisīšanos. Dažas dāvanas jau sāk izrādīt dzīvības zīmes, izrādīt kustības, izrādīt vibrācijas, kustēšanos. Kāds sāk atvērties. Ja to var salīdzināt, tad it kā jūsu priekšā grāmata... Papūta vējš un lapas sāk šķirstīties, vējš kustina grāmatas lapas. Tas vēl nenozīmē, ka jūs atvērāt grāmatu un sāciet to lasīt. Taču sākas kaut kāda kustība. Kustība kļūst arvien pārliecinošāka, un jūsos tas izraisa apmierinātību. Jūs jūtiet, ka šī saikne nostiprinās, ir sajūtama saikne ar Herontu dāvanām. Tā priekš jums kļūst ne tik efemēra/эфемерной, ne vienkārši nosaukums "dāvana", "velte", bet jūs jau sāciet aprast ar to, ka jums ir velte/dāvana. Jūs varat priecāties, jūs jau varat sākt plānot, kad jūs sāksiet iepazīties ar šo dāvanu. Jūs ieejat notikumainībā, tādā notikumainībā, kas saitīta ar Zvaigžnu Vienotības Kosmiskās Uguns pieņemšanu. Tā jūs iepazīstaties ar tām civilizācijām, kādas sniedz šī Uguns - 32 civilizācijas, un jūs ar viņām ieejat kontaktos, rezonansē. Dāvanu vibrācijās un ugunīgo tulpju vibrācijās veicam ieelpu. Jūs saņemat mini-impulsu no tulpēm. Un jūs jau saprotiet, kā smaržo šīs enerģijas, kā smaržo Zvaigžņu Vienotības Uguns, kādas vibrācijas un kādas sajūtas no vibrācijām. Jūs sākat sadzīvot ar šīm kvalitātēm/īpašībām. Jūs pagaidām vēl neatvērāt šo dāvanu, kurā jūs noteikti atradīsiet pēdējos norādījumus-instrukcijas, kā sakontaktēties ar Uguni, taču stariņi, smalki Uguns diedziņi, jau steidzas pie jums un jūs jau sāciet tos sajust.

Elpojam. Ieelpojam zeltīto prāna enerģiju, izlaižam caur pamata čakru, vai pamata enerģētisko centru, caur čiekurveida dziedzeri, viločkovuju/вилочковую (?) dziedzeri un izelpojam savā Sirds Telpā... Izdariet trīs ieelpas un izelpas. Nu ko, noskaņošanās paveikta. Mēs ar jums veicām nepieciešamos noskaņošanās darbus, kurus šodienai paredzējām.

Un tagad mēs sākam ieelpot zeltīto prāna enerģiju no Kosmosa, izlaist caur temečko/темочко (?), čiekurveida dziedzeri, viločkovuju/вилочковую (?) dziedzeri un tālāk pa mugurkaulu - kakla daļu, krūtīm, jostasvietu, krustiem. Bet tālāk izlaidiet enerģiju no Kosmosa pa savām iegurņa-augšstilba locītavām, kājām, ceļgaliem un caur kāju pēdām izvadām Zemes centrā. Ieelpa-izelpa, ieelpa-izelpa, ieelpa-izelpa... Bet no Zemes centra jūs ieelpojat enerģiju, bagātinātu ar Zemes enerģijām un uz ieelpu paceļat augšup pa kājām, caur ceļgaliem, iegurņa-augšstilba locītavām, tālāk pa mugurkaulu, apmazgājot vienu aiz otra skriemeļus un izvadiet caur temečko Kosmosā. Ieelpa-izelpa, ieelpa-izelpa, ieelpa-izelpa... ieraugiet divas brīnišķīgas prāna enerģijas plūsmas: Kosmoss-Zeme, Zeme-Kosmoss. Jūs stāvat šajās plūsmās, bet tās piesātina šūnas ar pārsteidzošu gaismu, Sirds Telpas centrā abas plūsmas sajaucas un paplašinās uz visām horizonta pusēm. Sazemējamies un atgriežamies šajā auditorijā. Mēs varam ņemt arī jaunu enerģiju no Kosmosa un, izlaižot to caur ķermeni, ieaugt ar saknītēm Zemē. Izaugam un atgriežamies...

Tehniskais atbalsts: Rafiks Hamijevs, Tatjana Ričči, Natālija Sapko.

"Gara Magnētu" grupas vadītāja - Larisa Supei, Tel: 29188681
info@magnitiduha // Gara Magnēti 2015
=====
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/06.06.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 06.06.2015.

Skatījumu skaits: 411 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: