Galvenie » 2015 » Novembris » 11 » Kas tas ir "KAMELOTS"?
18:19
Kas tas ir "KAMELOTS"?

Kas tas ir "KAMELOTS"?
Neparasts ceļojums ģenētikas dziļumos.
Projekts "Augšupcelšana": Lemūriešu Kristālu aktivācija.

Kristāls KAMĒLIJA
caur Sergeju Kanaševski
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščenija" Nr 4(22) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 19.10.2015.

Šodien mēs ar jums veiksim ceļojumu uz neparastu vietu, kas saucas... "KAMELOTS". Iedomājieties, mēs dosimies pagātnē, Karaļa Artūra pilī, kur pulcējās Apaļā Galda bruņinieki? Nē, mūsu mērķis - ne senā pils, bet sens svēts mājoklis, ko mūsdienu valodā var saukt par praktisku pētniecisku laboratoriju (Kamēlija dāvā smaida enerģiju)...
Sveicināti mani dārgie, zinātkārie kolēģi! Sveicināti brāļi un māsas. Sveicinu Radītājus, palīdzošus mums, Kristāliskām Gaismas Būtnēm, atnākt jūsu pasaulē un izpildīt savu misiju.
Jā, mūsu uzdevums - apmeklēt laboratoriju "KAMELOTS", kas ir daudzdimensionālā zinātniski pētnieciskā institūta "RAMTAN" svarīga daļa. Piesauciet savus Augstākos "Es"... Apvienojamies Vienotā Sakrālā Sirdī un vērojam, kā tās iekšienē veidojas zeltīts zvaigžņu tetraedrs.

ZĪMĒJUMS Nr 1. ZVAIGŽŅU TETRAEDRS.
Dāvājam viņam mūsu mīlestības enerģiju un domās viņu palielinām. Zvaigžņu tetraedrs sāk augt un, beidzot, sasniedz tādus apmērus, ka ļauj viņa iekšienē ievietot jūsu četrdimensionālo fizisko ķermeni. Zvaigšņu teatraedru mēs novietosim tā, kā norādīts zīmējumā Nr 2 (Dotajā gadījumā - tā smalkmateriāla ģenētiska struktūra, kas izvietojas vienādi sievietēm un vīriešiem, atšķirībā no cita energoinformatīvā zvaigžņu tetraedra, kas mēdz būt vīrišķs un sievišķs).

ZĪMĒJUMS Nr 2. CILVĒKA FIZISKAIS ĶERMENIS ĢENĒTISKĀ ZVAIGŽŅU TETRAEDRA IEKŠIENĒ. SKATS NO AUGŠAS UN SĀNIEM.
Bet tgad - uzmanību! Sajūtiet, kā jūsu fiziskās sirds apvidū parādas kaut kāda struktūra. Novērojiet septiņas zeltītas sfēras - sešas sfēras apkārt vienai. Tas viens no matricas "Dieva Globuss" variantiem, energoinformatīvā fraktāla, kurš saista vienā dažādas dzīvības formas. Dotais fraktāls veidots uz septiņnieciskuma pamata.
Zvaigžņu tetraedrs un "Dieva Globusa" septiņnieciskā matrica savstarpēji cieši saistīti. Septiņas sfēras (uz plaknes - apļu) ozganiki saplūst zvaigžņu tetraedra struktūrā (uz plaknes - strīsstūru shēmā).

ZĪMĒJUMS Nr 3. SEPTIŅNIECISKĀ MATRICA "DIEVA GLOBUSS" UN "ZVAIGŽŅU TETRAEDRS".
Jūs jau zinat: pēc "Dieva Globusa" matricas principa organizēta mūsdienu Zemes Globusu planetārā sistēma. Tikai tagad - uz astoņnieciskuma pamata: septiņi Globusi apkārt vienam. Zveigžņu tetraedru tagad daudzi saista ar MERKABU. Taču jāsaprot, ka MERKABA - sarežģīta daudzdimensionāla ierīce, bet zvaigžņu tetraedrs - tikai neliela tā daļa. Lemūrijā MERKABU saprata kā "ķermeņa kustību caur mēriem" vai kā "ķermeņu pārvietošanos caur dimensijām". Jaunā sistēma no astoņiem Zemes Globusiem tagad veido jaunu MERKABU - priekš planētas un visām Zemes dzīvības formām. Zeme tagad gatavojas "kustēties caur mēriem" vai "pārvietot ķermeņus pa dimensijām". Par kādiem ķermeņiem runa? Protams, ne tikai tos ķermeņus kas ir pašai Zemei. Runa ir par visu Zemes iemītnieku, visiem ķermeņiem. Gatavojas visaptveroša Augšupcelšana, kas skars visas četrdimensiju dzīvības formas - pie tam, ne tikai jūsu pasaules, bet arī daudzas citas ceturtās dimensijas pasaules. Tas - tagadējais evolucionārais process, ar kuru... jāiet kopsolī, jābūt gataviem sagaidāmajām pārveidošanām. Jūs, mūsdienīgie Gaismas Meistari, pirmie sākāt šo sagatavošanos. Viens no jūsu galvenajiem uzdevumiem - saņemt, attīstīt un izplatīt jūsu pasaulē sakrālās ģenētiskās struktūras, kuras nepieciešamas cilvēkiem evolucionārā Augšupcelšanas ērā.
Ilgu laiku jūsu ķermeņos eksistēja SEPTIŅNIECISKUMA MATRISKĀ SISTĒMA, kas noturīgi piesaistīja jūs ceturtās dimensijas pasaulei. Septiņnieciskums ilgi nesaskanēja/nesavienojās ar astoņnieciskumu. Un tas noteica CILVĒKU ĶERMEŅU PĀRVIETOŠANĀS NEIESPĒJAMĪBU PA DIMENSIJĀM. Turklāt, tagad es runāju ne tikai par fiziskiem, bet arī citiem jūsu Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa (DĶK) ķermeņiem. Merkaba aktivācija tieši saskaņo septiņnieciskumu un astoņnieciskumu, simbolizē pāreju no viena cikla uz otru. Tieši tādēļ radās nepieciešamība dažu ģenētisko strukturu aktivācijai zvaigžņu tetraedra formā, apvelītām vienlaicīgi ar astoņnieciskuma un septiņnieciskuma pamatnēm/sākotnēm.
Atnākošais astoņnieciskums no jaunam saskaņosies ar struktūrām zvaigžņu tetraedra formā un radīs priekšnoteikumus dimensiju saaudzēšanai priekš pārvietošanās starp dimensijām.
Un tātad, tagad jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā aktivizējas zeltītais zvaigžņu tetraedrs un septiņas zelta sfēras, matricas "Dieva Globusa" veidā tā iekšienē. Tieši tagad! Ko jūs tagad sajūtiet? Spiedienu galvas apvidū?... Pat vieglu reiboni... Jūsu fiziskais ķermenis reaģē dažādi! Neuztraucaties... Tā energoinformācija ieplūst jūsu Daudzdimensionālajā Ķermeņu Kompleksā. Notiek noteikta vibrāciju noskaņošanās. Jūsu vibrācijas te paaugstinās, te atkal pazeminās... Tās pat savus dažus parametrus maina. Mainās gaismasviļņu parametri, kas ģenerē jūsu DĶK.
Tagad - uzmanību! Svarīgs moments, jūs domās pametat/atstājiet zvaigžņu tetraedru, izejat aiz tā robežām, atstājot tā iekšienē savu fizisko ķermeni. Obligāti panāciet to, lai jūs savu ķermeni redzētu no malas. Vai vienkārši, stādaties priekšā, ka redzat to no malas. Jūs tagad - astrālā un ēteriskā ķermenī. Tiecaties uz to zvaigžņu tetraedra virsotni, kura aiz fiziskā ķermeņa muguras. Tā virsotne - centrs, kur mēs nākotnē atkal sasaistīsim no jauna radīto konstrukciju... Mūsu uzdevums - radīt ģeneratorisku "dzinēju", mūsdienīgu modifikatoru priekš zvaigžņu tetraedra un septiņnieciskās "Dieva Globusa" matricas. Jauninājums balstīts uz astoņnieciskumu, kas, savukārt, balstās uz trīsvienību un sešu vienotību. Kur te jēga? Trīsvienība - "13". Sešu vienotība - "16". Īstenībā, runa ir par Visuma 13-tās dimensijas un 16-tās dimensijas daudzdimensionālo ģenētiku saplūšanu. Bez tam: 8+6+3=17=8. "Viens plus septiņi - tā "Dieva Matrica", jaunā, kas jau izpaudās Globusu planetārās sistēmas līmenī. Bet tagad tā sāk izpausties jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā. Iekšējā, dziļākā ģenētika pārkārtojas no septiņnieciskuma uz astoņnieciskuma pamatu.
Tagad, aiz zvaigžņu tetraedra robežām, aiz jūsu muguras, radām struktūru, kas ir dziļākā ģenētiskā struktūra, apvienojoša trialitātes, sešnieciskuma un astoņnieciskuma principus. Iesākumā izveidosim trīs centrālās sfēras (zīmējumā - trīs apļi): sarkanu, baltu, violetu. Tie izvietoti horizontāli. Izveidojam sešas sfēras virs sarkanās sfēras, sešas sfēras - virs baltās, sešas sfēras - virs violetās. Trīs vertikālas rindas ar sešām sfērām. Tieši tādas sfēru rindas izveidojam uz apakšu. Vēl sešas sfēras novietojam pa kreisi, sešas - pa labi (Skat. zīmējumu Nr 4).

ZĪMĒJUMS Nr 4. ENERGOINFORMATĪVĀ MATRICA HROMOSOMU JAUNĀS SISTĒMAS VEIDOŠANAI. RA - SIMBOLS "KAMELOTS". DAUDZDIMENSIONĀLĀ GĒNA "KAMELOTS" TĒLS.
Bet tagad mums stāv priekšā nodarboties ar rūpīgu un ļoti svarīgu darbu. Mums visas sfēras jāizkrāso noteiktās krāsās.. Pie tam, svarīgi visu veikt pakāpeniski, pamatoti. Radam pirmo sfēru rindu uz trim centrālām sfērām. Virzamies horizontāli no kreisās uz labo, salīdzinoties ar shēmu norādītu 4. zīmējumā.
Veidojam tādu krāsu sfēras:
Pirmā rinda. Violeta, sarkana, violeta.
Otra rinda. Oranža, violeta, dzeltena.
Trešā rinda.Violeta, zaļa, violeta.
Ceturtā rinda. Violeta, gaišzila, violeta.
Piektā rinda. Zila, voleta, balta.
Sestā rinda. Violeta, sarkana, violeta.
Pēc tam, kad izveidosiet visas sešas rindas, izsakiet tīru nodomu izveidot tieši tādu struktūru apakšā - tā kā tas norādīts shēmā (tas pats zīmējums Nr 4).
Tad sāciet rūpīgi formēt sfēras - pa kreisi un pa labi no trim centrālajām sfērām.
No kreisās (no jūsu kreisās rokas), blakus ar sarkano sfēru, novietojam oranžo sfēru, pēc tam: dzelteno, zaļo, gaišzilo, zilo, violeto. Pa labi (jūsu labā roka) novietojam blakus ar violeto sfēru zilo sfēru, pēc tam: gaišzilo, zaļo, dzelteno, oranžo, sarkano.
Saskaitiet, cik tagad jūsu struktūrā mazo sfēru? Sešas sfēras astoņās rindās (sešas horizontālas un divas vertikālas). 6x8=48. 48 sfēras - tās ir tās sakrālās ģenētiskās sēklas-sfēras, mini-centri, kuri programmēs nākamo cilvēku 48 hromosomas - tagad eksistējošo 46 vietā. Un lieta pat ne tā, ka parādīsies jauns hromosomu pāris - nē. Veidosies tieši jauns komplekss no 48 hromosomām, kas būs apveltīts ar pilnīgi citām īpašībām. Paziņoju svarīgu īpatnību: jaunajā hromosomu kompleksā būs divu veidu dzimumhromosomas, kopā - četras dzimumhromosomas. Nosacīti tās var apzīmēt kā X-1 (iks-1) un X-2 (iks-2), Y-1 (igrek-1) un Y-2 (igrek-2).
X-1 un Y-1 var nosaukt par tradicionālām dzimumhromosomām. Bet, lūk, X-2 un Y-2 - principiāli jaunas hromosomas, kas sāks izpildīt īpašas funkcijas, aktīvi sekmēt energoinformācijas apmaiņu starp X-1 un Y-1 hromosomām. Pastiprināsies energoinformatīvā apmaiņa starp vīrišķo un sievišķo sākotni. Tas nenozīmē, ka vīrieši pārstās būt vīrieši, bet sievietes - sievietes. Nē. Šī principa būtība tā, ka vīrišķais sāks bagātināties ar nepietiekamo sievišķo un otrādi. Tas - daļa no kopējā viengabalainības iemantošanas procesa.. Hromosomas X-2 un Y-2, bez tam aktivizē vīrišķās un sievišķās sākotnes harmonizācijas procesu, kas gala rezultātā izpaudīsies jūsu pasaules sieviešu un vīriešu attiecību harmonizācijā.
Dārgie draugi! Svarīgi saprast ko simbolizē sfēru krāsas. Sāksim no centrālajām lielajām sfērām. Sarkanā centrālā sfēra aktīvi nodod energoinformāciju priekš jūsu FIZISKĀ ĶERMEŅA. Tā saistīta ar īpašu piecdimensiju ģenētisko centru, kas atbild par fiziskās matērijas attīstību. Baltā sfēra nodod energoinformāciju priekš ASTRĀLI-MENTĀLĀS MATĒRIJAS jūsu Daudzdimensionālo Ķemeņu Kompleksā. Tā saistīta ar astrāli-mentālo piektās dimensijas ģenētisko centru. Violetā sfēra nes energoinformāciju priekš jūsu ĒTERISKO UN UGUNĪGO ĶERMEŅU izveidošanas. Tā saistīta ar piektās dimensijas ēteriski-ugunīgo centru.
Pārejam pie krāsu nozīmes pārējās 48 sfērās. Violetās sfēras pieņem programmas no piektās dimensijas ugunīgi-ēteriskā centra caur centrālo violeto sfēru. Tās formē hromosomu jauno kompleksu ēteriski-ugunīgajā plānā. Ēters tagad uzstājas, vispirms, kā apvienotais sākums, kas novietojas pamatā priekš jauno daudzveidīgo ķermeņu izveidošanas. Tas cieši saistīts ar dažādiem kosmiskās Uguns veidiem, kas satur jaunas evolucionārās programmas, tanī skaitā - cilvēka un citu planetārās dzīvības formu daudzdimensionālās ģenētiskās attīstības programmas. Pievērsiet uzmanību, ka piecas violetās hromosomas izkārtotas burta "X" formā. Divi tādi burti "X" augšā un divi apakšā. Kopā 20 hromosomas piedalās struktūras "X" veidā izveidošanā. Parametrs "20" - viens no jaunā telpas-laika kontinuuma svarīgiem parametriem, kas pamatots uz skaitļiem "13:20". 20 ēteriski-ugunīgās sfēras ar sevi sniedz 20 ģenetiskos mini-centrus, aicinātus formēt jūsu hromosomas jaunajā dzīves ciklā. Ir vēl violetā sfēra no kreisās. Tā - sevišķa. Tas mini-centrs, kura uzdevums - formēt un attīstīt visu 20-mit ēteriski-ugunīgo mini-centru sakarus ar trialitātes ģenētisko spirāli, kas novietota jūsu struktūras iekšējā malā. Par šo spirāli pastāstīšu vēlāk.
Violetie ēteriski-ugunīgie mini-centri aktīvi iedarbojas uz visiem citiem. Taču tiem sevišķi ciešs sakars ar mini-centriem, kuri apzīmēti ar zilu krāsu. Kopā tādu sfēru jūsu struktūrā 4. Šīs struktūras pieņem ēteriski-ugunīgo energoinformāciju un uzstājas "transformatoru" un "pārveidotāju" lomā. Tie pazemina ēteriski-ugunīgās energoinformācijas vibrācijas, adaptē viņu, lai tā tiktu citu mini-centru pieņemta. Vispirms jau - to sfēru, kuras apzīmētas ar gaišzilo krāsu. Gaišzilās sfēras (tās jūsu struktūrā arī 4) apveltītas ar augstu magnētisma līmeni. Tās, ar dziļā magnētisma palīdzību, pievelk vienu pie otras mikroģenētiskās daļas, formā "ritenīšus"/"колёсики" un "skrūvītes"/"винтики", priekš to ģenētisko formu izveidošanas, kas vēlāk var tikt izpaustas jūsu fiziskajā pasaulē.
Četras zaļās sfēras saista ēteriski-ugunīgo matēriju ar astrāli-mentālo. Tie - gluži kā tiltiņi starp ēteriski-ugunīgo un astrāli-mentālo matēriju. Bez tam, šie mini-centri satur evolucionārās programmas priekš cilvēku jaunā apziņas līmeņa attīstības, balstītas uz Garīgās sākotnes. Tās - ļoti svarīgas sfēras mūsu struktūrā.
Visas četras dzeltenās sfēras cieši saistītas ar baltās krāsas centrālo sfēru. Un tās atbild vispirms par jaunās astrāli-mentālās matērijas saņemšanu, pārstrādi un izplatīšanu. Piedalās cilvēku jauno astrāli-mentālo ķermeņu formēšanas procesā. Taču izpilda arī citas svarīgas funkcijas, kuru skaitā - cilvēcisko gēnu aktivizēšanā, atbildīgu par mīlestības jūtu attīstību, agresijas līmeņa, egocentrisma jūtu pazemināšanu, visu negatīvo jūtu neitralizāciju. Kā jūs saprotiet, šo mini-centru svarīgumu neiespējami pārvērtēt.
Oranžie mini-centri - īpaši. Tie neatbild par kaut kāda veida matērijas formēšanu. Taču izpilda ne mazāk svarīgus uzdevumus kā visi citi. Atbild par cilvēka ģenētikas sakariem ar iekšējo Zemes Censtrālo Sauli, no kurienes pienāk speciāla ģenētiskā energoinformācija caur visām trijām mūsu struktūras centrālajām sfērām, caur viņu centrāliem, iekšējiem energoinformatīvajiem Nulles Punktiem.
Piecas sarkanās sfēras cieši saistītas ar centrālo sarkano sfēru. Viņas atbild par jūsu ķrmeņu fiziskās matērijas formēšanu. Pie tam, ne tikai tās matērijas, kuru jūs redzat, varat aptaustīt, bet arī smalkmateriālo fizisko matēriju - īpašu magnētiski energoinformatīvo lauku veidā. Sarkanā sfēra, pa kreisi izvietotā, bez tam, atbild par saikni ar triālo ģenētisko spirāli.
Divas baltās mini-sfēras (ierāmētas ar zeltītu līniju) cieši saistītas ar centrālo balto sfēru, taču tās nepiedalās tieši astrāli-mentālās matērijas radīšanā. Šīs sfēras unikālas ar to, ka nes sevišķu energoinformāciju - priekš jaunām dzimumhromosomām X-2 (Iks-2) un Y-2 (Igrek-2).
Aicinu saprast, mani dārgie kolēģi, ka pašas sfēras, paši mini-centri, nav hromosomas. Tās nes energoinformāciju priekš jaunā kompleksa, no 48-ām hromosomām, veidošanas. Pie tam, jāatceras arī, ka es raksturoju tikai pašas galvenās 48-ņu mini-centru funkcijas, ģenētisko struktūru iekšienē, par kurām runājām. Tām daudz citu specifisku uzdevumu, kurus cilvēki varēs apzināt nākotnē, apgūstot daudzdimensionālās ģenētikas pamatus.
Bet tagad pienāca laiks veltīt uzmanību triālās ģenētikas spirālei. Shēmā tā apzīmēta ar taisnu violetu svītru un divām spirālveida līnijām - gaišzilu un zilu. Vēršu jūsu uzmanību: taisnā violetā līnija shēmā simbolizē spirālveida struktūru, kas eksistē realitātē, taču šīs spirāles vītnes - ļoti mazas, salīdzinot ar gaišzilo un zilo spirāli. Violetā līnija - tas spirāles ēteriski-ugunīgais pamats, kuram apkārt izkārtojas gaišzilā magnētiskā spirāle un zilā spirāle, ar sevi vienlaicīgi sniedzošas membrānu un pieņemšanas nodošanas iekārtu. Gaišzilā magnētiskā spirāle nodrošina ne tikai visas triālās spirāles eksistēšānu, bet nodibina sakarus ar citām ģenētiskajām struktūrām. Zilā spirāle, kā sevišķa membrāna "izsēj", adaptē energoinformāciju. Un bez tam, izstaro nepieciešamo informāciju no pašas struktūras iekšienes un nodod to ārēji {вовне ?}.
Zīmējumā Nr 4 jūs varat atrast jau jums pazstamus simbolus. Tās - jums pazīstama kā Nulles Punkta-20 struktūra (NP-20). Shēmā kopumā attēloti četri NP-20. Realitātē to daudz vairāk, tie formē sevišķus mini-energoinformatīvos kanālus, ar kuru palīdzību energoinformācija tiek nodota kā zilajā ārējā spirālē, tā arī citās ģenētiskās struktūrās. NP-20 - tā spirāle, kas pilnvērtīgi, gan nodod, gan pieņem informāciju. Caur to energoinformatīvajos kanālos ieplūst visa tā informācija, kas nevar iziet caur trīs centrālajām sfērām un caur ārējo triālo spirāli. Derīgi atcerēties, ka daudzdimensionālās ģenētiskās energoinformācijas veidu liels daudzums un priekš katra no tiem nepieciešami savi energoinformatīvie kanāli.
Un tātad, lūk, mūsu galarezultāta struktūra, kas ir daļa manas RA-STRUKTŪRAS. Un šī struktūra ir jaunā daudzdimensionālā gēna veids/tēls, kas steidzas jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksos. Tā nosaukums - GĒNS "KAMELOTS". Un tātad - RA-SIMBOLS ar tādu pašu nosaukumu.
Un, lūk, tagad, kad mēs kopā radījām gēnu "KAMELOTS", lūdzu jūs, sūtiet viņam savu mīlestības enerģiju. Aktivizējiet viņu ar sava tīra nodoma spēku. Aktivizējiet viņu manā RA-STRUKTŪRĀ un ar Mīlestību uzaiciniet "KAMELOTU" Sakrālā Sirdī. No šejienes šis burvju gēns sāks savu jaunradi jūsu jaunās ģenētikas radīšanā, jaunā ģenētiskā kompleksa radīšanu no 48 hromosomām. Tas palīdzēs adaptēties mūsdienīgos apstākļos, atbalstot jūsu gēnu transmutāciju. Viņš jums palīdzēs dzīvot arī piektajā dimensijā un jūsu nākotnes iemiesojumos ceturtās dimensijas pasaulē. Viņš kļūs jūsu uzticams pavadonis nākošo 500 gadu laikā - pārjas cikla laikmetā no viena telpas-laika kontinuuma uz jauno TLK. Pateiksimies Dievam-Radītājam par šo dāvanu. Tāpat mēs varam pateikties arī tiem, kuri tieši ņēma dalību šīs Dievišķās Veltes radīšanā. Tagad es runāju par daudzdimensionālā zinātniski pētnieciskā iztitūta "RAMTAN" laboratorijas "KAMELOTS" darbiniekiem... Es jūs aicinu turp... Mēs ar jums pārvietojamies Vienotā Sakrālā Sirdī caur Nulles Punktu-20... Ieejiet vinā spirālē... Iezejam caur struktūru Dieva Roka (Nulles Punkta centrs) un izejam caur citu spirāli... Sajūtiet telpu, kurp mēs pārvietojamies. Tas - apgabals izvietots uz ceturtās un piektās dimensiju robežas, centra "RAMTAN" nodaļa, kas risina polipausaules uzdevumus, blīvās matērijas attīstību, jūsu saistību ar augstākām matērijas formām.
Tagad mēs jau - neparastā sfērā, veidotā no daudzām sfērām. Tā - milzīga sfēriska "zāle" ar daudzām atsevišķām slēgtām telpām, kur strādā liels draudzīgs kolektīvs, sastāvošs no specializētām apakšnodaļām. Mēs uzaicināti vienā no telpām - telpas "Kamelots" Laboratorijā. Palūkojaties apkārt... Ko jūs redzat? Protams, tā ne tāda laboratorija pie kādas jūs pieradāt.. Šeit nav kolbu, ierīču... Bet esmu speciāli "biodatori" elipsoīdu, piramīdu un sfēru formā... Tie dažādu krāsu. Šeit liels daudzums dažādu būtņu hologrammu, mītošu uz planētas. Sajūtiet telpas enerģētiku... Šeit nav sasprindzinājuma, pārslodzes atmosfēras. Bet ir radoša atmosfēra, prieks par izpētes procesu, par radošu darbu. Jūsu priekšā - laboratorijas kolektīvs. Un, lūk, tā vadītājs, iedvesmotājs. Viņu vidū - ļoti pamanāma personība. Savā pēdējā iemiesojumā viņš bija pazīstams kā KONSTANTĪNS EDUARDOVIČS CIOLKOVSKIS.
Viņš ļoti pricīgs par jūsu vizīti un gatavs saziņai ar jums... Klausaties, viņš jūs uzrunā.
Sceicināti dārgie kolēģi. Iespējams jūs pārsteigti, ka es atrodos šeit, ģenētisko izstrādājumu laboratorijā, bet ne centrā, kas izgudro jaunus transportlīdzekļus priekš pārvietošanās kosmosā. Protams, varēja iedomāties, ka es radu visjaunākā tipa kosmiskos zvaigžņu lidaparātus. Taču es šeit "Kamelots" Laboratorijā, nodarbojos ar daudzdimensionālo ģenētiku. Kādēļ? Pēc pārejas es sapratu, ka pats galvenais ceļš kosmosā, tas - ne ceļš no planētas uz planētu, no zvaigznes uz zvaigzni. Lai sasniegtu patiesos kosmosa dziļumus, nepieciešams īstenot vispārsteidzošāko un svarīgāko ceļojumu - daudzdimensionālās ģenētikas dziļumos. Ģenētika - tas vissvarīgākais ceļojums kosmosā. Tādēļ, ka caur daudzdimensionālo ģenētiku var sasniegt Visuma un patiesas Dievišķības dziļumus. Protams, ja ceļot ar patiesu Mīlestību. Tādēļ jūs, Projekta "Augšupcelšana" darbinieki, radot kopā ar Lemūriešu Kristāliem, piedalāties daudzdimensionālās ģenētikas jaunrades procesā, balstītā uz Dievišķās Mīlestības principiem. Un tas nozīmē - jūs īstenojat vissvarīgāko ceļojumu savā dzīvē, tuvojoties Visuma Ģenētikas Dziļumiem, caur kuru var sasniegt visa esošā vienotību. Mēs jūs, dārgie draugi, uzaicinājām ne nejauši. Mūsu dārgā Kamēlija atveda jūs šurp priekš tam, lai mēs jums varētu pasniegt svarīgu Dāvanu, kuru jūs, savukārt, pasniegsiet citiem cilvēkiem. Ar laiku. šo velti iemantos visa jūsu pasaules cilvēce. Šī velte - pilnveidots Gēns "Kamelots". Šī Gēna energoinformatīvā matrica jūsu pasaulē bija ienesta Hiperborejas laikos, kad īstenojās Galaktisko Kristālisko Gaismas Būtņu - Lemūriešu Kristālu pārprogrammēšana. Tagad šī matrica piepildīta ar jaunu saturu un mēs gatavi nodot atjaunoto gēnu "KAMELOTS" jums, mani dārgie kolēģi. Mēs ne vienkārši nodosim viņu jums, jūs tagad piedalīsieties atjaunošanas procesā, "KAMELOTA" pilnveidošanā kopā ar mums.
Priekš iesākuma domās radiet astoņas zeltītas sfēras (shēmā - riņķis {колец ?}) - pēc mūsdienīgo planetāro globusu shēmas tipa. Ievietojiet struktūras, kuras jūs saņēmāt Zvaigžņu Vienotības Uguns pieņemšanas rezultātā, piecu sfēru centrā - tā kā tas norādīts shēmā (Zīm. Nr 5).

ZĪMĒJUMS Nr 5. ZVAIGŽŅU VIENOTĪBAS UGUNS ENERGOINFORMĀCIJA ASTOŅNIECISKUMA MATRICĀ "DIEVA GLOBUSS.
Trijās augšējās sfērās ievietojam varavīkšņoto spirāli. Tā simbilizē energoinformatīvo sakaru ar Zemes augstākām dimensijām un jauno 16-dimensiju Visumu. Izsakiet tīru nodomu ģenētiskās energoinformācijas pieņemšanai priekš Gēna "KAMELOTS", kas Zvaigžņu Vienotības Uguns atnests. (Zīm. Nr 5).
Veidojiet starp sfērām sešus violetus starus - tā, kā norādīts shēmā (zīm.Nr 6). Šie stari koncentrē un nodod matricas energoinformāciju.

ZĪMĒJUMS Nr 6. ASTOŅNIECISKUMA MATRICA "DIEVA GLOBUSS AR SEŠIEM STARIEM.
Un tagad iegūto struktūru mums nepieciešams savienot ar gēnu "Kamelots", kuru jūs tikko radījāt. Kā to izdarīsim? Ar īpaša Nulles Punkta palīdzību, kas izveidosies saplūstot Nulles Punktam-10 un Nulles Punktam-20 Mēbiusa Lentas veidā. Mēs šo Nulles Punktu novietosim gēnam "KAMELOTS" pa kreisi, pa labi un augšā, savienosim viņu ar triālo ģenētisko spirāli. (Zīm. Nr 7).

ZĪMĒJUMS Nr 7. GĒNA "KAMĒLIJA" TĒLS. SIMBOLS "KAMĒLIJA".
Un, lūk, vērojiet: atjaunotais "Kamelots" radīts. Tas savienots ar jauno energoinformāciju, kuru nes astoņnieciskā "Dieva Matrica", un ar sakrālo ģenētisko energoinformāciju, Zvaigžņu Vienotības Uguns nododamo. Tagad uz "Kamelota" pamata veidojas principiāli jauns gēns, kuru mēs nosauksim gēns "KAMĒLIJA", ar kuru jūs tagad varat strādāt priekš savas daudzdimensionālās ģenētikas atjaunošanas.
Jā, mani dārgie kolēģi! Tā "KAMELOTS" pārvērtās "KAMĒLIJĀ". Pie tam, svarīgi zināt: pats gēns "KAMELOTS" nepazūd. Gēns "KAMĒLIJA" nenomaina jūsu daudzdimensionālajā ģenētikā gēnu "KAMELOTS". Tie abi strādās, radīs jūsu ģenētiskajā struktūrā. "KAMELOTS" radīs jaunus matērijas veidus. "KAMĒLIJA" arī piedalīsies šajā procesā, taču viņa būs vairāk orientēta jaunu evolucionāru programmu pieņemšanā no augstākām pasaulēm, no jaunā 16-dimensiju Visuma".
Lielais zinātnieks beidz savu saziņu, mēs pateicamies viņam...
Bet jūs vērojiet, kā atdzīvojas gēns "Kamēlija", kā sāk izstarot enerģiju. Virziet šo enerģiju zeltītajā tetraedrā, kuru mēs ar jums radījām pašā sākumā. Vispirms sūtiet energoinformāciju tetraedra virsotnē, kas atrodas aiz jūsu fiziskā ķermeņa. Šis tetraedrs - viens no svarīgiem jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa elementiem. Tā iekšienē tagad koncentrējas jauna ģenētiskā energoinformācija, nepieciešama priekš jūsu evolucionārās attīstības.
Sūtiet GĒNAM "KAMĒLIJA" savas Mīlestības enerģiju! Ar to pašu jūs nosūtiet Mīlestības enerģiju arī man, tādēļ ka šis gēns - mana sakrālā daļa (KRISTĀLS KAMĒLIJA SMAIDA). Ar to pašu, jūs nosūtiet Mīlestības enerģiju arī saviem "Es" - tādēļ ka gēns "Kamēlija" - tā jūsu sakrālā daļa nākotnē. Un šī nākotne sākas jau tagad...
Pateicamies visam laboratorijas kolektīvam par daudzdimensionālām ģenētiskām veltēm, daudzdimensionālā izstitūta "RAMTAN" darbiniekiem sakām: "Uz redzēšanos!" un... īstenojam atpakalceļojumu pa "Nulles Punktu-20".
Mīļotās māsas un brāļi! Jau tagad jūs ieejat jaunajā evolucionārajā ciklā, vieni no pirmajiem sākot savu daudzdimensionālo ģenētiku, radot to priekš dzīves jaunajos telpas-laika kontinuuma apstākļos. Jūs - tie, kuri bruģē ceļu uz pasauļu un dimensiju vienotību. Jūs - tie, kuri virzas uz sakrāliem Visuma dziļumiem, tuvojoties savam Dievišķīgumam. Jūs - tie, kuri liek pamatus priekš jaunās dzīves. Un tas patiesi tā, mani dārgie brāļi un māsas! Patiesi tā...
Pateicamies Dievam-Radītājam par viņa lielajām Veltēm. Pateicamies centra "RAMTAN" darbiniekiem par viņu veltēm cilvēcei. Bet es pateicos jums - par mūsu kopīgo jaunradi, tik ļoti nepieciešamu tagad planētai Zeme, visām dzīvības formām, dzīvojošām šeit.

Paldies par mūsu Vienotību.
Jūsu KAMĒLIJA.
2015.g. 07.06.- 14.06.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 4(22) 2015, Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ , Par iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var uzzināt: http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-07-12-1520
Un vēl: http://spekavots.ucoz.ru/news/zurnala_specializdevums/2015-11-03-1631
Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
====
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/11.11.2015. , nosūtīts Latvijas Radio vļņiem 11.11..2015

Skatījumu skaits: 790 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: