Galvenie » 2014 » Septembris » 22 » Garīgā zinātne - zinātne Nākotnes
07:34
Garīgā zinātne - zinātne Nākotnes

Garīgā zinātne - zinātne Nākotnes

ANRĒ DJUBUĀ
caur Tatjanu Potapovu (Svireļ), Krievija
2014. gada 26. jūnijā

Avots: žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija", Nr 4(16), 2014., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 21.09.2014.

Lasītāju uzmanībai piedāvājam informāciju, saņemtu no cilvēka, dzīvojoša piektajā dimensijā. Viņa tagadējais vārds - ENDRĒ DJUBUĀ. Pēdējo reizi mūsu pasaulē viņš iemiesojās vairāk kā pirms simts gadiem, dzīvoja Francijā, strādāja par vienkāršu kalpotāju vienā no zinātniskām iestādēm. Ar zinātni aktīvi nodarboties sāka pēc Pārejas (augšupcelšanās) piektajā dimensijā. Tagad viņš - savas pasaules zinātnes oficiālas komitejas pārstāvis. Atbild par jaunu zinātnisku virzienu attīstību.
Andrē Djubuā - viens no tiem, kurš savu dzīvi veltījis dažādu piektās dimensijas pasauļu zinātnisko aprindu apvienošanai. Bez tam, daudz uzmanības velta sakaru nodibināšanai ar mūsu, ceturtās dimensijas, pasaules zinātniekiem.
Mēs lūdzām Andrē sniegt, mūsu pasaules zinātnes, īsu raksturojumu, pastāstīt par augstāko pasauļu tendencēm zinātnes attīstībā, atbildēt uz dažiem mūs interesējošiem jautājumiem
.

ANDRĒ DJUBUĀ:
Zinātne jūsu pasaulē pakāpeniski sāk attīstīties pareizi, tagad zinātnieku domas aktīvi virzas uz to, ka jebkurš jautājums, skarošs tālāku jauno tehnoloģiju radīšanu, jāizstrādā, vadoties no drošības viedokļa, ieviešot dzīvē vienu vai otru izgudrojumu. Taču jūs zinat, ka zinātnes attīstībā bija pieļautas un tiek pieļautas kļūdas - īpaši tad kad zinātniskos virzienus nosaka karotāji, bet zinātnes rezultātus izmanto ne miermīlīgos nolūkos. Izgudrojuma ieviešanas drošība - ķīla pareizam ceļam. Tādas pieejas pareizums zinātnes attīstībā, vēstures nodemonstrēts, radot un izmantojot atoma un ūdeņraža bumbas, uz atoma īpašību izzināšanas pamata, iekļūšanas iespējām viņā. Prakse parādīja, ka iejaukšanās Pasaules dievišķos pamatos/основы karu interesēs, beidzas traģiski. Rezultāts, zinātnieku tieksmēm ātrāk radīt nāvējoši bīstamus ieročus šīs pasaules stipro labumam, kļuva par tūkstošiem cilvēku bojā eju un milzīgas Zemes telpas saindēšanu ar radiāciju.
Dotajā gadījumā, Zemes zinātnieki īstenoja briesmīgu kļūdu. Ielaužoties Pasaulsēkas svēto svētajos pamatos, viņi ignorēja tikumības un humanitāros likumus.
Kas tam kalpoja par iemeslu? Jūsu pasaules zinātnieki, tiecoties radīt jaunas tehnoloģijas, visbiežāk vadās tikai pēc SMADZEŅU SAPRĀTA. Bet smadzeņu saprāts, attālināts no sirds, ir tikai bezdvēselisks dators, kas izsniedz lēmumus, spējīgus visu dzīvo apkārt sagraut.
Katra zinātnieka uzdevums - apzināties nepieciešamību atklāt sevī un paplašināt to mīlestības, kosmiskās mīlestības, graudiņu, kas ielikts viņa sirdī. Sirds arī apveltīta smadzenām. SIRDS SMADZEŅU, SIRDS SAPRĀTA eksistēšana jau Smalko Pasauļu zinātnieku atzīta.

Jaunais laiks - laiks Cilvēces ieiešanai Satja-Jugas Ērā - paver plašumus Blīvās Zemes zinātnes attīstībai uz jauno tehnoloģiju pamata. Šī tendence saknē transformē, atraidot novecojušās pieejas Cilvēces tālākai augšupejai viņas attīstībā. Un viena no galvenajām šīm tendencēm ir torsiono lauku atklāšanas fakts, kuru avots, pirmām kārtām, ir pats Cilvēks. Torsionu laukus izstaro visi kosmiskie objekti: Planētas, Zvaigznes, Zvaigznāji, Galaktikas. Viņi - arī dzīvas būtnes, apveltītas ar savu Saprātu un sidi, tāpat kā mūsu Zeme.

Visums izveidots pēc principa: "VISS ESOŠAIS IR DZĪVA DZĪVE". Torsionu lauku plūsmas Visumā, savstarpēji saskaņotas/сгармонизированы. Viņi ņem dalību tā saucamā Ēteriskā Lauka veidošanā, kur koncentrējas neizsmeļamas enerģētiskās iespējas priekš Cilvēces jauno tehnoloģiju radīšanas, kas būs bezatkritumu/безотходными. Pirmsākumu atgādinājums par Ēteriskiem Laukiem atrodams Helēnas Ivanovnas Rērihas darbos.
Ētera, kā enerģijas jaudas Dievišķā avota eksistēšanu, no šī termina rašanās sākuma, noliedz jūsu tehnokrātiski noskaņotie zinātnieki. Tehnokrātiski kundziskās pieejas dēļ, zinātnes attīstībai tiek noklusētas iespējas, ko sevī slēpj šis avots.
Taču kur iemesli tādai tehniskā progresa bremzēšanai? Viens no galveniem iemesliem - Zemes Ēnu Valdības neieinteresētība, zemiešu progresīvo ražošanas metožu apgūšanai, Atturēšanas Spēku tiekšanās turpināt pārrāvumu starp garīgumu un tehnogēniskumu.

Pasaules atdalīšana/atturēšana no īsteni zinātniskas pieejas bezatkritumu metožu izmantošanai ražošanā, veicina oligarhiskās piesavināšanās politikas turpināšanos Zemes izpostīšanai, izsūknēšanai no viņas dabas bagātības (naftu, gāzi, akmeņogles utt.), kas ir Zemes asinis un miesa. Vienlaicīgi - tas iegansts zemiešu lielas daļas ekspluatācijas turpināšanai ar mērķi Ēnu valdības varas turpināšanai pār Pasauli. Tomēr, zinātnieka Nikolas Teslas savā laikā Torsiona Lauku Ģeneratora radīšana, izdabujoša/извлекающего enerģiju no Ētera, izsita robu zinātnieku-tehnokrātu akmeņcietās apziņas aizsardzībā.

Jaunās ģenerācijas zinātnieki, tādi kā, piemēram, A.E.Akimovs un G.I Šipovs, aizgāja pa Ētera enerģiju apgūšanas ceļu. Torsionu Lauku ģenerators viņu radīts ne tikai kā paraugs. Īstenota tā ražošana. Tomēr plaša publicitāte šī Cilvēces daudzgadsimtīgā sapņa īstenošanai rūpīgi zinātnieku-retrogradu noklusēta. Akadēmiķim Akimovam "palīdzēja" aiziet no jūsu pasaules iemiesotie Ēnu Valdības atbalstītāji. Bet zinātnieks Šipovs cieš no nepārtrauktiem savas apkārtnes uzbrukumiem Zinātņu Akadēmijā, cilvēkiem, tālu esošiem no zinātnes garīgās attīstības.
Taču kopumā Pasaulē apturēt zinātnes attīstības procesus uz garīguma pamatiem neiespējami. Un Torsionu Lauku ģeneratori tiek radīti mūsdienās arī uz Blīvās Zemes. Ģeneratori izmantojas dažādās valstīs, uz to bāzes radot dažādas ierīces, izmantojamas dažādās tautsaimniecības nozarēs. Vēl vairāk, daži prasmīgie Krievijas teritorijā radījuši jau savus torsiona lauku ģeneratorus, kas viņiem palīdz ar elektroenerģiju apgādāt ne tikai savas saimniecības, bet arī ievērojamas teritorijas apkārtnē. Torsiona Lauku ģeneratoru ieviešana masveida ražošanā, būs varena Cilvēces apziņas revolūcija un Garīgā Sākuma uzvara pār Zemes resursu izmantošanas novecojušo sistēmu.

Cilvēkam jāzina un jāatceras par to, ka Zeme - tā dzīva būtne. Zeme cieš no laupīšanas sistēmas, kurā saistīts viss mūsdienu tehniskais progress uz Blīvās Zemes. Bet evolūcijas bremzēšana, izejoša no Ēnu valdības, no atturēšanas Spēkiem, ļoti postoša.
Kas tad būtu jādara, lai salauztu reakcionāro spēku pretošanos, aizkavējošu Cilvēces garīgo, evolucionāro attīstību? Cilvēce turpina iet tehnogēno ceļu, taču tomēr jūsu pasaulē sāka aktīvi attīstīties garīgums. Vai iespējams savienot garīguma attīstību un tehnogēniskumu?

Lai aizvestu Zemi un Cilvēci no postošā zinātnes attīstības bezgarīguma ceļa, nepieciešamas Pasaules zinātnieku, Gaismas Darbinieku un Debesu Augstāko Spēku kopīgas pūles.
Nepieciešams īstenot plānveidīgu darbu pašu zinātnieku un planētas visu valstu vadību apgaismošanā ar mērķi nekavējoties pieņemt jaunus Likumus, skarošus zinātnes un pašas cilvēces attīstību. Tādu likumu piemēram, var kalpot Noosfēriskā Konstitūcija, krievijas zinātnieku izstrādāta - akadēmiķa Mīlestības Lepnums/Любовью Гординой un profesora Limonādu Mihails/Михаилом Лимонад.

Mūsdienīgie dokumenti, jūsu pasaules progresīvo zinātnieku izstrādāti, norāda uz nepieļaujamību planētas tālākai izlaupīšanai ar izdevīgumu Ēnu valdībai, piedāvā ceļus izejai no izveidojušās enerģētiskās krīzes. Noosfēriskās Konstitūcijas pieņemšana Pasaules mērogā kļūs nopietns šķērslis novecojušu paņēmienu izmantošanai enerģijas iegūšanā un paātrinātu bezatkritumu metožu apgūšanu ražošanā.
Viss tālākais zinātnes attīstības process parādīs, ka tieši vēršanās pie garīguma kļūs impulss lielapjoma projektu dzimšanai pārveidošanā, visas Zemes Dabas pārveidošanai, kas cieš no nesaprātīgām mūsdienu cilvēces darbībām. Zeme pateiksies cilvēcei, atbildēs ar auglības atgiešanos un samierināšanos ar tādām stihijām, kā cunami, uragani, vulkāni un zemestrīces.

Jūsu zinātne tik ļoti tehnogēna, ka daudziem no jums pilntiesīgi rodas jautājums: vai vispār var būt zinātne BEZTEHNOGĒNA? Jūsu pasaules tehnogēniskums - vadāmas pasaules pazīme/признак, no robotizētas Ēnu valdības. Taču Augstāko Pasauļu zinātne balstīta tiešu uz garīgumu.
Tanī skaitā, tas nozīmē arī to, ka Samalko Pasauļu zinātnieki, rūpējoties par jaunu konstrukciju un ierīču radīšanu, pirmām kārtām vēršas pie savas sirds Saprāta un caur viņu iziet uz sakariem ar Augstākiem Debesu Spēkiem. Tādas vēršanās metodes pie Garīguma priekš tehniskā progresa pieauguma, pieejamas arī zemiešiem. Galvenais, izejošais moments šajā jaunrades procesā ir Nodomu izpaušana Pasaulei nepieciešamo un vajadzīgo veidojumu radīšanai.
Nodoma izpaušanā vienu vai otru nepieciešamo objektu vai darbību radīšanai, virzītu uz apkārtējās vides labiekārtošanu, zinātniekiem, vai Gasimas darbiniekiem, ņēmušiem uz savu "Es" atbildību par labvēlīgu nodomātā iznākumu, nepieciešams vērsties ar lūgumu pēc palīdzības pie Debesu Gaišiem Spēkiem; Pie Paša Radītāja. Šajā procesā nepieciešama arī Smalkās Pasaules zinātnieku dalība, vēlams - no daudzām dimensijām. Līdzjaunrades dalībnieki var kļūt Samlkās Pasaulēs iemiesoti jūsu Dzīmtas pārstāvji, visas Zemes un citu pasauļu Gaismas Darbinieki. Vēlams, priekš pārliecības pozitīva rezultāta sasniegšanā, pieaicināt līdzdalībai aktivizētos Lemūriešu Kristālus - kā Galaktiskās Gaismas Būtnes, nesošas jaunas evolucionāras Programmas un Pasaules Rozes Kristālus. Nav izslēgta šajā svarīgajā lietā arī Zemes, Ūdens, Gaisa un Uguns Garu dalība, kuri arī ir reāli, kā reāli paši cilvēki.

Blīvās Zemes un Augstāko Dimensiju Pasauļu līdzjaunrade zinātnes laukā, sākot no piektās dimenijas, jau īstenojas. Šajā Līdzjaunradē piedalās tādi zinātnieki, kā Nikola Tesla, Hose Argules, Alberts Einšteins, Mihails Lomonosovs, Anatolijs Akimovs un citi Zemes zinātnieki, dzīvojoši šobrīd Smalkajās Pasaulēs.
Jūsu pasaulē arvien vairāk zinātnieku, kuri aktīvi sadarbojas ar augstāko pasauļu zinātniekiem. Šīs sadarbības lietišķs pierādījums, daļēji ir, Torsionu Lauka Ģeneratora radīšana, kuri jau strādā sašutuma zonu nomierināšanai uz blīvās Zemes un Zemes attīrīšanai no radioaktīvo atkritumu kaitīgās ietekmes. Starptelpisko Torsionu Lauku Ģeneratoru daudzums un nosaukumi zināmi ierobežotām Gaismas Darbinieku aprindām un zinātnieku aprinām.

Jums interesē arī jautājums par to, vai pieaug vai samazinās zinātnes loma sakarā ar to, kā pieaug Pasauļu dimensijas? Zinātnes loma, sakarā ar Pasauļu dimensiju pieaugumu nepalielinās un nepamazinās, bet saplūst ar Garīguma enerģētiku, pēc savas būtības, pārvēršoties saprātīgi Apgarotas Cilvēces sirdsvēlmju gribas izpausmes plūsmās! Dažādu Dimensiju zinātņu raksturojumu mērogi atšķiras viens no otra tikai ar Cilvēciskā Garīgā Saprāta Dievišķības saplūsmes dziļumu Pasauļu paradigmā.
Tas arī sastāda laika tendences.
Jo, kas tad ir zinātne šī vārda visplašākajā nozīmē? Lai dotu plašu izskaidrojumu/apzīmējumu ZINĀTNEI, jūs varat vērsties pie visu burtu nozīmēm senslāvu ĀBECĒ/старославянском Азбуки no kā sastādīts šī vārda karkass: "НАУКА". {Latviešu valodā nemācēšu precīzi izteikt, piedodiet. Eslaumas piez..}
Н - "Небо"/"debesis", "наш"/"mūsu", - burti {krievu valodā} attēloti kā vertikālas līnijas, apzīmējošas tiekšanos uz augšu. (Katram cilvēkam jāizjūt nepieciešamība tiekties augšup);
А - tas "АЗЬ"/"AZ" - Tas "Я"/"Es" - "Бог, Который говорит"/"Dievs, kurš runā". "АЗЬ" - pirmais burts Азбуки/Ābeces. Skaitlis "1" simbolizē "Sākums un beigas visām lietām", "Kosmiskais un ontoloģiskais centrs".
Bez tam, "АЗЬ", kā Trīsvienības simbols, sastāv no trīs fonēm.
У - "УК"/"UK" - "УЧЕНИЕ"/"MĀCĪBA"
К - "КА"/"KA" - burti attēloti kāpnīšu veidā, simbolizējošas Cilvēka augšupiešanu pie Dieva. Kāpnes - klasisks augšupiešanas/восхождения simbols Patiesības Pasaulē un visas esamības paaugstināšana/возвыщения.
Un vārdu noslēdz atkal burts "A". Tas - atkal "АЗЬ", tas ir Tas pats Dievs, kurš, iemiesojies Cilvēkā, jau dāvāja viņam Saprāta Garīgumu un Dievišķību caur Mācību/Учение.
Un tātad, НАУКА/ZINĀTNE var apzīmēt kā CILVĒKA SAVIENOŠANU/ЕДИНЕНИЕ AR DIEVU (через НЕБО/caur DEBESĪM).
Vai:
PASAULES IZZINĀŠANAS GARĪGO KOMPONENTU VIENOŠANA.
Bet kas tā daudzdimensionālā zinātne?
DAUDZDIMESIONĀLĀ ZINĀTNE - tā Zinātne, daudzu dimensiju Saprātīgas Cilvēces pamatota uz aprobētiem garīgās pieredzes pierādījumiem.
Augstāk mēs runājām par tehnogēnisma un garīguma savienošanu. Pirms mūsu sazināšanās, man nodeva jautājumu, kas skar tehnogēniskuma eksistēšanu augstākās pasaulēs. Piemēram, jums interesanti, vai eksistē augstākās Pasaulēs roboti?
Robotu radīšana Augstākās Pasaulēs, sākot ar 5-to dimensiju, mūsu galaktikā Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskās Padomes AIZLIEGTA. Tomēr viņu izmantošana dažās piektās dimensijas tehnokrātiskās civilizācijās vēl praktizējas. Jūsu pasaules Ēnu valdība izmanto bioloģiskos robotus priekš valdošo aprindu ietekmēšanas, lai kontrolētu ierēdņu darbības - ar mērķi bremzēt Garīgo attīstību sabiedrībā visos dzīves, zinātnes un kultūras virzienos.
Garīgās zinātnes attīstība - tas dabīgs evolucionārs process, kuru neviens nespēs apturēt. Jo ātrāk jūsu pasaules zinātnieki to sapratīs, jo aktīvāk sāks izmantot SIRDS SAPRĀTU UN GARĪGUMU zinātnes attīstībai, jo ātrāk sāks attīstīties cilvēciskā sabiedrība kopumā.

Ar Mīlestību pie blīvās Zemes cilvēkiem -
Andrē DJUBUĀ (caur Svireļ).

P.S. SVIREĻ: Jau, kad šis materiāls tika gatavots publicēšanai, pienāca paziņojums no Sofijas Blank, ASV: Grūzijā zinātnieki izgudroja ierīci, protošu izdabūt no viena kubikcentimetra gaisa tāda mēroga elektroenerģiju, kas var apgaismot veselu pilsētu.

26.06.2014.g.

Avots: žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 4(16) 2014. El.adrese žurnāla: mirovoy_channeling@mail.ru Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12.
Eslaumas, intuitīvs, latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/22.09.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 22.09.2014.

 

Skatījumu skaits: 425 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: