Galvenie » 2015 » Janvāris » 9 » *(J) "Viena Vēstule"
20:27
*(J) "Viena Vēstule"

*(J) "Viena Vēstule"

Brālīši, Māsiņas Draudzenītes! Draudziņi! Rakstu jums atkal visiem vienu Vēstuli un tiem, kuriem internets nav pieejams. Mums taču jāzina, ka šobrīd mūsu sabiedrības dzīvē notiek tiešām Lielas Pārmaiņas, bet notiek viss ļoti, ļoti lēnām, kā jau agrāk rakstīju: "Dieva lietās viss notiek lēnām un pēc kārtas..." Tādēļ arī pārvērtības vāji pamanāmas, jo paspējam viegli un ātri pierast. Pamanīt to var tikai Vērīgs Zinātājs, kurš ieintersēts dzīvot dzīvi ilgu un Kopā ar Savējiem Mīļcilvēkiem.
Tagad sāk īstenoties Dieva-Radītāja, Tēva Absolūta Dievišķās Monarhijas Svētā Krievzeme sabiedrības kārtība pēc Viņa Debesu Likumiem Augstākai kārtībai un Augstākam taisnīgumam. Es jau to šobrīd saviem vārdiem izskaidrot neprotu, bet ieinteresētiem cilvēkiem vajadzētu vēstulēm pievienotās informācijas kopijas lasīt. Sistemātiski lasot, atveras saprašanas gaisma pati no sevis. Tik jālasa, cik sirsniņa ļauj un saprāts ņem pretī. Tagad jau viss sāks notikt Domu līmenī, kā teikts vairākkārt: ko domāsiet, tā arī dzīvosiet. Mūsu burkšķēšana, runāšana neko nenozīmē, neko nemaina, bet kritizējošas Domas un vēl skaļi izrunātas, tās dzird viss Kosmoss, kā atbalsi Skaņākalnā. Un tādas domas tikai pašam domātājam (runātājam) var piesaistīt negatīvās enerģijas vai melnas būtības (kā agrāk teica: melns kā velns).
Lūk, tā mums pašlaik Dzīve ripo: no kalniņa lejiņā, vai - no lejiņas augšup kalniņā! Kalniņā, kuram nav slinkums vai pietiek ticības un uzticības augšup KĀPT! Kāpt augšup tiešām vajag papūlēties vismaz ticēt, ka vārdi baznīcā mutes runātie par ticību un miesas augšāmcelšanos, nav nepatiesi izrunāti, bet ar Ticības un saprašanas Domām visiem līdzi teikti. Tad jau mūsu Vienīgais Dievs Tēvs-Māte Radītājs palīdzēs, katram Patiesu Vārdu Domātājam, runātājam būt stipram, gudram, dzīvespriecīgam un dāsnam. Dievišķas Dāvanas saņēmis cilvēks vairs nespēj skopulis palikt un klusēt. Atceramies taču, ka arī savā Latvijas Valsts Himnā dziedam tik bieži: "Dievs ... Svētī jel Latviju... Laid mums tur laimē diet...!" Un Dievišķā Monarhija Svētā Krievzeme jau sastāvēs no dažādu Valstu, vai kā Padomju Savienībā, republiku Lielģimenēm. Valsts vai republika - Viena Dzimtu, Ģimeņu Kopiena Mīlestībā Vienoti! Debesu Valstībā Gaismas Latvija jau darbojas, arī Debesu Krievija - Gaismas Krievija darbojas, tas viss lasāms krievu valodā iznākošajā Debesu Valstības Gaismas Ģimenes Žurnālā jau sešpadsmit numuros. Žurnāls saucas "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija", Rīgā to var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296 begin_of_the_skype_highlighting 29613296 БЕСПЛАТНО  end_of_the_skype_highlighting. Mēs taču krievu valodā lasīt protam, tas būs brīnums, ko uzzināsim. Un ticēt vai neticēt, ko lasīt, ko atstāt vēlākam laikam, visu pasaka priekšā katra paša Dvēseles Domu interese, vēlēšanās uzzināt, gribēšana darīt un interesēties. Tā notiek ar mani: ticu, uzticos un zinu, pat redzu ar savām acīm un sajūtu ar Dvēseli un miesu. Viss notiek. Lai Mums Visiem veicas saglabāties Vienīgā Dieva-Mātes Radītāja Saprašanas Mīlestības Spēkā! Paldies Visiem! Lauma/Eslauma /27.11.2014.13:02/.

Pieredzes moments /07.01.2015.18:08/ no Augstkalnu zonas, Gaismas Māsiņas interesants stāstījums. Viņa tic Dievam un pazīst Baznīcas rakstus un Dievnamā gājumu jau no bērnības laikiem. Tagad arī Tic, ka Dievs radīja visu Dzīvo pasauli, bet netic, ka Dievs var runāt caur cilvēkiem... Un tomēr arī viņai vērojums interesants: ja viņas Domās "kāds" viņai ieteic, ka to darāmo šobrīd nevajadzētu darīt, lai paliek vēlākam, tad vēlāk tiek izdarīts viegli un labi. Bet, ja ieteikums netiek ņemts vērā un darīts pēc saviem "principiem", tad jau jūtamas problēmas un nesanāk tik labi... Domāju, ka stāstījums ir tiešām vērā ņemama liecība. Secinājumus varam sākt konstatēt katrs pats pie sevis, savām domām, nodomiem, darbībām...Ticu, ka atklājumi būs ļoti interesanti! Paldies Gaismas Māsiņai! Un visiem, visiem Paldies!

Ozoliņa namu daru,
Vara liku pamatiņus;
Es gribēju šai vietā
Saules mūžu nodzīvot.


Avots: "Latvju dainas Reiņa Birzgaļa ilustrācijās", izdevn., "Liesma", Rīgā, 1990, 126.lpp.

Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Meistari-Skolotāji! Paldies Debess-Zemes DievGaismas Eņģeļu Dvēseļu Pulks, ka Mēs Esam Vienā KopSaimē!
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "ES jau nesteidzinu notikumus, jo tagad tie attīstās pēc Visuma Kanoniem, taču aicinu jūs saprast, ka NOSVĒRTĪBA un GUDRĪBA ESMU garantija, ka Manis izsludinātais šis gads, Svētās Krievzemes Dzimumdienu gads, būs apstiprināts ar jūsu domrīcību, ne cilvēku, bet Dievu DOMRĪCĪBU, jo citas Nākotnes nav ne Svētai Krievzemei, ne visai cilvēcei!"
---(17. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 07.01.15. "Priecīgu Dzimumdienu, Svētā Krievzeme!" pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 08.01.2015.)**

2) "Gribu pasvītrot, ka pirmoreiz cilvēces vēsturē ES UZTICU cilvēkiem-Dieviem izveidot to, kas nekad uz Planētas neizdevās, jo ārpus Telpas Pārveidošanas Visuma Programmas rāmjiem atnākušās civilizācijas bija un ESMU noskaņotas dzīvot ne kopā, bet Dievu Pamatcivilizācijas vietā uz šīs Planētas!"
---(11. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 06.01.15. "Sākumu Sākums", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 07.01.2015.)***

3) "Divi čenelingi SK Skolas Jekatrinburgā pēdējā dienā pielika skaistu punktu apmācībā un deva mums milzīgu mīlestības un apskaidrības devu. Debesu Tēvs: "Es arvien vairāk ieaugu jūsos, un jūs Manī...Manis daudzums jūsos pieaug... Es neaizvietoju jūs jūsu apziņā, Es vienkārši audzinu jūs..."
---(No: "Noslēdzošais čenelings", tulkoja Jānis Oppe. Audiomeditācija: http://www.sanatkumara.lv/index.php/19-audiomeditacijas-un-audioversijas/481-nosledzosais-cenelings

4) "Es gribu, lai jūs saprastu: jūsu ģimene - tās ir duālās eksistences sekas, ģimenes institūts atspoguļo sabiedrības attīstības līmeni jūsu četrdimenisju pasaulē. Tālāk es lūdzu iegaumēt: piecdimensiju pasulē ir attīstītāki Ģimenes institūti, kuri pagaidām var neatbilst jums pierastajām normām. Un ir svarīgi, lai jūsu apziņa pēc Pārejas būtu tam gatava."
---(Citātiņš no: "Par Ģimeni piektajā dimensijā", Lorena Bali caur Sergeju Kanaševski, tulkoja Jānis Oppe)****

Atceramies?
(#1) Lūdzu, iedziļināsimies 5. Vēstule Draudziņam 15.11.2006. saturā - aiz atjaunotā, precizētā informācijas teksta seko: "ZIŅA. Kustības Garīgās Padomes rezolūcija.", pievienota informācija: "Skolotājs El Morija caur Tatjanu Miroņenko un Sergeju Kanaševski, lekciju cikls "Kā dzīvot Augstākajās Pasaulēs" 1. lekcija "Galvenā aksioma", tulkoja Jānis Oppe. Un vēl: Kut Humi "Planetārās Sirds radīšana" /meditācija/ caur Sergeju Kanaševski, Krievija. Vēl arī Tēva Absolūta Vēstījums 27.03.14. "Valstība un Dievs"
---(Viss lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/5_vestule_draudzinam_15_11_2006/2014-04-02-1028

(#2) "CilvēkDievs mīlestībā un sirsnībā iet un prasmīgi pulcina kopā negribošos, nezinošos un stāsta viņiem:... taču jēriņiem, lidonīšiem, rāpulīšiem arī kaut kur būs jāpaliek, bet CilvēkDievam par visiem kopā jāpadomā, lai pēc iespējas vairāk ZinātGribētāju CilvēkDievos iekļūtu un visi palīdzētu MammasDabas DvēseļDzirkstelītēm arī ... pievienoties."
---(Citātiņš no: *(J) "Brālīši! Māsiņas!", pierakstīta 04.10.2014.08:51, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_bralisi_masinas/2014-10-16-1245

=====
*(J) Jaunvēstuli "Viena Vēstule", Lauma/Eslauma Dieva Gara Spēkā pierakstīja 2014. gada 27. novembrī plkst. 13:02 un "Pieredzes momentu" 2015 gada 7. janvārī plkst.18:08, viss ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/09.01.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 09.01.2015.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-07.01.15.html, latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/08.01.2015.23:18, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 08.01.2015.20:50
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-06.01.15.html, latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/07.01.2015.23:25, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 07.01.2015.13:15
****Jāņa Oppes tulkojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/lorena_bali_par_gimeni_piektaja_dimensija/2014-04-12-1041
=====
Sirdsmīlestībā Simbolvēstuli *(J) "Viena Vēstule" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 617 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: