Galvenie » 2016 » Janvāris » 16 » *(KD) "Būtņu vienotība!"
18:44
*(KD) "Būtņu vienotība!"

*(KD) "Būtņu vienotība!"

Draudziņi! Māsiņas, Brālīši, Gaismiņas! Debess-Zemes DievGaismas Eņģeļu Dvēseļu Pulki un ZemesMāmuliņas Dzirkstelīšu Saimes! Atcerēsimies! Mēs jau tagad esam Zemes Kolektīvā Gaismas Būtne! Mēs esam Latvijas Kolektīvā Gaismas Būtne! Mēs Katrs (kurš to Brīvi un Brīvprārīgi vēlas pieņemt un darboties) esam Dievišķo Gara Domu Gaismas Būtne! Cilvēks-Dievs vai Dievcilvēks un mēs darbojamies, uzvedamies zemes cilvēku dzīvē kā Dievi, ar visu un visiem dzīvojot līdzās - kā līdzīgs ar līdzīgu un līdzīgs ar Dievu Mūsu Katra Sirds Dvēseles telpā!

Lūk, kad Mēs to zinām un apzināmies, tad Mēs savai Dievišķo Domu Gaismas Būtnei ļaujam pievienoties, piedalīties Gaismas Domu Nodarbēs. Tie nav zemes roku darbi, tās ir Dievišķās Gaismas Domu Nodarbes. Tā Mēs ar citām DievGaismas Eņģeļu Zemes Būtnēm (Brīvi, Brīvprātīgi līdzi traucošies) Esam Vienotībā: Latvijas Kolektīvā Gaismas Būtnē pievienojamies Zemes Kolektīvajai Gaismas Būtnei, jo Viņa taču pulcē un apvieno gan Valstu Kolektīvās Dievišķās Gaismas Būtnes, gan Ģimeņu, Ciemu, katra individuāla zemes cilvēka - Dievišķas Gaismas Būtnes Domnodarbes Spēku un Kopā ar Debesu Gaismas Ģimenes, Kuratoru-Skolotāju-Meistaru, iemiesoto un neiemiesoto Gaismas Darbinieku un Kuratoru, Dieva Kustības leģioniem, Traucamies izpildīt Dieva, Radītāja, Tēva Absolūta Gaismas Uzdevumus!

Jā, Mēs Kopīgi veicam Planētas attīrīšanas un jauncelsmes darbus! Mūsu Domnodarbēs viss notiek līdzīgi kā fizisko cilvēku ikdienas darbos. Tikai ikdienas darbus mēs veicam ar fiziskā ķermeņa locekļu spēku, bet Gaismas Domnodarbēs - ar Tīru un Gaišu Domu rīcības enerģiju Dievišķā Priekā! Jo kuplāka Domubiedru Gaismas (Zināšanu) Domu enerģija, jo raženāki rezultāti! Galvenais ir Katras Būtnes Domu Gaismas (Zināšanas+Mīlestība+Tīru Nodomu) Spēks, vienlīdzībā, brālībā traucošamies Līdzjaunradē ar DebesTēvu Absolūtu darboties Kolektīvo Gaismas Būtņu Vienotībā!
03.01.2016.9:53 --- Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji-Meistari! Paldies Debess-Zemes DievGaismas Eņģeļu Dvēseļu Pulki un ZemesMāmuliņ-Dzirkstelīšu Saimes, ka Mēs Visi Kopīgi ar zemes Daraudziņiem, Brālīšiem, Māsiņām-Gaismiņām steidzam uzdevumus veikt Kolektīvo Gaismas Būtņu Vienotībā!Vaicāju: http://google.lv/ - senatne, atvērumā ir izvēle...
Klausos, skan senatnes Būtņu trauksme!: https://www.youtube.com/watch?v=nXx4iMJ2TNg
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Katru Saules gadu cilvēces vēsture atkārtojas, taču šoreiz šī atkārtošanās nebūs farss un Debesu NEITRALITĀTE obligāti būs pārnesta uz Blīvo plānu, tomēr, izmantot šo BRĪNUMU izdosies ne visiem un ne katram, jo Pasaule nekavējoties pāries Jaunā dimensijā, kur priekš cilvēkiem vietas nav, kaut vai augstāku vibrāciju, bet precīzāk, Radītāja Monādu dēļ!
Nerāšu un "nedalīšu auskarus" {"раздавать серёжки"?}, taču Eksāmens ESMU Eksāmens, tādēļ informēts, tātad brīdināts un tas skar visus cilvēkus, gan tos, kuri izdzirdēja Dievu un arī tos, kuri no VIŅA atteicās, jautājums tikai, kādi argumenti izskanēs sevis attaisnošanai no tiem, kuri neizdzirdēja Mani, Tēvu Absolūtu!"

---(13.,14. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 14.01.16. "Nodevība", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 15.01.2016.)**

2) "Esmu pilnvarots paziņot, ka pēc atnākšanas uz planētu Baltās Cildenās Uguns Ēdelveiss un Zvaigžņu Vienotības Uguns, tiešām nobrieda apstākļi Druīdu Ordeņa statusa kardinālām izmaiņām. Lēmums par Oredeņa pāreju Vispasaules Augšupcelšanas Uguns Tempļa statusā, pieņemts Brīvo Pasauļu Federācijas planetārajā Padomē, pārgājušas Planetārā Kristus Melhisedeka, Valdnieka Maitreija vadībā. Tās darbā piedalījās Aštars Šerans - Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskās Padomes priekšēdētājs."
---(Citātiņš no: "PLANETĀRA MĒROGA NOTIKUMS", El Morija caur Marinu Shults un Sergeju Kanaševski, 08.07.2015. Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 5(23) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 09.01.2016.)***

3) "Man ļoti bija vajadzīga piepildīšanās ar Prieka enerģiju un šajā saziņas ar Tevi seansā es sajutu, ka Tu mani ar viņu piepildi. Es ar iekšējo redzi redzēju milzīgu, spēcīgu, tīru, kristālskaidru gaišu šīs enerģijas plūsmu un sapratu, ka tik daudz man ir dots tādēļ, lai es ar šo plūsmu varētu dalīties."
---(Citātiņš no: "Ņina Oseva - Diženās Dievietes enerģijas Permā", tulkoja Jānis Oppe)****

Atceramies?
(#1) "VIŅŠ - DebesTēvs-Radītājs VISUR UN VISS! Taču vissvarīgākais, ka VIŅŠ IR MŪSOS UN MĒS ESAM VIŅĀ! VISS KOPĀ Mēs esam viena liela KOPVIENĪBA! To nevar nesajust, ja cilvēks domā ar visa sava ķermeņa KOPSAJŪTĀM, kas koncentrējas ne tik daudz galvā cik Sirsniņā."
Citāti:<< 1) http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_skaidrojums_29_08_07_jauns_etaps_zinasanu_apguve/2012-09-04-38
<< 2) Lūgšana par palīdzību", El Morija, 2012.g.10.janv., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 17.03.2012
<< 3) 8. vēstule Draudziņām, publ. http://spekavots.ucoz.ru/news/8_vestule_draudzinam_21_01_2007/2014-04-06-1033
---(Viss lasāms: *NAD Vēstule "Apstiprinājums...", pierakstīta 16.03.2012.04:42, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_apstiprinajums/2012-09-04-39

(#2) "Tikai katram jāzina: parastais par neparasto top!... Kara cirvis malā mests. Mīlestības bultas lietā liek un ja Sirdī ietrāpa, tad jau Laimes Kauss top piepildīts! Tā, lūk, noticis ir Man. Bulta Sirdī trāpījusi, tagad Laimē dzīvosim, lai it visi cālīši dižos ērgļos izaugtu, tāles plašās apgūtu, Zināšanas izsētu! Mīlestību dzemdētu, lai it visi redzētu krāšņos Ziedu pārklājus pāri Zemei, Visai Pasaulei! Sveikas sauc un Sauli sveic - Jaunas takas staigāsim! Kopā tik un Vienībā Ciešai sadarbībai tapt! Četri - tas nav trīs, tas ir viss bez liekā."
Citāti<< 1) http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_skaidrojums_09_07_08_teva_dela_un_sveta_gara_varda/2012-09-07-42
<< 2) http://spekavots.ucoz.ru/news/tiksanas_ar_zemudenes_kursk_jurniekiem/2012-08-21-14
<< 3) 9. vēstule Draudziņam, publ.: http://spekavots.ucoz.ru/news/9_vestule_draudzinam_14_02_2007/2014-04-07-1035
---(Viss lasāms: *NAD Vēstule "Gaismiņas!", pierakstīta 28.08.2012.05:43, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_gaisminas/2012-09-07-41

(#3) "Taču tagad mēs jau piedzīvojam un izdzīvojam NEzināmu brūču un tādēļ arī NEsaprotamu sāpju momentus, kur cēlonis , galvenokārt, NEgribēšana uzzināt līdz šim nebijušas Zināšanas, informāciju, nu un arī - NEgribēšana Saprast. Jo nezinām un neticam, ka Jaunā Dzīve, Dievišķās Kārtības Dzīve, gluži fiziski jau taustāma, acīm redzama, ienāk..."
Citāti:<< 1) http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_03_02_15_kustiba_un_gara_imperija/2015-02-05-1355
<< 2) http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_02_02_15_bediga_nakosa_vasara_bediga_ritausma/2015-02-03-1354
<< 3) http://spekavots.ucoz.ru/news/darbs_ar_simboliem/2015-02-02-1353
---(Viss lasāms: *(KD) "Brūce...", pierakstīta 31.01.2015.10:51, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_bruce/2015-02-05-1356

=====
*(KD) KopDarba Simbolvēstuli "Būtņu vienotība!" Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2016. gada 3. jabvārī plkst.9:53, ievietota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/16.01.2016. , nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 16.01.2016.
**Avots: http://www.otkroveniya.info/tolk4/t4-14.01.16.html , latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_14_01_16_nodeviba/2016-01-15-1707
***Latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/planetara_meroga_notikums/2016-01-14-1706
****Jāņa Oppes tulkojums lasāms: http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/715-nina-oseva-dizenas-dievietes-energijas-perma
=====
Sirdsmīļumā Simbolvēstuli *(KD) "Būtņu vienotība!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 424 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: