Galvenie » 2015 » Janvāris » 2 » *(KD) "Dzīves Saturs!"
22:48
*(KD) "Dzīves Saturs!"

*(KD) "Dzīves Saturs!"

Brālīši un Māsiņas! Nu ir saprast svarīgi: dzīvojām mēs dzīvi zaļu, kurš uz zaļas noriņas, kurš uz purva sūniņām, vēl jau arī maliņā pie dīķa, jūras... Visur labi bija un vēl pagaidām arī tagad ir. Taču nu jau Debess-Zemes Saimnieks MammaiDabai ziņu dod, ka šim līdzšinējās dzīves saturam jauna kārtība dzīvošanai jāizkārto. Kā tas ir un kā tam būt, tas ir izteikts rakstos nozīmīgos, kuru saturu mums sniedz DebesTēvs Absolūts caur Savu Vēstnesi dzīvojošu Maskavā.

Jā, tos nu tagad jāmēģina atrast, jālasa un jāzina, kas tur teikts un skaidrots, kā mums visiem kopā saprasties, kā sev jauno dzīvošanu savlaicīgi izvēlēties spēt un vai vispār iespējams!... Brālīši un Māsiņas, raudzīsimies apkārt vērīgi, ko mums nākas novērot? - Tikai dažiem zaļo noru iemītniekiem, izrādās, ir interesanti uzzināt: kur tās gudrības var atrast, kas ir ieteikts rakstos diktētos no Dieva, vai tas īstenībā notikt var, kā tur ticēšanu stiprināt?... Ak, bet vēl satiekams ir zemes Būtņu vairums laicīgo, kuras tikai augstprātībā valdās "ko tur, nieki, mums tā bijis gadsimtos un tā arī būs joprojām..."

Mīļie līdzās esošie, Mammas Dabas Dievsaimniecībā mītošie! Ja šos Rakstus-Vēstījumus, ko mums Pats DebessTēvs Absolūts Dāvina un sūta zināšanai, saņēmuši esam, tad jau padomāsim tālāk: kā tos izlasīt, kā saprast, kā tos dzīvē izmantot! Mēs to varam katrs sev, ģimenei un visu mūsu kopdzīves labumam! Mēs varam katrs un visi kopā bagātināt, izdaiļot tik pa solītim, pa riekšaviņai katrs savas sirdsmīlestības gara bagātības dāvājot un izgaismojot Mūsu Visu Dzīves Saturu!
03.10.2014.6:00

Pieredzes moments /01.01.2015.10:30/ no Augstkalnu zonas (1). Tur Draudziņš atkal mirkli nepatīkamu piedzīvojis. Nesis malku maisiņā pār plecu, kāja aizķērusies, kritis. Satraucos un prasu aši: "Ko tad salauzi?!" - "Ta neko, iztiku laimīgi tik ar izbīli mazu...", bet neapmierināts brīnās, kā tā var būt, tik daudz nepatikšanu, tik īsā laika sprīdī? Nepietika ar dēļa belzienu pa galvu, kas slimnīcā bija jāārstē pat ar nepareizām zālēm (2), ar gailīša traģēdiju (3) un tagad atkal krišana, tā teikt, uz līdzenas vietas?... Mācīsimies, mīļie Draudziņi! Mācīsimies Jauno Dzīvi apzināt! Mums še, brīnišķīgā lauku sētā, arī bija trīs grants saujas zīmīgas dotas (4). Padomāsim, SirdsGudrībā ieklausīsimies, kā mēs katrs SEVI uztveram un sajūtam, kā uztveram, sajūtam, attiecamies pret Apkārtni savu. Cik pozitīvi vai negatīvi vērtējam Savas Rīcības rezultātā notiekošo. Kādas emociju enerģijas (pozitīvas, negatīvas) sējam un vairojam Vidē ap sevi un Sevī. Vai pagātnei ļaujam palikt pagātnē? Tas VISS tagad SVARĪGI Mums Katram un Visiem Kopā! Mēs Dzīvojam Spēcīgu, jaudīgu Kosmisko Enerģiju okeānā, Sfērās (5), ar Jaunu Dzīves Saturu (6)! Mums vispirms tas jāuzzin, jāapzinās, tad viss arī jāpieņem un atbilstoši jārīkojas Jaunā Dzīves Saturā!

Arklā jūdzu kumeliņu,
Ar rociņu glaudīdama,
Lai aug man smuidri mieži,
Lai vārpiņas briedin briest.Avots: "Latvju dainas Reiņa Birzgaļa ilustrācijās", izdevn."Liesma", Rīgā, 1990, 103. lpp.

Paldies mīļais DebessTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Meistari-Skolotāji! Paldies Brālīši-Māsiņas-Draudziņi, ka Mēs Kopā izzinot, apzināmies Jaunās Dzīves Saturu!
----------
(1) http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_augstkalnu_zona/2014-11-27-1283
(2) http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_dzivibai_brivibu/2014-12-17-1304
(3) http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_robotizeta_cilvekbutne/2014-12-27-1316
(4) http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_neticiba/2014-10-19-1248
(5) http://spekavots.ucoz.ru/news/ieklaujamies_sferiskuma_plusmas/2014-11-07-1262
(6) http://spekavots.ucoz.ru/news/praktiski_jautajumi/2014-12-21-1308 
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Ticiet,NĀKOTNE pašu cilvēku rokās un, ja cilvēki tā arī palika cilvēki un pat necenšas sevī ieraudzīt Dievišķā Sākuma Sākumu, tad priekš kam šiem cilvēkiem nākotne, bet tas nozīmē, ka MEGAvēsturiskie pārveidojumi, kas vienalga sāksies šajā (2015.) gadā, būs nozīmīgi/знаковыми, tātad būs NĀKOŠAIS/БУДУЩИМ priekš TICĪBAS cilvēkiem un būs PASAULES Gals priekš tiem, kuri Mamonā un, kā ES runāju, Garīgos maldos!"
---(4. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 31.12.14. "2015 (8) - MEGAvēsturisks pārveidojumu Gads", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 31.12.2014.)**

2) "Jūsu ATGRIEŠANĀS etapi Dievos, jau galīgi saskaņoti ne tikai Debesīs, bet arī ar jums Smalkajā plānā un, pārsoļojot aizejošo gadu, jūs ieejat MEGAvēsturisko pārveidojumu Telpā, kuru visu rasu un civilizāciju cilvēkiem neizdevās ne tikai aizsniegt, bet arī redzēt! Tādēļ, sniedzot jums roku palīdzībai, ES vienlaicīgi aplaudēju/рукоплещу tiem, kuri Lielā TICĪBĀ, tiem, kuri ņēma uz sevi Lielās ATBILDĪBAS Krustu par Nākotni, ne tikai cilvēces, bet arī Pasaules-ēkas, kurā Visupiedodošā MĪLESTĪBA un NEITRALITĀTE ESMU DIŽENUMS/CĒLUMS un Viņas Mūžīgais PAMATS!"
---(8. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījums 29.12.14. "Dieva uzruna Dieviem", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 30.12.2014.)***

3) "Diženās Dievietes seanss. Diženās Dievietes seanss noritēja Permā. Tas ir enerģētisks darbs ar visām ķermeņa daļām. Patīkamu klausīšanos!"
---(Strādājam ar ķermeni. Tulkoja Jānis Oppe. Vēstvietne: http://www.sanatkumara.lv

Atceramies?
(#1) "Gavilējam! Gavilējam! DievDvēselītes MĪLESTĪBĀ! Lai dimd Radītāja Novadiņi ar visu Zemīti!!! Kaut vai esam: Saucēja Balss tuksneī, tad tomēr neesam vieni, jo ar mums ir Tuksnesis-bezgalība un mūsu mīļais DebesTēvs-Radītājs-DievMāmiņa-Skolotāji!!! PALDIES! Paldies DIEVA PASAULEI-VISUMAM!!! MĪLESTĪBA manī skan, tādēļ dziedu skaņi: "Dzīvīte, Dzīvīte šūpojos tevī, Vējā kā žubīte liepzariņā..." (Fr. Bārda, J. Mediņš)"
---(Citātiņš no *NAD Vēstule "Tev, Draudziņ!", pierakstīta 19.07.2012.06:41, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_tev_draudzin/2012-08-16-4

(#2) "Lai notiek, ka Jaunās Dzīves Tīros Nodomus, Dieva Mīlestības Spēkā, izpaust zemes materiālā realitātē Mēs Visi Kopā sākam! Tēva Absolūta Vēstījumu Zināšanās iedvesmojumus līdzsadarbības īstenošanai, jau daudzkārt izskaidrotos mudinājmos, mēs bagātīgi saņēmuši esam! Viss tas sanāk, notiek - Ticībā un Mīlestībā, gaišus, čaklus, atbildīgus godaprātus visiem kopā liekot! Lai Dzimst Dievišķās Mīlestības Dzimtas Mājvieta Katrai Dieva līdzības Dvēseles daļiņai Viņas tuvākā un tālākā radu saimē...Lai Dzimst Dvēseļu Saimes Dzimtas Mājvieta!"
---(Citātiņš no *(KD) "Dzimtas mājvieta!", pierakstīta 25.06.2014.03:19, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_dzimtas_majvieta/2014-09-13-1209

=====
*(KD) KopDarbu "Dzīves Saturs!" DebessTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2014. gada 3. oktobrī plkst.6:00 un "Pieredzes momentu" 2015. gada 1. janvārī plkst.10:30, viss ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/02.01.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 02.01.2015.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-31.12.14.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/01.01.2015.19:36 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 01.01.2015.00:15
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-29.12.14.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/30.12.2014.15:26 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 30.12.2014.14:14
=====
Sirdsmīlestībā Simbolvēstuli KopDarbs *(KD) "Dzīves Saturs!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.
 

Skatījumu skaits: 474 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: