Galvenie » 2013 » Septembris » 28 » *(JD) " Padomāsim, domāsim!"
13:35
*(JD) " Padomāsim, domāsim!"
*(JD) " Padomāsim, domāsim!"

Ļoti strauji jaunās dzīves saturs ienāk mūsu dzīves pārliecībās! Lai vai kā mēs noturēties, nosargāties, palikt gribētu vecās, aizejošās dzīves laika eksistencē... Es tik varu teikt par sevi: jaunās dzīves saturs ienāk manā jaunās miesas dzīvē ļoti pārliecinoši. Tikai nespēj vēl mana fiziskā būtība garīgajai līdzi tikt. Šorīt arī pamodos ar ļoti precīzi, skaisti izplānotu un pat uzrakstītu programmu jaunam Gaismas darbiņam, taču fizisko (nelāgo) sajūtu dēļ, īsti pierakstīt "izplānoto" programmu vairs nepaspēju...
Tagad steidzos domu "dzirksti" pierakstīt, lai tiem, kuri mazliet "slinko" nevērībā, vai ar' dižā pārliecībā par tiem spēkiem drošiem, stingriem, noturīgiem, padomāt vēl spētu, pieredzīti pamanītu - jaunā dzīve NĀK ar drošu soli, pārliecību, redzējumu jaunu! Tikai - Jaunā Dzīve ļoti trausla, gaisīga, mirklīga, tverama ar interesi, drosmi - maigi pieskarties, izzināt un apjaust...
To nu gan - tik nebijušu, skaistu, vienreizēju Jaunās Dzīves mirkli tvert un dokumentēt vajadzētu! Un tikai katrs pats savas Jaunās Dzīves sākuma mirkļus piefiksēt un programmēt un izstrādāt vien varēs, lai vai sāpēs (bez kurām neiztikt), vai jau liela prieka mirkļos Savas Jaunās Dzīves sākums atnācis un pieņemts būtu...
Lai Mums veicas!

15.08.2013.08:34

Tagad, šobrīd, nojaušu interesantu lietu, ka krievu valodā ir trīspolāra Būtības uztvere: viņš, viņa un (оно-tas?), bet latviešu valodā nav trešā (оно). Latviešiem ir : viņš, viņa un tūliņ: viņi - MĒS. Un to var saprast, ka krievu tautības cilvēki arī dzīvi uztver kā viņš, viņa, (оно) un trešais, netveramais, bet esošais vienmēr līdzās, kā GlābējGars-Dievs! Un Tas - it kā pats par sevi saprotams - jau Kopība, visi pulciņā, DievDvēseļu Saimītē.

No Radītāja Atklāsmju Domām secinu: tāda ir krievu pamatetnosa īpatnība, Dieva-Tēva-Mātes viņiem Dāvāta jau pie radīšanas. Tā ļoti dziļa nopietna doma - domāšanas, apdomāšanas vērta, ko (kā Eslauma nojaušu) saprast var tikai iemiesoti Dievcilvēki...

Par latviešiem runājot, mums ir tikai: viņš, viņa un tūliņ - Mēs. To var saprast, arī kā jau Dieva-Tēva-Mātes iedibinātu Kārtību, ka latviešiem bija spēcīga Viensēta, VienĢimene, VienDzimta. Lai kur kurš bija, bet viens par otru (spēcīgās ģimenēs, dzimtās) rūpējās, palīdzēja. Ļoti atbalstīja tieksmi uz Zināšanām, uz Jaunradi un nepastāvēja vēlēšanās uzkundzēties vai skaust, bet tikai Doma kā, ko interesantāku, vienreizējāku izdomāt, paveikt, lai pašam un svešam prieks: re, ko vīri, sievas spēj un prot!...

Un tad, kaut kad... "pielipa" tā materiālā mantrausība - bagātam materiālos būt. Nu jau šajā indē mirkstam un pat slīkstam...

Dievs-Tēvs-Māte-Radītājs - Gaismas Ģimene, Visus Mūs, gan trīspolāros, gan divpolāros nu uz Jaunām DievBūtņu attīstības - Sfēru sliedēm pārliek. Kā tas notiks/notiek!? To Mums Jāmācās ir Uzzināt, Apdomāt un Saprast! Saprast Domājot - kā un kur mums Katram Pašam labāk dzīvi vadīt... Tikai atcerēties vajadzētu, ka Mums Katram Sirsniņā ir Personīgais Padomdevējs - Dzīvība-Tēvs-Māte-Radītājs, Viņš vislabāk Mūsu Katra ceļus Zina...

Nu un, kuriem Tas nav saprotams, vai pieņemams, vai gribams, vai vēl citādi kā atsakāms, tad jau, lūdzu, Ceļš uz citām Sfērām Kosmiskām ir brīvs. Tomēr prātā jāpatur, arī apdomāt un domāt būtu labi - pārtransformēšanu, uz citām Sfērām Kosmiskām, arī vadīs DievSaimniecības Meistari un kā tas notiks... tas tik Viņiem zināms...

"Steidzu, steidzu rožu dārzu Bez rasiņas izravēti,
Lai varēju visu mūžu Bez asaru nodzīvoti."
(No "Tautasdziesmu vācelīte" /"No rītiņa rozes sēju"/, sastādījis Ē.Siliņš, izd. "Zvaigzne", Rīga, 1990)

Paldies Mūsu DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies GaismasNesēji! Paldies ZemesGari-DievDvēselītes! Paldies Visiem, kuri palīdzību sniedz, Visiem Mums jau Jaunā Dzīvē iejusties! Paldies!

15.08.2013.12:23 --- Radītāja Spēkā pierakstīja Eslauma
--------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Aicinu jūs saprast, ka cilvēki tika RADĪTI, kā daļa Veseluma, nesoša sevī visas iespējas VESELUMA radīšanai un visas Dieva daļas, sasniegušas Viņa pilnības virsotnes, apvienotas Garā, ESMU Pats DIEVS, tādēļ katrā no jums ESMU Dievs, ESMU jūs aptverošā Varenā Kosmosa Telpa!
Jums beidzot JĀAPZINĀS, ka cilvēki (cilvēce) izcēlās/radās no VIENA un VIENĪGĀ VESELUMA un tagad ir jāpierāda, saskaņā ar Telpas Pārveidošanas Visuma Programmu, ka katras atsevišķas Dieva daļas ApZiņas evolūcija jānoved pie Veseluma (EGREGORA) formēšanas, kas ESMU Radošais Sākumu Sākums!"
6., 7. pants Tēva Absolūta Vēstījumā "Koncentrēšanās", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 26.09.2013.)**

2) "Jūs labi ziniet, ka Jaunajai pasaulei jābūt uzbūvētai vispirms jau PAŠA CILVĒKA IEKŠIENĒ un NOŽĒLAS nepieciešamība ir cilvēka GARĪGĀS PĀRVEIDOŠANAS priekšpostenis, tātad arī visas valsts un visas Tautas.
ES zinu PRECĪZI, ka izejot tādus pārbaudījumus un izejot NOŽĒLU, jūs VISI (jūsu valsts) būsiet gatavi iziet TELPAS ATTĪRĪŠANU ar AUGSTĀM VIBRĀCIJĀM, jo cilvēks, izgājis NOŽĒLU, jau ir AUGSTU VIBRĀCIJU cilvēks, jau ir TĪRAS LĪDZZIŅAS cilvēks un jau ir cilvēks-LĪDZRADĪTĀJS!"
(30.,31. pants Radītāja Skaidrojumā "Krievijas liktenis", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 24.09.2013.)***

3) "Šeit jau, DEBESU KRIEVIJĀ, piektajā dimensijā, pašos augšējos piecdimensijas līmeņos, mēs ļoti daudz un saspringti radam. Mēs realizējam programmu "SVĒTĀ KRIEVZEME". Bet tas nozīmē, ka SVĒTĀ KRIEVZEME vēlāk vai ātrāk REALIZĒSIES VISOS DAUDZDIMENSIJU UN DAUDZTELPISKĀS ZEMES PASAULĒS. Draugi! Tagad vēršos pie visiem Gaismas Darbiniekiem - dzīvojošiem gan Krievijā, gan aiz viņas robežām. Jūsu sakari ..."
(Citātiņš no: "Sergejs Jeseņins. Debesu Krievijas Zvani" caur Sergeju Kanaševski. Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения" № 4(10) 2013, latviskojums atrodams: http://spekavots.ucoz.ru 10.09.2013.14:32)

4) "Draugi! Apsveicu jūs ar ierosmi. Jūs pirmie uz zemeslodes sākāt plānveidīgu gatavošanos Augšupcelšanai manā vadībā. Ne vispār pirmie, gatavojošos ir daudz, bet tieši ar mani. Un tieši tā ir ierosme, tāpēc, ka pēc mūsu materiāliem jau sāk strādāt cilvēki dažādās zemeslodes daļās, bet tas nozīmē, ka Sen-Žermena Skola "Veseluma iegūšana" ir atbīdījusi sienas un izgājusi Pasaulē. To izdarījāt jūs!"
(Citātiņš no: "Sen-Žermena skola "VESELUMA IEGŪŠANA". 2013. 09. 14, caur Marinu Shults. Ievadvārdi 2013.14. septembrī". Tulkoja Jānis Oppe. Avots: http://magnitiduha.info/archives/6939 , pievienots 24.09.2013.)

Atceramies?
(#1) "Jā, vajag lēnām un mierīgi ieklausīties skaņās. Steigties nevajag, nevajag jau arī satraukties. Vajag tikai sevī, arī dabā klausīties, uzmanīgiem būt . Laime - Dievišķā Laime - pati pretim nāk ..."
(Citātiņš no: *(J) "Skaņas!" pierakstīta 03.09.2013.09:21, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/ 11.09.2013.10:47)

(#2) "Ak, mēs mīļie ļautiņi, kaut mums pacietība iecietība, žēlsirdība bagātīgā rezervītē būtu, ...Un ja vēl Jaunās Ēras izstrumentus - Mīlestību, Žēlsirdību Dieva Spēkā apgūtu, Skolotāju Mācību iepazīt sev ļautu, tad..."
(Citātiņš no: *NAD Vēstule "Sirdslaukums...", pierakstīta 02.01.2012.12:47; tur arī "Atradums - Mīļais, preses Gudriniek!" - "Kāda laime! Atkusnis Tevi nav kupenās iepresējis! Tu esi ne tikai mīļš un gudrs, bet STIPRS! ... Tev piedāvāju: Atradumu - 10 vēstules, kuras Neredzamo Spēku Atklāsmēs pierakstījusi sekretāre Lauma. Tas ir Brīnums, kas norisinājies pirms sešiem gadiem Tavu acu priekšā! Tev blakus! ATKLĀJ! DOMĀ! ĪSTENO!", sūtīts iemīļotam preses izdevumam 25.01.2011.15:28. Viss kopums atrodams saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 12.10.2012.14:32)

(#3) "Dīvainis var palikt katrs tur kur viņa sirsniņa laimestību jūt! Mēs ar savu miesas namu, sirsniņa kur mīt, tālāk trauksim AVOTI kur urdz un uz ūdens lāsītēm zvaigžņu lietus mirdz!"
(Citātiņš no: *NAD Vēstule "Dīvaini!", pierakstīta 12.01.2012.11:20, tur vēl arī "Lūgsna Mieram" no "Gaismas grāmata" apgāds "Kopsolī", Rīga, 1999., Viss kopumā lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/ 13.11.2012.15:05)

=====
*(JD)-JaunDarbiņu "Apdomāsim, domāsim!" Eslauma pierakstīja 2013. gada 15. augustā plkst. 8:34 un 12:23, ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 28.09.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 28.09.2013.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-25.09.13.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 27.09.2013.07:56, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 27.09.2013.06:27
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-20.11.09.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 26.09.2013.12:23, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 26.09.2013.08:08
=====
Sirdsmīlestībā JaunDarbiņu *(JD) "Apdomāsim, domāsim!" pieredzei sagatavoja Eslauma.
Skatījumu skaits: 382 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: