Galvenie » 2015 » Decembris » 26 » Ēriks Delpers: grāmata DZĪVĪBAS LIKUMI
18:28
Ēriks Delpers: grāmata DZĪVĪBAS LIKUMI

Ēriks Delpers: grāmata DZĪVĪBAS LIKUMI

Gudrs cilvēks tiecas pēc Patiesības. Dieva visvarenība izpaužas vienotā Radītāja likumā. Tas ir arī dzīvības likums. Uzticēties Dievam tā ir vislielākā gudrība. Apgarots cilvēks pasauli spēj uztvert daudz pilnīgāk. Cilvēkam ir dāvātas bezgala lielas iespējas Viena no tām ir Patiesības izzināšanas spēja. Cilvēka skaistums mīt dziļi sirdī Mīlestība un gudrība. Mīlestības gaismas spēkā cilvēks top dzīvs. Gudrība ļauj dzīvi darīt skaistu. Dzīvības likumi ir arī izdzīvošanas iespēja.

Autors: Ēriks Delpers. http://delpers.com/category/gramatas/dzivibas-likumi/
---------------------------------------

Ēriks Delpers: LŪGŠANAS

L.- 6. - KUNGS, DARBOJIES MANĪ

Mans Kungs un Dievs, es noliecu galvu Tavā priekšā un pateicos par savu dzīvību, ko Tu man esi devis. Es runāju un zinu, ka Tu mani dzirdi. Tevi es jūtu blakām ik mirkli. Es pateicos, Tēvs, ka Tu esi mani radījis un esi atklājis man savu Dēlu, kuru es tagad pazīstu, Es pateicos Tev, Dievs, ka esi pie manis vienmēr ar Svēto Garu. Es jūtos drošs, jo Tu, Kungs, esi mana stiprā klints, kas mani sargā un vada. Es paļaujos uz Tevi un lūdzu Tevi - vadi manas gaitas ik mirkli. Es klausīšu Svētajam Garam. Kungs, darbojies manī! Es vēlos, lai uzzied manā miesā Tavs radītajs gara augļu dārzs. Es mīlu visu, ko Tu, Dievs, esi radījis un cenšos ar savu mīlestību pateikties par to, ka esmu. Es jūtu savā sirdī starojam gaismu - tā ir Tava, Dievs gaisma. Lai tā apspīd viscaur manus locekļus un izgaismo manu prātu! Lai tā manī ir darbīga un virza mani noliktajos likteņa ceļos. Es cenšos būt paļāvības pilns un no sirds pateicos.

Avots: http://delpers.com/eriks-delpers-lugsanas/6/
----------------

L. 7. - KUNGS, CERĪBA IR UZ TEVI

Tas Kungs ir visaugstākais Dievs, vienīgais un mūžīgais Tēvs. Man prieks ir dzīvot pēc Tava prāta, mans Kungs un Dievs. Un Tavi likumi lai mūžīgi ir rakstīti manā sirdī. Nepārtrauc, Kungs savu žēlastību pār mani.
Taviem likumiem un padomiem nav nekā līdzīga, Tava gudrība nav izsmeļama, tas ir mūžīgs turpinājums. Diženas ir Tavas svētības pilnās domas un lieli Tavi darbi, Kungs un Dievs. Es lieku visu cerību uz Tevi un paļaujos, liec spīdēt savai gaismai pār savu bērnu. Tas Kungs ir mana mūžīgā gaisma un brīnišķais greznums. Es paļaujos uz Tevi, Kungs un Dievs!

Avots: http://delpers.com/eriks-delpers-lugsanas/7/
----------------

L. 9. - PATEICĪBA DIEVAM

Mans Kungs, es atzīstu Tavu Derību un sirdī to pieņemu. Es lūdzu darbojies manī un palīdzi izpildīt Dieva Derības prasības. Es, lūdzu, ar gara sirds lūgšanu ik mirkli un vēlos iet pa likteņa noliktiem ceļiem. Es vēlos būt saskaņā ar Tavu gribu kā skanīga dziesma, es vēlos būt harmonijā ar Tavu ritmu un darbību. Mans gars ik mirkli alkst pēc Tevis un aizlūdz par manas miesas vājumu. Es savā sirdī saucu: mans Kungs, es alkstu pēc Tavas mūžības; pēc gudrības un Atziņas, pēc Patiesības un mīlestības! Mans gars Tevi godina un sirds - slavē, tā pateicas par dzīvību, ko Tu ik mirkli dod. Es jūtu tavu gādību, Tu esi mans mūžīgais Dievs. Pateicība Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam!

Avots: http://delpers.com/eriks-delpers-lugsanas/9/
----------------

L. 10. - KUNGS, MĀCI MANI

Kungs uzklausi manu lūgšanu
un piedod manus grēkus. Es atveru savas
sirds ziedu Tavai gaismai. Atdari manu
sirdi Tavai gudrībai un Atziņai.

Es paļaujos vienīgi uz Tevi.
Kungs, māci mani mīlēt un atdari manu
muti ar savu spēku. Es vēlos Tevi slavēt
un godināt. Augsti teicams ir Tavs vārds,
es gribu par Tevi liecināt cilvēku vidū.

Es gribu palīdzēt tiem,
kuri vēl dzīvo tumsā un neskaidrībā.
Kungs Jēzu, es mācos no Taviem darbiem
un liecībām. Es uzņemos savu dzīves
krustu un vēlos to nest līdzīgi Tev.
Es vēlos palīdzēt nest to arī saviem
tuvākajiem.

Kungs, stiprini mani šajā ceļā!
Kungs, svētī mani ikdienas darbiem!
Es lūdzu svētību arī saviem tuvākajiem
un visai Tavai tautai. Es ticu uz Tevi
Kungs un Dievs, un uz Tevi paļaujos
šodien, rīt un tā mūžīgi!

Lai augsti teicams ir mans Dievs!

Avots: http://delpers.com/eriks-delpers-lugsanas/10/

=====
Sirdsmīļumā, visu mūsu pieredzei, sagatavoja Eslauma, ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/26.12.2015. nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 26.12.2015.

Skatījumu skaits: 427 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: