Galvenie » 2015 » Jūlijs » 26 » Gravitācija: jauns spēks dzīvei
21:51
Gravitācija: jauns spēks dzīvei

Gravitācija: jauns spēks dzīvei

Erceņģelis MIHAILS
caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults
Avots: Žurnāls: "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 3(21) 2015., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 24.07.2015.

2015. gada 5. aprīlī Erceņģeļa Mihaila vadībā notika planetārais darbs, virzīts Zemes jaunās gravitācija pamatu formēšanai. Gaismas Darbinieki radīja meditāciju "NĀKOTNES IKARI". Piedāvājam visiem, kuriem dotais darbs radīs garīgo atsaucību, pievienoties režīmā "šeit un tagad".

"Smaguma spēks, garavitācija ir viens no noteicošajiem faktoriem priekš planetāro dzīvības formu evolūcijas"
El Morija. "Atgrizšanās pie Slepenās Doktrinas".

MANI BĒRNI! Zemes Bērni, Visuma Bērni!
Jūs pietuvojāties telpas-laika punktam, kur pamodušamies Meistariem stāv priekšā īstenot gaismas jaunrades svarīgu aktu. Mūsu kopējais uzdevums - ielikt pamatus planetārai gravitācijai, atbilstošai jauniem evolūcijas apstākļiem. Jūs sāciet jaunu evolucionāro ciklu, kur mainās pilnīgi viss. Tanī skaitā - gravitācija, smaguma spēks uz planētas Zeme.
Kas tā ir GRAVITĀCIJA? Klasiskās zinātnes rāmjos, gravitācijas pievilkšana raksturojas ar vispasaules gravitācijas Likuma palīdzību. Tas - pats vājākais no četriem tipiem fundamentālai mijiedarbībai eksistējošo zinātnisko apzīmējumu rāmjos. Tomēr, par cik dotā mijiedarbība īstenojas jebkuros attālumos, gravitācija - ļoti svarīgs spēks Visumā. Arī jūsu pasaulē atzīst, ka gravitācija iedarbojas uz visu matēriju un enerģiju. Jūsu zinātnieki neatrada objektus, kuriem vispār trūktu gravitācijas/gravitatīvās mijiedarbības.
Jums pieņemts izdalīt Zemes magnētisko lauku un gravitācijas lauku. Protams, tie atšķiras. Taču jums, gaismas Darbiniekiem, svarīgi zināt: šie lauki savstarpēji ļoti saistīti un tiem ir viens Avots - Visuma Magnētisms. Abi lauki pamatoti/основаны dziļa Magnētisma dzīvesdarbībās/жизнедеятельности, priekš jums izpaužas cur smaguma spēku un magnētisko pievilkšanu. Jūsu fiziskā Visuma Četrdimensiju Kosmosa dažādu objektu gravitācija (zvaigznes, planētas, asteroīdi u.t.j.) var ievērojami atšķirties viens no otra.Un šī atšķirība atkarīga ne tikai no objekta masas. Kosmisko objektu gravitācija atkarīga no tā kā tā organizēta dziļākajā līmenī. Jūsu fiziskais Visums pietiekami dažāds gravitācijas organizācijas plāksnē. Vēl vairāk, derīgi atcerēties, ka katrs objekts ir daudzdimensionāls. Un katrā dimensijā gravitācija, kā Visuma Magnētisma izpausme, var izpausties dažādi.
Jūsu pasaule - tikai viena no ceturtās dimensijas pasaulēm. Eksistē citas ceturtās dimensijas pasaules, kur Zeme, kā Kosmiskā Būtne, izpaužas citādi. Citās jūsu ceturtās dimensijas pasaulēs gravitācija organizēta citādi. Piektās dimensijas pasaulēs tā vēl lielākā mērā atšķiras no jūsu pasaules gravitācijas.
Un tātad, gravitācija - tas Visuma magnētisma veids, kas dažādi izpaužas dažādos kosmiskos objektos un dažādās dimensijās. Lemūrieši uzskatīja gravitāciju par Dzīvo Spēku un noteica to kā "Saules Dzīvība eksistējošu uz iekšējās spirāles un devošu dzīvību ārējai pasaulei". Jūsu senči, Lemūrieši zināja par gravitācijas sakariem ar Zemes Iekšējo Centrālo sauli (ICS) un saprata, ka viņa - ne tikai smaguma spēks, bet arī Dzīvības/Жизненная Spēks, kas nodrošina visas pasaules eksistēšanu un attīstību.
Evolūcijas procesā, gravitācija, kā Zemes ICS darbības izpausme, izpildīja dažādas funkcijas. Jums jau zināms par tās sakaru ar matērijas vibrācijām un blīvumu. Gravitācija varēja palielināt smaguma spēku, un tad matērijas vibrācijas pazeminājās, matērijas blīvums kļuva lielāks. Un otrādi: gravitācija dažos evolucionāros ciklos pamazināja smaguma spēku jūsu pasaulē un tad matērijas vibrācijas paaugstinājās, bet tās blīvums kļuva mazāks. Tieši tāds cikls tagad sākās jūsu pasaulē, mani mīļotie. Tagad notiek aktīva gatavošanās, lai gravitācija aktīvi paaugstinātu jūsu matērijas vibrāciju līmeni, pazeminot tās blīvumu.
Taču jums būtu jāzina, ka gravitācija - tas ne tikai smaguma spēks. Viņa ietekmē ne tikai matērijas vibrācijas un blīvumu. Gravitācija ir Dzīvības Spēks, nesoša sevišķu energoinformāciju priekš visa dzīvā uz planētas. Kur šīs energoinformācijas sevišķums?
MAGNĒTISMS, kā kā visuma parādība, izpaužas Visumā ne tikai kā pievilkšanas spēks, bet vispirms kā Spēks, organizējošs visa esošā savstarpējo sadarbību visos līmeņos. Un šī savstarpējā sadarbība nosaka Dzīvības/Dzīves attīstību. Visuma Magnētisms ir viens no svarīgākajiem evolūcijas faktoriem. Gravitācija, kā Visuma Magnētisma veids ir arī evolūcionārās attīstības avots. Gravitācijas lauks - tas ne tikai smaguma spēks, bet arī energoinformācija, kas organizē vienas vai otras pasaules visu objektu savstarpējo sadarbību, nodrošinot tiem sevišķu dzīvībasdarbību {жизнедеятельность ?}, attīstību. Jūs var pārsteigt jaunums, ka gravitācija nodrošina cilvēka un citu planetārās dzīvības formu ģenētisko attīstību. Jūsu pasaules gravitācijas lauks satur smalkmateriālo ģenētiku, ko saņem no Zemes ICS un nodod jūsu pasaules būtnēm. Smalkmateriālo ģenētiku satur un dod tālāk arī Zemes magnētiskais lauks. Taču katram no šiem laukiem ir sava specifika. Tā, Zemes magnētiskais lauks, dod tālāk ģenētisko informāciju no Zemes ICS, formē ģenētiku atbildošu par cilvēka, kā tieši šīs dotās pasaules pārstāvja eksistēšanu, attīstību. Gravitācija nes ģenētisko energoinformāciju cilvēkiem kā Gaismas Būtnēm un attīsta viņus tieši kā kosmiskas būtnes. No šī viedokļa, planētas gravitācija - vairāk kosmiska parādība nekā planētas magnētiskais lauks. Magnētiskais lauks palīdz cilvēkiem evolucionēt kā planetārai rasei. Gravitācijas lauks attīsta cilvēkus kā kosmiskas Gaismas Būtnes, atbalsta viņu ģenētisko sakaru ar citām zvaigznēm un planētām.
UZ PIRMO ACU SKATU tas izskatās paradoksāli. Gravitācija kā smaguma spēks, pievelk cilvēkus pie Zemes un neļauj viņiem brīvi lidot debesīs, Kosmosā, uz zvaigznēm. Taču, līdz ar to, gravitācija cilvēkus cieši saista ar citām zvaigznēm un planētām. Un ar tiem, kuri uz viņām dzīvo. Caur kosmisko objektu Iekšējām Centrālām Saulēm īstenojas visai cieši sakari starp zvaigznēm, planētām, viņu pasaulēm. Gravitācija, kā Visuma Dzīvības magnētiskais Spēks, apvieno zvaigznes, planētas un visas būtības vienībā/воедино.
------------
UN TĀTAD, JŪSU PASAULES GRAVITĀCIJU VAR FORMULĒT KĀ ZEMES IEKŠĒJĀS CENTRĀLĀS SAULES ENERGOINFORMĀCIJAS SAISTĪBU AR CITIEM KOSMISKIEM OBJEKTIEM, KAS NODROŠINA MATĒRIJAS ĪPAŠU SAVSTARPĒJO SADARBĪBU, NOSAKA PLANĒTAS SMAGUMA SPĒKU UN IETEKMĒ CILVĒKA ĢENĒTISKO ATTĪSTĪBU KOSMISKĀS BŪTNES KVALITĀTĒ.
-------------
Tas diezgan vispārīgs gravitācijas formulējums, taču tas mums nepieciešams lai virzītos tālāk.
Zemes Iekšējā Centrālā Saulē eksistē sevišķas struktūras, kuras atbild par gravitāciju. Šajās struktūrās funkcionē planētas Gravitācijas Kodoli. Gravitācijas Kodoli - tie speciāli gravitācijas centri, kuriem ir savas unikālas programmas. Dažādās ērās, daži Gravitācijas Kodoli aktivizē savu darbu, citi, otrādi, deaktivizē. Tādēļ dažādos laikos jūsu pasaules gravitāciju var noteikt dažāds planētas Gravitācijas Kodolu skaits. Kādi no Gaismas Darbiniekiem jau informēti par to, ka pagātnē smaguma spēks uz planētas nebija vienāds, viendabīgs. Zemes dažādās teritorijās, vienā un tanī pašā laikā smaguma spēks ievērojami atšķīrās. Tas bija nepieciešams priekš cilvēces evolūcijas un planētas kopumā. Pēdējo simts tūkstoš gadu laikā uz visas planētas teritorijas aptuveni vienādi. Jā, viņa mainījās taču šīs izmaiņas skāra visu Zemes teritoriju. Tas ir, pēdējo simts tūkstoš gadu laikā gravitācija mainījās, attīstījās tomēr tā vienmēr bija prakstiski viendabīga. Taču tā bija ne vienmēr. Vispār, gravitācijas viendabīgums, vienāds smaguma spēks, nav obligāts ne priekš jūsu pagātnes, ne priekš jūsu fiziskā Visuma visiem kosmiskiem objektiem tagadnē.
Gravitācijas viendabīgumi un neviendabīgumi uz Zemes saistīti vispirms ar darbojošos Gravitācijas Kodolu daudzumu. Gravitācijas viendabīgumu, smaguma spēku, jūsu tagadējā pasaulē nosaka divi Gravitācijas Kodoli. Pie tam viens no tiem - aktīvi darbojošās struktūra. Otrs - Potenciālās Gravitācijas Kodols, kurā savācas gravitācija priekš pasaules nākotnes evolūcijas. Ja, piemēram, pie līdzīga gravitācijas modeļa (viens aktīvs Kodols plus viens Potenciālās Gravitācijas Kodols) pievienot vēl vienu Gravitācijas Kodolu ar citiem prametriem, tad uz planētas var radīt teritorijas, kur smaguma spēks kļūs citāds - lielāks vai mazāks tagad eksistējošam.
Pēdējo simts tūkstoš gadu laikā planētas gravitāciju noteica Zemes ICS struktūra, kas satur 12 Gravitācijas Kodolus. Viens no tiem īpašs - Potenciālās Gravitācijas Kodols. Šis Kodols, no vienas puses, uzkrāja gravitācijas spēku priekš nākošās evolūcijas; no otras puses, izpildīja līdzsvarojošo lomu, regulējot kā smaguma spēku, tā dažus citus gravitācijas parametrus, par kuriem jums vēl stāv priekšā uzzināt nākotnē.
Tādā veidā, Zemes ICS gravitācijas struktūra bija izveidota pēc principa: 11 plus 1 (vienpadsmit aktīvie Kodoli un viens - Potenciālās Gravitācijas Kodols). Radīsim shēmu, ievietosim Gravitācijas Kodolu elipsoīdā zelta torā, horizontāli novietotā. Pievērsiet uzmanību, ka pieci Kodoli izvietojas augšējā daļā, pieci - apakšējā. Iezīmēsim tos gaišzilos apļos. Tora centrā - darba telpa, kas ar to nesaraujami saistīta. Šajā centrā divi Kodoli iezīmēti violets aplis un zaļš aplis. Zaļais aplis simbolizē aktīvi darbojošos Gravitācijas Kodolu. Violetais aplis - Potenciālās Gravitācijas Kodols. Gaišziliem apļiem iezīmētie ir deaktivizētie Kodoli. Pašreizējā laikā tie neņem tiešu dalību Zemes gravitācijas radīšanā. Tieši šī shēma (1. zīm.) atspoguļo to struktūru, kura ļoti ilgu laiku priekš jums radīja gravitāciju.

Zīmējums Nr 1. ZELTA TORS AR DESMIT GRAVITĀCIJAS KODOLIEM IEKŠIENĒ. CENTRĀ - AKTĪVI DARBOJOŠIES KODOLS UN POTENCIĀLĀS GRAVITĀCIJAS KODOLS.
Desmit deaktivizēti Kodoli, viens aktīvi darbojošies un Potenciālās Gravitācijas Kodols.
Zīmējumā sniegtā shēma aicināta nodot jums Radīšanas būtību, balstošos uz sevišķās granulētības principa. Šis princips visai būtisks transformāciju ērā, pārejās no augstākā uz zemāko, no blīvā uz mazāk blīvu, no retināta uz saspiestu. Granulētība paredz kvalitatīvas PĀREJAS iespēju citā stāvoklī, citā esībā. Matērija, organizēta pēc granulētības principiem, satur POTENCIĀLUS. Neregulāras uzbūves matērijas gadījumos, trūkstot bāzes centru-granulu, matērija nespējīga citu kvalitatīvu rakturojumu dzimšanai un radīšanai. Tāda matērija spējīga atbalstīt tikai esošo Radījuma līmeni. Tādā veidā, granulētības princips paver plašumus tālākai Radīšanai jaunā evolūcionārās spirāles vītnē.
AUGSTĀK DOTO SHĒMU var attēlot ar skaitļiem: "10:1-1", vai vienkāršāk "10:11". Pēc Pirmās Planetārās Harmoniskās Konverģences 1987 gadā, Gaismas Ģimene jūsu pasaules ICS gravitācijas struktūrā iekļāva vēl vienu Gravitācijas Kodolu, kuru shēmā iezīmēsim ar oranžu apli. Šo Kodolu apzīmēsim ar skaitli "11". Pievienosim to pie desmit Kodoliem torā, novietojot pa kreisi. Tas - arī pagaidām nedarbojošies Kodols. Rezultātā, mūsu shēmu var izteikt ar skaitļiem citādi: "11:11"...

Zīmējums Nr 2. ZELTA TORS AR VIENPADSMIT GRAVITĀCIJAS KODOLIEM IEKŠIENĒ UN DIVIEM - CENTRĀ.
O! Mīļotie mani! Vairākumam no jums tāda skaitļu kombinācija pazīstama. Daudzi ne reizi vien redzēja uz saviem pulksteņiem, uz dažādām elektriskām ierīcēm. Augstākie "Es", smalkmateriālās Atbalsta Grupas vairākkārt pievērsa jūsu uzmanību cipariem "11:11". Varguss Laerts, Galaktiskā Laertu Dienesta Vadītājs, paziņoja jums, ka tas - ne tikai Jaunā Portāla apzīmējums. Viņš pastāstīja par telpas-laika klasteru, kur attīstās 11 realitātes. Skaitļu kombinācijas "11:11" nozīme daudzplānīga un daudznozīmīga. Jūs turpināsiet to izzināt. Mums tagad svarīgi noskaidrot, ka "11:11" pagājušā gadsimta beigās izpaudās arī dziļākajā līmenī, noteicošā planētas gravitāciju. Jaunā Kodola iekļaušanas rezultātā, gravitācijas struktūrā Kodolu kļuva 13. Jaunais Kodols izmainīja esošos gravitācijas procesus, iedibinot sākumu jaunai gravitācijas līdzjaunradei starp Zemi, Mēnesi un Sauli. Atvērās jauni dziļie energoinformatīvie Kanāli starp šiem kosmiskajiem objektiem.. Bet pēc Dualitātes Eksperimenta atcelšanas neitralizējās daudzi vecie gravitācijas Kanāli, kuri saistīja Zemi-Mēnesi-Sauli.
Mani dārgie! Otrā Planetārā Harmoniskā Konverģencija, īstenota periodā no 2012. gada decembra līdz 2013. gada martam, ielika pamatus jaunās dzīves attīstībai Jaunajā Ērā. Tanī skaitā, radīti priekšnosacījumi jūsu gravitācijas struktūru pārveidošanas sākumam. Jaunās gravitācijas radīšanai aktīvi palīdz jaunās Kosmiskās Ugunis, atnākušas uz Zemi.
Smaguma spēks uz planētas sāks pakāpeniski mazināties, paaugstināsies matērijas vibrācijas, samazināsies tās blīvums. Visas šīs parādības saistītas ar jūsu pasaules, cilvēces un visu planetārās dzīvības formu evolucionārās Augšupcelšanas procesiem.
Iemīļotie Gaismas Meistari! Dvēseles, modušās gaismas līdzjaunradei! Tagad izveidojušies apstākļi priekš tā, lai ienestu Zemes ICS struktūrā vēl divus Gravitācijas Kodolus. Lai radītu apstākļus viņu savstarpējai mijiedarbībai ar citiem Gravitācijas Kodoliem. Un jūs par to varat ne tikai uzzināt, bet ņemt arī aktīvu dalību jaunās planetārās gravitācijas radīšanā, kas nepieciešama priekš Pasaules Augšupceļšanas procesu aktivizēšanas.
Taču vispirms noskaidrosim gravitācijas pārmaiņu būtību/jēgu, kuras īstenos Gaismas Ģimene kopā ar jums - iemiesotiem Gaismas Darbiniekiem.
Un tātad, tagad toru gravitācijas struktūrā vienpadsmit gravitācijas Kodoli un divi Kodoli - tora iekšējās telpas centrā. Mūsu uzdevums: ienest gravitācijas struktūrā vēl vienu Gravitācijas Kodolu. Tas - sevišķs Kodols, kas nākotnē ieņems tagad aktīvi darbīgā Kodola vietu (shēmā aktīvi darbīgais Kodols atzīmēts ar zaļu apli). Bet pagaidām - eksistēs un darbosies ar viņu vienotā Zemes ICS sakrālā telpā (shēmā - tora centrā). Jaunā Gravitācijas Kodola īpatnība tā, ka tas - gravitācijas struktūras Kodols no jaunā cikla. Var pat teikt, ka jaunais Kodols pie jums atnāk no nākotnes. Tas satur absolūt jaunas evolucionāras Programmas priekš jūsu pasaules gravitācijas. Bez tam, nes arī jaunas smalkmateriālās ģenētiskās programmas priekš cilvēces un citu planetārās dzīvības formu evolucionārās attīstības. Vēl viena šī Kodola īpatnība - viņa TRĪSVIENĪBA. Jaunais gravitācijas Kodols sastāv no trīs iekšējiem Kodoliem, veidojošiem daudz augstākas kārtības kvalitatīvu vienotību. Ar skaitļiem jauno Kodolu var apzīmēt kā "1:3" vai "13". Un šis jaunais gravitācijas tips, radies pie trīs iekšējo Kodolu aktivizēšanas, mēs to nosauksim triālais, analogu triālam magnētismam, kuru jūs izveidojāt agrāk, strādājot dažādos gaismas jaunrades virzienos.

Zīmējums Nr 3. TRĪSVIENĪGĀ GRAVITĀCIJAS KODOLA "13" SHĒMA.
Es pavēstīju, ka jaunais Gravitācijas Kodols "13" nākotnē ieņems tagad aktīvi darbīgā Kodola vietu. Taču tas nenotiks tūliņ, bet apmēram pēc 500 gadiem, kad jūsu pasaule sāks pilnībā dzīvot pēc jaunā telpas-laika kontinuuma likumiem. Pagaidām vēl īstenojas pārejas periods no viena evolucionārā cikla uz citu, no tagadējā telpas-laika kontinuuma - uz jauno. 500 gadu laikā jūsu pasaules matērija pārcietīs visai ievērojamas pārmaiņas. Pilnīgi cits kļūs laiks. Izmainīsies cilvēki un apkārtējā pasaule. Matērijas vibrāciju paaugstināšanos pavadīs tās Garīguma pieaugums, bet tas nozīmē - Garīgums aktīvi attīstīsies arī cilvēciskajā sabiedrībā. Šis process neizbēgams, par cik ir jaunā cikla Dievišķās Evolūcijas Likuma atspoguļojums, kurā tagad ieiet jūsu pasaule. To var nosaukt par Austošo Ēru, vai Augšupcelšanas Ēru. Pārejas periods jaunajā telpas-laika kontinuumā ilgs nedaudz vairāk kā piecsimt gadu. Tomēr tas nenozīmē, ka patiesais Garīgums jūsu pasaulē būs pēc pustūkstoš gadiem. Garīguma attīstības process sākās, tas jau aktīvi attīstās jūsu dienās. Tieši tagad tiek ielikti pamati priekš jaunā telpas-laika kontinuuma. Jaunā telpas-laika formēšana jau sākās. Viens no šī telpas-laika pamatiem ir no jauna radāmā gravitācija.
Kādēļ jaunais gravitācijas Kodols sastāv no trīs iekšējiem kodoliem? Kādas programmas katrs no tiem nes?
PIRMAIS IEKŠĒJAIS KODOLS nodrošinās planetārā gravitācijas lauka īpatnības Pārejas periodā no viena telpas-laika kontinuuma - uz citu. Vispirms tas sāks īstenot smaguma spēka pakāpenisku samazināšanu. Taču svarīgi atzīmēt, ka pats smaguma spēks izmainīsies ne tikai daudzumā (samazināsies), bet arī KVALITĀTĒ. Bet tagadējo smaguma spēka kvalitāti nosaka, vispirms ar to, ka dziļā līmenī to formē tikai Zeme. Jā, iekšējā plānā gravitācija saista visus kosmiskos objektus. Taču jūsu dziļo zemes gravitāciju nosaka tikai pati Zeme, kas gala rezultātā, ne tikai regulē smaguma spēku, bet nosaka arī gravitācijas lauka kvalitātes īpatnības. Tā tās lietas notiek tālu ne uz visām Saules Sistēmas planētām un citām jūsu fiziskā Kosmosa zvaigžņu sistēmām. Zemes gravitācija uz Lielā Eksperimenta laiku bija sevišķi izolēta no dažiem citiem kosmiskiem objektiem, kuri agrāk daudzējādi noteica jūsu planētas gravitācijas parametrus. Vairāk kā piecus miljonus gadu atpakaļ Zemes gravitāciju aktīvi formāja trīs radniecīgas planētas:
- MAITREIJA PLANĒTA (VALZIVS SVAIGZNĀJS);
- ANDROMEDA PLANĒTA (SIRIUS "B" SISTĒMA);
- DIADEMA PLANĒTA (LIELĀ SUŅA ZVAIGZNĀJS /ГОНЧИХ ПСОВ ?/)
Lielā Eksperimenta periodā to ietekme uz Zemes gravitāciju bija apturēta. Tagad pienāca laiks no jauna savienot dziļākajā līmenī Zemes un trīs radniecīgu planētu gravitāciju. Atjaunotie gravitācijas sakari nosaka jūsu planētas gravitācijas lauka jaunu kvalitāti. Smaguma spēks nākotnē būs apveltīts ar trīspolārām īpašibām.
Kā tas konkrēti būs izpausts jūsu pasaulē? Pakāpeniski noformēsies jauns gravitācijas lauks. Zeme, kā gravitācijas kosmiskais objekts, varēs ne tikai pievilkt gravitācijas energoinformāciju, bet arī to pārraidīt/nodot. Pašreizējā laikā gravitācijas energoinformācijas nodošanas iespējas no Zemes ļoti ierobežotas. Jūsu pasaules jaunais gravitācijas lauks pēc kāda laika varēs radīt tādu skatu, kādu jūs sauciet ANTIGRAVITĀCIJA. Sākumā antigravitācija izpaudīsies gravitācijas laukā kā potenciāla parādība, bet pēc tam varēs kļūt reālās dzīves fakts.
Gravitācija-antigravitācija - tie divi gravitācijas lauka poli. Bet kādu lomu izpildīs trešais pols? Tas pols svišķs. Tas būs kā antigravitācija, iesākumā POTENCIĀLS pols, kur rodas un attīstās POLIPASAULES GRAVITĀCIJA. Dotais gravitācijas veids jūsu pasaulē palīdzēs polipasaules matērijas radīšanai un eksistēšanai - savienotu pasauļu matērijai, ceturtās un piektās dimensiju. Citādi sakot, polipasaules gravitācija atbalstīs pasauļu un dimensiju saaudzēšanu.
OTRS IEKŠĒJAIS KODOLS sāks aktīvi darboties tieši tad, kad Zeme atjaunos aktīvus gravitācijas sakarus ar trīs radniecīgām planētām - MAITREIJA, ANDROMEDA, DIADĒMA. Ja nosaukto planētu radniecības pakāpi noteikt ar cilvēcisko radniecību, tad Maitreija, Andromeda, Diadēma, priekš Zemes ir atbilstoši planēta-māte, planēta-meita un planēta-vecmamma. Gravitācijas rašanās momentā, jaunajā ciklā, radniecīgās planētas, caur iekšējiem gravitācijas kanāliem, sāks nodot jaunu ģenētisku energoinformāciju. Tā cilvēka ģenētikā nodrošinās to struktūru aktivizēšanos, kuras atbild par kosmiskā Gara un Apziņas pamošanos. Jūsu pasaules cilvēkiem sāks atgriesties dabīgās Dievišķās spējas, tanī skaitā - spēja brīvi sazināties ar citiem Zemes un Kosmosa pasauļu pārstāvjiem, kā arī - spēja ceļot astrāli-mentāli fiziskā un nefiziskā Visuma robežās. Caur Maitreiju, Andomedu un Diadēmu uz Zemi atnāks jaunas kosmiskas programmas, Gaismas Ģimenes sagatavotas priekš cilvēces un citām planetārām dzīvības formām. Tādā veidā, otro iekšējo gravitācijas kodolu var saukt par Kanālu jaunās ģenētiskās energoinformācijas nodošanai.
TREŠAJAM IEKŠĒJAM KODOLAM ir specifisks uzdevums. Tur glabājas mūsdienīgas programmas, kas nodrošinās plūstošas izmaiņas Zemes ass leņķa novirzēs pret orbītas plakni. Zemes ass novirzes leņķis šobrīd sastāda apmēram 23,5 grādus. Smaguma spēku samazināšanās saistīta ar šī leņķa palielināšanos. Jo lielāks dotais leņķis, tik mazāks smaguma spēks. Tādēļ jaunajā ciklā Zemes ass novirzes leņķis pret orbītas plakni palielināsies. Pēc piecsimt gadiem, uz telpas-laika kontinuuma nomaiņas momentu, leņķa novirze palielināsies uz 0,9 grādiem un sastādīs 24,4 grādus. Iepriekš/pagātnē Zemes ass novirzes leņķa izmaiņas dažkārt notika ātri, tanī skaitā - kosmisko objektu krišanas rezultātā uz Zemi (piemēram, lielu asteroīdu). Tas noveda pie globālām katastrofām. Uz doto evolūcijas etapu tādas katastrofas nelietderīgas. CILVĒCES ATTĪSTĪBA PIE TAGADĒJĀS CIKLU MAIŅAS ĪSTENOJAS NEPĀRTRAUKTI. Pagātnē pārtraukumi attīstībā, kā jau jums zināms, bija vietā, un izpaudās, daļēji, kā pasaules samadhi-pralaijas (sīkāk par to skat. žurnālā "Mirovoi Čenneling" Nr 1(19) 2015.g., El Morija. "Atgriešanās pie Slepenās Doktrinas" - red. piezīme./latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/atgriesanas_pie_slepenas_doktrinas/2015-05-04-1449/ ). Tādos etapos pasaule pamira, burtiski, miegā, bet cilvēki un citas planetārās dzīvibas formas, savā attīstībā apstājās, aizejot īpašā stāvoklī un pārejot speciālos telpas laika apgabalos. Zemes ass novirzes leņķa plūstoša izmaiņa palīdzēs pakāpeniskam pārejas procesam no viena evolucionārā cikla citā, pakāpeniskai viena telpas-laika kontinuuma maiņai citā.
TAGAD pienāca laiks noteikt vietu jaunam Gravitācijas trīsvienību Kodolam uz radamās shēmas. Mūsu uzdevums - novirzīt to tora centrā novietojot pa kreisi no diviem Kodoliem (aktīvi darbīgā Kodola un Potenciālās Gravitācijas Kodola). Tora centrā mēs radām struktūru, kuru var atspoguļot skaitļos "13" (Trīsvienīgais Kodols) un "2" (divi jau eksistējošie tora centrā Kodoli). Divi eksistējošie Gravitācijas Kodoli Nulles Punkta apvienoti. Tādēļ tos var apzīmēt ar skaitli "20". Tādā veidā rodas gravitācijas struktūra, kuru var apzīmēt ar skaitļiem "13:20". Kā jūs jau zinat, princips "13:20" atspoguļo ne tikai jaunā laika frekvenci, bet raksturo arī citus galvenos parametrus, noteicošus jaunā telpas-laika kontinuuma īpatnības.
PIRMS sākam mūsu gaismas jaunradi, mums jāiepazīstas ar vēl vienu Gravitācijas Kodolu, kas steidzas Zemes ICS gravitācijas struktūrā un jānorāda tam vieta shēmā. Šo Gravitācijas Kodolu novietosim torā pa labi. Iezīmēsim to ZILĀ KRĀSĀ. Tas kļūs 12-ais Kodols novietots tora ārējā apvalkā, un 15-ais Kodols visā gravitācijas struktūrā. Apzīmēsim šo Kodolu ar ciparu "15". (Zīm.4).

ZĪMĒJUSMS Nr 4. SHĒMA JAUNAI GRAVITĀCIJAS STRUKTŪRAI, KAS ATRODAS ZEMES CENTRĀLĀS SAULES IEKŠIENĒ. BEZ JAU EKSISTĒJOŠIEM KODOLIEM STRUKTŪRĀ PIEVIENOTS TRĪSVIENĪGAIS KODOLS "13" UN KODOLS "15" (iezīmēts zilā aplī).
KODOLS "15" jūsu gravitācijas struktūrā UNIKĀLS. Tas sāks formēt un attīstīt Zemes gravitācijas sakarus arī radāmajam16-dimensiju Visumam. Unikālais Gravitācijas Kodols nes programmas priekš Zemes attālas nākotnes, kas... sākas tieši šodien, šeit un tagad, jūsu laikā. Tieši šeit, pie jaunā Evolucionārā Cikla Avota, Austošās Ēras sākumā, mums svarīgi ielikt gravitācijas pamatus priekš sakariem ar 16-dimensiju Visumu - priekš jūsu pasaules un visas daudzdimensiju Zemes planētu sistēmas.
Šeit un tagad noskaidrojas Zemes, kā unikālas planētas-zvaigznes nākotne, radošas jaunas dimensijas, jaunas pasaules un jaunas dzīvības formas, kādas vēl nepazina jūsu Visums. Mūsu Visums - ne lokāls Visums, kā ziņo daži jūsu ezotēriskie avoti. Mūsu Visums - Visums visuaptverošs, ejošs daudzdimesnionālu-daudztelpisku dzīvības formu evolucionārās attīstības avangardā.
Un tātad, Galaktiskais Kodols "15" - tas gravitācijas centrs 16-dimensiju Visuma Programmu attīstībai. Tas nes īpašas Kosmiskās Programmas, kas sāks atraisīties ļoti lēnām, plūstoši. Attīstība un ieiešana dzīvē šīm programmām aprēķināta uz ilgām tūkstošgadēm. Taču svarīgi ielikt pamatus šīm programmām jūsu gravitācijas struktūrā tieši tagad. Tādēļ ka jaunais gravitācijas cikls bez tām būs nepilnīgs/неполноценным. Vēl vairāk, 16-dimensiju jaunās Visuma Programmas palīdzēs dažos etapos formēt Zemes unikālo gravitāciju jau tuvākajās simtgadēs.
MANI BĒRNI! Gaismas Meistari!
Dvēseles, modušās planetārai jaunradei!
Aicinu jūs radīt jaunu gravitāciju jūsu pasaulei. Sākam meditāciju, kuru piedāvāju saukt "NĀKOTNES IKARI"/"ИКАРЫ БУДУЩЕГО".

(Meditācija... turpmāk)
Avots: Žurnāks "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 3(21) 2015, Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālr. 29613296. Par iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var uzzināt: http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-07-12-1520
=====
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/26.07.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 26.07.2015.

Skatījumu skaits: 409 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: