Galvenie » 2014 » Februāris » 26 » *(J) "Aizspriedumu aizsegs.
07:49
*(J) "Aizspriedumu aizsegs.
*(J) "Aizspriedumu aizsegs."

To varētu vēl dēvēt par aizspriedumu mūri. Tas ir atkal ļoti spēcīgs aparāts. To par tanku arī saukt vēl varētu, vai par visurgājēju un visaptvērēju. Nebūtu tas par vāju teikts. Tas ir prātam neaptverams murgs! Atliek tikai brīnīties, ka pat augsti izglītotiem, mīlestības caurstrāvotiem cilvēkiem, piemīt... nē nē - viņi atļāvušies iemūrēties vai apklāties ar aizspriedumu mūri vai aizsegu, neiedomājamā ierobežotībā: tikai tā kā domā būtne pati viena vienīgā, domu stingru, vienīgo, cita doma lieka, nav pat vērta uzklausīt, kur nu pieņemt grasīties vai atbalstīt!...

Piemēru mums pietiek vispasaules līmenī. Mums vēl daudziem atmiņā Padomju Savienības "dzelzs aizkars". Droši vien, vēl atceramies arī slaveno Berlīnes mūri, nu par Ķīnas mūri jau laikam pat senās vēstures grāmatas stāsta vēl. Lūk, nu mēs ļoti daudzi esam Personīgo Aizspriedumu mūra priekšā...

Jā, Aizspriedumu mūris tādēļ arī ir tik spēcīgs, ka tas nava rokām taustāms tā kā Berlīnes vai Ķīnas mūris. Taču tas ir lielos rados jau ar Padomju Dzelzs aizkaru, kuru taustīt nevarējām, bet jau Gudros prātos skaidri secinājumi kristālmirdzumu strauji sāka izpaust... Tagad raugāmies - "dzelzs aizkars" izgaismots un sabrucis!

Tikai nu, Aizspriedumu aizsegs, ir jau gaisīgāku statusu sev apguvis un kļuvis vairs ne aizkars, bet jau aizsegs, tad tas netveramais aizspriedumu plīvuriņš daudzus gudrus prātus aptumšot un turēt tumsas gūstā spēj. Tas nu gan jau šobrīd acīm saredzams, neņemot pat brilles palīgos.

Ak, mīļie Draudziņi! Atvērsim actiņas plašākam skatam, savas sirsniņas balstiņu sadzirdēt lūkosim, jo mūsu dzīves telpa un laiks jau Kosmiskās sfērās lido un Zemes Blīvumā mītošām CilvēkBūtnēm jāspēj katrai Pašai Brīvi un Brīvprātīgi savu aizspriedumu aizsegu Apjaust un Atvērt, ja tikai Vēlamies, ja tikai vēlamies Dievišķās Mīlestības Enerģiju Saulītē gozēties un pie reizes, lai viss piepildītos, arī savu Personīgo Atbalstu izpaust un pievienot" ... Dižajam VESELUMAM ar nosaukumu "MĒS"!" (1)

Mēs jau Protam un Varam Brīvu Drosminieku, Zinātkāru Līdzcilvēku runāšanā piedalīties. Varam citus uzklausīt bez aizspriedumiem, piezīmēm, vai noliegumiem. VARAM savas Brīvās Domas izteikt, ZINOT, ka mūs Izdzirdēs, Uzklausīs un pat Atbalstīs, ja vien izdzirdēsim un sapratīsim jautājumu: "...tas skanēs šādi: "jūs ar Dievu vai nē?"!" (2)

Mums DebesTēva-DievMāmiņas - Gaismas LielĢimenē sen jau Beznosacījumu Mīlestības Zināšanu Gaismā LIKVIDĒTI VISI aizspriedumu aizsegi! Paldies Tēvam Absolūtam un Visiem Smalko Pasauļu un Zemes Gaismas Pulkiem, ka Mēs Radītāja Kustības, Dižā Mīlestības Gaismā, Brīvi, Brīvprātīgas Vienprātības, Mīlestības Bērni Esam! Mums vairs neeksistē nekādi aizspriedumu aizsegi!

Ai, skaistā tēvu zeme,
Tavu lielu jaukumiņu;

Ik smildziņa noziedēja

Sudrabiņa ziediņiem.

Dzīvosim mēs, bāliņi,
Visi vienā pulciņā:
Lai palika tēvu zeme,
Mūs' mūžam nedalīta. (3)09.02.2014.08:52 --- Debess un Zemes Radītāja Spēkā pierakstīja Eslauma.
-----------------------
(1) Citāta pilns teksts: "ES runāju, taču vēlreiz apstiprinu, ka Planēta Svētā Krievzeme, vai Hiperboreju Planēta, ESMU vieta Visumā, kur sāk formēties AUGSTĀKĀS KĀRTĪBAS CENTRS, jo Dievi, izgājuši visas Blīvā plāna Golgātas, beidzot atgriezās uz Olimpa, pierādot, ka tikai šajā, mākslīgi radītajā Saules sistēmā, iespējams uzstādīt Radošā Sākumu Sākuma CENTRU, jo Dievi, bet precīzāk, cilvēki-Dievi, ESMU Dižais VESELUMS ar nosaukumu "MĒS"!" (13. pants Tēva Absolūta Vēstījumā "Un TICĪBA, un MĪLESTĪBA, un, protams, GUDRĪBA" pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 19.02.2014.)**

(2) Citāta pilns teksts: "Nākas atkal un atkal cilvēkiem atkārtot, ka sākas Vēsturiski laiki, kuri prasīs no viņiem visu iekšējo rezervju konsolidāciju, jo jautājums izvirzīsies ne pa jokam un tas skanēs šādi: "jūs ar Dievu vai nē?"! Šajā jautājumā skan nepieciešamība arī cilvēkam veikt savu Vēsturisko izvēli, no kuras būs atkarīga viņa nākotne, viņa dzimtas nākotne, jā, un arī visas cilvēces nākotne!" (1. pants Tēva Absolūta Vēstījumā "Piezīmes uz laukiem", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 21.02.2014.)***

(3) Avots: "Latvju dainas Reiņa Birzgaļa ilustrācijās", izdevn. "Liesma", Rīga, 1990., 126.,127. lpp.
------------------------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Ticiet, Man rodas priekšstats (un ES to zinu, jo kontrolēju jūsu LīdzZiņas attīstības līmeni), ka ne ES, bet jūs, cilvēki, pārbaudiet Mani uz ilgpacietību, ne tikai uz MĪLESTĪBU, bet arī uz TICĪBU cilvēkiem, jo VISS, kas cilvēkos ir, ticiet, pašos labākajos cilvēkos, Hiperboreju pēcnācējos, ir, neskatoties uz iekšējo PILNĪBU, NETICĪBAS izpausme, robežojošās ar cilvēka-dzīvnieka ApZiņu!"
(5. pants Tēva Absolūta Vēstījumā "Un TICĪBA, un MĪLESTĪBA, un, protams, GUDRĪBA...", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 20.02.2014.)**

2) "Ticiet Man, ES nevaru pieļaut HAOSU uz Planētas, kas var atsaukties uz Visuma AUGSTĀKO KĀRTĪBU! Tagad tikko, tikko atjaunojās DEBESU NEITRALITĀTE, pateicoties Hiperborejiem, izpaudušiem Sākumu Sākuma Lielajā DIEVKOPĪBĀ/ВЕЧЕ VIENPRĀTĪBU GARĀ, un tagad, traucēt nodibināto NEITRALITĀTI, ES vienkārši nevaru un nevienam neļaušu to darīt! Atkārtoju (un ES par to runāju vairākkārt): ja jau reiz jūs Hiperboreji (Manas Kustības dalībnieki), izpildījāt savu misiju, savu Vēsturisko Misiju, un spējāt palīdzēt Man atjaunot DEBESU NEITRALITĀTI un Mūžības AUGSTĀKO KĀRTĪBU, tad jums atliek izrādīt tādu pašu VIENPRĀTĪBU attieksmē pašiem pret sevi! Un tas, ticiet, pavisam ne grūti, ņemot vērā to, ka ES pielietoju neiedomājamas pūles un cenšos apvienot jūs zem Mana KAROGA, Paša Tēva Absolūta KAROGA!"
(7. pants Tēva Absolūta Vēstījumā "Piezīmes uz laukiem", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 21.02.2014.)***

3) "...bailes līdzīgas sāpēm. Tas vienkārši signāls, radīts, lai jūs pievērstu uzmanību kaut kam jūsu dzīvē notiekošajam. Taču tā vietā, lai ļautos bailēm un par to uztrauktos, pacenšaties atzīt, ka jūs izjūtiet bailes, lai kaut ko savā dzīvē izmainītu un uzlabotu to..."
(Citātiņš, ļoti īss, no: "Augšupcelšana uz mūsu mājas sliekšņa" (3), Katerina-Krajolina, ASV. Žurnāls "MIROVOI ČENNELING: duhovnije soobščeņija" Nr 4(10) 2013., latviskoja, intuitīvi Eslauma 24.02.2014.)****

Atceramies?
(#1) "..."viena tante teica..." Jā, tas ir ļoti iespaidīgi!... Viss! Iebildumi lieki!... Un ko šodien darām? UZRUNĀ mūs RADĪTĀJS! Dzirdi! Klausies MĪĻAIS BĒRNS! Aizspriedumi tavi, lai tev sveši ir! RAKSTOS Senos sacīts jau: "Jēzus viņam saka: "Ja Es gribu, lai šis paliek, iekams Es nāku, kāda tev daļa? Tu seko Man!..." (Jāņa ev.21:22) ..."
(Citātiņš no *NAD "Aizspriedumu virpulī!" pierakstīta 04.12.2011.12:30, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/25.11.2012.00:48)

(#2) "Taču informācijas haosa laikā, cilvēki meklēs glābiņu - miesas nama glābšanai, jo miesas nama blīvums zudīs, bet par jauno, SMALKO miesas NAMIŅU, zināšanu nebūs!.... Izvēle, tad būs katra paša ziņā! - Meklē, ja gribi glābties!... Tad haosu stiprinās alkatīgie un cietpaurainie, jo tiem vēl spēks saglabāsies un naudas kāre, varas kāre pieaugs! Bet vājnaudīgo, cietpauraino Nezinīšu pa to vidu būs bez gala daudz!..."
(Citātiņš no: *NAD "Papild-ziņa!", pierakstīta 15.05.2012.18:48, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/16.03.2013.11:44)

(#3) "Un nu jāpadomā katram, vai ar niecīgo valodas barjeru, ko lepnībā aizbīdām savai Sirdij priekšā, neizdarām lāča pakalpojumu mūsu visu tālākai Gara bagātībai? Cenšoties savu Sirdsžēlastību aizsprostot ar valodas barjeru, liedzam SEV pieeju Dievišķās Gudrības GARA Dāvanām!... Cilvēciņš tā arī neuzzinās, ka Dievs šo mūsu Materiālo pasauli radījis MŪSU SKOLOŠANAI un, ka tieši VIŅŠ, RADĪTĀJS ir Pirmais Skolotājs mūsu miesas namiņa Centrā, ko par Sirdi saucam! VIŅA, DIEVA līdzības daļiņa ir mūsos! Mūsu Dvēselīte-Dzīvībiņa!"
(Citātiņš no: *NAD Vēstule "Atzīstos...", pierakstīta 22.02.2012.13:13, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/27.01.2013.20:28)

=====
*(J)-Jaunvēstuli "Aizspriedumu aizsegs." Radītāja Spēkā pierakstīja Eslauma 2014. gada 9. februārī plkst.8:52, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/26.02.2014., nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 26.02.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru.tolk4/t4-19.02.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/21.02.2014.07:50, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 21.02.2014.08:42
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-20.02.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/22.02.2014.13:14, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem un 12 Gaismas Draugiem 22.02.2014.11:14.
****Žurnāla Elektr.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru, latviskojumi lasāmi: http://spekavots.ucoz.ru/25.02.2014.07:48- (3), un latviskojums - (1) lasāms Spēkavota saitā: 23.02.2014.00:50, bet latviskojums - (2) Spēkavotā lasāms: 24.02.2014.07:52
=====
Sirdsmīlestībā Jaunvēstuli *(J) "Aizspriedumu aizsegs" pieredzei sagatavoja Eslauma.
Skatījumu skaits: 710 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: