Galvenie » 2015 » Jūlijs » 25 » DIEVIŠĶĀS EVOLŪCIJAS LABORATORIJA
17:23
DIEVIŠĶĀS EVOLŪCIJAS LABORATORIJA

DIEVIŠĶĀS EVOLŪCIJAS LABORATORIJA

Galaktiskais Kristus-Melhisedeks
caur Sergeju Kanaševski
2015. gada 7. maijā

Turpinājums. Sākums Nr 6(18), 1(19)
(6(18): http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskas_evolucijas_laboratorija/2015-01-25-1344 )

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 3(21) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 24.07.2015.

Sveicināti, mani mīļotie Bērni - Bērni Zemes, Bērni Galaktikas! Turpinām mūsu līdzjaunradi.
Mēs ar jums vadījām svēto ceremoniju veltītu cilvēces dzīvības/dzīves jaunā cikla sākumam ("Dievišķās evolūcijas laboratorija", "Mirovoi čenneling" Nr 1(19) 2015, latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskas_evolucijas_laboratorija/2015-03-08-1391 ) Atgriezām jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa sakrālos elementus. Aktualizējām sakaru ar Centrālās Saules Iekšējo Dievišķo sfēru. Jūs izteicāt tīru nodomu jauna Daudzdimensioālā Ķermeņu Kompleksa radīšanai. Jaunie ķermeņi priekš jums jau sāka radīties.
Jums, Bērni mani, nepieciešams apzināti piedalīties jaunā Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa radīšanas procesā. Mūsu uzdevums tagad - nodibināt sakaru/saikni starp četrdimensiju un piecdimensiju ķermeņiem, radīt apstākļus to mijiedarbībai. Pateicoties tam, sāksies četrdimensiju un piecdimensiju ķermeņu saaugšana. Rezultātā, mūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā radīsies jauni ķermeņi.
Strukturālais pamats mūsu līdzjaunradei - četrdimensiju-piecdimensiju polipasaules instruments, ar kuru jūs jau esat labi pazīstami (1.zīm.)

ZĪMĒJUMS Nr 1.ČETRDIMENSIJU-PIECDIMENSIJU POLIPASAULES SHĒMA.
Četri lielie apļi simbolizē četrdimensionalitāti, pieci mazie - piecdimensionalitāti.
Nokrāsosim četrdimensionalitātes sfēras dažādās krāsās. Centrālā sfēra - zaļa krāsa, augšējā - sarkana, pa kreisi novietotā - oranža, pa labi - dzeltena.
Mani mīļotie! Mēs strādājam ne vienkārši ar shēmu, bet radam ar ENERGOINFORMATĪVO STRUKTŪRU, KAS REĀLI IZPAUSTA CILVĒKA DAUDZDIMENSIONĀLO ĶERMEŅU KOMPLEKSĀ. Četras savsatarpēji saistītas sfēras - aktīvi darbojošās smalkmateriālā struktūrā nodrošinoša dažādu ķermeņu mijiedarbību. Zaļajā sfērā - energoinformācija par jūsu fiziskajiem ķermeņiem. Svarīgi saprast, mani Bērni, ka cilvēkam ne viens fiziskais ķermenis. To vairāki - atkarībā no iemiesojušās Gara evolucionārās attīstības līmeņa. Jums labi pazīstama JŪSU PASAULĒ IZPAUSTĀ FIZISKĀ ĶERMEŅA uzbūve. Bet par pārējiem fiziskiem ķermeņiem mūsdienu cilvēkiem nav nekāda priekšstata. Citi fiziskie ķermeņi - smalkmateriālie. To daudzums variantējas katram cilvēkam no trīs līdz astoņiem. Trīs fiziskiem smalkmateriāliem ķermeņiem apveltīti vairākums Zemes iedzīvotāju. Četriem un vairāk - garīgi un mentāli attīstītiem cilvēkiem, esošiem augstāko pasauļu dzīves pieredzei. Tagad jūsu pasaulē aktīvi attīstās tehnoloģijas, kas balstītas uz lauku darbībām, viļņveida un citām parādībām, cilvēka acīm neredzamām. Piemērs tam - bezvadu sakaru veidi. Var veikt nosacītu analoģiju. Vadu sakari - izpausta fiziskā matērija. Bezvadu sakari - smalkmateriālā fiziskā matērija. Jūsu dators, monitors, klaviatūra - fiziskā matērija. Bezvadu internets - smalkmateriālā fiziskā matērija. Mūsdienu pasaulē nevar viens bez otra eksistēt. Cilvēka smalkmateriālie fiziskie ķermeņi - sevišķa energoinformatīvā programma, kas nodrošina jūsu galvenā fiziskā ķermeņa dzīvesdarbību. Programma eksistē uz noteiktiem smaklmateriāliem nesējiem fiziskās matērijas formā.
Viļņus, ar kuru palīdzību tiek pārraidītas programmas priekš jūsu televizoriem, jūs neredzat - līdz jūsu televizors nepieņem un tos neparāda uz ekrāna jums pieejamā uztveres formā. Tā arī smalkmateriālos fiziskos ķermeņus, cilvēku vairākums tos neredz, neuztver. Taču tie tomēr eksistē fiziskās matērijas veidā, ko mēs apzīmējam kā smalkmateriālo matēriju.
Cilvēka trīs smalkmateriālie fiziskie ķermeņi ir četrdimensiju programmu nesēji. Tie nodrošina fiziskā ķermeņa dzīvību/dzīvi laika-telpā/telpas-laikā. Katram no tiem ir savas īpatnības, kas priekš mums pagaidām nav aktuālas. Mums svarīgi noskaidrot, ka cilvēku Daudzdimensionālo Ķermeņu kompleksā, kas garīgi attīstās un apzināti darbojas Augšupcelšanas procesā, tagad dzimst/rodas CETURTAIS SMALKMATERIĀLAIS FIZISKAIS ĶERMENIS. Šis ķermenis savā pamatā, pagaidām, ir četrdimensiju. Taču tā īpatnība tur, ka tas fiziskajā plānā jau tagad ļauj cilvēkam pieņemt PIECDIMENSIJU FIZISKO MATĒRIJU programmas. Fiziskā matērija pie pārejas uz piecdimensionalitātes līmeni nekur nepazūd, bet transformējas, saņem jaunas īpašības un iespējas attīstībai augstākās pasaulēs. Priekš Gaismas Darbiniekiem dotajā etapā ļoti nepieciešams APZINĀTI pieņemt savā ķermeņu kompleksā ceturto smalkmateriālo fizisko ķermeni, kuru nosauksim POLIPASAULES SMALKMATERIĀLAIS FIZISKAIS CILVĒKA ĶERMENIS, vai vienkārši POLIPASAULES FIZISKAIS ĶERMENIS.
Atgriezīsimies pie četrdimensionalitātes shēmas (2.zīm.)

ZĪMĒJUMS Nr 2. ČETRDIMENSIONALITĀTES SHĒMA. SFĒRAS IEKRĀSOTAS ČETRĀS KRĀSĀS.
Pēc būtības, shēmas četras sfēras - ģenētiskās sēklas no kurām izaug četru veidu matērijas augļi. Sarkanā sfēra satur ģenētisko energoinformāciju priekš fiziskās matērijas. Oranžā - energoinformāciju priekš astrāli-mentālās matērijas. Dzeltenajā - energoinformācija prekš ugunīgās matērijas. Zaļajā - energoinformācija priekš ēteriskās matērijas.
Sāksim strādāt ar fizisko matēriju, savu uzmanību sakoncentrējam uz sarkano sfēru. Šajā ģenētiskās sēklas daļā ienesīsim energoinformāciju par polipasaules fizisko ķermeni. Dažiem Gaismas Darbiniekiem, kuriem iegūta pieredze augstākās pasaulēs, jau ir polipasaules fiziskais ķermenis. Taču jāatceras, ka četrdimensiju ģenētika pagaidām nes pagājušā evolucionārā cikla energoinformāciju. Tādēļ, kaut arī dažiem no jums jau eksistē polipasaules fiziskie ķermeņi, to četrdimensionālajai matērijai nepiemīt īpašības, kas nepieciešamas priekš mūsdienīgās augšupcelšanas un vēl mazāk - priekš pašaugšupcelšanas. Mēs tagad formējam priekš jums vismūsdienīgāko Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksu, kas palīdzēs arī jūsu personīgai augšupcelšanai, un visas cilvēces augšupcelšanai. Jūs - pimgājēji/celmlauži jaunās daudzdimensionālās ģenētikas apgūšanā. Un jūsu pieredze ar laiku kļūs citu cilvēku ieguvums. Pakāpeniski visi jūsu pasaules cilvēki iemantos jauno daudzdimensionālo ģenētiku. Viņiem attīstīsies jaunākais Daudzdimensionālo Ķermeņu Komplekss, kas kļūs pamats cilvēces attīstībai jaunajā evolucionārajā ciklā. Šis cikls ilgs vairāk kā piecsimt gadus. Pēc tam sāks formēties jauns Ķermeņu Komplekss, kur par pamatu kļūs jau PIECDIMENSIJU FIZISKAIS ĶERMENIS.
Mūsu tuvākais uzdevums - radīt energoinformatīvo struktūru jūsu polipasaules fiziskajam ķermenim. Tas sastāv no pieciem energoinformatīviem membrāniem, no kuriem katrs ar sevi uzrāda izliektu lēcu. Membrāni savstarpēji apvienoti, veidojot "mājiņas" formu. Viena membrāna izvietota horizontāli, divas - vertikāli un divas diagonāli (Zīm. 3).

ZĪMĒJUMS Nr 3. STRUKTŪRA POLIPASAULES FIZISKĀ ĶERMEŅA ATTĪSTĪBAI. HEBA SĒKLA.
Struktūra no mebrāniem - tā ģentiskā sēkla. No tās izaugs jūsu polipasaules fiziskais ķermenis. Nosauksim to Heba Sēkla.
Jūsu senvecāki godāja Hebu kā zemes Dievu. Saskaņā ar mītu, agrāk Hebs atradās mūžīgā savienībā ar debesu dievieti Nutu, iekāms viņus neizdalīja gaisa dievs. Par kādu izdalīšanu runa? Zeme - jūsu četrdimensiju pasaule. Debess - piektās dimensijas pasaules, caur mītiem paziņo par reālu notikumu - jums zināmā "Aizsega" radīšanu, jūsu pasaules izolēšanai no augstākām pasaulēm uz periodu, nepieciešamu dzīvei Dualitātē. Tieši tad cilvēki saņēma Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksu, kur jau nebija POLIPASAULES FIZISKĀ ĶERMEŅA, kas varētu veicināt sakarus starp ceturto un piekto dimensijām. Hebs kā četrdimensionalitātes Dievs, bija atdalīts no piecdimensiju Dievietes Nutas. Tagad sākas atgriezenisks process. Un tas nozīmē, ka Hebs kļūst PIECDIMENSIONĀLS. Hebs - tā ne vienkārši zeme, tā fiziskās matērijas personificēšana {олицетворение ?}. Jaunā, piecdimensionālā sēkla ieaug jūsu ģenētikā. Apzināta piedalīšanās šajā procesā harmonizē to un padara daudz efektīvāku, ļauj iemantot jaunas īpašības, kas jums palīdzēs Pārejas brīdī un dzīvības adaptācijai piektās dimensijas pasaulē. HEBS PĀRVEIDOJAS, PĀRVEIDOJAS VIŅA ĢENĒTISKĀS SĒKLAS CILVĒKOS.
Daudzi Dievi, par kuriem ziņo senās leģendas/pasakas, tās - kosmiskās Gaismas Būtnes. Viņi palīdz radīt dzīvību/dzīvi jūsu pasaulē un citās pasaulēs. Hebs - planetārā Gaismas Būtne, atbildoša par fiziskās matērijas evolūciju. Jūs varat piesaukt Hebu priekš jaunu smalkmateriālo fizisko ķermeņu radīšanas, un pirmām kārtām - polipasaules fiziskā ķermeņa radīšanai, kurā apvienojas piecdimensionalitātes un četrdimensionalitātes energoinformācija.
Un tātad, virzam savu domu skatu sarkanajā sfērā četrdimensionalitātes struktūrā. Un ievietojam šeit piecdimensiju Heba Sēklu piecu apvienotu membrānu formā (Zīm.4).

ZĪMĒJUMS Nr 4. PIECDIMENSIJU HEBA SĒKLA ČETRDIMENSIJU STRUKTŪRĀ.
Izpaužam tīru nodomu jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā radīt četr-piecdimensiju polipasaules fizisko ķermeni. Piesaucam līdzjaunradei planetāro Gaismas Būtni - Hebu.
Mani mīļotie! Sākas ļoti svarīgs, svinīgs jūsu dzīves moments! Jūs atgriežat savā fiziskajā matērijā piecdimensionalitāti. Fiziskās piecdimensionalitātes atgriezšana - liels prieks gan jums, gan jūsu Augstākajiem "Es". Īstenojiet četrdimensionalitātes un piecdimensionalitātes apvienošanas procesu uz Beznosacījumu Mīlestības viļņa. Piecdimensiju fiziskā matērija - jūsu daļa, no kuras jūs kādreiz šķīrāties. Eonus gadu jūs dzīvojāt bez tā, kas jums agrāk bija tuvs un mīļš. Jūs savā "Es" atgriežat to kas jums pēc taisnības pienākas. Atgriežat svarīgu Garīgimateiālu instrumentu, kas ļaus radīt bāzi jaunai pasaulei, jaunai dzīvei - uz Mīlestības pamata. Jo taču Mīlestība ir piecdimensiiju fiziskajā matērijā visu struktūru, visu elementu savienošanas pamats. Tā - avots fiziskās matērijas harmoniskai eksistēšanai piecdimensionalitātē.
Vērojiet, kā Heba sēkla izpaudīsies smalkajā plānā "trešās acs" apvidū. Sajūtiet, kā šeit pastiprināsies enerģija. Fiziskā ķermeņa polipasaule veicina jūsu garīgās, iekšējās redzes aktivāciju. Dodiet svētību savam jaunajam smalkmateriālajam fiziskajam ķemenim ilgai un auglīgai dzīvei...
Bet tagad, mani Bērni, pārejam pie jauna ķermeņa radīšanas, izpausta no astrāli-mentālās matērijas. Daudzās pasaulēs astrālā un mentālā matērija eksistē atsevišķi. Taču jūsu pasaulē tās savstarpēji apvienotas tik cieši, ka ir vietā runāt par vienu astrāli-mentālo matēriju, un pat - jūsu astrālo un mentālo ķermeņu DIVVIENĪBU/ДВУЕДИНСТВЕ. Daudzi pierada uzskatīt, ka jūsos eksistē viens astrālais un viens mentālais ķermenis. Tas ne tā. Cilvēku Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā, kā minimums, pieci astrālie un septiņi mentālie četrdimensiju ķermeņi. Astrāli-mentālā matērija atšķiras no fiziskās matērijas, vispirms ar to, ka tā neizpaužas jūsu pasaulē tā, kā fiziskā matērija. No fiziskās matērijas radīti visi jūsu pasaules objekti, kurus cilvēks redz, satausta, jūt. Astrāli-mentālā matērija - tā jūsu jūtu un domu pasaule. Tā atšķiras no fiziskās matērijas ar savu PIRMDZIMTO ĢENĒZI. Astrāli-mentālā matērija pirmā, salīdzinājumā ar fizisko matēriju. Var teikt, ka tā - fiziskās matērijas energoinformatīvais avots. Protams, starp fizisko un astrāli-mentālo matēriju eksistē energoinformatīvā apmaiņa. Taču tā - ne līdztiesīga apmaiņa. Par cik fiziskā matērija pārstrādā, transportē energoinformāciju, astrāli-mentālās matērijas ienesto pasaulē. Tieši domas un jūtas iekšējā līmenī nosaka fiziskās matērijas formu un saturu. Un jau tikai pēc tam fiziskā matērija izrāda ietekmi caur iekšējo līmeni uz cilvēka domām un jūtām, un citām jūsu pasaules būtnēm. Astrāli-mentālā matērija vairāk subjektīva. Tieši ar viņu visvairāk sadarbojas cilvēks kā jūsu pasaules iemītnieks. Priekš daudziem cilvēkiem jau pierasts apgalvojums, ka domas materiālas. Taču tikpat materiālas arī jūtas. Cilvēks ar savām jūtām un domām rada astrāli-mentālo matēriju. Un šī matērija piedalās cilvēciskās pasaules dzīvesdarbībā, kurā dzīvo cilvēki. Astrāli-mentālā matērija, cilvēku radīta, pēc daudziem faktoriem nosaka vienas vai otras pasaules eksistēšanu. Astrāli-mentālā matērija tikpat reāla, kā arī fiziskā matērija. Var pat apstiprināt, ka astrāli-mentālā matērija jūsu pasaulē vairāk reāla kā fiziskā. Tā, piemēram, laikā var eksistēt daudz ilgāk kā fiziskā. Lūk, kas interesanti... Kad jūsu četrdimensiju pasaule transformēsies piecdimensiju pasaulē, tad četrdimensiju fiziskā matērija paliks jūsu pagātnē. Nākotnē ies tikai tā fiziskā matērija, kas transformēsies piecdimensiju matērijā. Taču to nevar teikt par astrāli-mentālo matēriju. Viņa pēc pasaules Augšupcelšanas no četrdimensionalitātes piecdimensionalitātē kļūst DAĻA piecdimensionālās pasaules. Tieši tādēļ cilvēki nevar pāriet piektajā dimensijā ar četrdimensionālo fizisko ķermeni. Taču viņi var dzīvot ar domām un jūtām, kuras viņi pārvaldīja čerdimensionalitātē. Tas ir, CILVĒKI PĀRNES ASTRĀLI-MENTĀLO MATĒRIJU NO ČERDIMENSIONALITĀTES PIECDIMENSIONALITĀTĒ. Pēc Pārejas no jūsu pasaules augstākajā pasaulē, cilvēki veiksmīgi transformē četrdimensiju astrāli-mentālo matēriju piecdimensionālajā. Bet ne mazums arī tādu, kuriem to izdarīt pagaidām neizdodas. Rezultātā, tādiem cilvēkiem nākas atgriezties no piecdimensionalitātes četrdimensionalitātē. Tam par iemslu kļūst nepietiekama garīgā un mentālā attīstība, nespēja attīstīt mīlestības jūtas un dzīvot uz mīlestības pamata.
Bet tagad - virzīsim iekšējo skatu uz četrdimesiju oranžo sfēru (Zīm. 2). Šī - astrāli-mentālās matērijas sfēra. Un mūsu uzdevums - ielikt pamatus astrāli-mentālās matērijas polipasaules ķermeņa attīstībai. Ar šo mērķi astrāli-mentālās matērijas sfērā mēs ieliekam apvienoto Afrodītes Sēklu un Merkurija Sēklu. Afrodīte un Merkurijs - planetārās Gaismas Būtnes, kuras atbild par astrāli-mentālās matērijas attīstību planētas Zeme daudzās pasaulēs. Afrodītes Sēklu uzrādīsim zilas krāsas elipsoīdā tora formā. Merkurija Sēklu - sešus energoinformatīvos membrānus lēcu veidā, kuri apņem toru (Zim. 5).

ZĪMĒJUMS Nr 5. AFRODĪTES SĒKLA UN MERKURIJA SĒKLA. ENERGOINFORMATĪVS GRAUDS ASTRĀLI-MENTĀLĀ POLIPASAULES ĶERMEŅA RADĪŠANAI.
Mani Bērni! Noskaņojieties no jauna uz Beznosacījumu Mīlestību. Maigu Mīlestību, smalku Mīlsetību... Pieaiciniet līdzjaunradei Afrodīti un Merkuriju. Maiga Afrodītes Mīlestība un Merkurija Augsta Dievišķa Apziņa palīdzēs jums astrāli-mentālā polipasaules ķermeņa radīšanā. Ienesiet Afrodītes Sēklu un Merkurija Sēklu četrdimensionālās struktūras oranžajā sfērā.
Piecdimensionalitātes astrāli-mentālā matērija jau sāk harmoniski ieplūst jūsos. Jūsu harmoniskā dzīve balstīta uz harmoniskām jūtām un domām, palīdzēs jums laimīgi audzēt piecdimensiju astrāli-mentālās matērijas augli.
Tas nozmē, ka nākošajā dzīvē jums nebūs nekādu grūtību ieiet piecdimensiju pasaulē. Jūs tur ieiesiet, kā Dzimtajā Mājā, vedot aiz sevis citus cilvēkus.
Tas nozīmē, ka cilvēki kļūs tie, kuri savā laikā augšupcels, piektajā dimensijā, visu pasauli.
Un tas patiesi tā.

ZĪMĒJUMS Nr 6. AFRODĪTES UN MERKURIJA SĒKLA ČETRDMENSIJU STRUKTŪRĀ.

Galaktiskais Kristus-Melhisedeks, apgarojošs Galatiku Piena Ceļš
2015. gada 7. maijā

TURPINĀJUMS SEKOS...

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 3(21) 2015, Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālr. 29613296. Par iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var uzzināt: http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-07-12-1520
=====
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/25.07.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 25.07.2015.

Skatījumu skaits: 457 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: