Galvenie » 2016 » Februāris » 10 » *(KD) "Domāsim ar galvu, Sirdī!"
17:05
*(KD) "Domāsim ar galvu, Sirdī!"

*(KD) "Domāsim ar galvu, Sirdī!"

Tieši tā! Domāsim ar galvu sirdī! Piekrītu, skan dīvaini! Taču dzīves ritums rāda, ka nekādi nespējam domāt ar mīlestības piepildītu sirsniņu! Mūsu līdzšinējā dzīvē, Duālā Eksperimenta ilgajā laikā, mēs centāmies skolot, attīstīt savu galvas izglītību ar burtiem, ar cipariem, ar ķīmiskām zinātniskām formulām, ģeogrāfisko vietu ziņām uz mūsu planētas. Tas viss bija lieliski, spoži, vareni! Mēs paplašinājām, padziļinājām, precizējām un tik attīstījām mūsu intetelktuālo domāšanas aparātu savas duālās eksistēšanas apstākļos. Centīgi ieprogrammējām sevī personīgā galvas prāta varenību, ka visu zinām, visu protam un varam kā putniņš, kurš mācījās perēkli taisīt!...

Un tā nu tagad mums jāsāk mācīties domāt ar galvu, ka vēl mūsu ķermeņa komplektā ir arī Sirsniņa, bagātīga Sirds Telpa! Un vismaz jācenšas noskaidrot, vai tur arī eksistē tikai formulas, reizrēķini, ģeogrāfisko vietu nosaukumi? Bet varbūt tur mīt mums aizmirsts jēdziens "mīlestība"? Vēl jau agrāk tika dzirdēts teiciens, ka mīlestība iet caur vēderu... Nu nē, nu jau arī mīlestībai kvalifikāciju ir manāmi liels daudzums, par ko plašsaziņas līdzekļi neklusē! Taču mūs interesē mīlestība ar īpašu kvalitāti, ko neraksturo ne nauda, ne vara, ne slava vai kāds mākslīgs spožums!

Jā, mums tur jāatrod Pirmdzimtā, Dievišķā Mīlestība: mīlestība uz saviem vecākiem, mīlestība uz bērniem, uz tuvāko, uz visu apkārt esošo un sevi pašu arī! Mēs lasām Dieva Tēva Absolūta Atklāsmes Jaunā Laikmeta cilvēkiem, interesējamies, cenšamies izprast notiekošos Dabas un sabiedriskos procesus mums apkārt! Mēs jau zinām, ka Duālā Eksperimenta laikā Dievišķās Mīlestības Sākotne bija slēpta, atdalīta no ķermeniskā prāta apcirkņiem. To glabāja tikai baznīcas, garīgie, reliģiskie sabiedrības veidojumi. Dieva Mīlestības Ticību atbalstīja vecāka gadagājuma cilvēki ar spēcīgu dzimtu saknēm.

Taču tagad jau Duālais Eksperiments atcelts, mēs jau dzīvojam Jaunā Laikmeta rītausmā! Mums steidzami jāatklāj mūsu katra personīgās Sirds Telpas noslēpumi un jācenšas izzināt, izprast tur slēptos mūsu patiesās, Dievišķās Būtības noslēpumus, cenšoties pievienot un savienot šķietamu dīvainību: domāsim ar galvu Sirdī!
Pieredzes moments: dzirdami pieaugušas meitas skaņi pārmetumi savai vājspēkos nonākušai mātei: tu pārstāj šito manieri - tik dresēt! Taču dzirdams skaidri, ka vecmāmuļa savā rūpju mīlestībā uz bērnu cenšas pamācīt, pasargāt no aplamībām! Brīvdomāšana bērniem laba lieta jebkurā vecumā, taču tā drīz pāraug augstprātīgā visatļautībā, kad nav cilvēkbērnā ieaudzināts dabisks Dieva Mīlestības izpratnes jēdziens, ka Dievs nav kaut kas - blakus lieta, bet Dievs - Dzīvība - Mīlestība Sirdī! Šeit situāciju var glābt - domāsim ar galvu, Sirdī!

07.02.2016.15:44 --- Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-Gaismas Ģimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji-Meistari! Paldies Debess-Zemes DievGaismas Eņģeļu Dvēseļu Pulki un ZemesMāmuliņ-Dzirkstelīšu Saime, ka Mēs Visi Kopīgi ar Zemes plašumos mītošiem Draudziņiem-Brālīšiem-Māsiņām-Gaismiņām steidzam vienoties - domāsim ar galvu, Sirdī!


Vaicājums: http://google.lv/ - krauklīts sēž ozolā, atvērumā ir izvēle!... Klausos: https://www.youtube.com/watch?v=oQ637Y-osnc
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Un, lūk, šeit, Debesīs, Mēs vadīsim ļoti nopietnu un pavisam ne ātru sarunu par to, kā gadījās, ka Blīvajā plānā, ar visiem tā vilinājumiem, pēkšņi, notika izpratņu apmaiņa un, no Visaugstā Diženās LĪDZĪBAS šis cilvēks kļuva Dieva atraidītājs, bet biežāk - īsts nodevējs, kurš ne tikai nesaprata savu atteikšanos, bet neatrada sevī spēku atzīties, ka viņš nodeva to, KURŠ viņu radīja, pie dzimšanas dodot Radītāja Lielās PILNĪBAS VELTES!"
---(4. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 08.02.16. "Cilvēki, Dievs un Vēstnesis", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 09.02.2016.)**

2) "Bijušās robotizētās būtības kļuvušas cilvēki varēja veikt PAMATIETEKMI uz planētas palikušo robotbūtību pasaules uzskatu. Un vēl vairāk, viņi varēja veikt ietekmi uz savu bijušo līdzbrāļu daudzdimensionālo ģenētiku, jo viņiem bija viena kopējā ģenētiskā pamatne un atnesa ar sevi speciāli radītas Programmas priekš zemes robotizēto būtību evolucionārās ģenētiskās evolūcijas pārveidošanas. Priekš tā pienāca laiks. 10 miljoniem būtību bez dvēseles bija laiks kļūt par īstiem cilvēkiem ar Dvēseli."
---(Citātiņš no: "Ervīna misija", Sergejs Kanaševskis, 14.-16.09.2015., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 26.01.2016.)***

3) "Pirmām kārtām, kas notiek uz Saules un Zemes tuvumā? Mēs nododam jums sveicienus no Venēras un Marsa Brālības. Apkārt šīm planētām ir apdzīvoti apgabali mentālajā plānā. Šīs Brālības pašlaik saplūst ar Saules Brālību, tas ir - norit planētu pāriešana uz augstāku vibrāciju reģistru. Un sakarā ar to daudzi no tiem, kas pagaidām nav gatavi uzkāpt augstu, ir pievienojušies Zemes Brālībai. Tagad jūs varat piesaukt šīs Brālības vai viņu pārstāvjus, lai parunātu ar viņiem."
---(Citātiņš no: "Darbs pie miera nodibināšanas uz planētas" (sakaru seanss ar Saules Brālību) 16.02.07., Natālija Koteļņikova, tulkoja Jānis Oppe, lasāms: http://www.sanatkumara.lv/index.php/21-raksti-2016/749-darbs-pie-miera-nodibinasanas-uz-planetas

Atceramies?
(#1) "Viņa - Radītāja Fraktālā daļiņa - mūsu līdzība Augstākajam Saprātam, Dievam-Radītājam - mūsos katrā IR! IR!!! Tikai katrs PATS, personīgi, savā Sirdī Radītāja daļiņu SAJUST, DOMĀS NOTVERT VARAM! Varam, ja tik GRIBAM, TICAM, MĪLESTĪBĀ apjēgt cenšamies!"
Citāti:<< 1) http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_skaidrojums_21_11_07_raditaja_milestiba_un_palidziba/2013-02-13-412
<< 2) "Jēzus Rozārijs" - http://sirius-riga.lv/rozariji.html
<< 3) http://www.magnitiduha.info/archives/5501 , pievienots12.02.2013.
---(Viss lasāmshttp://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_dievdomiba/2013-02-13-411

(#2) "Brīnišķīgie Dvēseļu Kopības Partneri! Mūsu Mīlestības zona ir bezgalīgi plaša! Lūdzu, pacentīsimies Domāt radoši - paplašinātos, sfēru apmēros un visaptveroši, lai Leikmetu nomaiņas pēdējā mirklī aiz Eksāmenu telpas durvīm paliktu tikai - tukšs!"
Citāti:<< 1) http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_06_09_14_atpakal_nakotne/2014-09-07-1203
<< 2) http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskas_monarhijas_kuratora_uzruna/2014-09-03-1199
<< 3) http://spekavots.ucoz.ru/news/sapnis_ka_radisanas_process/2014-09-05-1201
---(Viss lasāmshttp://spekavots.ucoz.ru/news/kd_milestibas_zona/2014-09-08-1204

(#3) "Tātad, DOMĀJAM, un es saprotu, ka Dievs-Radītājs personīgi palīdz manas līdzšinējās politiskās izglītības aprobežotās domas "pārbīdīt", vai pārskaņot uz Sirds-Dvēseles-Mīlestības SenGudrības Domām, lai turpinātu Galvas Izglītības un Sirds-Senzināšanu DOMAS savienot, balstoties uz Dieva-Radītāja Gara Spēka Vadību..."
Citāti:<< 1) http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_12_12_15_vergs_vai_cilveks/2015-12-12-1672
<< 2) http://spekavots.ucoz.ru/news/eduards_askarovs_ekologiska_apzina/2015-12-11-1671
<< 3) http://www.sanatkumara.lv/index.php/18-raksti-2015/697-cels-uz-apskaidribu
---(Viss lasāmshttp://spekavots.ucoz.ru/news/kd_domas_mani/2015-12-13-1673

=====
*(KD) KopDarba Simbolvēstuli "Domāsim ar galvu, Sirdī!", Dieva-Radītāja Spēkā pierakstīja Eslauma 2016. gada 7. februārī plkst. 15:44, ievietota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/10.02.2016. , nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 10.02.2016.
**Avots: http://www.otkroveniya.eu/2016/08.02.16.html , latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_08_02_16_cilveki_dievs_un_vestnesis/2016-02-09-1732
***Latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/ervina_misija/2016-02-03-1725
=====
Sirdsmīlestībā Simbolvēstuli *(KD) "Domāsim ar galvu, Sirdī!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 417 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: