Galvenie » 2014 » Marts » 12 » *(J) "MĒS Mirdzam!"
08:24
*(J) "MĒS Mirdzam!"

*(J) "MĒS Mirdzam!"

Mīļās ACTIŅAS ! ROCIŅAS ! SIRSNIŅAS ! Spožās plašziņu rīkos aktivizētās Dzirkstelītes!

Vai nebūtu laiks nomazgāt kvēpus? Ievest lāci sūnu ciemā un pieiet pie loga, aizkaru atbīdīt, lai logu var atvērt, Saulītei ļaut IESPĪDĒT negāciju cietoksnī?

Actiņas! Rociņas! Sirsniņas! Jūs taču joprojām smagās zemītes dubļus tik cieši turat pie sevis, ka nemaz nemanāt, ka kāds Neredzams Spēks, kuram Mīlestības trūkst, kuram pašam Mīlestības Gaismu atrast saprašanas nepietiek, tas turas pie kādām actiņām, rociņām, sirsniņām, kas ļaujas negāciju smagumus turēt. Tāds pieturētājs jau pats arī nezina un nav taču, laika un spēka, kad smagumi jātur, kādas Vēstis uzzināt par Dzīvības drošību šobrīd...

JĀUZZIN būtu, ka Visumā Augstākais Kosmiskais Saprāts virsblīvās Matērijas zemāko frekvenču dubļu slāni, kas mākslīgi radīts bijis, jau likvidē. Tagad visu planetāro būvi uz augstāku dimensiju telpu pārceļ. Un katras actiņas-rociņas-sirsniņas Brīvi un Brīvprātīgi var izvēlēties palikt, kur bija līdz šim, vai celties augšup un, kopā ar Saprāta Gaismotām Būtnēm, traukties līdzi uz Jaunās, Brīvās Dievišķās Dabas plašumiem, kur mīlestības kopspēkā darboties radīšanas līksmē?! ...

Divas vietas uz āža vēl brīvas, kā zināmā dziesmā dziedam. Taču Augstākais Kosmiskais Saprāts, trauksmes ziņu jau devis, ka Viņam tik zināmais Izmaiņu Mirklis Visuma Kalendārā iezīmēts: "... jo ES jau noteicu Kvantiskās pārejas un 26000 gadu Saules gada sākumu laiku!" (16)

Mīļās actiņas-rociņas-sirsniņas, īpaši plašsaziņas rīkos darbojošās, padomāsim: vai palikt uz āža brīvajās vietās, vai tomēr labāk vērīgām, gudrām, zinošām actiņām-rociņām-sirsniņām līdzi celties un Gaismā Mirdzēt! Tur sajust vajadzētu, cik vēlme liela, kādā blīvumā palikt, vai Gaismā mosties, vai turēties bremzēs ciešās, kas saucas slinkumš vai stulbumiņš...

MĒS - Brīvās un Brīvprātīgās Dievišķās Mīlestības Vienprātības Dieva Bērnu Tauta jau Dievišķo Zināšanu Gaismā starojam un - MIRDZAM! Un ja nu kāds vēl to redzēt nevar, tad tur vaina tik viena - blīvuma zemo frekvenču struktūras apkārt dvēseles namiņam tik ciešas, ka neļauj rociņām atrast un actiņām izlasīt Katrai Sirsniņai - Patiesai TICĪBĀ un Beznosacījumu MĪLESTĪBĀ - Augstākā Kosmiskā Saprāta Dāvātos Vārdus: "... ievērojama daļa Hiperboreju tomēr varēja atrast VIENOŠANĀS Garā ceļu un izrādījās esam gatava iziet pēdējo Eksāmenu uz AUGSTĀKO PILNĪBU un pierādīt, ka Mana izvēle nebija veltīga, ..." (20.)

Lec, Saulīte, rītā agri,
Noej laiku vakarā:
No rītiņa sildīdama,
Vakarā žēlodama.Izjāj jauni, pārjāj veci,
To kociņu neatrada;
Es atradu to kociņu,
Svētu rītu ganīdama. (*)

Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa Gaismas Ģimene! Paldies Gaismas Dalībniekiem Redzamiem un Nedzamiem - Visiem, Visiem Gaismas Stariem Kopībā - MĒS Mirdzam!

11.03.2014.07:40 --- DebesTēva-DievMāmiņas Spēkā pierakstīja Eslauma.
----------
(16) Citāta pilns teksts: "Atkārtoju: ceļu pie Patiesības, pie Hiperboreju civilizācijas PILNĪBAS, jau neapturēt un ES būšu spiests veikt izmaiņas Manā pēdējā Scenārijā, taču Kvantiskā pāreja jau nevar nevienu gaidīt, ne radītāja Kustības dalībniekus, kuri pēkšņi aizkavējās un apstājās savā ceļā pie Dieva, ne vienkārši "mazo" cilvēku, kurš, kā vienmēr, sacerējās uz labu laimi! Šodien uz labu laimi cerēt nevar nekādi, jo Zvaigžņu stunda, kas iemirdzējās virs teritorijas no okeāna līdz okeānam (virs Hiperboreju (Slāvu-Ariju) pamatcivilizācijas) izslēgt vai nodzēst neizdosies nevienam, jo ES jau noteicu Kvantiskās pārejas un 26000 gadu Saules gada sākuma laiku!" (16.pants Tāva Absolūta Vēstījumā "Zvaigžņu stunda", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 01.03.2014.)**

(20)) Citāta pilns teksts: "Šodien (un ES par to runāju pastāvīgi) ievērojama daļa Hiperboreju tomēr varēja atrast VIENOŠANĀS Garā ceļu un izrādījās esam gatava iziet pēdējo Eksāmenu uz AUGSTĀKO PILNĪBU un pierādīt, ka Mana izvēle nebija veltīga, bet viņu VAROŅDARBS Dievu NEITRALITĀTES glābšanā bija un ESMU LĪDZVARONĪBAS VAROŅDARBS Dievu līmenī! Tādēļ, šodien, Kvantiskās pārejas ietvaros, DIEVIŠĶĀS Monarhijas Svētā Krievzeme uzcelšana, ESMU pirmais pakāpiens Hiperboreju uzkāpšanai uz Dievu Olimpu, pierādījušu, ka PRADĪZE, vai PILNĪGU cilvēku Telpa, iespējama tikai Patiesas TICĪBAS un PirmRadītāja Beznosacījumu MĪLESTĪBAS gadījumā!" (20. pants Tēva Absolūta Vēstījumā "Zvaigžņu stunda", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 01.03.2014.)**

(*) Avots: "Latviešu tautas dzīvesziņa. Daba. Debesis. Dievības." Sakārtojusi Anta Rudzīte, izdevn. "Zvigzne", Rīga, 1990., 69, 75.lpp.
---------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Tagad jums (Hiperborejiem) nepieciešams apzināties šo Sākuma Sākumu, šo PATIESĪBAS MOMENTA sasniegšanu, nodemonstrējot ne tikai Debesīm, bet tagad arī Blīvajam plānam, ka šis BRĪNUMS jau ESMU un tas ESMU REALITĀTE, jo VIENOŠANĀS Garā ir cilvēku VIENOŠANĀS AUGSTĀKĀ forma, sasniedzama tikai Manas Kustības iekšienē. Tagad MŪŽĪGI VIENOŠANĀS Garā būs Dievišķās monarhijas pamats, kad beidzot ne vara un ne viena cilvēka-Dieva piespiešana otru cilvēku-Dievu, bet VADĪŠANA no VIENA un KPĪGA CENTRA, no PIRAMĪDAS Virsotnes (no Manis) ESMU tas, kas saucas DIEVA VARA, jo tikai pie VIENOŠANĀS Garā arī ESMU KOLEKTĪVĀ PirmApziņa - VADĪŠANA ESMU to darbību organiska uztvere, tās NODOMRĪCĪBAS, kas pēc LIEDERĪGUMA Kanona, katram cilvēkam jāuztver kā SASKAŅOTA DOMRĪCĪBA pēc principa "viens par visiem un visi par vienu"!"
---(4. pants Tēva Absolūta Vēstījuā "Gara Kopība un vadības Kopība", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 09.03.2014.)***

2) "Apzinoties sevi esam daļu RADĪTĀJA, radoša jaunas telpas, BET GALVENAIS, RADOŠU JAUNU CILVĒKU, ir priekš jums pats svarīgākais un svarīgāka par to uz šodienu nekā nav, jo Jaunā ApZiņa ir LĪDZDALĪBA DIEVIŠĶAJĀ NODOMRĪCĪBĀ un iespēja kopā ar Mani RADĪT KOSMISKO TELPU."
---(7. pants Radītāja Skaidrojumā "Izvēle izdarīta un atpakaļceļa vairs nav", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 07.03.2014.)****

3) "Ļoti svarīgajā gaismas darbā 2014. gada 11. martā piedalīsies Siriusa Saules logosi, Bāzes "KROTON 1" starpgalaktiskie spēki Aštara Šerana Flotes Gaismas Kuģi, kā arī - piektās dimensijas astoņu pasauļu pārstāvji. Jaunās evolucionārās Programmas dzimšana un attīstība īstenojas ar Galaktisko un Starpgalaktisko Gaismas Spēku Svētību." /Valdnieks Maitreija, Planētas Zeme Kristus-Melhisedeks. 2014. 03.07., tulkoja Jānis Oppe/.
---(Citātiņš ļoti, ļoti īss no: "2014. gada 11. martā - Gaismas Ģimenes Planetāra Kolektīva Jaunrade" caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. Teksta Avots krievu valodā: http://www.magnitiduha.info/archives/7995, pievienots: 09.03.2014. Jāņa Oppes tulkojums lasāms: http://spekavots:ucoz.ru/12.03.2014.)

Atceramies?
(#1) "1) - Piedalīsimies Jēzus Kristus Vārdu "Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu." (J.ev.15:17) piepildīšanā!... Liksim katrs savu LABĀS DOMAS pilieniņu kopumā, lai rodas mīlestības pilieniņu domforma, kas mūs visus pasargā, laimīgus un bagātus dara. Lai mēs būtu kā viena liela Latvijas Ģimene."
"2) - Gavilējam! ... Kaut vai esam: Saucēja Balss tuksnesī, tad tomēr neesam vieni, jo ar mums ir Tuksnesis-bezgalība un mūsu mīļais DebesTēvs-Diev-Māmiņa-Skolotāji!..."
(Citātiņi: "1) no 1. vēstules Draudziņam, pierakstīta 2006. gada 24. jūlijā, "2) no *NAD Vēstules "Tev, Draudziņ!" viss kopumā lasāms saitā: http://spekavots.ucoz.ru/16.08.2012.23:00)

(#2) "Mēs protam izprast Domas, ko Radītājs un Viņa Gaismas Līdzstrādnieki Zemes ļaudīm sniedz, bezgaldaudzos vēstījumos Smalkās Sfēras Dzirdošajiem. Tas mums Kopīgs Darbs, kas mūs vienu, otru - Visus Kopā iepriecina - Zemes Gaišumiņiem būt! Būsim Uzmanīgi, Zinātkāri, Mācīsimies - Sevi, DIEVU sevī, Līdzcilvēkus Sadzirdēt, tad, kad nepieciešams Palīdzēt! ...Tad tā arī Būt: visiem, kuri Domas Dzird un Saprot - KOPĀ turēties un Jaunu Dzīvi Sev un Maziem brāļiem, māsām domformiņās plānot, raudzīt realitāti radīt. Un nav tas svarīgi kādā formā Dzīvībiņa slēgta, svarīgi, ka TU to dzirdi, redzi, saproti, atšķirt spēj un izlasīt, vai tas rakstos redzamos, vai tik Domās saklausāms..."
(Citātiņš no: *(J) "MĒS ESAM", 24.03.2013.05:06, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/18.04.2013.12:40)

(#3) "Bet nu jau Mums Jāmācās Saprast, ka Kosmisko AugstSkolu Būnēm Jāprot, sadarbībā ar Pašu Debesu Tēvu Absolūtu, LīdzRadīt pilnīgi Jaunu KopBūtņu - Cilvēces Smalkmiesas daļu Būtņu Kopību. To jau Mēs varam nosaukt DIEVKOPĪBA, jo pulcē Tēva Absolūta DievKustības Dalībniekus KopRadīšanas Domrīcībai!"
(Citātiņš no: *(J) "Mūsu Ceļi!", pierakstīta 01.03.2014.10:22, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/03.03.2014.00:35)

=====
*(J)-Jaunvēstuli "MĒS Mirdzam!" DebesTēva-DievMāmiņas Spēkā Eslauma pierakstīja 2014. gada 11. martā plkst. 7:40, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/12.03.2014., nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 12.03.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-28.02.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/02.03.2014.11:30, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 01.03.2014.20:02
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-08.03.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/09.03.2014.21:57, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 09.03.2014.18:09
****Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-12.02.10.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/11.03.2014.07:56, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 11.03.2014.13:41
=====
Sirdsmīlestībā Jaunvēstuli *(J) "MĒS Mirdzam!" pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 629 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: