Galvenie » 2018 » Janvāris » 17 » DZIEDINĀŠANA UN EZOTĒRIKA
11:23
DZIEDINĀŠANA UN EZOTĒRIKA

Владимир Куклин - ИСЦЕЛЕНИЕ И ЭЗОТЕРИКА

Vladimirs Kuklins, Krievija

DZIEDINĀŠANA UN EZOTĒRIKA

Analītisks garīgās informācijas apskats

Sveicināti, dārgie!

Ir pabeigts ļoti grūtais Dualitātes Eksperiments, pilnā sparā ir izvērsti procesi, gatavojoties Zemes Augšupcelšanai. Bet ir viena cilvēku civilizācijas īpatnība mūsdienu attīstības etapā, kura bremzē šos procesus. Šīs īpatnības būtība ir, ka uz četrdimensiju Zemes praktiski nav veselīgu cilvēku. Jā, diemžēl tas ir tā – katram cilvēkam pašlaik vai nu ir diagnosticēta kāda slimība, vai arī slimības pagaidām atrodas slēptā, latentā formā. Kāpēc slimības ir Augšupcelšanās bremze? Nu tāpēc, ka Augšupcelšanās paredz enerģētiskās informācijas kontaktu atjaunošanu ar smalko pasauli. Bet netīrā un slimā fiziskā ķermenī neienāks tīra garīgā enerģija, slimīgā ķermenī Augstākais „Es” un Skolotāji neienāk. Un ir vēl viens cēlonis, kāpēc šī tēma ir ļoti svarīga. Lieta tāda, ka neviena no septiņām brīvās izvēles planētām, kuras Augšupcelšanos veica pirms Zemes, nespēja izdziedināt savu fizisko ķermeņu absolūto vairākumu:

“MŪSU GALAKTIKĀ NEIZDZIEDINĀTAS FIZISKAS PASAULES KARMA PALIEK NEATSTRĀDĀTA. Jūs atnācāt uz šo planētu, devuši svinīgu solījumu atstrādāt šo karmu. Un tas nozīmē tikai vienu. JŪSU UZDEVUMS – PIEŅEMT IZDZIEDINĀŠANAS ENERĢIJU NO GARĪGĀS PASAULES UN KĻŪT VESELIEM. JŪSU ĶERMENIS VAR, UN TAM IR JĀVAR ATBRĪVOTIES NO VISU VEIDU SLIMĪBĀM.” [16]

Tāpēc izdziedināšanās – tā nav tikai atbrīvošanās no sāpīgām sajūtām un nespēkiem, nav tikai nosacījums, lai Gaismas Darbinieks sekmīgi pildītu gaismas darbu, bet arī Augšupcelšanai nepieciešama karmiska prasība.

Eksistē ne mazums medicīnisku un dziedniecisku skolu, kuras atšķiras ar dažādām pieejām cēloņu izskaidrošanā un slimību ārstēšanā. Taču to nospiedošs skaits fokusē uzmanību uz fizisku kaišu sāpīgu simptomu novēršanu, bez iespējas izskaidrot un izdziedināt to rašanās dziļos cēloņus. Mēs dziedināšanās problēmu pamēģināsim aplūkot no ezotēriskām pozīcijām, jo ezotērika Pasaule-ēku uzlūko kā vienotu savstarpēji saistītu veselumu, un tāda pieeja ļaus saprātīgāk saprast problēmu un ieskicēt tās atrisinājuma ceļu.

Runājot par dziedināšanu, mēs, no cilvēciskā redzes viedokļa, pirmkārt paredzam atbrīvošanos no slimībām. Taču terminam “dziedināšana” ir arī dziļāka nozīme, kuras pareiza izpratne ļoti daudz noskaidros attiecībā pret slimībām. Vispār runājot, dziedināšanas tēma ir ļoti apjomīga, tā aptver ar to cieši saistītu jautājumu loku. Ezotērikā ar dziedināšanos tiek saprasta veseluma atjaunošana. Atjaunot veselumu nozīmē “padarīt kaut ko atvienotu, sadalītu – par vienotu”. Ir zināms, ka visa Pasaules-ēka ir vienota, bet pašlaik redzamais sadalījums – tā ir ilūzija, kura nepieciešama Radītāja attīstībai, Dzīvības paplašināšanai, Mīlestības telpas palielināšanai. Mūsu Visuma mērogos vienotība, veselums var tikt sasniegti tikai tad, kad beigsies Visuma vienotības atjaunošanās, kad būs radīts Visuma Vienotais Saprāts, kad būs radīts Cilvēces Vienotais Genoms:

“…jums taču ir zināms par visa esošā Vienotību! Tāpēc īsta cilvēku rases vienotība – tā ir viņas vienotība visās 12 dimensijās. Es tagad nerunāju par 13-to dimensiju, tāpēc ka tur visas mūsu atšķirības ABSOLŪTI BEIDZAS, JO VISI MĒS KĻŪSTAM PAR ABSOLŪTU VIENOTĪBU.” [17]

Slimību dziļākais cēlonis ir viengabalainības neesamība. Bet kāpēc Lielās Centrālās Saules eņģeļi, viengabalaini pēc definīcijas, radīja cilvēku rasi, kurai šīs viengabalainības nav? Lai tiktu ar to skaidrībā, atcerēsimies, ka pa 13. dimensiju izejot no vecāku Visuma Gaismas Ģimeni pārstāvošās Dievradītās Monādes, vēlāk piedzīvoja savas Dievišķās Būtības sadalīšanos liela skaita atsevišķos aspektos. Šīs sadalīšanās nebija vienkārši proporcionāla Dievišķības samazināšana. Piemēram, ļoti nopietnus pārveidojumus piedzīvoja mūsu daudzdimensionālā Genoma Trešais Garīgais centrs:

“Monādēm, kuras bija piekritušas Eksperimentam, tika NEITRALIZĒTAS VISAS AGRĀK SASTRĀDĀTĀS STRUKTŪRAS, kuras viņas izmantoja, kad mitinājās dimensijās no pirmās līdz septītajai. Lūk, tieši tad agrāk eksistējošās struktūras transformējās, tika radīta JAUNA UNIKĀLA DAUDZDIMENSIONĀLĀ GENOMA DAĻA, patiecoties 16 civilizācijām, kurām bija cieša saikne tieši ar Trešo Garīgo Centru.” [23]

Šīs 16 civilizācijas no dažādām galaktikām ieguva standartam vismazāk atbilstošus rezultātus, dodoties augšup pa evolūcijas kāpnēm, kas atrada savu atspoguļojumu cilvēces Genomā. Taču, kad mūsu vecāku civilizācijas-avoti radīja Trešajam Garīgajam Centram atbilstošas Daudzdimensionālā Genoma daļas, viņas pašas tajā laikā vēl nebija harmoniskas civilizācijas un reizēm cīnījās savā starpā. Šī nesamierinātība liek sevi manīt cilvēcē līdz šim laikam, būdama tajā skaitā arī kā viens no slimību avotiem. Ietekme ir pat tam faktam, ka cilvēcei nav Vienotas Dzimtenes, Vienota Avota. Gorš, kurš senos laikos bija drakonveidīgo pārstāvis uz Zemes, par to saka tā:

“Cilvēki ir… senu dzimtu-avotu… jaunie pēcteči… daudz slimību un problēmu jums radās tieši tādēļ, ka jūs neesat tīri daudzās nozīmēs. Jums nav bāzes Avota, jūs esat kosmopolīti.” [19]

Pēc tam, kad cilvēces Daudzdimensionālā Genoma radīšana būs pabeigta, viņš atspoguļos cilvēka kā 12 dimensiju pasaulē mītošas daudzdimensionālas Gaismas būtnes veselumu. Genoma struktūra atspoguļo Visuma struktūru. Genoma daļa Otrā Garīgā Centra līmenī, kurš saistīts ar Otrā Garīgā Centra kosmiskajām rasēm-ciltsmātēm, nodrošina cilvēku rases genoma pamata nemainību [17]. Šis pamats ar savu nemainību ir unikāls, tajā ir ietverti tieši mūsu Visuma gaismas kodi. Nākotnē tas ļaus uz visiem laikiem saglabāt saikni ar mūsu Visumu, lai cik tālu cilvēce savā evolūcijā neaizietu ceļojuma par citiem visumiem procesā.

Bez Otrā un Trešā Garīgā Centra cilvēces Genoms satur arī 16 dimensiju Visumam nepieciešamos Ceturtā Garīgā Centra (dimensijas 14.–16.) genotipus, kurus radīja mūsu Visuma 19 civilizācijas.

Tas viss kopumā veido Zvaigžņu Genomu – tā ir Daudzdimensionālā Genoma daļa, kura dota cilvēcei kā eksperimentālai rasei, kad to radīja civilizācijas-ciltsvecāki. Taču īsta Daudzdimensionālā Genoma pērle ir ģenētiskā informācija, kuru sakrājuši cilvēces evolūcijas augšupejošie un lejupejošie atzarojumi Lielā Eksperimenta uz planētas Zemes pildīšanas procesā:

“JŪS ATNĀCĀT, LAI SAVIENOTU SAVU ZVAIGŽŅU GENOMU AR ZEMES CILVĒCES GENOMU UN IZVEIDOTU JAUNU, APVIENOTU DAUDZDIMENSIONĀLU GENOMU, DIEVA-RADĪTĀJA LIELĀ PLĀNA PAREDZĒTU. Un tas viss ir ne tikai tādēļ, lai palīdzētu planētas augšupejošajam atzarojumam ātrāk evolucionēt un sasniegt Augstākās Pasaules. Un ne tikai tādēļ, lai paši iegūtu iespēju NESĀPĪGI iet uz apakšējām pasaulēm. Aiz visa tā slēpjas… ne daudz, ne maz… paša Visuma restrukturizācija.” [17]

Lai to sasniegtu, Eksperimenta izpildīšanas etapā bija nepieciešams izjaukt Vienotību, sagraut veselumu un caur Sadalījumu iegremdēties izolācijas no Dievišķības ilūzijā – un tādā veidā radīt to, kas sākotnēji vēl neeksistēja mūsu Visumā! Uz Zemes tika noorganizēta unikāla spēle, kad cilvēku būtnēm, kam piemita brīvās izvēles tiesības, apstākļos, kad darbojas milzīgi daudz savā starpā cīnošos Tumsas un Gaismas ietekmju un kad katram indivīdam ir sava izpratne par laimi un taisnīgumu – bija jācenšas tā harmonizēt enerģijas, lai pamēģinātu radīt harmonisku sabiedrību. Pie tādiem nosacījumiem ko tādu mūsu Visumā veikt nevienam nebija izdevies – un cilvēkiem nācās radīt to, kas neeksistēja – apvienot duālus pretstatus, Tumsu un Gaismu. Tāpēc Eksperimenta galvenais rezultāts un bagātība ir cilvēku būtnes, kurām, ar pieredzi pārveidojot dualitāti, sāka piemist unikāla ģenētiska informācija. Bez Tumsas pārstāvju – Noturēšanas Spēku – palīdzības to izdarīt nebūtu iespējams. Kā viedi ir atzīmējis amerikāņu dzejnieks un rakstnieks R.P. Vorens romānā “Visā ķēniņa zemē neviens...” (Robert Penn Warren “All the King's Men”), “labo var radīt tikai no ļaunuma, tāpēc ka to vienkārši vairāk nav no kā radīt”.

Pēc Dualitātes Eksperimenta sekmīgas pabeigšanas ir pienācis laiks atgriezt Visumam viņa veselumu, izdziedināt visu to, kas bija sadalīts. Un izdarīt to ir lemts tieši cilvēkiem.. Cilvēces Daudzdimensionālā Genoma unikalitāte dod iespēju iemantot veselumu, kura pārsniedz mūsu Visuma līmeni! Tas cilvēku būtnes padara par dziedniekiem kosmiskā mērogā:

“Kosmiskā dziednieka uzdevums ir atgriezt visu Vienotībā, harmonizēt visas Vienotā daļas un tālāk iet pa Attīstības Spirāli, izpildot Dievišķo Programmu, atskārstot Dieva-Radītāja – Pirmradītāja, kurš ne tikai mūsu, bet arī citus Visumus radījis, Diženo Plānu.

Jā, ne karavīri mēs, bet – Dziednieki. Ne cīnītāji mēs, bet Radītāji! Nekad neesam spēlējuši karu, taču vienmēr nākuši un nākam tur, kur kaujas iedegas. Lai pretošanās liesmu apsegtu ar Mīlestības Apsegu. Mēs, Ercenģeliskās Enerģijas, un visi, kas ar mums, aizstājam cīņu – ar Kopradīšanu, nesaskaņas – ar Harmoniju, dalījumu – ar Vienotību.” [9]

Tāpēc īpašu svarīgumu pašlaik iegūst gaismas darbi, kurus izpilda Gaismas Darbinieki:

“Pirmām kārtām jūs esat pasaules dziednieki. Jūsu uzdevums – izdziedināt pasauli, padarīt to harmonisku un viengabalainu… JŪS IEMANTOJAT JAUNU UGUNĪGUMU UN KRISTĀLISKUMU. Jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Komplekss pašlaik tiek aptverts ar tādiem enerģētiskās informācijas laukiem, kuri spēj arvien vairāk un vairāk ietekmēt Zemes enerģētiskās informācijas laukus, nosakot jūsu pasaules harmoniju nākotnē, tās atbilstību jaunajiem evolūcijas parametriem. Jūs esat aicināti darboties vairs ne tikai kā Apgaismotāji un ne tikai kā Gaismas nesēji. Jūs darbojaties kā Pārveidošanas un Augšupcelšanas Pārstāvji. Jūs ar savu mūsdienīgo smalkmateriālo veidojumu palīdzību spējat realizēt pasaules evolucionāru pārveidošanu un tās harmonizēšanu.”[24]

Kosmiskā dziedināšana ir cilvēku, kā Lielās Centrālās Saules Eņģeļu, dabiska spēja. Apvienojoties ar Augstākajiem „Es”, Garīgajiem Skolotājiem, Atbalsta Grupām no augstākajām pasaulēm, mēs spējam izdziedināt veselas civilizācijas, kuras iegūst pieredzi atrautībā no Dievišķā Sākuma. Mums kā Dievišķajai Zvaigznei-Fraktālim piemīt gan vēlme, gan iespējas izdziedināt visu esošo – kā smilšu graudiņu, tā arī Visumu. Tuvākajā laikā mums ir nepieciešams no jauna apjēgt un praktiski izdziedināt visas mūsu dzīves puses – pagātni, kā personīgo, tā arī cilvēku civilizācijas, attiecības cilvēku starpā, attieksmi pret dzīvniekiem, augiem, dabu, Zemi. Pēdējo gadu laikā no Gaismas Darbinieku puses tika izpildīts ne mazums praktisku darbu planētas un Kosmosa dziedināšanā. Turklāt Beznosacījuma Mīlestības līmenī veicot kosmisko dziedniecību, mēs izdziedinām ne tikai zemes, bet arī savu kosmisko „Es”. Lūk, tikai daži no padarītajiem darbiem:

– telpas-laika kontinuuma fragmenta Bermudu Trijstūra apgabalā dziedināšana (bojājuma enerģētiskajos laukos izlabošana);

– Jeloustonas Vulkāna darbības harmonizācija;

– Lemānu civilizācijas kosmiskā dziedināšana – palīdzība viņu telpas-laika pārbūvēšanā sakarā ar ieiešanu jaunā evolūcijas ciklā;

– transformēto astrāli-mentālo būtību (bijušo sinarhu) pārstāvju, nonākušu mūsu pasaulē Noturēšanas Spēku vainas dēļ, evakuācija;

– Ponokteona civilizāciju dziedināšana. Tika aktivizēts viņu saprāta-matērijas apvienošanās ar Garīgumu process, uz mūsu Visumu tika piesaukti viņu Augstākie „Es”;

– mikroorganismu dziedināšana;

– slimo temporālo kvantu dziedināšana ar Telpas-Laika Zieda palīdzību, kurš tika aktivizēts Baikāla jaunas dzīves radīšanas Svētajā Planetārajā Centrā;

– zemes tehnogēnās sabiedrības pārveidošana Dievišķā sabiedrībā, Dievišķās Triādes atgriešana Duālajā Apziņā.

Tātad dziedināšana – tā arī ir Vienotība, bet dziedniecība – veseluma iemantošana. Ko nozīmē – veseluma iemantošana? Pirmām kārtām šodienas etapā tā ir enerģētiskās informācijas apvienošana ar mūsu fragmentārajām būtībām. Ezotērikas vietnēs var atrast atbilstošas tehnikas un metodes.

Un kas ir veselums? Veselums – tas ir monolītums. Veselums – kad nav noslēpumu. No Veselā nav iespējams atdalīt daļas, nezaudējot tā būtiskas īpašības. Viens var eksistēt dažādā veidā. Viņš var savu „Es” just kā neatdalāmu no Veseluma, koncentrējies visā, kas ir, bija, būs. Taču Viens var arī sadalīt savu „Es” fragmentos, lai saprastu atsevišķumu, atdalītību un sadalījuma jēgu. Viengabalains „Es”, būtība, dvēsele nevar pilnībā materializēties fiziskajā pasaulē. Tāpēc personība – tā ir Veseluma daļa, kura ir spējusi savu „Es” izpaust četrdimensionalitātē. Tas rada ne mazums problēmu cilvēku savstarpējās attiecībās. Eksistē liels kārdinājums padarīt tos, kas ir blakus, par mūsu noskaņojuma, pašsajūtas vēlmju neesamības un, kā sekas, cīņas rašanās cēloni. Tādas neizdziedinātas attiecības rada karmu. Pēc būtības karma – tas ir Vienotības apziņas audzināšanas instruments, kurš apmāca personību, kā Veseluma daļu, pieņemt pārējās daļas-personības, kuras atšķiras ar citām interesēm un spējām. Tāpēc karma – tas ir veseluma atjaunošanas līdzeklis.

Īpaši asi neizdziedinātas attiecības izpaužas attiecībās starp dzimumiem. Pretējais dzimums ir dots, lai attīstītu mīlestību, lai pastiprinātu pievilkšanos un tiektos sajust mīlestības spēku. Neapzināta neapmierinātības sajūta, dēļ tā, ka nav veseluma, vēlēšanās atrast īsto mīlestību liek personībai meklēt savus “papildinājumus”, savas “pusītes”. Ja tas izdodas, emocionālā piesātinātība, tiekoties ar savām radniecīgajām dvēselēm un dvīņu liesmām, reizēm mēdz būt tik stipra, ka var “iziet ārpus skalas”. Tas var novest pat pie iemiesojuma mērķu neizpildīšanas, tāpēc tādas tikšanās notiek ārkārtīgi reti – cilvēki, kā likums, tam nav gatavi. Radniecīgo dvēseļu un dvīņu liesmu tikšanas spēj savstarpēji bagātināt abas puses tikai tad, kad mēs pārstāsim savas “pusītes” meklēt ārējā pasaulē, kad mēs sapratīsim, ka veseluma atjaunošanu ir nepieciešamas sākt art savu iekšējo „Es”. Sākumā vajag tiekties pie vīrišķā un sievišķā sākumu integrācijas savā „Es”:

“Integrējot rodas viengabalainums. Viengabalaini cilvēki pievelk sev citus viengabalainus cilvēkus, bet tādas savstarpējās attiecības balstās uz uzticēšanos, vēlēšanos un izvēles brīvību. Tādas savstarpējās attiecības netiek būvētas pēc principa “Tu man esi nepieciešams(-ama) manā dzīvē, lai papildinātu un nostiprinātu mani.” Jūs kļūstat viengabalaini un pašpietiekami, un pēc tam mijiedarbojaties ar to, kas arī ir viengabalains un pašpietiekams, un piedāvā jums kopā izzināt jaunu esības jomu. Kad jūs izaudzināt dvīņu liesmu iekšienē, jūs atzīstat sevī abas dievišķās enerģiju: to apziņas daļu, kura ir Dieviete-Radītāja, intuitīvs, jūtošs aspekts, kurš ienes dzīvību otrā tās daļā, kura ir racionāls, stiprs, intelektuāls aspekts. Viena daļa ir ļoti garīga, bet otra – zemes plānam ļoti piederoša.” [4]

Viengabalains cilvēks automātiski sāks savā dzīvē piesaistīt viengabalainus cilvēkus, un šis process noritēs bez pūliņiem. Tas pats attiecas arī uz mīlestību. Vienotības trūkums nozīmē īstenas Mīlestības trūkumu. Īstenā, Beznosacījuma Mīlestība – tas ir galvenais Magnēts, kurš pievelk uz vienotu centru, apvieno agrāk atdalīto, savieno to, kas ļoti ilgi varēja eksistēt atsevišķi. Beznosacījuma Mīlestību un pieņemšanu var atrast tikai savā paša sirdī samērā ar viengabalainuma atjaunošanos. Nevajag novelt uz citiem šo pienākumu, ir kļūdaini domāt, ka samērā ar pacelšanos uz augstākām dimensijām mēs tur atradīsim Mīlestību. Mīlestības avots ir paslēpts mūsu iekšienē:

“Kad jūs atnāksiet uz citām, augstākām dimensijām, jūs sākumā nesajutīsiet mīlestību, it kā viņas tur arī nebūtu. Un pēc tam jūs konstatēsiet, ka jūs tad arī esat vienīgais mīlestības avots. Tikai no jums mīlestība izstarosies, tikai jūs varat viņu radīt... Viņa nenāk no “telpas”, nenāk no jaunajām enerģijām, bet no jūsu Augstākā Es atvērtās sirds, kurš ģenerē mīlestību augstākā līmenī... Debesu Tēvs ir mīlestība. Viņš izstaro mīlestību visos līmeņos, tajā skaitā arī fiziskajā plānā, no jūsu garīgā sirds centra, kurš cilvēku vairākumam pagaidām ir aizvērts.” [20]

Kā Kosmiskā Dziedināšana ir saistīta ar pašdziedināšanos? Krajons vēsta, ka, nodarbojoties ar Kosmisko Dziedināšanu, mēs paši automātiski dziedināmies. Tāpēc pašdziedināšanās jautājumos var vadīties no lielā, globālā, neaizmirstot par personisko. Taču tā kā Gaismas Darbinieku gaismas darbu kvalitāte ir saistīta ar viņu veselības stāvokli, bet sava “Es” dziedināšanu nosaka smalks individuāls darbs, tad primāro uzmanību var veltīt mūsu personīgai dziedināšanai. Tāpēc Varguss Laerts [6] iesaka vadīties no sava “Es”: “visa un visu dziedināšana ir jāsāk, dziedinot savu “Es”. Un mēs, sākot katrs ar savu “Es”, ar savu sirdi, ar savu Sirds Telpu, dziedinām visu visapkārt. Viss ir mūsos. Visas zināšanas ir mūsos, jūsos. Un pašlaik jūs nodarbojaties ar patiesi kosmisku dziedināšanu, dziedinot savu “Es” – dziedināt visu visapkārt, visu jūs aptverošo četrdimensiju realitāti, kura ir bāze jūsu realitāšu Apvienotajā Koridorā. Un ar nodomu vēršam ārstnieciskus dziedinošus viļņus uz visā realitātēm.”

Jebkurā gadījumā vajag prast dziedināt savu „Es”, savu fizisko ķermeni, savu personisko dzīvi, mūs aptverošo cilvēku kolektīva dzīvi. Bet vai var sasniegt veselumu četrimensionalitātē, atrodoties individuālā fiziskā ķermenī? Jā, mēs esam spieti pakļauties realitātes spēles likumiem, piederošai pagaidām vēl neharmoniskajai ceturtajai dimensijai, kura turpina dzīvot pēc sadalījuma principiem. Tas uzliek noteiktu ierobežojumu un neļauj sasniegt absolūtu veselumu un absolūtu veselību:

“Veselība – tas ir veselums; izdziedināt nozīmē padarīt kaut ko par veselumu. Neeksistē nekāds cits absolūts veseluma stāvoklis, izņemot Dao, Visu Esošo viņa sākotnējā neizpaustā stāvoklī. Tāpēc nav iespējams sasniegt absolūtu veselību vai veselumu fiziskajā plānā. Dziedināšana – tā ir virzība uz veselību, nevis tās sasniegšana. Veselība – tas vairāk ir darbības vārds nekā lietvārds. Nav iespējams sasniegt pilnīgu veselību, vai veselumu, kaut kādā punktā un sastingt tur uz visiem laikiem. Var tuvoties šim mērķim arvien tuvāk un tuvāk, taču jūs to nekad nesasniegsiet, kamēr nepabeigsiet spēli. Taču tajā, ka veselums ir nesasniedzams, nav nekā slikta. Ja jūs sasniegtu absolūtu veselumu dzīves beigās, ko jūs darītu pēc tam? Tas ir tikpat, kā salikt līdz beigām bildīti-āķīgu uzdevumu. Pēc tam neatliek nekas cits, kā sākt likt jaunu bildīti, un sākumā tā būs absolūti nepilnīga un nepabeigta.” [27]

Taču tas nav šķērslis virzībai uz Vienotības apziņu, bet esību, kā zināms, nosaka apziņa. Tāpēc, lai sasniegtu individuālo iekšējo veselumu, ir nepieciešams sasniegt harmoniju starp smalkmateriālo ķermeņu kompleksa pamata ķermeņiem, izslēdzot iespējamās pretrunas starp viņiem. Recepte ir diezgan vienkārša: ir nepieciešams, lai mūsu domas, emocijas un darbi veidotu vienu veselu, nebūtu pretrunā cits citam:

“Ir Augstākais Likums katram cilvēkam uz Zemes, lai atkal tuvotos brīnišķās Sēklas kodolam ar savu tīrāko un daudzšķautņaināko dabu – Domāt Patieso, Runāt Patieso, Darīt Patieso. Tā tiks sasniegti Līdzsvars un Svētlaime. Tā Visums cilvēka iekšienē atgriežas savā vietā, sava mirdzošajā Gara-Ugunīgās-Esības, Laika un Bezlaika Saprāta centrā… Visums – tas ir Buda. Esība – tā ir Budas un Cilvēka radīšana. Kad cilvēks apzinās Budu, viņš dzīvo, rada un darbojas Visuma Centrā, lai kur jūs atrastos ārēji apzīmētajā laikā un telpā.” [26]

Galvenais šķērslis, lai sasniegtu tādu Līdzsvaru un Svētlaimi, kā sekas veseluma iemantošanai, ir neharmonizēts Ego. Veselums paredz, ka visiem daudzdimensionālā „Es” aspektiem visos vibrāciju līmeņos ir jākļūst par vienlīdzīgiem partneriem. Par tādu pašu partneri ir jākļūst ar neharmonizētajam Ego, jo Ego ir nepieciešamais nosacījums mūsu eksistēšanai četrimensionalitātē. Harmonizēta Ego balss ir tik klusa, ka tā neapslāpē aspektu-partneru, pirmām kārtām – Augstākā „Es” – balsis.

Cilvēka ķermenis ir Daudzdimensionālo Ķermeņu Komplekss (DĶK), turklāt četrimensionalitātē fiziskais ķermenis ir galvenais no viņiem. Tas nozīmē, ka visu pārējo ķermeņu stāvoklis atspoguļojas fiziskajā ķermenī: emocijas, domas, vēlmes, pati visdažādākā pieredze – viss izpaužas fiziskajā ķermenī. Tāpēc viņš ir savdabīgs DĶK kompleksa stāvokļa indikators un tādejādi cilvēka veseluma indikators. Dualitātes Eksperimenta izvēršanas procesā veseluma neesamība bija līdzeklis, kurš nodrošināja Eksperimenta mērķu un uzdevumu pildīšanu. Taču par to nācās samaksāt ne mazu cenu slimību veidā. Kā mēs redzējām agrāk, kardiāls risinājums, lai atbrīvotos no slimībām, ir veseluma atjaunošana. Aplūkosim sīkāk cilvēka ķermeņa, tajā skaitā arī viņa fiziskā ķermeņa dziedināšanas jautājumus.

Cilvēku fiziskais ķermenis pašreizējam iemiesojumam tika izvēlēts un būvēts, balsoties uz karmas noslāņojumiem, karmas izpausmes ir fiksētas slimībās, fiziskās nepilnībās un citās individuālās īpatnībās. Jūs zināt, ka pašlaik karmas programmu atlikumi tiek apstrādāti un noslēgti. Karmas atlikumu un dzīves mācību atstrādāšana notiek tajā skaitā arī caur slimībām. Tāpēc, no vienas puses, slimības dažiem cilvēkiem vēl arvien pilda savu diezgan svarīgo lomu, bet, no otras puses, atstrādātās karmas programmas dod iespēju atbrīvoties no ar tām saistītajām slimībām. Dažreiz tam ir nepieciešamas noteiktas pūles no cilvēka puses, īpaši tas attiecas uz hroniskām un iedzimtām slimībām.

Slimība, lai kādā formā tā neizpaustos, vienmēr kalpo kaut kādam mērķim. Uz Zemes mēs esam garīgas būtnes, kuras mācās dzīvot savos bioloģiskajos burbuļos. Slimība nav pazīme kaut kam sliktam. Daudzos gadījumos tas ir tikai dabisks process, kopā ar slimību mēs iegūstam mozaīkas izolētas daļiņas, kuras, savienojoties kopā, sniedz iespēju pārdzīvot mums nepieciešamo pieredzi.

Cilvēkiem ir jāiemācās pilnībā pārvaldīt savu ķermeni un apziņu. No garīgā skatpunkta jebkura slimība – tā ir mūsu kontrakta daļa, kura atspoguļo mūsu pagājušās dzīves, kā arī vienu no cēloņiem, kādēļ mēs šeit atrodamies. Mūsu uzdevums – atrast šo cēloni un, atrisinot āķīgo uzdevumu, iziet cauri dziedināšanai. Turklāt fiziskais ķermenis ir jāuzlūko nevis atsevišķi, bet kopumā ar pārējiem DĶK ķermeņiem. Jebkurām slimībām, pat mehāniskām, ķīmiskām vai termiskām traumām dziļākie pirmcēloņi ir disharmoniskās mijiedarbībās starp ķermeņiem, kuri veido DĶK. Visbiežāk ir runa par mijiedarbību starp trim pamata ķermeņiem – fizisko, astrālo un mentālo. Piemēram, ja astrālais ķermenis ir piepildīts ar bailēm vai pārestībām, tad dziedināšanu no negatīvām problēmām ir nepieciešams sākt tieši ar savu emociju apgūšanu, ar piedošanu, ar vainas vai antipātijas attīrīšanu.

Lai ieraudzītu slimības ainu, dažreiz ir nepieciešams vērsties pie dziednieka. Informāciju par pacienta slimību dziednieki iegūst, pārlūkojot ēterisko dubultnieku, astrālo un mentālo aspektus, dažāda veida piestiprinātu auklu, pieslēgumu un tml. esamību. Ieraudzītajai informācijai bieži ir personisks raksturs, tāpēc to nākas atšifrēt divatā ar pacientu. Dažreiz noskaidrojas, ka nepatikšanu cēlonis slēpjas nevis cilvēka fiziskā ķermeņa stāvoklī, bet tajā, ka kāds neredzami ir klātesošs un barojas ar viņa enerģiju astrālajā plānā. Tās var būt daudzveidīgas būtības.

Īpaši ir jāatzīmē mikroorganismi, kuri, plaši izplatoties pa planētu, izmainoties, mutējot un viegli piemērojoties mainīgajiem apstākļiem, nes mums negaidītus triecienus, traucējot mūsu dzīvības procesu norisi. Mikroorganismi ir dzīvības saprātīgas daudzdimensionālas formas [3]. Viņām visbiežāk visattīstītākie ir smalkmateriālie ķermeņi, vairumam mikroorganismu piemīt smalkāka fiziskā matērija, salīdzinot ar cilvēka fizisko ķermeni. Savu iedarbību uz cilvēku viņi vienmēr sāk no tā matērijas līmeņa, kurš cilvēkiem pagaidām nav pieejams. Daudzi mikroorganismi ir radīti mākslīgi, daudzi ir mūsu nepilnīgās domāšanas dzemdināti, kad visu veidu pretnostatījuma, cietsirdīguma, dzīvībās formu iznīcināšanas, naida, niknuma un cīņas plauksme sniedza iespēju dzimt tādām dzīvības formām. Turklāt, lai samazinātu mūsu fizisko ķermeņu dzīvēs ilgumu Dualitātes Eksperimenta laikā, viņas tika pielaistas mūsu ķermeņos kā mehānismi, kuri novecotu ķermeņus, liktu viņiem slimot un galu galā mirt.

“Pievērsiet uzmanību tam, ka mikroorganismi bieži ir vadāmi no citu dzīvības formu – to, kuras vēl nav draudzīgas cilvēkam – puses. Dažas mikroorganismu formas ir daļa no tiem spēkiem, kuri pašlaik tiek dēvēti par Noturēšanas Spēkiem. Tāpēc ar mikroorganismiem ir jāmācās sazināties, nevis tikai viņus iznīcināt vai rosināt mutēt. Turklāt – jāmācās sazināties kā ar līdztiesīgām dzīvības formām, kā ar partneriem, lai arī pagaidām jaunākiem.” [3]

Taču neatkarīgi no tā, kāds cēlonis ir negatīvām, sāpīgām sajūtām fiziskajā ķermenī, to pirmcēlonis slēpjas DĶK disharmonijā, veseluma trūkumā. Tieši šī disharmonija un zemu vibrāciju enerģijas esamība ļauj mikroorganismiem iedarboties uz mūsu ķermeņiem, bet astrālām būtībām – baroties no mūsu enerģijām. Ja slimības pirmcēlonis nav likvidēts, tad pat sekmīga atbrīvošanās no tās negarantē nākotnē šīs slimības recidīvu.

Dziedniecībai kā dziedināšanas procesam no ārienes, kad izveseļošanās pacientam atnāk sadarbībā ar citiem cilvēkiem vai vielām, ir vairāki veidi. Krajons [13] runā par sešiem dziedniecības veidiem. Tie visi ir piemēroti noteiktās situācijās, un katrai metodei ir sava loma. Nevajag noraidīt dziedniecības metodi, kura spēj palīdzēt, tikai, pamatojoties uz to, ka tā balstās uz zemu enerģiju darbību. Ja mums vēl pagaidām nav alternatīvas, vajag izmantot pie mums esošo zinātni visās tās formās un izpausmēs. Zemāk norādītie dziedniecības veidi sakārtoti, sākot ar visaugstākajām enerģijām, kādas mums pašlaik ir pieejamas, līdz pašām zemākajām iedarbīgajām enerģijām, kuras mēs mantojām no pagātnes.

1. DZIEDINĀŠANA AR ENERĢIJU. Tas ir dziedniecības paveids, kad dziednieks pacientam nepieskaras. Dziednieks palīdz slimniekam izārstēties, iedarbojoties uz viņu ar savu enerģiju. Ja pacientam ir augstas vibrācijas, ja viņš zina enerģētiskās dziedniecības principus un dod atļauju savai dziedināšanai, tad dziednieks, kurš veic darbu ar enerģijām, noteikti panāks burvīgus rezultātus. Taču šī metode vāji iedarbosies uz cilvēkiem ar zemu vibrāciju līmeni, tāpēc tā palīdz ne visiem.

2. ROKU UZLIKŠANA. Tā ir dziedināšanas metode, kurā dziednieks pacientam pieskaras, tā tiek pielietota, kad viņam ir zemākas vibrācijas nekā dziedniekam. Līmeņu atšķirība neļauj nodibināt starp viņiem enerģētisku saikni, tāpēc nepieciešama fiziska pieskaršanās. Tāpat kā iepriekšējā metodē, pacientam balsī jāizsaka sava izvēle un jāatļauj dziedināšana.

Cilvēka rokām no seniem laikiem piemīt maģiska īpašība dziedināt. Atcerieties pasakas, leģendas, mītus, Bībeli: visur ir spilgti piemēri dziedināšanai ar cilvēka rokām. Lieta tāda, ka “jūsu rokas (delnas) ir pati visaugstāk organizētā saikne ar jūsu smadzenēm, jo eksistē ēteriski ģenerējoši kristāli, iesakņoti roku delnu iekšienē. Tiem ir paredzēts būt fiziskā trauka pašiem stiprākajiem elektromagnētiskajiem impulsiem. Tāpēc tie, kas ir aktivizējuši vai attīstījuši dziedniecisku spēku – enerģiju savu roku iekšienē, ir tik iedarbīgi dziedināšanas prasmēs.” [2]

3. ĀRSTĒŠANA AR DZĪVĀM SUBSTANCĒM. Runa ir par materiāliem, kuri veicina dziedināšanos. Lieta tāda, ka šajās substancēs, kuras izdalītas no dzīvnieku un augu organismiem (ekstrakti, aromātiskas eļļas), joprojām saglabājas dzīvības spēks, kurš var būt ārstniecisku preparātu aktīvā komponente. Imprinta dzīvības spēks praktiski nevājinās, ja preparātu pareizi glabā – to zina tie, kuri nodarbojas ar ārstēšanu ar augu izcelsmes zālēm vai ar aromterapiju. Ārstēšana ar dzīvām substancēm ļauj papildināt enerģiju fiziskajā ķermenī, lai veiktu nolīdzsvarošanu par visiem simts procentiem. Dzīvas substances – tās ir vielas, kuras nonāk tieši tīmusā (aizkrūtes dziedzerī). Viņas liek šim orgānam darboties tikpat labi, kā viņš darbojās, kad mēs tikko piedzimām. Tā patiesi ir cilvēka ķermeņa atjaunošana. Būtu jāpievērš uzmanība jaunām medicīniskām metodikām, kuras balstītas uz organisku substanču izmantošanu.

Vēlāk, [14], Krajons paplašināja ārstniecisku dzīvu substanču sarakstu, pievienojot tam... ūdeni. Daudzdimensionālajā realitātē ūdens ir dzīvs, viņš ir dzīvības būtības nesējs un ir piesātināts ar ārstniecisku substanci. Dažiem ārstnieciskiem līdzekļiem, kuri balstās uz ūdeni, piemitīs īpašība būt selektīviem un izdalīt tieši to enerģiju, kura mums vajadzīga. To vidū būs vesela virkne līdzekļu, kuri mums šķitīs kā “enerģētisks ūdens”. Dažās vietās no zemes izplūst avoti, kuru ūdenim piemīt dažas daudzdimensionalitātes īpašības, tāpēc viņam ir spēcīga dziedinoša iedarbība uz cilvēka ķermeni. Īpašu aktualitāti šī informācija iegūst pašlaik. Jums ir zināms, ka 2016. gada 11. decembrī visam mūsu pasaules ūdenim tika nosūtīts spēcīgs gaismas impulss – tika iedarbināti procesi, kas rada planetāro ūdeni jaunajam evolūcijas ciklam, piektās dimensijas ēterisko ūdeni. Ēteriskais ūdens satur jaunas programmas jaunajai matērijai un, sadraudzībā ar Augšupcelšanās Ugunīm, nes atjaunošanās, garīgās pārvēršanās, dziedināšanās un jaunas dzimšanas enerģijas.

4. MAGNĒTI. Magnētiskā dziedniecība strādā ar cilvēka elektromagnētisko struktūru, ar DNS magnētisko lauku un dod lieliskus rezultātus. Cilvēka ķermenis tiecas uz balansu, un dažreiz viņam vajag atbalstu, lai to iegūtu. Tāda stimulatora lomā var būt magnetoterapija. Taču pēc tam, kad organismā tiks sasniegts nepieciešamais balanss, vajag uzreiz pārtraukt izmantot stimulējošo magnētisko lauku. Magnētiskā lauka ārēji avoti, tāpat kā organiskās substances, kā roku uzlikšana, ir tikai pagaidu metode, lai balansētu indivīda stāvokli. Galvenā bīstamība, lietojot magnētiskās dziedniecības līdzekļus nevietā, ir pierašanas efektā, kam var sekot komandu komplekta izmainīšanās organisma šūnās. Vajag arī ņemt vērā, ka ir milzīga starpība, vai bioloģiski tiek izmantoti aktīvi magnēti, caur kuriem plūst strāva, vai arī neaktīvi magnēti, kuri nav pieslēgti elektriskajam tīklam.

5. ĶĪMIJA. Ķīmisku preparātu izmantošana – tā ir zemas enerģētikas dziedināšanas metode. Taču tādas zāles dažiem cilvēkiem izrādās iedarbīgas, neskatoties uz savu zemo enerģētisko dabu, jo augstas enerģētikas metodes var vienkārši neiedarboties uz zemu vibrāciju cilvēku. Taču, ja tas būs piemēroti, vajag pāriet pie augstākām metodēm. Ķīmisko metožu trūkums ir tāds, ka, lai organismā iegūtu balansu, nepieciešama ļoti smalka noskaņošana, bet kontrolēt ķīmisko preparātu iedarbību ir ļoti grūti. Daudziem ķīmiskajiem medikamentiem piemīt blakus iedarbība uz ķermeni, izbalansējot vienas vai otras viņa sistēmas.

6. ĶIRURĢISKA IEJAUKŠANĀS. Tā ir viszemākās enerģētikas metode. Lai arī šī metode ir viszemākā, taču, ja nekas cits cilvēkam nepalīdz palikt uz planētas, tad šī metode ir tikpat svēta, kā darbs ar enerģiju.

Neskatoties uz to, ka pastāv augstas enerģētikas metodes, lieliskas homeopātiskas zāles, psiholoģisku un ķermenisku tehniku pārpilnība, tradicionālā medicīna vēl ar vien spēlē svarīgu lomu ārstēšanā, tāpat kā arī atbildības uzņemšanās uz savu “Es” par savu veselumu un veselības stāvokli. Mēdz būt momenti, kad mūsu fiziskajam apvalkam, kurš sasniedzis kritisku stāvokli, ir nepieciešama radikāla iejaukšanās – jo mēs taču vēl arvien atrodamies savā fiziskajā traukā blīvā materiālā pasaulē.

Bez noraksturotajām sešām dažādām dziedniecības darba metodēm ir vēl viena, pati svētākā metode, kurā piedalās tikai dziedināmais organisms. Tas ir pašdziedināšanās talants. Cilvēkiem, kuri spēj izdziedināt savu ķermeni, ir jāpiemīt augstam vibrāciju līmenim un jāsaprot, ka apziņa spēj izmainīt fizisko realitāti. Katram cilvēkam piemīt potenciāla iespēja izdziedināties. Personiskā līmenī vieglāk ir izdziedināt savu “Es”, nekā izdziedināt citus, tāpēc ka mēs sevi pilnīgi pārvaldām un nesam atbildību par sava DĶK kompleksa stāvokli. Izdziedināšanās var būt momentāna un pakāpeniska, pilnīga un daļēja. Viss ir atkarīgs no karmiskā ceļa uz šo momentu un laika izvēles dziedniecībai. Pašdziedināšanās – tas ir, kad mēs iegūstam varu pār savu karmu. Kad mēs atklāsim savu karmu un iziesim tai cauri, šķēršļu mūsu ķermeņa dziedināšanai nepaliks.

Kas attiecas uz to, lai dziedinātu citus, tad šeit ir vairākas īpatnības. Dažreiz dziednieki cenšas būt pārāk uzcītīgi, palīdzot citiem. Entuziasms palīdzēt citiem bieži kļūst par lamatām, kuras ved pie spēku izsīkuma un vilšanās. Vajag saprast, ka atdot vairāk, nekā saņemt – nav varonība un nebalstās uz sirdi, tā vienkārši ir kļūda:

“Labāk emocionāli neiesaistīties cilvēku problēmās, kuriem jūs palīdzat. Emocionāla līdzjūtība provocē personībā vēlēšanos rūpēties vai pārtaisīt citus. Tāda personīga vēlēšanās nepalīdz citiem, patiesībā tā rada blokus viņu izdziedināšanas procesā. Ja jums gribas izmainīt cilvēkus, tas nozīmē, ka jūs neatrodaties mīlestības un atļaušanas telpā.” [7]

Mēs neesam atbildīgi par kāda cita situāciju vai prāta stāvokli, katrs pats ir atbildīgs par savu laimi vai nelaimi. Mēs šeit esam, lai izdziedinātu dziļās brūces savos „Es”, un tikai pēc tam viss patiešām sāks mums mainīties un, kā blakusefekts, citiem cilvēkiem ap mums. Mēs neesam atbildīgi par viņu karmas kontraktu, bet mēs esam atbildīgi par to, lai ieslēgtu gaismu, kad viņi atrodas tumsā un izbalansētā stāvoklī.

Izplatīti maldi ir arī pārliecība, ka dziednieki izdziedina. Patiesībā tas tā nav, dziednieki tikai palīdz cilvēkam sabalansēties, bet visu darbu izpilda pats pacients. Cilvēka ķermenis var sabalansēties pats dabiskā veidā. Un cilvēki, kuri šo procesu atvieglo, dažādi instrumenti un vielas, kuras palīdz izārstēt cilvēka organismu, kalpo tikai kā palīglīdzekļi pašbalansēšanai:

“Pats priekšstats, ka otram cilvēkam kaut kas trūkst, ir kaitīgs dziedināšanas procesam. Patiesība ir tāda, ka vienīgais veids, kā palīdzēt kādam, ir likt viņam apzināties savu paša spēku un spēju izdziedināt sevi… Skolotāja patiesā velte ir likt otram cilvēkam apzināties viņa paša iekšējo autoritāti, kas faktiski ir Dieva dzirksts, un tai ir pieejamas visas zināšanas, kas tai nepieciešamas.” [8]

Protams, fizisku problēmu atrisināšanai var būt nepieciešams, lai piedalītos medicīnas eksperti, kuriem piemīt specifiskas zināšanas un iemaņas. Kas attiecas uz izdziedināšanos pilnībā, tad cilvēku mentālo, kā arī fizisko problēmu sakne ir viņu pārliecība par savu bezspēcību, necienīgumu, mīlestības trūkumu, vientulību un nolemtību. Izdziedināt cilvēku – tas nozīmē atvērt viņa atmiņu par Mājām, atgādināt viņam par viņa pilnīgo skaistumu, spēku un nevainīgumu. Tam neeksistē fiksētu metožu vai zāļu. Tā ir enerģijas nodošana, kura var notikt dažādos veidos. Dziedniekam citiem ir jārada telpa, kurā viņi paši var izdziedināt savus „Es”. Neviens nevar izdziedināties un nevienu nevar piespiest izdziedināties līdz tam laikam, kamēr pats cilvēks neatvērsies dziedināšanai. Tas ir iespējams tad, kad ir atraisīti viņa karmas mezgli, kuri saistīti ar slimību. Tāpēc dziedināšana visiedarbīgākā ir gadījumā, ja notiek dziednieka sadarbība ar savu Augstāko „Es” un ar dziedināmā Augstāko „Es”. Tad ar sabalansētās būtības gribu tiek dota atļauja nesabalansētai izdziedināties pašai. Sabalansētās būtības spēks nepiedalās faktiskajā dziedināšanā, bet darbojas tikai kā katalizators jeb faktors, kurš pamudina otru būtību uz darbību. Dziednieks ļauj nesabalansētajam cilvēkam pasmelties no Mīlestības avota, lai atkal atjaunotu savu iekšējo balansu.

Telpas radīšana dziedināšanai tajā skaitā ir saistīta ar emocionālā un mentālā ķermeņu attīrīšanu no pacienta radītajām domformām. Agrāk dziednieks, lai aizvāktu nevēlamu enerģētisku informāciju no cilvēka smalkajiem ķermeņiem, to sadedzināja, mēģināja iznīcināt vai pavērst uz kaut kādiem priekšmetiem. Tagad viņš ir aicināts izdziedināt, pārveidot šo enerģētisko informāciju un, palīdzot savam Augstākajam „Es”, saviem Skolotājiem no augstākajām Pasaulēm, smalkmateriālajām Atbalsta Grupām, nosūtīt uz turieni, kur šai enerģētiskajai informācijai stāv priekšā attīstīties tālāk. Dažreiz ir iespējams sūtīt enerģētisku informāciju (vai būtību) uz turieni, no kurienes viņa atnāca uz jūsu pasauli. Dažreiz izdziedināta enerģētiska informācija (būtība) būtu jāsūta uz attīstītākām pasaulēm. Jūsu Augstākie „Es”, Garīgie Skolotāji noteikti ieteiks, kā to izdarīt. Turklāt ir svarīgi turēt prātā, ka mūsdienu Gaismas Meistars neko neiznīcina, nesadedzina, bet dziedina, veicina visu dzīvības formu, ar kurām viņam nākas tikties, mijiedarboties, evolucionāru attīstību.” [1] Turklāt pie tam tiek izteikts tīrs, nešaubīgs Nodoms dualitātes enerģijas pārveidot pozitīvās enerģijās. [21] ir sniegts augstāko “instanču” saraksts – pie tām dziednieki var vērsties pie palīdzības dziedināšanā:

“Ir vairākas “instances”, kurās var pakonsultēties, un vairāki Spēki, kuri konkrēti palīdz tikt galā ar to, ko vajag aizvākt. Pie pirmajām pieder Karmas Padome, Maģijas Padome, Akašas Hronikas…”

Pēdējos gados par dziedināšanu caur Skolotājiem tika nodots ne mazums iedarbīgu dziedniecisku metožu, pašdziedināšanās metožu un meditāciju. Uzskaitīsim tikai dažas no tam.

1. Dziedināšana ar Gaišzilo Magnētisma Liesmu no Krajona [18];

2. Diženās Dievietes jauns dziedināšanas seanss [22];

3. Dziedināšana ar daudzdimensionālās Kundalini enerģijām caur elpošanu caur čiekurveida dziedzeri [30];

4. Dziedināšana ar Ugunīgajām Kosmiskajām Enerģijām no Svētā Epifānija, daļas I, II, III [29];

5. Dziedināšana ar Mīlestību no Nikolaja Brīnumdara [25];

6. Kvantu dziedināšana no Krajona [10].

 

Zeme un zemes cilvēce pašlaik atrodas ārkārtīgi ātru izmaiņu stāvoklī. Uz planētu ir atnākušas Augšupcelšanās Ugunis, katrai no tām piemīt unikālas dziednieciskas spējas. Pilnveidojas planētas Gaismas ķermenis, un tātad – tas pts notiek ar visām dabas valstībām. Mainās minerālu īpašības visā minerālu valstībā. Tiem pastiprinās dziednieciskas, gaismu nesošas īpašības, tie iegūst jaunas informācijas programmas. Arī augi pārdzīvo izmaiņas, un ļoti nopietnas, tāpēc būtu jāpievērš īpaši vērīga uzmanība augu barības pārtikai. Gan minerāli, gan augi veicinās mūsu balansējumu, nepieciešamās korekcijas mūsu sarežģītajā organismā. Šo lomu viņi pildīs lielākā mērā, un viņi būs nozīmīgāki, nekā bija līdz šim. Un mums stāv priekšā iemācīties to izmantot [28].

Dziedināšanās jautājumi nav atdalāmi arī no priekšrokām pārtikas izvēlē. Ir nepieciešams, samērā ar organisma gatavību, pakāpeniski veikt pāriešanu uz barošanos ar augu pārtiku, atsakoties lietot gaļu un dzīvnieku DNS. Lielu nozīmi turklāt iegūst pāriešana un Ugunīgo enerģētiskā nodrošinājuma sistēmu.

Vai var izdziedināties no ķermeņa slimībām tā, lai tās nekad neatgrieztos? Jā, jaunajās enerģijās tas ir kļuvis iespējams. [10] Krajons stāsta par neizmērojamās dziedināšanas īstenošanu. Tam vajag noformulēt patiesu, tīru nodomu atgriezties momentā, kad slimību mūsu ķermenī nebija. Mūsu bioloģiskais pulkstenis patiešām tiks pagriezts atpakaļ, mūsu šūnām tas nozīmē, ka mums nekad nav bijis slimību. Turklāt mēs varam atbrīvoties pat no iedzimtām slimībām, kuras rada predispozīciju pret nāvi, grūtībām, pārbaudījumiem, skumjām un apbēdinājumiem. Ģenētiskais defekts, kurš to visu radīja, un spēj novest pie mūsu bērnu slimības, arī izzudīs. Tas ir saistīts nevis ar bērnu izdziedināšanu, bet ar viņu karmisko predispozīciju izmainīšanu. Tādejādi mūsu darbības attiecībā pret saviem DNS maina karmisko mantojumu nākamajām paaudzēm, tajā skaitā arī mūsu pašreizējiem bērniem. Skan paradoksāli, bet tas ir saistīts ar karmas grupas jēdzienu, kā arī ar to, ka lineārais laiks, kā to saprot četrdimensionalitātē, patiesībā neeksistē.

Dziedniecībā diezgan svarīgi ir pārzināt tādu cilvēka ķermeņa atribūtu kā polarizācija. [12] Krajons vēsta, ka mūsu bioloģiskie ķermeņi ir polarizēti, jo viņiem piemīt magnētiskas īpašības. Tāpēc ceļojumi, kuri ir saistīti ar Zemes magnētiskā lauka līniju šķērsošanu, izraisa elektromagnētiskās indukcijas parādību, kura izpaužas kā “laika joslu maiņas efekts”. Tas nav kaitīgs organismam, bet ved pie pagaidu disbalansa. Parasti vajag pagaidīt trīs dienas, pirms mūsu mentālie un bioloģiskie procesi atjaunosies, ķermenis aklimatizēsies un pieradīs pie jaunajiem magnētiskajiem apstākļiem. Vislielākā polaritātes pārbīde cilvēka ķermenī parādās, ceļojot no ziemeļpola uz dienvidpolu. Dažreiz cilvēks, kurš dodas uz dienvidpolu un atgriežas atpakaļ ziemeļpolā, var nonākt situācijā, kad viņa polaritāte nav atgriezusies sākotnējā stāvoklī, un tad viņam ir nepieciešama palīdzība. Tāpēc ir ļoti svarīgi iemācīties novērtēt polarizācijas lielumu. Šis lielums nav absolūts, katram apvidum tas ir savs. Daudzos gadījumos polaritātes pārslēgšanās ļoti slimu cilvēku var padarīt par veselu trīs dienu laikā.

Senajās civilizācijās pazina ķermeņa polarizāciju un izmantoja to, lai ķermeni atjaunotu. Daudzas senās kultūras uz Zemes spēja apvienot bioloģijas un fizikas zināšanas ar cilvēka saprātu un radīt dzīvības paildzināšanas un veselības saglabāšanas mehānismus.

Piemēram, speciālā Atlantīdas Atjaunošanās Templī izredzēti cilvēki reizi trijos gados veica atjaunošanās ciklu – procesu, kurš atjaunoja viņu sabalansētu stāvokli un ļāva viņiem dzīvot daudz ilgāk, nekā mēs dzīvojam pašlaik [11]. Tā ir daļa no sena molekulāra atjaunošanās procesa, process pārrakstīja un novāca vidi apkārt DNS slāņiem. Tempļa zāles sfēriskajā telpā galds, uz kura atradās dziedināmais, griezās vairākās fiziskās plaknēs – vertikāli, horizontāli, kā arī ar nolieci. Šī kustība bija polarizāciju radošā magnētiskā lauka katalizators. Augšējā smaile un smaile, kura atradās zem zāles, veidoja iekārtas dipolu – tās pozitīvo un negatīvo polus. Procedūrā kopā ar palīgu grupu piedalījās priesteris – tas bija cilvēks, kurš tajā momentā demonstrēja labākos sabalansētības rādītājus. Priestera rokas atradās divās lodēs – caur tām aparatūra lasīja rādījumus no priestera sabalansētajiem orgāniem, interpretēja tos un sūtīja informāciju uz gigantisku ierīci, kuras atradās virs un zem dziedināmā cilvēka. Tādā veidā cilvēki izgāja pārpolizācijas procedūru, atjaunojot iekšējo orgānu balansu.

Mūsdienu zinātne pagaidām vēl nevar realizēt tamlīdzīgu procesu, bet mēs varam palēnināt novecošanos, izmantojot neizmērojamās dziedināšanas metodi:

“Pats vieglākais, ko jūs varat izdarīt, izmantojot neizmērojamo shēmu, – tas ir, kļūt jaunākiem… Ķermenis reproducējas (šūnas reģenerējas), izmantojot bioloģisko pulksteni, kurš iegremdēts jūs aptverošajā vidē… Jūsu realitātē pulksteni izmainīt nav iespējams, jo tas vienmēr iet patstāvīgā ātrumā. Bet ja nu jūs izmainīsiet šūnu reakciju uz šo pulksteni? Citiem vārdiem, ja nu jūs izmainīsiet “iekšējo pulksteni”? Jūs varat to izdarīt. Jūs varat radīt apstākļus, kuros šūnām tiks uzdots palēnināt novecošanās procesu. Vēl vairāk (sagatavojieties), jūs varat vizualizēt to ceļu, kurā jūs bijāt jauni, un pateikt DNS (caur vizualizāciju) atkārtot to! …Atjaunošanās šūnu struktūru atgriež atpakaļ laikā un uzklāj tādu stāvokli ķermenim. Notiek sekojošais: jūs palēlināt novecošanās procesu. Lūk, kas notiek. Ak, ķermenis neatgriežas iepriekšējā stāvoklī. Jūs pēkšņi nekļūsiet jauni. Tā vietā jūs palēnināsiet novecošanās procesu.” [10]

Taču tagad mēs varam iet vēl tālāk! Sadarbība ar Stihijām, tajā skaitā ar Laika Stihiju, dod iespēju nevis vienkārši palēnināt novecošanās procesu, bet iegūt patiešām jaunus veselīgus ķermeņus:

“Jūs nesen iepazināties ar tempioniem un viņu trīspadsmit klasēm (pēc Laika īpašībām). Un viņi jau intensīvi ir sākuši dažiem Gaismas Darbiniekiem mainīt temporālos ķermeņus. Temporālo ķermeņu matērijas izmaiņas izraisa arī matērijas evolucionāras izmaiņas citos jūsu ķermeņos, tajā skaitā arī fiziskajā ķermenī, par kura jaunību jūs sapņojat. Jā, jums tagad reāli var būt visi ķermeņi jauni, tāpēc ka matērijas izmaiņas – tā tad arī ir īstenā jaunība. Tā nav matērijas novecošanas kavēšana, tā ir pakāpeniska attiekšanās no vecās matērijas un vecajām programmām… Vecais atdod vietu jaunajam, norit aizvietošanas process… Un jūs pakāpeniski kļūsiet citādi. Es arī agrāk jums daudzas reizes esmu teicis, lai jūs neskatāties uz savām vecajām fotogrāfijām, jaunības fotogrāfijām. Jūs neatgriezīsieties pagājušajā jaunībā, bet kardināli izmainīsieties. Gan jaunība būs citāda, gan ķermeņi būs citādi, gan ārējais izskats izmainīsies, gan matu krāsa var izmainīties, gan acu krāsa. Vienkārši noskaņojieties uz visu ķermeņu matērijas izmainīšanos.” [15]

 

Mēs dzīvojam apbrīnojamā laikā!  Vēlāk mēs sapratīsim, kāda daļa no Visuma grandiozajiem notikumiem mēs bijām, ar kādām Visaugstākajām Būtībām un Enerģijām mēs radījām! Ieklausieties savā sirdī un izjūtiet caur viņu plūstošo dziedināšanas enerģiju:

“Spēcīgas un daudzdimensionālas iespējas attīrīt un izdziedināt ar slimību pārņemtas enerģijas galaktikā tiek piedāvātas reti. Kad parādās šīs unikālās iespējas izdziedināties, darbības vietai pievelkas milzīgi daudz enerģiju no visām Visuma malām… Dziedināšanas ēras – tās vienmēr ir sadrumstaloto daļu saikņu atjaunošana ar lielu veselu gara atjaunošanās ceļu, uzņemoties… lielāku atbildību par šo partnerību esības radīšanā. No galaktiskā centra uz Zemi tiek nodotas kolosālas enerģijas, kuras aicinātas dziedināt sāpes un vientulību, aptverot un caururbjot jūsu fizisko ķermeni un kļūstot ar jums par vienotu veselumu. Šī enerģija tiek pārraidīta telpā, un jūsu Saule to izstaro jūsu pasaulē. Spēcīgas protuberances pārtver sūtījumus no galaktiskā centra un izmet jūsu telpas un laika apgabalā. Lai dzīvotu un plauktu šajā paātrinātajā laikā, jums būtu jāintegrē šī enerģija – tai ir jābūt jums “piemērotai”, tas ir līdzīgi tam, kā programma instalējās datorā, kā roka ieslīd pareizi izvēlētā cimdā. Viss, kas šīm enerģijām traucē iekļūt jūsos un jūsu apkārtnē, skaidri izpaudīsies, tas ir jāuzskata par šķērsli un jānovāc no ceļa, lai nekas neapgrūtinātu jūsu personības transformācijas procesu.” [5]

 

Noskaņojieties uz šīm izmaiņām, ļaujiet kosmiskajām enerģijām darboties caur jūsu ķermeni, un tas pilnīgi atjaunos jūsu garu, jūsu ķermeni un piepildīs ar spēku jūsu dzīvi.

Tulkoja Jānis Oppe

Skatījumu skaits: 321 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: