Galvenie » 2013 » Augusts » 4 » *(J) "Domāšanas stiprināšanai!"
12:23
*(J) "Domāšanas stiprināšanai!"
*(J) "Domāšanas stiprināšanai!"

Mīļie Mūsu Draudziņi! DievDvēselītes! LīdzCilvēki! Lūk, cik liela Saime MĒS ESAM jau kļuvuši Dieva-Radītāja DievDvēseļu-DievBūtņu KOPĪBĀ! Tas ir vareni! SAIME aug un palielinās! Lieli kļūstam MĒS!

MĒS - VIENA DIEVA BĒRNI!
Kopīgi un Dažādi! - CilvēkBūtnes!
Fiziskā miesā mītoša DievDvēselīte - DZĪVĪBA!
DZĪVĪBA! Mums-Visiem - DZĪVĪBA-Viņa - VIENA!
Un - Visiem Mums - KOPĪGA - DZĪVĪBA VIENA!!!

Tik Mēs paši, personīgi, KATRS, Katra DVĒSELĪTE-DZĪVĪBA, savā Miesas Namā - Ķermenī Fiziskā - Savu Saimniecības Saimi vadām! VISS ir DZĪVS, Personīgs un Dievišķīgi Kustīgs, vajadzīgā vietā, laikā: kājas, rokas, ausis, acis - klausa! Kur un kādā virzienā, kurā laikā uzdevums ir jāizpilda - klausa! Tas ir Vareni! MĒS to Apzināties sākam! Tas vēl lieliskāk!!!

Kur un kādā virzienā, kādā laikā, kāda sprīža garumā, kādi darbi veicami - GALVAS SAEIMA - Mūsu Dižais Instrumentiņš! Visu nokārto un Vada! Vai nav interesanti?! Tā tik ir - DOMĀŠANAS VĒRTĪBA!...

Taču, jāapzinās, ka tas nava vienkārši, kā tas pirmā brīdī šķiet. Mēs pie tā jau pieraduši, pārvērtuši automātikā. Viss notiek, it kā pats no sevis - darbojas! Un tas ir braši! Tam tā arī jābūt! TO TĀ Dievs-Radītājs-Augstākais Saprāts izplānojis-Radījis! VISU TO, KATRAM mums, piedzimstot jau līdzi pūrā IEDEVIS! Lūdzu - DARBOJIES, Mans Bērns!!!

Tikai padomāsim tālāk - cik tas viss ir Sarežģīti! Un, šo Sarežģīto Sistēmu - DievRadības BRĪNUMU - Zina, Pārzina un Pārrauga - tikai Mūsu DZĪVĪBA - DievDvēselīte - Katrā Miesas Namā, SvētĶrmenī, Sirds-Apziņā mītoša!...

Un tad pienāk Brīdis, Mirklis īss - DZĪVĪBA no Miesas Nama, SvētĶermeņa, AIZIET...
Un - apklust arī - Galvas Saeima... Kāpēc? Kas notika?...

Lūdzu, mīļās Būtnes Dievā! Padomāsim KATRA! Secināsim KATRS, kuram DOMAS SvētĶermeņa Nama Galvas Saeimā AKTĪVAS un DARBOTIES - ATBILDĪGI - SPĒJĪGAS! Vai MĒS Sirds-Apziņu SvētĶermenī atceramies? Kā tur jūtas Dievišķā Kustībā DievDzīvības Dvēselīte?...

Še pie visa jāpiemetina vēl būtu - DOMAS STIPRINĀŠANAI: līdz šim Fiziski, mēs arām, sējām, pļāvām, mīklu mīcījām utt. Viss, tas Darbošanās Prieks, cietā materiālā mita/eksistēja, cik vien sevi atceramies katrs. Tā tas bija, pierasts, it kā iecementēts Domās, jo tās tūkstošgadēs darbojās kā automāts, iestrādāts dižā Sistēmā. Darbojās tas lieliski!

Taču tagad, mīļie Draudziņi! DievDvēselītes! LīdzCilvēki! Laikmeti, ĒRAS Mainās! Arī Sistēmas Cietās - MAINĀS! MĒS uz DOMU LAUKIEM un LAIKIEM pārceļamies/pārveidojamies, DIEVA-Radītāja-Augstākā Kosmiskā Saprāta VADĪBĀ - SirdsDvēseles - DievDZĪVĪBAS - SvētĶermenī - DIEVKOPĪBAS Vadībā! PADOMĀSIM, DievBūtnes mīļās! Padomāsim!...

MĒS sēsim, pļausim, mīcīsim - KopDomāšanas Sadarbībā - DOMU, SmalkMateriālu eksistēšanas apstākļos, citās Domu Sistēmās! Citās SvētĶermeņus aptverošās augstfrekvenču vibrāciju Enerģijās! Kā tur būt? Ko darīt? Vai BŪT šķirtiem - no tiem saviem Galvas saeimiem? Vai jau palikt SvētĶERMEŅA - DievDZĪVĪBAS - DIEVKOPĪBAS vadībā?...

Ir jau gan MUMS JĀPADOMĀ - ATBILDĪGI, NOPIETNI! Tie nav joki - augstfrekvenču Enerģijas, plūsmās pretim nākošas. Tās jau mums nav svešas, jo līdz šim - slēgtas bija - augstspriegumu tīklos, slēgtos mūra namiņos utt. Tikai nu jau - Dieva-Radītāja Saimniecībā - DIEVKOPĪBAS Sistēmā - tās ir Brīvībā un Dabā, Brīvi pieejamas, uztveramas KATRAM!

Tagad, šeit un šobrīd, Jāzin KATRAM (kurš TO Zināt Grib), ka mēs KATRS piepulcēties varam DievDvēseļu - DievBūtņu DIEVKOPĪBAS - saimei. Tikai Jāizlemj gan tas ir KATRAM Personīgi. Lai MUMS Veicas - Laimīgiem un Stipriem DIEVKPĪBĀ BŪT!

Visas dziesmas izdziedātas, Kur mēs citas dabūsim?
Iesim dziesmu kambarī, tur mēs citas dabūsim.
Tur sēd divas jaunas meitas, Dziesmas vien rakstīdamas;
Ko tā viena izrakstīja, To tā otra izdziedāja. (LD,26)

Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji! Paldies Mūsu SvēĶermeņu Saeimām, ka Mēs sadarbību veidojam Jaunas Dzīves sākumam! Lai Mums veicas SirdsApziņā - Dieva-Radītāja - DievKopības Sistēmā, KATRAM SirdsSvētĶermenim paredzēto vietu atrast, lai MĒS VISI Garīgā KOPĪBĀ, BRĀLĪBĀ, LĪDZTIESĪBĀ MŪŽĪGI MŪŽOS DZĪVOTU!

28.07.2013.11:32 --- Radītāja Spēkā pierakstīja Eslauma.
--------
Derīgi ZINĀT!
1) "Varu jums teikt par to, ka, protams, VISS IEPRIEKŠ IZLEMTS un Telpas Pārveidošanas Visuma Programmai bija jānoslēdzas Lielā VIENPRĀTĪBĀ, tātad, cilvēku KOLEKTĪVĀS BEZNOSACĪJUMU PIRMLĪDZZIŅAS vai DIEV-LĪDZZIŅAS formēšanā - Radošā Sākumu Sākuma EGREGORA, spējīga izpaust KOPĪGU GRIBU salīdzinātu ar Manu GRIBU!"
(10. pants Radītāja Vēstījumā "Lielā DIEVKOPĪBA: realitāte un nākotne", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 30.07.2013.)**

2) "ES runāju jums par to, ka jūsu liktenis vai dzīves ceļš ir jūsu rokās un LAIKS - jūsu LīdzZiņas atvasināts - obligāti pakļausies jums! Gribu tik papldināt, ka Telpas liktenis arī ir jūsu rokās, tādēļ, ka APVIENOTS GARS ar sevi izpauž VISAUGSTĀKO VIBRĀCIJU (ENERĢIJU) KLASTERU, bet GARĀ KOPĪGAS (ticiet, pavisam ne bara) TAUTAS APZIŅA ir cilvēciskās civilizācijas iespēju paraugs, vadošs ne tikai KAIKU, bet arī TELPU."
(6. pants Radītāja Skaidrojumā "Saeima - pamats Jaunai regularitātei", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 27.07.2013.)***

3) "- Kāpēc Ādams Kadmons pārstāja eksistēt?
= Tādēļ, ka bija izjaukts Radītāja Mērķis - kopējā attīstība un katram piešķirtās vienlīdzīgās iespējas attīstībai.
- Kur palika Ādama Kadmona Būtne?
= Viņa pārstāja eksistēt kā dievišķa programma. Būtne bija radīta kā Radītāja gribas dievišķa izpausme - radīt pilnīgu Būtni ar mērķi Radītāja visumu ietērpt saprātā.
- Un kas?
= Būtne radīta, pēc tam sabruka. Jaunradīt aicināta visa cilvēce. ..."
(Citātiņš no: "Trīs intervijas ar Erceņgeļiem", Natālija Koteļņikova, 2013.23.07.06:17. Avots: http://sanatakumara.ru/stati/tri-interviu-s-archengelami , latviskoja, intuitīvi, Eslauma 01.08.2013., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 03.08.2013.13:03, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 03.08.2013.00:03)

Atceramies?
(#1)"Tagad, izkļūt prom no atmosferas blīvuma, kas ik brīdi vairāk sapresējas, elpošanu apgrūtina, miesas sāpes pavairo, tad vēl garastāvokli pie zemes spiež... Nē, tas vairs nav priekš mums! Mums ir jātiek apstākļos, kur ne tikai elpošana viegla, bet jau domas darbojas citā - uztvert, aptvert, tālāk pasniegt - statusā! Kurš to ātrāk darīt pamanās, tam jau domas darbojas: jāpalīdz ir citiem arī! Mēs no sendienām jau zinām: "viena pagale nedeg..."..."
(Citātiņš no:*(J) "Roku rokā!", pierakstīta 17.12.2012.06:36, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/ 29.12.2012.12:54)

(#2) "Jā, tas nu viss sanāk ļoti nopietni, bet mēs vienojāmies - atliksim to pirkšanu, uz laiku nedaudz vēlāku, jo mums steidzamākas lietas piekšā stāv - domdarbiņi skolai pirmie padarāmi. Tad jau raudzīsim - arī vēderiņa kārumus abiem mums sagādāt būs prieks"
(Citātiņš no *(J) "KopVienības sadarbība", pierakstīta 11.05.2013..13:33, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/ 13.05.2013.10:25)

(#3) "Lūk, un tad, MĒS, Savu DievGudrības DievĶermeni cienot, mīlot, sargājot un auklējot, SirdsDzīvību/SirdsApziņu klausot, Savu Jauno Dzīvi vadām Radošā Sadarbībā ar citām DievGudrības, DievĶermeņu Būtnēm - DIEVVALSTĪBAS Saimē - Lielajā DIEVKOPĪBĀ, kur Augstākais Vadītājs ir RADĪTĀJS, PATS ABSOLŪTS."
(Citātiņš no: *(J) "Sadarbība Radošā!", pierakstīta 19.07.2013.11:30, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/ 21.07.2013.11:44)

=====
*(J)-Jaunvēstuli "Domāšanas stiprināšanai!" Eslauma pierakstīja 2013. gada 28. jūlijā plkst. 11:32, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 04.08.2013., nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 04.08.2013.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-30.07.13.html , latviskojums ievietots: http://spekavots.uco.ru/ 31.07.2013.18:00, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 31.07.2013.16:34.
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-02.07.09.html , latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 29.07.2013.07:46, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 29.07.2013.00:09.
=====
Sirdsmīlestībā Jaunvēstuli *(J) "Domāšanas stiprināšanai!" pieredzei sagatavoja Eslauma.
Skatījumu skaits: 371 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: