Galvenie » 2015 » Novembris » 29 » *(KD) "Atklāsme! Sapratne!
23:51
*(KD) "Atklāsme! Sapratne!

*(KD) "Atklāsme! Sapratne!

Mīļie! Atklāsme! Sapratne! Mēs negribam saprast, nespējam noticēt, ka Dievs-Radītājs pārkārto, Pārveido Zemes pasauli kopā ar visu Kosmisko Telpu! Beidzas viens 26000 gadu Saules cikls un sākas Jauns 26000 gadu Saules cikls! Beidzas Dualitātes vai pretestību Eksperiments un sākas iziešanas laiks no šī eksperimenta, atgriezšanās tajā punktā, no kura sākās Eksperiments.
To mēs varam salīdzināt ar jaunas mājas celtniecību un vecās nojaukšanu. Pašlaik mēs esam posmā, kad jaunā māja vēl nav gatava, bet veco saimnieks jau sāk noārdīt. Jā to var vēl pielīdzināt jurģu laikam, kad kalpiem bija jāmeklē jaunie saimnieki, jo vecais saimnieks darbu un dzīvošanu atteica, bija jāmeklē miteklis un darbs. Nu un šobrīd bēgļiem, no citām zemēm ienākušiem Latvijā, jau ir tas pats jurģu variants, jo savas zemes saimnieki nespēj, negrib nodrošināt savu tautiešu dzīvošanas, izdzīvošanas apstākļus...

Un viss tas vislielākā mērā ir saistīts ar Dieva Zināšanu trūkumu. Mēs esam pārāk pieraduši, ka mums lika mācīties, mūs stūma un bīdīja, un mēs mācījāmies atrast vainīgos ārpus sevis. Iemācījāmies kritizēt un tiesāt un tik pēc iespējas ātrāk, vieglāk tikt saimnieka-rīkotāja kārtā, aizmirstot Zināšanas, Atbildību un Dievišķo kārtību. Tagad mums no šīs maldu mānijas jāsāk atgriesties pie Dieva Zināšanas un Zināšanu kārtības. Un tas jādara, uzzinot un paklausot Visaugstākā Pasaules Valdnieka, Dieva-Radītāja Tēva Absolūta norādījumiem - Mācībai kā atgriesties pie Dieva-Dievišķo, Mūžīgo Zināšanu Kārtības, patstāvīgi, pēc paša personīgās Gribas, kopā ar savu Ģimeni, Dzimtu, atrodot dzimtas mājvietu, to stūrīti zemes, kur pulcēties dzimtai, tuviniekiem, domubiedriem - Kopībai, lai nogruntētos dzīvošanai uz nākošajiem 26000 gadu.
Šis gājēju laiks drīz beigsies un kā nu kurš un kur būs nogruntējies, tas tur paliks. Vientuļniekiem, augstprāšiem, visgudriem, muskuļspēkavīriem arī vajadzētu sākt domāt, kad tas mākslīgo iedomu tērps vairs nebūs lietojams, kur tad tā gruntes vieta būs atrasta...

Kosmiskās Gaismas Ģimenes Žurnālā ir ziņas ka notiks kolektīvās augšupcelšanas. Kā tas notiks, tās arī ir ziņas-informācija, ko varam atrast un izlasīt Žurnālā "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" jau 23 numuros kopš iznākšanas sākuma 2012. gadā.
Dievs Tēvs Radītājs katrai Savai Zemes Dzīvībai ir jau paredzējis un sagatavojis vietu Jaunajos dzīvošanas apstākļos. Tikai nu katram apzinīgi domāt spējīgam cilvēkam jāattopas pašam lūgt Dievam Tēvam Radītājam piedošanu par maldīšanos un palīdzēt atrast sev un saviem tuviniekiem, domubiedriem vietu dzīvošanai mierā un iztikšanā, lai spētu radīt kopā ar visu Dievišķās Gaismas Ģimeni jaunos dzīvošanas apstākļus. Kā mums veicas šajā nozīmīgajā nākotnes izvēles jautājumā, varam pārliecināties pārlūkojot datus par 9 dienu lūgšanu nomodu no 20. līdz 28. septembrim ( http://media.sirius-net.org:8020/statistic/24.09.2015/report.html ) un tālākos datumos.

Domāsim, Mīļumiņi! Domāsim, laika atlicis maz, kad mēs vēl varam meklēt personīgos kontaktus katrs savā Sirds-Dvēseles telpā ar Dievu-Radītāju, jo "atvērto durvju laiks" vai "jurģu laiks", kā "siena lais' - kāds noteikts pārejas laiks - eksāmenu laiks, drīz beigsies. Un, kas notiks pēc tam... to zina tikai un vienīgi Dievs-DebesTēvs-Radītājs, Mūsu Dievišķās Monarhijas Piramīdas Visaugstākais - Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts! Paldies mīļais DebesTēvs-Radītāj-DievMāmiņa par Atklāsmi! Sapratni!
26.09.2015.5:53 --- pierakstīja DebesTēva Radītāja Gara Spēkā Eslauma.Vaicāju: http://google.lv - ozollīti, zemzarīti... atvērtajā lapā... izvēle brīva...
Klausos, skatos: https://www.youtube.com/watch?v=qdQHb6euFx8
Interesējos, stāsta Ēriks Hānbergs: https://www.youtube.com/watch?v=z3rb5kvWLT8
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Tas, ka Pasaule izrādījās iesaistīta reliģiju karā, tikai apstiprina priekš cilvēkiem INFORMĀCIJU par to, ka Telpa nonāca kustībā, bet jau pēc Jaunā scenārija, kur galvenā darbojošās persona ne reliģija, ne dogmas, bet nākošās Pasaules PILNĪBA, ieelpojoša sevī to Dievišķīgumu un to PASIONARITĀTI, ko DVĒSELES dziļumā glabāja Krievija (Svētā Krievzeme) un ko pazaudēja, un pazaudēja UZ MŪŽIEM cilvēku Pasaule!"
---(9. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 27.11.15. "Viss būs ne tā, viss būs pa jaunam", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 28.11.2015.)**

2) "Mēs redzam, kāds darbs priekš jums bija dualitātes eksperiments, mīļotiem Eņģeļiem no Lielās Centrālās Saules. Jūs izgājāt visas mācībstundas un kārtojiet eksāmenu, dodošu tiesības būt Dieva Mīlestības Vēstnešiem vienmēr un visur. Dārgie, eksāmens - tas ne tas, ko jūs dažkārt domājiet, tas ne tas, kas var mazināt jūsu sasniegumus, tas ir tas, kas paaugstina jūsu apzinātību un spēju izplatīt, cik iespējams vairāk Mīlestības jūsu četrdimensiju pasaulē. Šis eksāmens kļūs pārejas periods priekš jums pirms saplūšanas..."
---(Citātiņš no: "KRAJONS PAR MĪLESTĪBU" caur Annu Soldatenkovu 2015.g. 20. nov., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 23.11.2015.)***

3) "Priekšā ir ļoti interesants darbs, kuram nav analogu un kurš ļaus radī platformu garīgai pārveidošanai šūnas apziņas līmenī kā katram atsevišķam indivīdam - šī projekta dalībniekam, tā arī ieliks evolucionārās virzības pārveidošanas pamatus visai cilvēcei kopumā."
---(Citātiņš no: "Angelīna Ivanova - Partnerība un kopradīšana. Saules un Zemes Brālību partnerība un kopradīšana", tulkoja Jānis Oppe, lasāms: http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/688-angelina-ivanova-partneriba-un-kopradisana

Atceramies?
(#1) "Tomēr Vēders - katram savs lielsaimnieks, darbošanās noteicējs: jārīko ir medības, jādemonstrē spēka lepnums savs - vēders, saimnieks, prasa savu daļu! Un, kad tas ir piepildīts, atkal miers ir mežiņā. Taču - vēl ir saimnieks mežiņam! Viņam ar ir kabata un aiz tās vēderiņš, bet aiz vēderiņa - Sirsniņa! Bet vēl tālāk - Galviņa! Viņai saimnieks..."
Derīgi ieinteresēties: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_diktats_29_11_04_2_15/2012-09-28-85
---(No "NAD Vēstule "Lepnība...", pierakstīta 25.12.2011.16:51, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_lepniba/2012-09-28-86

(#2) "...Ir jāmācās apzināties, ka DebesTēva Dāvinātu Gaismas Spēku Enerģiju lietā jāliek, jādara un jārīkojas, lai var jaunu kvalitāti savai Zemei dāvināt ( http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_pasaule_mani/2012-09-03-36 ). Vai gan tas tik grūti saprotams? Kā lai ausī "iekliedz", ja viens cilvēks netic, negrib neko sadzirdēt un noprast, nevēlas pat dzirdēt, ko Būtnes, blakus esošas, jau liecina ( http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_diktats_24_09_04/2013-05-25-650 )?"
---(No *(DS) "Grūti saprotams?", pierakstīta 24.05.2013. 03:58, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/ds_gruti_saprotams/2013-05-25-651

(#3) "Tā manās domās rādās kā āboliņlapas plaknes kombinācija, vai tomāta šķērsgriezuma ģeometrija! Jā! Tā varētu būt jau sfēriskā izteiksmē veidota kombinācija! Tas ir vareni un skaisti! Par dzimtas mājvietu aizdomāties vajadzētu savlaicīgi! Jādomā ir Katram uz Zemes šobrīd dzīvojošam indivīdam, cilvēciskai Būtnei. Jāzina - Ēras taču mainās!"
Derīgi ieinteresēties: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_11_09_14_domjaunrade/2014-09-12-1208
---(No *(KD) "Dzimtas mājvieta!" pierakstīta 25.06.2014. 03:19, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_dzimtas_majvieta/2014-09-13-1209

=====
*(KD) KopDarba Simbolvēstuli "Atklāsme! Sapratne!" DebesTēva Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2015. gada 26. septembrī plkst. 5:53, ievietota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.cur/29.11.2015., nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 29.11.2015.
**Avots: http://www.otkroveniya.info/tolk4/t4-27.11.15.html , latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/28.11.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 28.11.2015.
***Latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/krajons_par_milestibu/2015-11-24-1654
=====
Sirdsmīlestībā Simbolvēstuli *(KD) "Atklāsme! Sapratne!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 338 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: