Galvenie » 2015 » Maijs » 23 » CĪŅA UN JAUNĀ ĒRA
23:45
CĪŅA UN JAUNĀ ĒRA


 CĪŅA UN JAUNĀ ĒRA

NIKOLAJS RĒRIHS
caur Sergeju Kanaševski
Priekš Žurnāla "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" lasītājiem un visiem ejošiem Gaismā.

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 2(20) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 17.05.2015.

Kad sākas jauns laiks, pienāk jaunu mācību lauks. Mainās cilvēki, mainās realitāte. Mainās pat dvēseles, ejošas uz iemiesošanos jūsu pasaulē. Dzīvā ētika dzīva līdz pat šim brīdim, bet jūs, ieejošie Jaunajā Ērā, aicināti skatīties uz pasauli, uz notikumiem, uz visu, kas jums apkārt, pa jaunam.
Sveicinu visus, kuri pamodušies Gaismai, kuri iet Gaismā. Sveicināti, dārgie Žurnāla lasītāji, uz Gaismu vedošā.
Mēs dzīvojām pagājušajā gadsimtā. Bet tas - cits laiks. Bez mūsu cīņas nevarēja iedegties Garīgās Dzīves liesma. Pagājušajā gadsimtā, absolūt lielākā vairuma cilvēku sirdis klāja pelēcības plīvurs. Un, lai šis plīvurs nokristu, bija nepieciešama Cīņas Dzirkstele. Mēs aicinājām cīnīties ar Tumsas spēkiem kaut vai tādēļ, ka tajā etapā bija nepieciešams atzīt viņu eksistēšanas faktu. Ateisms un materiālisms kļuva aizsegs, aiz kura prasmīgi aizslēpās tumšie spēki. Viņu slepenā eksistēšana atviegloja tiem iespēju ietekmēt cilvēci, vadīt cilvēku apziņu. Taču tomēr cilvēku sirdis iedegās ne tik daudz no Cīņas dzirksteles, cik no Jauno Zināšanu dzirksteles, ko atnesa Dzīvā Ētika. Cilvēku sirdīs iedzirkstījās Agni Jogas Ugunīgā Mācība. Kosmiskā Uguns, uzliesmojusi cilvēku sirdīs, dzīva vēl līdz šim. Pieņemiet pateicību visi, kuriem Agni Joga dzīva joprojām. Pateicība ne tikai no manis, bet arī no visas Gaismas Ģimenes. Tanī skaitā - no Helēnas Ivanovnas, kura šobrīd rada kopā ar Kosmiskām Ugunīm jūsu pasaules un visu planētas Zeme pasauļu labumam.
Mani draugi! Dārgie domubiedri! Jūs saprast aicināti: ceļš, kuru mēs izgājām, ļoti atšķiras no ceļa, kuru tagad ejat jūs. Apzināties lūdzu: jūsu sadzīves apstākļi tik ļoti izmainījās, ka katru jūsu atskatu pagātnē, nepieciešams pavadīt ar trīs skatiem nākotnē. Pie tam, nākotni jums pienākas skatīt caur garīgo skatu, virzoties ceļā pa jūsu Garīgās Sirds sakrālās telpas ceļu. Tā - ne fiziskā ķermeņa sirds, bet Diženais Garīgais Instruments patiesības izzināšanai un jaunās dzīves radīšanai. Kad jūs pilnā mērā iemācīsieties izmantot - izzināsiet patiesību jaunā līmenī, augstākās kārtības patiesību.
Kādēļ Gaismas Ģimene atkal un atkal aicina jūs atteikties no cīņas? Kas nāk nomainīt cīņu un varu, kas ar to saistīta?
Apstākļu nomaiņa dzīvošanai Dualitātē, Dualitātes Eksperimenta noslēgšana - ne tukši vārdi. Noslēdzies svarīgs evolucionārs etaps cilvēces dzīvē, kad Tumsa bija atdalīta no Gaismas, bet cilvēki - no Dieva. Tumsa sāk aktīvi pārveidoties Gaismā, bet cilvēki sāk iemantot patiesu Dievišķīgumu. Cīņa ir mijiedarbības paņēmiens, kad viens grib otru uzvarēt. Taču dzīve bezgalīga. Jauni iemiesojumi un jauni spēki lemti tiem, kuri zaudēja cīņā, dalībai revanšā. Tieši tas notika Atdalītības apstākļos, Duālās dzīves apstākļos. Jaunā etapā tie, kuri zaudēja cīņā, sāka cīnīties ar uzvarētājiem. Un ne reti viņiem izdevās gūt uzvaru. Vienu uzvara cīņā nozīmē zaudējumu citiem. Bet jūs jau zinat: visas būtnes Visumā - gan tie, kurus saucam tumšie, gan tie, kurus saucam gaišie - DIEVA BĒRNI. Visi, absolūt visi, ir Dieva bērni. Kā domājiet: Dievs grib, lai vieni viņa bērni zaudētu, bet citi vinnētu? Dievam, īstenībā, nav zaudētāju. Visi bērni - mīļoti, un visi bērni, gala rezultātā, īsteno evolūcijas ciklus un pāriet Gaismā, organizējot brīnišķīgu, harmonisku dzīvi.
Cīņa - tā tikai dažādu spēku mijiedarbības panēmiens, kad citi paņēmieni nepieejami. Tā cīņa uz viena lauka, kad notiek energoinformācijas apmaiņa. Jā, cīņa var daudz ko iemācīt. Spējīga iemācīt domāt un pat - attīstīties. Taču cīņas izmantošana - tas tikai viens evolucionārs līmenis, kurā ilgu laiku atradās šīs pasaules cilvēce. Tagad pienāca laiks pāriet uz citu līmeni, kur cīņai paredzēts pakāpeniski aiziet uz aizmugurējo plānu, atkāpties. Cīņa - apmainīšanās ar energoinformāciju. Un, kad Gaisma un Tumsa cīnās, Tumsa saņem Gaismas energoinformāciju, bet Gaisma Tumsas energoinformāciju. Stādaties priekšā tādu skatu - daudz, daudz cilvēku sēž pie šaha galdiņiem un spēlē šahu. Vieni spēlē ar melnajiem, citi - baltajiem. Dažreiz uzvar melnie, dažreiz - baltie. Kad šaha partija beidzas, galdiņus apgriež, notiek figūru maiņa un sākas jaunas partijas...
Jā, šahs attīsta saprātu, taču pie tā cilvēki neko neredz apkārt. Spēles laikā, visa pasaule priekš viņiem - šaha laukums, sadalīts melnos un baltos lodziņos.
Dzīvās Ētikas mācība cilvēkiem atnesa vēsti par to, ka bez melnbaltā šaha ir vēl bagāta pasaule. Varena/milzīga Kosmosa Pasaule, kur valda Mīlestība un Gaisma. Agni Joga kļuva mācība Jaunām Zināšanām par pasauli. Taču tagad pienāca cits laiks. Cilvēki jau piecēlās no šaha galdiņiem, palūkojās apkārt un saprata: melnbaltā spēle var kļūt mūžīga spēle, vedoša nebūtībā. Pasaule liela/varena un tur ir ne tikai melnbaltas spēles, bet arī milzīgas iespējas Jaunradei...
"IESPĒJAS JAUNRADEI" - tagad tie priekš jums atslēgas vārdi. Zināšanu uzkrāšanas ēra nebeidzās, tā turpinās. Taču jau pārieta Lielās Pārejas robeža, cilvēce spēra soli Jaunajā Ērā. No šī brīža, jūsu zināšanu pieaugumu var pavadīt jūsu garīgās jaunrades spēju aktīva izaugsme. Pie tā svarīgi atcerēties: jūs varat radīt ne tikai materiālā, fiziskā līmenī, bet uzstāties arī Smalkā Plāna Radītāju lomā. Dzīvās Ētikas mācības sekotājiem bija darīts zināms: iesākumā viss rodas Smalkajā Plānā, bet pēc tam - Fiziskajā Pasaulē. Jau noskanēja Debesu Zvani, kas daudzos no jums atmodināja Gaismas Radītājus, Gaismas Meistarus. Ko dara Gaismas radītāji? Viņi necīnās, viņi rada pamatus jaunai dzīvei. GAISMAS RADĪTĀJI RADA PAMATUS JAUNAI DZĪVEI, KUR NAV NE TUMSAS SPĒKU, NE GAISMAS SPĒKU, BET IR TIKAI DIEVIŠĶIE SPĒKI, RADOŠI JAUNU HARMONISKU DZĪVI PRIEKŠ VISIEM UN VISA.
Kā to darīt? Kā radīt jaunās Dzīves pamatus? Uzmanīgi pavērojiet: šie pamati jau tiek radīti! Daudzi no jums izpilda planetāros darbus (meditācijas) zemes, galaktisko un pat visuma Skolotāju vadībā. Jūs radiet jaunu magnētismu, jaunu planetāro Kristālisko Režģi, radiet jaunas apziņas pamatu, aktivizējiet nepieciešamos portālus un kristāliskās struktūras, ievadiet pasaulē jaunus Kosmiskās Uguns veidus. Cilvēki mīļie! Tā jau arī ir jaunās pasaules pamatu radīšana, kas atnāca nomainīt cīņu. Mūsdienu Gaismas Radītāji jau rada Gaismas Mājokli, liek pamatus jaunai dzīvei. Un tas notiek - neizejot no dotās realitātes, nebēgot no realitātes. Tā ir JAUNĀS REALITĀTES RADĪŠANA, varens process, kur aktīvu dalību ņem tie, kurus tagad sauc Gaismas Darbinieki. Un otrādi, dalība vienā vai otrā cīņā atkal nosēdinās mūsdienu gaismas nesējus pie šaha galdiņiem un novērsīs viņus no galvenā uzdevuma -RADĪT DZĪVI JAUNOS EVOLŪCIJAS APSTĀKĻOS. Tas, protams, nenozīmē, ka mūsdienu Gaismas Meistari rada tikai Samalkajā Plānā, bet ne Fiziskajā Pasaulē. Gaismas Meistara jaunrade parādās uzreiz daudzos plānos, tanī skaitā - fiziskās matērijas līmenī.
Visspilgtākais negatīvais piemērs jūsu pasaulē - cīņa ar terorismu. Daudzu valstu valdības cīnās ar terorismu izmantojot galvenā paņēmiena lomai visbriesmīgāko cilvēces produktu - karu. Vai var atrast attaisnojumu faktam, kad personības, ar oficiāli piešķirtu varu, nosūta vienus cilvēkus nogalināt citus cilvēkus?! Kā vārdā? Dzīves vārdā? Nedrīkst nogalināt vienus, lai dzīvotu citi! Nevar iznīcināt, tā saucamo, Tumsu, lai dzīvotu Gaisma. Atceraties, kas jau teikts? VISI - DIEVA BĒRNI! Nedrīkst iznīcināt, nogalināt vienus Dieva bērnus priekš tā, lai citi Dieva bērni dzīvotu..
Kur izeja? Kā cīnīties ar terorismu? Nevajag cīnīties! Vajag radīt tādu dzīvi, lai terorismam atņemtu viņa saknes, sākumu. Vai iespējams kaut kas tāds? Iespējams! Tieši tādu iespēju realizēja un turpina realizēt tā valsts, kas tagad pakļauta eiropejiskās un amerikāniskās kopsabiedrības uzbrukumiem. Krievija... Vēl pavisam nesen terorisms uzplauka uz Čečenu Republikas teritorijas. Ko izdarīja čečenu un krievu radītāji? Viņi radīja jaunās dzīves pamatus, deva iespēju jaunās dzīves asniem atraisīties. Cilvēki, teroristu kontrolēto teritoriju apdzīvojošie, saņēma iespējas pašrealizācijai. Miera saliņas radīšanas jautājumam bijušajā terorisma perēklī, ļoti daudz spēka atdeva augstāko pasauļu Gaismas Ģimenes pārstāvji. Protams, process tikai iesācies, priekšā daudz grūtību, daudz uzdevumu, kas stāv priekšā risināmi čečenu un krievu tautām. Taču precedents radīts. Terorisms atstāj Čečenu Republikas teritoriju. Tas savas beigas sāka tikai tad, kad pārtrauca karu, cīņu un ielika pamatus dzīves RADĪŠANAS SĀKUMAM.
Terorismu nevar uzvarēt cīņas ceļā, un jo mazāk - kara. Taču terorismu var PĀRVEIDOT mierīgā, radošā dzīvē. Kā to izdaīt? Ir trīs "VAĻI", trīs pamati, ar kuru palīdzību terorismu iespējams neatgriezeniski aizsūtīt pagātnē.
PIRMAIS - TO TERITORIJU IEDZĪVOTĀJU APGAISMOŠANA, KUR ATTĪSTĀS TERORISMS.
Ko nozīmē "apgaismošana" praksē? Tā ne tikai Apgaismošana. Apgaismošanas process nenozīmē, ka kaut kur jāatnāk misionāriem un jāizstāsta cilvēkiem par vienām vai otrām reliģiozām dogmām vai dzīves noteikumiem. Apgaismošana - tā Gaismas un Labestības enerģijas nodošana. Terorismu var pārveidot tikai tas, kurš pie iedzīvotājiem atnāks ar patiesu, bet ne melīgu Labestību. Tikai tīrs, patiess nodoms var radīt mieru, uzlabot sabiedrību, atnest uz to vai citu teritoriju APGAISMĪBU. Nekāda ieroču piegāde, nekādas superteroristiskās operācijas, vispār nekāda vardarbība nav spējīga pārveidot terorismu. Karš ar teroristiem, pretnostāja viņiem ar tām metodēm, kādām tas šobrīd īstenojas, nespējīgas atrisināt uzdevumu, stāvošu cilvēces priekšā. Jebkuras teritorijas iedzīvotāji, kur saimnieko teroristi, sāks apgaismoties tad kad cilvēki sajutīs, ka viņiem patiešām vēl labu. Tīrs nodoms, labestība, patiesa vēlēšanās sniegt palīdzību, tūliņ uz tās teritorijas rada Gaismu, kas pakāpeniski pieņemas spēkā un izplatās.
OTRS. REĀLAS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA.
Ieroči, armijas uzurēšana dārgi maksā. Pat daļa to finansu līdzekļu, kas tērējas uz bruņošanos un cīņai ar terorismu, pietiekami priekš pamatu radīšanas rūpnieciskai ražošanai, priekš dzīvokļu un kultūras objektu celtniecības teritorijās, kur attīstās terorisms. Terorisma materiālā bāze - tā nabadzība, trūkums, elementāru materiālo labumu nepietiekamība. Terorisms aktīvi attīstās tad, kad palielinās cilvēku sociālā nevienlīdzība. Kad pasaules vadošās valstis izlems, ka tiešām, no terorisma laiks atvadīties, tad viņas sniegs reālu palīdzību iedzīvotājiem, teritorijām, kur tas attīstās. Pie tam, tur tad iesākumā jābūt BEZMAKSAS PALĪDZĪDZĪBAI no pasaules līdzsabiedrības, bet ne kredītiem, līdzīgiem mūsdienu starptautisko valūtu fondu un komenrcbanku žņaudzošajiem kredītiem. Ekonomikas attīstība, reāla ekonomiskā palīdzība, balstīta uz brīvu gribu - lūk, tas , kas var terorismu pārvērst tikko jaušamā pagātnes ēnā.
TREŠAIS. GARĪGĀ ATTĪSTĪBA UN PAŠREALIZĀCIJA.
Apgaismība un normālas sociāli ekonomiskās dzīves atjaunošana, agrāk vai vēlāk novedīs pie tā, ka cilvēki pievērsīsies Dievam. Griezšanās pie Dieva - tā Garīgā attīstība. Katrā teritorijā ir sava reliģija. Un sākums jebkurai reliģijai ir Dieva izzināšanas sākums. Dievišķā izzināšana - ilgs evolucionārs process. Taču tas - process dabīgs un vienīgais iespējamais cilvēcei. Tur, kur uzplaukums un miers, tur cilvēki sāk garīgi attīstīties. Un tad rodas apstākļi patiesai cilvēku pašrealizācijai. Terorismas sākas tur, kur cilvēkam nav iespēju pašrealizēties, Kur sabiedrība rada apstākļus cilvēka pašrealizācijai, tur terorisms beidzas.
Ko var secināt no visa augstāk minētā? Tikai to, ka sabiedrībai jāatzīst: vajag ne cīnīties ar terorismu, bet radīt pamatus jaunai dzīvei, kas nedod iespējas terorismam eksistēt. Bet, kas no terorisma cīņas piemēra? Tikai tas, ka ar jebkuru negatīvu parādību nepieciešams ne cīnīties, bet radīt pamatus jaunai dzīvei, kur negatīvām parādībām nav vietas. Trīs "Vaļi", kas augstāk izskatīti var būt nepietiekami priekš vienas vai otras negatīvas parādības pārveidošanas. Taču šie "Vaļi" ir minimāla nepieciešamība priekš pamatu radīšanas jaunai dzīvei dažādās cilvēces sfērās. Ar narkomāniju, alkoholismu var cīnīties vēl vairākas simtgades. Bet jau desmitgadēs dažas valstis praktiski atbrīvojas no narkomānijas un alkoholisma faktiem. Atbrīvošanās no narkomānijas un alkohola sāksies tur, kur ar to ne "aktīvi cīnās", bet tur, kur rada jaunās dzīves sākumus. Tā valsts, kura sāks apgaismoties, kas reāli vēlēsies sniegt palīdzību saviem iedzīvotājiem, kas garīgo attīstību izvirzīs kā galveno attīstības procesu, kas radīs apstākļus personības pašrealizācijai, aizsūtīs narkomāniju un alkoholismu pagātnē. Tādā valstī var visus plauktus piekraut ar alkohola pudelēm un narkotikas pakām visas aptiekas. Ne par naudu, ne par brīvu tos neviens nevēlēsies iegādāties. Tāda un tikai tāda valsts var parādīt piemēru citām valstīm. Tā, šī valsts, pati kļūs jaunās dzīves sākums. Un ticat, tas ko es stāstu, nav fantāzija. Tā, ļoti, ļoti ticama jūsu pasaules nākotne, kuru mēs no šejienes, no piektās dimensijas, varam novērot tieši kā ticamu nākotni. Taču - VISAI TICAMU. Bet, lai šī ticamība kļūtu realitāte, jūsu pasaulē atnāca Gari, kuri tagad ir Gaismas Darbinieki, Gaismas Meistari, Gaismas Radītāji.
Gaismas Kareivju laiks aizgāja pagātnē. Ja jūs metīsieties cīņā, ja sēdīsieties pie kārtējās šaha partijas ar Melnajiem, Izdalīšanās un Cīņas spēle var turpināties vēl ļoti ilgi. Ja sāksiet radīt nākotnes Dzīves Pamatus tieši tagad - kopā ar saviem Augstākajiem "Es", kopā ar zemes, galaktiskiem un augšupceltiem Skolotājiem, kopā ar savām smalkmateriālajām Atbalsta Grupām - jūs HARMONISKĀS REALITĀTES TICAMĪBU VIENKĀRŠI PĀRVEIDOSIET HARMONISKAS NĀKAMĪBAS REALITĀTĒ.
Gaismas iedzīvotājs rada ne uz Cīņas pamata. Gaismas iedzīvotājs dzimst un attīstās tikai uz kopīgas Gaismas Ģimenes - jūsu pasaules pamodušos Gaismas Spēku un Augstāko Pasauļu Gaismas Spēku jaunrades pamata. Jūsu jaunrades vienotība - ķīla nākotnes pasaules harmonijai.
Cilvēki, pamodušies pasaulē! Meklējiet to, kas jūs apvieno un radiet! Radiet nākotnes pasaules harmoniju ar visiem Garīgiem Instrumentiem, kurus jums tagad nodod garīgās pasaules. Radiet ar atklātām sirdīm, Mīlestības piepildītām. Katra iemiesotā Meistara sirds - tas Gaismas Templis un vienlaicīgi Gaismas Laboratorija. Jūs Gaismu glabājiet, bet jūs to vēl arī pavairojiet, jūs izpētiet Gaismu, un ar Gaismu radiet tā, kā nekad agrāk to darīt nevarējāt.
Cīņa - tas ne vienkārši vecs, sabojāts instruments, uz kā neizpildīsi jaunu melodiju. Šis instruments tagad spējīgs ienest briesmīgu kakofoniju Kosmiskās Simfonijas izpildījumā. Mūsdienīgs Gaismas Meistars, aizrāvies ar cīņu, līdzīgs cilvēkam, smalstošam ūdeni no izkaltušas upes gultnes. Tas, kurš ar cīņas palīdzību vēlas sasniegt lielus mērķus, tā vietā saņems tikai cīņu piepildītu dzīvi. Cīņas enerģija rada tikai cīņas enerģiju. Dievišķā Jaunrade rada daudzveidīgu jaunu dzīvi. Podnieks, kurš cīnās ar māliem, saņems tikai saplēstu podu. Mākslinieks, kurš rada kopā ar savu materiālu, saņems brīnišķīgu mākslas darbu, izstatorjošu Gaismu priekš laikabiedriem un pēcnācējiem.
Cilvēki mani! Līdzgaitnieki! Domubiedri! Uz Diženu Jaunradi aicinām jūs, mēs, piektās dimensijas iedzīvotāji, Gaismas Mājokļa iedzīvotāji, radoši jaunu dzīvi... Katra jūsu meditācija, katra pareizi izpildīta gaismas prakse, katrs evolucionāri uzticams planetārs darbs - tas jūsu ieguldījums pasaulsēkas pamatu radīšanā. Un neviens neizpildīs jūsu četrdimensionālo darbu jūsu vietā. Jūs atnācāt to izpildīt. Tad izpildiet savas misijas atbildīgi un ar prieku, pieņemot visa esošā Vienotību kā Dievišķo Vienotību. Un saprotot, ka tagadējā vienotība - ne vārdos, bet jūsu šodienīgos nodomos un radīšanā. Jūsu tagadējā darbība - tā Gaismas Meistaru Jaunrade. Cīņa, tā īstenībā, ir kņada. Bet jūs jau zinat: kņada neko nerada. Neko...
Tagad tas, kas jums bija pazīstams kā N.K.Rērihs, rada no piektās dimensijas kopā ar lielu grupu domubiedru. Kopā ar mani - daudzi jums pazīstami mākslinieki, zinātnieki, dzejnieli, literāti. Mūsu lielais kolektīvs savu tagadējo dzīvi velta brīnišķīgai parādībai pasaulsēkā - POLIPASAULES RADĪŠANAI. Tagad mēs radām Polipasauli priekš divām pasaulēm - ceturtās un piektās dimensijas. Ceturtās dimensijas pasaule, kurā mēs radām - tā ne jūsu četrdimensiju pasaule. Tā cita pasaule, kas sasniedza augstas evolucionāras virsotnes, salīdzinot ar to pasauli, kurā tagad iemiesoti jūs. Polipasaule - tā dažādu dimensiju pasauļu sadzīves vienotība. Tas - brīnums, kas pagaidām vēl neiepazīts un, kā sekas, jūsu pasaules domātāju, zinātnieku nenovērtēts. Šī izpratne jūsu dzīvē vēl tikai ieiet - vienlaicīgi ar daudzdimensionālās dzīves sapratni...
Stādaties priekšā pilsētu... Brīnišķīgu četrdimensiju pilsētu - grandiozām celtnēm, parkiem. Šajā pilsētā dzīvo un strādā četrdimensiju cilvēki, kuri izpilda svarīgu misiju priekš visām dotās pasaules dzīvības formām. Taču viņi paši - ne no šīs pasaules. Šos cilvēkus var saukt par sūtņiem no piekstās dimensijas pasaules. Pilsētas centrālais ceļš saista to ar pasaules galvaspilsētu. Taču ja virzīsies pa šo ceļu uz citu pusi, iziesi caur Portālu piektās dimensijas Gaismas Pilsētā. Un nokļūsi pilnīgi citā dzīvē... Agrāk caur šo Portālu varējām iet tikai mēs - tie, kuri tanī pasaulē atnāca no piektās dimensijas. Bet tagad kopā ar mums var pāriet piektajā dimensijā arvien lielāks gribētāju skaits no ceturtās dimensijas.. Pasaulē, kurā mēs tagad radām sen nav zemju un valstu izdalījuma. Taču ir teritorijas, kur dzīvo cilvēki, kuri pagaidām nav gatavi dzīvei Polipasaulē. Viņi pat negrib pāriet piektajā dimensijā, domājot, ka tas derdzīgs evolūcijas likums. Viņi tajā pasaulē mazākumā. Taču mēs pret viņiem izturamies ar Mīlestību un cieņu, zinot, ka agrāk vai vēlāk, viņi kļūs Augstākās Pasaules iedzīvotāji, piektās dimensijas iemītnieki. Piektās dimensijas energoinformācija nonāk dotajā ceturtās dimensijas pasaulē, jau caur daudziem radītiem Portāliem. Tās pasaules cilvēki paši mainās. Mainās tās pasaules magnētisms un pat - gravitācija. Pasaule sāk dzīvot pēc jauniem likumiem, sabiedrība trauksmaini evolucionē. Pie tam, aktīvi evolucionē ne tikai cilvēki, bet arī dzīvnieki un augi. Un pat - minerālu valstība aktīvi attīstās, ieejot citu dzīvības formu domājošajā sabiedrībā. Viss tas priekš daudziem no jums var izklausīties kā pasaka. Priekš jums četrpiecdimensiju Polipasaules attīstība - rūpīgs katras dienas darbs. Var teikt, ka es tagad turpinu savu Jaunradi kā mākslinieks. Tikai tagad mani audekli - tie radāmās esamības fragmenti, kur apvienojas dažādu dimensiju pasauļu īpašības. Un šie audekli - mūsu, piecdimensiju Mākslinieku un Gaismas Meistaru kolektīvā jaunrade, kuri ar Mīlestību rada jaunās daudzdimensionālās dzīves pamatus. Vēlāk četr-piecdimensiju Polipasaules radīšanas pieredze būs pānesta arī jūsu pasaulē - tur, kur jūs dzīvojiet pašlaik. Lūk, tad arī es atgriezīšos šurp, lai kopā ar nākotnes cilvēci radītu pamatus jaunai dzīvei.
Bet pagaidām - apskauju jūs visus un nododu Mīlestības un Gaismas enerģiju biedriskam atbalstam no visiem maniem draugiem un kolēģiem, tagad dzīvojošiem Augstākā Pasaulē, kur savā laikā atnāksiet arī jūs. Vienmēr gatavs saziņai ar jums, ar atklātu sirdi -

JŪSU NIKOLAJS RĒRIHS.
07.03.2015.g.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИН: Духовные сообщения" № 2(20) 2015, Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru ,Tele/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala El.adrese: http://worlg-channeling.com/ , Par iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var uzzināt: http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaudums/2015-04-13-1428
=====
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/23.05.2015. , nosūtīts Lavijas Radio viļņiem 23.05.2015.

Skatījumu skaits: 373 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: