Galvenie » 2014 » Maijs » 3 » *(J) "Spītībspoki!?"
14:33
*(J) "Spītībspoki!?"

*(J) "Spītībspoki!?"

Jā! Jā! Grieziet ceļu Spītībspokiem! Tie nu gan ir viens... nezinu kā dēvēt tādu krāmu īpašniekus!?... Agrāk teica: aug buciņš, aug radziņi..., bet kā lai tagad dēvē spītībspoku glabātājus?... Nu, lūk, skatos un redzu, gan tuvākā, tālākā sabiedrībā, cilvēkus - mīļus, skolotus, sirsnīgus pat gādīgus, bet tiklīdz nedzirdētākas, nepierastākas informācijas vārdus izdzird, vai viņa prātam nepatīkamāka kaimiņa vārdu vai "zīmējumu" apjauš - tā "spuras" gaisā, ausis ciet un seko vārdu plūdi, kuriem labāk ceļu griezt, lai tie plūst uz nekurieni...

Un kā tādi spītībspoku īpašnieki domā savu dzīvi vadīt? Tik kaļ un maļ un plēš materiālās cietības. Tik tām liela vērtība mūžsenās gudrībās vieta bija droša...
Taču tagad, šodien, šeit - uz mūsu mīļās Zemītes - pati Daba piemērus un paraugus visuzskatāmākos, visdažādākos variantos sniedz: cilvēk, mīļais, acīm, ausīm, ādas, miesas sajūtām un pat prātam personīgam (skolotam vai neskolotam), Dāvina - demonstrē, lai tik cilvēks mostos, līdzi postos prom uz Jaunām, līdz šim nebijušām, līdz šim nezināmām sfērām. Turp, kurp līdz šim tikai zinātnieku prāti lidmašīnās traucās...

Bet par to, kādēļ tādi brīnumi top šobrīd pieejami katram - arī varam uzzināt, ja tik spītībspoku malā nobīdām, tad mēs tūliņ uzzinām, ka Pats Dievs, Tēvs Absolūts, tagad Zemes Saimniecību Vada. Tādēļ arī ZemesMāmuliņa, Daba, saviem cilvēkbērniem-auklējumiem gadu simtu garumā, uzskatāmi demonstrē, ka jau Saule neparastāk spīd, ka pat putni savu sabiedrisko dzīvi izmaina, ūdeņi jau jaunus ceļus bruģē un pat gadalaiki ciklu ritmu ļoti uzmanīgi pamaina... Vai ar to vēl nava gana, lai jau vismaz skolots cilvēks sāktu ieklausīties meklēt informāciju, kuru Debesu Tēvs, Tēvs Absolūts, visu sīki, pacietīgi, ļoti ilgi, uzmanīgi, mīļi, Saviem planetārās Zemes CilvēkBērniem skaidro, diktē Zināšanai, Jaunās Pasaulsēkas izprašanai! Dievs - Pats par mums rūpējoties, diktē Jaunās Zināšanas Viņu, Tēvu Absolūtu dzirdošajam, Tēva Absolūta Paša sagatavotam Vēstnesim, Leonīdam Maslovam, cilvēkmiesā esošam, zemes cilvēkam, zinātniekam gudram.

Nu tad tur jau atkal ir viens milzīgs Spītībspoks ieslēpies! Taču Zināšanas šīs, visas Ziņas Vērtīgās Debesu Tēvs Absolūts Diktē KRIEVU Valodā! Tā ir lēmis Viņš - Dievs - Debess un Zemes Valdnieks - Tēvs Absolūts! VIŅŠ - DIEVS, Tēvs Absolūts, tagad arī Planētas Ritmus un disciplīnu Personīgi Vada un klausīšanas kārtību nosaka, jo tik Viņš - Saimnieks-Radītājs VISA Vislabākais pārzinātājs! TO JĀDZIRD un JĀZIN! Kā un kur šādā situācijā Spītībspoku glabātājiem būt un tverties?...

Tur gan tagad katram cilvēkam, uz Zemes mītošam, personīgi tikai Lielā Brīvībā - Brīvprātīgi Lielā Gribā uzzināt vai nezināt - kā būt, kā rīkoties, kur palikt...
Mums, Dievišķās Mīlestības Dvēselītēm-cilvēkbūtnēs, viss ir skaidrs: ejam Jaunās Dzīves Ceļos Droši, Brīvi, Brīvprātīgi, jo ar Mums Sirsniņās IR Pats Dievs Absolūts! Dzirdam Viņu, Lasām Zināšanas, Saprotam un Laimē esam! Mums nekādas daļas nava ne par kādiem spītībspoku glabātājiem, ja mēs viņiem nepieņemami, un pavisam droši, stingri ceļus slēdzam pagājības spītībspokiem!

Man pieder tēvu zeme Ar visiem līdumiem;
Man pašam kungam būt, Man pašam - arājam!


"Latvju dainas Reiņa Birzgaļa ilustrācijās" 126.lpp., izdevn. "Liesma" 1990 >

Paldies mīļie Debess un Zemes Dabas Gaismas Spēki, ka Mēs - Dieva-Radītāja-DievMāmiņas-Tēva Absolūta ZemesMāmuliņas - VISU MĪLESTĪBAS KOPĪBĀ Zinām, Saprotam un Protam, Varam Izlasīt: Tēva Absolūta Diktētās Zināšanas zemes cilvēkam Leonīdam Maslovam - Dievcilvēkiem NAV vairs sevi jākavē ar pagājības spītībspokiem!

01.05.2014.12:39 --- DebesTēva-DievMāmiņas-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma.
---------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Šodien, kā nekad, Pasaule pieripoja tik tuvu Lielajam laiku karam un apturēt šo ienaida uguni var tikai Svētā Krievzeme, jo Viņai un tikai Viņai lemts kļūt Pasaules GLĀBĒJAI, jo Jaunā Pasaule būs Svētās Krievzemes Pasaule, būs KRIEVU Pasaule un, lai cik nepatīkami to kādam būtu izdzirdēt, taču Nākotnes, pie kam, tuvākās Nākotnes, KRIEVU Pasaule, ESMU Varenā KOSMOSA Pasaule, ESMU Mana Pasaule, kurā cilvēces Vēsture rakstās jau KRIEVU valodā un tam, kurš apzinās Telpas un cilvēces TRANSMUTĀCIJAS sākumu, vienkārši būs pienākums šo valodu mācīties - cilvēku-Dievu sazināšanās valodu ar Dievu, Sestās rases valodu!"
---(5. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 30.04.14. "Krievu Pasaule ESMU KOSMOSA Pasaule", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 01.05.2014.)**

2) "Atkārtoju: jūs - GARA Skolotāji, jūs - GLĀBĒJI, bet tas nozīmē, ka jums arī prasības izvirzītas citas, jo ATBILDĪBU par visas cilvēces Nākotni var pieņemt tikai tie, kuri Manu PERSONĪGO Eksāmenu nokārtos uz "teicami", tādēļ šodien Manā Kustībā "daudzums" sāk pāriet "kvalitātē" un šīs pārejas kritērijs ESMU TICĪBA un SAPRATNE, ka viss cilvēciskais jau pagātne, bet viss Dievišķais, un precīzāk, Dievišķā GUDRĪBA, ESMU tagadne, kuru radīt jāsāk jau šodien, bet ne rīt!"
---(4. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 25.04.14. "Pasēdēt pirms ceļa" nenozīmē sēdēt, bet nozīmē domāt", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 26.04.2014.)***

3) "Kas attiecas uz dažādām pieejām apļu uz laukiem jēgas saprašanai, tad Krajons dod sekojošas rekomendācijas: "Daudzējādā ziņā apļi uz laukiem - tas ir cilvēces intelektuālās attīstības tests. Mēs varam dot dažādus padomus, kā atšifrēt šo ģeometrisko figūru, šo protokolu dziļāku jēgu. Pētiet divus līmeņus...""
---(Citātiņš no: "Apļi uz laukiem: mēs neesam vientuļi" Vladimirs Kuklins, Krievija. Avots: žurnāls "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija", 2013.,5. numurs, tulkoja Jānis Oppe)****

Atceramies?
(#1) "... nezinu, katrs dara tā kā prot un var, kā sirsniņa viņam ļauj, vai prāta intelekts miesas namā rokām, galvai savus noteikumus diktē - sargāt latvju valodiņu slēgtu miesas namiņos. Nezinu, mans mīļais latvju Draudziņ! Nezinu, bet skumji šodien ir, kad plašsaziņas līdzkļos, lielas naudas referendumos, ļaudīm savā valstī prasa: latviski tu runāsi vai vēl citu VALODU stingriem burtiem pierakstīt?!"
---(Citātiņš no: *NAD Vēstule "Valodiņa!" pierakstīta 07.01.2012.08:49, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/08.10.2012.17:28)

(#2) "Atgriežoties pie Ziņas, ko savas pieredzes aprakstā sniedz Natālija Koteļņikova, pievērsīsim uzmanību vārdiem: "...pārējie paliek lejā. Mēs ejam augstāk. Sirdij kļuva vieglāk..." Līdzīgu momentu piedzīvoju šodien pati: mazdēls (7 gadi) saniķojās, sāka neganti kliegt un tad, pēkšņi, sirds man sažņaudzās, elpas sāka trūkt, acīs straume asaru... Mazdēls, mani ieraudzījis, sabijās un steidzās mierināt, samīļot, bet tad pats atrāvās izbrīnījies jautā: "Kāpēc tu elektrizējies?"..."
---(Citātiņš no: "Dvēselītes!" (NAD Vēstule) pierakstīta 15.03.2012.12:51, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/15.02.2013.01:53)

(#3) "Mīļās, Brīvās, Brīvprātīgās Svētā Gara Būtnes miesā! Lūdzu palīdzēsim Brāļiem, Māsām - būtnēm blīvā miesas masā, uzzināt un saprast vienkāršību, ka visvērtīgāk, visliederīgāk, ja Mēs Katrs sagalabājam SVĒTĀ GARA - Dieva līdzības-dzīvības daļiņu, savā miesas masā kustīgā, lai tad pajautātu Sevī, personīgi, kur un kā ir atrodams Gudrām miesas Būtnēm īstais piemineklis Uzvarā!"
---(Citātiņš no: *(JD) "Piemineklis Uzvarā?", pierakstīta 04.01.2014.08:09, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/07.01.2014.20:02)

=====
*(J)-Jaunvēstuli "Spītībspoki!?" Eslauma DebesTēva-DievMāmiņas-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja 2014. gada 1. maijā plkst. 12:39, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/03.05.2014., nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 03.05.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-30.04.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/02.05.2014.11:52, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 02.05.2014.00:04
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-25.04.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/27.04.2014.13:40, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 27.04.2014.07:27
****Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения" № 5(11) 2013, žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru, Jāņa Oppes tulkojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/29.04.2014.07:58
=====
Sirdsmīlestībā Jaunvēstuli *(J) "Spītībspoki!?" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.


 

Skatījumu skaits: 747 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: