Galvenie » 2014 » Aprīlis » 1 » EL MORIJA. “KĀ DZĪVOT AUGSTĀKAJĀS PASAULĒS”
07:55
EL MORIJA. “KĀ DZĪVOT AUGSTĀKAJĀS PASAULĒS”

LEKCIJU CIKLS

“KĀ DZĪVOT AUGSTĀKAJĀS PASAULĒS”

SKOLOTĀJS EL MORIJA

Caur Tatjanu Miroņenko un Sergeju Kanaševski

Lekcija Nr. 1

GALVENĀ AKSIOMA

Mūsdienu cilvēkam nepieciešamas zināšanas, kuras būs vajadzīgas nākotnē harmoniskai dzīvei augstākajās pasaulēs, citās dimensijās. Informāciju par to garīgie Skolotāji deva agrāk. Bet tagad tā kļūst īpaši aktuāla divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, daudzi no jums jau stāv uz jaunās dzīves sliekšņa augstākajās dimensijās. Otrkārt, ir izaugusi jauna cilvēku paaudze, kurai pagaidām nav pazīstamas zināšanas par dzīvi pēc Pārejas.

Un, lūk – pirmā, galvenā aksioma, kurai jau tagad ir jābūt iekaltai jūsu apziņas līmenī. Bez zināšanām par augstāko pasauli, par dzīves pamata normām tajā, cilvēks ne vienu minūti nespēs atrasties citā, augstākā, dimensijā. Tur ir cits gaismas saturs, citas vibrācijas, īpašs laiks, savi Esamības Likumi. Cita civilizācija, jauna dzīve – kardināli atšķirīga no iepriekšējās – spiedīs jūs “pa ceļam” pārkārtot jūsu apziņu un vākt no viņas prom visus, kā uzvedības, tā arī sociālo programmu stereotipus. Vai jūs esat par to aizdomājušies? Daudziem jums ir laiks ne tikai aizdomāties par dzīvi pēc Pārejas, bet arī aktīvi sākt pārkārtot savas uzvedības normas, savu apziņu.

Ir laiks tieši tagad sākt jauno normu studēšanu un vienlaicīgi tās īstenot dzīvē. Laiks paātrinās, notikumu virkne pastiprinās un sāk jums diktēt savus, reizēm jūsu apziņai nepieņemamus, apstākļus. Un tikai Beznosacījuma Mīlestība, piepildoša jūsu organisma un jūsu apziņas katru atomu, katru šūniņu, palīdzēs jums adaptēties un sākt dzīvot pilnīgu, harmonisku dzīvi gan tagad, šajā pasaulē, gan jaunajā dimensijā. Ir svarīgi sasniegt stāvokli, kurš līdzīgs sabalansētai strāvai – ja izmanto fizikas valodu. Tā ir ienākošā un izejošā harmonija. Jūs piegādājat enerģiju, un tā piepilda jūs aptverošo telpu. Jūsu pasaulē cilvēki vēl var izstrādāt negatīvu enerģiju, zemfrekvences enerģiju. Tad tā piepilda apkārtējo telpu, kurā dzīvo tas vai cits cilvēks. Augstākajās pasaulēs cilvēka izstarotajai enerģijai pēc saviem enerģētiskajiem parametriem ir jāatbilst telpas enerģijai, citādi tiks tās atgrūsta. Piektās dimensijas pasaulēs jūs vairs nespēsiet dzīvot, izstarojot negatīvu enerģiju, par cik telpa tādu enerģiju atgrūdīs. Jums rezultātā neatradīsies telpa dzīvei. Un tad cilvēks ir spiests atgriezties zināmos esamības starpapgabalos harmonijas mācību apgūšanai un Beznosacījuma Mīlestības pieredzes iegūšanai. Piektās dimensijas telpa nepieņems negatīvu jūsos, nepieņems jūsu izstarotu negatīvu enerģiju. Tieši tāpēc tik svarīga ir Beznosacījuma Mīlestības jūtu attīstīšana. Ir svarīgi prast saņemt Beznosacījuma Mīlestības enerģiju un izstarot viņu ārējā pasaulē, radot apkārt harmonisku telpu.

Kāda ir Beznosacījuma Mīlestības būtība? Ar ko viņa atšķiras no tās mīlestības, pie kuras jūs esat pieraduši, atrodoties cilvēka ķermenī? Mīlestība pret tuvāko, mātes mīlestība, mīlestība pret meiteni vai jaunekli, vīrieti vai sievieti, pret dzīvnieku, augu pasaulēm – viss tas ir zemes mīlestības dažādas īpašības. Bet ar ko gan no tās atšķiras tā saucamā Dievišķā Beznosacījuma Mīlestība? Kādus raksturojumus, īpašības un enerģētiskās komponentes nes viņa? Kā viņu attīstīt savā “Es”, lai viņa sasniegtu zināmu piesātinājumu un sāktu piepildīt visu telpu jaunā cilvēka dzīvošanai?

Kā jūs jau zināt, es vairākkārt esmu iemiesojies uz Zemes, un man ir bijusi iespēja ne vienreiz vien pārdzīvot Beznosacījuma Mīlestības pret visu cilvēci un pret Visu Esošo stāvokli, kurš rezultātā aizveda mani līdz Augšupcelšanai Garā. Atcerieties to siltumu, to prieku un mīlestību, kuru jūs izjutāt pret savu tikko dzimušo bērnu, pret savu karsti mīlēto cilvēku, pret savu māti, tēvu, brāli vai māsu. Bet tagad palieliniet šo mīlestības variantu desmitiem tūkstoš reižu! Dāvājiet Mīlestību vienkārši tāpat, bez jebkādām nosacītībām un atdeves gaidām, visiem cilvēkiem, neraugoties uz viņu sociālo statusu vai jūsu radniecību ar viņiem! Jūtiet ar sirdi, ka katrs no viņiem – jūsu dēls vai meita, brālis vai māsa, māte vai tēvs, mīļotais cilvēks... Bet tagad iedomājieties, ka jūsu bērni, jūsu dārgie – tie ir arī visi dzīvnieki, visi augi, visi minerāli. Katrs zāles stiebriņš, katrs kociņš – jūsu miesīgā, dzimtā daļiņa. Putns, skudra, zāles stiebriņš, akmens uz jūsu ceļa – nav nekā sveša šajā pasaulē! Viss, viss apkārt – dzimts un mīļš! Bez apkārtējā nebūtu jūs! Bez jums nav iespējams apkārtējais! Pasaulē nav nekā lieka, nav nekā nevajadzīga, nav nekā tāda, kas traucētu Dzīvi... Patiesībā viss rada Visumu. Viss ļauj viņam eksistēt un attīstīties. Gan tas, ko jūs uzskatāt par labu, gan tas, ko jūs saucat par sliktu. Sūtiet mīlestību visam, kas ļauj Visumam Būt. Mīliet visu kā pašu Dievu, kuru jūs mīlat, pat neredzot Viņu, bet tikai jūtot Mātišķi-Tēvišķo Gādību un Mīlestību. Mīliet bez nosacījuma arī savu “Es”, tāpēc ka jūs – arī esat Dievs... Jūs – Dievs, viss apkārt – Dievs. Lai kādā formā neizpaustos Radītājs, viss – Viņa Radījums. Viņa Sākotnējais Gars ir izliets visur. Viņš – visā. MĪLIET VISU, KAS APKĀRT. MĪLIET VISU, KAS IEKŠIENĒ. Mīliet visu, kas redzams un neredzams... Un kad sajutīsiet, ka jūsu sirds patiešām mīl VISU ESOŠO, izplatiet šo Mīlestību gan uz cilvēkiem, gan uz mūsu mazākajiem brāļiem, uz augu pasauli un uz visu jūsu planētu, gan uz Galaktiku, gan uz visu Visumu. Jūsu sakrālajai Sirdij nav izmēra, nav ierobežojumu. Viņā – Dievs, viņā – viss Visums. Viņā – Beznosacījuma Mīlestība, kura ir gan mūsu Visuma, gan citu Visumu pamats. Pat pasaules, kurās kādu laiku dzīvo NEMĪLESTĪBA, ir dzemdinātas Mīlestībā un JAUNAS MĪLESTĪBAS radīšanai.

Ir ļoti svarīgi zināt: kad cilvēks sirdī dzemdina Beznosacījuma Visaptverošu Mīlestību, tad viņa sāk dzīvot ne tikai jūsu pasaulē, uz jūsu planētas. Dzemdinātā Dievišķā Mīlestība caur Sakrālo Sirdi sāk palielināties, izplatīties. Viņa dodas uz citām pasaulēm, uz citām planētām, uz citām Galaktikām un Visumiem. Un citu pasauļu, planētu, Galaktiku būtnes spēj just jūsu mīlestību. VIŅAS REĀLI JŪT VIŅU. Tāpēc ka Dievišķā Mīlestība ir Vienota, viņa ir UNIKĀLA. TAS IR UNIVERSĀLS DIEVIŠĶS VILNIS-FREKVENCE. VIŅA IR VIENOTĀ UNIVERSĀLĀ DIEVIŠĶĀ VALODA. Apkampiet VISUS UN VISU UZREIZ, piesūciniet ar savu Dievišķo Mīlestību katru mūsu un citu Visumu stūrīti. Jo to taču ir tik viegli un vienkārši izdarīt! Jūs, Dievi-Līdzradītāji, jau protat to darīt un esat darījuši ne reizi vien, piepildot savus “Es” un visu Pasaules-ēku Ar Dievišķo Gaismu un Beznosacījuma Mīlestību. Svētlaimes, Jūsu izšķīšanas Visā un Visa Jūsos stāvoklis arī ir Beznosacījuma Mīlestības stāvoklis, kuras Avots tajā skaitā esat arī jūs, mani dārgie.

Atgriezieties BEZNOSACĪJUMA MĪLESTĪBAS stāvoklī ARVIEN BIEŽĀK UN BIEŽĀK. Lai tas kļūst nevis vienkārši par jums pierastu stāvokli, bet JŪSU DABISKO STĀVOKLI. TĀ IR JŪSU GALVENĀ CAURLAIDE UZ AUGSTĀKAJĀM PASAULĒM. TAS IR JŪSU UNIKĀLS CEĻVEDIS PA AUGSTĀKAJĀM PASAULĒM.

Jūsu Draugs, Brālis un Skolotājs El Morija.

12.12.06.


 

Lekcija Nr. 2

JAUNĀ PĀREJA

Sveicu jūs, dārgie draugi. Turpinām mūsu lekcijas. Mēs ar jums runājām par to, kā cilvēkiem iemācīties dzīvot augstākajās pasaulēs. Tā pamats – Dievišķā Beznosacījuma Mīlestība. Bet ko cilvēkam vajag izdarīt, lai pārietu uz augstāku dimensiju un nostiprinātos tajā?

Šodien mēs ar jums parunāsim par to, kā veikt personīgo kvantu lēcienu, kurš tik daudz tiek pieminēts pēdējā laikā, kā veikt Jauno Pāreju, apejot pierasto nāvi. Jo nav taču noslēpums, ka dažiem, bet netālā nākotnē arī daudziem cilvēkiem, īpaši Gaismas nesējiem, jau ir dota Augšupcelšanās un Pārejas uz augstāku pasauli iespēja. Tie Celmlauži, kuri ir veikuši šo procesu un nonākuši piektajā dimensijā, ir uzdāvinājuši savu Pārejas pieredzi – kā ar izmainītiem fiziskajiem ķermeņiem, tā arī bez viņiem – nākošajiem drosmīgajiem un drošsirdīgajiem cilvēkiem, piekritušiem šim Jaunajam Pārejas kopā ar planetāro ķermeni uz citu dimensiju Eksperimentam. Šī sākotnējā pieredze jau ļauj to laist darbā pa pēdām ejošajām Dvēselēm.

Kur tad slēpjas Pārejas unikālās pieredzes novitāte? Novitāte pirmkārt ir tāda, ka Pārejas no ceturtās dimensijas uz piekto laikā tiek radītas jaunas gaismas struktūras, jauni ķermeņi, kuri ļauj cilvēkam bez ilga reabilitācijas etapa dzīvot pilnasinīgu dzīvi piektās dimensijas pasaulēs. Tagad atkrīt nepieciešamība pēc speciāliem telpas-laika apgabaliem, kur Dvēseles dzīvoja, gaidot vai nu jaunu iemiesojumu četrdimensiju pasaulē, vai arī gaidās sasniegt gatavību pāriet uz augstākas, piektās dimensijas pasauli. Jaunās Pārejas radīšana ir saistīta ar jaunu formu un ķermeņu radīšanu cilvēkam. Pie kam svarīgi ir tas, ka cilvēks, iemantojot jaunās struktūras, jaunos ķermeņus, vienlaicīgi dod savu ieguldījumu Pārejas vispārējās Struktūras radīšanā. To var pielīdzināt Ceļam, kurš būvējas, pateicoties tam, ka katrs pa to ejošais ieliek tajā savu Radīšanas Akmeni. Cilvēki, kuri iet Jaunās Pārejas ceļu, paši iegūst jaunas struktūras un tai pat laikā kā Daudzdimensionāli Radītāji, rada jaunas struktūras. Cilvēku Pāreja uz Augstākajām Pasaulēm – tā ir to Pāreja, kuri drosmīgi atstāj vienu pasauli un drosmīgi dodas uz citu, saprotot, ka nekādas nāves nav. Tādi cilvēki savās sirdīs nes Pasauļu un dimensiju Vienotību, un viņu sakrālo Siržu enerģija, pastiprināta ar Dievišķo Beznosacījuma Mīlestību, kļūst par Jaunās Pārejas Radīšanas Enerģiju, kura īstenojas vispārējas tuvināšanās, vispārējas konverģences apstākļos. Visi pasauļu parametri tiek pievesti pie kopsaucēja, korelējas, harmoniski attiecinās savā starpā. Pasauļu un dimensiju frekvenču viļņi, viņu viļņu pamats, viņu magnētisms, pasauļu enerģētika savienojas savā starpā ar Gaismas Ģimenes planetāro un galaktisko Dienestu palīdzību. Un Cilvēki-celmlauži, iegūstot Jaunās Pārejas pieredzi, dod savu ieguldījumu Vispārīgās Radīšanas lietā. Kopā ar jaunu telpas-laika apgabalu radīšanu, kopā ar jaunā magnētisma, gaismas viļņu pamata, jaunās enerģētikas radīšanu īstenojas plānveidīga Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma radīšana, kurš kļūst par Dzīvības kodolu visām planētas Zeme dzīvajām būtnēm.

Celmlauži, kuri veica Jauno Pāreju no ceturtās dimensijas uz augstāku, ar savām domām pilnībā dzīvoja piektajā dimensijā vēl pirms Pārejas. Viņi pastāvīgi vērsa savu Dievišķo Gaismu un domu plūsmu tieši uz augstāko pasauli. Savos sapņos viņi jau dzīvoja jaunā pasaulē. Viņi labi sagatavoja savu apziņu Pārejai, neatstājot pieķeršanos vecajai pasaulei. Nekas vecs viņus ceturtajā dimensijā vairs neturēja, viņi bija brīvi no visiem iepriekšējiem pasaules uzskata viedokļiem. Viņu skatieni tiecās uz nākotnes labāku pasauli. Viņu apziņa pastāvīgi atradās augstās klusa Prieka, Beznosacījuma Mīlestības, Pateicības, Dāvāšanas un Labsirdības vibrācijās. Viņu ķermeņi atradās harmoniskā stāvoklī, Jaņ-Iņ enerģijas bija sabalansētas, kreisā un labā galvas smadzeņu puslodes bija apvienojušās Vienotā Radošā Sākumā. Viņu paplašinātā apziņa jau bija ne tikai sasniegusi Daudzdimensionālā “Es” līmeni, bet stingri nostiprinājusies uz Ceļa, kurš ved pie Gaismas un Sākotnes, pie saplūšanas ar viņu Ceļa. Nekādas atvelšanās atpakaļ iepriekšējās pasaules vecajās duālajās enerģijās viņiem nebija ne sekundi tagadējā zemes laika. Viņi raudzījās tikai uz priekšu gaišu un priecīgu pārmaiņu gaidās. Viņi zināja, ka ar savu piemēru aizraus sev līdzi tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku, apvienojoties ar viņiem caur savām mīlošajām sirdīm. Šie Gaismas nesēji – Celmlauži domāja ne tikai par sevi. Savienojot savu apziņu ar visas cilvēces Apziņu, ar visu Esošo, dzīvojošu uz planētas, un ar pašu planētu, pārgāja uz citu dimensiju ar kopēju apvienotu Apziņu, kopēju vienotu Garu, kopumā tiecoties uz Sākotni un tikai uz viņu. Un tas viņiem piešķīra kolosālu enerģiju Pārejas īstenošanai, tā kā veikt to, un vēl ar fizisko ķermeni, esot ar atsevišķa cilvēka apziņu, vienkārši nav iespējams.

Un tā, Pāreja ir veikta, cilvēks ir pārgājis uz piekto dimensiju. Kā tad tajā nostiprināties, kā piemēroties jaunajām paātrinātajām apkārtējās pasaules vibrācijām? Jo tur, tajā pasaulē taču jūs sagaidīs jauni cilvēki, kuriem reizēm ir pilnīgi citādas savas eksistences formas. Jauns laiks pavada jūs jaunajā dzīvē. Kā iemācīties to vadīt? Jauna mitināšanās vide, daudz jaunu enerģiju un daudz, daudz kas cits. Pēc Pārejas jūs ieraudzīsiet un sajutīsiet daudz jaunu, neparastās dzīvības formās eksistējošu, cilvēku. Satiksiet daudz draugu, tuvinieku no daudziem saviem iemiesojumiem uz Zemes. Iepazīsiet viņus kā sava “Es” daļu, kā savas Dvēseles daļu, taču pilnīgi jaunā Gaismas izskatā. Viņi var pastāvīgi mainīt savu izskatu ātrākai viņu atpazīšanai un atmiņai par kopīgām dzīvēm fiziskos ķermeņos uz zemes. Un tas Īsteno Māju miers, siltums un mājīgums, kuri šajā jaunajā pasaulē ir sajūtami visur, ir atrašanās piektajā dimensijā noteikums. Bez Dzimto Māju miera un mājīguma jūs nespēsiet noturēties piektās dimensijas telpā. Nemiers vai bailes ir liecība, ka jūs uz jauno pasauli nesat to, kas tur dzīvot nespēs. Nekas no vecās pasaules un eksistēšanas mācībām tajā nekad nevarēs atrasties blakus jums, mani dārgie, ja jūs drosmīgi un ar Mīlestību ejai uz augstāku pasauli. Aprimums, Mīlestība un jaunās pasaules uztveres harmonija agri vai vēlu spiedīs jūsu dvēseli aizmirst visu to nevajadzīgo, kas bija agrāk jūsu četrdimensionalitātes dzīvē. Jūs pilnīgi jaunā veidā paraudzīsieties uz savu “Es” un citu cilvēku dvēselēm, kuras atradīsies jums blakus. Jūs jutīsiet viņus kā Vienotu Veselu Gaismas Būtni, kura laiku pa laikam maina savas Gaismas drānas, spēlē noteiktas lomas dažādās pasaulēs, kuras cita no citas atšķiras tikai ar enerģētiskajām komponentēm, vibrāciju un magnētiskajiem raksturojumiem.

Un, jau atrodoties piektajā dimensijā, nostiprinājušies tajā pilnīgi, pieraduši pie tās, jūs sāksiet izzināt nākošos savas attīstības līmeņus un pakāpes, prognozējot un paredzot savu jauno, pilnīgāko nākotni. Šī nākotne ir pilnībā savienota ne tikai ar jums kā individuālu dvēseli. Jums būs Vienotais Veselais Gaismas Ķermenis, kurš apvienos jūsu “Es” ar visām apkārtājām dzīvības formām un pašu planētu, ar Galaktikas Kodolu un Visuma Lielo Centrālo Sauli. Jūs sajutīsiet visas Dzīvības Diženumu un Vienotību. Šī Dzīvība norādīs jums vienīgo pareizo ceļu uz Mājām.

Ar jums – jūsu Draugs, Brālis un Skolotājs – El Morija.

13.10.26.


 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 1. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

T.ulkoja Jānis Oppe


 

Skatījumu skaits: 498 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: