Galvenie » 2015 » Jūlijs » 18 » KARMA: VAKAR, ŠODIEN, RĪT
12:57
KARMA: VAKAR, ŠODIEN, RĪT

Vladimirs Kuklins, Krievija

KARMA: VAKAR, ŠODIEN, RĪT

Analītisks garīgās informācijas apskats

Nobeigums. Sākums №4 (16), 2014.

Sveicināti, dārgie! Šodien mēs turpināsim sarunu par karmu, un proti – par to, kā mainās karmiskās apmācības sistēmas koncepcija iziešanas no dualitātes mūsdienu apstākļos.

KARMA ŠODIEN

Uzreiz atzīmēsim, ka karmas darbības izmanīšanās nav universāla visiem cilvēkiem. Kā agrāk bija atzīmēts ezotēriskajā literatūrā, Zemes Kristāliskā Režģa izmainītās struktūras īpatnības ir tādas, ka pašreizējā laikā – sakarā ar arvien palielinošos apziņas noslāņošanos pēc vibrāciju frekvences – tās atbalsta cilvēku apziņu attīstību dažādos līmeņos. To, piemēram, pierāda [28] sniegtās Zemes rezonanses frekvences (Šūmaņa frekvences) spektrogrammas. Šie dati liecina, ka līdz ar pamata frekvences vērtību, kura daudzu tūkstošgažu laikā bija vienāda ar 7,8 Hz, sākot ar pagājušā gadsimta 90-jiem gadiem pakāpeniski parādījās virkne papildus spēcīgu rezonanšu frekvencēs līdz pat 32,4 Hz. Tāds vienlaicīgs atbalsts Dualitātes apziņas un Vienotības apziņas attīstībai ļauj selektīvu karmas likuma darbību. Tiem, kuri turpina dzīvot dualitātes enerģijās, arī karma turpina izpildīties iepriekšējā apjomā un funkcionalitātē; taču tiem, kuri paaugstina savas apziņas vibrācijas, mainās arī karmas likuma saturs.

Karmas likuma satura izmaiņas galvenais cēlonis ir Dualitātes Eksperimenta pabeigšana. Patiešām, ir pabeigts smags cilvēces evolūcijas periods atrautības no augstākajiem aspektiem/fragmentiem ilūzijā, kad apmācības sistēmas darbība bija orientēta tieši uz šo izolētības ilūziju. Taču tas nenozīmē, ka līdz ar cilvēces evolūcijas vektora izmainīšanos karma tiek atcelta. Karma mainīsies un neitralizēsies samērā ar Dualitātes enerģiju aiziešanu no planētas vai to transformāciju. Un tā turpinās pildīt savu pamata uzdevumu, kura būtība ir tālāka apmācīšana Dievišķībai. Mainās tikai šī likuma piepildījums un izpausme sakarā ar atbrīvošanos no duālās komponentes, kura nekādā veidā nevar tikt ienesta piektajā dimensijā.

„Neviens nebūs atbrīvots no savu parādu atmaksas, kamēr neizlabos savus tumšos radījumus un nesabalansēs visas savas enerģijas ar Mīlestības enerģiju. Piektā dimensija ir Tīrības, Mīlestības un Dievišķās Pilnības vieta. Nedomājiet, ka piektās dimensijas durvis tiks atvērtas tiem, kuri nes smagu savas karmas, negatīvisma, vardarbības un tumsas bagāžu. Tas nav iespējams, tas piesārņots un radīs nopietnus pārrāvumus piektajā dimensijā, tas ir tieši tas, no kā jūs cenšaties tikt vaļā pašreizējā laikā. Katram, kurš izvēlēsies iet uz piekto dimensiju, būs iespēja to izdarīt.” [3]

Par cik zemāk runa būs par atbrīvošanos tieši no duālās karmas, ar terminu „karma” apzīmēsim četrdimensiju pasaules karmu.

Pašreizējā laikā arvien paātrinātākos tempos notiek dimensiju tuvināšanās process, atjaunojas kontakti ar augstākajiem aspektiem/fragmentiem, tāpēc viena no karmas pamata iezīmēm – tās darbības slēpšana no subjekta – zaudē savu aktualitāti. Kā sekas tam, pirmā redzamā karmas darbības izmainīšanās izpausme bija laika intervāla samazināšanās starp cēloni un sekām:

„Karma, kādu mēs to pazīstam pēc metafiziskajām mācībām, pašlaik ir piebremzēta, lai mēs varētu evolucionēt ātrāk... Pašlaik eksistē jauna tieša cēloņa-seku sistēma, kuru varēs (taču ceru, ka nenāksies) pārnest sev līdzi no vienas dzīves uz citu. Tās galvenā atšķirība no karmas ir tāda, ka reakcija uz darbību iestājas ļoti ātri.” [31]

Sākot ar Pirmo Harmonisko Konverģenci, laika intervāls starp darbību un reakciju uz to pastāvīgi samazinājās, un tagad šī reakcija notiek praktiski momentāni:

„iemācieties kontrolēt savas domas, tāpēc ka tagad, kā nekad agrāk, jūs saņemsiet pilnā mērā un momentāni reakciju uz viņām. Un atkal atkārtoju – vai nu pozitīvu, vai negatīvu.” [30]

Nākošā izmaiņa, kuru arī pamanīja daudzi, bija tāda, ka „notiek personīgo karmisko notikumu paātrināšanās. Jūs pabeidzat karmu ātrāk, nekā tas bija agrāk, īpaši attiecībā uz tiem, kuri ir jūsu apkārtnē (saskaņā ar līgumu) un kuri, kā jūs zināt, ir jūsu karmiskie partneri. Tie no jums, kuri zina par līdz-radīšanu, konstatē, kas tas notiek praktiski momentāni.” [9]. Pirms virzāmies tālāk, mums ir jāatraisa visi karmiskie mezgli, kuri mūs saista.

Bet pati svarīgākā izmaiņa ir tāda, ka individuālās karmiskās enerģijas lielākā daļa var tikt vienkārši neitralizēta. Piemēram, Ronna Hermana par to raksta tā:

„Tas ir viens no šī laika brīnumiem: cilvēce ir saņēmusi Dievišķu Atļauju, saskaņā ar kuru vairs nav nepieciešams, lai jūs sabalansētu/noharmonizētu 100% negatīvās enerģijas, jūsu radītās (karmas), bet tikai 51%. To izdarījuši, jūs pārejat svētības stāvoklī un, atbilstoši, jums palīdz ātri iziet atlikušos 49% pa to laiku, kad jūs iegūstat savu pieredžu viedumu, tā vietā, lai pārvarētu cēloņa un seku situāciju mācības.” [29]

Par to pašu vēsta arī Aštars Šerans:

„Taču pirms tam notiek attīrīšanās no karmiskās nastas, aktīvi ir sācies karmas neitralizācijas process – kā atsevišķiem cilvēkiem, tā arī radniecīgām cilvēku grupām. Un, protams, realizējas visas cilvēces karmas neitralizācija.” [4]

Kā sekas tam, svarīga karmas likuma darbības izmaiņa ir arī grupveida un ilgtermiņa karmas atcelšana:

„par cik mēs visi esam cits ar citu saistīti, bija nepieciešamība arī pēc ģimenes karmas, grupveida karmas un ilgtermiņa karmas, kuras visas kopā cilvēcei ļāva sasniegt jaunus līmeņus, uz kuriem mēs tagad arī pārejam. Taču tagad šī vecā rēķina vešanas sistēma jau ir nedroša un vispār nav vajadzīga... Taču, kaut arī karma ir atcelta, daudzi pie tās ir tā pieraduši, ka darbojas tā, it kā viņa vēl arvien strādā, tādā veidā radot aplamu (un nevajadzīgu) cēloņa-seku apli. [31]

Tātad, kaut arī nepieciešamības pēc karmas darbības vecā varianta nav, taču tās izpausmes starp cilvēkiem vēl ir diezgan izplatītas. Kā tad karma tagad likvidējas?

„Karma turpina savu darbību... Cilvēki arvien tāpat satiekas, lai to likvidētu, un arī saslimst, to atstrādājot. Karma likvidējas aktīvi, transformējas daudzos veidos – caur nožēlošanu, piedošanu, neitrālo implantu, sadedzināšanu, ceļojumiem uz pagājušām dzīvēm u.c. Variantu ir daudz, un tie visi strādā. Karma pašlaik likvidējas daudz vieglāk. Tādas profesijas kā ārsts, dziednieks, skolotājs cilvēki izvēlas savas karmas atstrādāšanai, un tas ir veids, kā palīdzēt to izlabot daudziem citiem. Ieslodzījums cietumā, nebrīvē arī aizvāc karmu. Rit aktīva atstrādāšana, taču karma nav likvidēta, tajā skaitā ar personīgā.” [23]

Efektīvs karmas atstrādāšanas paņēmiens ir arī Violetās liesmas izmantošana:

„Strādājot ar Violeto Liesmu, jūs varat pārveidot milzīgu karmas daudzumu, tas ir, neitralizēt tagadnes un pagājušo dzīvju negatīvās enerģijas... Visas jūsu paša enerģētiskā lauka, ieskaitot zemapziņas, neapzināto un apzināto līmeni, nesabalansētās enerģijas tiks izkliedētas, ja jūs vēršaties pie Violetā Stara enerģijas ar mīlestību un visu jūsu sirds kvēli. Violetā Liesma var izšķīdināt karmu tajā gadījumā, ja jūs pilnībā apzināties iepriekšējo pieredzi un tās enerģijas, kuras radījāt... Kad rodas kataklizmas balansējošās enerģijas, tās vilni pēc viļņa nes Violeto Liesmu, pilnu Dievišķās Uguns, tas attīra. Pēc kara notiek gigantiska personālās un planetārās karmas balansēšana.” [2]

Atbrīvošanās no karmas vispārīgais princips ir sekojošs:

„Karma – tas nav nekas cits, kā harmonizators dabiskām svārstībām, kurās ir iesaistīta apziņa. Tiklīdz apziņa iegūst enkuru nekustīgajā šūpoļu centrā, jūs atbrīvojaties no sakara ar karmisko ciklu. Nekustīgais centrs ir izejas punkts no karmiskā cikla. Šī centra dominējošās sajūtas – mierīgums, līdzjūtība un tīrs prieks. Grieķu filozofi pazina tādu stāvokli un nosauca to par ataraksiju – mierīgumu. Nosodīšana un bailes – lūk enerģijas, kas visbiežāk aizved prom no centra. Jo vairāk un vairāk jūs atbrīvojat šīs enerģijas, jo mierīgāki un iekšēji atvērtāki jūs kļūstat.” [6]

Pats kardinālākais karmas enerģijas neitralizēšanas paņēmiens pašreizējā laikā ir jau citātā no [23] pieminētā neitrālā implanta izmantošana. Pakavēsimies pie tā sīkāk. Raksta pirmajā daļā mēs aplūkojām, ka implants tiek izmantots atbilstošā imprinta darbības neitralizēšanai. Šajā gadījumā neitrālais implants likvidē pašu karmiskās mācības stāvokli:

„neitrālais implants – tā ir „atļauja neitralizēt pagātni”. Tas ir Gara instruments, dots tev izmantošanai pēc vēlēšanās. Viņš pilnībā maina tavas daudzdimensionālās DNS daļas un fragmentus, kuri ieprogrammēti pildīt karmas atrisināšanas (caur darbu) veco enerģiju uzdevumu. Kad lūdz neitralizēt implantu, sākas dziļš un katram indivīdam atšķirīgs process. Vieni to sajūt, citi nē. Karma attīrās tajā momentā, kad esi palūdzis personisku izmainīšanu.” [8]

Atļauja neitralizēt pagātni nekādā gadījumā nenozīmē, ka tiks pazaudētas mūsu personības iestrādes – visi mūsu sasniegumi un visa sakrātā pieredze saglabājas. Runa ir tikai par karmas neitralizēšanu. Kas tad tieši, kādi karmas veidi neitralizējas?

„Tas karmisko atribūtu veids, kuru jūs anulējāt ar implantu (atļauju apskaidroties), – tā ir smagā karma, atnesta no iepriekšējām dzīvēm. Tā nav jūsu pašreizējās dzīves enerģijas karma. Tā ir pagātnes, nevis tagadnes enerģija. Tādejādi, tā ir atbrīvošanās no ļoti vecām enerģijām, kuras pārstāvēja jūs pavisam citā laikā.” [8]; „karmas tips, kurš attīrās kā sekas implanta pieņemšanai, pieder ļoti iedarbībai karmai, sakrātai daudzu iemiesojumu laikā. Pēc implanta pieņemšanas radīt tādu karmas tipu ir ļoti grūti.” [10]

Interesants un diezgan svarīgs jautājums: vai neitrālā implanta pieņemšana nozīmē saņemt zināmu „indulgenci”, ka mūsu karma vairs neformēsies?

„„Vai mēs radām karmu mūsu dzīves uz planētas laikā?” Un vēl: „Vai mēs radām karmu pat pēc implanta pieņemšanas?” Atbilde uz abiem jautājumiem ir apstiprinoša. Ja mēs apzināti atejam no mūsu kontrakta pildīšanas, tad radām smagu karmu. Normāla karma tiek radīta tad, kad mēs pildām savu kontraktu! Ja saskaņā ar jūsu kontraktu jums ir jākļūst satriecošam dziedniekam, tad šajā gadījumā jūs sev radāt liela dziednieka īpašības! Tas realizējas šūnu līmenī, un nākošajā iemiesojumā jūs pārnesat tās sev līdzi arī uz šūnu līmeni. Kaut arī kopumā ar karmu saprotam mācību atsevišķā iemiesojumā, tā ir arī jūsu pieredzes mantojums... Tātad, pat atrodoties absolūtas tīrības stāvoklī, jūs tomēr turpināt radīt jaunas karmiskas īpašības.” [10]

Kas jāizdara, lai iegūtu neitrālo implantu? Viss ir vienkārši – tikai jāizsaka tīrs nodoms: Karma attīrās tajā momentā, kad esi palūdzis personisku izmainīšanu.” [8]. Bet vai tas ir tik vienkārši? Tikai ar vienīgu mūsu vēlēšanos nepietiek. Starp citu, piezīmēsim, ka vēlēšanās ir mūsu zemākā ego produkts, kamēr nodomu formē Augstākais „Es”. Karmiskā parāda neitralizēšana – tā pēc būtības ir atzīšana, ka cilvēks, kurš izsaka nodomu atbrīvoties, atrodas atbilstošā apziņas līmenī, kad viņš ir nobriedis līdz beznosacījuma Mīlestībai. Atbrīvošanās no karmas – tas ir Mīlestības akts. Kā Mīlestība pārtrauc dualitāti, tā Mīlestība pārtrauc karmu:

„Jūs varat iziet no karmas, iemācoties mīlēt un piedot...”[33]; „galu galā pienāks laiks, kad mūsu individuālais karmiskais modelis varēs tikt transmutēts Visuma augstākajam labumam. Tas, ko mēs esam sadarījuši, mūsu pieļautās kļūtas, var tikt atlaists, bet tādēļ mums jāatrodas noteiktā apziņas stāvoklī.” [35]

Apziņas līmenis, kurš jāsasniedz karmiskā parāda neitralizēšanai – tas ir noteikts Vienotības apziņas līmenis. Tajā skaitā tas paredz uzņemties atbildību ne tikai par savu dzīvi, bet arī par apkārtējo cilvēku, Zemes dzīvi, kā arī gatavību harmonizēt savu polāro enerģiju (vīrišķo/sievišķo komponentes) un attiecības ar Garīgo dzimtu:

„Lai attīrītu karmu, nav nepieciešams veikt sarežģītus rituālus un regulāras enerģētiskas tīrīšanas. Jūs spējat vienkārši izteikt tīru nodomu par KARMISKĀ PARĀDA NEITRALIZĒŠANU (ATBRĪVOŠANOS NO KARMAS) UN UZŅEMTIES ATBILDĪBU PAR SAVU DZĪVI, JŪSU APKĀRTNES CILVĒKU UN PLANĒTAS DZĪVI – šajā un turpmākajos iemiesojumos...

Lūgums par KARMISKĀ PARĀDA NEITRALIZĒŠANU OBLIGĀTI SAKRĪT AR PĀREJU UZ NĀKOŠO ESAMĪBAS LĪMENI. TO VAR PIEŅEMT JŪSU AUGSTĀKAIS ES TIKAI PIE JŪSU TĪRA, PATIESA NODOMA NOSACĪJUMA. Eņģeļi nevar lūgt tikai par savu „Es”. Kad jūs ar tīru nodomu vēršaties pie sava DIEVIŠĶĀ „ES” (TĀ, KURŠ IR AIZ „AIZSEGA”) par KARMISKĀ PARĀDA NEITRALIZĒŠANU, JŪS VIENLAICĪGI UZŅEMATIES PIENĀKUMU ATGRIEZTIES UN TURPINĀT DARBU...

Ja jūs pieņemat lēmumu vērsties pie DIEVIŠĶĀ ES ar lūgumu par KARMISKĀ PARĀDA NEITRALIZĒŠANU (ATBRĪVOŠANOS NO KARMAS), neaizmirstiet vērsties arī pie savas patiesās “OTRĀS PUSES”. Es tagad esmu pilnīgi nopietns un nerunāju par to, lai jūs saskaņotu šo savu soli ar zemes dzīvesbiedru vai dzīvesbiedri, partneri. Runa pavisam nav par to! Es runāju par jūsu īsteno pretējo sākumu – vīrišķo vai sievišķo, atkarībā no jūsu pašreizējā iemiesosojuma dzimuma. KARMISKĀ PARĀDA NEITRALIZĒŠANA – TAS IR SVARĪGS SOLIS PIE JŪSU BŪTĪBAS HARMONIZĒŠANAS. Daudzi Gaismas Darbinieki ir nogājuši garu ceļu pie saplūšanas ar savu AUGSTĀKO „ES”. Tagad ir pienācis laiks spert aktīvus soļus pie pretēju sākumu sapludināšanas savā būtībā. Bez tā, mani dārgie, neiznāks aktivizēt visus magnētiskās DNS slāņus (daudzdimensionālās gēnu struktūras). Jā, tieši tā! Jums taču, protams, ir zināma leģenda par to, ka Dievs visus sadalīja “divās pusītēs”. Un arī tā tai skaitā ir dualitātes izpausme. Jūs iemiesojaties te kā vīrieši, te kā sievietes... Kur atrodas jūsu pretējais sākums, kad jūs esat iemiesoti šajā pasaulē? Nopratāt? Nu, protams, ka magnētiskajā DNS, deaktivizētā veidā!..

Cita svarīga darba komponente, pārejot uz jaunu līmeni, ir attiecību aktivizācija ar jūsu GARĪGO DZIMTU... Garīgā dzimta – tā ir ne tikai iemiesotas vai izmiesotas būtības, tie vēl ir arī šo būtību Augstākie „Es”. Tas ir, varena Dievišķā Enerģija, kura paliek „Aizsega” tajā pusē... Jūsu Audzinātāji – tā ir šīs Enerģijas daļa. Viņi ir individuāli un kolektīvi vienlaicīgi. Tādejādi, aktivizējot kontaktu ar Garīgo Dzimtu, jūs aktivizējat kontaktu ar Dievišķo Enerģiju!

Atgādinu ļoti svarīgus momentus... Izsakot nodomu PAR KARMISKĀ PARĀDA NEITRALIZĒŠANU (ATBRĪVOŠANOS NO KARMAS), jūs vienlaicīgi AKTIVIZĒJAT atbildību par savu dzīvi un visas planētas Zeme dzīvi. TAČU KOPĀ AR TO JŪS AKTIVIZĒJAT SAVAS SAVSTARPĒJĀS ATTIECĪBAS AR POLĀRO SĀKUMU (ar vīrišķo vai sievišķo sākumu) un AR SAVU GARĪGO DZIMTU.” [20]

Kādas sekas būs neitrālā implanta pieņemšanai?

Pirmām kārtām tas nozīmē, ka „nākošajā iemiesojumā jūs uz šo pasauli atnāksiet BEZ KARMISKĀ PARĀDA. Bet tas nozīmē, mani dārgie, ka jūsu nākošajā dzīvē jums būs jauna DNS, DAUDZDIMENSIONĀLS GENOMS AR PLAŠĀKU IESPĒJU LOKU... JŪSU DNS NENOSLĒGSIES DAUDZU SPĒJU KANĀLI (LĪDZ ATBRĪVOTĪBAI NO KARMAS IEMIESOJOTIES TOS BLOĶĒ KARMISKIE PARĀDI). Citādi sakot, jūs varēsiet dzīvot no tīras lapas, ar jaunu cilvēkdievu iespējām, kuri rada jaunu, burvīgu, brīnišķīgu realitāti.” [20] Cilvēki bez karmas – tie ir cilvēki ar aktivizētiem daudzdimensionālajiem DNS slāņiem. Cilvēku bez karmas dzimšana nākotnē atbrīvos cilvēciskās būtnes no dalīšanas labajos un sliktajos, grēciniekos un svētajos, disharmoniskajos un augsti garīgi attīstītajos... Nē, visi cilvēki nekļūs līdzīgi cits citam. Cilvēcisko būtņu unikalitāte saglabāsies! Taču viņi visi atnāks ar kvalitatīvi citādu cilvēka genomu, kurā galvenais dzinējs – tā ir Mīlestība.” [17]

Taču par cik lielākā, pati smagākā karmiskās nastas daļa no mums ir noņemta, bet atlikušo daļu mums palīdz iziet atvieglinātā režīmā, izmaiņas neizbēgami notiks jau pašreizējā dzīvē. Tas nozīmē, ka vecie „kontrakti jau ir beigušies, ir atlikuši daži dvēseles parādi.” [22], tas ir, ir tikai „dažas pārpalikušas karmiskas parādības, kuras izzūd, kad cilvēks attīrās un kļūst sabalansēts.” [10] Samērā ar šo pārpalikušo karmisko parādību atstrādāšanu sākas kontraktu nākošā līmeņa aktivizācija. Jūs zināt, ka pirms iemiesojuma bez pamata kontrakta jūs ieplānojāt vēl vairākus kontraktu līmeņus, pie kuru pildīšanas jūs paredzējāt pāriet gadījumos, ja mūsu personīgās izvēles vai izvēles sabiedrisko grupu mērogos būtiski atšķirsies no visvarbūtīgākajām (mums taču ir brīvā griba!). Lūk, šos kontraktus mēs tagad arī varam aktivizēt: „šie kontrakti ir svēti un saistīti ar jūsu spēju tieši paaugstināt planētas vibrācijas (gaismas darbs), tā vietā, lai paaugstinātu tās netieši (caur traģēdijām un personīgās karmas izstrādi).” [11] Pie tam ļoti svarīgi ir tas, ka mēs kļūstam ievērojami brīvāki, par cik neatstrādātas karmas enerģija vairs negrūž mūs pie tiem vai citiem cilvēkiem un neliek mums veikt tās vai citas darbības. Jauno kontraktu ietvaros mēs jau patstāvīgi varam plānot savam „Es” vēlamos notikumus un savu nākotni.

Diezgan svarīgi ir arī saprast, ka šī atbrīvošanās nenozīmē „dusēšanu uz lauriem”. Vēl vairāk, dažreiz var likties, ka notikumu plūsmas blīvums tikai pieaug, it kā karma nav samazinājusies, bet, otrādi, tās slodze ir palielinājusies. Krajons šajā gadījumā iesaka:

„nejauciet karmu ar dzīves grūtībām. Karma – tas ir imprints, kurš palīdz virzīt mācības un dzīves kaislību. Tu, attīroties no karmas, dod sev atļauju mainīties. Pārmaiņas bieži nozīmē pašu dzīves pamatu pārkārtošanu, rekonstrukciju. Tu patiešām uzskati, ka tas ir vienkārši? Mēs vairakkārt esam jums vēstījuši, ka tagad sākas darbs, un jūs patiesībā pildāt darbu... Tu ne ar ko „nenoslogojies”. Tā vietā attīries un papildinies. Tas nozīmē, ka tava pašreizējā dzīve nav bezmērķīga peldēšana pret straumi ar nosaukumu „dzīve”, bet pakāpeniska tā pārkārtošana, kas saucas TU.” [8]

Daži, gluži otrādi, var būt apmulsuši un just dīvainas jūtas, tāpēc ka bez karmas mudinošās iedarbības var likties, „ka jūs jūtat tukšumu. Labi, ļaujiet man jums teikt, ka ir pienācis laiks saprast, kas tā ir par sajūtu. Tas nozīmē, ka jūs pārvaldāt savu dzīvi! Tas nozīmē, ka jūs vairs neesat apstākļu, kuri jūs kaut kurp grūž un velk, upuris. Jūs atteicāties no karmas, no vecās enerģija draivera, un tagad ir pienācis laiks radīt!.. Tā ir pārbalansēšana. Karmas vairs nav.” [14]

Neitrālā implanta pieņemšana iedarbosies ne tikai uz to pieņēmušo, bet arī uz apkārtējiem cilvēkiem – arī viņi sāks mainīties. Cēlonis tam ir tāds, ka savu karmu mēs, kā likums, atstrādājam grupā – reizēm mēdz būt, ka daži iemiesojas tikai tādēļ, lai palīdzētu tuviniekiem atstrādāt viņu karmu (starp citu, samērā ar to, kā arvien vairāk cilvēku pieņems „neitrālo implantu”, bērnu mirstība sāks samazināties, par cik bērnu aiziešanas no zemes plāna cēloņi bieži bija karmiski [21]). Bet, ja jūsu karma ir neitralizēta, tad cilvēki, agrāk emocionāli ar jums saistīti caur jūsu karmu, nevar to nesajust – praktiski momentāni mainās jūsu savstarpējo attiecību emocionālā nokrāsa:

„apkārtējie pamanīs jūsos notikušo pārmaiņu! Un apsolu, ka drīz tie, kuri jūs kaitināja, kļūs jūsu draugi, jo apzināsies, ka jūs apvienojošās karmiskās saites – lai cik smagas tās nebūtu – ir pārrautas. Veco karmisko pogu nospiešana vairs neved pie iepriekšējām reakcijām. Šie cilvēki pat var pienākt pie jums un pajautāt: „Kā tas tev izdevās?” [11] „Citi, kuriem ar tevi ir karma, arī mainās. Tev var nelikties „pareizi”, bet pēdējos desmit gadus mēs mācījām, ka jūs esat grupa. Nekas no tā, ko tu dari, nav atsevišķs. Tas maina apkārtējo enerģiju. Mēs sakām: ja tu regulāri spēlē tenisu ar partneri, un partneris pēkšņi vairs nenāk, tad pēc virknes izlaistu spēļu arī tu pārstāj parādīties kortā! Karma ir ļoti sarežģīta, bet strādā tieši tā, kā mēs sakām. Ja tu sevi attīri, tas skar arī tos, ar kuriem karma ir sastrādāta. Tas viss ir daļa no grandiozas sistēmas, kura saka: palīdzot sev, tu palīdzi planētai.” [8]

Lai ātrāk atstrādātu pēc neitrālā implanta pieņemšanas atlikušās karmiskās izpausmes, kuras saistītas ar savstarpējām attiecībām, var izmantot sekojošu padomu:

„Izsauciet atmiņā cilvēkus, kuri kļuva par jūsu baiļošanās cēloni. Skaidri iztēlojieties viņus. Paņemiet šos cilvēkus, kuri pagātnē jums kaitēja, pietuviniet viņus sev klāt, paskatieties uz viņiem un iemīliet viņu tādus, kādi viņi ir patiesībā. Piedodiet viņiem un pavērojiet, kas notiks. Viņiem nav obligāti jābūt jūsu priekšā miesiski. Jūsu priekšā būs karmiskās mācības enerģija. Pirmais, kas notiks, – izzudīs melnais pūslis. Jūs varat paņemt balvu, kura atrodas iekšā, – un karma būs atbrīvota... izzudīs uz visiem laikiem. Otrais, kas notiks, – līdz ar karmiskās enerģijas sabrukšanu šie cilvēki pārstās uz jums iedarboties. Trešo paskaidrot ir visgrūtāk. Līdz ar karmiskās īpašības izzušanu citi „aktieri” uz mācības skatuves no šī paša brīža kopā ar jums izmainīs savu inkarnāciju. Jūs uz viņiem kaut kā iedarbojāties? Protams! Kā gan viņi zinās, kas ir noticis? Ticiet man, viņu pašu slēptā daļa uzreiz to uzzinās.” [9]

Vēl viens padoms attiecas uz to, lai neradītu jaunu karmu:

„Būs vēl tie, kuri ieies jūsu dzīvē, nerezonējot ar jums, tas turpināsies līdz tam laikam, kamēr jūs atrodaties fiziskajā nesējā. Ja jūs spēsiet sasniegt netiesāšanas attieksmi, izstarot mīlestību pret katra cilvēka būtību, jums nenāksies izdzīvot karmisko deju jeb mijiedarbību ar viņiem. Svētiet viņus un ļaujiet viņiem turpināt viņu ceļu, kamēr jūs sekojat savam ceļam.” [29]

Līdz šim runa bija par karmiskā parāda neitralizēšanas tiešajām sekām. Taču patiesībā tas jāuzskata kā daļa no iziešanas no dualitātes, izziešanas aiz „Aizsega” vispārējā daudzšķautņainā procesa, kuram ir ļoti daudz izpausmju. Piemēram, tas ietekmē ēteriskā ķermeņa formēšanos:

„Piecdimensiju ēteriskā ķermeņa dzimšanas process ir nesaraujami saistīts ar JŪSU STRUKTŪRAS, kura jums pazīstama kā “karmiskais ķermenis” – NEITRALIZĀCIJU. Otrās Planetārās Harmoniskās Konverģences 125 dienu laikā daudziem Gaismas Darbiniekiem pilnībā neitralizējās struktūra, kura atbild par Cēloņa un Seku likuma (Karmas Likuma) izpildi” [7]

Augstāk norādītajiem procesiem ir arī pats tiešākais sakars izdziedināšanos – faktiski, iziešana no Dualitātes arī ir izdziedināšanās:

„JŪS SAPROTAT, kas sāk notikt visa tā rezultātā? Kas tiek KOP-radīts, kad apvienojas vīrišķais un sievišķais? Tas, kas bija izšķirts, kļūst par VESELU. Kas notiek, kad izšķirtā Garīgā Dzimta sāk apvienoties vienā veselā? Kā saucas šis process? Pareizi, mani dārgie: IZDZIEDINĀŠANĀS! Visa tā rezultātā NOTIEK IZDZIEDINĀŠANĀS.

IZDZIEDINĀŠANĀS – tā nav vienkārši atbrīvošanās no visām fiziskā ķermeņa slimībām. Izdziedināšanās – tas ir, kad dualitātes, blīvās matērijas atdalītās daļas atkal apvienojas un kļūst par veselu. Un, lūk, tad gan gars izdziedinās, gan ķermeņa slimības tiek uzvarētas, gan visa PASAULE IZDZIEDINĀS, kļūst viengabalaina un harmoniska...

Lūk, kāpēc NODOMS PAR KARMISKĀ PARĀDA NEITRALIZĒŠANU ir tiešā veidā saistīts ar IZDZIEDINĀŠANOS pašā augstākajā metafiziskajā šī vārda nozīmē.” [20]

Uz ko vēl iedarbojas neitrālā implanta pieņemšana? Raksta pirmajā daļā bija saruna par to, ka karmas iedarbības mehānisms bija cieši piesaistīts nāves un reinkarnācijas procesiem:

„Karmas mehānisma būtība ir nāvē un pāriemiesojumā. Ja karma ir anulēta, tad nāvei vairs nav iemeslu.” [10] „Vecais plāns, kurš radīja dzīvi un nāvi kā mācības karmiskā dzinēja ciklu (radīja enerģiju palīdzībai Zemei), tagad ir anulēts. Jaunā sistēma stimulē kontrakta pārrakstīšanu, ieskaitot nāves laiku, vecumu un pat dzīves mācību. Šī satriecošā izmaiņa tad arī piešķir jaunu nozīmi nāvei jaunajā enerģijā.” [13]

Un visbeidzot vēl viens ierosinošs motīvs mūsu darbību nospiedošam vairākumam vecajās enerģijās, no kura mēs arī varam un mums ir jāvar atbrīvoties – bailes: „Bailes – tas ir mehānisms, kurš tiek izmantots karmas un cilvēka mācības apstākļos.” [11] Bailes ir ego produkts, un kā zemākais ego ir ilūzija, tā arī bailes ir ilūzija. Taču vecajās enerģijās bailes tādā mērā piesātināja visu mūsu dzīvi, ka kļuva par nepieciešamību. Mēs lieliski iemācījāmies dzīvot baiļu apstākļos, vēl vairāk, tās pat kļuva mums pievilcīgas, kā pievelk filmas-trilleri, filmas-katastrofas, krimināli virsraksti presē. Var teikt, ka bailes ir visas mūsdienu civilizācijas pamats.

Atgriežoties pie karmas neitralizēšanas, atcerēsimies, ka karma – tā ir enerģija. Taču, ja karma attīrās, tad kas notiek ar enerģiju? Karmas enerģija nevar izzust, par cik Visumā eksistē enerģiju balanss, tāpēc „tiek realizēt negatīvās karmiskās enerģijas transformācija pozitīvā, radošā. Tāda transformācija jau tagad, katru mirkli atbrīvo kolosālu enerģijas rezervi, kas ir Degviela Augšupcelšanai un Kvantu lēcienam priekš visas planētas.” [4]

Šī pārveidotā enerģija „pariet tieši Zemē. Un jūs brīnāties, kāpēc uz viņas notiek tektoniskas kustēšanās! Tā tad arī ir alķīmija, par kuru mēs runājam. Kur paliek apziņa, piemītoša vecajai enerģijai? Viņa pāriet planētas ķermenī, kur transformējas pārmaiņu enerģijā... Cilvēks, kurš saprot, ka enerģija vienmēr ir klātesoša, ir vieds. Kad Jaunajā Ērā jūsu cilvēciskā būtne pārdzīvo izmaiņas, pateicoties jūsu garīgajām darbībām notiek process, kurš veicina izmaiņas pa visu planētu... Potenciālās karmas enerģija pēc būtības ir Cilvēka visas dzīves potenciāls!.. Tāpēc viņa no Cilvēka garīgā aspekta pāriet garīgā konteinerā, kuru jūs saucat par Zemi. Viņa ir tur. Tāpēc šī alķīmiskā procesa blakusprodukts būs izmaiņas, kuras notiek ar Zemi. Tieši tāpēc uz Zemes notiek zemestrīces, kuras mēs tagad novērojam, un tieši tāpēc paaugstinās ūdens temperatūra okeānos... Paātrinājums, kuru jūs novērojat jūsu planētas klimatiskajās sistēmās un ģeoloģiskajās īpašībās, – ir tiešs rezultāts tam, ka Cilvēki pieņem savu gaismas potenciālu.” [12]

Tāpēc, attīrot savu personīgo karmu, mēs atbrīvojam tās enerģiju un tādā veidā veicinām visas planētas Augšupcelšanos!

Pieskarsimies vēl vienam interesantam momentam, kurš saistīts ar neitrālā implanta pieņemšanu. Pieņemsim, ka kāds, maksājot ar ilgu un smagu darbu, strādājot ar savām karmiskajām mācībām, ir praktiski pilnīgi atstrādājis karmu. Bet kāds, uzzinājis par neitrālā implanta burvīgo iespēju, ar tīru nodomu ir viņu pieņēmis un atbrīvojies no savas karmas, kaut arī varbūt viņa karma bija smagāka. Iespējams, daži nodomās, ka tas nav taisnīgi, bet paskatāmies uz to no apziņas redzes viedokļa. Ja otrais spēja pieņemt neitrālo implantu, tad tas nozīmē, ka viņa apziņa, tāpat kā pirmā apziņa, atrodas Savienošanās apziņas līmenī, tas ir, viņš zina pareizās atbildes uz mācību jautājumiem, kaut arī nav tās izgājis! Tādā gadījumā viņam mācības nav vajadzīgas, un Karmiskā Padome jaunajos apstākļos, darbojoties ar Mīlestību, var viņu no tām atbrīvot.

Bez tam apziņas līmeņa paaugstināšana pašlaik notiek daudz vieglāk. Duālā karma agrāk stādīja stingras prasības tās atstrādāšanai – tik stingras, ka cilvēks, apguvis vienu no karmiskajām mācībām un neitralizējis to, sekojošos iemiesojumos varēja šo karmu atkal sastrādāt. Un tā varēja notikt vairākkārt, tādā veidā notika smalka „slīpēšana” un pieredzes uzkrāšana. Pašlaik kas tāds ir izslēgts, mentālajā pasaulē ir uzstādīti savdabīgi „apgrieztie ventiļi”, pateicoties kuriem, mēs varam virzīties tikai garīguma paaugstināšanas virzienā, „atvelšanās” atpakaļ kļūst neiespējamas. Jaunās mentālās matērijas savienojums ar jauno magnētismu ved pie tā, ka „vienreiz paaugstinot domāšanas līmeni (un, atbilstoši, uzlabojot mentālā ķermeņa struktūru), jūs spēsiet to noturēt un mainīt tikai uz pozitīvo pusi. Uz tālākas attīstības, nevis regresa, pusi. Agrāk jums tādas savdabības nebija. Tātad, līdz ar jaunā mentālā ķermeņa formēšanos jums parādās domāšanas procesa tālākas progresīvas transformācijas iespēja, kas ievērojami atvieglos jums jūsu jauno eksistenci piektās dimensijas apgabalos un augstāk.” [16] Mūsu domas pie tam kļūs ievērojami tīrāks: „tagad mentālās pasaules jaunajos apgabalos, kuri attīstās izolēti no vecajiem... kļūst neiespējama negatīva rakstura domformu formēšanās.” [34]

Vēl vairāk, [25] aprakstīts, ka Zemes pamošanās paātrināšanai tiek plānots izmantot supertehnoloģijas. Priekš tā astrālā plāna augstākajos slāņos dzīvojošie hiperborejieši ir izstrādājuši instrumentus, kuri tiks izvietoti dažu „pašu, pašu zemāko cilvēku, kuri ir uz planētas (bandīti, algotņi, slepkavas un tml.)” astrālajos ķermeņos. Šo instrumentu darbība atver sirds centru, paceļ un paplašina astrāli-mentālo apziņu. No vienas puses, var izteikt šaubas par tādu metožu pieļaujamību. Viennozīmīgi, tas ir nepieļaujami, ja visu civilizāciju ar mākslīgām metodēm sāk celt pa evolūcijas spirāli – viņa riskē kļūt infantila un izrādīties nespējīga patstāvīgai evolūcijai iziešanas no „karantīnas” apstākļos. No otras puse, dažu cilvēku apziņas pacelšana, īpaši, ja tas notiek, ņemot vērā viņu individualitātes, un negatīvi neietekmē cilvēces apvienoto apziņu – ir pilnīgi vietā.

Jebkurā gadījumā tas viss ved pie tā, ka notiek karmisko atlieku paātrināta atstrādāšana, tiek forsētas apziņas celšana un paplašināšana. Bet tas nozīmē, ka kāds, nepaspējis iziet visas mācības, tomēr virzīsies pa garīgās izaugsmes ceļu. Tas ir, potenciāli, apstākļos, kuri līdzīgi četrdimensiju Zemes blīvajai matērijai, tāds cilvēks varētu izdarīt nepareizas izvēles. Augstāko dimensiju mazāk blīvajās pasaulēs iespējas apgūt neizietās mācības viņam neradīsies – tur nav tādu apstākļu. Cilvēku vidū ir izplatīta pārliecība, ka ar Radītāju savienoties var tikai kristāliski tīri, nekļūdīgi cilvēki. Bet mēs redzam, ka no evolucionārā redzes viedokļa tas ne gluži ir tā. Taču nekādu pretrunu te nav. Mūsu attīstība nebeidzas ar saplūšanu ar Vienoto. Nākošajā „Dieva izelpā” mēs savu evolūciju turpināsim un varēsim „noslīpēt” tos momentus, kurus nepaspējām pabeigt tagad. Bez tam, ja visi būtu ideāli, no kurienes rastos Tumsas Spēki? Jo arī tie taču ir mūsu brāļi, kuri, tāpat kā mēs, Radīšanas sākuma etapos riskēja iegremdēties matērijā.

Līdz šim mēs risinājām sarunu par personisko karmu. Bet tagad mēs varam runāt par visas cilvēces karmas neitralizāciju!

„Man patīkami jums pavēstīt, mani Saulainie, ka starp jums ir arvien vairāk un vairāk to, kuri, paplašinot savu apziņu, aizdomājas par CILVĒKU CIVILIZĀCIJAS KARMU. Un uzdod dabiskā veidā dzimstošu jautājumu: „VAI VAR NEITRALIZĒT VISAS CILVĒCES KARMU?”

Es nedevu atbildi uz šo jautājumu līdz tam laikam, kamēr pietiekams daudzums Dvēseļu uz Zemes garīgās apgaismības ceļā neatrada atbildi pašas... Šī atbilde it kā vienā mirklī dzima viņu Sirdīs. Un daudzi bija ļoti izbrīnīti par atbildes, kuru viņi saņēma, vienkāršumu...

ARĪ CILVĒCES KARMISKO NASTU VAR NEITRALIZĒT, IZSAKOT TĪRU NODOMU. TIKAI PRIEKŠ TĀ NEPIECIEŠAMS KOLEKTĪVS LĒMUMS UN... PIETIEKAMS IEMIESOTO CILVĒKU MĪLESTĪBAS ENERĢIJAS DAUDZUMS.” [18]

Vēl vairāk, sekmīgi pabeigtā Eksperimenta rezultātu iedarbība uz Zemi ir tāda, ka mēs varam veicināt karmas likvidēšanu ne tikai uz mūsu planētas:

„Pēc plejādiešu vārdiem... mēs pašlaik atrodamies tādā evolūcijas punktā šeit, uz Zemes, kad eksistē labvēlīga iespēja satriecošam apvērsumam pasaules uzskata sistēmā. Ja to realizē, tad pārmaiņas būs grandiozas; notiks ne tikai visas Saules sistēmas karmas likvidēšana, bet arī planētu un zvaigžņu sistēmu atbrīvošana visā mūsu Galaktikā un vairākās galaktikās aiz viņas robežām.” [1]

Un vēl viens galaktiska mēroga karmisks uzdevums stāv mums priekšā, uzdevums, kuru arī mēs spējam atrisināt:

„MŪSU GALAKTIKĀ NEIZDZIEDINĀTĀS FIZISKĀS PASAULES KARMA PALIEK NEATSTRĀDĀTA. Jūs atnācāt uz šo planētu, devuši svinīgu solījumu atstrādāt šo karmu. Un tas nozīmē tikai vienu. JŪSU UZDEVUMS – PIEŅEMT IZDZIEDINĀŠANAS ENERĢIJU NO GARĪGĀS PASAULES UN KĻŪT VESELIEM. JŪSU ĶERMENIS VAR, UN VIŅAM IR JĀVAR ATBRĪVOTIES NO VISU VEIDU SLIMĪBĀM. Paliekot vēl šeit, blīvajā matērijā, jūsu Garam ir jāiemācās pilnībā vadīt savu ķermeni un apziņu. Tas šķiet viegls uzdevums tiem, kam piemīt teicama veselība. Un liekas praktiski neizpildāms tiem, kas sen cieš no hroniskām slimībām, izmēģinot daudz līdzekļu izdziedināšanai un pagaidām nesasniedzot nekādu rezultātu. Taču ceļš uz izdziedināšanos ir! Un es par to jau ne reizi vien esmu runājis. Izdziedināšanas noslēpums – jūsu magnētiskajā DNS. Ieejiet savās Akašas Hronikās. Tajā laikā, kad iekš jūsu DNS vēl nav nekādu slimību. PĀRNESIET ŠO DNS UZ SAVU TAGADĒJO ĶERMENI. Kā?.. Kā to izdarīt? Ziniet: ja jūs ar visu noteiktību, atbildību un tīru nodomu uzdosiet šo jautājumu saviem Audzinātājiem – noteikti saņemsiet atbildi. Un tad atradīsiet ceļu uz izdziedināšanos!” [19]

 

Karma rīt

Zeme kopā ar cilvēci pārliecināti virzās Augšupcelšanās virzienā. Taču priekšā vēl ir ilgs mūsu Dievišķības atcerēšanās ceļš. Un ne tikai atcerēšanās, bet arī to iestrāžu „iekārtošanas” tajā, kuras mēs esam radījuši Eksperimenta rezultātā, ceļš. Nepieciešams arī pakāpeniski atbrīvoties no visām dualitātes izpausmes paliekām, ar kurām vēl ir piesātināta mūsu civilizācija. Tāpēc bez karmiskajām apmācības sistēmām neiztikt. Taču, protams, ka Polipasaulā „4-5” tās mērķi un mehānismi būs citādi, par cik „karma – tas ir visu darbību un domu, rīcības un noteikumu krājums. Tās ir zemes nosacītības, un katrā dvēseles attīstības etapā (astrālajā, mentālajā) ir noteikts likumu krājums, pēc kura darbojas šis dvēseles aspekts. Saprotams, ka astrālajā plānā – tas ir savs likumu krājums, mentālajā – cits utt.” [26]

Jauns apziņas līmenis paredz arī jaunas karmiskas atbildības, Karmiskās Padomes noteiktas [27]”

„Ja tu zini, ko vajag darīt, un nedari to, tu esi par to atbildīgs.

Tu esi arī atbildīgs,

– Ja tu esi apzinājies savu vadošo lomu un nevadi citus.

– Ja tu esi aicināts atvienot veco, iegūstot pieredzi jaunajā, un velc šo veco uz savu nākotni.

– Ja tu tiecies būvēt savas attiecības NE uz vispārējās mīlestības pamata.

– Ja tu baidies no nākotnes un lādi pagātni.

– Ja tu izvairies vai baidies no atbildēm.

– Ja tu neesi godīgs pret sevi pašu.

– Ja tu nenovērtē Dzīvi un grauj to.

– Ja tu neesi izpildījis misiju.

– Ja tu pārkāp pilnvaras.”

Mēs pagaidām nezinām, uz kādu principu balstīsies jaunās karmas darbības mehānisms, taču jebkurā gadījumā, pārejot Beznosacījuma Mīlestības laukā, mēs sapratīsim, ka, saskaņā ar Krajonu, „karma – tā ir enerģiju deja un grūti atrisināma mīkla, kura uzlabo jūsu dzīvi, nevis apgrūtina to.” Iegaumēsim, ka priekšā mūs gaida aizraujošas perspektīvas:

„ar šo savu dzīvi jūs pabeidzat veselu ciklu iemiesojumu, kuros dzīvojāt pēc Karmas Likuma. Nākošajos iemiesojumos Karmas Likums uz jums vairs neattiecas. Jūs kļūstat KVALITATĪVI CITĀDI. Jūs pārstājat būt cilvēki, kurus vadīja bailes, baiļošanās tikt sodītiem. Karmas Likums – tā ir viena no vispārējā Cēloņu un Seku Likuma formām. No šī brīža šis likums priekš jums darbosies citā formā. Cilvēki, kuri ir apzinājušies savu patieso “Es” un sākuši dzīvot pēc Beznosacījuma Mīlestības likumiem, paši rada, attīsta Kosmiskos Likumus.

Taču ne tikai ar to jums ir svarīgs pašreizējais iemiesojums. Ar šo Dzīvi jūs, mūsdienu Gaismas Radītāji, atceļat citu svarīgu Likumu – obligātās reinkarnācijas Likumu. Sansaras aplis ir atvēries. Ne tuvu visiem jums nepieciešams atgriezties uz šo pasauli kā iemiesotiem cilvēkiem. Pēc Pārejas jums būs izvēles iespēja un laiks, lai to izdarītu. Piektās dimensijas pasaulēs jūs iziesiet dažādus ceļus, pabūsiet dažādās Skolās. Un tikai pēc tam noteiksiet savu tālāko ceļu.” [5]

Vispārējais Cēloņa un Seku Likums piektās un augstāku dimensiju līmenī darbojas citādāk kā ceturtajā. Principiālā atšķirība ir tāda, ka, ja uz četrdimensiju Zemes bija pieļauta kļūdu iespēja, tas Savienošanās apstākļos atbildībai par savām darbībām ir jābūt ievērojami augstākai. Cēloņa un Seku Likums –

„tas priekš sapratnes ir diezgan grūts likums, kuram ir attīstīta struktūra Pasaules-ēkā, uz tā ir balstīti Radījumi, Enerģijas un Attīstības Ceļš – vairums no tiem... iziešana aiz cēloniskā ķermeņa ietvariem tad arī ir dvēseles atbrīvošanās no Karmas Likuma gūsta.

Kā strādā Cēloņu un Seku Likums? Tu es radījis savu radījumu – lai tā būtu doma, ēka vai mācība. Tu nevari visus pārējos “izkārtot”/”pieskaņot” savai domai vai mācībai. Cik harmoniski būs tavi radījumi tiem, kas ir ap tevi – cilvēkiem, planētām, domām vai Būtībām? Kā izjust pakāpi iekļautībai tajā, kas ir ap tevi? Cēloņu un Seku Likums tev pašam parādīs, ko esi radījis, jo palīdzes tev tikt skaidrībā ar sekām.

Jāsaka, ka šeit, uz planētas, Likumam ir šaura ievirze – dvēseles apmācīšana saprātīgai uzvedībai. Jo jūs pagaidām nevarat prognozēt sekas, tās ir attīstītu Būtību privilēģijas... “No kļūdām mācāmies” – tas ir cilvēka attīstības variants. Jums ir dota iespēja kļūdīties, neprast prognozēt, darīt daudz reižu un atklāt daudz reižu vienu un to pašu. Jūsu radījumi pagaidām neiedarbojas uz kosmosu, jo jūs esat aizklāti...

Kad jūs būsiet pilnīgi atklāti, jūs vairs neviens “nesodīs” vai “netiesās” par neloģiskumu, riebīgumu vai kaut ko, ko jūs varat izdarīt maskā vai slepus. Iedomājieties, ka jūs “to” darāt visu acu priekšā, jo jūs taču būsiet atklāti nākošajā ķermenī. Jūs gatavo atklāties, bet jums ir jāiziet savas aizklātības mācības, lai apzinātos jūtu dziļumu, dvēseles slēptos apgabalus, apzinātos savas iespējas, kā pozitīvās, tā arī negatīvās. Un jums PAŠIEM ir jāizvēlas, kurp jums attīstīties...

Tātad, mūsu pirmais Likums palīdz cilvēkam izvēlēties dzīves Ceļu un Jēgu. Tas palīdz apzināties sevi un visus citus kopā. Jūs esat sapulcējušies atklāties un pāriet Vienotībā, un tas palīdz jums padomāt par šo Vienotību, cik labi jūs būsiet Vienotības attīstībai un kādu ieguldījumu kopībā jūs personiski ienesat.” [24]

 

Noslēgums

Tātad, mēs ar jums aplūkojām jautājumus, kuri saistīti ar duālās karmas uzdevumu, lomu, izpausmes īpatnībām un neitralizāciju. Taču bieži mēs par nestādāmies priekšā, cik dziļi karmas iedarbība caurauž visu mūsu dzīvi. Aplūkosim tikai trīs interesantus piemērus.

Pirmais no tiem saistīts ar unikālu tautu – ebrejiem. Kā izskaidrot, ka ebreji, pārstāvot tikai 3% iedzīvotāju, neproporcionāli lielā skaitā ir pārstāvēti tādās sfērās kā medicīna, jurisprudence, grāmatvedība un praktiski valda klasiskās mūzikas pasaulē? Atbilde ir tāda, ka „ir jāpastāv serdenim, karmiskai grupai, kura atrodas planētas Kristāliskajā Režģī un nekad nemainās. Viņa arī nevar izmanīties, jo tas ir centrs. Tas nozīmē, ka viņa ir cilvēces saspraude... Šajā konkrētajā gadījumā Ebreji – tas ir centrs... Viņi ir „Dieva izredzētā Tauta”, lai ciešanās iemantotu centra enerģiju,.. staigātu pa planētu, pakļauti vajāšanām un naidam. Lai kurp viņi neietu, viņus nīcinās un verdzinās. Tāda ir viņu misija, jo viņi notur Cilvēku Akašas centru – diženu astrāli svarīgu stāvokli... Viņiem piemīt kāda karmiska pazīme – katru reizi, atgriežoties jaunā dzīvē, viņi atkal būs Ebreji... Skan netaisnīgi, vai ne tā? Taču visam ir jābūt tieši tā. Kad Ebreji ieiet dzīvē ne kā Ebreji, viņi nekad neatgriežas Jūdaismā... Viņi ieņem svarīgus amatus un paliek tajos. Viņi ir veikalu īpašnieki un rūpniecības korporāciju vadītāji. Viņi saprot, kā darbojas Cilvēciskā daba, jo ir atradušies šeit un darījuši to eonus un eonus laika. Salīdzinot ar pārējiem, viņi ir priekšējās robežās, jo viņu „pieredzes krūkas” ir piepildītas ar braukšanu uz viena un tā paša velosipēda atkal un atkal, viņiem nekad nav nācies mācīties braukt uz cita. Taču viņi par to maksā. Lūk, kas ir Ebreji.” [15]

Otrais piemērs attiecas uz Indigo Bērniem. Viens no atribūtiem, kurš viņiem piemīt – „tā ir pilnīga karmas neesamība, jūs to zinājāt? Jūs nevarat Indigo Bērnu piespiest just vainu. Viņam nav tādas programmas. Viņš pat nevar iedomāties, kas tas tāds ir, jo vainas sajūta, kā likums, ir karmiskās enerģijas izpausme. Ja DNS „kausam” ir jābūt piepildītam, kas tad Indigo Bērnam ir karmas vietā? Kāda ir atbilde uz šo jautājumu? Līdzcietība un pretnostatījumu atrisinājuma meklējumi. Tieši tāpēc mēs Indigo Bērnus nosaucām par „Miera nesējiem.” [15] „Tas nenozīmē, ka viņi nevar radīt karmu; viņi var, taču iemiesojumu viņi sāk no tīras lapas. Ar Kristāliskajiem Bērniem notiek tas pats, par cik ir svarīgi, lai viņi atnāktu, neapgrūtināti ar „viņu tēvu grēku” bagāžu, un tāpēc visa karma, sakrājusies no seniem laikiem, viņiem arī tiek dzēsta.” [32]

Trešais piemērs ir par Gaismas Darbiniekiem. Saskaņā ar [6a], „Gaismas darbinieki – tās ir dvēseles, kurām ir stipra iekšēja vēlēšanās izplatīt Gaismu (zināšanas, brīvību un mīlestību pret sevi) uz Zemes. Viņi sajūt to kā savu misiju.”[6a] Šī iekšējā vēlēšanās izplatīt Gaismu ir karmas galaktiskā veida saformēta. Gaismas Darbinieki nes smagu karmisko nastu, kura uz kādu laiku var likt viņiem nomaldīties no ceļa: „Gaismas Darbinieki stāvēja pie cilvēces rašanās pirmsākumiem uz Zemes. Viņi piedalījās cilvēka radīšanā. Viņi ir cilvēces līdz-radītāji. Radīšanas procesā viņi izdarīja izvēles un rīkojās tā, ka vēlāk dziļi nožēloja...” [6b] „Gaismas Darbinieki – tās ir dvēseles, kuras ir nodzīvojušas daudz dzīvju citos plānos, pirms iemiesoties uz Zemes... Jūs, Gaismas Darbinieku dvēseles, vienreiz pielietojot tumšos apspiešanas līdzekļus, vēlāk ļoti bargi nosodījāt sevi par to. Pat tagad iekšienē jūs nesat dziļu vainas apziņu, daļēji apzinoties to kā sajūtu, ka jūs neesat pietiekami labi, lai ko jūs darītu... Kad jūs – Gaismas Darbinieki... nonācāt uz ego balstītas apziņas pārveidošanas uz sirdi balstītā apziņā etapā, jūs sajutāt patiesu vēlēšanos izlabot visu to slikto, ko izdarījāt Zemei. Jūs apzinājāties, ka esat slikti apgājušies ar dzīvajām cilvēciskajām būtnēm uz Zemes un traucējuši brīvai zemes dvēseļu izpausmei un attīstībai. Jūs apzinājāties, ka esat veikuši vardarbību pret pašu DZĪVĪBU, cenšoties manipulēt un kontrolēt to saskaņā ar savām vajadzībām. Jums sagribējās atbrīvot cilvēku no baiļu un ierobežojumu važām, kas ienesa viņa dzīvē tik daudz tumsas. Jūs sajutāt, ka jums tas ir jāizdara, iemiesojoties cilvēku ķermeņos. Tāpēc jūs iemiesojāties cilvēku ķermeņos, kuru ģenētisko komplektu radījāt paši, lai pārveidotu savus radījumus no iekšpuses. Dvēseles, kas atnāca uz Zemi ar šo misiju, bija nolēmušas izplatīt Gaismu savos pašu (vadāmajos) radījumos. Tāpēc jūs nosauca par Gaismas Darbiniekiem. Jūs pieņēmāt lēmumu izdarīt sekojošo: iedzīvoties veselā Zemes dzīvju sērijā un iedzimtas atbildības sajūtas un sirsnīgas vēlēšanās dēļ uzvelt sev šo karmisko slogu, lai ļautu pagātnei aiziet.” [6c]

Un visbeidzot kā noslēgumu izteiksim pateicību duālajai karmai, kā lieliskai apmācības un nobriešanas sistēmai: „Atvadoties no karmiskā parāda, neaizmirstiet pateikties tam... Par visu, par visu! Jums tagad liekas, ka tas ir sagādājis jums tik daudz nelaimju un tik daudz rūpju... Bet, mani dārgie, šo GARĪGI-MATERIĀLO mehānismu (PĀRIEMIESOŠANĀS UN KARMAS LIKUMUS, – Krajons runā par tiem – S.K. piezīme) izdomājāt jūs, mani dārgie Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules. Un tas brīnišķīgi strādāja visus laika eonus, kuru jūs pavadījāt šajā planetārajā skolā. O! Tas patiesi ir brīnišķīgs “MEHĀNISMS”... Gan apmācībai... Gan vērtīgas garīgas pieredzes iegūšanai... Tas ļāva jums radīt un atrast tādus artefaktus, kuru vēl nav šajā Visumā... Gribat, ticiet, gribat, nē. Taču tā... ir īsta patiesība!” [20]

 

IZMANTOTIE AVOTI

1. Amora Guaņ Iņ. Plejāžu mantojums. Ka enerģijas pamodināšana (Amorah Quan Yin) (Амора Гуань Инь. Наследие Плеяд. Пробуждение энергии Ка) http://www.koob.ru/guan_ing/pleadian_heritage

2. Aurēlija Luīza Džonsa. Teloss. Vēstījumi Cilvēces Izglītošanai Transformācijā. 2. grāmata (Aurelia Louise Jones. Messages for the Enlightenment of a Humanity in Transformation (TELOS, Vol. 2)) (Аурелия Луиза Джоунс. Телос. Послания Для Просвещения Человечества в Трансформации. Книга 2) http://naturalworld.ru/kniga_telos-kniga-2-poslaniya-dlya-prosvetleniya.htm

3. Aurēlija Luīza Džonsa. Teloss. Piektās dimensijas protokoli. 3. grāmata (Aurelia Louise Jones. TELOS - Volume 3 - Protocols of the Fifth Dimension) (Аурелия Луиза Джоунс. Телос. Протоколы Пятого Измерения. Книга 3) http://naturalworld.ru/kniga_telos-kniga-3-protokoli-pyatogo-izmereniya.htm

4. Aštars Šerans caur Natāliju Romanovu un Sergeju Kanaševski. Par Radniecīgajām Dvēselēm, Dvīņu Liesmām un evolūcijas principiem (Аштар Шеран через Наталью Романову и Сергея Канашевского. О Родственных Душах, Близнецовых Пламёнах и принципах эволюции. /Журнал "Мировой ченнелинг: духовные сообщения", 2014г. №3)

5. Buda caur Nadijar Khang un Sergeju Kanaševski. Dzīve pēc sansaras (Будда через Надияр Кханга и Сергея Канашевского. Жизнь после сансары. /Журнал "Мировой ченнелинг: духовные сообщения", 2014г. №2)

6. Ješua caur Pamelu Kribi. Jaunā Zeme I (Иешуа через Памелу Криббе. Новая Земля I) http://www.jeshua.net/lv/lightworker/jeshua1.htm

6a. Ješua caur Pamelu Kribi. Vai es esmu gaismas darbinieks? http://www.jeshua.net/lv/how.htm

6b. Ješua caur Pamelu Kribi. Gaismas Darbinieki I http://www.jeshua.net/lv/lightworker/jeshua3.htm

6c. Ješua caur Pamelu Kribi. Gaismas Darbinieki II http://www.jeshua.net/lv/lightworker/jeshua4.htm

7. Krajons un El Morija caur Svetlanu Dračovu un Sergeju Kanaševski. Tā jūs dzimstat (par jūsu gaismas un daudzdimensionālās attīstības pašreizējo etapu) (Крайон и Эль Мориа через Светлану Драчёву и Сергея Канашевского. Так вы рождаетесь (о текущем этапе вашего светового и многомерного развития)) http://www.magnitiduha.info/archives/5976

8. Krajons caur Lī Kerolu. Rīkoties vai gaidīt? Jautājumi un atbildes. (Крайон через Ли Кэрролла. Действовать или ждать? Вопросы и ответы) http://www.koob.ru/kryon/questions_answers_k

9. Krajons caur Lī Kerolu. 2. grāmata. Nedomā kā cilvēks (Крайон через Ли Кэрролла. Книга 2. Не думай как человек) http://naturalworld.ru/kniga_ne-dumay-kak-chelovek-kniga-2.htm

10. Krajons caur Lī Kerolu. 3. grāmata. Cilvēka gara alķīmija (Крайон через Ли Кэрролла. Книга 3. Алхимия человеческого духа) http://www.koob.ru/kryon/alchemy

11. Krajons caur Lī Kerolu. 6. grāmata. Partnerība ar dievu. (Крайон через Ли Кэрролла. Книга 6. Партнерство с богом) http://www.avatargroup.ru/Biblioteka/Li_Kerroll_-_Kniga_6_-_Partnerstvo_s_Bogom_Prakti.aspx

12. Krajons caur Lī Kerolu. 7. grāmata. Vēstules no mājām (Крайон через Ли Кэрролла. Книга 7. Письма из дома) http://www.koob.ru/kryon/letters_from_home

13. Krajons caur Lī Kerolu. 10. grāmata. Jaunā atklāsme (Крайон через Ли Кэрролла. Книга 10. Новое откровение) http://www.koob.ru/kryon/new_dispensation

14. Krajons caur Lī Kerolu. Nenotveramās Akašas (Крайон через Ли Кэрролла. Неуловимые Акаши) http://www.omartasatt.ru/forum/69-437-2

15. Krajons caur Lī Kerolu. 2006. gada čenelingi. Pēdējie laiki (revidēts) (Крайон через Ли Кэрролла. Ченнелинги 2006 года. Последние времена (пересмотр)) http://www.koob.ru/kryon/kryon_2006

16. Krajons caur Marinu Shults un Sergeju Kanaševski. Magnētisms un laiks kā augšupcelšanās faktori (Крайон через Марину Шульц и Сергея Канашевского. Магнетизм и время как факторы вознесения. /Журнал "Мировой ченнелинг: духовные сообщения", 2013г. №4)

17. Krajons caur Sergeju Kanaševski. Krajons no Krievijas. Lielais eksperiments. Atbildes uz galvenajiem jautājumiem (Крайон через Сергея Канашевского. Из цикла "Крайон из России". Великий эксперимент. Ответы на главные вопросы. /Журнал "Мировой ченнелинг: духовные сообщения", 2014г. №2) http://vestijumi.lv/index.php?category=34&post=867

18. Krajons caur Sergeju Kanaševski. Krajons no Krievijas. Moluska spožā sirds (Jautājumi Krajonam) (Крайон через Сергея Канашевского. Крайон из России. Блестящее сердце моллюска (Вопросы к Крайону). /Журнал "Мировой ченнелинг: духовные сообщения", 2014г. №2)

19. Krajons caur Sergeju Kanaševski. Krajons no Krievijas. Astotā devītā planēta (Unikālu civilizāciju Augšupcelšanās) (Крайон через Сергея Канашевского. Крайон из России. Восьмая девятая планета (Вознесение уникальных цивилизаций)) http://vestijumi.lv/index.php?category=34&post=918

20. Krajons caur Sergeju Kanaševski. Krajons no Krievijas. Atbrīvošanās no karmas (Vēlreiz par neitrālo implantu) (Крайон через Сергея Канашевского. Крайон из России. Освобождение от кармы (Ещё раз о нейтральном импланте). /Журнал "Мировой ченнелинг: духовные сообщения", 2014г. №1) http://vestijumi.lv/index.php?category=34&post=782

21. Mirusveta ceļš (par piektās dimensijas bērniem) (Лилия Тимофеева. Путь Мирусвета (о детях пятого измерения). /Журнал "Мировой ченнелинг: духовные сообщения", 2014г. №3)

22. Natālija Koteļņikova. Gabriēls par cilvēka karmu (Наталия Котельникова. Гавриил о карме человека) http://www.sanatkumara.lv/index.php/10-raksti-2013/73-gabriels-par-cilveka-karmu

23. Natālija Koteļņikova. Zināšanas no ugunīgā slāņa (Наталья Котельникова. Санат Кумара. Знания из огненного слоя) http://www.koob.ru/sanat_kumara/znaniya_iz_ognennogo_sloya

24. Natālija Koteļņikova. Kosmosa likumi planetārā izpildījumā (Наталья Котельникова. Законы Космоса в планетарном исполнении) http://www.sanatkumara.lv/index.php/13-raksti-2014/331-kosmosa-likumi-planetara-izpildijuma

25. Natālija Koteļņikova. Pieliet planētu ar gaismu (Наталья Котельникова. Залить планету светом) http://www.sanatkumara.lv/index.php/13-raksti-2014/273-pieliet-planetu-ar-gaismu

26. Natālija Koteļņikova. Karma (Наталья Котельникова. Карма) http://www.sanatkumara.lv/index.php/13-raksti-2014/327-karma

27. Natālija Koteļņikova. Spēki un Varenība (Наталья Котельникова. Силы и Могущество) http://www.sanatkumara.lv/index.php/10-raksti-2013/201-speki-un-vareniba

28. Ņina Terehova un Sergejs Bubļiks. Dažas ceļazīmes cilvēces pārejas periodā (Нина Терехова и Сергей Бублик. Некоторые вехи переходного периода человечества) http://sanatkumara.ru/stati-4/nekotorie-vechi-perechodnogo-perioda-chelovechestva

29. Ronna Hermana. Jūsu svētie meklējumi. Ercenģeļa Mihaēla vēstījumi, nodoti caur Ronnu Hermanu (Ronna Herman)( Ронна Герман. Ваш священный поиск. Послания архангела Михаила, переданные через Ронну Герман) http://sophia.ru/pdf/AE7CDCBB40A1ED4985AC8895F56F35E1.pdf

30. Sen Žermens caur Marinu Shults. Ejam uz dievišķo pilnību. Veseluma iegūšana. Projekts „AUGŠUPCELŠANĀS AUSTRUMOS UN RIETUMOS” 2. etaps. „Cilvēces Nākotnes Pasaule” (Сен­Жермен через Марину Шульц. Идём к божественному совершенству. Обретение  целостности. Проект «ВОЗНЕСЕНИЕ НА ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ» Этап 2. «Мир Будущего Человечества») http://www.magnitiduha.info/archives/5816

31. Stīvs Roters. Garīgā psiholoģija. Divpadsmit Galvenās Dzīves Mācībās (Steve Rother) (Стив Ротер. Духовная психология: Двенадцать Основных Жизненных Уроков) http://www.koob.ru/roter/rother_psychology

32. Stīvs Roters. Tātad, esmu Dievs. Ko tālāk? Jautājumi un atbildes. (Steve Rother) (Стив Ротер. Итак, я – Бог. Что дальше? Вопросы и ответы) http://www.koob.ru/roter/i_m_god

33. Sels Reičels. Dzīve uz priekšējas līnijas. Personīgā izaugsme un garīgā attīstība (Sal Rachele. Life on the Cutting Edge) (Сэл Рейчел. Жизнь на передовой. Личный рост и духовное развитие) http://www.avatargroup.ru/Biblioteka/Sel_Rejchel_-_Zhiznj_na_peredovoj.aspx

34. Urusvati caur Martinu Shults. Vēstules no mājām. 12. vēstule (Урусвати через Марину Шульц. Письма из дома. Письмо 12. /Журнал "Мировой ченнелинг: духовные сообщения", 2013г. №4) http://www.magnitiduha.info/archives/7400

35. Novērst apkārtējās vides piesārņojumu ir REĀLI! Intervija ar Drunvalo Melhisedeku (Устранить загрязнение окружающей среды – РЕАЛЬНО! Интервью с Друнвало Мельхиседеком) http://www.earthsky.ru/frm/viewtopic.php?p=116

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 4. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

Skatījumu skaits: 563 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: