Galvenie » 2018 » Septembris » 2 » Интересное открытие! / Interesants atklājums!
21:24
Интересное открытие! / Interesants atklājums!

Интересное открытие! / Interesants atklājums!

(Текст на русском, латышском, английском языках) 

 Здравствуйте, дорогие Магниты Духа! Здравствуйте, милые Светлячки, ВСЕ!

Интересное открытие! Вот, в такую заметку заглянуть полезно! Могут получиться удивительные выводы!

Смотрим! - Радуга над Ригой 26 августа. Фото Светланы Жужговой и Ирэны Знотини:


http://www.magnitiduha.info/archives/14585 , - 30.08.2018.
----------

И смотрим! - *(JD) "Радуга делает мост!" - опыт получен 26 и 28 сентября 2013 года!


http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_varaviksne_tiltu_taisa/2013-01-10-815 , или: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page11 

(заметка: текст Символписьмо - *(JD)/(НР)-Новая Работа - опубликовано только на латышском языке)
----------

Пусть каждый Светлячёк в Божье Творческом Разуме свои свечи Света зажигают к началу Нового пыти!

В сердечной радости Новое открытие, как Божий Подарок нам ВСЕМ в День Знаний - 1 сентября 2018 года!

Всем, ВСЕМ известным делает Эслаума 01.09.2018.14:19
На английский перевела интуитивно Ирита Ирем 02.09.2018.

----------
Отправлен Магнитам Духа: info@magnitiduha.info /01.09.2018.
Опубликован на Божьем сайте Спекавотс: http://spekavots.ucoz.ru /02.09.2018.
отправлен в Стариньш:  https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /02.09.2018
и на сайт Татами Вэцаците: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /02.09.2018.
=====
Интересное открытие всеобщему опыту подготовила Группа Света Спекавотс 02.09.2018.

---------------------
Текст - Интересное открытие - на латышском языке:

 Sveicināti, mīļie Gara Magnēti! Sveicināti, mīļie Gaišumiņi, VISI! 

Interesants atklājums! Lūk, tādā zīmē ielūkoties vērtīgi! Var sanākt brīnumaini secinājumi!

Re! - Varavīksne virs Rīgas 26. augustā. Foto Svetlanas Žužgovas un Irēnas Znotiņas:


http://www.magnitiduha.info/archives/14585 , pievienots: 30. augusts, 2018. gads.
----------

Un! - *(JD) "Varavīksne tiltu taisa!" - pieredze iegūta 26. un 28. septembrī, 2013. gads! 


http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_varaviksne_tiltu_taisa/2013-01-10-815  , vai arī:http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page11 
------------
Lai ik vienam Gaišumiņam, Dievišķi Radošais Saprāts, savu Gaismas sveci iededz, Jaunu ceļu sākumiem! 

Sirdslaimes priekā Interesanto atklājumu, kā Dievišķu Dāvanu Mums Visiem - Zinību dienā - 1. septembrī 2018. gadā!

Jums un visiem zināmu dara Eslauma 01.09.2018.14:19
Angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem 02.09.2018.
-------------
Nosūtīts Gara Magnētiem: info@magnitiduha.info /01.09.2018.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /02.09.2018.
Un Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /02.09.2018.
Un Tatamai Vecacītei: http://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /02.09.2018.
=====
Interesanto atklājumu viskopīgai pieredzei sagatavoja Dievišķā Spēkavota Gaismas Grupa 02.09.2018

-------------------------------
Текст - Интересное открытие - на английском языке:

Hello dear Magnets of the Spirit! Hello dear Bright ones, ALL!

Interesting discovery! Look, it’s valuable to look into such a sign! There can be found miraculous conclusions!

Look!- Rainbow over Riga on August 26th. Photo by Svetlana Zhuzhgovas and Irene Znotina:

http://www.magnitiduha.info/archives/14585 added August 30 , 2018

----------------------
And- *(JD) “Rainbow made Bridge!”- experience gained on September 26 and 28, 2013.

http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_varaviksne_tiltu_taisa/2013-01-10-815 or also http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page11 
-----------------------
Let every Divine Spirit, the Divine Creative Reason shine forth the Light of the Light, the beginning of the New Way!

In the joy of heartbeat, the Interests of Discovery as the Divine Gift for All to us - on the Day of Knowledge - on September 1, 2018!

You and all of you are doing Eslauma on 09/01/2014 14:19
-----------------
Sent to Spirit Magnets: info@magnitiduha.info/01.09.2018.
Inserted on the Divine Wisdom Site: http://spekavots.ucoz.ru/02.09.2018.
And Star: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts/02.09.2018.
And Tatami Vecacite: http://www.facebook.com/lauma.ivane.1/02.09.2018.
=====
Interesting discoveries for a comprehensive experience were prepared by Eslauma on 02.09.2018

Skatījumu skaits: 93 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: