Galvenie » 2015 » Oktobris » 3 » *(KD) "Dievs manī!"
23:38
*(KD) "Dievs manī!"


*(KD) "Dievs manī!"

Ir tiešām jābrīnās, kā var nesaprast un neatzīt, ka Dievs ir cilvēkā klātesošs katru mīļu brīdi! Mēs lūdzamies: "Dievs, ienāc Tu manā Dvēseles mājoklī; paplašini, atjauno un dari to derīgu Tev, lai mēs, Tavi kalpi varētu mīlēt Tevi un kalpot Tev ar visu savu sirdi, prātu un spēku..." (1). Mēs dziedam "Dievs, svētī Latviju!" (2), bet ikdienā, pat cilvēku savstarpējās sarunās, liecības par Dieva klātbūtni manī, cilvēkiem šķiet novirzes no veselā saprāta normām. Mums joprojām ar šādām runām nākas sastapties un ar tādu savu uzskatu Mēs neesam arī cilvēkiem, pat tuviniekiem, pieņemami. Arī DievGaismas Draudziņi brīnās: "Kā cilvēki tā var izturēties?!..."

Jā, redzam, ka var, un tā izturas arī politiskā prese! Labi ja tiek kaut kas stāstīts par Dievu, bet liecības par Dieva klātbūtni cilvēkā ir tikai kā brīnumstāsti, kaut kad un kaut kā notikuši. Visi sasniegumi tiek cildināti kā cilvēka personīgās izcīlības sasniegumi, kā vienpersonīskā cilvēka galvas prāta un fiziskā spēka egoistiskā izcilība. Cilvēkus joprojām kāds "Noturēšanas spēks" tur un veido par ganāmu baru, jo cilvēki ļaujas savai šaurai, vientiesīgai, līdzšinējai vēsturiskajai uztverei, ka Dievs ir tikai baznīcas un mācītāju personiskās uztveres un rīcības pieļaujamā izteiksme. Sev mēs liedzam uzzināt Patiesību par Dievu, jo Dievs jau arī ir Patiesība (3-19.09.15.-9.).

Mēs Liedzam Paši SEV uzzināt, liedzam lasīt, atturamies domāt, paplašināt savu uztveri un saprašanu, ka Dievs ir Cilvēkā Bezgalīgas Visaptverošas Mīlestības Zināšanu Enerģija! Cilvēkā ir Dieva-Radītāja-Mātes Gara Dzīvības daļiņa-Dvēsele, iemontēta fiziskā, bioloģiskā miesas apvalkā, kur galvas smadzenes ir kā bioloģiskais kompjūters-dators cilvēka miesā iemontētās personas Dvēseles vadīšanai. Cik augstas attīstības, kādam spēkam ļaujamies vadīt, tā arī rīkojamies. Bet ja zinām, ka Dieva Gara Dzīvības Dvēsele ir mūsu personīgās Sirds Dieva Gara daļa, tad sadarbībā ar galvas kompjūtera/datora vadītāju, ķermeņa miesisko spēku, veidojam KopRīcības rezultātu: izturēšanos, rīcību, gribēšanu darīt.

Tātad, Sirds Dzīvības daļiņa, galvas intelektuālais vadītājs, mūsu miesas spēka daļa ir Rezultāts Koprīcībai/Kopnodarbei, vai KopDarbam, ko varam Uztvert un Saprast kā Dievu Manī! Es to saprotu, pieņemu un rīkojos, atzīstot, ka ne tikai līdzšinējais uzskats, ka galvas gudrība dresē miesu izcilībām, bet SirdsDzīvības Gara daļa (Svētais Gars) Visaptverošā Mīlestībā Palīdz intelektam un miesai sasniegt koprīcības rezultātus. Tas ir SirdsDzīvības Svētais Gars, Visaptveroša Mīlestība - Dievs manī, kurš palīdz manam līdzšinējam (Augstprātības) intelektuālam spēkam miesas spēkā radīt brīnumdarbus (KopDarbus). Ja mēs to saprotam, atzīstam, pieņemam, tad tie esam DievCilvēki ar visiem saprotamu un pieņemamu devīzi - Dievs manī!

01.10.2015.5:53 --- Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji-Meistari! Paldies Debess-Zemes DievGaismas Eņģeļu Dvēseļu, MamasDabas Dzirkstelīšu Saime un Radītāja Kustības Kareivju/Dalībnieku, "300 spartiešu" Pulki, ka Mēs Kopīgi apzināmies un steidzam saviem Zemes Draudziņiem-Māsiņām-Brālīšiem darīt zināmas Debesu Gudrības Zinības, apliecinot visiem un visam, ka mūsos Visos un Katrā ir Dievs manī!

Ej, saulīte, drīz pie Dieva,
Dod man svētu vakariņ'.
Bargi kungi darbu deva,
Nedev' svēta vakariņ'.
---(1.pantiņš no "Ej, saulīte, drīz pie Dieva", grāmatā "Tautasdziesmu vācelīte", sastādījis Ē.Siliņš, izdevn."Zvaigzne", Rīga, 1990, 120. lpp


Vaicāju: http://google.lv/ - ej saulīte drīz pie dieva, atvērumā izvēlos... https://www.youtube.com/watch?v=B5xv48KljA4
Ieinteresējos: http://mail.inbox.lv/message?mailbox=INBOX&index=3337&array_index=9&page=1
---------
(1) *(KD)... http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_milestibas_pilieninu_kopums/2015-08-25-1562
(2) *(j)... http://spekavots.ucoz.ru/news/j_sveicinata_pasaule/2015-02-08-1359
(3-19.09.15.-9) 9.pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 19.09.15. "Iekšējā cīņa par varu": "Iekšējā cīņa cilvēkā ESMU Mūžīgās PATIESĪBAS meklēšana, jo PATIESĪBA ESMU Lielās NEITRALITĀTES piemērs, kad visi spēki (cilvēka iekšienē) nonāk SASKAŅĀ dēļ Diženā MĒRĶNODOMA un dēļ Mūžīgās kustības miera!" Vēstījums kopumā lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_19_09_15_iekseja_cina_par_varu/2015-09-20-1588
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Šodien GAISMAS Kareivji/Dalībnieki uz Pamata civilizācijas bāzes, pēc tiesībām ESMU PIRMIE, jo viņiem, tikai viņiem dotas TIESĪBAS pirmajiem pārkāpt Pasauļu robežu, nosakot priekš cilvēkiem ceļu Dievos un to MĒRĶNODOMU, kas obligāti apvienos visu Planētu, nesot nosaukumu "cilvēces DIŽENAIS OKTAEDRS"! Cilvēkiem beidzot jāsaprot, ka reālais Dvēseļu Valdnieks ir ne cilvēki, lai arī esošiem tiesībām uz varu Blīvajā plānā, bet tas, kurš ārpus OKTAEDRA, ārpus cilvēciskās Telpas vada, paliekot Varenā KOSMOSA ēnā! Atceraties: Pasaule ne cilvēku rokās, bet Dieva!"
---(17. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 01.10.15, "Dvēseļu Valdnieks", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 02.10.2015.)**

2) "Ilgu laiku cilvēki jūsu pasaulē dzīvoja, neapzinoties savus augstos kosmiskos mērķus un uzdevumus. Jūsu paaudze tagad ieliek pamatus priekš tiem, kuri nāktonē kļūs KOSMISKIE CILVĒKI, CILVĒKI RADOŠI GARĪGI, bet ne vienkārši būtnes, izdzīvojošas blīvā matērijā, zemes esamības sarežģītos apstākļos. PIRMS PIEŅEMT ZVAIGŽŅU VIENOTĪBAS UGUNI, JUMS NEPIECIEŠAMS ATJAUNOT RADNIECĪBAS SAITES AR TĀM KOSMISKAJĀM DZIMTĀM, KURAS ĢENĒTIKU VIŅA NES."
---(Citātiņš no: "CILVĒKI KĀ KOSMOSS" KRAJONS, caur Sergeju Kanaševski, 2015.g. 7.- 8.jūn. Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 4(22) 2015., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 22.09.2015.)***

3) "Pakāpeniski lumāniešu vidū sāka dominēt cilvēki, kuru dvēseles nāca no augstākajām pasaulēm. Lumānija kļuva par harmonisku civilizāciju, kurā triumfēja humānistiski, Dievišķi ideāli.... Lumānieši prasmīgi savienoja savu tieksmi uz tehnoloģiskām zināšanām ar garīgo pamatu attīstību. Viņi sāka aktīvi pārveidot matēriju, izmantojot to saviem mērķiem. Sāka būvēt celtnes, konstrukcijas no mākslīga materiāla, kuru var salīdzināt ar mūsdienu cilvēku izgudrotajiem materiāliem - tādiem kā superizturīga plastmasa, neplīstošs stikls un tml."
---(Citātiņš no: "Atgriešanās pie Slepenās Doktrinas", caur Marinu Shults, Latvija, un Sergeju Kanaševski, Krievija. Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija", 2015., 4. numurs, tulkoja Jānis Oppe)****

Atceramies?
(#1) "Es jau zinu, ka apkārtne esmu es un es esmu apkārtnē, bet apkārtni visu Dievs-Radītājs radīja, arī mani - cilvēku - līdzību: ... Tādēļ apstājos kopā ar Dabu, Mūžīgās kustības miera gaitā, un sāku uzzināt, ko Dievs-Radītājs Atklāsmēs-Diktātos-Skaidrojumos māca Mums - Cilvēkiem, Dieva-Radītāja-DievMāmiņas izpausmēm - Viņa līdzības daļiņām ZemesMātes blīvajā, Materiālajā Pasaulē."
---(No: *(J) "Mēs apstājamies.", pierakstīta 08.05.2013.08:06, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_mes_apstajamies/2013-05-09-617

(#2) "Jā, nu Mūsu Dievišķo Būtību - cilvēku-Dievu Saplūšana Dievā iegūst konkrētu Apziņas Saplūsmi! Paldies mīļais Tēvs Absolūt, ka Tavas Zināšanas un Bezgalīgā mīlestība mūs, blīvo enerģiju pasauļu fragmentus Virza un Palīdz nokļūt Kopīgā energoinformatīvo plūsmu saplūsmē!"
---(No: *(J) "Saplūsmē!" pierakstīta 03.02.2014.09:22, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_saplusme/2014-02-14-970

(#3) "Mums tikai jāielūkojas vērīgi sevī, savā apkārtnē, jāsajūt fiziski, garīgi, kaut intuitīvi un jāatbild SEV - DIEVAM Sevī - Godīgi! Kā "Rīta lūgšanā": "Tēvs, mans Tēvs, Tu esi manī, pār mani un ap mani." Tad arī viss nostāsies savās vietās un Mēs VARĒSIM runāt BRĪVI par DIEVU!"
---(No: *(J) "Par Dievu!" pierakstīta 17.01.2015.07:21, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j-par-dievu/2015-01-19-1338

=====
*(KD) KopDarba Simbolvēstuli "Dievs manī!" Dieva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2015. gada 1. oktobrī plkst. 5:53, ievietota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/03.10.2015. , nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 03.10.2015.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-01.10,15.html , latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/02.10.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 02.10.2015.
***Latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/cilveki_ka_kosmoss/2015-09-28-1596
****Jāņa Oppes tulkojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/atgriesanas_pie_slepenas_doktrinas/2015-09-30-1599
=====
Sirdsmīlestībā Simbolvēstuli *(KD) "Dievs manī!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 433 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: