Galvenie » 2013 » Augusts » 10 » *(J) "Enerģiju banka!"
08:45
*(J) "Enerģiju banka!"
*(J) "Enerģiju banka!"

Mīļie DievDraudziņi! Tuvinieki! Draugi! Draugudraugi! Pienācis ir Ļoti Svarīgs SAPRAŠANAS Brīdis! Proti - ENERĢIJU Bankas sapratne! Jā, tieši Enerģiju banka mums Katram un visvairāk - KopĢimenēm, KopDomubiedru grupām (klubiņiem), DarbaKolektīviem utt.

MīļCilvēki Dievā! Šobrīd Katrai Saprātīgi, Atbildīgi Domājošai CilvēkBūtnei Skaidrs, ka no Kosmosa Zemes Atmosfērā intensīvi ieplūst Augstfrekvenču (Mīlestības, Žēlsirdības, Izpalīdzības, Dāsnuma utt.) Enerģijas. Atceroties: "tāds tādu pievelk", tad sapratīsim, ka Zemes Blīvumā mītošās MīļBūtnes papildina Enerģiju plūsmu piesātinātību, straumju/plūsmu cirkulāciju, frekvenču vibrācijas utt., jo viss un visi ir enerģijas, viss ir Dzīvs un Kustīgs!

Lūk, CilvēkBūtnes izturēšanās, rīcība (un pat Domas) nosaka, kādu enerģiju viņš/viņa papildina SEV un Sev vistuvāk esošo CilvēkBūtņu KopVienības (Ģimene, Domubiedri, Darbabiedri, Klubiņi utt.) Enerģiju bankā.

Agrāk pietika lūgšanu, gan grupās, gan viena vai divu Patiesas Lūgšanas partneru, lai palīdzētu personīgos vai sadzīves sarežģījumos nonākušam cilvēkam. Tagad, Laikmetu Griežos, tas ir par maz, daudz par maz!...

Nu jau darbojas DievDomRīcības KopPartneru Augstfrekvenču Enerģiju Spēks! Kādu DievDomRīcību (Nodarbi) pārstāv Indivīds, Būtne, tādu Enerģiju pievelk un uzkrāj Sevī, savu tuvāko KopBūtņu Enerģiju bankā. Vēl to var saukt par personīgo (Ģimenes, Domubiedru, Darbabiedru, klubiņu utt.) EGREGORU, Sargeņģeli u.c. Smalkās Pasaules KopBūtņu, KopAspektu Aizsardzības papildspēkiem, kā nu kuram mums Saprašana, Zināšanas, Interese ļauj.

Sāpīgi, ļoti sāpīgi ir vērot negribošos zināt, saprast, neticošos līdzcilvēkus. Piemēru ir daudz un ir jau arī dzirdami, redzami ļoti sāpīgi Dvēseles ciešanu piemēri, taču cilvēku tumsonība (piedodiet) pagaidām pārspēj visus saprāta un SirdsApziņas mērus. Pagaidām pat ieminēšanās par iespējām glābt sevi un līdzcilvēkus no arvien pieaugošām "nezināmo" cēloņu sekām, izraisa dzirdētājā nepatīkamu emociju plūdus...

Taču, kā sacīt jāsaka, Dzīve Pati, tas ir, Katra personīgais instruments - Gribēšana pieņemt, nepieņemt, DievAtziņu, Ticību, Mīlestību, Cerību - Gaismas enerģiju kopumu - noliek cilvēku pašpersonīgi izvēlētajā Tumsonības vai Gaismas Kambarī. Tur tad SirdsGudru DievCilvēku DomNodarbes LīdzSadarbība lielā cieņā jātur kaut vai brīdī pēdējā...
Dzīvosim Dzīvu Dzīvi Mīlstībā, Zināšanās, savstarpējā Palīdzībā, Atbalstā un - Dzīvam Dzīvē, Dzīvā Dzīve, piederēs Mūžīgi, jo Tā - Kosmiskās Mūžības Enerģiju banka!

Piemērs: Rūgumpodiņš, dusmu negantumā, pamanīja, ka kaimiņābelītes augļu pārpilnie zari noliekušies pār dzīvžoga skujeņiem un - nolauzīs skujiņas, sabojās žogu....
Rūgumpodiņa tuvinieks ar kaimiņlabulīti "savaldīja" ābelītes patvaļu: smagos zarus mazliet saīsinot. Un, lūk, Rūgumpodiņš Priekā staro! Vai nav lieliski? Visiem Enerģiju bankā kapitāls ir palielinājies! Un pat solītais Lietus līdz Pozitīvo emociju sētai neatnāca. Vējiņš apklusa, Saulīte staroja, runcis labsajūtā zem ābelītes izstiepies snauda. Lieliski! Dabā Mīlestības Draugu Kopums rosās!...
Dzīvā Dzīve Laimē smaida, Enerģiju banku Gaismas Spēkā uzturot!

Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji! Paldies mīļie Zemes-Māmuliņa-Gaismas Pulki! Lai MUMS Augstfrekvenču Enerģiju plūsmās Drošai kuģošanai Mīlestībā, Ticībā, Cerībā un Gudrībā, spēcīgs papildinājums - Mūsu Visu Gaismas Enerģiju bankas Kopums!

Pried' ar egli lielījāsi Abas kāpti kalniņāi;
Paeglīti, nabadzīti, To nogrūda lejiņāi. (LD, 2826)

05.08.2013.15:52 --- Radītāja Spēkā pierakstīja Eslauma.
---------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Tagad atkal jūs steidzaties ķerties pie Varenā KOSMOSA Visuma plašumu pārveidošanas, jo jūsu Smalkais plāns jau gaida Visuma Telpas krasu pārveidošanu, jo jūs taču jau savās domās, bet precīzāk, domtēlos, atrodaties tālu aiz Visuma robežām!
ES pats par to pārsteigts, jo "pamodušies no Garīgās guļas", jūs tā aiztraucāties nākotnes augstajās vibrācijās, ka tagad Man, Tēvam Absolūtam, nākas tikt jums līdzi, lielajā tieksmē pārbūvēt Vareno KOSMOSU!"
(5., 6. pants Radītāja Vēstījumā "Lielā DIEVKOPĪBA (VEČE): lēmums par nākotni", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 07.08.2013.)**

2) "Jūs, LIELO PĀRMAIŅU apstākļos, gribat to vai nē, taču apstākļi novedīs pie tā, ka cilvēks vienkārši būs spiests, pieņemt jaunus eksistēšanas noteikumus augstu vibrāciju laukos, attīrītos no pagātnes nelabumiem, jo Augstas frekvences nes tikai Radītāja GARA GAISMU.
Dotajos apstākļos cilvēkam atliek tikai sava ceļa izvēles tiesības, vai nu pāreja uz Smalko lauku augstām vibrācijām - arī DARBS, vai DARBS, vispirms ar sevi, savu ApZiņu, jo bez viņas attīrīšanas pāreja uz Jauno Pasauli vienkārši neiespējama!"
(14., 15. pants Radītāja Skaidojumā "Augstākais taisnīgums - objektīva realitāte", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 02.08.2013.)***

3) "Ak! Mani dārgie eņģeļi! Mēs taču pakāpeniski vedam jūs prom no lineārās uztveres un lineārās darbības. Jūs esat daudzdimensionāli, un tāpēc jums var būt (un jābūt) iespējai eksistēt uzreiz daudzās kosmiskās dzīves plaknēs. Šodien tieši tāda iespēja jums ir. Izmantosim to!"
(Citātiņš no: KRAJONS caur Marinu Shults. Čenelings 2013.gada 7. jūlijā, Rīgā. "ZEMIEŠI SAULES SISTĒMĀ", tulkoja Jānis Oppe. Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/6634 , pievienots: 06.08.2013.)

Atceramies?
(#1) "Ja mēs visi DOMAS kopā liksim, MĪLESTĪBU pievienosim, rezultāti spoži DZĪVĪBIŅAS GLĀBS!!!"
(Citātiņš no: *NAD Vēstule "Attīrīšanās!", pierakstīta15.02.2012.04:20, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/ 09.01.2013.14:58)

(#2) "Sveikas Gaismiņām un Gaismeklīšiem, mana Dvēselīte sūta! Nu mums piedurknītes jāatrota, jo pie Darbiem jāķeras: Zināšanu Gaismošana savas saprašanas iecirkņos ir jāieinstelē. Vai tad mūsu DievKopības Saimnieks velti divus Dom-Rakstus mums ir devis?..."
(Citātiņš no: *(J) "Gaismas Bagātība", pierakstīta 11.04.2013.08:04, lasāma kopumā: http://spakavots.ucoz.ru/ 14.04.2013.01:04)

(#3) "Cilvēki visi mainās un izmainās iekšķīgi. Jo viņos ir IEMĀJOJIS Dievs - viņa paša Augstākā "Es un Augstākā "Es" Augstākais Es. Mēs ESAM daudzlīmenīgas Būtnes! Kuriem, mūsu līdzcilvēkiem, Nav viņa Augstākā - Dievišķā daļiņa apzināta, saprasta - tad tāds Draudziņš pats jau dosies tālāk..."
(Citātiņš no: *(J) "Īstenība - reālijas", pierakstīta 25.07.2013.04:53, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/ 27.07.2013.11:36)

(#4) "...par Nodarbes jēgu, jo tas ļoti svarīgi Jaunajā Dzīvē, kurā mēs lēnām, bet pārliecinoši ieejam. Nodarbe būs noteicoša visās cilvēka darbības jomās un tieši tādēļ, ka būs tieša, konkrēta sadarbība ar Dievu-Radītāju-Augstāko Kosmisko Saprātu. VIŅŠ - Augstākais Kosmiskais Saprāts, būs galvenais darba devējs un laimīgs būs tas darba-Nodarbes ņēmējs, kurš to SAPRATĪS, PIEŅEMS kā pašsaprotamu, ļaujot naudas darbadevējam aiziet pagātnē."
(Citātiņš no *(J) "Darbs - Nodarbe", pierakstīta 23.02.2013.08:57, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/ 27.02.2013.11:02)
=====
*(J)-Jaunvēstuli "Enerģiju banka!" Eslauma pierakstīja 2013.gada 5. augustā plkst.15:52, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 10.08.2013., nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 10.08.2013.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-06.08.13.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 08.08.2013.09:18, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 08.08.2013.00:08.
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-20.07.09.html , latviskojums ievieots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 10.09.2013.
=====
Jaunvēstuli *(J) "Enerģiju banka!" pieredzei sagatavoja Eslauma.
Skatījumu skaits: 457 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: