Galvenie » 2015 » Decembris » 22 » Ēriks Delpers: grāmata IESPĒJA IZDZĪVOT
18:03
Ēriks Delpers: grāmata IESPĒJA IZDZĪVOT

Ēriks Delpers: grāmata IESPĒJA IZDZĪVOT

Ikvienam ir dota iespēja iepazīt pasauli, sevi un Dievu. Šajā iepazīšanās ceļā mēs varam atklāt sevī skaistu gara pasauli. Rodas daudz jautājumu. Kas ir laime un kur tā meklējama? Kā atrast pareizo dzīves ceļu? Kā iemācīties mīlēt Dievu un savus tuvākos? Kā atrast šo Patiesības ceļu? Grāmata palīdzēs atrast atbildes uz šiem un citiem jautājumiem.

Autors: Ēriks Delpers. http://delpers.com/category/gramatas/iespeja-izdzivot/
-------------------------------

Ēriks Delpers: LŪGŠANAS

TĒVREIZE

Mūsu Tēvs debesīs!
Svētīts lai top Tavs vārds.
Lai nāk Tava valstība.
Tavs prāts lai notiek kā debesīs,
tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.
Un piedod mums mūsu parādus,
Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi.
Āmen.

Mateja ev.6:9-13

Avots: http://delpers.com/eriks-delpers-lugsanas/2/

LŪGŠANA SIRDSŠĶĪSTĀ SARUNA

Lūgšana ir sirds durvju atvēršana Kristus priekšā. Tas ir sastapšanās un un saprašanās mirklis ar bezgalīgo Dievu Jēzū Kristū. Lūgšanas brīdī mēs sajūtam, ka Dievs patiešām mūsos darbojas.

Lūgšana lai ir mūsu un Dieva sirdsšķīstā saruna, kas tikai mums zināma. Tā lai ir kā visskaistākais svētbrīdis, kurā uzrunājam mūsu Tēvu ar Tēvreizi un Dēlu ar savu lūgumu. Lūgšana ir dzīva saikne ar Dievu. Tā ir Dieva dotā iespēja mums darboties ar sirdi un vārdiem. Lūgšanā iesaistās gars, un caur to mēs spējam šo pasauli darīt skaistāku. Lūgsim, lai Dievs dod gudrības un saprašanas garu, lai apskaidro mūsu sirdis un atver savas gudrības dziļumus. Lūgsim Jēzu Kristu, lai piedod mūsu grēkus un aizlūdz par mums Debesu Tēvam. Mēs ceram uz Dieva žēlastību, gudrību un atziņu.

Avots: http://delpers.com/eriks-delpers-lugsanas/3/

LŪGŠANA MĪLESTĪBĀ

Tēvs, mans Radītāj, es mīlestībā Tev pateicos par visu, ko Tu man esi dāvājis. Es vēlos Tev dāvāt daļiņu no savas mīlestības un laimes. Es gribu, Tēvs, Tev mūžīgi pateikties ar mīlestību un labiem darbiem, ar paklausību un uzticību, ar paļāvību un kalpošanu. Tēvs dāvā man iespēju Tevi darīt laimīgu! Es vēlos, lai Tev par mani būtu prieks. Es Tevi tik ļoti, ļoti mīlu!

Avots: http://delpers.com/eriks-delpers-lugsanas/4/

KUNGS, ESI MANĪ

Mans Kungs un Dievs, es redzu, ka Tavai pilnībai es nevaru līdzināties. Bet man tās pietrūkst. Es, lūdzu, izgaismo manu prātu un māci mani. Mans Kungs, es gribu daudz zināt un iepazīt Tavu gudrību. Manī mīt vēlme pēc zināšanām. Kungs, māci man savu gudrību. Es vēlos būt paklausīgs un noderīgs.

Mans Kungs un Dievs, es pateicos Tev par Svētā Gara klātbūtni manī un visā. Es esmu laimīgs, sajūtot Tavu klātbūtni. Mana gudrība un domas nāk no Svētā Gara. Es Tev pateicos par Viņa klātbūtni un lūdzu - māci mani kā saglabāt prāta un jūtu skaidrību, kā saglabāt saikni ar Svēto Garu. Es būšu Tev paklausīgs. Vadi mani un piepildi manu augumu ar Svēto Garu. Es vēlos dzīvot Tava Gara gaismā un vairot gudrību. Vadi mani, Kungs un Dievs! Es paļaujos tikai uz Tevi un tā mūžīgi!

Es pateicos Tev Kungs un Dievs, par katru mirkli, ko es dzīvoju, par Tavu gādību, par gara maizi, ko Tu dod ar Svēto Garu. Lai slavēts ir mans Kungs un Dievs!

Avots: http://delpers.com/eriks-delpers-lugsanas/5/

GODS DIEVAM AUGSTĪBĀ

Kristus, mūsu Pestītājs un glābējs,
mana paļāvība ir uz Tevi šodien un mūžīgi!
Tikai Tava dzīvības gaisma ir spējīga
atdzīvināt manus locekļus un manu sirdi!

Lai slavēts Debesu Tēvs, visa Radītājs,
žēlsirdības un mīlestības devējs!
Pateicība, gods un slava Jēzum Kristum,
kas pasauli ir uzvarējis!
Gods Dievam augstībā

Es ticu uz Tevi, Kungs un Dievs!

Avots: http://delpers.com/eriks-delpers-lugsanas/18/

=====
Sirdsmīļumā, visu mūsu pieredzei, sagatavoja Eslauma, ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/22.12.2015 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 22.12.2015.

Skatījumu skaits: 353 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: