Galvenie » 2014 » Februāris » 2 » *(JD) "Dievu Draudzībā!"
10:29
*(JD) "Dievu Draudzībā!"
*(JD) "Dievu Draudzībā!"

Nu, mans mīļais Draudziņ! Vai esi Dievu Sirsniņā ielaidis, vai Atradis Viņu jau tur?! To SAPRAST šobrīd ir ļOti Svarīgi. Iespējams, tomēr, ka daudziem Mums šobrīd, Zemes miesā mītošiem Draudziņiem, Skaidrības nava un, Pārliecības vēl mazāk, par Dievu vai Radītāju, vai Debesu Tēvu, Tēvu Absolūtu, vai Augstāko Kosmisko Saprātu.

Iespējams, ka atrodas Zemes Cilvēku Būtnes, kuras vispār šīm Domām Pieskārušās nava. Taču nu laiks ir pienācis pēdējais Skaidri un Gaiši Saprast: DIEVS - ESMU Mīlestības Dzīvība-Dvēsele - Mūsos Katrā! Saprotams taču: DZĪVĪBA - MĪLESTĪBĀ DZIMST! - "...sen jūs ziniet un, ziniet no vienas puses, pēc personīgās pieredzes daudzās simtgadēs, bet no otras puses, no visiem pagātnes Dižiem Rakstiem, ka Dievs ESMU Mīlestība..." (19.)

Tas nozīmē, kad Dieva Gara Mīlestības Daļiņa Dzīvība-Dvēsele Mūsu Katra miesā-ķermenī Uzturas, tad Mēs veidojam Dieva Gara Mīlestības Dzīvību-Dvēseļu Ķermeņu Saimi. Mēs Ķermeņu Būtnes ar (Gara Dzīvības Dvēseli) DIEVU SIRDĪ ESAM Zemes iedzīvotāju KOPUMS. Šo Kopumu visi Gudrie un Skolotāji sauc - cilvēce. Lūk, Zemes Cilvēces Kopums, ar Dievu Sirdī, veido Vienotas saskaņas SirdsPukstu Ritmu, kuru DZIRD un PIEŅEM Augstāko Mūžīgo Pasauļu Dvēseļu Kopums un tad... Tad Notiek Mūžīgās Mīlestības Augstākā Kosmiskā Saprāta (DIEVA) Sfēru Savienošanās ar Zemes Cilvēces Mīlestības Saprāta Kopumu!

Tēvs Absolūts: "Tagad, kā vēl nekad, katrā cilvēkā jābūt izpaustai pozīcijai pret šo Telpu, kura priekš viņa kļuva šūpulis Mīlestībai un cilvēka izvēle šodien, ESMU Mīlestības pozīcijas izvēle, jo Mīlestība ir Diženā Vienošana Dievā, bet Mīlestības trūkums pie stingras kārtības un ļoti stingras disciplīnas, ESMU Atturības spēku raksturojums! (8. pants Tēva Absolūta Vēstījumā "Vēlreiz par Mīlestību", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 31.01.2014.)**

Tātad, kad Manas Sirds DievDraudziņš Sveicina Tavas Sirds DievDraudziņu, tad MĒS KOPĀ ČETRI ESAM! (Divas miesas SirdsDvēseles un divi gara SirdsDraudziņi!): "...cilvēks laimīgs tikai tad, kad viņš atrod vienotību Smalkajā plānā..." (18.) Jā, Esam Laimes lutekļi, jo Mēs Esam Dieva-Mīlestības SirdsDraudziņu Kopums.

"...jānotic, ka jūsu realitāte TAGAD pārbīdās uz augstāku frekvenci. Ja jūs izvēlēsieties ticēt (tā kā tā ir izvēle), ka jūs saskaņojaties ar SEVIS un sekojoši, ar savas pasaules augstākām frekvencēm, jūs uzstādīsiet apziņas stāvokli, pilnu ar cerībām, prieku, piedošanu, pateicību un beznosacījuma mīlestību." ("Saules sistēma" /Jūsu apziņa noskaņo jūsu uztveri/. Natālija Koteļņikova, pievienots 28.01.2014., tulkoja Jānis Oppe)***

Lūdzu! Kurš vēl tādu SirdsDraudziņu saskaņu jūt: "...ES runāju par to vairākkārt, ES ESMU jūsos - jūs ESMU Manī..." (15.),- Vienosimies Dieva-Radītāja SirdsDraudziņu Kustībā! Kustība jau ir nodibināta, Mums tik ceļš turp jāatrod (*), SirdsSaskaņa jāsinhronizē: "Kritērijs pēc kura veidojas Mana Kustība, bet precīzāk, Dievišķās monarhijas Telpa, ESMU Mīlestība..." (17.). Lai Mums, Zemes Cilvēces SirdsDraudziņiem, veicas atrast Kopību Dievu Draudzībā, kur "...Mīlestība ESMU šīs Diženās daudzlīmenīgās PirmMīlestības Telpas visu Pasauļu Vienošana!" (23.)

Paldies mīļais Tēvs Absolūt par bezgalīgo Mīlestību mūsu Sirdīm, bagātīgo Zināšanu Spēku Dvēseļu ritamam un palīdzību drosmei atrast Tavu Kustību, lai Vienoties varam Cilvēces Dievu Draudzībā!

01.02.2014.08:12 --- Debesu Tēva Spēkā pierakstīja Eslauma.
----------
Pilni teksti citētajiem pantiem no Tēva absolūta Vēstījuma "Vēlreiz par Mīlestību", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 31.01.2014.**
(19.) pants: No Mīlestības klasteriem rodas cilvēku- Dievu KLASTERI un, ticiet, nevar būt Vienošanās Garā bez Mīlestības, jo sen jūs ziniet un ziniet, no vienas puses pēc personīgās pieredzes daudzās simtgadēs, bet no otras puses, no visiem pagātnes Dižiem Rakstiem, ka Dievs ESMU Mīlestība un, ja jūs atzīstat, ka esat Radošā Sākumu Sākuma daļas, tad cilvēki, pie tam, katrs cilvēks atsevišķi, un, protams, īpaši pie Kolektīvā VESELUMA formēšanas, ESMU Mīlestība, jo tikai Mīlestība no cilvēkiem rada cilvēkus-Dievus un tikai Mīlestība var radīt to Dižo VESELUMU, kurš ESMU ne Egregors, bet Dievs!
(18.) pants: Jūs (cilvēki) izdarījāt daudz kļūdu kaut vai tādēļ, ka Mīlestības izpratni (neskatoties uz dzejnieku himnu) jūs piezemējāt vai noenkurojāt Blīvajā plānā tikai kā dzimumu harmonijas meklējumu, kaut gan šī Harmonija ielikta Garā! Un Harmonija Garā, bet pavisam ne miesā, ESMU cilvēka ApZiņas evolūcijas noteikums, tādēļ cilvēks laimīgs tikai tad, kad viņš atrod vienotību Smalkajā plānā, uzskatot vienotību Blīvajā plānā kā nepieciešamību, bet ticiet, pavisam ne galveno noteikumu Mīlestības KLASTERA veidošanai!
(15.) pants: Izvēles kļūdās slēpjas bīstamība nepareizai ceļa izvēleipie Dieva, jo kā ES runāju par to vairākkārt, ES ESMU jūsos - jūs ESMU Manī un, ja jūsu izvēle sava Garīgā ceļa, ticiet, pavisam ne miesīgā, vienošana bija izpausta pareizi un bija Dieva PirmMīlestības apgaismota, tad nav šķēršļu Vienotībai Garā, tad nav šķēršļu priekš Vienošanās, priekš cilvēku-Dievu Dižās Vienošanās ar Dievu un tā Lielā "MĒS" formēšanu, pie kura Dieva fraktālās līdzības (cilvēki), vai PILNĪBAS, Diženās PILNĪBAS radīti, saplūst VESELUMĀ Varenās PirmMīlestības apstākļos!
(17.) Kritērijs pēc kura veidojas Mana Kustība, bet precīzāk, Dievišķās monarhijas Telpa, ESMU Mīlestība un nebūs citu pazīmju vai domrīcību, pēc kuriem ES pēdājā momentā izvēlēšos tos, kuri izgāja Lielo Eksāmenu Kvantiskai pārejai, bet būs Mīlestība, būs Lielā Vispiedošana, jo bez Mīlestības nevar būt Vispiedošanas kā arī Vispiedošana nevar būt bez Mīlestības!
(23.) Jūs pierādījāt sev un Mums, Debesīm, ka viss Blīvajā plānā, esošam priekš cilvēkiem izmāģinājumu poligonam, ESMU Mīlestība un ESMU Mīlestības atvasinājums! Un ja cilvēce spēja pacelties savā attīstībā, savā evolūcijā un savā pilnveidošanā līdz tādai sapratnei, ka cilvēks ESMU daļa Dieva, kā ES runāju, apveltīts Brīvās Gribas Tiesībām, Paša Radošā Sākumu Sākuma līmenī, ticiet Man, tad šī PACELŠANĀS Garā ESMU Mīlestība, jo tikai Mīlestība ESMU šīs Diženās daudzlīmenīgās PirmMīlestības Telpas visu Pasauļu Vienošana!
(*) Vienots Garīgais Centrs un Kustības reģionālās nodaļas: http://www.otkroveniya.ru/regotdel.html un Kustības dalībnieku reģistrācijas statistika: http://www.otkroveniya.ru/regstat.html
---------
Atceramies?
(#1) "Jā - MĒS KOPĪGI - TĀ TAS IR UN NOTIEK. Atliek tikai VĒLĒTIES, GRIBĒT un ar Prieku DARĪT! Tad viss notiek - vienkārši un dabīgi!"
(No: *(J) "Mēs Kopā!", pierakstīta 09.11.2012.09:26, atrodama: http://spekavots.ucoz.ru/13.11.2012.11:51 )

(#2) "Ko mums tērēties, salt un tikt apdraudētiem no ekstrēmistu vardarbības... Mēs, SKOLOTĀJI, protam apieties ar e-pastu, mājas lapām interneta draugiem; izsenis zinām kā sūtīt vēstules aploksnēs, pakās, maisos, kastēs... Lūk, VISI KĀ VIENS un kopā ar līdzjutējiem..."
(No: *(!) Sen-vēstule "Skolotāji!", pierakstīta, 10.10.2009.08:10, atrodama: http://spekavots.ucoz.ru/13.11.2012.11:50 )

(#3) "Ur-rā! Draudzenīšu GUDRĪBA! LATVIJU GLĀBS BĒRNI! Jā, BĒRNI! Jo viņu izdzīvošanas apstākļi šobrīd ir zemāki pat par pieaugušo "iztikas minimumu"... PIETIEK! Mīļie bērni! Pacelsim actiņas pret Saulīti! Saulīte visus apmirdz, dod siltumu visiem, gaismiņu visiem, visiem! Arī mēs visi mirdzam ar GUDRĪBU!... Mēs protam izdarīt tā, lai ..."
(Turpinājumu lasīt varam: *(37) Senvēstule 2009.30.01.11:00, atrodama: http://spekavots.ucoz.ru/12.11.2012.02:24 )

=====
*(JD)-JaunDarbiņu "Dievu Draudzībā!", Debesu Tēva Spēkā Eslauma pierakstīja 2014. gada 1. februārī plkst. 8:12, ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/02.02.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 02.02.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/30.01.14.html , latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/01.02.2014.13:08, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 01.02.2014.10:01
***Avots: http://www.sanatakumara.lv/index.php/13-raksti-2014/241-saules-sistema
=====
Sirdsmīlestībā JaunDarbiņu *(JD) "Dievu Draudzībā!" pieredzei sagatavoja Eslauma.
Skatījumu skaits: 381 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: