Galvenie » 2014 » Februāris » 10 » El Morija caur Sergeju Kanaševski
07:57
El Morija caur Sergeju Kanaševski

El Morija

caur Sergeju Kanaševski

DIEVI, KURI SATUVINA PASAULES

Sveicināti, Gaismas Darbinieki! Sveicu visus mūsu Žurnāla lasītājus.

Planetārā Māte-Dieviete Marija Maitreija, Planetārais Kristus-Melhisedeks Valdnieks Maitreija un Sanats Kumara ir pavēstījuši jums, ka nākošais 2014. GADS IR IZZIŅOTS PAR PASAUĻU UN DIMENSIJU TUVINĀŠANĀS GADU. Un tas patiešām tā ir. Iestājas aktīvas tuvināšanās, tā apvienošanās, kas ilgu laiku bija atdalīts, process.

Lai saprastu mūsu gaismas darbības īpatnības nākošajā gadā, Gaismas Darbiniekiem nepieciešams pievērst uzmanību mūsu planētas Augšupcelšanās īpatnībām. Par tām mēs jau esam vēstījuši. Bet tagad gribu atkal atgriezties pie šīs tēmas – lai jūs tagad uz planētas notiekošo varētu novērtēt plašākā mērogā. Svarīgi, lai katrs no jums palūkotos uz Augšupcelšanās procesu nevis kā četrdimensionalitātes cilvēks, bet kā Kosmiskais Cilvēks, kā galaktiskais Gaismas Darbinieks, kurš ieradies uz planētas visuma misijas izpildīšanai.

Visuma misija... Kādam šis vārdu savienojums var likties nedaudz retorisks. Vai tā ir? Jūs varat uzdot jautājumu: "Kā mēs, tikko sākuši apgūt savu meistarību, varam pildīt misiju Visumam?”

Un tomēr tas tā ir.

Jūs līdz šim laikam neatceraties, kas jūs esat patiesībā.

Jūsu apziņu līdz šim laikam ierobežo četrdimensionalitātes ietvari.

Jūs vēl nezināt to gaismas darba apjomu, kuru izpildāt patiesībā.

Arvien biežāk un biežāk, pamostoties, JŪS ĪSTENIE sākat saprast, ka miega laikā kaut kur esat bijuši, apmeklējuši svarīgas vietas, nodarbojušies ar kaut ko svarīgu. Bet rīts nereti atnes ne pašu labāko pašsajūtu, "naktsmaiņas sajūtu”, noguruma sajūtu. Dažreiz jums liekas, ka jūs esat aizmirsuši kaut ko ļoti nozīmīgu, būtisku. Izliekas, ka patiesība nav izzināta, ka mērķi ir ļoti tāli...

Jā, laiks stingri zināt: naktī jūs, Gaismas Darbinieki, patiešām STRĀDĀJAT, nodarbojaties ar svarīgu gaismas jaunradi. Katrs no jums ir pievienots speciālai planetārai apakšvienībai, katram no jums kā Cilvēkam Kosmiskajam piemīt unikāla gaismas specialitāte. Un jūs visi, mūsdienu Gaismas Darbinieki, prasmīgi pielietojat savas iemaņas, realizējot savas zināšanas un prasmes planetārās Augšupcelšanās labumam. Jums ir daudz zināšanu un prasmju, sakrātu Augšupcelšanās Radīšanā uz citām planētām, citās pasaulēs. Kad jūs esat iemiesoti fiziskajā ķermenī, jūsu četrdimensionalitāte ierobežo jūs, jūsu spējas. Bet kad jūs miega laikā atstājat fizisko ķermeni, jūsu iespējas pieaug daudzkārtīgi, jūsu Kosmisko Būtņu spējas pie jums atgriežas. Un jūs izpildāt to, kas paredzēts: kopā ar Gaismas Ģimeni radāt unikālu Augšupcelšanos uz planētas Zeme. Radāt jaunas pasaules un jaunas dzīvības formas.

Ikdienas dzīvē jūs varat izpildīt parastu cilvēka darbu, pavisam nesaistītu ar gaismas jaunradi. Taču jūsu zemes profesija nekad nav varējusi atcelt un neatcels jūsu kosmisko specializāciju... Mani dārgie, mīļie, no Zemes-Saules! Ja jūs tieši tagad atcerētos, kas jūs tādi esat, kādas jums patiesībā ir SPECIALITĀTES, PROFESIJAS, tad ar KOSMISKĀ CILVĒKA smaidu pasmaidītu par to, ar ko jums šeit nākas nodarboties ikdienas dzīvē.

Es lūdzu jūs – dzirdat? – NEKAD, NEKAD neuzskatiet savu "Es” par parastu cilvēku. Patiesībā uz Zemes tādu nav. Jūs jau zināt, ka Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules ir Lieli Aktieri, kuri atnākuši uz šo pasauli spēlēt pašas parastākās lomas. Taču spēlējot Izrādi, jūs no parastajām lomām radāt neparastās. Jūs paceļat augstā līmenī visu Scenāriju un tā Izpildīšanu. No rīta atgriežoties uz zemes skatuves, jūs uzliekat savas maskas – savus fiziskos ķermeņus un atkal dodaties pasaulē, kur neatceras, ko jūs darāt planētas labā miega laikā...

Bet notiek saspringts darbs... Daudzdimensionāls novērotājs var ieraudzīt, kā tiek būvēts Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma Lielais Karkass. Ariadnes pavediens no pašām Augstākajām Pasaulēm un dimensijām ir novilts uz jūsu pasauli. Bet no jūsu pasaules šis pavediens aiztiecas uz blīvākām pasaulēm, uz zemākajam dimensijām.

Vai jūs zināt, mani dārgie, mīļie, no Zemes-Saules, ka daudzas šī rudens naktis JŪS PAVADĪJĀT DIEVU LOMĀ??? Jūsu pasaules cilvēki ir pieraduši saukt par Dieviem Būtnes no augstākām dimensijām. Bet kas esat jūs, kad atnākat uz trešo dimensiju? Jūs trešās dimensijas būtnēm esat Augstāko Pasauļu Būtnes. Un tad Jūs esat Dievi, kuri atnākuši palīgā...

Un, lūk, gan jūs, gan mēs, augstāku dimensiju pārstāvji, ceļam, būvējam Tiltu, pa kuru Dvēseles no trešajām dimensijām dodas tieši uz piekto dimensiju. Tiltu? Nē – ne tikai tiltu. Mēs radām Jaunu Ģenētiku pasaulēm, tajā skaitā – jaunus ķermeņus TREŠĀS DIMENSIJAS CILVĒKIEM. Jūs stāvat uz piektās dimensijas sliekšņa... Bet vai jūs esat domājuši par to, ka trešā dimensija stāv... uz ceturtās sliekšņa? Vai jūs zināt, ka tas ir arī jūsu nopelns – ka trešā dimensija augšupceļas uz ceturto, bet otrā – uz trešo? Bet te ir svarīgi saprast, ka runa ir nevis vienkārši par Augšupcelšanos. Mēs radām ĪPAŠU AUGŠUPCELŠANOS, kad PASAULES UN DIMENSIJAS TUVINĀS SAVĀ STARPĀ. Un mūsu Daudzdimensionālais Genoms – tā ir Gaismas Būtne, kura spēj KOMFORTABLI mitināties gan pirmajā, gan, otrajā, gan trešajā, gan ceturtajā, gan augstākās dimensijās. Un tā vienlaicīgi ir individuāla un vienlaicīgi kolektīva Būtne. Mūsu mērķis – ienest dzīves prieku visās pasaulēs un dimensijās. Ienest šajās pasaulēs PILNASINĪGAS, PILNVĒRTĪGAS ESAMĪBAS LAIMI. Ar ko to var salīdzināt? Ar jūsu fizisko ķermeni, kuram ir labi tad, kad labi ir gan galvai, gan rumpim, gan kājām, gan apziņai, gan Dvēselei... Kad labi ir katram atsevišķi un visiem kopā.

"El Morija, par ko runā? Laime visiem un katram – tas ir iespējams? Kolektīva Gaismas būtne ar pilnu individualitāti – vai tad tas ir iespējams? Vienots Ķermenis visām dimensijām – tas ir iespējams?” – dzirdu jūsu jautājumus.

Bet es varu šos jautājumus pāradresēt arī jums, dārgie Kosmiskie Cilvēki. Jūsu vidū ir speciālisti gan kolektīvi-individuālajā attīstībā, gan īpašu ķermeņu radīšanā. Un ir pat Laimes Speciālisti... Nebrīnieties un vienkārši noticiet: ir tādi, ir...

Mēs tagad ar daudziem no jums ļoti daudz laika pavadām trešajā dimensijā. Mēs radām trešās-ceturtās dimensijas Polipasauli. Un jūs tur sadarbojaties – patiešām kā Dievi-Radītāji, ar trešās dimensijas cilvēkiem. Un tad jūs saprotat, cik viņiem tur tagad ir smagāk, nekā jums šeit, ceturtās dimensijas pasaulē. Mēs tur būvējam enerģētiskas gaismas konstrukcijas, radām Portālus, ienesam tajās blīvajās pasaulēs daudzdimensionālo Ģenētiku, veicam izskaidrošanas darbu to vidū, kuri var mūs uztvert – un tādi ir arī tur, ziniet. Gaismas Darbinieki no trešās dimensijas un pat no otrās, un no pirmās – tie nav tukši vārdi, viņi reāli eksistē un rada augsta blīvuma pasaulēs.

Bet pēc tam jūs atgriežaties četrdimensiju ķermenī un kļūstat par šīs pasaules cilvēkiem, reizēm sākot sazināties ar mums kā ar Dieviem – Būtnēm no augstajām Pasaulēm, aizmirstot, ka paši gandrīz katru nakti pēdējā laikā spēlējat Dievu lomu.

Bet pēc tam... vienā jaukā brīdī jūs pēkšņi kaut ko atceraties par savu svarīgo darbu miega laikā. Un atnāk atklāsme: jo tas taču patiešām tā ir!!! Jūs tikko kā esat atnākuši no SVARĪGAS NAKTSMAIŅAS un nomainījuši Kosmiskās Dieva Drānas pret cilvēka ķermeni.

Bet, lūk, kāda vēl ir lieta... Jūs pēkšņi apzināties... tādu mazu, bet svarīgu detaļu... Tur, Augstākajā Pasaulē, DZĪVO CILVĒKI. Savā pasaulē viņi ir cilvēki, priekš jums – Dievi. Viņi – Cilvēki, un viņi – Dievi. Un jums arī: jūs – cilvēki, jūs – Dievi. Un ko kopā radām? Atbilde ir vienkārša: mēs uz planētas Zeme radām VIENOTU VISU DIMENSIJU PASAULI, KUR VISI KĻŪS VIENLAICĪGI GAN PAR CILVĒKIEM, GAN PAR DIEVIEM. Cilvēks un Dievs tādā pasaulē saplūst KOPĀ. Tas arī ir katra Dieva un katra Cilvēka mērķis. VIŅŠ GRIB BŪT VIENOTĪBA. Patiesībā, Viņš, DIEVS-RADĪTĀJS, arī ir Vienotība. Vienotība, kura reiz tika sadalīta, lai radītu Jaunu Vienotību.

Mēs uz planētas Zeme radām Jauno Dievišķo Vienotību. Šajā Vienotībā ir vieta gan Dieviem, gan Cilvēkiem, gan tiem, kurus jūs saucat par Dzīvniekiem, Augiem un Minerāliem... Dievišķā Vienotība – tā ir Vienotība visiem.

Lūk, tāpēc mēs tagad darām visu, lai reiz atdalītās dimensijas un pasaules saplūstu Vienotībā. Un tas ir mūsu Lielais Plāns. Un tas ir Dieva-Radītāja plāns. Un tas ir MŪSU VISPĀRĒJAIS VIENOTAIS PLĀNS.

Jā, tagad ir ļoti nevienkāršs laiks. Mēs ne tikai radām VIENOTĪBAS FUNDAMENTU. Mēs cauri šim blīvajam fundamentam velkam ARIADNES PAVEDIENU un pie tam vienlaicīgi būvējam VISUS ĒKAS STĀVUS. Un vēl pie tam izmitinām šajos dzīvokļos. Vēl vairāk, mēs APVIENOJAM VISUS DZĪVOKĻUS UN VISUS IEDZĪVOTĀJUS, ATTĪSTOT UN PALIELINOT KATRA INDIVIDUALITĀTI. Un vēl audzējam Dzīvi, kurā visi kļūs laimīgi...

Ko sakāt par tādu plānu? Jebkurā gadījumā – ziniet: tas ir jūsu plāns. Tas ir tas pats Lielas Plāns, ar kuru mēs visi kopā un jūs personīgi atnācāt uz planētu. Starp jums nav "divnieku karaļu” un neveiksminieku. Jūs visi – paša augstākā līmeņa kosmiskie speciālisti. Un ja jūs esat "uzģērbuši” konkrēto fizisko ķermeni un šajā pasaulē izpildāt, kā šķiet, maznozīmīgu darbu, ziniet: JŪSU VISUMA NOZĪMĪGUMS NO TĀ TIKAI PIEAUG. Jo jūs taču piekritāt būt šajā pasaulē – tādēļ, lai radītu Jauno Unikālo Pasauli...

LIELAIS SAVIENOŠANĀS PLĀNS UZ PLANĒTAS ZEME REALIZĒJAS. PASAULES UN DIMENSIJAS TUVINĀS. ŠIS PROCESS IR SĀCIES. UN MĒS KOPĀ AR JUMS AKTĪVI TAJĀ PIEDALĪSIMIES JAUNAJĀ, 2014. gadā.

Gan kā Dievi, gan kā Cilvēki.

TAS PATIESI IR TĀ.

EL MORIJA, JŪSU DRAUGS UN BRĀLIS

2013.11.14.

 

No žurnāla "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 6. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

Skatījumu skaits: 396 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: