Galvenie » 2014 » Augusts » 6 » Kādēļ nepieciešama Krievu Ideja
07:54
Kādēļ nepieciešama Krievu Ideja

Kādēļ nepieciešama Krievu Ideja

Dialogs ar Nikolaju Berdjajevu

Tatjana Potapova (Svireļ)
2014. gada 07. maijā plkst.14:54 minūtēs

Avots: žurnāls "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija" Nr 3(15) 2014, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 01.08.2014.

SVIREĻ: Dārgais Nikolaj Aleksandrovič, sveicināti! Pie Jums griežas Svireļ, Tatjana, Tatjana Petrovna Potapova, žurnāla "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija", korespodente.
Žurnāla galvenais redaktors Sergejs Ivanovičs Kanaševskis uzskata, ka pienācis brīdis runāt par Krievu Ideju, par kuru Jūs savulaik paziņojāt savos filozofiskos rakstos. Man dots uzdevums parunāt ar Jums. Un es griežos pie Jums, mūsu dārgais Nikolaj Aleksandrovič, ar lūgumu atbildēt uz dažiem jautājumiem, kuri interesē žurnāla lasītājus
?
N. A. BERDJAJEVS: Es ar prieku dzirdu tālo balsi, taču man tik dāgās Krievijas. Šī balss, lai kur es būtu: Berlīnē, Parīzē, vai nu jau Smalkajā Pasaulē, vienmēr satrauks mani, tādēļ, ka dārgs man liktenis zemiešu un, protams jau, tagadne, pagātne un nākotne manas mīļotās Krievijas.
Uzdodiet jūsu jautājumus, dārgā Svireļ!
SVIREĻ: Nikolaj Aleksandrovič, lūdzu, pastāstiet par Pasauli, kurā jūs pašlaik mitināties. Un kādas īpatnības piemīt šīs Pasaules kārtībai?
N. A. BERDJAJEVS: Teikšu atklāti, ka šodien es piederu ne vienai, bet uzreiz vairākām pasaulēm Planētas Zeme piektajā dimensijā. Bez tam, man ir iespējas ceļot pa dažādiem zvaigžņu veidojumiem. Uzņemot savā apziņā dažādu sociālo iekārtu dzīves īpatnības un pasaules uzbūvi, es izdaru secinājumus, ka Cilvēce savā sadraudzībā ar augstākām Garīgām Substancēm sasniedz plašu daudzveidību savā Līdzjaunradē.
Mani priecē, ka kopumā kosmisko civilizāciju Sa-draudzība uz dažādu Saules sistēmu vairākuma planētām darbojas un attīstās pēc dziļi tikumiskiem likumiem, sakrītošiem ar Jēzus Kristus Baušļiem. Pasauļu un Hierarhiju Daudzpakāpība, to bezprecedenta saikne, dibināta uz Mīlestības Likumiem, dod garantiju, ka Pasaulskārtība, Radītāja nodomātā iztur un nemitīgi aizved uz negatīvo, postošo enerģiju minimālu ietekmi. Bet šo enerģiju nesējus, Mīlestības, Ticības un Cerību Pasaules pārveido līdzradīšanas piekritējos.
Es personīgi dzīvoju uz Dvēseļu planētas, kur man daudz draugu. Starp viņiem Vladimirs Sergejevičs Solovjovs, kurš mani pietuvināja Dievcilvēka tēla izpratnei; Emanuels Kants, kurš saka: "Galvenie - tie mūsu iekšējie tikumiskie likumi un skaidras Debesis virs galvas!" Es augsti vērtēju Ļevu Nikolajevču Tolstoju, kurš man ļoti tuvs ar viņa tikumisko pozīciju un arī aizstāv Dievcilvēcības ideju. Vai Jūs atceraties viņa stāstu "Trīs vecajie"? Tur pie dabas krūts trīs lūdzēji, vientuļnieki, savā garīgā paaugstināšanā sasniedz spējas iet, skriet pa ūdens virsmu, kā Pats Jēzus Kristus.
SVIREĻ: Es atceros, kā šie trīs vecajie skrien pa ūdens virsmu, panākot tvaikoni, uz kura atrodas arhiereijs, nesen viņiem lasījušais pamācību par garīgās paaugstināšanas nepieciešamību. Vecajie uzrāpjas uz klāja un prasa arhierejam šo to precizēt no viņa sludinājuma (viņi aizmirsa!). Un šo darbību pārsteigtais arhierejs, paceļot viņus no ceļos nometušamies, sāk skaidrot vientuļniekiem, ka viņi svētumā tālu apsteidza viņu pašu un viņa pamācības nav nepieciešamas.
N. A. BERDJAJEVS: Ļevs Nikolajevičs mākslinieciski spilgti parādīja kā saskarsme ar Dabu Cilvēku padara cildenu, pietuvina viņu Dievišķai Sākotnei. Protams, tādas spējas var pamodināt tieši cilvēciskā gara lūgšanu stāvoklis.
Bet, kas attiecas uz manu sazināšanās loku, - es draudzējos ar zinātnieku un filozofu Pāvelu Aleksandroviču Florenski. Viņa apgalvojumi, ka Cilvēks - tas Mikrokosmoss, pilnībā atbilst manam priekštatam par Homo Sapiens kā par garīgo personību, kura satur sevī visas zināšanas par Visumu, kur savienoti visi telpas-laiki. Es tuvu pazīstams ar diženajiem Rērihiem: Helēnu Ivanovnu un Nikolaju Konstantinoviču. Mēs nereti tiekamies un runājam par to, ka, paldies Dievam, pienāca tādi laiki, par kuriem runāja pareģojumos, ka arī uz mūsu blīvās Zemes iet jau neapturama Gara pacelšanās, personību pārveidošana.
Un, pateicoties tā Uguns Grauda uzliesmojumam, kuru Dievs-Radītājs ielika katra cilvēka dvēselē, cilvēciskās sirdīs paplašinās Mīlestības telpa. Bet augstas tikumības un sirdsapziņas cilvēkiem atgriežas apkārtējās Pasaules izzināšanas/apzināšanās spējas.
SVIREĻ: Nikolaj Aleksandrovič, lūdzu, pastāstiet par galvenajiem izglītības un audzināšanas jautājumiem jūsu sfērā.
N. A. BERDJAJEVS: mūsu skolās bērnus māca ne pēc datoriem. Mums jau sen atzīts, ka datori bērnus bezdvēselisko, nevajadzīgi piesaista viņus sev, par postu tikumiskai sfērai un kaitējot fiziskai veselībai. Bet dažreiz audzina arī Internetspēļu fanātus. Pie mums bērni aug saskarsmē ar Dabu. Daba ir siržu dzīvā laboratorija. Tieši šeit bērni izzina, ka nav "lietu sevī". Mīlestības un Ticības valodā bērni kontaktējas ar ūdeni, zemi, puķēm, kokiem, putniem, elfiem. Nu taču elfi un rūķi, silfidi un ahtiandri, rusalkas, eņģeļi un helovini - tās Smalko Pasauļu reālas būtnes, kuras dzīvo arī Blīvās Zemes Dabā. Cilvēkiem, dzīvojošiem dažādās dimensijās, nepieciešams saprast, sajust un pieņemt viņu eksistēšanas realitāti. Pie tam, jāapzinās, ka Pasaulē visam ir sava apziņa un sava valoda.
SVIREĻ: Nikolaj Aleksandrovič, sakiet, lūdzu, kas izteic Jūsu Pasaules iekārtas īpatnību?
N. A. BERDJAJEVS: Jūs par to zinat, ka doma materializēta. Tādēļ Smalkajā Pasaulē, kas vairāk atvērta Dievišķai Sākotnei, viss, tā saucamais sociums, tas ir, urbanistiskā pasaule, aptveroša cilvēku pilsētās, ļoti kustīga un, labākā gadījumā, pakļauta pārveidošanai atbilstoši radušamies apstākļiem. Un šīs pārveidošanas īstenojas ar radošo domu. Atsevišķu zonu pārveidošana strukturālās attiecībās ļoti izplatīta mūsu Pasaulē.
Piemēram, daži mikrorajoni, savstarpēji robežojošies viendimensionālā telpā, pēc arhitekta viedokļa, var tikt izdalīti pa dažādiem apgabaliem, dažādu dimensiju telpas-laikā (1). Piemēram, no senas ēkas fasāde, ar sevi sniedzoša arhitektūrisku vērtību, iziet uz trasi. Taču šinī ēkā ļoti sen dzīvo pilsētas pamatiedzīvotāji, nevēlošies atstāt pilsētu un pārbraukt ārpuspilsētas zonā.
Tā pie mums Ņevska prospekta zonā, kas ir aukstākā izpausme zemes Pēterburgas Ņevska prospektam, saglabājas tradīcija guļamzonas savienošana ar pārvietošanās zonu. Tas izriet no saprašanas saglabāt humanitāro sākumu pār urbanizācijas stāvokli. Un, neskatoties uz to, ka mums jau sen tiek izmantots ekoloģiski tīrs transports, trase tomēr rada ievērojamu enerģētisku blīvumu un spriedzi.
Lūk, kādēļ zinātnieki: arhitekti, ekologi, ezotēriķi aizdomājās līdz šīs problēmas risināšanai un mācēja priekš cilvēkiem, dzīvojošiem mūsu Ņevskā, radīt maksimāli komfortablus apstākļus dzīvošanai. Tā radās ideja, aizvest Ņevska prospekta dzīvojamā masīva ēku guļamtelpu daļu, citas pasaules, daudz augstāku vibrāciju sfērā. Ar to pašu atpūtas zona bija atbrīvota no papildus enerģētiskām pārslodzēm. Tādējādi arī atpūtas zonā, - un tas vienkārši fantastiski! - uzziedēja mājas dārzi, uzšāvās strūklakas, radās sporta laukumi un pat ģimenes skolu veidojumi. Tā cilvēka doma kļūst reāls instruments jaunās īstenības celtniecībā. Taču tas nenozīmē, ka Ņevskas iedzīvotāji pilnībā atšķelti no pārvietošanās zonas. Vakarā, kā tas bija arī Puškina laikos, kad noklust transporta kustība, pa plašo smalkmateriālās Ziemeļu galvaspilsētas galveno prospektu notiek pastaigāšanās/tautas svētki. Iedzīvotāju straumes Debesu Pēterburgā tiecas kājām uz Ermitāžu. Pastaigāšanās pa Ņevas krastmalu - veca, iemīļota Pēterburgiešu nodarbošanās. Cilvēki brīvi pāriet no vienas piecdimensiju pasaules citā piecdimensiju pasaulē uz vienas un tās pašas planētas. Un tas patiesi brīnišķīgi!
SVIREĻ: Nikolaj Aleksandrovič, paldies par interesanto stāstījumu. Apgaismojiet, lūdzu, mūs, ar ko jūs pašlaik nodarbojaties un kopā strādājiet?
N. A. BERDJAJEVS: Man ir uzdevums no zinātnieku-filozofu Augstākās Kosmiskās Padomes apvienot savos darbos dažādu zvaigžņu sistēmu ezoteriskās mācības. Sintezēju zināšanas un pieredzi par Dievcilvēces darbības izpausmēm un izplatu uz tām planētām un valstīm, kur interesējas par šo zināšanu avotiem.
Man nācās tikties ar mācības, par spēcīgu personību, pamatlicēju Frīdrihu Nīče/Фридрихом Ницше. Mēs ar viņu strīdējāmies par viņa darbu "Tā runāja Zaratustra". Es izteicu viedokli par to, ka spēcīgas personības ideja bija ņemta nacistu (fašistu) apbruņošanai. Un cilvēci tas noveda pie lielas traģēdijas.
Es uzskatu: visu spēku līdzsvaram pie skrupulozas caurskatīšanas VIENLĪDZĪGI visu sabiedrības problēmu, var tikt izlemti vissāpīgākie jautājumi. Reliģiskie darbinieki, uz ciešas sadarbības pamata ar dažādu zinātņu virzienu zinātniekiem, ar speciālistiem visos zināšanu laukos, rēķinoties ar tikumiskiem likumiem, ir neatņemama šīs kopības daļa, sastādoša Pasauļu tautu Rozi, kas stāsies katras valsts priekšgalā.
Tāds valstu vadības veids jau izmēģināts un praktiski ieviests uz daudzām planētām. Un tieši tikai rēķinoties ar problēmām visos eshatoloģiskos, ekoloģiskos, ezoteriskās noosfēras raksturos, var veidoties tautu, valstu, kontinentu, planētu un Zvaigznāju sadraudzība.
SVIREĻ: Nikolaj Aleksandrovič, sakiet, lūdzu, kā jūs, atrodoties Augstākās Pasaulēs, vērtējiet Krievu Idejas savdabīgumu, kurai jūs uz blīvās Zemes veltījāt savus darbus?
N. A. BERDJAJEVS: Gribu teikt to, ka tā saucamā Krievu Ideja, kas kļuva par vienu no svarīgiem postulātiem daudzās filozofiskās mācībās, nezaudēja savu skanējumu vispasaules mērogā. Vispirms jāzina, ka Krievu Idejai nav nekā kopēja ar nacionalistiskiem noskaņojumiem. Lieta tā, ka šīs idejas būtība ir visu nacionalitāšu un tautību apvienošana Radošā Kopsabiedrībā, priekš Pasaules pārveidošanas, uz Mīlestības telpas paplašināšanas pamata Cilvēciskās sirdīs. Runa iet ne par krievu nacionalitāti atsevišķi, bet par nacionālo sadraudzību, kurai jāparādās, saskaņā ar Ļeva Nikolajeviča Gumiļova eiroāzijas teoriju.
Gumiļova pasionaritātes teorijas pamatā (pasionārais - ugunīgs, dedzīgs) likts Krievijas telpas ģeogrāfiskais izvietojums realitātē un šīs ģeotelpas enerģētiskais saturs. Es ar to domāju sakrālo punktu eksistēšanu Krievijas plašumos. Sakrālie punkti - Zemes enerģiju sakaru kanāli ar Kosmosu. Ievērojama skaita sakaru kanālu esamība ar Kosmosu, dod papildus garīgo enerģiju tautām, dzīvojošām uz tādas teritorijas un nodrošina iespējas kosmiskai pašiekvēlei, pašizaugsmei, nācijas paaugstināšanai kā apvienojošam sākumam priekš visas cilvēces Dievišķas evolūcijas. Dotajā gadījumā kosmisko pašiekvēli var saprast arī kā pieņemšanu Kosmiskās Uguns izplatīšanai no augstākām pasaulēm, tanī skaitā, no tām dimensijām, kuras agrāk priekš mums nebija pieejamas. Kosmiskās Uguns, atnākušana tagad jūsu pasaulē, tās - enerģijas, nepieciešamas jaunajai dzīvei. Tās - enerģētiskais pamats/sākums priekš Dievcilvēces.
Visa Krievijas vēsture sniedz piemēru daudzu tautību sadraudzīgai eksistēšanai. Padomju periods, neskatoties uz daudziem valstiskās vadības izdevumiem, deva Krievijai daudzgadīgu pieredzi dažādu tautu un nacionālu grupu līdzsadarbībai. Un šī pieredze unikāla. Tāda mēroga un ilguma ekonomiskās un kultūras tautību līdzsadarbībai, kurus saucam krievi, nezina neviena valsts Pasaulē. Tikai Krievijā vārds, apzīmējošs nacionalitāti, ir īpašības vārds. Tie krievu ukraiņi, krievu kazaki, krievu ebreji, krievu kalmiki, krievu ņenci utt.
Citās valstīs nacionalitāte apzimējas lietvārdos: vācieši, franči, spāņi, itāļi.
KRIEVU vārds apvieno daudzus nacionālus raksturus un valodas, paražas, kultūras un reliģijas. Iesākumu/sākotnējā spēja, sadzīvot dažādvalodu daudznacionālā vidē, atstāja savu niansi arī uz krievu cilvēka raksturu.
Šajā raksturā apvienojas samierināšanās un spēja sabuntoties, mīlestība uz brīvību un verdziska paklausība, viesmīlība un nebeidzama līdzjūtība, natūras plašums, gatavība iet līdz galam "Par draugu savu" un spēja vairāk dot nekā ņemt. Taču ir slinkuma un netaupīguma izpausme, nevīžība, nesaimnieciskums.
Krievija - tā īpaša civilizācija, saistoša Rietumus un Austrumus. Un visu ģeopolitisko iemeslu spēkā, Krievija aicināta savienot dažādas sociālas sistēmas, dažādas kultūras, tradīcijas, dzīvesveidus, dažādas valodas.
Lūk, kādēļ krievu apziņā gadsimtos iegāja neapgāžama, dabīga echatoloģiska/эсхатологическое tieksme PASARGĀT, GLĀBT, IZSARGĀT, viņai Augstāko Gaismas Spēku uzticēta.
Šī, vispārīgas glābšanas ideja arī ir tautu brālības KRIEVU Ideja, kurā krievu cilvēki meklē ne vienkārši kolektīvas kopīgas darbības, bet DRAUDZĪGU līdzdalību, SAZIŅAS, SAVSTARPĒJAS SAPLŪSMES DVĒSELES līmenī.
Svarīgi, ka galvenā cilvēkus apvienojoša pazīme Krievu Idejai ir KOPĪGUMA tieksme. Lūk, kādēļ šī ideja, cilvēku brālīgai vienošanai, kas jau izmēģināta daudzgadsimtīgajā Krievijas tautu dzīves pieredzē, nekādā gadījumā nedrīkst būt vulgarizēta un iztulkota kā nacionālisma izpausme.
Pats fakts, TAUTU VIENOTĪBAS Idejas iemiesotai eksistēšanai dzīvē, uz vienota jaunrades līdzdalības pamata, nekādā gadījumā nedod ieganstu krievfobijas izpausmei, visa krieviskā noliegšanai krievijas tautu dzīvē.
Krievu kultūra, krievu valoda, pareizticības paražas, - viss tas nostiprina tautu sadraudzību, bagātina garīgi un rada iespējas jaunrades attīstībai. Bet jaunrade esmu galvenais noteikums priekš cilvēciskās Personības tikumiskā izrāviena uz Dievišķā Gara virsotnēm. Teorija un dzīves prakse mūs pārliecina par to, ka planetārās sistēmas dažādos zvaigznājos aptver dažādu nāciju un nacionalitāšu eksistēšanu visdažādākajos salikumos daudzlīmenīgās Pasaulēs.
Visumā ir daudz Krieviju, Franciju, Vāciju, ASV un citu valstu. Un katras valsts un katras tautas vēsture, katrā ziņā, saķēdēta kopīgā Kosmiskā aplī līdzeksistēšanai. Tā ka, tā saucamā, KRIEVU IDEJA pašiedegsmei (pasionaritātei), pašaizliedzībai, saeimai, draudzīgai līdzjūtībai un līdzdalībai Līdz-biedriskumam, eksistē Visumā tūkstošus un tūkstošus gadu.
Kas attiecas uz katras tautas kultūru, tās valodas īpatnībām, tradīcijām, paražām, tad to izpausme un eksistēšana, kā jau es pasvītroju, ne cik un nekādi nav pretrunā SAEIMISKUMAM, BRĀLĪBAI, tieksmei uz Pasaules pārveidošanu caur LĪDZJAUNRADI.
SVIREĻ: Dārgais Nikolaj Aleksandrovič, žurnāla "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija" lasītāju vārdā, pieņemiet sirsnīgu pateicību par plašo, interesanto stāstījumu par uzdoto tēmu. Un, protams, mēs ļoti gaidām no Jums Jūsu personīgo vēlējumu visiem Gaismas Darbiniekiem!
N. A. BERDJAJEVS: Esmu pateicīgs Sergejam Ivanovičam Kanaševskim par to, ka viņš uzskatīja par nepieciešamu Gaismas Ģimenes žurnāla lappusēs vērsties pie Krievu Idejas lomas. Tas ļoti svarīgi. Bet visiem Gaismas Darbiniekiem vēlu bagātināt savas zināšanas par Visumu, sākot ar personīgās tautas kultūras, reliģijas, vētures un literatūras izstudēšanu. Mani dārgie, uzticaties vairāk savas sirds Saprātam, pie tam, pastāvīgi paplašiniet viņā Mīlestības telpu!

Ar kosmisku sveicienu pie jums, jūsu Nikolajs Berdjajevs.
2014. gada 07.05. plkst.14:54 minūtēs.
-----------
(1) Sakarā ar ticamību dažādlaika dimensiju vienlaicīgai eksistēšanai uz vienas planētas. Atsauce uz citātu no El Morija raksta "Atgriešanās pie Slepenās Doktrinas" (žurnāls "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija" Nr 1(13) 2014, 40.lpp.)
Raksts, Jāņa Oppes tulkots, lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/el_morija_atgriesanas_pie_slepenas_doktrinas/2014-03-26-1020)

Avots: žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения" № 3(15) 2014. El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru, Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12.
Latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/06.08.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 06.08.2014.


 

Skatījumu skaits: 397 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: