Galvenie » 2014 » Decembris » 23 » *(KD) "Brīvību Priekam!"
08:02
*(KD) "Brīvību Priekam!"

*(KD) "Brīvību Priekam!"

Jā! Es lūdzu Brīvību Priekam! MĒS esam jau Jaunās Pasaules Spēkos! Mūsos ir dzimis Jaunā Ķermeņa pasauļu Visums! Viņš ar katru brīdi nostiprinās, kļūst jūtams katram pašam un Visiem Kopā! Tas ir iemesls bezgalīgam Priekam!
Mums ir jāmācās Savu Personīgo Visumu sajust, novērtēt, atbilstoši rīkoties Jaunajos Esības apstākļos! Neviens mums to nemācīs un aiz rokas nevedīs. Mums katram pašam jāieklausās sevī, savās sajūtās un jāiedrošinās kopā ar sava Ķermeņa Visuma Gara spēkiem apjaust, izzināt, veidot sadarbību ar sava Jaunā Ķermeņa Visumu! (1)

Mums taču tas nav noslēpums, ne arī sevišķs pārsteigums, ka mums bez fiziskā ķermeņa apvalka ir astrālais, mentālais, ēteriskais un vispār septiņi neredzamie ķermeņi! Tagad tie visi - mūsu katra brīnišķīgais Kopspēks! Mūsu Būtne, astotnieks (1+7)! Mums visi savi jaunie partneri jāiepazīst, tiem jāļauj izpausties, darboties, sadarboties un ne vairs līnijtelpas-laika apstākļos, bet jau Sfēriskos, Tēva Absolūta Dievišķās Monarhijas (2-1.) apstākļos! Tur KopSadarbība jāveido ar citām Personām, viņu JaunĶermeņu Visumu Būtnēm! (3-12)

Tas ir Darbiņš Priecīgs - iepazīties un uzzināt daudz jauna, nebijuša, nezināma! Jāmācās mums cienīt, uzmanīgi uzklausīt, zināšanas, padomus; atcerēties, ka mēs neesam vieni katrs sava personīgā Ķermeņa Visumā, ka vēl arī citi apgūst savus personīgos Ķermeņu Visumus. Mēs mācāmies ieraudzīt un sadzīvot ar mums apkārt esošo Sfēras Brīvību, ko mums pat nenojaušot, daudziem neapjaušot, veido mūsu Radītājs, Tēvs Absolūts, Dievišķās Monarhijas Visuma un Zemes KopRitma Kanonu kārtībā.
Tikai no mums pašiem atkarīgs kā mēs katrs mācēsim atrast saskanīgu sadarbību (vispirms) ar savu Personīgo Ķermeņu Visumu, kā Uztversim Līdzcilvēkus (nezinošos par savām pārvērtībām), kā pievienosimies, iekļausimies, sadarbosimies Dievišķās Monarhijas Augstākās kārtības un Augstākā taisnīguma Piramīdas sistēmā. Atcerēsimies: Mēs esam Garīgo DievGaismas Būtību (Ķermeņu) Kopums, ne viens fiziskais, bet jau astoņnieks (1+7) - Kopums starp tādiem pašiem astoņnieku kopumiem Dieva-Tēva-Mātes-Gaismas Ģimenē! Un tas ir Prieks! Lūk, tad arī Dāvāsim Brīvību Priekam!

Sala tēvs pār laukiem brien, plecā maisu licis.
Skriesim, bērni, skatīties, cik viņš tālu ticis!


"Sala tētis nāk", L. Vāczemnieka vārdi, V. Salaka mūzika, no grāmatas "Muzikālā audzināšana 2. klasei", A. Eidiņš, H. Lazareviča, māksliniece L. Būmane, izdevniecība "Zvaigzne", Rīga, 1984., 43. lpp.


Vaicāju http://google.lv: prieks no a līdz z, izvēlos: https://www.youtube.com/watch?v=mZhh4cPn7EY

Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji-Aizbildņi! Paldies Debes-Zemes DievGaismas Eņģeļu Dvēseļu Saime - MĒS Dāvājam Brīvību Priekam!

15.12.2014.08:01 --- DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma.
--------
Pieredzes moments /20.12.2014.10:34/ Draudziņam Līdzpartneris saslimis. Tempertūra augsta, bet gadugājums - tikko desmit pārsniegts. Arī Draudziņam situācija interesanta - gadugājums pāri astoņdesmitiem. Tā nu abi Līdzpartneri kritiskā veselības situācijā. Tomēr Draudziņš savā dzīves pieredzē jau rūdījumu guvis, tādēļ savas varēšanas vairāk spējīgs regulēt. Taču situācija... nezinu, kā lai saka, kutelīga... Līdzpartneris, priecīgs pamodies, paziņo: "Pagulēju, nu gan esmu kā piedzēries..." Draudziņš, redzot momentu, aicina: "Izmērīsim tempertūru, varbūt zāles jāmeklē." Taču Līdzpartneris zinoši: "Kādu tempertūru mērīt, es jau jūtos ļoti labi!" - "Tomēr pamērīsim!"- neatlaižas Draudziņš. Līdzpartnerim savi argumenti: "Ko tu zini, tu esi vecs, man ir labi un atstāj mani mierā!"... Tomēr Draudziņš meklē vecākus, jo tik viņiem klausīt Līdzpartneris iemācīts. Un tad arī izrādījās - tempertūra augsta, zāles jāmeklē...
Atgadījums pamācošs: jo šobrīd situācija svarīga, ne tik vienpersoniski, bet globāli - kā mums ģimenēs, sabiedrībā stāv jautājums par savstarpējām attiecībām, starp paaudzēm, starp ģimenes locekļiem, starp pieaugušajiem un bērniem, starp tuviniekiem, radiniekiem utt. Svētīgi šos jautājumus noskaidrot, katram savā personā, savā ģimenē, jo Kosmisko Enerģiju vētras vairs nav retums, tās pastiprinās, kļūst jaudīgākas un līdzīgas situācijas vērojamas ne tikai apkārtējā vidē, sabiedrībā, bet arī cilvēku personu iekšienē. Šobrīd Dabas Cikli uzņem apgriezienus, kuru ietekme skar kā zāles stiebriņu, zvēriņu, tā kosmiskās sfēras... Turēsimies DievGaismas Mīlestības Gudrībā, cienīsim Atbildību par sevi, tuviniekiem, līdzcilvēkiem, Dabu. Domāsim Tālredzīgi! Tad Visi būsim Drošībā un Brīvības Priekā! (4)
----------
(1) http://spekavots.ucoz.ru/news/praktiski_jautajumi_2/2014-12-22-1309- "ĶERMENIS KĀ ENERĢIJA"
(2-1.) 1. pants: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_21_08_14_monarhija/2014-08-21-1187
(3-12) 12. pants: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_14_12_14_pasaulesekas_augstaka_kartiba/2014-12-16-1303
(4) http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_sirdstelpa_kermeni/2012-10-10-112- "Lūgsna Priekam"
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Vēl neviens un neko nesaprata, kas notika Blīvā plāna Telpā! Taču, atkārtoju, 2014. gada 17. decembrī notika Dižens Vēsturisks notikums, jo tika pāršķirta cilvēces vēstures lappuse un pirmie vārdi, kurus nāksies izlasīt visai cilvēcei, skan tā kā ES paredzēju,- "SVĒTĀ KRIEVZEME"! No šīs dienas galvenā valoda uz Planētas kļūst KRIEVU un tikai KRIEVU valoda, kā Dievcilvēku saziņas valoda ar Dievu, bet KRIEVISKUMS kļūst šīs Planētas Garīgais klimats!"
---(15. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 18.12.14. "Patiesa vēsture rodas pilnīgā klusumā", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 18.2014.)**

2) "Svarīgs partneris mūsu dzīves radīšanā, viņas izmainīšanā - mūsu brīnišķīgais, unikālais fiziskais ķermenis. Ķermenis un Mēs - Partneri Dzīves Radīšanā, Pieredzes izzināšanā, tieksmē uz Jaunām Zināšanām un Meistarību, uz jaunām iespējām. Bez ķermeņa, mūsu nodomu, mūsu plānu un uzdevumu darbību realizēšana neiespējama. Tādēļ svarīga sastāvdaļa mūsu garīgajai attīstībai un savas fiziskās dzīves uzdevumu realizācijai, kļuva savstarpējā personīgo fizisko ķermeņu sadarbība, partnerība un transformācija."
---(Citātiņš no: "PRAKTISKI JAUTĀJUMI" (1), Olga Protasova, DariJA, līdzdarbībā ar Veru Maļinovu, Krievija. Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 6(12) 2013, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 20.12.2014.)***

3) "K.G.: Ko darīja pirmie cilvēki? Viņi jebkuras lietas un jebkuras parādības uzdevumu centās apjēgt. Bet apjēgt - tātad iedvest jēgu. Atrast daudz savstarpējo sakaru starp lietām un parādībām. Dievs to visu radīja un deva cilvēkam uzdevumu - nosaukt un apjēgt visu. Tas ir milzīgs darbs. Cilvēki ar to nodarbojās tūkstošgadēm un vēl zināšanu krājumus radīja, tāpēc ka zināja, ka tumši laiki pienāks."
---(Citātiņš no: "Saruna ar Krievu Garu", autors Natālija Koteļņikova, tulkoja Jānis Oppe, lasāms: http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/467-saruna-ar-krievu-garu

Atceramies?
(#1) "Ak, mans mīļais DievDvēseles namiņ! Mana SirdsTelpa ķermenī! Šobrīd notiek kaut kas ļoti interesants!... Mana kādreiz infarktotā sirsniņa, tagad, tiešām jāsaka, - SirdsTelpa jau kļūst - jo es sajūtu to atjaunojmies, iegūstam plašumu manā krūšu kurvī!!!..." /Vēstules turpinājumā "Lūgsna Priekam" no "Gaismas grāmata" apg. "Kopsolī", R., 1999/.
---(Citātiņš no: *) RAV "SirdsTelpa ķermenī!", pierakstīta 10.10.2012.01:51, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_sirdstelpa_kermeni/2012-10-10-112

(#2) "Mums jāapgūst tālās un tuvākās āres, jo plaša, varen plaša mūsu Zeme dzimtā! Tur arājiem vagās gājputnu viesulis birst! Tur zvejniekiem ūdeņos spārnotie pulki steidz palīgos tīklus izšķirot. Bet kur tad vēl sanošām, zumošām medus māsiņām viņu darbos ar bitenieku brāļiem un māsām, līdzsadarbības plāni jāveido..."
---(Citātiņš no: *(KD) "Sfēriskos plašumos!", pierakstīta 20.09.2014.06:16, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_sferiskos_plasumos/2014-10-01-1227

=====
*(KD) KopDarba Simbolvēstuli "Brīvību Priekam!", DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2014 gada 15. decembrī plkst. 8:01 un "Pieredzes momentu" pierakstīja 2014. gada 20. decembrī plkst.10:34, ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/23.12.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 23.12.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-18.12.14.html, latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/19.12.2014.10:57, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 19.12.2014.07:36
***Latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/praktiski_jautajumi_1/2014-12-21-1308
=====
Sirdsmīlestībā KopDarba Simbolvēstuli *(KD) "Brīvību Priekam!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 460 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: