Galvenie » 2016 » Februāris » 4 » CILVĒKU - ROBOTU VĒSTURE
17:14
CILVĒKU - ROBOTU VĒSTURE

CILVĒKU - ROBOTU VĒSTURE
par to, kas mēs varējām kļūt nākotnē.
Kosmiskā dziedniecība

Galaktiskais Kristus-Melhisedeks
caur Sergeju Kanaševski
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija" Nr 5(23) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 31.01.2016.

Sveicināti, mani Bērni! Zemes bērni, Galaktikas bērni! Kosmiskā dziednīcība - jūsu, Lielās Centrālās Saules Eņģeļu, dabiskas spējas. Apvienojoties ar jūsu Augstākiem "Es", Garīgiem Skolotājiem, Atbalsta Grupām no augstākām pasaulēm, jūs spējīgi izdziedināt civilizācijas, kuras saņem dzīves pieredzi atrautībā no Dievišķās Sākotnes. Nedomājiet, ka jūs - mazs Visuma smilšu graudiņš, Kosmosa Vējiem pārnesams pa tā ārēm. Jūs - Dievišķš Veselums. Jūs - zvaigzne-lāpa, neredzmām saitēm apvienota ar citām zvaigznēm un ar to Zvaigzni, kas Centrā - ar Lielo Centrālo Sauli, kur viss vienots, viss viengabalains, viss harmonisks un Dievišķās Mīlestības piepildīts. Jūs, kā Dievišķa Zvaigzne, apveltīti ar vēlēšanos un iespējām izdziedināt visu esošo - kā lielu, tā mazu. Jūs varat izdziedināt arī smilšu graudiņu, arī Visumu. Tādēļ ka Dievišķai Zvaigznei ir visas takas, visi ceļi vedoši uz Vienotību. Bet Vienotība arī ir dziedināšana. Nav Vienotības - nav patiesas Mīlestības. Tādēļ ka patiesa, Beznosacījumu Mīlestība - tas galvenais Magnēts, kas pievelk visu vienā/vienotā centrā, apvieno agrāk izdalīto. Savieno to, kas varēja ilgi, ļoti ilgi eksistēt izdalīti.
Jums jau stāstīja par sestās dimensijas īpatnībām, jūsu telpas-laika kontinuuma (TLK). Tāda sestā dimensija - viena no pamatiem/bāzēm Dualitātes Eksperimenta norisei. Nebija iespējams radīt Dualitātes apstākļus ceturtajā dimensijā, ja tos neatbalstītu sestā dimensija. Galvenais jūsu sestās dimensijas nopelns Dualitātes attīstībā, ka tā radīja un turpina radīt DUĀLO MENTĀLO MATĒRIJU. Kas tas ir? Vispār, augstāko pasauļu mentālā matērija kalpo kā bāze priekš jūsu saprāta eksistēšanas un attīstības, kā spējas domāt, analizēt, pieņemt lēmumu. Duālā mentālā matērija nodrošināja jūsu individuālās apziņas attīstību, tas ir - ATDALĪTĀ SA-PRĀTA. Individuālais saprāts... Pievērsiet uzmanību, ka vārds "Indivi-duālais" jau satur apzīmējumu "duālais". Duālais - tātad, apveltīts diviem stariem vai zariem: "du" - divi, "al" - liesma, stari, zari {kr.val.: "ду" - два, "ал" - луч, пламя, ветвь}. Bet, kas tas "indivi"?
"In" - "iekšā", "iekšķīgi", "iekšēji"....................................................... / kr.val.: - "Ин" - "внутренний", "внутри", "в".
"Di" - dod enerģiju; attīsta, balstīta uz polaritāti (salīdziniet: DI-alektika) /........... - "Ди" - передача энергии; ... (сравните: ДИ-алектика).
"Vi" - izdalīšana/sazarošana (salīdziniet: "IZ-DA-LĪŠANA") /.............................. - "Ви" - разделение (сравните: "РАЗ-ВИ-ЛКА").
Tas ir, "indivi" - tā iekšējās enerģijas attīstība (enerģijas cilvēkā [iekšķīgi]), kas balstās uz izdalīšanu, uz sazarošanu. Bet "Individuālā" - iekšējās enerģijas attīstība, balstīta uz divdabīgu izdalīšanu. Par kādu divdabīgu izdalīšanu ir runa? Par jebkuru! Divdabīgums dotajā gadījumā, biopolaritāte, kas atnāca jūsu pasaulē uz maiņu Dievišķai Trialitātei/Triādei, kā pamatu pamats jūsu TRĪSpadsmitajam Visumam. Biopolaritāte izpaudās arī sestajā dimensijā jūsu TLK. Tā izpaudās dažādi. Tanī skaitā, biopolaritātes attīstība notika Dievišķās Triādes "Gars-apziņa-ķermenis" izdalīšanas ceļā. Apziņa un ķermenis atdalījās no Gara dažās sestās dimensijas pasaulēs tik ļoti, ka tās iemītnieki, atšķirībā no jums, jau pat neatceras par Dievu-Radītāju. Tādēļ, ka gāja duālo ceļu, attīstot tikai duālo vienotību "apziņa-ķermenis". Taču arī pašu apziņu var attīstīt dažādi. Var iet Dievišķās Triādes: "Apzinātu Dieva-Radītāja Mīlestības" - "Kolektīvās Mīlestības Apziņas" - "Vienīgās/Atseviķas Mīlestības Apziņas" attīstības ceļu. Var iet duālo ceļu, attīstot tikai principu: "Kolektīvā apziņa - vienīgā/atsevišķā apziņa". Pievērsiet uzmanību, ka pie tāda principa zūd ne tikai galvenais pamats "Apzināta Dieva-Radītāja Mīlestība", bet arī divas Dievišķo Triādu sastādošās Mīlestības apziņas. Triādes principu nomaina biopolaritāte. Un paliek tikai kolektīvā apziņa un vienīgā/atsevišķā apziņa.
Jūsu telpas-laika kontinuuma sestajā dimensijā eksistē civilizācija, kas ļoti, ļoti ilgu laiku attīstīja vienīgo/atsevišķo apziņu un kolektīvo apziņu. Par šo civilizāciju zināja jūsu senvecāki - lemūrieši. Viņi to nosauca ANDERONU civilizācija. Anderoni sākumā pastiprināti attīstīja vienīgo/atsevišķo apziņu. Bet kad pziņas līmenis sasniedza noteiktus augstumus, viņi sāka aktīvi attīstīt kolektīvo apziņu. Sākumā īstenojās procesi, kurus var salīdzināt ar intereneta parādīšanos jūsu pasaulē. Internets dod iespējas apvienoties priekš vienu vai citu mērķu īstenošanas. Anderoni apziņas līmenī sāka apvienoties ar sevišķas sinergijas palīdzību. Piemēram, ja agrāk eksistēja zinātnieku kolektīvs, strādājošs zinātnisko mērķu sasniegšanā, tad pēc sevišķas mentālās sinergijas izmantošanas radās KOLEKTĪVĀ APZIŅA, kas pēc savām mentālām spējām pārspēja zinātnieku kolektīvu. Vienīgo/atsevišķo apziņu apvienošana vienā sevišķā veselumā paaugstināja apziņas efektivitāti desmitreiz, un arī pat simtreiz. Līdz kolektīvās apziņas attīstībai, anderoniem bija atsevišķi materiālie ķermeņi. Pēc dažādu formu kolektīvās apziņas radīšanas, sākās materiālo nesēju radīšana priekš kolektīvām apziņām. Ja anderonu ķermeņus var nosaukt par dabīgi radītiem sestās dimensijas ķermeņiem, tad materiālie nesēji priekš kolektīvās apziņas jau kļuva mākslīgi veidojumi, kurus var nosaukt SESTĀS DIMENSIJAS ĪPAŠIE BIOROBOTI. Taču tūliņ jāatzīmē: tie - tieši ĪPAŠIE bioroboti, nekādi nelīdzinās biorobotiem, kuri radīti jūsu pasaulē, eksistējošiem līdz jūsu civilizācijai, un tiem, kuru tēli fantastikas darbu autoru pārnesti jūsu pasaulē. Kur viņu sevišķums/īpatnība? Anderonu bioroboti tiešām kļuva dzīvas būtnes, kuras varēja pašattīstīties un pat - dot pēcnācējus. Un tur - galvenā ANDERONU atšķirība no ANDROIDIEM, cilvēkveidīgiem robotiem. Pie tam, anderoniem ir ne viens materiālais nesējs, bet vesels komplekss materiālo nesēju, apvienotu vienā veselumā. To var salīdzināt ar jūsu pasaues biorobotu grupu, kuriem dažāds iekārtojums un nozīme, taču viena struktūra, apvienojoša visus un visu veselumā. Svarīgi atzīmēt, ka "bioroboti"-anderoni nav tādi vispārpieņemtā nozīmē. Viņu pamatā bija ielikta anderonu kā cilvēku cilvēciskā apziņa (sākuma etapā anderoni pārstāvēja sestās dimensijas gumanoīdu rasi) un gumanoīdais materiālo ķermeņu komplekss sestās dimensijas. Citiem vārdiem, anderoni radīja sestās dimensijas CILVĒKROBOTU civilizāciju, kuri savos "Es" apvienoja cilvēku un biorobotu īpašības vienā veselumā. Anderoni attīstīja ļoti augstas tehnoloģijas un rezultātā, sāka domāt, ka viņi - PASAULSĒKAS VAINAGS.
Anderoni daudz uzmanības veltīja uzdevumam kļūt nemirstīgi. Taču nemirstīgiem kļūt viņiem neizdevās, tādēļ, ka viņiem nezināmu iemeslu dēļ, materiālie nesēji priekš kolektīvās apziņas, kaut kādā laika sprīdī, sāka izdalīties daļās, destrukturizēties un pašiznīcināties. Tika pieņemti ne mazums mēģinājumu, uzdevumu atrisināt, pagarinot materiālo nesēju eksistēšanas laiku. Pa daļai anderoniem tas izdevās. Materiālo nesēju eksistēšanas laiku pagarināt izdevās, sākumā desmit reiz, bet vēlāk - simtreiz! Tā jau bija GANDRĪZ nemirstība, ļoti, ļoti ilga dzīve, taču tomēr - ne nemirstība. Un tad anderoni, izmantojot sestās dimensijas ēteri, sāka aktīvi izzināt laiku un pat - ietekmēt to. Noteiktā pētījumu etapā, viņi uzzināja par telpas-laika klastera* eksistēšanu un citām realitātēm.
--------
* Sīkāk par telpas-laika klasteru var izlasīt: Žurnāla "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 2, 2013.g. VARGUSS LAERTS "LAERTU MISIJA".
--------
Telpas-laika klasters - tā realitāšu apvienošana, veidojošu augstākās kārtības vienotu Realitāti. Tā - viena no telpas-laika kontinuuma eksistēšanas formām. Var teikt, ka telpas-laika klasters (TP-klasters) ir ŠŪNA telpas-laika kontinuuma organismā. Jūsu kontinuuma TL-klasteri radīti pēc principa "11:11". Šis princips nosaka jūsu telpas-laika savdabīgumu. Daļēji, katrā jūsu TLK organisma "šūnā" eksistē 11 realitātes, kuras periodiski apvienojas Vienotā Realitātē, bet pēc tam atkal atvienojas, lai apvienotos jaunā evolūcijas etapā. Pie 11-mit realitāšu apvienošanās vienotā (apvienotā) Realitātē par pamatu tiek ņemta viena no tām. Pārējās realitātes kļūst varbūtējas {вероятными ?} realitātes un neņem aktīvu dalību tālākajā TL-klastera dzīvē. Pamata realitātes izvēle vienmēr īstenojas DABISKĀ ceļā pēc Dieva-Radītāja/Dibinātāja radītiem Likumiem.
Anderoni, ar augstu apziņas līmeni, attīstītām zinātniskām tehnoloģijām, rūpīgi izzināja savu TL-klasteru, apguva galvenos likumus, attīstības īpatnības. Nākotnes izzināšanā viņiem jau vairs nesagādāja grūtības uzzināt, ka viņu realitāte nav tā realitāte, kas tiks ņemta par pamatu Apvienotai Realitātei. Vēl vairāk, pie tādas notikumu attīstības anderonu civilizācija kļuva tikai varbūtēja civilizācija. Saskaņā ar dabīgu notikumu gaitu, viņu realitātē par pamata civilizāciju kļuva cita. Tā - centavru civilizācija. Centavri spēja ne tikai attīstīt kolektīvo apziņu, bet arī sākt Triādas- sava Dievišķā Sākuma atgriezšanas procesu. Šī civilizācija, atšķirībā no anderonu civilizācijas, sāka atjaunot sakarus ar Dievu-Radītāju, attīstīt astrālos ķermeņus, izaudzināt {взращивать ?} patiesas Mīlestības jūtas. Bet, lūk, anderoni savas neparastās evolūcijas procesā, praktiski zaudēja savus astrālos ķermeņus. Kaut arī astrāliskuma paliekas viņos joprojām dzīvas. Viņi var sajust, izbaudīt primitīvas jūtas. Viņu arsenālā palika dažas jūtas: personīgā cieņa, pārākums pār citām civilizācijām, niknumi (bet ne naids, tādēļ ka naids/ienaids - spēcīgas jūtas, anderoni jau nebija vairs spējīgi uz spēcīgām jūtām), atriebība, alkas pēc zinātniski-tehnoloģiskas bagātības. Pēdējā - alkas pēc zinātniski tehnoloģiskas bagātības - gandrīz vai galvenā priekš anderoniem. Taču šī civilizācija nekad neattīstīja zināšanas zināšanu dēļ. Visas zinātniskās zināšanas, visas augsti attīstītās tehnoloģijas anderoni izmantoja priekš savas civilizācijas pilnveidošanas. Taču tagad viņi to dara uz citu civilizāciju rēķina - turklāt, bieži pārkāpjot Dievišķās Pasaulskārtības likumus par labu savām savtīgajām interesēm.
Vispirms viņi pārkāpa sava telpas-laika klastera attīstības likumus. Viņi to burtiski PĀRTAISĪJA, pakārtoja savām interesēm. Anderoni ne tikai mācēja uztaisīt savu realitāti kā pamatu priekš Apvienotās Realitātes. Viņi izmainīja TL-klastera DABISKOS LIKUMUS, ienesot korekcijas principā "11:11". Lieta tā, ka ieiešanas procesā, Apvienotās Realitātes Koridorā, anderoniem izraisījās nopietnas problēmas. Viņu realitāte sāka zaudēt daļu savu apjomu Ja salīdzināt tādu procesu ar analoģisku procesu jūsu pasaulē, tad stādaties priekšā, ka uz planētas Zeme sāktu pārdot teritorijas daļas nekurienē {в никуда ?}, bet to vietā rastos tukšumi, vakuumi. Taču anderoni neapjuka. Viņi ātri izzināja jaunos procesus un saprata, ka teritoriju, precīzāk, telpas-laika apmēru/tilpumu izzušana notiek TL-klastera likumu pārkāpumu rezultātā. Tieši tad viņi arī izlēma PĀRTAISĪT DABISKOS LIKUMUS, kuri traucēja viņiem tālāk evolucionēt. Principu "11:11" viņi izmainīja uz principu "11:12". Izejas laikā no Apvienotās Realitātes Koridora viņi radīja jaunu, 12-to realitāti, kas praktiski bija izolēta no visām pārējām 11-mit realitātēm. Vienā no šīm vienpadsmit realitātēm turpināja dzīvot... iepriekšējie anderoni, kuri sāka degradēt, zaudējot telpas-laika fragmentus. Bet, lūk, 12-jā realitātē sāka dzīvot JAUNIE ANDERONI, kuri neko nezaudēja. Un pat, otrādi, iemantoja papildus varenību. Tādēļ, ka izeja caur Apvienotās Realitātes Koridoru deva viņiem jajunas mentālas jaunrades spējas. Anderoni ar jaunu spēku sāka attīstīt savas zinātniskās zināšanas un tehnoloģijas. Tagad, kad cilvēki-roboti ar kolektīvo apziņu kļuva varenāki, viņi sev uzstādīja agrāk neatrisināto uzdevumu: ar vienu vai otru paņēmienu iekļūt citā TL-klasterā un sākt valdīt {государствовать ?} tur. Ar tādu palīdzību, jaunie anderoni cerēja pacelt savu varenības līmeni un ievēojami attīstīt savas, jau tā spēcīgās tehnoloģijas. Anderonus nesatrauca, ka viņu TL-klasters izrādījās slims pēc dabisko attīstības likumu parkāpuma. Viņus nesatrauca, ka slima viņu "šūna". Nu viņiem svarīgi bija dabūt savā varā citu "šūnu" un uzrīkot tur visu pēc savas saprašanas, pēc saviem likumiem. Vai jums tas neko neatgādina, Bērni mani? Organisma slima šūna sāk pārnest savu slimību uz citām šūnām. Nav grūti rezultātu pareģot - sāk slimot viss organisms, tas ir, dotajā gadījumā - viss telpas-laika kontinuums. Atzīmēsim, ka telpas-laika kontinuums - daļa visuma, tas - telpa-laiks, kas eksistē uz noteikta frekvences viļņa, ir savu galveno pamata raksturojumu komplekts. Viena TLK, visi telpas-laika klasteri savstarpēji saistīti - kā saistītas šūnas vienā organismā. Protams, eksistē ciešāki un mazāk cieši sakari. Anderoni tūliņ izgāja uz to TL-klasteru, kurš bija ļoti cieši saistīts ar viņu klasteru. Un mācēja, ar savu starptelpisko tehnoloģiju viļņiem ienest šajā klasterā savu principu "11:12". Tiesa, viņu sapnis neīstenojās. Paši viņi nevarēja pārvietoties no viena klastera otrā. Un tad anderoni izlēma veikt pieredzi ar citu klasteru, arī cieši saistītu ar viņiem. Vēsture atkārtojās. Viņi noskaņoja tā klastera dzīvesdarbību uz principu "11:12", izmantojot jaunās tehnoloģijas. Taču arī tad portālus starp klasteriem anderoniem radīt neizdevās. Bija pieņemts arī trešais mēģinājums. Anderoni sāka ietekmēt trešo TL-klasteru. Taču trešais mēģinājums priekš viņiem beidzās ar negaidītām sekām. Cilvēki-roboti nemācēja pārtaisīt trešo TL-klasteru uz principu "11:12". Viņiem patraucēja kaut kāda enerģētiskā barjera, kas pēkšņi izpaudās viņu ceļā un iztraucēja visus plānus. Vēl vairāk, pēc neveiksmīgā mēģinājuma pārbūvēt trešo telpas-laika klasteru, aplipināt ar savu slimību trešo TLK organisma "šūnu", anderoni, pēkšņi, atklāja, ka mainās viņu personīgā klastera iekārta. Iesākumā viņi domāja, ka daba paņēma savu, un sākās atgriezšanās pie principa "11:11". Tomēr, pēc kādu pētījumu veikšanas, anderoni noskaidroja, ka telpas-laika klasters sāk dzīvot pēc principa... "11:13"! Viņu TL-klasterā negaidīti parādījās 13-tā realitāte! Anderoni mācēja to piefiksēt. Tad mēģināja iekļūt tur. Neizdevās. Sekoja milzīgs daudzums mēģinājumu iekļūt nezināmajā, neizdibināmajā realitātē. Mēģinājumi bija nesekmīgi. Jaunā realitāte bija droši {надёжно ?} atdalīta no anderoniem. Anderonu civilizācija nepieļāva domu, ka viņu darbībā varētu iejaukties kāds vairāk spēcīgs. Atdalītība no Dievišķā sākuma noveda pie tā, ka viņi sāka uzskatīt savu dzīvi par visaugstāko formu pasaules-ēkā. Anderoni iedomājās, ka viņu visaugstāk attīstīto būtņu stāvoklis ļauj viņiem izrīkoties ar personīgā TL-klastera un kaimiņu klasteru civilizāciju likteņiem. Taču viņi pat domu nepieļāva, ka viņu likteni var ieteklēt kaut kas varenāks. Vai nav taisnība, Bēni mani, ka kaut kādā mērā tāda uzvedība atgādina tagadējās cilvēces darbību jūsu pasaulē. Jo taču cilvēki, bieži vien, neapdomīgi, maina apkārtējo dabu, uzskatot, ka augu un dzīvnieku pasaules - kaut kas maznozīmīgs, salīdzinot ar cilvēku. Tas - egocentrisma pasaules uzskats, daudzām civilizācijām piemītošs, kuras attīstās atdalīti no Garīgās sākotnes, no Dieva-Radītāja enerģijām.
Taču, tomēr, Kāds varenāks {могущественный ?} stājās ceļā "anderonu slimības" izplatībai. Kā jau jūs varat iedomāties, šis varenākais spēks kļuva Gaismas Ģimene. Trīspadsmito realitāti radīja Galaktiskais Laertu Dienests, kas arī tieši nodarbojas ar TL-klasteru izdziedināšanu un telpas-laika harmonizēšanu. 13-tā realitāte anderonu telpas-laika klasterā bija Laertu izpausta iesākumā kā potenciālā realitāte, kurai sākotnēji bija jākļūst par Apvienotās Realitātes pamatu - tanī gadījumā, ja notikumi attīstītos bez anderonu iejaukšanās. Pakāpeniski šī realitāte no potenciālas arvien vairāk kļuva pati reālākā. Paralēli ar šo procesu anderonu pasaulē sāka notikt kataklizmas, ko pavadīja viņu realitātes fragmentu pazušana.
Bērni mani! Protams, daudziem līdzīga notikumu attīstība var likties fantāzija. Taču ticiet: cilvēciskais enerģētiskais pasaulsuzskats cilvēkiem pašalik neļauj pieņemt/uztvert apjomīgāku skatu uz Visumu. Jūs, mūsdienīgie Gaismas Darbinieki, aicināti paplašināt savu pasaulsredzējumu, saprotot Visumu kā dzīvību izpausmes bezgalību. Mēs jums stāstām par citām pasaulēm, par tām dzīvības formām, kuras jūs varat uztvert. Taču, bezšaubām, ir tādas dzīvības formas un tāda notikumainība, kas pagaidām atrodas aiz jūsu mentālo iespēju robežām. Daudzas dzīvības formas jūs pagaidām vienārši nevarat apzināties. Taču starp jums, mūsdienīgiem Gaismas Darbiniekim, ir tie, kuri ne tikai var pieņemt un apzināties anderonu civilizācijas vēsturi, bet arī sniegt nepieciešamo palīdzību Galaktiskajam Laertu Dienestam. Ziniet: mēs vēršamies pēc jūsu palīdzības tad, kad mums nepieciešams energoinformatīvais atbalsts no jūsu ceturtās dimensijas pasaules. Bez tam, svarīgi zināt: starp jums un anderoniem ir sakars... Paskataties uz tagadējo laiku cilvēci un uzdodiet jautājumu savam Augstākajam "Es": vai varēja jūsu civilizācija evolucionēt un pārvērsties anderonos? Bērni mani! Sestās dimensijas anderonu civilizācija - tie jūsu pasaules cilvēki nākotnē. Bet tikai, ne reālā nākotnē, bet vienā no iespējamības realitātēm. Daudzi no jums, kad atgriezīsies piektajā dimensijā, atcerēsies par savu Laerta darbu. Un, protams, atgriezīsies atmiņa par darbu ar telpas-laiku. Pagaidām jūs tagad aicināti sazināties ar saviem Augstākajiem "Es". Tie pateiks jums, vispirms, vai jūs gatavi kosmiskai dziedniecībai. Otrkārt, aicinās daudzus no jums praktiskā gaismas darbā. Mēs ar jums īstenosim sevišķu meditāciju, izdziedinot anderonus un visu viņu TL-klasteru, kas NAV jūsu klasters, taču saistīts ar to kā varbūtības notikumainība.
Jūs tagad varat iesaukties: "Ak, Dievs! Vai tiešām anderoni - tie mēs, nākotnes cilvēki, lai arī varbūtības realitātē?! Vai tiešām mēs?!" Varbūtēju un reālu notikumu savīšanās, attīstības likumi ļoti sarežģīti. Tā - vesela daudzdimensionāla zinātne, kas Gaismas Ģimenei sasniedzama ilgstošas apmācības ceļā un dzīvošanā dažādās pasaulēs, dažādās realitātēs, dažādos Visuma telpas-laika kontinuumos. Uz jautājumu, vai anderoni ir nākotnes cilvēki, var atbildēt vienlaicīgi gan apstiprinoši, gan noraidoši. Jā, anderoni ir cilvēki, par cik viņi cēlušies no cilvēciskās civilizācijas (kaut arī no VARBŪTĪBAS realitātes). Nē, anderoni nav jūsu pēcteči, tādēļ, ka cilvēki noteiktā telpas-laika iecirknī īstenoja pareizo izvēli un gāja pa atgriezšanās ceļu uz Dievišķo Triādi, Dievišķo Sākotni.
Daudziem no jums, iemiesotiem jūsu pasaulē Gaismas Darbiniekiem, ir kāda saistība ar anderoniem. Augstāko "Es" līmenī jūs ar viņiem sastādiet vienu veselumu. Šis veselums ne tikai vienas pagātnes veidots, bet arī vienas nākotnes. Var teikt ka attālā nākotnē andorīni ieies progresīvās cilvēces civilizāciju Savienībā, stingri stājoties uz Dievišķās izdziedināšanas ceļa. Bet ir jums arī vairāk noturīgs sakars ar viņiem, kas balstās uz kopējas kosmiskās karmas, saņemtas līdz tam, kad bija sākts Lielais Eksperiments uz planētas Zeme. Šī karma saistīta ar telpas-laika sakaru pārkāpumu jūsu galaktikā. Starp jums ne mazums to, kuri atnāca šurp, šajā pasaulē, tanī skaitā, un tādēļ, lai dziedinātu agrāk pārkāpto telpas-laiku. Un kādiem no jums un arī anderoniem ir vienots "energoinformatīvais mezgls", kuru nepieciešams atsiet un novirzīt enerģijas pa evolcionāru, progresīvas attīstības gultni. Tomēr, šis "energoinformatīvais mezgls" skar arī visu cilvēci. Par cik tas enerģētiski ietekmē cilvēku nākotnes potenciālo izvēli starp tehnogēno attīstību un dabas, dabisko, Dievišķo attīstību.
Pievērsiet uzmanību, cik ātri jūsu realitātē ietiet robotehnika. Cilvēce iegāja tanī savas evolucionārās attīstības fāzē, kad sabiedrības iekšējais tehnogēniskums ne vienkārši iziet virspusē, bet kļūst dominējošais. Robotutehnikas attīstība - ne vienkārši laikmetīgās zinātnes un tehnikas sasniegums. Skataties dziļāk! Tas - evolucionārās attīstības ceļš, ko cilvēkam uzspiež viņa slepenie vadoņi. Pa pēdām aiz robotutehnikas seko materiālo nesēju radīšana priekš apziņas uz kuru pēc kāda laika var pārnest arī cilvēka apziņu. Taču uz šiem nesēiem neiespējami pārnest cilvēka garīgumu, viņa Dievišķo pamatu,viņa labākās jūtas un apziņu, balstītu uz Mīlestību. Uz mākslīgiem materiāliem nesējiem pārnesas tikai apziņa bez mīlestības - tā apziņa, kas ir egocentriska. Kad materiālie nesēji kļūst kolektīvās apziņas nesēji, mentalitāte pastiprinās vairākkārt, vairākkārt palielinās domāšanas spējas. Kolektīvās apziņas nesēji saņem iespējas attīstīt savas zināšanas un tehnoloģijas. Bet arvien vairāk un vairāk notiek attālināšanās no Dievišķās Sākotnes, no Mīlestības enerģijas. Un tas - ir tas pats ceļš, kuru izgāja anderoni. Jūsu realitātes cilvēce savā laikā izdarīs izvēli par labu atteikumam no tehnogēniskuma kā evoluconārās attīstības pamata. Taču tehnogēniskuma energoinformācija vēl ilgi turpinās vajāt cilvēces sabiedrību, radot nevajadzīgus šķēršļus ceļā. Jūs, mūsdienīgie Gaismas Darbinieki, jau tagad varat ievērojami mazināt tehnogēniskuma ietekmi uz cilvēci, tās tagadni, un nākotni. Aicinu jūs, Bērni mani! Nemaziniet jūsu dabiskās Dievišķās dotības, Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules! Jums ne velti paziņoja, kas jūs tādi. Jūsos ir varens Dievišķs Spēks, par ko zināms kādiem no cilvēces slepenajiem vadoņiem {управителей ?}. Jā viņi zina par to un baidās no tās atmodas, darot visu iespējamo, lai cilvēki nekad nepamostos no Dualitātes miega. Taču slepenie vadoņi nesaprot galveno: jūsu pamodusies Dievišķā Varenība - tas izdziedināšanas ceļš ne tikai cilvēces, bet arī daudzu citu civilizāciju. Tas - viņu pašu izdziedināšanas ceļš. Pamodušies Lielās Centrālās Saules Eņģeļi spējīgi radīt kā īsteni Brīnumdari, kā brīnišķīgi Gaismas Meistari, kuriem pa spēkam mainīt realitāti, pamodināt Dievišķības enerģijas, virzīt veselas pasaules un civilizācijas pa Dieva-Radītāja ceļu. Dziedinot cilvēci, cilvēki daudz ko izdziedinās uz planētas un Visumā. Un tas - cilvēku ceļš kā Lielās Centrālās Saules Eņģeļu. Tas - ceļš cilvēku, kuri iesākumā kļūst dievcilvēki, bet pēc tam - Dievi, radoši jaunu dzīvi, jaunas pasaules.
Lai mācētu radīt jaunu realitāti, derīgi atcerēties par savu sākotnējo Dievišķīgumu un pārliecinoši šīs jūtas ienest savā "Es". Dziļo atmiņu laiks pienāca. Jaunrades laiks sākās. Eņģeļi cilvēkos tiešām mostas. Mēs radām jaunu realitāti, dziedinot cilvēci un tās civilizācijas, kuras ar to saistītas.
Bērni mani! Es aicinu visus, kuriem nav vienaldzīga cilvēces tagadne un nākotne, piedalīties mūsu kosmiskajā meditācijā. Pamodiniet savu Dievišķīgo Spēku, Lielās Centrālās Saules Eņģeļu un radiet kopā ar Gaismas Ģimeni. Mēs radām Realitāti, kur Mīlestība dzīvos katras Visuma būtnes sirdī. Un tas patiesi tā, Bērni mani. Patiesi tā.

Tēmas trupinājums: "Dievišķās Triādes atgriezšanās", nākošreiz...

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 5(23) 2015, Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala El.adres: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var nopirkt zvanot pa tālruni: 29613296.
=====
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/04.02.2016. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 04.02.2016.

Skatījumu skaits: 496 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: