Galvenie » 2013 » Septembris » 22 » *(JD) "Vēstures zibšņi!"
13:48
*(JD) "Vēstures zibšņi!"
*(JD) "Vēstures zibšņi!"

Vajag tā notikt, kad Debesu Tēvs mūsu lietas mūsos tik Savā zināšanā kārto! Kad apzināmies mēs Viņu mūsos Esam, kad ļaujamies Vadībai Viņa "... pie rokas ņem un vadi..." ir taču Rakstos tā teikts!

Lūk, tagad, vājspēkā lielā esmu, taču TICU un ZINU, ka Dievs-Radītājs ir manī un es ESMU VIŅĀ!

"- IR!... Labdien, Tēvs!
Es esmu atnākusi maziņa! Vēl ļoti nevarīga, bet jau griboša stipra būt! Manas māsas, brāļi - DievDvēselītes arī vēlas stipri būt! ...
= Ar vēlēšanos ir par maz, jāprot arī darboties, jāprot sevi pārvarēt, ierobežot, kur tas nepieciešams, rīkoties, kur ir darbiņš jāpaveic, zināšanas jāmeklē, tā kā tu tās meklē. Tu taču meklē, pašas klātu nenāk?
- Nē, nenāk gan...
= Cālītis jau arī neizšķiļas pūkains vienā mirklī, bet pieliek lielas pūles, lai lēnām, kārtu pēc kārtas cieto čaulu nodrupinātu. Lūk arī cilvēkam soli pa solītim, pa kāpnītei Jaunas dzīves Skaistums jāizzina, jāapgūst...
- Paldies, Tēvs! Paldies! /19.08.2012.06:07/
(Citātiņš no: *6) RDV "Labdien, Tēvs!" Tur arī: Atradumi - 1) *NAD Vēstule "Lūdz!"- "Lūdzu, pievērsīsim uzmanību, iedziļināsimies ... DOMA un VĀRDS!?...", pierakstīta 27.02.2012.07:27; 2) "Mīļais... izdevēj!" - "... cilvēki, kuri spēs uzticēties, pieņemt, saprast ... varēs arī saņamt biļeti-caurlaidi ieejai Jaunās Zemes Telpā Mūžīgās Dzīves Jaunajam Sākumam!", nosūtīta 19.08.2011. Viss lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/ 22.09.2012.17:13)

Un tad notiek tā, ka mani tagad auklē dēliņš mans, kurš dzīvo savā jaunības sakņu sētā, bet rūpi par mammīti strikti tur!
Arī šorīt no rīta viņš agri jau klātu, lai mammītei kafija salda dzerama būtu. Un brīdī šādā arī mazdēliņš ierodas, ceļu tālu mērojis, lai vecmammītei svarīgu sūtījumu atgādātu.

"Senvecāki mēdza teikt: "kad vadzis pilns, tas lūzt"... Un tagad tā ir Svēta patiesība, tikai "vadzis" nu jau nava viens, tas Dzimtas Koka zaru saimē izvērsies, ..."
Citātiņš no: *(J) "Zaru saime..." , lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/ 12.08.2013.08:07)

Tā nu, lūk, satiekas Vēstures zibšņi, lai viens otru atpazīt spētu, lai viens otram spēkus stiprināt steigtos un līdzētu lietas kārtot, kas vienam vairāk pa spēkam nava, taču kopumā - Dzimtas talkā, visi Vēstures zibšņi savas vietas atrod, savu spēku un vērtību kuplina un, galvenais - Dieva Palīgu Kopsaimē novērtēt mācās, jo VISS ESAM VIENS UN VIENS ESAM VISS!

"Lūk, TAS - KopSpēks Planetārais - Mūsu Zemes Dzīves Saprātīgas Vadīšanas Sapnis."
(Citātiņš no: *(J) "KopSpēks - Planetārais!" Tur arī: Papildinājums: "KĀ JŪS IZLEMSIET TĀ ARĪ NOTIKS!... citātņš no: "SUDRABA SFĒRAS NOSLĒPUMS: NO AIZSARDZĪBAS UZ DIEVIŠĶO ATTĪSTĪBU!" Augšupceltā Skolotāja EL MORIJA uzruna. Pieņēma Aestra un Aleks, 13.12.12., tulkoja Ingrīda Ņesterova. Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/4976 *(J) KopSpēks - Planetārais!" pierakstīta 23.12.2012.09:35, lasāma saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 24.12.2012.14:04)

Lai veicas MUMS VISIEM Stipriem un DievGudriem BŪT!

Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji-Aizbildņi! Paldies Gaismas Darbinieki-GaismasNesēji! Lai MUMS tikai Gaismā visi Vēsturiskie zibšņi, notikumi kārtojas, tad Mēs VISI Kopīgi Jaunās Dienas Sauli Darba veiksmēs Sveiksim! Lai notiek tā!

Jūriņ' prasa smalku tīklu, Laiviņ' baltu zēģelīt'
Uzvelk baltu zēģelīti, Iet laiviņa mirdzēdam'. (No: Tautasdziesmu vācelīte", izd. "Zvaigzne", Rīga, 1990.)

18.09.2013.11:16 --- DievSpēkā pierakstīja Eslauma.
--------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Cik grūti cilvēkos atnāk tā APZINĀŠANĀS, ka Telpa jau izmainās un izmainās kardināli un, ja Blīvajā plānā cilvēki vēl neievēro šīs kardinālās izmaiņas, tad tikai tādēļ, ka ES, Tēvs Absolūts, nepieļauju ievērojamas dabas kataklizmas, kaut arī viņu laiks jau pienācis un viss tādēļ, lai dotu cilvēkiem iespēju apzināties, ka glābšana ielikta viņu Patiesajā Ticībā un Zināšanu sasniegšanā, Manis dāvāto un sniegtu caur Manu Vēstnesi, kuras ļauj cilvēku ApZiņu adaptēt jaunajās vibrācijās vai PirmRadītāja Monādēs!"
(8. pants Tēva Absolūta Vēstījumā "Vienotība ar Dievu", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi Eslauma 20.09.2013)**

2) "ES jums sen par to runāju, ka ES - RITMA VADĪTĀJS, un Manam RITMAM pakļaujas Telpas evolūcijas process! Taču jums jāzina, ka RITMS ir visu Telpas plānu ENERĢIJU VIENPRĀTĪBA un HARMONIJA, tādēļ pie Lielās bezgalības pretimnākošo viļņveida plūsmu izpausmēm, VISS pakļaujas Mūžīgās PILNVEIDOŠANAS Kanonam, jo tikai visu pretimnākošo viļņveida plūsmu Harmonijas gadījumā, iespējama Mūžība un Mūžības pilnveidošana.
Jums būs jāsajūt šis RADĪTĀJA RITMS, jo šis RITMS ievietots jūsu SIRDĪ vēl pie dzimšanas, jo taču jūsu dzimšana ir Manas Lielās Mīlestības izpausme un ir Mana RITMA izpausme jūsu sirds RITMĀ!"
(21., 22. pants Radītāja Skaidrojumā "Sirds pukstu RITMA Harmonizācija", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 18.09.2013.)***

3) "ES jūs brīdināju un brīdinu atkal par to, ka Telpas izmaiņām piemīt paātrinājuma tendence un no šī fakta Dualitātes izpausme vai LīdzZiņas sašķeltība būs izjūtama arvien stiprāk un stiprāk!
Sagatavojieties tam, ka cilvēku BRĪVĀS GRIBAS IZPAUSME sākumā jūs izdalīs un šī izdalīšana (kā ES teicu) taisnajos un netaisnajos saasināsies, tādēļ, tas, kas ilgu laiku šķita nesatricināms, var pagriezties atpakaļgaitā un draugs var izrādīties ienaidnieks, bet ienaidnieks, jums negaidīti, var kļūt draugs!"
(9., 10. pants Radītāja Skaidrojumā "Garīgās attīrīšanās sākotne", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi Eslauma 17.09.2013.)****

4) "Jūs ieejat JAUNAJĀ TAGADNĒ, kurā vairs nav vietas meliem un apmānam, jo tie paliek pagātnē, pagātnē kopā ar ApZiņu cilvēka, ejoša kārtot eksāmenu savas ApZiņas/LīdzZiņas attīrīšanā."
(5. pants Radītāja Skaidrojumā "Iemācieties pateikt sev vārdu "NĒ"!" pierakstīja Leonīds Maslovs. Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-28.09.09.html , latviskoja, intuitīvi, Eslauma 19.09.2013., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 22.09.2013.)

Vai Atceramies?
(#1) "... nevaru es mierā būt, pārāk daudz ir garā dzīvē pieredzēts un izjusts, vienaldzīgs lai NEpaliktu. Mums visapkārt tuvinieki, draugi, līdzcilvēki, kuru dzīvībiņām briesmas draud, gan to brīdi nezinām, kad tā mūsu pasaulīte Kvantu lēcieniņā dosies, termiņi tik Dievam zināmi. Taču man visbriesīgākā šķiet - līdzcilvēku vienaldzība, NETICĪBA - "tas nevar būt"..."
(Citātiņš no: *NAD Vēstule "Liecība...", pierakstīta 21.04.2012.04:07, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru. 17.09.2012.17:22.)

(#2) "Nav mums jābūt kopā vienā pils pagrabā, pietiek, ka mēs Dieva Telpā Vienu Domu domājam! Lūk, uz zaļās pakalnītes, Pienenīte sēž, iet tai garām mīļā Saule, saka viņai "Labrītiņ!" Vai tad arī mēs - Cilvēki ar Lielo burtu, ejot garām līdzcilvēkam "Sveiki!" pateikt nevaram?"
(Citātiņš no: *NAD Vēstule "Domu Atslēga", pierakstīta 17.01.2012.05:45, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/ 18.09.2012.11:38)

(#3) "Putniņš aiz loga ar balstiņu skaņu - manī dzirdams! Suņu rejas tālumā, arī skan manī! Un pat mašīna, garām aiz loga traucoties, manī skan!!! Es esmu PLAŠA un LIELA! Vai tas tā vienmēr un ilgi būs? Tas tik ir Brīnums, ko novēlu VISIEM - lieliem un maziem PIEDZĪVOT Pašiem! Tā gan tad būs KOPĪBA liela!..."
(Citātiņš no: *NAD Vēstule "Es Visā Pasaulē!", pierakstīta 31.07.2012.07:59, tur arī Skolotāja El Morija "Lūgšana par dzīvi un nāvi", kā arī vēl: "3. vēstule Draudziņam", pierakstīta 01.09.2006., viss lasāms kopumā: http://spekavots.ucoz.ru 18.08.2012.16:00)

(#4) "Ko vēl vairāk teikt? Tik daudz skaistu, pārliecinošu, uzskatāmu, mīlestības pārbagātu vārdu teikts un rakstīts par Dzīvības Sākumu - vīrieti un sievieti! Par Dieva Mīlestības Spēka vārdiem Dzīves gājumam: "..."
(Citātiņš no: *NAD Vēstule "Lūk!", pierakstīta 29.07.2012.07:44, tur arī "2.vēstule Draudziņam", pierakstīta 11.08.2006., viss lasāms kopumā: http://spekavots.ucoz.ru 17.08.2012.12.58)

=====
*(JD)-JaunDarbiņu "Vēstures zibšņi!" Eslauma pierakstīja 2013. gada 18. septembrī plkst. 11:16, ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 22.09.2013., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 22.09.2013.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-19.09.13.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 21.09.2013.16:53, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 21.09.2013.09:09.
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-20.09.09.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 20.09.2013.12.54, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 20.09.2013.07:07.
****Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-15.09.09.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ 19.09.2013.11:27, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 19.09.2013.09.19
=====
Sirdsmīlestībā JaunDarbiņu *(JD) "Vēstures zibšņi!" pieredzei sagatavoja Eslauma.
Skatījumu skaits: 391 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: