Galvenie » 2016 » Janvāris » 20 » Darbs Vispasaules Augšupcelšanas Uguņu Templī
15:35
Darbs Vispasaules Augšupcelšanas Uguņu Templī

Darbs Vispasaules Augšupcelšanas Uguņu Templī

Projekts "Augšupcelšana"- Kosmisko Uguņu aktivizēšana
Darba virziens - "Ugunīgā Krizantēma"
Avotshttp://www.magnitiduha.info/archives/10921 , pievienots 09.01.2016., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 14.01.2016.

Piesaucam Augšupcelšanas Uguņu Augstāko Priesteri Rameliusu, Radītāju, Pasaules Māti, Augstāko Priesterieni Svetozaru, Galaktisko Kristu-Melhisedeku, Planetāro Kristu-Melhisedeku, savus AE, savus Priesterus-pāriniekus, Jēzu Kristu. Ar mantru piesaucam Augšupcelšanas Kosmiskās Ugunis: VA-ARUNI-EL-RA-A {kr.val.: ВА-АРУНИ-ЭЛЬ-РА-А}

Izsakām tīru nodomu pārnest mūs Vispasaules Augšupcelšanas Uguņu Templī, iepazīstināt mūs ar Visapasaules Augšupcelšanas Uguņu Tempļa iekārtojumu, ar iespējām strādāt ar Augšupcelšanas Uguņu Vaiņagu un ar Pasaules Mātes Uguns Ziedu; vadīt darbu planētas Zeme attīrīšanai un visu mūsu, visu mūsu iemiesojumu, lauku un struktūru no dualitātes programmām un enerģijām kā arī pamodināt un aktivizēt mūsos Dievišķās spējas, ieliktas katrā no mums, un citus darbus.

Mūs pārnes uz Vispasaules Augšupcelšanas Uguņu Templi (VAUT). Tas ļoti liels, kosmosā aizņem milzīgu telpu un līdzīgs nelīdzenai lodei ar šķautnēm. Tā iekšienē, smalkajā plānā, atrodas Gaija ar planetāro režģi un Zemes Globusi, klātesoši ir arī Mēness un Saule. Viņa atrodas citā kosmiskajā struktūrā vēl Lielāka izmēra. Un tālāk ir citas struktūras, vēl apjomīgākas. Tas atgādina lellīti maružiņu, kas atrodas viena otras lielākā izmēra iekšienē. Mēs saprotam, ka ieraudzījām VAUT uzbūvi, tā hologrammas.

Mums interesanti iepazīties ar Vispasaules Augšupcelšanas Uguņu Tempļa iekārtojumu. No malas tas līdzinās bišu šūnām, taču šūnas pildītas ne ar medu, bet gaišzilu plazmotu eneŗģiju. 25 Augšupcelšanas Uguņu Tempļi, kā spoži punkti deg uz Zemes virskārtas tajās vietās, kur viņi uz planētas nostiprināti. Un tie taču klātesoši Augšupcelšanas Uguņu Vispasaules Templī smalkajā plānā. Un no tiem katra stiepjas stari uzTempļiem, uz Zemes. VAUT iekšienē 25 Tempļiem cieta stiprinājuma nav, tie it kā peld/lidinās šajā telpā, var viens otram "piepeldēt", grupējoties kopējā darba vadīšanai, var pat figūru radīt, esošām sakrālu nozīmi, var izkārtoties aplī apkārt Uguns Ziedam un altāram, var mijiedarboties viens ar otru. Tās - dzīvas būtības, kā viss šeit dzīvs un apveltīts ar Apziņu. Un Vispasaules Augšupcelšanas Uguņu Templis - Varena dzīva Būtība. Tā formē vidi, nepieciešamu priekš planetāriem procesiem, saistītiem ar jauno laiku. Organizē visu struktūru dzīvesdarbību, to savstarpējo sadarbību, VAUT iekšienē. Tā galvenā, vadošā daļa, dodoša savus signālus citām struktūrām iekšienē, tā - vadošais Centrs.

Pasaules Mātes Ugunīgais zieds VAUT Centrā. Tas mijiedarbojas ar Tempļa altāru, ar visām Augšupcelšanas Ugunīm: tad Ugunis ietin Ziedu liesmās, tad viņš pastiepj viņām ziedlapiņas un pat "iepeld" Uguņu centrā uz altāra, tad viņas, vienādā attālumā no Centra, plūstoši lidinās, savstarpēji izlīdzinoties un papildinot viena otru. Šīs abas struktūras nepieciešamas priekš šeit notiekošo procesu harmoniskas norises. Struktūrām VAUT nav stingri noteiktu vietu, viss šeit daudzdimensionāls, dinamisks un atrodas pastāvīgā attīstībā.

Mēs atrodamies telpā virs Ugunīgā Zieda. Tagad viņš izskatās ne gluži izplaucis/atvēries, tikai daļēji atvēries ziedēšanai. Visas ziedlapas tiecas augšup. Zieda serdīte atvērta pilnībā. Mana Priesteriene-pāriniece ņem mūs aiz rokām un iegremdē zieda dziļumā. Mēs nolaižamies it kā pa daudzkrāsainu tuneli. Kaut kādā momentā apstājamies ziedlapu pamatnes līmenī. Mēs atrodamies kaut kādā enerģētiskā stabā, tādēļ ka katra ziedlapa izstaro spēcīgas vibrācijas un skaņu, un krāsu enerģijas. Un visa šī enerģija koncentrējas spēcīgas enerģētiskas plūsmas kodolā, Zieda centrā, tur, kur mēs apstājamies. Šeit daudz dažādu krāsu šķiedru, pavedienu, izstarojošu katras ziedlapas enerģijas. Elpojam, ieņemam/uzsūcam šīs brīnišķīgās enerģijas. Tās viegli ieplūst ķermenī, visos mūsu ķermeņos, kā aromāts, ko mēs ieelpojam no katras ziedlapas.Notiek saskaņošanās visās šūnās ar šiem gaismas dažādkrāsu enerģētiskiem pavedieniem. Katrs tāds pavediens, kā kāda daudzdimensionāla orķestra instrumenta stīga - katrai savs skanējums, sava krāsa, iedarbība un svētlaime.

Visas mūsu ķermeņa šūnas sīki vibrē. Gribas īstenot ceļojumu šūnu dziļumā, paskatīties, kas tur notiek šīs saskaņošanās laikā. Nirstam savu ķermeņu un šūnu dziļumā. Un redzam, ka šūnas reaģē dažādi uz dažādiem krāsu izstarojumiem: kādas šūnas jūtīgākas uz vienu vibrāciju spektru, kādas uz citu. Notiek visu šūnu vienlaicīga noskaņošanās. Šūnas sīki/viegli trīc, viņas caurlaiž vibrācijas dziļāk. Ietekme notiek uz pašu centrālo šūnu daļu. Tagad šūnu centrs uztveras kā bezdibeņa zeltīts lāsmojums.Tāds iespaids, ka katrai šūnai ir izeja, sakars ar Dievišķo plānu, ir portāls. Un, lūk, no šī portāla, no bezdibeņa zeltītā dziļuma sāk aktīvi, spēcīgā plūsmā nākt gaismas. It kā Ugunīgā Zieda stari attīrīja, pamodināja šos portālus, novāca tos norobežojumus, kas aizturēja gaismas plūsmu. Tagad no katras šūnas centra plūst zeltītas spožas straumes, piepildot tās. Katra šūna tagad mirdz. Un turpinās Zieda gaismas pavedienu ietekme, radoši šo enerģetisko lauku. Tagad jau visi mūsu ķermeņi piepildīti ar zeltītu gaismu. Un mēs paši sākam izstarot gaismu, mirdzumu, kas ieiet mijiedarbībā ar katru Ugunīgā Zieda ziedlapiņu, notiek abpusēja saziņa, bagātināšanās, apmaiņa ar enerģijām. Mēs caur sevi tagad nododam Ziedam zeltītās enerģijas un no viņa saņemam daudzkrāsainu mirdzumu un to sūtam caur savu šūnu centriem Radītājam, Pasaules Mātei. Katra šūna Dievišķa, ir saikne ar Dievišķo plānu. Viss esošais Radītāja radīts un ir Viņš, tanī skaitā arī katra šūniņa un visi orgāni un visi ķermeņi. Un tagad mūsu šūnas saņēma tiešu pieeju visa Avotam, Dievišķām enerģijām. Tā ne iepriekšējā čakru mijiedarbība ar enerģijām - tagad katra šūna kļūst atvērta čakra, kanāls un mijiedarbojas ar Radītāju. Tāpat kā jebkura auga šūnas. Un ļoti spilgta balta gaisma nāk no apakšas, kaut kur no dziļuma, no Zieda iekšienes, no lielas baltas lodes.

Mums interesanti iepazīties ar jaunu struktūru - Augšupcelšanas Uguņu Vaiņagu. "Vaiņags", "vainags", "vaiņago" - tas ir tas, kas cilvēku saista ar augstāko energocentru, savienojošu ar Radītāju. Tā arī Augšupcelšanas Uguņu Vaiņags īsteno AU apvienošanu, palīdz radīt telpu priekš pastiprināšanas, priekš virzīšanas uz vajadzīgo vietu uz planētas, uz Globusiem, uz dažādiem līmeņiem un dimensijām, uz konkrētu cilvēku uzreiz visas AU enerģijas. Kad mēs strādājam ar visu planētu, mēs paplašinām telpu vaiņagā starp Ugunīm un plūst plaša, jaudīga Uguņu plūsma uz visu Gaiju. Ja Augšupcelšanas Uguņu Vaiņagu piesauc darbam, konkrēta cilvēka darbam, tad plūsma kļūst tieši tāda, kāda nepietciešama priekš šī nodoma īstenošanas, gan pa Uguņu diametru, gan ietekmi. Ja strādā grupa, tad caur grupas locekļiem, kā caur jaunu enerģiju caurvadītājiem {проводников ?}, daudzkārt pastiprināta, notiek Augšupcelšanas Uguņu ietekmes izplatīšana 4-ās dimensijas telpā. Var stādīties priekšā AU Vaiņagu ar 13-mit brīnišķīgiem ugunīgiem rotājumiem, no kuriem katrs sniedz savu saudzīgu ietekmi. AU Vaiņags var būt maziņš, kā kronis, vainags no Augšupcelšanas Ugunīm priekš viena cilvēka, piesaukuša AU Vaņagu priekš darba veikšanas. Jūs varat Augšupcelšanas Uguņu Vaņaga kopiju, hologrammu ievietot savā sirds telpā priekš jūsu tīro nodomu īstenošanas. Un šis nelielais AU Vaiņags, gredzentiņš no ugunīm, saLAUlā {обВЕНЧает ?} jūs ar Ugunīm, savieno jūs ar AU Vaiņagu VAUT. Ievietojiet savā sirds telpā AU gredzentiņu-vaiņagu. Un tūliņ sajūtiet, kāda spēcīga ugunīgo enerģiju plūsma aizplūda caur Vaiņagu tieši sirds telpā. Bet ķermenis norāda, ka mūsu vēnas arī ieslēdzās procesā, tur tagad notiek attīrīšanas darbs no visa novecojušā, kaitīgā, nevajadzīgā, un asinis vēnās maina sastāvu. Bet mūsu galvas 3-ās acs līmenī, tagad parādās vaiņags no brīnišķīgiem baltiem ziediem - Pasaules Mātes dāvana. Šie ziedi pat smaržo. No tiem lejup plūst aizkustinošas, gaišas, mīlošas enerģijas, pat asaras acīs parādās. It kā baltās drānās mūs ietērpa, kā līgavas.

Ziemassvētku priekšvakarā, mēs apsveicam Dievmāti ar Kristus-Glābēja uz Zemes parādīšanās Svētkiem, sūtam Dievmātei, Jēzum Kristum savu mīlestību un pateicību. No viņiem plūst ļoti spēcīgas enerģiju straumes, mēs stāvam it kā zem vētraina ūdenskrituma.

Kaut kāda mūsu daļa atkal pāriet uz Pasaules Mātes Zieda centru VAUT, tā pašā dziļumā. Šeit vēl lielākas augstsprieguma enerģijas, mēs baltas mirdzošas lodes iekšienē, ko agrāk uztvērām kā jaudīgu enerģiju avotu apakšējā, Zieda dziļākajā daļā. Spilgtā zeltīti -baltā gaisma apvienoja un pastiprināja visas Zieda enerģijas un Augšupcelšanas Uguņu enerģijas, mūsu saņemtās. Šīs maigās un vienlaicīgi spēcīgās enerģijas uztveram pa jaunam. Rodas sajūta, ka ķermenis izšķīdis vai ļoti spēcīgi paplašinājies un piepildīts ar gaismu un iekšķīgi notiek kaut kāda transformācija. Šūnas vibrē. Viss ķermenis sāk kustēties. Kustības arvien vairāk līdzinās liesmu kustībām, no apakšas un arvien augstāk un augstāk, kā pa spirāli, kā augšup tiecošās. Rodas sajūta, ka viss Uguns apņemts, piepildīts ar ugunīm! Visi blīvie un smalkie ķermeņi piepildās ar Ugunīm. Mēs kļūstam kā lieli gaiši baloni, Ugunīm piepildīti. Ļoti ērts, silts, komfortabls aktivitātes, miera, līdzsvarotības, viegluma, apzinātības un skaidras domāšanas stāvoklis, laba uzmanības, dzīvības spēka koncentrētība. Vairāk mēs nevaram iemitināt Ugunīgās enerģijas.

Tagad caur mums AU enerģiju straumes sāk izplūst uz visu planētu, mēs paši kļūstam portāli, kanāli, pārvadītāji Augšupcelšanas Ugunīm uz Zemes.

Darbs pabeigts. Pateicamies visiem procesa dalībniekiem!

Darbu vadīja Augšupcelšanas Uguņu Priesterienes Nadežda Gruzdeva un Tatjana Paholkova, Ivanovo-Vozņesenskas pilsētā.

Informāciju pieņēma un sagatavoja Nadežda Gruzdeva.
06.01.2016.

Grupas "Gara Magnēti" vadītāja - Larisa Supei, Tālr. 29188681
Info@magnitidua.info // 2015 Магниты Духа
=====
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/20.01.2016. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 20.01.2016.

Skatījumu skaits: 345 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: