Galvenie » 2015 » Oktobris » 19 » *(KD) "CILVĒKA DARBS!"
16:23
*(KD) "CILVĒKA DARBS!"

*(KD) "CILVĒKA DARBS!"

1) Atcerēsimies 37. Senvēstuli 2009. gada 30. janvārī! - "... jāsāk beidzot domāt: kāpēc daudzi ļaudis cītīgus, naudīgus cilvēkus apsaukā par zagļiem? Aiz nenovīdības? Muļķības? Nauda, manta, bagātība pati rokās nenāk, tur ir jādomā ar galvu, jāstrdādā ar rokām, JĀUZŅEMAS ATBILDĪBA. ...
"Ja Es nedaru Sava Tēva darbus, neticiet Man! Bet, ja ES tādus daru, tad, ja Man neticat, ticiet vismaz šiem darbiem, lai jūs saprastu un zinātu, ka Manī ir Tēvs un Es Tēvā" (Jāņa ev.10:37,38)
Ur-rā! Draudzenīšu GUDRĪBA! LATVIJU GLĀBS BĒRNI! JĀ, BĒRNI! ... Mīļie bērni! Pacelsim actiņas pret Saulīti! Saulīte visus apmirdz, dod siltumu visiem, gaismiņu, visiem, visiem! Arī mēs visi mirdzam ar GUDRĪBU! Īsta bagātība ir GUDRĪBA galviņā un ŽĒLSIRDĪBA sirsniņā! Mēs esam ļoti bagāti! Mums ir žiglas kājas, čaklas rokas, viegls apģērbs... Lai veicas DIEVA SPĒKĀ! "... jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt" (Jāņa ev.15:5) ... Pilns 37. Senvēstules teksts lasāms >>
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/37_senvestule_2009_30_01_00/2012-11-12-190
=====
2) Atcerēsimies 38. Senvēstuli 2009. gada 1. martā. - "Ej, Saulīte, Tu pa priekšu, Mēs Tavās pēdiņās! Nāc, Māmiņa Saulītē, lai Meitiņas dižojas!... Un kā ir ar SAVU VARĒŠANU ģimenē? Nākas vērot, ka VISI VAR tikai pa vienam un KATRS SAVU. Paraudzīsimies katrs, kā tas ir mūsmājās? Tas tik ir interesanti! - Ko mēs VARAM KOPĀ? Kā mums ir katram atsevišķi? Kā uztveram tuvinieku darbus? Kā vienojamies? Kā aktivitātes atbalstām? Pateicamies? Vai uz kopību tiecamies?... Tas būs vērtīgs pētījums! Katram priekš sevis!... "Jūs esat dzirdējuši putnu lūgšanas - mūsu mazie brāļi prot sveikt GAISMU!..." (No Agnī Jogas šķautnes, 12.sēj.,239)
TIEKSIMIES! Visi KOPĀ! GAISMAI pretim! Lai DIEVA Spēks Mūs VIENO!
" ... Pilns 38. Senvēstules teksts lasāms >>
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/38_senvestule_01_03_2009/2012-11-16-198
=====
3) Un 39. Senvēstulē 2009. gada 14. martā: "Šobrīd aktīva darba darītājiem, arī pensionāriem un bērniem, nav nevienam viegli, jo grūtības sagādā pārdzīvojumi par ienākumu samazināšanos ģimenes kasē. ... Mēģināsim būt MIERĪGI un SAPRĀTĪGI... svarīgākais KATRAM ir MĪLESTĪBA...
"Un Es viņiem esmu darījis zināmu Tavu Vārdu un darīšu To zināmu, lai mīlestība ar ko Tu mani esi mīlējis, būtu viņos un Es arī būtu viņos." (Jāņa ev.17:26)
"Tā piepildījās vārdi, ko Viņš bija teicis: "No tiem, ko Tu Man esi devis, Es nevienam neesmu ļāvis iet bojā
."" (Jāņa ev.18:9)
Senvecāku gudrība pasakās teikās, tautasdziesmās, grāmatu grāmatā Bībelē, kā arī savu vecāku pieredzētais visos laikos, arī šodien, ir zelta vērtē. Ticiet droši! Mīlestība runā patiesību! Lai Dievs stiprina mūsu patiesās saprašanas evanģēlisko atklāsmi: DZĪVOSIM MĪLESTĪBĀ!" ... Pilns 39. Senvēstules teksts lasāms >>
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/39_senvestule_2009_14_03/2012-11-17-201
=====
4) 40. Senvēstulē 2009. gada 2. aprīlī: "... Pamācošs teiciens:"Kādu pirti kursi, tādā pērsies."... "Kurš meklē, tas atrod" vēsta sena gudrība. Es vēlos būt GAISMAS un MĪLESTĪBAS meklētāja un atradēja... aicinu piebiedroties! Meklēsim Gaismu, Mīlestību! Būsim māsas un brāļi Jēzus Kristus un Mātes Dabas Mūžīgās Dzīvības Pasaulē!
"Un, kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome pirka dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzu svaidītu." (Marka ev.16:1)
"Un Viņš tiem sacīja: "Eita pa visu pasauli un pasludiniet evanģēliju visai radībai..." (Marka ev.16:15)
"Un tie izgāja un mācīja visās malās, un Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm"( Marka ev 16:20)
"Bet pēc tam Viņš parādījās tiem vienpadsmit pie galda sēžot un norāja viņu neticību un cietsirdību, ka tie nebija ticējuši tiem, kas pēc Viņa augšāmcelšanās Viņu jau bija redzējuši." (Marka ev.16:14) ... Pilns 40. Senvēstules teksts lasāms >>
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/40_senvestule_2009_02_04/2012-11-18-205
=====
5) 41. Senvēstulē 2009 gada 31. martā 18:00: "... "Tas spēks, ko neredz pilienā, top liels un stiprs kopumā!" Jānis Rainis. Kā mēs cenšamies likt kopā sava nesavtīgā darba pilieniņus? Atcerēsimies 1.- 10. vēstulēs... ideja aicināja: "Mīļo Draudziņ! Piedalīsimies Jēzus Kristus Vārdu: "Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu." (Jāņa ev.15:17)... Tālāk...kā centāmies pasargāt savus Latvijas vecļaudis pensiju referendumā?... Un mīlestību ģimenē? Kā cenšamies stiprināt?... Atcerēsimies, pārdomāsim...
"Kas savas ausis aizbāž pret nabago, tas kādreiz pats sauks, bet neviens uz viņu neklausīsies." (Salam.pam.21:13)
"Jo tas Kungs sauc tevi atpakaļ..." (Jes.54:6)
"Vēl Viņš tiem stāstīja līdzību par to, ka tiem aizvien būs lūgt Dievu un nebūs pagurt." (Lūkas ev.18:1)
"Un redzi, Es jums sūtu Sava Tēva apsolījumu. Bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšienes." (Lūkas ev.24:49)
Tiksimies GAISMAS un MĪLESTĪBAS TELPĀ!....
" Pilns 41 Senvēstules teksts lasāms >>
<< http://spekavots.ucoz.ru/news/41_senvestule_2009_31_03_18_00/2012-11-19-208
=====


Vaicāju: http://google.lv/ - gotiņ', mana raibaliņa, atvērumā... izvēle brīva...
Klausos: https://www.youtube.com/watch?v=ae6JaRE1M7c
=====
*(KD) KopDarba Simbolvēstuli "CILVĒKA DARBS!" DebesTēva-Radītāja Gara spēkā viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 389 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: