Galvenie » 2015 » Jūlijs » 2 » *(KD) "Enerģiju "miglā"!"
10:51
*(KD) "Enerģiju "miglā"!"
*(KD) "Enerģiju "miglā"!"

Turpinot "Māju sajūtas"(1) nojautas, pieļauju, ka mūsu uzturēšanās šajā zemes realitātē ir tik dīvaini interesanta ar to, ka mēs visi atrodamies eneģiju "miglas" (2) blīvuma dažādās pakāpēs. Jā... Kā to varētu saprotamāk izteikt?...

Mēs atrodamies Enerģiju dažādu frekvenču, augstspriegumu, fotonu (3) , ritmu, augstumu... Vispār, elektromeistari jau labi zina tos elektrisko enerģiju nosaukumus, vai vārdu izteiksmju terminus, bet es nojaušu, ka mēs, vienkārši sakot, esam enerģiju kopuma blīvumā (4). Un arī katrs pats esam savas personīgās eserģijas sakopojuma kamolītis, lodīte vai dzirkstelīte. Mēs, kamolītis, lodīte, dzirkstelīte (5), staigājam, peldam, runājam, domājam - darbojamies šajā dažāda blīvuma enerģiju miglā... (6)

Saprotu, ka arī redzamā atmosfēras migla, kas visbiežāk veidojas uz ūdenskrātuvēm, rodas Dievišķās Dabasstihiju ūdens enerģiju spēkā, tas taču arī ir enerģiju slānis. Un šis slānis pamazām pārtop... nolaižas uz zemes vai paceļas augšup - neredzamos tvaikos vai gāzēs. Atceros, ka bērnībā ļaudis runāja: migla aizgāja augšup - būs labs laiks, bet ja nolaidās uz zemes - būs lietavas... Dieva-Radītāja Daba jau gudri mums pasaka priekšā, bet vai protam to pareizi novērtēt?!... Tas ir jautājumu jautājums...

Un, lūk, šīs atmosfēras neredzamo enerģiju "miglas" blīvumā, slānī-realitātē, mēs eksistējam, dzīvojam blakus, redzamās zemes būtnes (blīvie cilvēki) un arvien smalkāka blīvuma, Smalkās matērijas būtnes (Gaismas Būtnes). Būtnes - cilvēki un citas dzīvības formas arī. Un mūs šķir tikai Enerģiju blīvuma "sienas"! Un domāju, ka blīvumu veido, piesātina, rada zemes cilvēku psiholoģiskie domu un izteiksmju, darbību (pat vārdos, rīcībā) ražotie enerģiju (iztvaikojumu) slāņojumi, kas arī veido tās "sienas". Tas tā kā smilšu, akmeņu, klinšu slāņojumi iemontēti, iemitināti planētas Zeme materiālajā uzbūvē. Tā arī mēs ražojam un būvējam mums apkārt esošās realitātes atmosfēras blīvuma neredzamo Enerģiju "miglu"...

18.06.2015.12:00 --- Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji-Meistari! Paldies visiem Debess-Zemes DievGaismas Eņģeļu Dvēseļu un ZemesMāmuliņas Dzirkstelīšu Pulkiem, ka Mēs ar Zemes Blīvuma Enerģiju Draudziņiem, Brālīšiem, Māsiņām iepazīstam Enerģiju "miglu"!

Pieredzes momentiņš /30.06.2015.7:14/: Augstkalnu zonas Draudziņš telefonā attrauc, ka neesot laika lasīt tos gudros rakstus... Padomāsim, mīļie Draudziņi, ko domāja, vēlējās mūsu senvecāki, kad visiem spēkiem centās bērnus ābecē mācīt, augstās skolās sūtīt, lai cik tas neviegli bija, bet tikai lai bērni izglītoti būtu! Šobrīd, mēs daudzi sevi personīgi ierobežojam ar zemes labumiem, vieglprātīgi aizbildinoties, ka nav laika lasīt... Vērtēsim katrs personīgi, cik tas saprātīgi, kad planetārā matērija ar visām dzīvības formām izmainās līdz nepazīšanai: "... visa Pasaules karte, kā ES teicu, būs izmainīta līdz nepazīšanai..." (7)
Padomāsim un izvēlēsimies Dievišķās Mīlestības vadību saprātīgai personīgai rīcībai Enerģiju "miglā"!

Līgaviņa laides raud,
Kādas laides tev vajaga?
Ik rītiņa saule lēca
Zaļa siena cisiņās. (LD, 22756, 1)
---(No grāmatas "Latviešu svētki. Latviešu svinamās dienas." Osvalds Līdeks, Scientia 1991, 185. lpp.

"... ļaudis savu dzīvi brien..."

Vaicāju: http://google.lv/ - miglas dziesmas, atvērumā izvēlos 1. no augšas videobildīt... Miglas blūzs... https://www.youtube.com/watch?v=Dx_MVPdnKiE
--------
(1) http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_maju_sajuta/2015-06-28-1506
(2) http://spekavots.ucoz.ru/news/2_raditaja_domu_vestule_ta_jau_ir_ta_energija/2012-09-13-50
(3) http://spekavots.ucoz.ru/news/fotonu_energija_kalposana_cilvekam/2015-04-27-1442
(4) http://spekavots.ucoz.ru/news/j_energiju_banka/2013-08-10-748
(5) http://spekavots.ucoz.ru/news/j_kodolini/2014-02-12-967
(6) http://spekavots.ucoz.ru/news/celojums/2015-06-07-1484
(7) Pilns teksts: "Ja Pasaule mainās tā, ka visa Pasaules karte, kā ES teicu, būs izmainīta līdz nepazīšanai, tad jāizmainās arī cilvēcei, jo izmainītā Pasaule nepieņems cilvēkus ar pagātnes ApZiņu/LīdzZiņu! Ticiet, tur ielikta GALVENĀ INTRIGA un MEGApārveidošānas GALVENAIS MĒRĶIS, jo dzīvie Dievi nevar būt izdalīti pa dzimtām vai nacionalitātēm! Ticiet, dzīvajiem Dieviem nacionalitāšu nav un nevar būt!" (Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījuma 28.06.15. "Jūs joprojām negribat saprast" 8. pants)**
--------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Ticiet, neviens no cilvēkiem pat iedomāties nevarēja par to, ka dzīviem (pasvītroju: dzīviem) cilvēkiem-Dieviem, paceļoties uz Olimpa, izdosies ieraudzīt Dievu, jo tas arī ESMU visīstākais BRĪNUMS priekš tiem, kuri iegrimuši Matērijā un dabīga ATGRIEŠANĀS priekš tiem, kuri GARĀ!"
---(2. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 30.06.15. "Jūs iepazīsiet sevi, bet neiepazīsiet Pasauli", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 01.07.2015.)***

2) "Un izlēmu ieklausīties, ieskatīties vērīgāk. Un... konstatēju, ka es enerģijās... Tikai, ja agrāk enerģijas spēcīgā strūklā izlija pār mani, analoģija - kā no spaiņa ūdeni izliet. Tad tagad it kā siltā, mierīgā bezkrastu jūrā, izšķīsti un nejūti ūdeni. Man atkal iekšējs padoms: ūdenī kā Mātes Vēderā. Es neatceros savu... "
---(Citātiņš no: "Iepazīšanās ar Zvaigžņu Vienotbas Uguni" Anatolijs Panfilovs, 12.06.2015., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 28.06.2015.)****

3) "Nu ko, aukstums ir visumā, bet Es tad arī esmu visums. Cilvēks ir siltasiņu būtne, bet Mēs neesam atkarīgi no siltuma vai aukstuma. Mēs dzīvojam citā dimensijā, un mūsu asinis nestingst."
---(Citātiņš no: "Atskaite par vebināru ar Dievisķo Aizgādni" Natālija Koteļņikova, tulkoja Jānis Oppe, lasāms: http://www.sanatkumara.lv/index.php/2-uncategorised/593-atskaite-par-vebinaru-ar-dievisko-aizgadni

Atceramies?
(#1) "Jā! Jā! Sajūtot, ATZĪSTOT Dieva Dzirkstelīti - Dvēselīti, kā Dieva daļiņu mūsos - MĒS ESAM DZIMUŠI SEV! Ļāvuši Dievam piedzimt sevī! Ne Ego augstprātībā cildinām sevi, bet Dievišķo daļiņu mūsos, sadarbojoties ar Viņu - Dievišķo Dvēselīti mūsos, mēs kļūstam Radītāji - dievi Zemes bērnu saimē."
---(No: *(PG) "Atzīstot Dieva Dzirkstelīti...", pierakstīta 16.04.2011.08:30, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/pg_atzistot_dieva_dzirksteliti/2012-11-08-186

(#2) "Lūk, DievDraudziņi, mīļie! Viss VisMīlestības Prieks, Zināšanu saskarsmes - uzņemšanas un tālāk došanas Prieks - Mums Visām DzīvībBūtnēm Jaunajās Augstfrekvenču Enerģijās galvenie Kuģošanas airi. Citi, zemāku jūtu uztveres, izpausmes instrumenti CilvēkDzīvību Zemes Jaunajā Augstfrekvenču viļņotībā noturēt nespēs. Ar to ir visiem jārēķinās. Viss tas ir sarežģīti un vienai, nezinošai CilvēkDvēselei, nekontrolējami. Tas ir "...tas spēks, ko neredz pilienā..."
---(No: *(J) "Kuģošanas airi!", pierakstīta 02.08.2013.10:02, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_kugosanas_airi/2013-08-07-742

(#3) "Un vissvarīgākais tomēr zināt, ka nekas uz vietas nestāv, sevišķi jau šobrīd, kad pār Zemeslodi Laiku Loki liecas. Lai vai ūdens, gaiss vai gaisma-tumsa atmosfērā - viss ir enerģiju okeāns, visur kuģošanas saprašana nepieciešama. Staigāšana tikai zemes cietībā, nu jau lēnām aiziet pagātnē... Taču vietā nāk DebesTēva-Radītāja Dievvalstības Gaismas okeāns!"
---(No: *(J) "Kuģojam!", pierakstīta 15.02.2015.16:35, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_kugojam/2015-02-17-1369

=====
*(KD) KopDarba Simbolvēstuli "Enerģiju "miglā"!" DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2015. gada 18. jūnijā plkst. 12:00 un Pieredzes momentiņu 2015. gada 30. jūnijā plkst. 7:14, viss ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/02.07.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 02.07.2015.
**Avots:http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-28.06.15.html , latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_28_06_15_jus_joprojam_negribat_saprast/2015-06-30-1508
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-30.06.15.html , latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/01.07.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 01.07.2015.
****Latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/iepazisanas_ar_zvaigznu_vienotibas_uguni/2015-06-29-1507
=====
Sirdsmīlestībā Simbolvēstuli *(KD) "Enerģiju "miglā"!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.
Skatījumu skaits: 384 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: