Galvenie » 2015 » Decembris » 30 » *(KD) "Gaisma Aust!"
20:45
*(KD) "Gaisma Aust!"

*(KD) "Gaisma Aust!"

Mans satraukums mani dedzina! Dievs, palīdzi mums atbrīvoties no vienaldzības-ciestsirdības bruņām! Kā tas var būt, ka miegs un nauda tik daudziem cilvēkiem ir svarīgāka par personīgo un mīļo tuvinieku dzīvību, veselību un dzīvošanu cilvēkam normālu dzīvi?!

Šorīt lasu plašsaziņas informācijas ziņās, ka pat mūsu tuvākajā apkārtnē, dažādās vietās, parādījušies uzraksti ar teroristisku brīdinājumu, saukļu uzrakstiem. Lasu ziņās par Mucenieku bēgļu un iedzīvotāju savstarpējo neapmierinātību un nesaprašanos!...

Mīļie cilvēki! Vai esam paraudzījušies uz Sevi no malas? Vai esam ielūkojušies kaut vēl pavisam nesenās pagātnes brīvvalsts tapšanas pieredzes lappusēs? Vai neredzam, vai izliekamies neredzam, kas notiek dabā ap mums, kas notiek ar mūsu ķermeņu veselību ar līdzcilvēku un visas sabiedrības veselību, psiholoģisko noskaņojumu?...

Un pats svairīgākais: vai esam interesējušies, lasījuši jaunākos Garīgās, Gaismas Pasaules informatīvos materiālus, Dieva, Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumus par Kosmiskās Visuma Telpas Megapārveidošanas Programmām, Scenārijiem, kas jau pilnos apgriezienos īstenojas Zemes Planētas un cilvēku Pasaules dzīvēs?!

Dieva, DebesTēva-Radītāja, Debesu Hierarhijas un Zemes sabiedrības Brīvprātīgo Gaismas Kareivju/Dalībnieku, Darbinieku līdzjaunradē, Kopdarbībās viss pārkārtojas no iepriekšējā 26000 gadu Saules Cikla uz Jauno 26000 gadu Saules Ciklu! Tās nav bērnu spēlītes ar paslēpšanos vienam no otra! Šeit lielā mīlestībā viens otru pie rokas ņemam (kā esam lūgušies Dievu baznīcās: pie rokas ņem un vadi...) un palīdzam izkļūt no tumsas, vienaldzības miegā grimstošā laikmetu nomaiņas kuģa, prom uz Dievišķās mīlestības gaismas sfērām Visu Dievišķo Gaismas Būtņu sabiedrībā: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_dieva_berni/2014-12-30-1318 !

Mēs to varam! Mums ir tik bagātīga pieredze, praktiskās zināšanas un mums ir arī latviešu valodā Interneta Spēkavota vēstvietnē atrodamas Jaunās un jaunākās, Dieva, Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Zināšanas, Skaidrojumi, apstiprinājumi: "...Gara Skolotāji, zinoši "KĀ", izkustināja Planētu no NEATGRIEZENĪBAS punkta un, uzņemot ātrumu, Visums aiztraucās aiz "300 spartiešiem"..."(14.pants): http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_26_12_15_epiloga_vieta/2015-12-27-1687 . Mēs varam uzzināt aktuālāko, kā rit pārkārtojumi dabā, sabiedrībā cilvēku apziņā. Mums tikai jācenšas šo bagātīgo informācijas enerģiju straumju ritmu uztvert, izprast, lai varētu savlaicīgi pievienoties Kopējām Gaismas energoinformatīvā okeāna plūsmu straumēm, kas virzas uz Dzīvības Dzīves sfēriskiem apgabaliem un ne vairs rāpojot, slinkojot un pūstot, bet kā vanadziņi, augstu skrienot, Dievam ziņu dodot, ka mēs gatavi jau lidot kopā ar saviem citu zemju bēglīšiem, tāles sniegt, kur Gaisma Aust: http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_gaismas_gimene/2015-08-07-1544 !Vaicāju: http://google.lv/ - kur tu skriesi vanadziņi, atvērumā... izvēle ir...
klausos: https://www.youtube.com/watch?v=TbCJvlg2ww8 
dzirdu arī - nevis slinkojot un pūstot: https://youtube.com/watch?v=aYWOWSYOM-Q
atrodu un klausos, Attīstiet savu varenību: http://www.sanatkumara.lv/

11:59, 29.12.2015 --- paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji-Meistari! Zemes Gaismas Kareivju/Dalībnieku, Darbinieku, Kuratoru un Debess-Zemes DievGaismas Eņģeļu Dvēseļu Pulki, ZemesMāmuliņ-Dzirkstelīšu Saime, ka Mēs Visi Kopā ar Zemes plašumos mītošiem Draudziņiem, Tuviniekiem, Sprīdīšiem, Gaismiņām , Brālīšiem, Māsiņām, Visi, Visi Dievišķās Mīlestības Enerģiju plūsmās traucam sveikt jaunās pasaules un visumus, kur Gaisma Aust!
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "ES jau daudzreiz runāju par to, ka cilvēks ne tikai Radītāja Deženā LĪDZĪBA, bet arī Kosmiska mēroga Dievamlīdzīga Būtne, apveltīta ar RADĪŠANAS VELTI Paša Radošā Sākumu Sākuma līmenī, tādēļ cilvēki, vienas idejas, VIENA MĒRĶNODOMA Apvienoti, spējīgi izmainīt ne tikai cilvēku Pasauli, bet arī Visumu un, vēl vairāk, var izmainīt arī Varenā KOSMOSA Vēstursko notikumu gaitu!
Visi šie brīnumi var gadīties tikai vienā gadījumā: ja cilvēki kļūs VIENA VIENOTA cilvēce, ja nav nekādu reliģiju un katrs cilvēks ne tikai saprot, ka viņš - DIEVS, bet arī pieņem lēmumu, RADĪT kā Dievs
!"
---(3.,4. pants no Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījums 27.12.15. "Viņi zin, ko dara", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma)**

2) "- Bet kas notiek, ja cilvēks ir apglabāts dzimtas mājvietā? - Ja cilvēka ķermeni apglabā tajā mājvietā, kuru viņš pats ir izveidojis, viņa Dvēsele neaizklīst Visuma tumsā, tā paliek dzimtas mājvietā, jo šis cilvēks tur ir iestādījis kokus, iekopis zemi, neko neredzošā un nedzirdošā, bet jūtošā Dvēsele sajutīs siltumu, ko tai atdod augi, arī cilvēki, viņa pēcteči, kas dzīvo dzimtas mājvietā, biežāk viņu atcerēsies, nākot saskarē ar šā cilvēka paveikto."
---(Citātiņš no: Vladimirs Megre. Skanošais ciedrs. Anasta. 10. grāmata" tulkojušas M.Freija, I.Vaitmane, izdevn. "Vieda", Rīga, 2010.128.lpp. Vladimira Megre oficiālā mājas lapa: http://www.vmegre.com )

3) "...Es gribu palīdzēt tiem, kuri dzīvo tumsā un neskaidrībā. Kungs Jēzu, es mācos no Taviem darbiem un liecībām. Es uzņamos savu dzīves krustu un vēlos to nest līdzīgi Tev. Es vēlos palīdzēt nest to arī saviem tuvākajiem...."
---(Citātiņš no: "L.10.- KUNGS, MĀCI MANI." Ēriks Delpers: LŪGŠANAS, lasāms: http://delpers.com/eriks-delpers-lugsanas/10/ )***

Atceramies?
(#1) "Atceramies: kā Ģimenēs, tā visās citās Gaismas Lūgšanu Kopgrupās, Visi un Visu darbību dibinām uz Visu un Katra dalībnieka Brīvās Gribas principa, kas Kopējo, Visu Gaismas Dalībnieku Lūgšanu stundas darbību ietekmes rezultātā, pakāpeniski, mierīgi, pats no sevis, pāraugs Lielas Gaismas Mīlestības Vienprātībā. Jo MĒs Darbosimies un Sadarbosimies Sirds Mīlestības, Ticības, Gudrības Diženā Kopībā!"
Citāti:<< 1) http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_25_07_14_muziba_un_cilveki/2014-07-31-1163
<< 2) http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_29_07_14_pasaule_izmainijas_un_pat_saule_tagad_spid_pa_jaunam/2014-08-01-1164
<< 3) http://spekavots.ucoz.ru/news/tamara_knusle_celojums_uz_maitreija_planetas_uguns_templi/2014-08-02-1165
---(No *(TG) "Ieteikums!", pierakstīta 17.06.2014.07:14, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/tg_ieteikums/2014-08-03-1166

(#2) "Kopspēks - ļoti svarīgs enerģiju blīvuma izlīdzināšanas fakts! Cilvēka ķermeņu komplekss (fiziskais un vairāki smalkie) satur dažāda blīvuma enerģiju kopumu. To, acīm redzot, sastāda ne tikai personīgo iemiesojumu (iepriekšējo dzīvju) sastrādāto darbu un nedarbu enerģiju blīvumu bagāža, bet arī līdzcilvēku (tuvinieku, draugu) enerģiju biezumi. Un šos savus un līdzcilvēku enerģiju biezumus, fiziskā zemes būtne (cilvēks) var ar savu brīvu un brīvprātīgu mīlestības piesātinātu gribu (vēlēšanos) palīdzēt sev, tuviniekiem, draugiem..."
Citāti:<< 1) http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_02_07_15_sodien/2015-07-09-1517
<< 2) http://spekavots.ucoz.ru/news/lineara_laika_izmaina/2015-07-07-1514
<< 3) http://www.sanatkumara.lv/index.php/18-raksti-2015/598-tiksanas-ar-dizeno-dievieti-arstejam-vederu
---(No *(KD) "Kopspēks!", pierakstīta 07.07.2015.7:39, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_kopspeks/2015-07-11-1519

(#3) "ES PATS - CILVĒKS: DZIEDOT DZIMU! DZIEDOT AUGU! DZIEDOT MŪŽAM DZĪVOŠU!"
Citāti:<< trīs tautu izpildījumā skan "Dziedot dzimu, dziedot augu"!
---(No *(KD) "Atceramies! 34. senvēstuli!", pieraktīta 13.12.2008, pieredzei apkopota: http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_atceramies_34_senvestuli/2015-10-17-1614

=====
*(KD) KopDarba Simbolvēstuli "Gaisma Aust!" DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2015. gada 29. decembrī plkst.11:59, ievietota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/30.12.2015. , nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 30.12.2015.
**Avots: http://www.otkroveniya.info/tolk4/t4-27.12.15.html , latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_27_12_15_vini_zin_ko_dara/2015-12-29-1689
***Informācija: http://spekavots.ucoz.ru/news/eriks_delpers_gramata_dzivibas_likumi/2015-12-26-1686
=====
Sirdsmīlestībā Simbolvēstuli *(KD) "Gaisma Aust!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 413 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: