Galvenie » 2016 » Maijs » 16 » JAUNAIS GENOMS PRIEKŠ SESTĀS RASES
17:14
JAUNAIS GENOMS PRIEKŠ SESTĀS RASES

JAUNAIS GENOMS PRIEKŠ SESTĀS RASES

VLADIMIRS VERNADSKIS
caur Marinu Shults, Latvija
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 7(25) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 02.05.2016.

MARINA SHULTS:
Es no redkolēģijas saņēmu nevieglu uzdevumu - intervēt Vladimiru Ivanoviču Vernadski, kuru četrdimensijās zina kā ievērojamu zinātnieku (1863-1945). Mums kļuva zināms, ka tagad viņš ir daudzdimensionāli zinātniski-pētnieciskā institūta "RAMTAN" darbinieks. Par šo evolucionāro centru mēs jau ziņojām El Morija vēsturiskajā aprakstā "Atgriešanās pie Slepenās Doktrinas" (sīkāk var izlasīt: Žurnālā "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija", El Morija "Atgriešanās pie Slepenās Doktrinas", sākums 2015. g. Nr 1 / http://spekavots.ucoz.ru/news/atgriesanas_pie_slepenas_doktrinas/2015-05-04-1449 ) Radās vēlēšanās jautāt Vladimiram Ivanovičam, kad uz Zemes parādīsies jauna Rase un kādi kļūs jaunie cilvēki. Man stāvēja priekšā neparasts kontakts un vēl ar tik ievērojamu zinātnieku!
Skolotājs El Morija mierināja, sakot, ka man var nodibināt savstarpējo sakaru kanālu ar V.I.Vernadski. El Moriju atbalstīja Jēzus. Viņš teica, ka grūtības neradīsies. Es nomierinājos, sakoncentrējos un uz mani plūda tik spēcīga pazīstamu enerģiju plūsma, kādu es ne ar ko citu sajaukt nevaru. Dārgie lasītāji! Atļaujiet saglabāt intrigu līdz mūsu stāstījuma beigām. Domāju, ka Vladimirs Ivanovičs pats visu pastāstīs. Galvenais bija tas, ka man bija ērti/patīkami strādāt mīļu enerģiju pazīstamā kanālā.
Cienījamais Vladimir Ivanovič! Atļaujiet jūs sveicināt Žurnāla "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" redkolēģijas vārdā, visu mūsu lasītāju vārdā. Kā man Jūs uzrunāt? Varbūt Jūs vēlaties nosaukt savu vārdu piektajā dimensijā?
- Mani dārgie cilvēki! Esmu laimīgs būt sakaros ar jums. Sveicinu visus, kuri lasīs šīs rindas, kuri saņemto informāciju sniegs saviem draugiem, paziņām, kolēģiem. Es sveicinu Žurnāla "Mirovoi Čenneling" radītājus, ļaujošus mums, piektās dimensijas Gaismas Darbiniekiem, ne vienkārši iziet ar jums kontaktos, bet apspriest zemes ikdienas vissvarīgākos, aktuālākos jautājumus. Es priecājos par to, ka mums stāv priekšā nopietna saruna un jūs no manis varēsiet uzzināt pietiekami vērtīgu informāciju, par pašreizējo cilvēces jaunās Rases formāšanu. Es negribu mazināt to informāciju, kuru jums tagad dod El Morija "Atgriešanās pie Slepenās Doktrinas" publikācijās. Vēl vairāk, mana informācija ļaus dziļāk izprast daudzdimensionālā institūta "Ramtan" lomu, par kuru jums jau paziņoja. Taču uzklausīt šī svarīgā evolucionārā Centra dzīvu darbinieku, jums vēl negadījās (smaida enerģija). Es vēl neaizmirsu jokot, ticiet man. Mēs šeit, piektajā dimensijā dzīvojam daudz pilnīgāku dzīvi, salīdzinot ar jūsējo. Jā, jūsu priekšā - dzīvs daudzdimensionālā zinātniski-pētnieciskā Institūta "Ramtan" darbinieks, kurš kā tā zinātnieks, arī bijušos laikos, vairākkārt iemiesojās četrdimensionalitātē. Pagātnē man nācās izpildīt tos darbus, par kuriem jums stāstīja El Morija. Un daži no jums šajā institūtā "Ramtan" strādāja vienlaicīgi ar mani. Mēs ne vienkārši radījām jaunus genomus priekš cilvēkiem un uz to bāzes radījām jaunas cilvēces populāciju. Mēs, kā daudzi visu gadsimtu un tautu eksperimentētāji, ieiesojāmies savos lolojumos, lai uz sava "Es" sajustu visas savu radījumu vērtības un nepilnības. Un es sveicinu tagad visus tos, kuri atceras šo neparasti interesanto un fantastisko darbu.
Kā mani uzrunāt? Mana dārgā, es pieradu pie tā, ka mani var uzrunāt daudzos vārdos. Daži mani zina pēc citiem iemiesojumiem un lieto iepriekšējos vārdus. Dabīgi, tagad man piektajā dimensijā ir savs vārds, taču es dodu priekšroku sarunā ar tevi dzirdēt manu pagājušā iemiesojuma vārdu, jo vairāk, ka Marinai tas patīkami (manu vectētiņu sauca Vladimirs Ivanovičs, un es par to teicu manam sarunu biedram).
Vladimir Ivanovič! Pastāstiet par savu dzīvi un darbu 5-jā dimensijā. Kādēļ, iepriekšējā dzīvē esošs daudzu virzienu zinātnieks: ģeoloģija, augsnes zinātne, kristālzinātne, mineroloģija, ģeoķīmija, bioloģija, bioģeoķīmija, meteoritina, filozofija un vēsture, jūs 5-jā dimensijā atkal sākāt strādāt genomu tematikā?
- Sāksim vienkārši ar dzīvi 5-jā dimensijā. Es pārgāju 5-jā dimensijā tūliņ pēc Pārejas īstenošanas. Nedaudz laika bija nepieciešams priekš manas pilnīgas reabilitācijas un radošā darba sākšanas. Tagad es skaidri saprotu, ka mani jaunajam darbam gatavoja vēl dzīves lsikā ceturtajā dimensijā. Tu nepieminēji mācību par Noosfēru pie kuras es nonācu vēl ceturtās dimensijas dzīves laikā. Pateicoties tiem zinātniekiem, kuri pieņēma un attīstīja tālāk. Man padomju varas laikā neizdevās dot pareizo šīs Mācības traktējumu, taču tā nobrieda manā apziņā un prātā pilnā savā veselumā. Un es sāku sprast, cik ļoti CILVĒKS saistīts ar visu planetāro dzīvi. Saistīts dzīļi, nesaraujami, mūžīgi. Nekādas nošķirtības no planētas. Nekādu hegemonisku uzstādījumu. Bet tikai visaugstākā garīgā vienotība, izteikta visu attīstošos dzīvības veidu saglabāšanā; atbildībā par to evolūciju; tiešā dalībā pašas planētas kā dzīvas, saprātīgas, garīgas Būtnes saglabāšanā. Man ceturtās dimensijas dzīvē nebija iespēju teikt visu manā galvā nobriedušo par cilvēka un planētas vienotības jautājumiem. Bet es devu virzienus tālākiem pētījumiem. Vēl nav publicēti daudzi mani pieraksti, bet tie būtu sevišķi vērtīgi tagad, kad mana zeme sāk iemiesot savu vadošo garīgā spēka uzdevumu. Acīmredzot, pienāca laiks neskumt par to, bet runāt caur četrdimensiju darbiniekiem no 5-ās diensijas. Taču jums nevajag domāt, ka mēs, piecdimensiju zinātnieki, bezdarbībā vai ierobežoti kontaktu daļā ar ceturtās dimensijas cilvēkiem. Daudziem no mums ir sakari ar zemes zinātniekiem. Arvien vairāk zinātnieku pasaulē parādās cilvēki ar daudzdimensionālām spējām. Vienīgā bēda tā, ka viņus tādā lomā nepieņem. Viņi radoši ar mums saistīti, taču spiesti klusēt, nenorādot saņemtās informācijas avotu. Tas - neizbāgams līdzjaunrades etaps. Mēs to labi saprotam, ļoti priecīgi arī par to. Visam savs laiks. Pienāks, un ļoti drīz, tas laiks, kad zinātnieki ar garīgām spējām, kļūs dažādu zinātņu galvenie. Un tad zinātnes pārcietīs kardinālas izmaiņas. Dzims zinātnes šauru specializāciju ietvaros, kas atkal ļaus, kā agrākos laikos, līdz Dualitātes Eksperimenstam, būt vienam pasaules uzskatam, vienai kosmisko likumu izpratnei, balstoties uz vienotu planētas apziņu, ietverošu visu dzīvības formu apziņas. Un šī apziņa nesīs visu, visu, visu veselum, harmonisku attīstību, vienotu ar visu kosmisko dzīvību/dzīvi.
Droši vien, pirms es pāreju pie stāsta par manu darbību "Ramtan" Institūtā, jāpastāsta par Noosfēras jauno koncepciju, kā es to tagad redzu. Un šis redzējums manī nobrieda vēl dzīves laikā ceturtajā dimensijā, taču nebija iespēju to aiznest ne līdz zinātnieku pasaulei, ne līdz parastajiem cilvēkiem, kaut arī daudzus interesēja Noosfēras koncepcija.
NOOSFĒRA - pats termins ne tik vienkāršs. Tā ne vienkārši Domu, Saprāta Sfēra kā to daži traktē līdz šim laikam. NOO numeroloģiski nozīmē "15-16-16". Tas jums par kaut ko runā? Nelikšu mocīties atminējuma gaidās. Tie cipari saistīti ar genomu tematiku. Protams, pirmais, kas jums ienāk prātā, ka cipars 16 kaut kā saistīts ar 16-mit dimensiju Visumu. Tas gan pareizi, gan, tanī pat laikā, diezgan vienkāršoti. Visi trīs šie cipari kopā ar sevi pauž jaunā Genoma kodu priekš cilvēces nākošās Rases. Jums jau no El Morija ziņojumiem zināmi Genomu kodi, kuri bija radīti uz mūsu planētas cilvēces Pamata Rases formēšanas. Jūs varat šīs publikācijas paskatīties. Tas kods eksistē sen. Taču tagad pienāca laiks to aktivizēt un transformēt jaunajā evolūcijas etapā. Ar to arī tagad nodarbojas "Ramtan", kas turpina eksistēt un attīstīties. Jums jāatceras, ka dažādas vienas un tās pašas iestādes, dažādas struktūrdaļas var funkcionēt planētas dažādās dimensijās. Un katrā vibratīvajā līmenī tiek risināti savi specifiski uzdevumi. Taču vienmēr ir viens posms, kas aicināts apvienot vienā veselumā visas izstrādes. Tāds posms ir arī "RAMTAN" Institūtā. Tas atbild par cilvēces jaunā Genoma dzimšanu, kurš ne tikai cilvēku darīs daudzdimensionālāku un daudzplānīgāku, bet ļaus sākt augšupeju, lai ievietotos visas palnētas Dzīvības/Dzīves Vienotībā. Pie šī jautājuma es vēl atgriezīšos ar paskaidrojumu. Bet tagad gribu vēlreiz teikt, ka izpratne NOOSFĒRA eksistē arī tagad, taču pilnīgi citā saprašanā. Un es, kopā ar saviem smalkmateriālajiem kolēģiem, turpinu to attīstīt. Esmu laimīgs, ka šī darba sākumu es izpildīju, atrodoties četrdimensionalitātē. Kādēļ?" - jautāsiet jūs. Tādēļ, ka šīs izpratnes daži aspekti, kā kosmiskas parādības, labāk redzamas, uzskatāmākas, tieši četrdimensionalitātē. Un man to izdevās redzēt, noformulēt un saprast, kā labāk nemaz nevar iedomāties. Es gribu apstāties pie viena no iepriekšējiem Noosfēras izpratnes traktējumiem un tās nozīmīguma priekš planētas un visas cilvēces garigās evolūcijas. Gribu to atgādināt sekojošā variantā: "Cilvēki, kā īpašs garīgs kosmisks spēks ar sevi pauž visas planetārās dzīvības evolūcijas galveno sviru {рычаг ?}". Iespējams, jūs varat sastapt ne gluži saprotamu formulējumu par to, ka cilvēki ir visas planetārās dzīvības un planētas, kā augsti garīgas būtības, "ģeoloģiskais spēks". Daži baidījās apzīmējuma "ģeoloģiskais spēks", primitīvi uzskatot ģeoloģijas zinātni, kā izzinošu akmentiņus un derīgo izrakteņu atrašanas vietas. Taču es šim terminam piešķīru citu nozīmi, kuram, ceru, jūs piekritīsiet. Jo taču, ĢEO - tā Zeme! Tādēļ es arī nosaucu cilvēci zemes , t.i. planetārais, evolūcijas spēks. Tas - gan kustības spēks, gan, vienlaicīgi, atbildība par visas planētas attīstību.
Kad es pārgāju 5-jā dimensijā, tad nostiprinājos ne tikai savā jaunajā Noosfēras redzējumā, bet arī šī virziena pareizībā cilvēces jaunās Rases attīstībā. Tādēļ ka pārliecinājos, ka Noosfēras izpratne ietver genomu izstrādes jaunu dzīvības formu radīšanā un, it īpaši, cilvēces. Saprotiet, kur šīs apjomīgās izpratnes noslēpums? Noosfēra ietver visus iespējamos variantus dzīvības izveidošanai uz planētas visos viņas telpas-laika nogriežņos. Pie tam, tiklīdz cilvēce iemanto jaunus garīgus parametrus un nostiprina tos reālā dzīvē, tā Noosfēra mainās un pilnveidošanās procesi iegūst jaunu, evolucionāri veiksmīgāku {продвинутый ?} raksturu. To varētu apzīmēt arī ar terminu ĢEOSFĒRA, taču tam ir kopīgāks raksturs. HOOSFĒRA taču izsaka arī planētas dzīvības genomiskos sakarus. Un jums vēl nāksies palūkoties uz šo vārdu kā uz daudz pilnīgāku genomisku kodu: "15-16-16-19-22-6-18-1". Tas - tās pašas nākošās sestās rases iešifrēts genomiskais kods, par kuru kļūs tagadējā cilvēce.
Dotajā etapā mums ir tieši NOOsfēra, bet situācijai attīstoties, mums būs sfēra, apzīmējama ar citu terminu, ar citu "pievienojumu" {"приставкой ?}. Taču pagaidām strādājam tieši ar Noosfēras radīšanu un realizāciju. Saprotiet, ka stingri tas izpaužas ne ar vārdiem, bet ar citiem kodiem. Jums jau pierasti operēt ar skaitliskiem apzīmējumiem. Jūsu tagadējās attīstības etapā tas pilnīgi normāli. Pārejot augstvibrāciju pasaulēs, jūs iepazīsieties arī ar citām apzīmējumu iespējām, informatīvi apjomīgākiem un precīzākiem. Taču man tagad gribētos parunāt ne par to.
Atgriezīšos pie Noosfēras jēdziena, manis dota dzīves laikā četrdimensionalitātē. Kādēļ es pie tā atgriežos? Lieta tā, ka pats šī jautājuma skanējums planētas telpā deva signālu cilvēces jaunā Genoma izveidošanai. Bez manis arī citi zinātnieki sāka attīstīt šo jēdzienu, izmantojot katrs savu Noosfēras, kā planetāra mēroga evolucionārā virzītājspēka saprašanu. Jūs jau saprotiet, ka informācijai, skanošai telpā vienmēr ir sava izstarojuma avots. Un mēs pieņēmām, šo avotu. Attīstot šo jēdzienu, mēs kļuvām planētas jaunās idejas ģeneratori ar cilvēces evolūcijas palīdzību. Iedarbojās starptelpu un starpdimensiju sakaru mehānisms. "Ramtan" institūts eksistēja un mēs, to neapzinoties, kļuvām tā līdzdarbinieki. Visi cilvēki, kurus šī ideja ieinteresēja, vienā vai otrā veidā atbalstīja tā eksistēšanu,ielejot viņā dzīvības enerģiju. Tā sāka rasties jaunā cilvēces Rase. Tur es saredzu ideju pēctecību un planetārās vienotības dažādu pasauļu saistību.{сопряжённость ?}.
Bet tagad atgriezīsimies pie mūsu sarunas galvenās tēmas.
Un atkal es secinu, ka pasaules, lai kādas tās būtu, savstarpēji saaužas ļoti cieši. Pat tās pasaules, kas dažādu telpas-laika parametru ierobežotas un nav paredzētas tiešai saziņai vienai ar otru, pat tām ir vienota attīstības programma. Tādēļ, ka tās visas -planetārās Noosfēras šūniņas. Visas izpilda noteiktus evolucionārus uzdevumus, kuri koordinējas kopējā planetērā organismā. Un to svarīgi saprast, kad mēs sākam no mūsdienīgām pozīcijām, runāt par cilvēces jaunās Rases formēšanu. Pie tam, es tūliņ ieteicu saprast, ka runa ir ne tikai par cilvēces dažādām dimensijām, bet par visu cilvēka evolūcijas paveidu/varietātu kopumu uz mūsu planētas. Tieši tādas izstrādes mēs veicam "Ramtan" Institūtā. Un tie - planetārie mērogi cilvēces jaunā veida radīšanai.
El Morija tagadējā laikā mūsu žurāla "Mirovoi Čenneling" lappuēs stāsta cilvēces Pamata Rasu vēturi. Jūs ar to varat sīki iepazīties. Un, lasot šīs rindas, katrs no jums domā - bet kas tālāk? Pamata rasu jau vairāk nav, to attīstība vairāk neplānojas. Taču būs jauna Rase, par kuru gribas uzzināt pēc iespējas vairāk. Vai mums ir izredzes kļūt par šīs Rases Genoma nesējiem? Un kādā nākotnē tas plānojas? Visas izmaiņas, par kurām mums stāsta Skolotāji, notiekošas ar mūsu daudzdimensionālajiem ķermeņiem, tā jau mūsu, kā nākošās Rases radīšana? Vai vēl agri par to runāt?
Draugi! Jebkurā gadījumā, lai arī kā mainītos "Slepenā Doktrina", mēs visi atrodamies uz cilvēces Garīgās Rases radīšanas sliekšņa. Jā, to jau nevarēs nosaukt Pamata Rase, tādēļ, ka sākotnējai mēness-zemes dzīvības plūsmai pievienojās ļoti daudz papildus genomiskās informācijas. Izejot no Dualitātes Eksperimenta, atgriežot savus Dievišķos Sākumus, cilvēki, dabīgi, gatavojas nopietnām izmaiņām savās struktūrās. Un mēs Institūtā "Ramtan" gatavojam jauno Genomu priekš principiāli citas cilvēces Rases, iemiesojošas Garīgās attīstības principus un apveltītu ar savām daudzdimensionālām, Dievišķām spējām. Tomēr, atgriezt savu Dievišķīgumu un būt apveltītam ar daudzdimensionālām spējām, var arī tagadējos ķermeņos. Tad, par ko runa? Kādu cilvēku rada "Ramatan" Institūta zinātnieki?
Par cik runa bija par cilvēces jauno Rasi, un es teicu, ka tā saistīta ar pilnīgi jaunu cilvēka garīgās attīstības līmeni, tad, dabīgi, rodas jautājums, bet kāpēc gan mums neatgriezt tos mūsu iepriekšējos iemiesojumus, civilizācijas, tautības, kuru pārstāvji mēs bijām līdz iemiesošanās momentam Dualitātes Eksperimentā? Mēs taču zinām, ka bija augsti attīstītas civilizācijas, atstājušas pasaulei milzīgu, dažkārt vēl neatšifrētu mantojumu. Kādēļ mums neatgriezties nedaudz pie tā, atpakaļ,un saprast, kādi mēs bijām? Draugi, mēs zinām, ka tādas domās apmeklē daudzus cilvēkus. Tomēr, dzīve vienmēr iet uz priekšu, un mīņāties uz vienas vietas nenākas. Zeme mainās. Un, galvenais, jums jāsaprot, ka Dualitātes Eksperiments jūs neatmeta atpakaļ. Gguži pretēji, tas deva bāgātīgu darba pieredzi un dzīvību/dzīvi, kopīgu ar planētu, sarežģītos, zemu vibrāciju matērijas apstākļos. Šis Dualitātes Eksperimenta izpildīšanas periods ļāva daudziem trīsdimensiju dzīvības atzariem pacelties ceturtajā dimensijā. Aizdomājaties par šo faktu! Cilvēki un citas dzīvības formas, izzinot trešās dimensijas dzīvi, sāka vibratīvi un evolucionāri pacelties augsšup! Tas taču nebijis progress! Vēl vairāk, tieši šajā periodā sāka savienoties dzīvības un notika augšupejošo un lejupejošo svolūcijas atzaru ģenētiskā sajaukšanās. Tad kādēļ mums atgriezties tajā pagātnē, kuru mēs jau izgājām? Jā, bija augsti attīstītas civilizācijas. Taču mēs glabājam savā eksistējošā Genomā pieredzi, saņemtu tajās civilizācijās. Vēl vairāk, dzīvojot tanīs civilizācijās, mēs gatavojām Dualitātes Eksperimentu. Un, to izpildot, mēs radījām jaunu platformu priekš visas planetārās dzīvības garīgā pacēluma. Un tagad mums ir iespēja pakāpties uz daudz augstāku garīgās attīstības pakāpienu.
Es gribu aiznest līdz jūsu apziņai to faktu, ka mums ir iespēja tūliņ pakāpties uz daudz augstāku evolūcijas pakāpienu. Tā iekārtots cilvēks un eksistējošais Genoms ļauj to izdarīt. Vienkārši ar tā palīdzību atjaunosies bijušās zināšanas un prasmes un jūs gribēsiet kļūt daudz produktīvāki, radīt, balstoties uz visas saņemtās pieredzes gan jaunu Ēru, gan Jaunu Cilvēku. Galvenais, kas pie jums atgriežas tagad, tad tā tieksme/tiekšanās {порыв ?} BŪT GARĪGAM SĀKUMAM UZ PLANĒTAS. Tas brīnišķīgs tiekšanās uzplūds! Un nedomājiet, ka kādam tā nav. Tas ir visiem. Taču vieni cilvēki tam atver ceļu apzināti, bet citi darbojas tā enerģētiskā vadībā, neapzinoties to, ka impulsi noteiktu radošu darbību īstenošanai iziet no personīgā Genoma dziļumiem. Tādēļ mēs pastāvīgi runājam par eksistējošā Daudzdimensionālā genoma aktivizēšanu. Tas svarīgs jūsu jaunās dzīves moments. Es uzskatu, ka tagadējo jūsu dzīves periodu droši var nosaukt kā jaunu. Tādēļ, ka pēc Dualitātes Eksperimenta atcelšanas, jūs sākāt jaunu dzīvi. apstiprinot citas attīstības un pilnveidošanas programmas, gan visas planetārās dzīvības, gan savu personīgo struktūru.
Bet tagad sāksim runāt par cilvēces Jaunās Rases tapšanu. Un es pastāstīšu par mūsu darbu Institūtā "Ramtan".
No tā senā laika, kad tas bija izpausts ceturtās dimensijas pasaulē Āfrikas dienvidos, pagāja pietiekami ilgs laiks. Institūts, kurā es tagad strādāju, ir tā "Ramtan" Laboratorijas pēctecis, par kuru jums paziņoja El Morija. No tā laika "Ramtan" aizgāja, priekš savu programmu izpildes, augstākajās dimensijās. Ir nodaļa piektajā dimensijā, bet ir arī daudz augstākās. Konkrēti, es esmu 5,6 un 7 dimensiju Institūta darbinieks. Un tā ļoti parasta parādība priekš mūsu pasaules zinātniekiem.
Bet tagad par to, kā kopš tā laika izmainījās mūsu Institūta darbība. Pirmkārt, no Laboratorijas tas pārvērtās par Institūtu. Vēl vairāk, paaugstinājās tā vibratīvais līmenis. Un agrāk Laboratorijā "Ramtan" strādāja speciālisti ne tikai no Zemes, bet arī dažādu galaktiku zinātnieki. Tagad mūsu Institūts pārveidojās visas mūsu galaktikas "Piena Ceļš", kā arī visa Visuma zinātniskajā bāzē. Nedomājiet, ka es pārvērtēju mūsu Institūta nozīmīgumu. Tas, dabīgi, ne viens tāds. Ir visai liela līdzīgu Institūtu struktūra un es lepojos, ka strādāju vienā no tiem. Pateicoties visas struktūras līdzīgu Institūtu līdzsadarbībai, nodarbojošos ar dažādu ģenētikas veidu radīšanu, mēs varam ar lielu precizitātes pakāpi radīt tieši tādus Genomus, kādi nepieciešami priekš mūsu planētas katras dzīvības formas, kā arī - priekš pašas Zemes. Pēdējā mums palīdz planetārās ģenētikas speciāla Laboratorija, eksistējoša mūsu Galaktikas robežās. Faktiski, ne mēs radām planetāros Genomus, taču mēs ņemam dalību Zemes planetārā Genoma izmaiņu nostiprināšanā, pārvēršot tos darbojošos un ietilpstošos visu dzīvības formu ģenētiskās programmās. Tas jau - tipisks mūsu darbs. Tādēļ jums ir vērtīgi iedziļināties sava eksistējošā Genoma atmiņā un jūsu Sirds pateiks priekšā, par cik tās attīstība vienmēr bija saistīta ar planetārā Genoma attīstību un atbilstošām izmaiņām. Teorētiski tas, ceru, ir skaidrs. Bet, lūk, prakstiski to izpildīt ne tik viegli. Tādēļ arī radīts speciāls Institūts, kas izpilda līdzīgus darbus. Taču, mani dārgie draugi! Bez cilvēces apzinātas palīdzības, radīt mums dažkārt grūti. Tādēļ arī risinu ar jums šo sarunu ar tik ilgu ievadu, kas dažiem var likties lieks un nogurdinošs.
Un tātad, "Ramtan" Laboratorija bija izvesta augstākās dimensijās; pārveidota starpgalaktiskas nozīmes zinātniski-pētnieciskā Institūtā. Bez ģenētiska rakstura izstrādēm, Institūts nodarbojas ar pašas planētas jaunu struktūru radīšanu un iemiesošanu. Mums priekš tā ir speciālas apakšnodaļas. Tās savā darbā saistītas ar Visuma otrā un ceturtā Garīgā Centra speciālistiem. Un tādēļ jau jums pazīstamā planētas Zeme Globusu jaunā struktūra tika izstrādāta ar mūsu dalību. Un arī tagad mēs pastāvīgi strādājam pie tās pilnveidošanas un iespēju paplašināšanas atbilstoši saņemtajām planetārās evolucionārās attīstības jaunajām programmām.
Beidzot, mēs tad arī nonācām pie cilvēces Jaunās Rases Genoma iztrādes galvanajiem nosacījumiem {положениям ?} , tādēļ ka bez planētas Globusu jaunās struktūras tas nebija iespējama. Tikai atbilstoša strukturāla sistēma atbalstīs jaunā Genoma radīšanu un attīstību. Kā redzat, viss savstarpēji saistīts.
Sākšu ar to, ka Jaunā Rase vēl nedzima galīgi izveidota Genoma veidā. Arī mēs, "Ramtan" Institūtā, strādājam tās radīšanā un vēl vairāku galaktisko laboratoriju un institūtu speciālisti. Dualitātes Eksperimentā saņemtās pieredzes apkopošanai jānoved pie noteiktiem secinājumiem un atbilstošiem eksperimentiem. Tie izpildas vienlaicīgi ar cilvēces iziešanu no Dualitātes Eksperimenta. Lai tas jūs nebaida. Nekāda vardarbība uz jums nenotiek. Vienkārši, daži elementi nākošā Genoma jau tagad gatavi priekš iemiesošanās un tādēļ mēs tos piedāvājam izmēģināt tiem brīvprātīgajiem, kuri vienmēr atrodas priekš sadarbības ar mums. Šie darbinieki ir cilvēki, dzīvojoši gan četrdimensijā, gan arī piektajā dimensijā. Sevišķi vērtīga to dalība, kuri atrodoties piektajā dimensijā, stājas pie jaunā Genoma elementu iemiesošanas, piekrituši turpmāk doties iemiesojumā četrdimensionalitātē, bet dažreiz pat trešajā dimensijā. Tādēļ, ka jauais Genoms paredzēts priekš cilvēces dzīvības/dzīves visās dimensijās.
Tur nav nekā bīstama, tādēļ ka mēs neveicam dažādu variantu atlasi tādiem paņēmieniem. Tādas metodes - pagātnē. Visus variantus, ar to iespējām un paredzamām sekām, var aprēķināt {просчитать ?} mūsdienīgu zinātnieko pētījumu metodēm. Taču mēs jau sen pārgājām uz jaunu ģenētisko programmu pakāpenisku iemiesošanu. Tā notiek ne tikai ar cilvēci, bet arī ar citām planetārās dzīvības formām. Pie tam, ja runāt par cilvēci, harmoniski iebūvējas {встраивается ?) jaunajā Genomā tā garīgo civilizāciju pieredze, ar kuru cilvēce jau apveltīta. Tas - sevišķi svarīgs moments jaunā Genoma izstrādē. Nekas netiek atmests. Cilvēks pakāpeniskas evolūcijas procesā kļūs visas daudzdimensionālās pieredzes ieguvējs un nesējs, saņemtas kā uz Zemes tā arī Kosmosa citās pasaulēs. Man patīk, ka es par to runāju mūsu Zvaigžņu Vienotības Uguns sagaidīšanas momentā. Un jums jau zināms, kādu informāciju priekš jums katra tā atnesa, priekš visas planetārās dzīvības/dzīves.
Gribu teikt, ka mēs cieši sadarbojamies ar Kosmiskajām Ugunīm, kā ar augstigarīgām būtībām. Vēl vairāk, atsevišķas Svētās Ugunis ir saistošas enerģijas pie sarežģītu mūdienīga Genoma struktūru radīšanas. Sevišķi nepieciešamas pie planētas Globusu struktūras pilnveidošanas, un tātad, arī pašas planētas Genoma.
Viss teiktais - mūsu iepazīšanās izejas punkts ar cilvēces Jauno Genomu.
Es jums pastāstīšu par planētas Zemes cilvēces Jaunās Rases galvenajām raksturīgākajām īpatnībām/savdabīgumu. Pie tam, atceraties, ka es tagad runāju par visu Zemes cilvēci, bet ne tikai par jūsu TLK cilvēci četrdimensionalitātē. Un tikko teiktais ir pirmais un galvenais Jaunās Rases raksturojums. Labākai izklāstāmās informācijas saprašanai, atgādināšu pamata izmaiņu principiālus momentus, notiekošus uz planētas Zeme.
Vispirms, laika izmaiņa. Dabīgi, mēs radām Genomu priekš cilvēces, kurai nāksies dzīvot pēc laika parametriem "13:20", ņemot vērā tālākās izmaiņas laika spirālē.
Otrkārt, izmaiņas telpas-laika kontinuuma parametros. Turklāt, ne tikai tā TLK, kurā jūs dzīvojiet , bet visos TLK , eksistējošos uz planētas. Ar iespējamo izmaiņu perspektīvām, saplūsmēm, savienošanām. Tā kā jaunais Genoms aicināts ļaut cilvēkiem brīvi mainīt savu stāvokli uz planētas telpas-laikā. Tas - viens no svarīgākajiem uzdevumiem. Pie tam, cilvēki varēs brīvi pārvietoties arī iepriekšējos TLK variantos, kā arī nākošajos, kurus viņi sāks izkārtot. Tagad šīs spējas apgūst daži piektās diemensijas speciālisti, bet nākotnē šīm spējām būs apveltīti visi cilvēki.
Trešais, ar Genoma palīdzību nepieciešams dot cilvēcei iespēju būt vienotā garīgā struktūrā. VIENOTĪBA kļūs tā platforma, kas Zemes cilvēci veidos par patiesi kosmisku civilizāciju. Šis jaunais Genoms, pateicoties viņā ieliktajai Vienotības informācijai ar visām dzīvības formām, ļaus mūsu planētas cilvēcei kļūt pilntiesīgai dzīves dalībniecei visā Saules sistēmā Galaktikā Piena Ceļš un pārliecinoši iziet starpgalaktiskos plašumos. Es runāju ne par atsevišķiem kontaktiem - tādi arī tagad ir. Es runāju par spējām un cilvēces atbilstošu dzīves veidu. Līdz ar to, izmainīsies arī planetārā dzīve. Lieta tā, ka mūsu Institūtā radāmais Genoms priekš cilvēces ir svarīgs pakāpiens Vienota Daudzdimensionāla Genoma radīšanai, par ko jums jau paziņoja mūsu Skolotāji. Un tas, ko es šeit iepriekš atzīmēju, paredzēts kā pakāpiens uz tā radīšanu.
Ceturtais, Jaunā Rase spēs dzīvot visās stihijās pilnīgi brīvi. Iespējams, kādiem no jums zināms par to, ka senatnē uz Zemes eksistēja Rases, priekš kurām Stihijas nebija šķērslis. Visi tanīs dzīvoja brīvi; mainīja savu atrašanos - ūdenī, ugunī, gaisā, zemē... Viņus nekādi stihiskie spēki nebaidīja. Tā arī - Vienotas dzīves izpausme. Jaunā Rase šīs, Vienotības iespējas ar stihiskajiem spēkiem, pakāpeniski iemantos šīs iespējas, taču uz pilnīgi jauna mijiedarbības līmeņa. Šo momentu sevišķi svarīgi atzīmēt - kā stihisko līdzsvarotību uz planētas. Protams, tas nenotiks tik ātri, lai jūs to izmantotu šajā, tagadējā dzīvē. Ceru, ka daudzi no jums kļūs par cilvēka jauno iespēju šīs sastāvdaļas izstrādātājiem - jo šī - ilglaicīga perspektīva cilvēces jaunā Genoma ieviešanai. Taču nerunāt par to vairs nevar. Tādēļ, ka katrs no jums šīs iespējas var tuvināt jau tagad, strādājot līdzsadabībā ar Stihiju Kodolu.
Saprotiet, visi ceļi, kuros jūs tagad ved Skolotāji, palīdzot iziet no duālās eksistēšanas, vienlaicīgi ir arī pamatu ielikšana cilvēka jaunajām iespējām. Tātad - visas cilvēces jaunā Genoma. Man gribas vēlreiz pasvītrot savu domu. Lai arī, pieņemsim, tikai neliela daļa cilvēces sāks auglīgi sadarboties ar Stihiju Kodolu. Taču viņu pieredzi mēs varam ielikt jaunā Genoma radīšanā jau priekš visas cilveces.
Vladimir Ivanovič! šī neparastā īpašība prasa paskaidrojumu. Kādēļ Jūs to akcentējiet? Ar ko šī īpašība saistīta - ar īpašiem ķermeņiem, ar kādiem cilvēce būs apveltīta?
- Bez šaubām, cilvēcisko ķermeņu kopējais skaits un īpašības it nemaz nebūs līdzīgi tagadējiem ķermeņiem. Taču runa ne par ķermeņu īpatnībām. Šeit ir viens principiāls moments cilvēka mijiedarbībā ar Stihijām. Vienošana, sasniegta visā planetārajā dzīvē, darīs cilvēcisko struktūru Stihiju postījumiem neaizvainojamu {не уязвимой ?}. No otras puses, pašas Stihijas spēs cilvēkam nenodarīt kaitējumu savas planetārās darbības rezultātā. Un vispār, arī citām dzīvības formām.
Iespējams, nepieciešami vēl daži paskaidrojumi jauno genomu radīšanas jautājumos, priekš jebkuras dzīvības formas. Vienmēr ir pieejams tīras pieredzes materiāls, eksistējošo genomu iespēju attīstībai. Dabīgi, pirmām kārtām tas tiek pieņemts kā pamats. No otras puses, mēs ar pateicību pieņemam pieredzi arī no citām mūsu Galaktikas pasaulēm, citām galaktikām. Pasauļu pieredzi, kurās mēs paši attīstījāmies. Tagad tādu informāciju uz Zemi atnesa Zvaigžņu Vienotības Uguns. Bet eksistē arī zinātniskās izstrādes, kuras novērtēt var, kā jau es teicu, bez speciāliem eksperimentiem. Mums jau tādas iespējas ir. Mēs sen vairs nestrādājam ar "zinātniski eksperimentālu meklējumu" metodēm, ko plaši izmanto četrdimensionālā zinātnē.
Piektais - un tas svarīgs moments visas Jaunās Rases īpatnību saprašanai - Jaunā Rase kļūs daudzdimensionāla ne tikai tādā nozīmē, ka varēs dzīvot visās dimensijās, bet tanī nozīmē, ka tā saistīs visas dimensijas ar sevišķu VIENOTĪBAS enerģiju. Pie tam, netiek traucēta planētas struktūra pēc dimensijām vai TLK, vai pagaidu koridoriem. Netiek traucēta Zemes Globusu struktūra, kaut arī, iespējams, tā kļūs cita uz momentu, kad cilvēkos iemiesosies Jaunās Rases Genoms. Tā Vienotība, kuru cilvēce nesīs gēnu līmenī, izpaudīsies Zemes visas dzīvības sevišķā saliedēšanās spēkā. Tikai Daudzdimensionālā Genoma līmenī, cilvēks, esošs apveltīts ar tādām spējām, var kļūt patiess Pasauļu radītājs - no vismazākā kukaiņa Pasaules, līdz Visuma Pasaules. Un iziet šo ceļu iespējams tikai no Vienotības, nosacīti sakot, no zemes dzīvības formām. Tikai kļūstot vienots veselums ar visu savas planētas dzīvību var pareizi saprast vienotības radīšanas metodes ar globālākām visuma sistēmām. Tikai apzinoties sava "Es" Vienotību ar zemes dzīvību/dzīvi, var stāties pie Visumu radīšanas. Citādi šajā jaunradē var ienest enerģijas, neatbilstošas Dieva-Radītāja nodomam.
Un šajās pārveidošanās mums neatlaidīgi palīdz 16-mit dimensiju Visuma speciālisti. No vienas puses šis Visums iziet tapšanas stadiju, izmantojot arī mūsu palīdzību. No otras puses, tas apdzīvojams. Tur eksistē augsti attīstītas civilizācijas. Viņa Saule uzņem savu garīgo spēku. Mūsu 13-tā dimensija - Visuma Centrālā Saule - pastāvīgi transformējas sevišķā šī jaunā Visuma Saulē. Un mums ir ļoti cieši kontakti ar šī Visuma radītājiem, kā arī ar viņu laboratoriju un institūtu zinātniskajiem darbiniekiem.
Vladimir Ivanovič! Pēc mūsu sarunas iespējām, jautājumi burtiski "izraujas" no manis! Sākumam jautājums par to Vienotību, kas iezīmēta kā Jaunās Rases piektā raksturīgākā īpatnība. Ja attīstīt sesto slāni (Augstākā "Es" slānis) un mums eksistējošā Genoma Dievišķo Slāņu grupu, vai tad nevar sasniegt tādu Vienotību, par kuru Jūs tikko stāstījāt? Tagad rit periods, kad mūs māca aktivizēt savu Genomu, un mēs to darām.
- Jā, es pilnībā piekrītu tev. Eksistējošā Genoma aktivācija ne vienkārši vajadzīga, bet ir absolūts priekšnosacījums priekš jaunā Genoma radīšanas un tālākas apgūšanas, kuru mēs radām. Kur atšķirība daļā Vienotības enerģiju? Jums laiks saprast, ka jūsu izaugsmes garīgās kategorijas īstenojas pakāpeniski. Tādēļ es augstāk atzīmēju ka jaunā Genoma dažus elementus mēs jau sākam pielietot atsevišķos gadījumos. Vispirms nepieciešams pilnība apgūt eksistējošā Genoma iespējas bet jums tās tagad šķie īsteni bezrobežīgas. Un pēc tam jūs paši sapratīsiet, ka šī apgūšana jūs izvedīs uz jaunu pakāpienu, no kura jums pašiem būs vēlēšanās doties tālāk uz priekšu. Bet mēs taču zinām, ka tas likumsakarīgi. Un tādēļ radām Genomu ar jaunām iespējām. Ceļš pie Dieva - bezgalīgs. Un Vienotības apgūšanai ir nebeidzams daudzums pakāpienu. Mēs runājam par to pakāpienu, uz kura cilvēce var kļūt spēcīga Garīga Kosmiskā Rase. Un tas obligāti īstenosies!
Cienījamais Vladimir Ivanovič! Cik es sapratu, jūs runājiet par visai attālu cilvēciskās Rases nākotni? Tagad El Morija mums stāsta par cilvēces Piekto Rasi, nosaucot to nosacīti "pamata". Nākošā būs - Sestā? Par kādu runājiet Jūs?
= Mani mīļotie zemes darbinieki! Es saprotu jūsu nepacietību uzzināt, kas jūs sagaida tuvākā nākotnē. Tiešām, beidzas Lielais Planetārais Aplis, un jums stāv priekšā līdz tā beigām nodzīvot vēl, kā minimums, divas Rases. Jau ne "pamata" bet pēc savām īpašībām, ļoti tuvu piektai rasei. Tā būs likumsakarīga jūsu Genoma pilnveidošana. Vai var šīs Rases nosaukt - sestā vai septītā? Domāju, ka nav nepieciešams steigties uz priekšu un jau kaut ko noteikt. Šī procesa sīkumus jums stāsta El Morija. Rases var apzīmēties ne obligāti ar cipariem, bet vairāk pēc saviem īpatnību raksturojumiem. Un tagad jūsu TLK vienlaicīgi ir agrāko Pamata Rasu pārstāvji; un piektās Rases pilnā tās lieliskumā un nākošo divu Rasu pārstāvji. Pamatā, tie ir tie, kuri pastiprināti strādā pie savas transformācijas, tanī skaitā, arī genomiskās. Cik laika tas aizņems? Pietiekami daudz, taču tam nevajag jūs mulsināt, tādēļ ka jūsu Augšupejošais Ceļš brīnišķīgs. Un var, burtiski, izbaudīt katru tā periodu. Nepieciešams tikai pareizi saprast notiekošo un saņemamo rezultātu uzticami uztvert. Es taču stāstu par Jaunās Rases Genoma radīšanu "Ramtan" Institūtā, kas tiek plānota savai pilnvērtīgai attīstībai Sestajā Lielajā Planetārajā Aplī. Šajā Aplī tiek plānota arī cita planetārās struktūras uzbūve. Un tādēļ arī daudzi procesi noritēs pilnīgi citādi, kā tagad, pat ņemot vērā eksistējošās sistēmas visas lieliskās iespējas.
Vladimir Ivanovič! Uz Zemes veic Lielo Eksperimentu. Un es nerunāju par Dualitātes Eksperimentu, bet par Lielo Eksperimentu jaunās, daudzdimensionālās cilvēces Rases radīšanu, jaunas kosmiskās Rases. Viss ko jūs stāstījāt attiecas uz tās radīšanu? Kad priekš tās būs radīts Genoms, Lielais Eksperiments beigsies?
- Es sapratu. Un atzīmēju, ka jautājums pareizs un aktuāls evolūcijas procesa saprašanai ne tikai uz mūsu planētas, bet arī mūsu Galaktikā. Protams, tas skar arī Visumu, taču, pirmām kārtām, mūsu Galaktiku Piena Ceļš. Jā, mums radāmā daudztelpiskā kosmiskā Rase paredzēta iezīmēt Lielā Eksperimenta pacēluma kulmināciju. Bet tas nenozīmē, ka ar Genoma gatavību Eksperiments tūliņ beigsies. Tas pāries Jaunās Rases asimilācijas fāzē, iesākumā Zemes apstākļos, bet pēc tam arī Galaktikā. Uz to aizies miljoni gadu. Taču priekš Genoma radīšanas, domāju, Lielais Eksperiments beigsies. Taisnība, mēs tagad nevaram ierobežoties uz to, cik tālu mūz aizvedīs šis aizraujošais darbs. Tādi grandiozi projekti, kā Lielais Eksperiments, vienmēr iemanto jaunu pavērsienu un izpildījumu stadijas. Taču iespējams, Zeme izpildīs savu etapu. Un Lielais Eksperiments pāries galaktiskās transformācijas fāzē.
Kādēļ es jums par to tagad gribēju pastāstīt? Jums, kuri ar grūtībām iziet no smagās duālās eksistēšanas. Jums, kuriem tik ļoti gribas pārmaiņu vēja, uz labāku pusi, svaigu malku! Jums, ar kuriem mēs pabeidzām nesalīdzināmi unikālu Eksperimentu! Atbilde virspusē, mani mīļotie. Jūs paši saprotiet, ka nākotne tiek vienmēr radīta iepriekš. Priekš jums dzīve piektajā dimensijā - jūsu nākotne. Priekš mums, piektās diemsnijas iedzīvotējiem - Zemes un zemiešu nākotne - jau atrodas aiz tekošā Cikla robežām, jaunā Ciklā. Mēs kopīgi radām mūsu kopīgo nākotni. Jā, mēs to radām kopīgi! Un priekš tā es ar jums arī runāju, dalos ar informāciju, par nākošās Rases radīšanas virzieniem, lai jūs saprastu, ka varat arī savā tekošajā dzīvē radīt, kopā ar mums, mūsu kopīgo nākotni.
Un tātad, uzklausiet mani līdz beigām. Esmu nodomājis jums parādīt, ka Jaunās Rases radīšanas process, par ko tagad runājam, sākās jau tagad, neskatoties uz to, ka jums un mums vēl stāv priekšā mūsu eksistējošā Genoma atklājumu un evolucionāro pārveidošanu ilgs ceļš. Es neizdalu īpašā kategorijā Institūta "Ramtan" darbiniekus. Mēs izzinām un radām unikālus ģenētiskos materiālus, esot arī paši, kā jūs, tāda Genoma, nesēji. Un tiesa, tas pilnveidotāks un atvērtāks savās iespējās, salīdzinot ar jūsu. Taču arī četrdimensionalitātē Genoms cilvēkiem aktivizēts visai dažādi. Bet mēs tagad runājam par iespējām, nekā par konkrētu cilvēku sasniegumiem.
Mani dārgie! Ka bez jūsu eksistējošā Genoma aktivācijas neiespējama ne viņa pamata pārveidošana, ne Jaunās Rases Genoma dzimšanas nākotne. Lieta tā, ka katrā darbojošās Genomā ir sevišķi mezgli, "detaļas" (grūti izvēlēties precīzu apzīmējumu, piedodiet), bez kuru attīstības un aktvizēšanas neiespējami cilvēku, vai Rasi, pārvest uz eksistēšanu ar jauno Genomu. Nevajag domāt primitīvi, ka viens Genoms izņemas, bet cits tiek atstāts (smaida enerģija). Tas ne tā. Notiek cilvēka eksistējošā Genoma izmantošanas pakāpeniska saņemamo pieredzes datu apstrāde. Un, kā jau es augstāk teicu, pakāpeniska jauno elementu iemiesošana darbojošās Genomā, noved pie kardinālām Genoma izmaiņām. Viss Genoms pilnībā nekad nenoformējas - līdz atbilstoša Evolucionārā Cikla pienākšanai {наступления ?}. Bet nepieciešamajam etapam sākoties, rodas/tiek radīts cilvēks ar jaunu genomisko aparātu. Dzirdu tavas domas! Tev taisnība! Starp Lieliem Planetāriem Apļiem iestājas pralaija, tieši priekš tā, lai iesētu jaunā Genoma sēklas, lai sagatavotu jaunās evolucionārās Programmas.
Bet atgiezīšos pie mūsu sarunas nozīmes. Dārgie draugi! Izdzirdiet jaunā Genoma radītāju, kaut arī tāds tas kļūs tik attālā nākotnē, pēc jūsu zemes mēriem. Īstenībā, nākotni mēs ceļam tagad. Un es aicinu jūs rūpīgi izpildīt tās rekomendācijas, savā gaismas transformācijā, kuras jums dod Skolotāji. Viss, ko jums tagad rekomendē izmainīt savā dzīvē, ir tā vērts, lai sirsnīgi izpildītu. Izejot no Dualitātes Eksperimenta, jums nepieciešams parūpēties par atbrīvošanos no vecām enerģijām, vecā domāšanas veida un emocionālās spriedzes. Strādājiet eksistējošā Genoma aktivizēšanā. Ar prieku pieņemat dažas unikālas viņa pārveidošanas. Tagad daudz tiek dots. Liela nozīme ir apzinātai pārejai uz laika frekvenci "13:20". Ne vienkārši pieņemat apziņā jaunos telpas-laika parametrus, bet pavirziet savas dzīves pozīcijas tās pieņemšanas virzienā. Tiecaties uz apvienošanos visplašākajā šī vārda nozīmē. Aizejiet uz kopīgām Mīlestības un Prieka esamības pozīcijām. Mīliet Zemi un visu dzīvo uz viņas, kā savas Dievišķās Struktūras neatņemamu daļu. Tuviniet Vienotību. Jums sāka palīdzēt Kosmiskās Ugunis. Esiet ar viņām ciešā līdzjaunradē. Aizejiet no dzīves dualitātē. Tikai jūs paši to varat izdarīt, ticiet man. Neviens neizslēgs tumbleru {тумблер ?} un neizmainīs jūsu dzīves mirkli. Mēs visi lēnām iegājām šajā Eksperimentā un tā lēnītēm no tā arī izejam. Taču darījām to paši. Tātad, arī tagad varam to izdarīt. Mums palīdz šeit, uz Zemes. Mums palīdz visa Piena Ceļa Galaktika. Atveriet plašāk acis, apskaidrojaties! Un zinat, ka katrs jūsu solis uz Gaismu nes progresu arī visai cilvēcei un visai zemes dzīvībai. Ar laiku jūs kļūsiet apmierinātāki atceroties noieto ceļu sava Dievišķības stāvokļa atgiezšanā. Jūs māca kļūt viengabalainiem - tas ārkārtīgi svarīgi! Pievērsiet šim darbam sevišķu uzmanību. Viengabalaini un priecīgi sāksiet nest visas sava Genoma izmaiņas. Genoma jaunie elementi, asimilēti ar Mīlestības un Prieka enerģijām, dos brīnišķīgus asnus jaunaas iespējas cilvēces garīguma attīstībai. Tieši tagad jums ir iespējas aktīvi veicināt cilvēces pāreju no HomoSapiens uz HomoSpiritus. No cilvēka saprātīga - uz cilvēku garīgu. Tādēļ, ka Jaunās Rases clvēks, par kuru es stāstīju, tieši tāds arī kļūs.
Mani dārgie! Es priecājos par mūsu tikšanos Žurnāla "Mirovoi Čenneling" lappusēs. Paldies par saziņu ar Marinu un visiem, kuri lasa šīs rindas, tādēļ ka caur žurnālu es sarunājos ar jums visiem. Un, ja kādā momentā Žurnālu lasa vairāki cilvēki, tad es runāju ar Gaismas Darbinieku grupu, bet tas jau ne vienkārši patīkami, bet evolucionāri svarīgi.
Gribu atklāt mazu noslēpumu - kādēļ Marina, noskaņojoties uz manu kanālu, sajuta pazīstamas enerģijas. Nē, ne tādēļ, ka mēs ar viņu bijām pazīstami, kaut arī tas kaut kad gadījās. Strādājot zinātnē ar vārdu Vernadskis, es atrados valdnieka Sen-Žermena Starā. Tieši Viņa enerģijas arī sajuta Marina, jo Viņš deva noskaņojumu uz manu kanālu. Nesteidzaties teikt, ka Sen-Žermens iemiesojās V.I.Vernadskī. Tā nebija. Es srādāju Viņa Starā, bet tas, it kā daļēja Skolotāja daļas iemiesošanās. Jums zināms, ka Sen-Žermenamir milzīgas zinātniskas zināšanas, kurās es darbojos, būdams Vernadskis. Un Viņš mani veda, man palīdzēja, iemitināja manī spēku un meistarību šo zinātņu apgūšanā.

Ar lielu pateicību mūs vedošiem Augšupceltiem Skolotājiem,
Vladimirs Vernadskis
.
2015. gada 5.jūnijā

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 7(25) 2015. Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: (3843) 74-61-45, (3843) 74-00-12. Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/
Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālr. 29613296.
=====
Latviskojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/16.05.2016. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 16.05.2016.

Skatījumu skaits: 381 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: