Galvenie » 2015 » Decembris » 31 » Ēriks Delpers: grāmata GUDRĪBAS PĒRLES
20:58
Ēriks Delpers: grāmata GUDRĪBAS PĒRLES
Ēriks Delpers: grāmata GUDRĪBAS PĒRLES

Laikam ritot krājas pieredze un gudras domas meklē laimīgus cilvēkus. Pateicos Dievam par man dāvāto iespēju rakstīt gramatas un vākt Viņa gudrības pērles, lai tās ar šo izdevumu savukārt varētu dāvāt jums.

Pasaules skaistums ir cilvēks. Katra laba doma ir gaisma, kas rāda ceļu. Tās bieži vien dzimst, kad no debesīm krīt kāda spoža zvaigzne. Ar labām domām vairojas grudrība. Katras dienas domas palīdz saskatīt un atrast galveno.

Autors: Ēriks Delpers. http://delpers.com/category/gramatas/gudribas-perles/
---------------------------------------

Ēriks Delpers: LŪGŠANAS

L. 11.- LŪDZU PIEDOŠANU

Mans Kungs un Dievs, es alkstu pēc padoma, gudrības un Patiesības. Es ticu Dieva Derības vārdiem un sirdī tos pieņemu kā likumu. Es paļaujos tikai uz Tevi, Tu esi mans mūžīgais Dievs. Es pieņemu Tavu gudrību un Atziņu par mana ceļa rādītāja Gaismu. Es vēlos būt paklausīgs un iet pa noliktā likteņa ceļiem. Tava gudrība ir neaptverama, tā ir pilnīga.
Es nožēloju savus grēkus un lūdzu piedošanu par sāpēm, kādas esmu Tev nodarījis. Es piedodu saviem ienaidniekiem un svētīju viņus ar Tavu, Kungs, spēku. Es viņus atdodu Tavai taisnīgai tiesai un spriedumam. Kungs neļauj man dzīties pēc pasaulīgiem labumiem, māci man krāt gara bagātības un dāvā skaidru prātu. Es noliecu galvu pie Tavām kājām un esmu patiesi pazemīgs - ienāc, Kungs manī un apskaidro. Pēc Tevis slāpst mana dvēsele un ilgojas mana miesa. Gods Dievam augstībā, lai slavēts mans Kungs!

Avots: http://delpers.com/eriks-delpers-lugsanas/11/
----------------

L.12.- DIEVS, TEV UZTICOS

Kungs un Dievs, es ielieku savu sirdi,
dvēseli un garu Tavās rokās, Tev uzticos un
uz Tevi paļaujos. Tavā mīlestībā es sajūtu
savu dzīvību un laimi. Es atveru savas sirds
durvis Svētajam Garam un ļauju tam darboties.
Es jūtu pieskārāmies gaismu no
Dzīvības avota un pateicos.

Kungs Jēzu, dod spēku mīlēt Tevi, un lai
mana mīlestība ienāk arī tuvāko sirdīs.
Es vēlos dot cilvēkiem, kā Tu mums dod!
Lai mana sirds mācās no Tevis vairāk dot
un negaidīt algu, jo Tēvs caur Tevi ik mirkli
jau atalgo! Es lūdzu, lai mana mīlestība uz
Tevi ir mūžīga.

Kungs, ļauj man ielūkoties Tavā dzidrajā
sirdī un no tās smelties Patiesību un
gudrību, lai mani vada Tava Atziņa!
Es paļaujos tikai uz Tevi, un tā mūžīgi.
Mana sirds lai staro pateicībā un priecē arī
manus tuvākos.

Es piesaucu Tevi, Jēzu Kristu, dari manu
miesu Tev tīkamu. Lai Dieva dotais Zelta
grauds manī iemājo visā pilnībā un dod labu ražu

Mūžīgs gods un slava Debesu Tēvam, visa Radītājam!

Vislielākā pateicība Jēzum Kristum, manam
Kungam, kuram ticu un uz kuru vienīgo
ceru augšāmcelšanās dienā!

Avots: http://delpers.com/eriks-delpers-lugsanas/12/
-----------------

L.13.- SIRDĪ PIEŅEMU SAVU PESTĪTĀJU

Mūsu Debesu Tēvs, es pateicos, ka Tu par mani gādā un dāvāju tev sirds mīlestību. Es pateicos par Tavu žēlastību, kuru Tu esi devis caur savu Dēlu! Es ticu Jēzum Kristum un pateicos tam Kungam par visām ciešanām, kuras Viņš izcietis mūsu dēļ. Es ticu, Tēvs, ka Jēzus Kristus Tavā spēkā ir visu ļaunumu uzvarējis, un ticu Viņa augšāmclšanās spēkam. Mans dzīvības avots ir Viņā un visa paļāvība taisnajā dienā ir uz Tavu Dēlu Jēzu Kristu!

Es ticu un lūdzu savu Kungu par grēku piedošanu. Viņam vienīgajam, Tēvs, Tu esi devis varu spriest taisnu tiesu un piedot manus parādus. Es piedodu saviem parādniekiem un, lūdzu, ļauj viņus svētīt un mīlēt. Tēvs, ļauj saprast Tavu nodomu manī un iziet noliktā likteņa ceļu. Es ticu Tavam vārdam, Tev pieder Valstība, pilnība un spēks. Es slavēju Tevi un pateicos par Tavu Dēlu. Es pieņemu sirdī Jēzu Kristu kā Pestītāju un glābēju, kā manas dzīvības un mīlestības avotu. Debesu Tēvs, Tavs vārds lai ir svēts un Tava godība mūžīga!

Avots: http://delpers.com/eriks-delpers-lugsanas/13/

=========
Sirdsmīļumā, visu mūsu pieredzei, sagatavoja Eslauma, ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/31.12.2015. nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 31.12.2015.
Skatījumu skaits: 516 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: