Galvenie » 2016 » Aprīlis » 18 » *(KD) "Mūsu DebesTēvs-Ģimene!"
16:04
*(KD) "Mūsu DebesTēvs-Ģimene!"

*(KD) "Mūsu DebesTēvs-Ģimene!"

Jā, nav gan viegli, sasniedzot pensijas vecumu un tālākos gadus, izlūgties no bērniem, mazbērniem kādu neparastāku "pakalpojumu". Tas nu tagad ir skaidri un nopietni vērojams, ne tikai tuvumā, bet arī tālākā sabiedrībā esošos. Auklēt bērnuņus, mazbērniņus - lūdzu! Ar lielāko prieku un aktīvi viss tiek nokārtots ideālākās saprašanās gaisotnē! Arī citos, pierastos, sabiedriskos darbiņos - viss kārtībā!
Taču tiklīdz lūdzam palīdzību, atbalstu mūsu sabiedriski nepierastiem Dievišķās Gaismas darbiņiem, tad rodas dažādas atrunas un pat nīgri norādījumi, pat aizrādījumi, ka tas nav priekš pensijas cilvēku vecumiem, līst datoros un noņemties ar kaut kādām blēņām.
Mīļie, mīļie bērni, mazbērni, jaunatne! Mēs, vecāki, vecvecāki, visi - katrs radījām, audzinājām, skolojām, kā katrs pēc savām iespējām, izpratnēm, pieredzēm varējām, bet darījām to vislielākajā mīlestībā, vēloties, lai bērni būtu skoloti, zinoši, varoši rīkoties un sasniegt savas augstākās izaugsmes virsotnes! Tas ir noticis! Arī mazbērni jau naski darbojas savās sirds aktivitātēs! Viss notiek! Paldies Dievam!

Un tad, raudzīsimies tālāk, domāsim plašāk! Mēs vēl esam mūsu mīļās Zemes realitātē, kā tas aprakstīts daudzos dažādos literāros darbos par iepriekšējo laikmetu, ēru nomaiņu notikumiem. Sevišķi tēlaini, neparasti, bet dvēseliski saprotami lasāms Vladimira Megrē grāmatā "Skanošais ciedrs. Anasta. 10. grāmata" (izdevniecība "Vieda", vai autora mājas lapa www.vmegre.com ).
Taču tagad, šobrīd, kas notiek ar mums? Ar katru cilvēcisku būtni, katru dzīvību, lai kādas cietības fiziskās miesas apvalkā tā atrastos! Ne tikai kustīgu, pārvietoties spējīgu, bet arī augos, smilšu graudos un vispār visā zemeslodē!? Kādreiz lasījām lūgšanas vārdus: "Vediet pa garīgās attīstības un apziņas ceļu! Paldies!" (Sk. Aleksejeva no Lauku Avīzes Tematiskās Avīzes "Ceļš uz sevi" 6(138)/2007.) Jā, ved un turpina vest katru kāds Gaismas Sargeņģelis! Bet varbūt arī Tumsas, jo Lauku Avīzes "Ceļš uz sevi" ir aizvests un lasāms vairs nav!...

Un, re, izplēn arī manas domas, mans vecais, fiziskais ķermenis, tik stingst, saraujas, sažmiedzas... ar pūlēm, domu spēku, cenšos atbrīvot, atslābināt... atgriežu domāšanā, kustībās... taču viss sanāk tik juceklīgi... Nāk prātā un ir jau samanāms, ka apkārt, tuvumā esošie dzīvības līdzbiedri, telefondraudziņi liecina, ka bieži iegrimst kaut kādā miegainībā, vienaldzībā...
Nē,labāk vairāk neko necentīšos pierakstīt, jo mans atlikušais ķermeņa skafandrs nespēj neko tālāk uztvert /5:26, 3.04.2016./...
Pamostos! ... Aiz loga kaut kur klusu čiepst putniņš!... Viss neparastā klusumā!... Es grimstu... arī klusumā /5:43, 3.04.2016./...
Mostos 9:53 - 3.04.2016.! Un nu gan esmu spēcīgos ķermeņa stingumos sakrampēta! Cenšos koncentrēt, noturēt domas, lai palīdzētu ķermenim atslābināties! Domās Lūgšanas runāju! Elpoju dziļi, cik, kā ķermenis ļauj! Un ķermenītis arī tad klausa, bet sajūtas daudzviet, ka miesa kā nātrām sadzelta!... Deg ķermeņa miesa!... Domās lūdzu: "Mūsu Tēvs, Debesu Tēvs, lūdzam, Tevi, piedod visus mūsu pārkāpumus, apzinātos vai neapzinātos. Āmen!" (*)
Mūsu Tēvs un Mūsu Ticība, Mīlestība uz Dievu, Tēvu, Visaugsto Radītāju ir Mūsu Gods un izturība! (**) Paldies Debesu Tēvam! Paldies Mūsu Garīgai Ģimenei Debesīs! Un nav svarīgi, vai šeit uz Zemes Cietības, vai Debesu Velvēs mītam Mēs, Dieva Līdzības daļiņas! Mēs taču Esam Kopā - Viena Dieva Kosmiskā Ģimene! Paldies - Mūsu DebesTēvs-Ģimene!


Vaicāju: http://google.lv/ - mana tēvu zeme, ... izvēlos, skatos, klausos Nils Jansons un TDA "Dzintariņš": https://www.youtube.com/watch?v=UWK8t7aJkoE
---------
(*) http://spekavots.ucoz.ru/news/vestijumi_raditaja_kustibas_garigai_vienosanai/2014-02-03-956
(**) http://dvizhenietvorca.ru/movement/
Video-mirklis: http://spekavots.ucoz.ru/news/zina_1_2_pazinojums_03_12_2014/2014-12-07-1294
---------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Dabas sašutuma vilnis drīz pārvelsies pār Planētu un visiem cilvēkiem kļūs maksimāli skaidrs, ka tāda ESMU dzīve, jo dzīve/dzīvība Garā ESMU MŪŽĪBA, bet dzīve Garīgos maldos un Mamonā ESMU tikai MIRKLIS! Saules gada nobeigums, vienalga, pāršķirs Jaunu lappusi cilvēces un Visuma Vēsturē un šinī lappusē nevar būt pagātnes, kaut arī to ļoti gribētos! Jaunajā lappusē cilvēkus gaida Jauns cilvēces modelis, kura saliņa uz Krievijas Teritorijas jau parādījās!"
---(17. pants no Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījuma 16.04.16. "Dabas sašutuma vilnis", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoaja, intuitīvi, Eslauma 17.04.2016., latviskojums ievietots Spēkavota vēstvietnē 17.04.2016..)**

2) "Neglābt visus, neglābt jau! Lielā izdevība bija Debesu Velte, Un, lai Gars Dižais atdzimtu, Vajag Ticību sevī nest!"
---(2. pantiņš no: Vēsts: Katrēns "Varu neglābs vārdu nomaiņa!" Avots: http://blagayavest.info/poems/14.04.16.html , latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_katrens_varu_neglabs_vardu_nomaina/2016-04-15-1797

3) "Spēka vietām dažreiz pieskaita arī enerģētiski stipras vietas, kuru enerģētika ir cilvēku radīta. Ir zināms ka cilvēku savstarpējās attiecībās enerģijas izpaužas emociju veidā. Tāpēc liela cilvēku daudzuma spēcīgi emociju uzliesmojumi, izpausti kardināli nozīmīgos notikumos, "nospiežas" fiziskā plāna matērijā."
---(Citātiņš no "V. Kuklins. Spēka vietas - kas tas ir?" tulkoja Jānis Oppe)***

Atceramies?
(#1) "Svetlana Ševčenko: "... Man ļoti gribējās uzrakstīt dzejoli, kurā būtu ieliktas Piedošanas enerģijas, lai caur dzejoli palīdzētu cilvēkiem, pat tāliem no Gaismas darba, atbrīvot savu dvēseli no nastas."
---(Viss lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/sadarbibas_rezultati/2014-10-13-1241

(#2) Pievienotās Bildes - 9. ieraksts sarakstā 8. - 14.:
http://spekavots.ucoz.ru/news/papildinats_spekavota_fotoalbums_8_14_9_bildes/2014-05-23-1090
Bildes: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page9
Tur Bilde: Sarmota panorāma ar melnu jumta trīsstūri... "Dievs man deva gudru prātu..." : http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=21
Lasāms Simbolvēstulē: *J) "Apsmej... Mīlestība sargā!" - "... Mēs visi ESAM DIEV-DVĒSEĻU Saime, gribam to vai negribam, bet esam, jo VIŅŠ Pasauli un mūs Kosmiskā Pasaulē RADĪJIS..." Un tur arī Lūgšana: Dievs, Vairo Mums Ticību: "Dievs, svētī manu lūgšanu. Palīdzi man ar miesu un un dvēseli neiztraucēti stāties Tavā priekšā..." (No "Zintnieks" 99.#6.) -
http://spekavots.ucoz.ru/news/j_apsmej_milestiba_sarga/2013-12-11-891

(#3) "... šos savus un līdzcilvēku enerģiju biezumus, fiziskā zemes būtne (cilvēks) ar savu brīvu un brīvprātīgu mīlestības piesātinātu gribu (vēlēšanos) palīdzēt sev, tuviniekiem, draugiem, draugudraugiem, pat ciemam, valstij, zemeslodei, lai kādā enerģiju sfērā (fiziskajā vai Augstākajās) tie atrastos, palīdzēt izlīdzināt.... Šāda fakta piemēru... varam pievienot..."
Citāti:<< 1) http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijumi_02_07_15_sodien/2015-07-09-1517
<< 2) http://spekavots.ucoz.ru/news/lineara_laika_izmaina/2015-07-07-1514
<< 3) http://www.sanatkumara.lv/index.php/18-raksti-2015/598-tiksanas-ar-dizeno-dievieti-arstejam-vederu
Viss lasāms: *(KD) "Kopspēks!" - http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_kopspeks/2015-07-11-1519

=====
*(KD) KopDarba Simbolvēstuli "Mūsu DebesTēvs-Ģimene!" Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2016. gada 3. aprīlī plkst. 9:53, ievietota Spēkavota vēstvietnē: http://spekavors.ucoz.ru/18.04.2016. , nosūtīta latvijas Radio viļņiem 18.04.2016.
**Avots: http://www.otkroveniya.eu/2016/16.04.16.html , latviskojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_16_04_16_dabas_sasutuma_vilnis/2016-04-17-1799
***Jāņa Oppes tulkojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/v_kuklins_speka_vietas_kas_tas_ir/2016-04-16-1798
=====
Sirdsmīlestībā KopDarba Simbolvēstuli *(KD) "Mūsu DebesTēvs-Ģimene!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 328 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: